enlightenment/po/lt.po

9355 lines
260 KiB
Plaintext

# Lithuanian translation for enlightenment
# Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
# This file is distributed under the same license as the enlightenment package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
# Vaidotas <joshas@freemail.lt>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-21 19:28+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-31 14:58+0000\n"
"Last-Translator: Joshas <Unknown>\n"
"Language-Team: Lithuanian Translation team\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-01 04:45+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
#: src/bin/e_about.c:14
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Apie Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:17 src/bin/e_actions.c:2778 src/bin/e_config_dialog.c:272
#: src/bin/e_fm.c:977 src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: src/bin/e_int_border_prop.c:81 src/bin/e_theme_about.c:17
#: src/modules/conf/e_conf.c:163
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:844
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:237
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:129
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:2032 src/modules/mixer/app_mixer.c:514
msgid "Close"
msgstr "Užverti"
#: src/bin/e_about.c:18 src/bin/e_actions.c:3110 src/bin/e_actions.c:3114
#: src/bin/e_actions.c:3118 src/bin/e_int_menus.c:182 src/bin/e_main.c:553
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:155
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:221
#: src/modules/wizard/page_000.c:31
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:23
#, fuzzy
msgid ""
"<title>Copyright &copy; 1999-2012, by the Enlightenment Development Team</"
"><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing "
"it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</> and it is not "
"stable. Many features are incomplete or even non-existent yet and may have "
"many bugs. You have been <hilight>WARNED!</>"
msgstr ""
"Autoriaus teisės &copy; 1999-2009, Enlightenment kūrėjų komanda."
"<br><br>Tikimės, kad naudodamiesi šia programine įranga Jūs patirsite tokį "
"patį malonumą, kaip ir mes patyrėme ją kurdami.<br><br>Ši programinė įranga "
"pateikiama tokia kokia yra, be jokios garantijos. Šią programinę įrangą "
"reglamentuoja licencijavimo sąlygos, daugiau informacijos rasite COPYING ir "
"COPYING-PLAIN licencijų failuose įdiegtuose Jūsų kompiuteryje."
"<br><br>Enlightenment yra <hilight>SMARKIAI TOBULINAMA</hilight> ir dėl to "
"gali būti nestabili. Daugybė funkcijų nėra baigtos ar iš viso kolkas "
"neegzistuoja ir gali būti daug programinės įrangos klaidų. Jūs buvote "
"<hilight>ĮSPĖTI!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:48
#, fuzzy
msgid "<title>The Team</><br><br>"
msgstr "<title>Komanda</title>"
#: src/bin/e_actions.c:365
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this "
"window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you "
"want to kill this window?"
msgstr ""
"Jūs tuoj priverstinai išjungsite %s.<br><br>Visi šiame lange "
"esantys<br>neišsaugoti duomenys bus prarasti!<br><br>Ar tikrai norite "
"priverstinai užverti šį langą?"
#: src/bin/e_actions.c:377
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Ar tikrai norite priverstinai užverti šį langą?"
#: src/bin/e_actions.c:380 src/bin/e_actions.c:1945 src/bin/e_actions.c:2042
#: src/bin/e_actions.c:2105 src/bin/e_actions.c:2168 src/bin/e_actions.c:2236
#: src/bin/e_actions.c:2304 src/bin/e_confirm_dialog.c:44
#: src/bin/e_desklock.c:1128 src/bin/e_fm.c:9046 src/bin/e_fm.c:9300
#: src/bin/e_module.c:518 src/bin/e_screensaver.c:145
msgid "Yes"
msgstr "Taip"
#: src/bin/e_actions.c:382 src/bin/e_actions.c:1947 src/bin/e_actions.c:2044
#: src/bin/e_actions.c:2107 src/bin/e_actions.c:2170 src/bin/e_actions.c:2238
#: src/bin/e_actions.c:2306 src/bin/e_confirm_dialog.c:45
#: src/bin/e_desklock.c:1130 src/bin/e_fm.c:9044 src/bin/e_fm.c:9301
#: src/bin/e_module.c:519 src/bin/e_screensaver.c:147
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: src/bin/e_actions.c:1939
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ar tikrai norite išeiti?"
#: src/bin/e_actions.c:1941
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Jūs paprašėte išeiti iš Enlightenment aplinkos.<br><br>Ar tikrai norite "
"išeiti?"
#: src/bin/e_actions.c:2036
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Ar tikrai norite atsijungti?"
#: src/bin/e_actions.c:2038
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Jūs tuoj atsijungsite nuo aplinkos.<br><br>Ar tikrai norite tai padaryti?"
#: src/bin/e_actions.c:2099 src/bin/e_actions.c:2230
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Ar tikrai norite išjungti kompiuterį?"
#: src/bin/e_actions.c:2101
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
"Jūs paprašėte išjungti kompiuterį.<br><br>Ar tikrai norite tai padaryti?"
#: src/bin/e_actions.c:2162
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Ar norite perkrauti kompiuterį?"
#: src/bin/e_actions.c:2164
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Jūs paprašėte perkrauti kompiuterį.<br><br>Ar tikrai norite perkrauti "
"kompiuterį?"
#: src/bin/e_actions.c:2232
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Jūs paprašėte perjungti kompiuterį į laukimo režimą.<br><br>Ar tikrai norite "
"tai padaryti?"
#: src/bin/e_actions.c:2298
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Pereiti į miego režimą?"
#: src/bin/e_actions.c:2300
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Jūs paprašėte perjungti kompiuterį į miego režimą.<br><br>Ar tikrai norite "
"tai atlikti?"
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_actions.c:2749 src/bin/e_actions.c:2768
#: src/bin/e_actions.c:2773 src/bin/e_actions.c:2778 src/bin/e_actions.c:2783
#: src/bin/e_actions.c:3038 src/bin/e_actions.c:3042 src/bin/e_actions.c:3047
#: src/bin/e_actions.c:3053 src/bin/e_actions.c:3059 src/bin/e_actions.c:3065
msgid "Window : Actions"
msgstr "Langas : Veiksmai"
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_fm.c:6008 src/bin/e_gadcon.c:1420
#: src/bin/e_int_border_menu.c:544
msgid "Move"
msgstr "Perkelti"
#: src/bin/e_actions.c:2749 src/bin/e_int_border_menu.c:558
msgid "Resize"
msgstr "Keisti dydį"
#: src/bin/e_actions.c:2760 src/bin/e_actions.c:3086 src/bin/e_actions.c:3088
#: src/bin/e_actions.c:3090 src/bin/e_actions.c:3092 src/bin/e_actions.c:3094
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:342
msgid "Menu"
msgstr "Meniu"
#: src/bin/e_actions.c:2760
msgid "Window Menu"
msgstr "Lango meniu"
#: src/bin/e_actions.c:2768 src/bin/e_int_border_menu.c:933
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Raise"
msgstr "Pakelti"
#: src/bin/e_actions.c:2773 src/bin/e_int_border_menu.c:941
msgid "Lower"
msgstr "Nuleisti"
#: src/bin/e_actions.c:2783 src/bin/e_int_border_menu.c:624
msgid "Kill"
msgstr "Priverstinai uždaryti"
#: src/bin/e_actions.c:2788 src/bin/e_actions.c:2795 src/bin/e_actions.c:2802
#: src/bin/e_actions.c:2809 src/bin/e_actions.c:2811 src/bin/e_actions.c:2814
#: src/bin/e_actions.c:2817 src/bin/e_actions.c:2819 src/bin/e_actions.c:2821
#: src/bin/e_actions.c:2823 src/bin/e_actions.c:2830 src/bin/e_actions.c:2832
#: src/bin/e_actions.c:2834 src/bin/e_actions.c:2836 src/bin/e_actions.c:2838
#: src/bin/e_actions.c:2845 src/bin/e_actions.c:2850 src/bin/e_actions.c:2856
#: src/bin/e_actions.c:2862
msgid "Window : State"
msgstr "Langas : Būsena"
#: src/bin/e_actions.c:2788
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Perjungti prilipimo veikseną"
#: src/bin/e_actions.c:2795
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Perjungti piktogramų veikseną"
#: src/bin/e_actions.c:2802
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Perjungti pilno ekrano veikseną"
#: src/bin/e_actions.c:2809 src/bin/e_int_border_menu.c:317
#: src/bin/e_int_border_menu.c:519
msgid "Maximize"
msgstr "Padidinti"
#: src/bin/e_actions.c:2811
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Padidinti vertikaliai"
#: src/bin/e_actions.c:2814
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Padidinti horizontaliai"
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Padidinti per visą ekraną"
#: src/bin/e_actions.c:2819
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "\"Gudri\" padidinimo veiksena"
#: src/bin/e_actions.c:2821
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "\"Išplėtimo\" padidinimo veiksena"
#: src/bin/e_actions.c:2823
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "\"Užpildymo\" padidinimo veiksena"
#: src/bin/e_actions.c:2830
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Paslėpimo aukštyn veiksenos perjungimas"
#: src/bin/e_actions.c:2832
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Paslėpimo žemyn veiksenos perjungimas"
#: src/bin/e_actions.c:2834
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Paslėpimo kairėn veiksenos perjungimas"
#: src/bin/e_actions.c:2836
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Paslėpimo dešinėn veiksenos perjungimas"
#: src/bin/e_actions.c:2838
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Paslėpimo veiksenos perjungimas"
#: src/bin/e_actions.c:2845
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Būsenos be rėmelių perjungimas"
#: src/bin/e_actions.c:2850
#, fuzzy
msgid "Set Border"
msgstr "Rėmelis"
#: src/bin/e_actions.c:2856
#, fuzzy
msgid "Cycle between Borders"
msgstr "Tarp sienų ciklas"
#: src/bin/e_actions.c:2862
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Prisegimo būsenos perjungimas"
#: src/bin/e_actions.c:2867 src/bin/e_actions.c:2869 src/bin/e_actions.c:2871
#: src/bin/e_actions.c:2873 src/bin/e_actions.c:2875 src/bin/e_actions.c:2881
#: src/bin/e_actions.c:2887 src/bin/e_actions.c:2892 src/bin/e_actions.c:2898
#: src/bin/e_actions.c:2904 src/bin/e_actions.c:2906 src/bin/e_actions.c:2908
#: src/bin/e_actions.c:2910 src/bin/e_actions.c:2912 src/bin/e_actions.c:2914
#: src/bin/e_actions.c:2916 src/bin/e_actions.c:2918 src/bin/e_actions.c:2920
#: src/bin/e_actions.c:2922 src/bin/e_actions.c:2924 src/bin/e_actions.c:2926
#: src/bin/e_actions.c:2928 src/bin/e_actions.c:2934 src/bin/e_actions.c:2936
#: src/bin/e_actions.c:2938 src/bin/e_actions.c:2940 src/bin/e_actions.c:2942
#: src/bin/e_actions.c:2948 src/bin/e_actions.c:2954 src/bin/e_actions.c:2960
#: src/bin/e_actions.c:2965 src/bin/e_actions.c:2967 src/bin/e_actions.c:2969
#: src/bin/e_actions.c:2971 src/bin/e_actions.c:2973 src/bin/e_actions.c:2975
#: src/bin/e_actions.c:2977 src/bin/e_actions.c:2979 src/bin/e_actions.c:2981
#: src/bin/e_actions.c:2983 src/bin/e_actions.c:2985 src/bin/e_actions.c:2987
#: src/bin/e_actions.c:2989 src/bin/e_actions.c:3168 src/bin/e_actions.c:3173
#: src/bin/e_fm_device.c:334 src/bin/e_fm_device.c:358
#: src/bin/e_fm_device.c:641 src/bin/e_fm_device.c:668
#: src/bin/e_int_menus.c:144 src/bin/e_int_shelf_config.c:247
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:101
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:360 src/modules/ibox/e_mod_config.c:162
msgid "Desktop"
msgstr "Darbalaukis"
#: src/bin/e_actions.c:2867
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Versti darbalaukį kairėn"
#: src/bin/e_actions.c:2869
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Versti darbalaukį dešinėn"
#: src/bin/e_actions.c:2871
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Versti darbalaukį aukštyn"
#: src/bin/e_actions.c:2873
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Versti darbalaukį žemyn"
#: src/bin/e_actions.c:2875
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Versti darbalaukį per ..."
#: src/bin/e_actions.c:2881
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Rodyti darbalaukį"
#: src/bin/e_actions.c:2887
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Rodyti lentyną"
#: src/bin/e_actions.c:2892
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Versti darbalaukį į ..."
#: src/bin/e_actions.c:2898
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Versti darbalaukį tiesiai ..."
#: src/bin/e_actions.c:2904
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 0"
#: src/bin/e_actions.c:2906
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 1"
#: src/bin/e_actions.c:2908
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 2"
#: src/bin/e_actions.c:2910
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 3"
#: src/bin/e_actions.c:2912
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 4"
#: src/bin/e_actions.c:2914
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 5"
#: src/bin/e_actions.c:2916
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 6"
#: src/bin/e_actions.c:2918
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 7"
#: src/bin/e_actions.c:2920
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 8"
#: src/bin/e_actions.c:2922
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 9"
#: src/bin/e_actions.c:2924
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 10"
#: src/bin/e_actions.c:2926
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 11"
#: src/bin/e_actions.c:2928
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Persijungti į darbalaukį ..."
#: src/bin/e_actions.c:2934
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Versti darbalaukį kairėn (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2936
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Versti darbalaukį dešinėn (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2938
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Versti darbalaukį aukštyn (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2940
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Versti darbalaukį žemyn (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2942
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Versti darbalaukį per ... (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2948
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Versti darbalaukį į ... (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2954
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Versti darbalaukį tiesiškai ... (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2960
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Versti darbalaukį šia kryptimi ..."
#: src/bin/e_actions.c:2965
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 0 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2967
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 1 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2969
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 2 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2971
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 3 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2973
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 4 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2975
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 5 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2977
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 6 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2979
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 7 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2981
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 8 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2983
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 9 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2985
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 10 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2987
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį 11 (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2989
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Persijungti į darbalaukį ... (Visus ekranus)"
#: src/bin/e_actions.c:2995 src/bin/e_actions.c:2997 src/bin/e_actions.c:2999
#: src/bin/e_actions.c:3005 src/bin/e_actions.c:3007 src/bin/e_actions.c:3009
#: src/bin/e_actions.c:3014 src/bin/e_actions.c:3017 src/bin/e_actions.c:3020
#: src/bin/e_actions.c:3022 src/bin/e_actions.c:3024 src/bin/e_actions.c:3026
#: src/bin/e_actions.c:3029 src/bin/e_actions.c:3031 src/bin/e_actions.c:3033
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:17
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:131 src/modules/shot/e_mod_main.c:640
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:804 src/modules/shot/e_mod_main.c:833
msgid "Screen"
msgstr "Ekranas"
#: src/bin/e_actions.c:2995
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Perkelti žymeklį į ekraną 0"
#: src/bin/e_actions.c:2997
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Perkelti žymeklį į ekraną 1"
#: src/bin/e_actions.c:2999
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Perkelti žymeklį į ekraną ..."
#: src/bin/e_actions.c:3005
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Perkelti žymeklį pirmyn per vieną ekraną"
#: src/bin/e_actions.c:3007
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Perkelti žymeklį atgal per vieną ekraną"
#: src/bin/e_actions.c:3009
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Perkelti žymeklį pirmyn/atgal per ekranus ..."
#: src/bin/e_actions.c:3014
#, fuzzy
msgid "Dim"
msgstr "silpnas"
#: src/bin/e_actions.c:3017
#, fuzzy
msgid "Undim"
msgstr "undim"
#: src/bin/e_actions.c:3020
#, fuzzy
msgid "Backlight Set"
msgstr "Foninio apšvietimo komplektas"
#: src/bin/e_actions.c:3022
#, fuzzy
msgid "Backlight Min"
msgstr "Foninio apšvietimo min"
#: src/bin/e_actions.c:3024
#, fuzzy
msgid "Backlight Mid"
msgstr "Apšvietimo vidurio"
#: src/bin/e_actions.c:3026
#, fuzzy
msgid "Backlight Max"
msgstr "Foninio apšvietimo Maks"
#: src/bin/e_actions.c:3029
#, fuzzy
msgid "Backlight Adjust"
msgstr "Foninio apšvietimo Sureguliuokite"
#: src/bin/e_actions.c:3031
#, fuzzy
msgid "Backlight Up"
msgstr "Foninio apšvietimo aukštyn"
#: src/bin/e_actions.c:3033
#, fuzzy
msgid "Backlight Down"
msgstr "Foninio apšvietimo žemyn"
#: src/bin/e_actions.c:3038
#, fuzzy
msgid "Move To Center"
msgstr "Perkelti centro"
#: src/bin/e_actions.c:3042
#, fuzzy
msgid "Move To..."
msgstr "Daugiau"
#: src/bin/e_actions.c:3047
#, fuzzy
msgid "Move By..."
msgstr "Daugiau"
#: src/bin/e_actions.c:3053
#, fuzzy
msgid "Resize By..."
msgstr "Keisti dydį po:"
#: src/bin/e_actions.c:3059
#, fuzzy
msgid "Push in Direction..."
msgstr "Įstumkite Tvarka ..."
#: src/bin/e_actions.c:3065
#, fuzzy
msgid "Drag Icon..."
msgstr "Sukurti piktogramą"
#: src/bin/e_actions.c:3070 src/bin/e_actions.c:3072 src/bin/e_actions.c:3074
#: src/bin/e_actions.c:3080
msgid "Window : Moving"
msgstr "Langas : Perkėlimas"
#: src/bin/e_actions.c:3070
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Į kitą darbalaukį"
#: src/bin/e_actions.c:3072
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Į ankstesnį darbalaukį"
#: src/bin/e_actions.c:3074
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Pagal darbalaukio # ..."
#: src/bin/e_actions.c:3080
msgid "To Desktop..."
msgstr "Į darbalaukį ..."
#: src/bin/e_actions.c:3086
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Rodyti pagrindinį meniu"
#: src/bin/e_actions.c:3088
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Rodyti mėgstamiausių meniu"
#: src/bin/e_actions.c:3090
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Rodyti visų programų meniu"
#: src/bin/e_actions.c:3092
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Rodyti klientų meniu"
#: src/bin/e_actions.c:3094
msgid "Show Menu..."
msgstr "Rodyti meniu ..."
#: src/bin/e_actions.c:3101 src/bin/e_actions.c:3106
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:264 src/modules/conf/e_mod_main.c:367
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:72 src/modules/fileman/e_mod_main.c:160
msgid "Launch"
msgstr "Vykdyti"
#: src/bin/e_actions.c:3101 src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Komanda"
#: src/bin/e_actions.c:3106 src/bin/e_eap_editor.c:692
#: src/bin/e_int_border_menu.c:72
#, c-format
msgid "Application"
msgstr "Programa"
#: src/bin/e_actions.c:3110 src/bin/e_int_menus.c:206
msgid "Restart"
msgstr "Paleisti iš naujo"
#: src/bin/e_actions.c:3114 src/bin/e_int_menus.c:211
msgid "Exit"
msgstr "Išeiti"
#: src/bin/e_actions.c:3118
msgid "Exit Now"
msgstr "Išeiti dabar"
#: src/bin/e_actions.c:3122 src/bin/e_actions.c:3127
msgid "Enlightenment : Mode"
msgstr "Enlightenment : Veiksena"
#: src/bin/e_actions.c:3123
msgid "Presentation Mode Toggle"
msgstr "Perjungti pristatymo veikseną"
#: src/bin/e_actions.c:3128
msgid "Offline Mode Toggle"
msgstr "Perjungti atjungties veikseną"
#: src/bin/e_actions.c:3132 src/bin/e_actions.c:3136 src/bin/e_actions.c:3140
#: src/bin/e_actions.c:3144 src/bin/e_actions.c:3148 src/bin/e_actions.c:3152
#: src/bin/e_actions.c:3156 src/bin/e_actions.c:3160 src/bin/e_configure.c:372
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:244
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:87
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:824
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:466
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:588
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_startup.c:258
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:396
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:796
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:182 src/modules/syscon/e_mod_main.c:31
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:35 src/modules/syscon/e_mod_main.c:58
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:125
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: src/bin/e_actions.c:3132
msgid "Log Out"
msgstr "Atsijungti"
#: src/bin/e_actions.c:3136
msgid "Power Off Now"
msgstr "Iš kart išjungti"
#: src/bin/e_actions.c:3140
msgid "Power Off"
msgstr "Išjungti"
#: src/bin/e_actions.c:3144
msgid "Reboot"
msgstr "Perkrauti"
#: src/bin/e_actions.c:3148
#, fuzzy
msgid "Suspend Now"
msgstr "Sulaikyti"
#: src/bin/e_actions.c:3152
msgid "Suspend"
msgstr "Sulaikyti"
#: src/bin/e_actions.c:3156
msgid "Hibernate"
msgstr "Užmigdyti"
#: src/bin/e_actions.c:3160
#, fuzzy
msgid "Hibernate Now"
msgstr "Užmigdyti"
#: src/bin/e_actions.c:3168
msgid "Lock"
msgstr "Užrakinti"
#: src/bin/e_actions.c:3173 src/bin/e_int_menus.c:1167
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Išvalyti langus"
#: src/bin/e_actions.c:3178
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Daugybinis : Veiksmai"
#: src/bin/e_actions.c:3178
msgid "Delayed Action"
msgstr "Uždelstas veiksmas"
#: src/bin/e_actions.c:3186 src/bin/e_actions.c:3190 src/bin/e_actions.c:3194
#, fuzzy
msgid "Keyboard Layouts"
msgstr "Spartusis klavišas"
#: src/bin/e_actions.c:3187
#, fuzzy
msgid "Use keyboard layout"
msgstr "Sukurti Spartieji klaviatūros klavišai"
#: src/bin/e_actions.c:3191
#, fuzzy
msgid "Next keyboard layout"
msgstr "Sukurti Spartieji klaviatūros klavišai"
#: src/bin/e_actions.c:3195
msgid "Previous keyboard layout"
msgstr ""
#: src/bin/e_bg.c:34
msgid "Set As Background"
msgstr "Nustatyti kaip foną"
#: src/bin/e_color_dialog.c:26
msgid "Color Selector"
msgstr "Spalvos parinkimas"
#: src/bin/e_color_dialog.c:46 src/bin/e_config.c:1624 src/bin/e_config.c:2216
#: src/bin/e_config_dialog.c:262 src/bin/e_eap_editor.c:854
#: src/bin/e_eap_editor.c:918 src/bin/e_entry_dialog.c:62 src/bin/e_exec.c:411
#: src/bin/e_fm.c:8558 src/bin/e_fm.c:9202 src/bin/e_fm_prop.c:507
#: src/bin/e_int_border_remember.c:324 src/bin/e_int_border_remember.c:525
#: src/bin/e_module.c:415 src/bin/e_sys.c:500 src/bin/e_sys.c:541
#: src/bin/e_utils.c:709 src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:387
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:120
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:222
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:357
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:120
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:415 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:444
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:469
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:303
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:242 src/modules/shot/e_mod_main.c:482
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:526
msgid "OK"
msgstr "Gerai"
#: src/bin/e_color_dialog.c:47 src/bin/e_eap_editor.c:856
#: src/bin/e_eap_editor.c:920 src/bin/e_entry_dialog.c:63 src/bin/e_fm.c:8560
#: src/bin/e_fm_prop.c:508 src/bin/e_utils.c:1169
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:388
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:124
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:226
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:361
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:124
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:304
#: src/modules/syscon/e_syscon.c:120 src/modules/connman/e_mod_main.c:300
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:244 src/modules/shot/e_mod_main.c:483
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:698 src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:527
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"
#: src/bin/e_config.c:984 src/bin/e_config.c:1017
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Reikėjo atnaujinti nuostatų duomenis. Jūsų senos<br>nuostatos buvo "
"ištrintos, o vietoje jų įrašytos naujos. Tobulinimo metu tai<br>nutiks "
"dažnai, todėl prašome nesiųsti pranešimo apie klaidą.<br> Tai reiškia, kad "
"Enlightenment reikalauja naujų nuostatų<br>duomenų, kurių nebuvo ankstesnėse "
"nuostatose.<br>Tai bus pataisyta pridėjus naujas nuostatas. Dabar galite "
"viską susikonfigūruoti kaip pageidaujate.<br>Atsiprašome už sukeltus "
"nepatogumus."
#: src/bin/e_config.c:1001
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Jūsų nuostatos yra NAUJESNĖS nei Enlightenment. Tai yra<br>labai keista, ir "
"to negali būti, nebent Jūs įrašėte senesnę Enlightenment<br>versiją arba "
"nukopijavote nuostatas iš sistemos, kurioje veikia<br> naujesnė "
"Enlightenment versija. Tai yra blogai ir dėl <br>viso pikto buvo grąžintos "
"pradinės nuostatų reikšmės. Atsiprašome už nepatogumus."
#: src/bin/e_config.c:1611 src/bin/e_config.c:2203
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Problema įrašant Enlightenment nuostatas"
#: src/bin/e_config.c:1614
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while moving config files<br>from:<br>"
"%s<br><br>to:<br>%s<br><br>The rest of the write has been aborted for safety."
"<br>"
msgstr ""
"Rašant Enlightenment nuostatų failus jie netikėtai buvo uždaryti.<br>Tai "
"labai neįprasta.<br><br>Klaida įvyko šiame faile:<br>%s<br><br>Siekiant "
"išvengti duomenų sugadinimo šis failas buvo ištrintas.<br>"
#: src/bin/e_config.c:2113
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Nuostatos atnaujintos"
#: src/bin/e_config.c:2130
#, fuzzy
msgid "The EET file handle is bad."
msgstr "EET failą rankena yra blogai."
#: src/bin/e_config.c:2133
#, fuzzy
msgid "The file data is empty."
msgstr "Failo duomenys yra tuščias."
#: src/bin/e_config.c:2136
#, fuzzy
msgid ""
"The file is not writable. Perhaps the disk is read-only<br>or you lost "
"permissions to your files."
msgstr ""
"Failas nėra įrašomas. Galbūt diske yra skaityti tik<br>, ar jūs prarado "
"teises į savo failus."
#: src/bin/e_config.c:2139
#, fuzzy
msgid "Memory ran out while preparing the write.<br>Please free up memory."
msgstr "Atminties bėgo , o nurašymo.<br>Prašome atlaisvinti atminties."
#: src/bin/e_config.c:2142
#, fuzzy
msgid "This is a generic error."
msgstr "Tai yrabendrinis klaida."
#: src/bin/e_config.c:2145
#, fuzzy
msgid ""
"The settings file is too large.<br>It should be very small (a few hundred KB "
"at most)."
msgstr ""
"Nustatymų failas yra per didelis.<br>Ji turėtų būti labai nedidelis (keli "
"šimtai KB didžiausia)."
#: src/bin/e_config.c:2148
msgid "You have I/O errors on the disk.<br>Maybe it needs replacing?"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2151
#, fuzzy
msgid "You ran out of space while writing the file"
msgstr "Jūs pritrūko vietos rašant failą"
#: src/bin/e_config.c:2154
#, fuzzy
msgid "The file was closed on it while writing."
msgstr "Byla buvo uždarytas , o raštu."
#: src/bin/e_config.c:2157
#, fuzzy
msgid "Memory-mapping (mmap) of the file failed."
msgstr "Atminties kartografavimo (mmap) failo nepavyko."
#: src/bin/e_config.c:2160
#, fuzzy
msgid "X509 Encoding failed."
msgstr "X509 kodavimas nepavyko."
#: src/bin/e_config.c:2163
#, fuzzy
msgid "Signature failed."
msgstr "Nepavyko užmigdyti."
#: src/bin/e_config.c:2166
#, fuzzy
msgid "The signature was invalid."
msgstr "Parašas yra negaliojantis."
#: src/bin/e_config.c:2169
#, fuzzy
msgid "Not signed."
msgstr "(langų nėra)"
#: src/bin/e_config.c:2172
#, fuzzy
msgid "Feature not implemented."
msgstr "Žanras neįgyvendino."
#: src/bin/e_config.c:2175
#, fuzzy
msgid "PRNG was not seeded."
msgstr "Ne sėklomis PRNG."
#: src/bin/e_config.c:2178
#, fuzzy
msgid "Encryption failed."
msgstr "Nepavyko sustabdyti."
#: src/bin/e_config.c:2181
#, fuzzy
msgid "Decryption failed."
msgstr "Nepavyko sustabdyti."
#: src/bin/e_config.c:2184
#, fuzzy
msgid "The error is unknown to Enlightenment."
msgstr "Jus sveikina Enlightenment"
#: src/bin/e_config.c:2206
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while writing<br>its config file.<br>"
"%s<br><br>The file where the error occurred was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Rašant Enlightenment nuostatų failus jie netikėtai buvo uždaryti.<br>Tai "
"labai neįprasta.<br><br>Klaida įvyko šiame faile:<br>%s<br><br>Siekiant "
"išvengti duomenų sugadinimo šis failas buvo ištrintas.<br>"
#: src/bin/e_config_dialog.c:210 src/modules/battery/e_mod_main.c:807
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:275 src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:17
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:36
msgid "Advanced"
msgstr "Sudėtingesnės"
#: src/bin/e_config_dialog.c:239 src/bin/e_eap_editor.c:713
msgid "Basic"
msgstr "Pagrindinės"
#: src/bin/e_config_dialog.c:264
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:843
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:236
msgid "Apply"
msgstr "Pritaikyti"
#: src/bin/e_configure.c:28 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:21
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:25 src/modules/mixer/e_mod_main.c:1261
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:1852
msgid "Extensions"
msgstr "Plėtiniai"
#: src/bin/e_configure.c:29 src/bin/e_configure.c:32 src/bin/e_configure.c:242
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:80
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_color_classes.c:858
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:98
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:236
msgid "Modules"
msgstr "Moduliai"
#: src/bin/e_configure.c:364
#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "Piktogramos parinktis"
#: src/bin/e_container.c:124
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Sudėtinis rodinys %d"
#: src/bin/e_desklock.c:178
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Klaida - nepalaikomas PAM"
#: src/bin/e_desklock.c:179
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"PAM palaikymas nebuvo įtrauktas į Enlightenment.<br>Darbalaukio užrakinimas "
"išjungtas."
#: src/bin/e_desklock.c:244
msgid "Lock Failed"
msgstr "Užrakinimas nepavyko"
#: src/bin/e_desklock.c:245
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Nepavyko užrakinti darbalaukio, nes viena programa<br>perėmė klaviatūrą ir/"
"arba pelę ir šio perėmimo nepavyko apeiti."
#: src/bin/e_desklock.c:330
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Prašome įvesti atrakinimo slaptažodį"
#: src/bin/e_desklock.c:785
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Atpažinimo sistemos klaida"
#: src/bin/e_desklock.c:786
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"Atpažinimui per PAM kilo problemų sukuriant<br>atpažinimo sesiją. Klaidos "
"kodas: <hilight>%i</hilight>.<br>Tai yra blogai, ir to neturėtų įvykti. "
"Prašome pranešti apie šią klaidą."
#: src/bin/e_desklock.c:1119 src/bin/e_screensaver.c:136
msgid "Activate Presentation Mode?"
msgstr "Įjungti pristatymo veikseną?"
#: src/bin/e_desklock.c:1122
msgid ""
"You unlocked desktop too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Jūs per greitai atrakinote darbalaukį.<br><br>Ar norėtumėte įjungti "
"<b>pristatymo</b> režimą ir laikinai išjungti ekrano užsklandą, užrakinimą "
"ir energijos taupymą?"
#: src/bin/e_desklock.c:1132 src/bin/e_screensaver.c:149
msgid "No, but increase timeout"
msgstr "Ne, bet padidinkite laukimo laiką"
#: src/bin/e_desklock.c:1134 src/bin/e_screensaver.c:151
msgid "No, and stop asking"
msgstr "Ne, ir daugiau neklauskite"
#: src/bin/e_eap_editor.c:174
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Nepilnos lango savybės"
#: src/bin/e_eap_editor.c:175
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Langas, kuriam kuriate piktogramą neturi lango<br>vardo ir klasės savybių, "
"todėl reikalingos savybės<br>, kad piktograma būtų rodoma šiam langui negali "
"būti atspėtos.<br>Vietoj jų reikės panaudoti lango antraštę. Tai veiks tik "
"tuo atveju, jei<br> lango antraštė bus tokia pati atidarius langą ir "
"nesikeis."
#: src/bin/e_eap_editor.c:230
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Darbalaukio elemento redaktorius"
#: src/bin/e_eap_editor.c:671 src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:902
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:265
msgid "Name"
msgstr "Vardas"
#: src/bin/e_eap_editor.c:682
msgid "Comment"
msgstr "Komentaras"
#: src/bin/e_eap_editor.c:704
#, fuzzy
msgid "URL"
msgstr "URL adresas"
#: src/bin/e_eap_editor.c:726 src/bin/e_eap_editor.c:735
#: src/bin/e_fm_prop.c:394 src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:95
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:147
msgid "Icon"
msgstr "Piktograma"
#: src/bin/e_eap_editor.c:739
msgid "Generic Name"
msgstr "Bendrinis vardas"
#: src/bin/e_eap_editor.c:745
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:103
msgid "Window Class"
msgstr "Lango klasė"
#: src/bin/e_eap_editor.c:751 src/modules/fileman/e_int_config_mime.c:169
msgid "Categories"
msgstr "Kategorijos"
#: src/bin/e_eap_editor.c:758
msgid "Mime Types"
msgstr "Mime tipai"
#: src/bin/e_eap_editor.c:765
msgid "Desktop file"
msgstr "Darbalaukio failas"
#: src/bin/e_eap_editor.c:775
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:115
#: src/modules/everything/evry_config.c:378
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1476
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:126 src/modules/pager/e_mod_config.c:213
#: src/modules/tiling/e_mod_config.c:182
msgid "General"
msgstr "Bendri"
#: src/bin/e_eap_editor.c:779
msgid "Startup Notify"
msgstr "Informavimas paleidžiant"
#: src/bin/e_eap_editor.c:781
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Vykdyti terminale"
#: src/bin/e_eap_editor.c:783
msgid "Show in Menus"
msgstr "Rodyti meniu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:786 src/bin/e_int_border_remember.c:757
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:335
msgid "Options"
msgstr "Parinktys"
#: src/bin/e_eap_editor.c:817
msgid "Select an Icon"
msgstr "Parinkti piktogramą"
#: src/bin/e_eap_editor.c:883
msgid "Select an Executable"
msgstr "Parinkti vykdomąjį failą"
#: src/bin/e_entry.c:506 src/bin/e_fm.c:8048 src/bin/e_shelf.c:1769
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:135
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:108
msgid "Delete"
msgstr "Šalinti"
#: src/bin/e_entry.c:516 src/bin/e_fm.c:7956
msgid "Cut"
msgstr "Iškirpti"
#: src/bin/e_entry.c:524 src/bin/e_fm.c:6003 src/bin/e_fm.c:7970
msgid "Copy"
msgstr "Kopijuoti"
#: src/bin/e_entry.c:532 src/bin/e_fm.c:7794 src/bin/e_fm.c:7983
msgid "Paste"
msgstr "Įdėti"
#: src/bin/e_entry.c:542
msgid "Select All"
msgstr "Pažymėti viską"
#: src/bin/e_exec.c:233 src/bin/e_exec.c:240 src/bin/e_exec.c:252
#: src/bin/e_exec.c:276 src/bin/e_utils.c:232
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:275
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:526
msgid "Run Error"
msgstr "Vykdymo klaida"
#: src/bin/e_exec.c:234
#, fuzzy
msgid "Enlightenment was unable to get current directory"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko importuoti paveikslo<br>dėl konvertavimo klaidų."
#: src/bin/e_exec.c:241
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to change to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment nepavyko paleisti poprocesio:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:253
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to restore to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment nepavyko paleisti poprocesio:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:277
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment nepavyko paleisti poprocesio:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:402
msgid "Application run error"
msgstr "Programos vykdymo klaida"
#: src/bin/e_exec.c:404
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko paleisti programos: <br><br>%s<br>Programa nestartavo."
#: src/bin/e_exec.c:504
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Programos vykdymo klaida"
#: src/bin/e_exec.c:516
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s netikėtai nustojo veikusi."
#: src/bin/e_exec.c:522
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Išėjimo kodas %i buvo grąžintas iš %s."
#: src/bin/e_exec.c:530
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s vykdymą pertraukė petraukčių signalas."
#: src/bin/e_exec.c:533
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s vykdymą pertraukė baigimo signalas."
#: src/bin/e_exec.c:537
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s vykdymą pertraukė priešlaikinės baigties signalas."
#: src/bin/e_exec.c:540
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s vykdymą pertraukė slankiojo kablelio klaida."
#: src/bin/e_exec.c:544
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s vykdymą pertraukė nepertraukiamas priverstinio išjungimo signalas."
#: src/bin/e_exec.c:548
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s vykdymą pertraukė segmentavimo klaida."
#: src/bin/e_exec.c:552
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s vykdymą pertraukė komandų grandinės klaida."
#: src/bin/e_exec.c:555
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s vykdymą pertraukė baigimo signalas."
#: src/bin/e_exec.c:559
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s vykdymą pertraukė magistralės klaida."
#: src/bin/e_exec.c:562
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s vykdymą pertraukė signalas nr. %i."
#: src/bin/e_exec.c:618
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
"***Likę rezultatai buvo atmesti. Norėdami juos peržiūrėti išsaugokite "
"rezultatus.***\n"
#: src/bin/e_exec.c:680 src/bin/e_exec.c:754 src/bin/e_exec.c:761
msgid "Error Logs"
msgstr "Klaidų žurnalas"
#: src/bin/e_exec.c:686 src/bin/e_exec.c:762
msgid "There was no error message."
msgstr "Klaidos pranešimo nebuvo."
#: src/bin/e_exec.c:690 src/bin/e_exec.c:769
msgid "Save This Message"
msgstr "Išsaugoti šį pranešimą"
#: src/bin/e_exec.c:694 src/bin/e_exec.c:773
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "Šis klaidų žurnalas bus išsaugotas kaip %s/%s.log"
#: src/bin/e_exec.c:720
msgid "Error Information"
msgstr "Informacija apie klaidą"
#: src/bin/e_exec.c:728
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informacija apie klaidos signalą"
#: src/bin/e_exec.c:738 src/bin/e_exec.c:745
msgid "Output Data"
msgstr "Išvedimo duomenys"
#: src/bin/e_exec.c:746
msgid "There was no output."
msgstr "Išvedimo nebuvo."
#: src/bin/e_fm.c:979
msgid "Nonexistent path"
msgstr "Neegzistuojantis kelias"
#: src/bin/e_fm.c:982
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr "%s neegzistuoja."
#: src/bin/e_fm.c:2908
msgid "Mount Error"
msgstr "Klaida prijungiant"
#: src/bin/e_fm.c:2908
msgid "Can't mount device"
msgstr "Nepavyko prijungti įrenginio"
#: src/bin/e_fm.c:2924
msgid "Unmount Error"
msgstr "Klaida atjungiant"
#: src/bin/e_fm.c:2924
msgid "Can't unmount device"
msgstr "Nepavyko atjungti įrenginio"
#: src/bin/e_fm.c:2939
msgid "Eject Error"
msgstr "Išėmimo klaida"
#: src/bin/e_fm.c:2939
msgid "Can't eject device"
msgstr "Nepavyko išimti įrenginio"
#: src/bin/e_fm.c:3589
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i failų"
#: src/bin/e_fm.c:6016 src/bin/e_fm.c:7802 src/bin/e_fm.c:7991
msgid "Link"
msgstr "Nuoroda"
#: src/bin/e_fm.c:6024 src/bin/e_fm.c:8984 src/bin/e_fm.c:9125
msgid "Abort"
msgstr "Nutraukti"
#: src/bin/e_fm.c:7721 src/bin/e_fm.c:7881
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Paveldėti tėvinio elemento nuostatas"
#: src/bin/e_fm.c:7730 src/bin/e_fm.c:7890
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:219
msgid "View Mode"
msgstr "Rodymo būdas"
#: src/bin/e_fm.c:7737 src/bin/e_fm.c:7897
msgid "Refresh View"
msgstr "Atnaujinti vaizdą"
#: src/bin/e_fm.c:7745 src/bin/e_fm.c:7905
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Rodyti paslėptus failus"
#: src/bin/e_fm.c:7757 src/bin/e_fm.c:7917
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Prisiminti rikiavimo tvarką"
#: src/bin/e_fm.c:7766 src/bin/e_fm.c:7926
msgid "Sort Now"
msgstr "Rikiuoti dabar"
#: src/bin/e_fm.c:7778 src/bin/e_fm.c:7941
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:205
msgid "New Directory"
msgstr "Naujas katalogas"
#: src/bin/e_fm.c:8056
msgid "Rename"
msgstr "Pervadinti"
#: src/bin/e_fm.c:8075
msgid "Unmount"
msgstr "Atjungti"
#: src/bin/e_fm.c:8080
msgid "Mount"
msgstr "Prijungti"
#: src/bin/e_fm.c:8085
msgid "Eject"
msgstr "Išmesti"
#: src/bin/e_fm.c:8097
#, fuzzy
msgid "Application Properties"
msgstr "Naudoti programos pateiktą piktogramą "
#: src/bin/e_fm.c:8103 src/bin/e_fm_prop.c:105
msgid "File Properties"
msgstr "Failo savybės"
#: src/bin/e_fm.c:8340 src/bin/e_fm.c:8395
msgid "Use default"
msgstr "Naudoti numatytąsias"
#: src/bin/e_fm.c:8368 src/modules/fileman/e_mod_config.c:224
msgid "Grid Icons"
msgstr "Tinklelio piktogramos"
#: src/bin/e_fm.c:8376 src/modules/fileman/e_mod_config.c:226
msgid "Custom Icons"
msgstr "Savos piktogramos"
#: src/bin/e_fm.c:8384 src/modules/everything/evry_config.c:430
#: src/modules/everything/evry_config.c:460
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:234
msgid "List"
msgstr "Sąrašas"
#: src/bin/e_fm.c:8409
#, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Piktogramos dydis (%d)"
#: src/bin/e_fm.c:8455 src/bin/e_fm.c:8661
msgid "Set background..."
msgstr "Parinkti foną ..."
#: src/bin/e_fm.c:8460 src/bin/e_fm.c:8705
msgid "Set overlay..."
msgstr "Parinkti perdangą ..."
#: src/bin/e_fm.c:8559 src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1032
msgid "Clear"
msgstr "Išvalyti"
#: src/bin/e_fm.c:8785
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Sukurti naują katalogą"
#: src/bin/e_fm.c:8786
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Naujo katalogo vardas:"
#: src/bin/e_fm.c:8840
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Pervadinti %s į:"
#: src/bin/e_fm.c:8842
msgid "Rename File"
msgstr "Pervadinti failą"
#: src/bin/e_fm.c:8983 src/bin/e_fm.c:9124
msgid "Retry"
msgstr "Bandyti vėl"
#: src/bin/e_fm.c:8987 src/bin/e_fm.c:9130
msgid "Error"
msgstr "Klaida"
#: src/bin/e_fm.c:8990
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/bin/e_fm.c:9045
msgid "No to all"
msgstr "Visiems ne"
#: src/bin/e_fm.c:9047
msgid "Yes to all"
msgstr "Visiems taip"
#: src/bin/e_fm.c:9050
msgid "Warning"
msgstr "Įspėjimas"
#: src/bin/e_fm.c:9053
#, c-format
msgid "File already exists, overwrite?<br><hilight>%s</hilight>"
msgstr "Failas jau egzistuoja, perrašyti?<br><hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/e_fm.c:9126
msgid "Ignore this"
msgstr "Praleisti"
#: src/bin/e_fm.c:9127
msgid "Ignore all"
msgstr "Praleisti visus"
#: src/bin/e_fm.c:9132
#, c-format
msgid "An error occurred while performing an operation.<br>%s"
msgstr "Vykdant veiksmą įvyko klaida.<br>%s"
#: src/bin/e_fm.c:9303
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Patvirtinti šalinimą"
#: src/bin/e_fm.c:9308
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr "Ar tikrai norite pašalinti <br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm.c:9314
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr ""
"Ar tikrai norite pašalinti<br>%d pažymėtų failų:<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm_device.c:33
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr "%llu TiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:35
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr "%llu GiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:37
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr "%llu MiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:39
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr "%llu KiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:41
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr "%llu B"
#: src/bin/e_fm_device.c:74
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Nežinomas tomas"
#: src/bin/e_fm_device.c:326
msgid "Removable Device"
msgstr "Keičiamasis įrenginys"
#: src/bin/e_fm_prop.c:332
msgid "File:"
msgstr "Failas:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:339 src/bin/e_widget_fsel.c:347
msgid "Size:"
msgstr "Dydis:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:346
msgid "Last Modified:"
msgstr "Paskutinis pakeitimas:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:353
msgid "File Type:"
msgstr "Failo tipas"
#: src/bin/e_fm_prop.c:360
msgid "Permissions"
msgstr "Leidimai"
#: src/bin/e_fm_prop.c:361 src/bin/e_widget_fsel.c:363
msgid "Owner:"
msgstr "Savininkas"
#: src/bin/e_fm_prop.c:367
msgid "Others can read"
msgstr "Kiti gali skaityti"
#: src/bin/e_fm_prop.c:369
msgid "Others can write"
msgstr "Kiti gali rašyti"
#: src/bin/e_fm_prop.c:371
msgid "Owner can read"
msgstr "Savininkas gali skaityti"
#: src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Owner can write"
msgstr "Savininkas gali rašyti"
#: src/bin/e_fm_prop.c:379 src/bin/e_widget_fsel.c:310
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_icon_themes.c:263
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:199
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1040
msgid "Preview"
msgstr "Peržiūra"
#: src/bin/e_fm_prop.c:426
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:208
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:221
#: src/modules/everything/evry_config.c:426
msgid "Default"
msgstr "Numatytasis"
#: src/bin/e_fm_prop.c:429
msgid "Thumbnail"
msgstr "Miniatiūra"
#: src/bin/e_fm_prop.c:432
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:301
msgid "Custom"
msgstr "Savas"
#: src/bin/e_fm_prop.c:442
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Rodyti šią piktogramą visiems šio tipo failams"
#: src/bin/e_fm_prop.c:450
msgid "Link Information"
msgstr "Informacija apie nuorodą"
#: src/bin/e_fm_prop.c:496
msgid "Select an Image"
msgstr "Parinkite paveikslą"
#: src/bin/e_gadcon.c:1388 src/bin/e_int_border_menu.c:94
#, fuzzy
msgid "Move to"
msgstr "Perkėlimo tekstas"
#: src/bin/e_gadcon.c:1433
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Automatiškai slinkti turinį"
#: src/bin/e_gadcon.c:1444 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:744
msgid "Plain"
msgstr "Paprastas"
#: src/bin/e_gadcon.c:1453 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:752
msgid "Inset"
msgstr "Įdubęs"
#: src/bin/e_gadcon.c:1462 src/bin/e_int_config_modules.c:54
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:30
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:89
msgid "Look"
msgstr "Išvaizda"
#: src/bin/e_gadcon.c:1473 src/bin/e_widget_config_list.c:66
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:239
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:260
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:280
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:828 src/modules/ibar/e_mod_main.c:801
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:268
msgid "Remove"
msgstr "Pašalinti"
#: src/bin/e_gadcon.c:2020
#, fuzzy
msgid "Stop moving"
msgstr "sustoti"
#: src/bin/e_hints.c:152
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Ankstesnis Enlightenment egzempliorius dar veikia\n"
"šiame ekrane. Vykdymas nutraukiamas.\n"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:64
msgid "Window Locks"
msgstr "Lango užraktai"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:282
msgid "Generic Locks"
msgstr "Daugybiniai užraktai"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:283
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Užrakinti langą taip, kad jis darytų tik tai kas jam liepta"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Apsaugoti šį langą nuo atsitiktinio keitimo"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:287
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Apsaugoti šį langą nuo atsitiktinio uždarymo, nes jis svarbus"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:289
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Neleisti keisti šio lango rėmelio"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr ""
"Prisiminti nurodytas blokuotes šiam langui, kai jis kitą kartą pasirodys"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Neleisti programai keisti:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:306 src/bin/e_int_border_locks.c:325
#: src/bin/e_int_border_remember.c:705 src/bin/e_int_shelf_config.c:174
msgid "Position"
msgstr "Padėties"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308 src/bin/e_int_border_locks.c:327
#: src/bin/e_int_border_remember.c:708 src/bin/e_int_shelf_config.c:185
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:442
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:639
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:137
msgid "Size"
msgstr "Dydžio"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:310 src/bin/e_int_border_locks.c:329
#: src/bin/e_int_border_menu.c:572 src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: src/bin/e_int_border_remember.c:711 src/bin/e_int_shelf_config.c:132
msgid "Stacking"
msgstr "Sukrovimas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:312 src/bin/e_int_border_locks.c:331
msgid "Iconified state"
msgstr "Suskleidimo į piktogramą būsenos"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:314 src/bin/e_int_border_locks.c:333
#: src/bin/e_int_border_remember.c:723
msgid "Stickiness"
msgstr "Lipnumo"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:316 src/bin/e_int_border_locks.c:335
#: src/bin/e_int_border_remember.c:729
msgid "Shaded state"
msgstr "Paslėpimo būsenos"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318 src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Maximized state"
msgstr "Padidinimo būsenos"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:320 src/bin/e_int_border_locks.c:339
#: src/bin/e_int_border_remember.c:732
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Pilno ekrano būsenos"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:324
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Neleisti man keisti:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:341 src/bin/e_int_border_remember.c:717
msgid "Border style"
msgstr "Rėmelio stiliaus"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:345
msgid "Stop me from:"
msgstr "Sustabdyti mane nuo:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:346
msgid "Closing the window"
msgstr "Lango uždarymo"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Atsijungimo paliekant šį langą atvirą"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Prisiminti šias blokuotes"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:81
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:338
#, fuzzy
msgid "Window"
msgstr "Langai"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:103 src/bin/e_int_border_menu.c:893
#, fuzzy
msgid "Always on Top"
msgstr "Visada viršų"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:118 src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Lipnus"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:132
#, fuzzy
msgid "Shade"
msgstr "Suskleistas"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:304 src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:121
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:145
msgid "Fullscreen"
msgstr "Per visą ekraną"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:328
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Padidinti vertikaliai"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:339
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Padidinti horizontaliai"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:350
msgid "Unmaximize"
msgstr "Atkurti dydį"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:461
msgid "Edit Icon"
msgstr "Keisti piktogramą"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:469
msgid "Create Icon"
msgstr "Sukurti piktogramą"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:477
#, fuzzy
msgid "Add to Favorites Menu"
msgstr "Pridėti į Favoritus Meniu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:482
#, fuzzy
msgid "Add to IBar"
msgstr "Pridėti į IBar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:490
#, fuzzy
msgid "Create Keyboard Shortcut"
msgstr "Sukurti Spartieji klaviatūros klavišai"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:531
msgid "Iconify"
msgstr "Suskleisti į piktogramą"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:581
msgid "Skip"
msgstr "Paleisti"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:591 src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:27
msgid "Border"
msgstr "Rėmelis"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:603 src/bin/e_int_border_remember.c:621
#: src/bin/e_int_border_remember.c:714
msgid "Locks"
msgstr "Užraktai"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:611
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:128
msgid "Remember"
msgstr "Prisiminti"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:633
#, fuzzy
msgid "ICCCM/NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:814
#, fuzzy, c-format
msgid "Screen %d"
msgstr "Ekranas"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:904
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:264
msgid "Normal"
msgstr "Normalus"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:915
msgid "Always Below"
msgstr "Visada apačioje"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:959
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Prisegti prie darbalaukio"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:970
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Atsegti nuo darbalaukio"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1059
msgid "Select Border Style"
msgstr "Parinkti rėmelio stilių"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1071
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr "Naudoti E17 numatytąsias piktogramos nuostatas"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1079
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Naudoti programos pateiktą piktogramą "
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1087
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Naudoti vartotojo nurodytą piktogramą"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1096 src/bin/e_int_border_remember.c:747
#, fuzzy
msgid "Offer Resistance"
msgstr "Pasipriešinimas"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1156 src/modules/winlist/e_mod_main.c:26
msgid "Window List"
msgstr "Langų sąrašas"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1166 src/modules/pager/e_mod_main.c:257
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2795 src/modules/pager/e_mod_main.c:2802
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2809 src/modules/pager/e_mod_main.c:2811
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2813 src/modules/pager/e_mod_main.c:2815
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2817 src/modules/pager/e_mod_main.c:2819
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2852 src/modules/pager/e_mod_main.c:2853
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2854 src/modules/pager/e_mod_main.c:2855
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2856 src/modules/pager/e_mod_main.c:2857
msgid "Pager"
msgstr "Puslapiuotojas"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1176
msgid "Taskbar"
msgstr "Užduočių juosta"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Lango savybės"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:418
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "ICCCM savybės"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:419 src/bin/e_int_border_remember.c:665
#: src/bin/e_utils.c:1194 src/modules/wizard/page_050.c:95
msgid "Title"
msgstr "Antraštė"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Klasė"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:422 src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Piktogramos pavadinimas"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Kompiuteris"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Vaidmuo"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Mažiausias dydis"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Didžiausias dydis"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Bazinis dydis"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Dydžio keitimo žingsniai"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Proporcija"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Pradinė būsena"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:433
msgid "State"
msgstr "Būsena"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "Lango ID"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Lango grupė"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Pereinamas"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Kliento vedlys"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Trauka"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Priimti aktyvinimą"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Priima aktyvinimą"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Skubus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Pašalinimo prašymas"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Padėties užklausa"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:466
msgid "NetWM Properties"
msgstr "NetWM savybės"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:471
msgid "Modal"
msgstr "Modalinis"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Suskleistas"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:474 src/bin/e_int_border_remember.c:744
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Nerodyti užduočių juostoje"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:475 src/bin/e_int_border_remember.c:741
msgid "Skip Pager"
msgstr "Nerodyti darbalaukių perjungiklyje"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr "Slepiamas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:83
msgid "Window Remember"
msgstr "Atsiminti langą"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:307
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Lango savybės nėra unikalios"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:310
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Jūs prašote Enlightenment įsiminti ir pritaikyti savybes<br>(tokias kaip "
"dydis, padėtis, rėmelio stilius ir kt.) langui, kuris <hilight>neturi "
"unikalių savybių</hilight>.<br><br>Tai reiškia, kad jis dalijasi tomis "
"pačiomis vardo/klasės, trumpalaikiškumo, vaidmens ir kt. savybėmis<br>su "
"daugiau nei 1 langu esančiu ekrane. Prisimenant savybes šiam langui, jos bus "
"pritaikytos<br>ir visiems kitiems langams, turintiems tokias pačias savybes."
"<br><br>Šis įspėjimas tam atvejui, jei Jūs nenorite, kad taip atsitiktų."
"<br>Paspaudus <hilight>Pritaikyti</hilight> arba <hilight>Gerai</hilight> "
"mygtukus nuostatos bus pritaikytos. Jei neesate tikri, paspausite "
"<hilight>Atsisakyti</hilight> ir pakeitimai nebus pritaikyti."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:516
msgid "No match properties set"
msgstr "Neparinktos atitikimo savybės"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Jūs prašote Enlightenment prisiminti ir pritaikyti savybes (tokias kaip<br> "
"dydis, padėtis, rėmelio stilius ir kt.) langui <hilight>nenurodę kaip tą "
"langą prisiminti</hilight>.<br><br>Nurodykite bent 1 savybę, pagal kurią "
"būtų galima įsiminti šį langą."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:617
msgid "Nothing"
msgstr "Nieko"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:619
msgid "Size and Position"
msgstr "Dydis ir padėtis"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:623
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Dydis, padėtis ir užraktai"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:625 src/modules/conf/e_mod_main.c:245
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:644
#, fuzzy
msgid "All"
msgstr "Leisti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:638
msgid "Remember using"
msgstr "Prisiminti naudojant"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:641
msgid "Window name"
msgstr "Lango vardas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:653
msgid "Window class"
msgstr "Lango klasė"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:677
msgid "Window Role"
msgstr "Lango paskirtis"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:689
msgid "Window type"
msgstr "Lango tipas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:697
msgid "wildcard matches are allowed"
msgstr "leidžiama naudoti pakaitos simbolius"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:699
msgid "Transience"
msgstr "Pereinamumas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:704
msgid "Properties to remember"
msgstr "Įsimintinos savybes"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:720
msgid "Icon Preference"
msgstr "Piktogramos parinktis"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:726
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtualus darbalaukis"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:735
msgid "Current Screen"
msgstr "Dabartinis ekranas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:738
msgid "Skip Window List"
msgstr "Nerodyti langų sąraše"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:750
msgid "Application file or name (.desktop)"
msgstr "Programos failas ar vardas (.desktop)"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:758
msgid "Match only one window"
msgstr "Parinkti tik vieną langą"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:762
msgid "Always focus on start"
msgstr "Visada aktyvinti startuojant"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:766
msgid "Keep current properties"
msgstr "Išlaikyti dabartines savybes"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:772
msgid "Start this program on login"
msgstr "Paleisti šią programą prisijungus"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:52
#, fuzzy
msgid "Utilities"
msgstr "komunalinės paslaugos"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:55
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1585
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:56 src/modules/fileman/e_mod_main.c:76
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:421
msgid "Files"
msgstr "Failai"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:56 src/modules/everything/e_mod_main.c:69
#, fuzzy
msgid "Launcher"
msgstr "Vykdyti"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:57
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:57
msgid "Core"
msgstr "Pagrindinis"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:58
#, fuzzy
msgid "Mobile"
msgstr "Moduliai"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:59 src/bin/e_int_menus.c:230
#: src/bin/e_shelf.c:1761 src/modules/battery/e_mod_main.c:189
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:301 src/modules/clock/e_mod_main.c:549
#: src/modules/conf/e_conf.c:124 src/modules/conf/e_conf.c:134
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:102 src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:133
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:307 src/modules/ibar/e_mod_main.c:787
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:299 src/modules/ibox/e_mod_main.c:690
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:791 src/modules/temperature/e_mod_main.c:233
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:789 src/modules/connman/e_mod_main.c:1323
#: src/modules/tasks/e_mod_main.c:680 src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:312
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:358
msgid "Settings"
msgstr "Nuostatos"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:98
msgid "Module Settings"
msgstr "Modulio nuostatos"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:176
#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Lokalė"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:181
#, fuzzy
msgid "Unload"
msgstr "Iškelti modulį"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:308 src/bin/e_int_config_modules.c:591
#, fuzzy
msgid "No modules selected."
msgstr "Nėra modulius eiga."
#: src/bin/e_int_config_modules.c:589
#, fuzzy
msgid "More than one module selected."
msgstr "Daugiau nei vienas modulis pasirinktas."
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:38
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Lentynos turinys"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:44
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Įrankių juostos turinys"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:155 src/modules/gadman/e_mod_config.c:118
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:134
msgid "Add Gadget"
msgstr "Pridėti įtaisą"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:160
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Išimti įtaisą"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 src/bin/e_toolbar.c:339
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Įrankių juostos nuostatos"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:82
msgid "Layout"
msgstr "Išdėstymas"
#: src/bin/e_intl.c:355
msgid "Input Method Error"
msgstr "Įvesties metodo klaida"
#: src/bin/e_intl.c:356
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Klaida vykdant įvesties metodo vykdomąjį failą<br><br>įsitikinkite, kad Jūsų "
"įvesties metodo konfigūracija<br>yra teisinga ir konfigūracijoje "
"naudojamas<br>vykdomasis failas yra Jūsų KELYJE (PATH)<br>"
#: src/bin/e_int_menus.c:99
msgid "Main"
msgstr "Pagrindinis"
#: src/bin/e_int_menus.c:116
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:69
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:29
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Mėgstamiausios programos"
#: src/bin/e_int_menus.c:127
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:264
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:260
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:283
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:58
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:38
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:194
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1354
msgid "Applications"
msgstr "Programos"
#: src/bin/e_int_menus.c:151 src/bin/e_int_menus.c:1126
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:25 src/modules/tiling/e_mod_tiling.c:3822
msgid "Windows"
msgstr "Langai"
#: src/bin/e_int_menus.c:161 src/bin/e_int_menus.c:1180
msgid "Lost Windows"
msgstr "Dingę langai"
#: src/bin/e_int_menus.c:187
msgid "About"
msgstr "Apie"
#: src/bin/e_int_menus.c:192 src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:146
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:35
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:70
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:179
msgid "Theme"
msgstr "Apipavidalinimas"
#: src/bin/e_int_menus.c:282
msgid "Virtual"
msgstr "Virtualus"
#: src/bin/e_int_menus.c:289 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:23
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:27
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:74
msgid "Shelves"
msgstr "Lentynos"
#: src/bin/e_int_menus.c:298
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Rodyti/slėpti visus langus"
#: src/bin/e_int_menus.c:611
msgid "(No Applications)"
msgstr "(programų nėra)"
#: src/bin/e_int_menus.c:757
msgid "Set Virtual Desktops"
msgstr "Nustatyti virtualius darbalaukius"
#: src/bin/e_int_menus.c:1132 src/bin/e_int_menus.c:1313
msgid "(No Windows)"
msgstr "(langų nėra)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1226 src/bin/e_int_menus.c:1325
msgid "No name!!"
msgstr "Be vardo!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:1416
msgid "(No Shelves)"
msgstr "(lentynų nėra)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1480
msgid "Add A Shelf"
msgstr "Pridėti lentyną"
#: src/bin/e_int_menus.c:1487
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Pašalinti lentyną"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:43
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:44
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Lentynos nuostatos"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:123
msgid "Above Everything"
msgstr "Virš visko"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:125
msgid "Below Windows"
msgstr "Po langais"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:127
msgid "Below Everything"
msgstr "Po viskuo"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:129
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Leisti langams užkloti lentyną"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:179
#, fuzzy, c-format
msgid "Height (%3.0f pixels)"
msgstr "%3.0f pikseliai"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:182
#, fuzzy
msgid "Shrink to Content Width"
msgstr "Sumažinti, kad turinio plotį"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:193
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:630
msgid "Style"
msgstr "Stilius"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:199
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr "Auromatiškai slėpti lentyną"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:204
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Rodyti užvedus žymeklį"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:208
msgid "Show on mouse click"
msgstr "Rodyti spragtelėjus pale"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:213
msgid "Hide timeout"
msgstr "Slėpimo laukimo laikas"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:217
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f sekundės"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:223
msgid "Hide duration"
msgstr "Slėpimo trukmė"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:227
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:853
#, c-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr "%.2f sekundės"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:232
msgid "Auto Hide"
msgstr "Automatinis slėpimas"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:238
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Rodyti visuose darbalaukiuose"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:240
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Rodyti nurodytuose darbalaukiuose"
#: src/bin/e_ipc.c:46
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Galimas IPC įsilaužimo bandymas. IPC jungties\n"
"katalogas jau egzistuoja BET turi per daug\n"
"laisvus leidimus (katalogas turi būti skaitomas\n"
"ir rašomas tik savininko, ir niekeno daugiau)\n"
"arba jis nepriklauso Jums. Prašome patikrinti:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_ipc.c:56
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Nepavyko sukurti arba patikrinti IPC jungties\n"
"katalogo.\n"
"Prašome patikrinti:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_main.c:191
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Eina!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:197
#, fuzzy
msgid "Enlightenment could not create a logging domain!"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:245
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Eet!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:254
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:266
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko nustatyti išėjimo signalo doroklės.\n"
"Galbūt pritrūkote operatyviosios atminties?"
#: src/bin/e_main.c:273
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko nustatyti HUP signalo doroklė.\n"
"Galbūt pritrūkote operatyviosios atminties?"
#: src/bin/e_main.c:280
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a USER signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko nustatyti HUP signalo doroklė.\n"
"Galbūt pritrūkote operatyviosios atminties?"
#: src/bin/e_main.c:289
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_File!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:298
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Con!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:307
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Ipc!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:318
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_X!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:330
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_IMF!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:340
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Evas!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:354
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment pastebėjo, kad ecore_evas nepalaiko programinio X11 "
"atvaizdavimo Evas sistemoje. Prašome patikrinti ar Evas ir Ecore palaiko "
"programinį X11 atvaizdavimo variklį."
#: src/bin/e_main.c:362
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment pastebėjo, kad ecore_evas nepalaiko programinio buferio "
"atvaizdavimo Evas sistemoje. Prašome patikrinti ar Evas ir Ecore palaiko "
"programinį buferio atvaizdavimo variklį."
#: src/bin/e_main.c:372
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Edje!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:384
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Intl!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:394
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko inicijuoti avarinio įspėjimo sistemos.\n"
"Ar nurodėte DISPLAY kintamąjį?"
#: src/bin/e_main.c:404
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Xinerama!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:422
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko sukurti katalogų Jūsų namų kataloge.\n"
"Galbūt Jūs neturite namų katalogo arba diske nėra laisvos vietos?"
#: src/bin/e_main.c:432
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti failų registro sistemos."
#: src/bin/e_main.c:441
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti konfigūracijos sistemos."
#: src/bin/e_main.c:452
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Randr!\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:461
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its environment."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti apipavidalinimo sistemos."
#: src/bin/e_main.c:477
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti mastelio sistemos."
#: src/bin/e_main.c:486
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its pointer system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti žymeklio sistemos."
#: src/bin/e_main.c:495
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko nustatyti kelių failų paieškai.\n"
"Galbūt pritrūkote operatyviosios atminties?"
#: src/bin/e_main.c:512
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti šriftų sistemos."
#: src/bin/e_main.c:529
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti apipavidalinimo sistemos."
#: src/bin/e_main.c:545
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its init screen."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti intl sistemos."
#: src/bin/e_main.c:560
msgid "Starting International Support"
msgstr "Paleidžiamas internacionalinis palaikymas"
#: src/bin/e_main.c:564
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti intl sistemos."
#: src/bin/e_main.c:573
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you lack permissions on ~/.cache/efreet or are\n"
"out of memory or disk space?"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko inicijuoti FDO darbalaukio sistemos.\n"
"Galbūt pritrūkote operatyviosios atminties?"
#: src/bin/e_main.c:596
msgid "Setup Screens"
msgstr "Ekranų nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:600
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment nepavyko nustatyti langų tvarkymo Jūsų sistemos ekranams. Gal "
"būt fone veikia kita langų tvarkyklė?\n"
#: src/bin/e_main.c:608
#, fuzzy
msgid "Setup ACPI"
msgstr "DPMS nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:615
#, fuzzy
msgid "Setup Backlight"
msgstr "Saistymo nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:619
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the backlight."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti DPMS nuostatų."
#: src/bin/e_main.c:626
msgid "Setup DPMS"
msgstr "DPMS nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:630
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti DPMS nuostatų."
#: src/bin/e_main.c:637
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Ekrano užsklandos nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:641
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti X ekrano užsklandos."
#: src/bin/e_main.c:648
#, fuzzy
msgid "Setup Powersave Modes"
msgstr "Nustatymo PowerSave režimai"
#: src/bin/e_main.c:652
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti energijos taupymo režimų."
#: src/bin/e_main.c:659
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Darbalaukio užrakto nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:663
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti darbalaukio užrakto sustemos."
#: src/bin/e_main.c:670
msgid "Setup Popups"
msgstr "Iškylančiųjų langų nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:674
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti iškylančiųjų langų sistemos."
#: src/bin/e_main.c:686
#, fuzzy
msgid "Setup Message Bus"
msgstr "Nustatymo pranešimas Autobusas"
#: src/bin/e_main.c:693
#, fuzzy
msgid "Setup Paths"
msgstr "Parengiami keliai"
#: src/bin/e_main.c:699
msgid "Setup System Controls"
msgstr "Sistemos valdymo nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:703
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti sistemos valdymo sistemos.\n"
#: src/bin/e_main.c:710
msgid "Setup Actions"
msgstr "Veiksmų nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:714
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti veiksmų sistemos."
#: src/bin/e_main.c:721
msgid "Setup Execution System"
msgstr "Vykdymo sistemos nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:725
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti exec sistemos."
#: src/bin/e_main.c:736
#, fuzzy
msgid "Setup Filemanager"
msgstr "Failų tvarkyklė"
#: src/bin/e_main.c:740
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti failų tvarkyklės.\n"
#: src/bin/e_main.c:747
msgid "Setup Message System"
msgstr "Pranešimų sistemos nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:751
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti msg sistemos."
#: src/bin/e_main.c:758
msgid "Setup DND"
msgstr "DND nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:762
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti dnd sistemos."
#: src/bin/e_main.c:769
msgid "Setup Grab Input Handling"
msgstr "Įvesties perėmimo valdymo nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:773
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its grab input handling system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti įvesties perėmimo valdymo sustemos."
#: src/bin/e_main.c:780
msgid "Setup Modules"
msgstr "Modulių nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:784 src/bin/e_main.c:867
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti modulių sistemos."
#: src/bin/e_main.c:791
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Prisiminimų nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:795
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment negali nustatyti prisiminimų nuostatų."
#: src/bin/e_main.c:802
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Spalvų klasių nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:806
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti spalvų klasių sistemos."
#: src/bin/e_main.c:813
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Gadcon nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:817
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti įtaisų valdymo sistemos."
#: src/bin/e_main.c:824
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Darbalaukio fono nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:828
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti darbalaukio fono sistemos."
#: src/bin/e_main.c:835
msgid "Setup Mouse"
msgstr "Pelės nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:839
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti pelės nuostatų."
#: src/bin/e_main.c:846
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot setup XKB Keyboard layouts."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti failų rikiavimo sistemos."
#: src/bin/e_main.c:852
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Saistymo nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:856
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti saistymo sistemos."
#: src/bin/e_main.c:863
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Lentynų nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:874
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr "Miniatiūrų kūrimo sistemos nustatymas"
#: src/bin/e_main.c:878
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti miniatiūrų kūrimo sistemos.\n"
#: src/bin/e_main.c:887
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the Icon Cache system.\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti sistemos valdymo sistemos.\n"
#: src/bin/e_main.c:896
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the XSettings system.\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti miniatiūrų kūrimo sistemos.\n"
#: src/bin/e_main.c:905
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the Update system.\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko inicijuoti sistemos valdymo sistemos.\n"
#: src/bin/e_main.c:914
#, fuzzy
msgid "Setup Desktop Environment"
msgstr "Sąrankos darbalaukio Aplinka"
#: src/bin/e_main.c:918
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize its desktop environment.\n"
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti apipavidalinimo sistemos."
#: src/bin/e_main.c:926
#, fuzzy
msgid "Setup File Ordering"
msgstr "Sąrankos failo užsakymas"
#: src/bin/e_main.c:930
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr "Enlightenment nepavyko nustatyti failų rikiavimo sistemos."
#: src/bin/e_main.c:945
msgid "Load Modules"
msgstr "Įkelti modulius"
#: src/bin/e_main.c:975
msgid "Configure Shelves"
msgstr "Lentynų konfigūracija"
#: src/bin/e_main.c:986
msgid "Almost Done"
msgstr "Beveik baigta"
#: src/bin/e_main.c:1131
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen "
"800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tStart with desklock on, so password will be asked.\n"
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tIf you need this help, you don't need this option.\n"
msgstr ""
"Parametrai:\n"
"\t-display EKRANAS\n"
"\t\tPrisijungti prie ekrano pavadintu EKRANAS.\n"
"\t\tPvz.: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tPridėti NETIKRĄ xinerama ekraną (vietoje tikrų)\n"
"\t\tsu nurodyta geometrija. Galite pridėti kiek norite. Jie\n"
"\t\tpakeis tikrus xinerama ekranus, jei jų yra. Tai gali būti\n"
"\t\tnaudojama xinerama modeliavimui.\n"
"\t\tPvz.:: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen "
"800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tNaudoti konfigūracijos profilį CONF_PROFILE vietoje vartotojo parinkto "
"ar tiesiog \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBūti geru.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBūti blogu.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBūti psichotišku.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tStartuoti su darbalaukio užraktu, bus prašoma slaptažodžio.\n"
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tJei Jums reikia šios pagalbos, šis parametras Jums nereikalingas.\n"
#: src/bin/e_main.c:1184
msgid ""
"You are executing enlightenment directly. This is\n"
"bad. Please do not execute the \"enlightenment\"\n"
"binary. Use the \"enlightenment_start\" launcher. It\n"
"will handle setting up environment variables, paths,\n"
"and launching any other required services etc.\n"
"before enlightenment itself begins running.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:1463
msgid "Testing Format Support"
msgstr "Tikrinamas formatų palaikymas"
#: src/bin/e_main.c:1467
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment pastebėjo, kad Evas negali sukurti buferio drobės. Prašome "
"patikrinti ar Evas palaiko programinį buferio variklį.\n"
#: src/bin/e_main.c:1479
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load SVG files. Check Evas has SVG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment patebėjo, kad Evas negali įkelti PNG failų. Patikrinkite ar "
"Evas palaiko PNG įkėlimą.\n"
#: src/bin/e_main.c:1489
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment patebėjo, kad Evas negali įkelti JPEG failų. Patikrinkite ar "
"Evas palaiko JPEG įkėlimą.\n"
#: src/bin/e_main.c:1499
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment patebėjo, kad Evas negali įkelti PNG failų. Patikrinkite ar "
"Evas palaiko PNG įkėlimą.\n"
#: src/bin/e_main.c:1509
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment patebėjo, kad Evas negali įkelti EET failų. Patikrinkite ar "
"Evas palaiko EET įkėlimą.\n"
#: src/bin/e_main.c:1523
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment pastebėjo, kad Evas negali įkelti 'Sans' šrifto. Patikrinkite "
"ar Evas palaiko fontconfig ir fontconfig sistema apibrėžia 'Sans' šriftą.\n"
#: src/bin/e_main.c:1714
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. There was an "
"error loading<br>module named: %s. This module has been disabled<br>and will "
"not be loaded."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:1719 src/bin/e_main.c:1736
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr "Enlightenment užstrigo įkrovos metu ir buvo paleistas iš naujo"
#: src/bin/e_main.c:1720
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>There was an "
"error loading module named: %s<br><br>This module has been disabled and will "
"not be loaded."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:1729
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment užstrigo įkrovos metu ir buvo<br>paleistas iš naujo. Visi "
"moduliai išjungti<br>ir nebus įkelti, kad galėtumėte pašalinti visus "
"problematiškus<br> modulius iš dabartinės konfigūracijos.<br>Modulių "
"konfigūracijos langas turėtų leisti<br>vėl pasirinkti Jūsų modulius."
#: src/bin/e_main.c:1737
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment užstrigo įkrovos metu ir buvo paleistas iš naujo.<br>Visi "
"moduliai išjungti ir nebus įkelti, kad galėtumėte<br>pašalinti visus "
"problematiškus modulius iš dabartinės konfigūracijos.<br><br>Modulių "
"konfigūracijos langas turėtų leisti<br>vėl pasirinkti Jūsų modulius."
#: src/bin/e_module.c:96
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading Module: %s"
msgstr "Įkelti modulius"
#: src/bin/e_module.c:134
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Įvyko klaida įkeliant modulį: %s<br>Modulis pavadintas %s nerastas modulių "
"paieškos kataloguose."
#: src/bin/e_module.c:137 src/bin/e_module.c:150 src/bin/e_module.c:168
msgid "Error loading Module"
msgstr "Klaida įkeliant modulį"
#: src/bin/e_module.c:145 src/bin/e_module.c:162
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Įkeliant modulį %s įvyko klaida.<br>Pilnas kelias į šį modulį:<br>"
"%s<br>Klaida:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:167
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modulis neturi visų reikalingų funkcijų"
#: src/bin/e_module.c:182
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Modulio API klaida<br>Klaida inicijuojant modulį: %s<br>Jis reikalauja bent "
"%i modulių API versijos.<br>Enlightenment modulių API versija: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:187
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modulis"
#: src/bin/e_module.c:513
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Ar norite iškelti šį modulį?"
#: src/bin/e_screensaver.c:139
msgid ""
"You disabled screensaver too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Jūs per greitai išjungėte ekrano užsklandą.<br><br>Ar norėtumėte įjungti "
"<b>pristatymo</b> režimą ir laikinai išjungti ekrano užsklandą, užrakinimą "
"ir energijos taupymą?"
#: src/bin/e_shelf.c:165
msgid "Shelf #"
msgstr "Lentyna #"
#: src/bin/e_shelf.c:1354 src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:292
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Ar tikrai norite pašalinti šią lentyną?"
#: src/bin/e_shelf.c:1355
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr "Jūs paprašėte pašalinti šią lentyną.<br><br>Ar esate įsitikinęs?"
#: src/bin/e_shelf.c:1746
#, fuzzy
msgid "Stop Moving/Resizing Gadgets"
msgstr "Baigti elementų perkėlimą/dydžio keitimą"
#: src/bin/e_shelf.c:1748
#, fuzzy
msgid "Begin Moving/Resizing Gadgets"
msgstr "Pradėti elementų perkėlimą/dydžio keitimą"
#: src/bin/e_shelf.c:1756 src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:84
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:781
#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Komentaras"
#: src/bin/e_startup.c:66
msgid "Starting"
msgstr "Paleidžiama"
#: src/bin/e_sys.c:183
msgid "Checking System Permissions"
msgstr "Tikrinami sistemos leidimai"
#: src/bin/e_sys.c:229 src/bin/e_sys.c:240 src/bin/e_sys.c:249
#: src/bin/e_sys.c:258
msgid "System Check Done"
msgstr "Sistemos patikrinimas baigtas"
#: src/bin/e_sys.c:325
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Logout is taking too long.<br>Some applications refuse to close.<br>Do you "
"want to finish the logout<br>anyway without closing these<br>applications "
"first?<br><br>Auto logout in %d seconds."
msgstr ""
"Atsijungimas trunka per ilgai.<br>Nepavyksta užverti kai kurių programų."
"<br>Ar norite atsijungti neuždarius veikiančių programų?"
#: src/bin/e_sys.c:385
msgid "Logout problems"
msgstr "Atsijungimo problemos"
#: src/bin/e_sys.c:387
msgid "Logout now"
msgstr "Atsijungti dabar"
#: src/bin/e_sys.c:389
msgid "Wait longer"
msgstr "Palaukti"
#: src/bin/e_sys.c:391
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Atšaukti atsijungimą"
#: src/bin/e_sys.c:431
msgid "Logout in progress"
msgstr "Vyksta atsijungimas"
#: src/bin/e_sys.c:434
msgid "Logout in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Vyksta atsijungimas.<br><hilight>Prašome palaukti</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:461 src/bin/e_sys.c:516
msgid "Enlightenment is busy with another request"
msgstr "Enlightenment užimtas kita užklausa"
#: src/bin/e_sys.c:466
msgid ""
"Logging out.<br>You cannot perform other system actions<br>once a logout has "
"begun."
msgstr ""
"Atsijungiama.<br>Pradėjus atsijungimą negalima vykdyti<br>kitų sistemos "
"veiksmų."
#: src/bin/e_sys.c:473
msgid ""
"Powering off.<br>You cannot do any other system actions<br>once a shutdown "
"has been started."
msgstr ""
"Išjungiama.<br>Pradėjus išjungimą negalima vykdyti kitų<br>sistemos veiksmų."
#: src/bin/e_sys.c:479
msgid ""
"Resetting.<br>You cannot do any other system actions<br>once a reboot has "
"begun."
msgstr ""
"Paleidžiama iš naujo.<br>Pradėjus paleidimą iš naujo<br>negalima vykdyti "
"kitų sistemos veiksmų."
#: src/bin/e_sys.c:485
msgid ""
"Suspending.<br>Until suspend is complete you cannot perform<br>any other "
"system actions."
msgstr ""
"Sustabdoma.<br>Negalima vykdyti kitų sistemos veiksmų,<br>kol sustabdymas "
"nebus baigtas."
#: src/bin/e_sys.c:491
#, fuzzy
msgid ""
"Hibernating.<br>You cannot perform any other system actions<br>until this is "
"complete."
msgstr ""
"Užsimiegojusius.<br>Jūs negalite atlikti kitų sistemų veiksmai<br>, kol šis "
"bus baigtas."
#: src/bin/e_sys.c:497 src/bin/e_sys.c:538
msgid "EEK! This should not happen"
msgstr "OI! To neturėjo nutikti"
#: src/bin/e_sys.c:522
msgid "Power off failed."
msgstr "Nepavyko išjungti."
#: src/bin/e_sys.c:526
msgid "Reset failed."
msgstr "Nepavyko paleisti iš naujo."
#: src/bin/e_sys.c:530
msgid "Suspend failed."
msgstr "Nepavyko sustabdyti."
#: src/bin/e_sys.c:534
msgid "Hibernate failed."
msgstr "Nepavyko užmigdyti."
#: src/bin/e_sys.c:602
msgid "Power off"
msgstr "Išjungti"
#: src/bin/e_sys.c:605
msgid "Power off.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Išjungiama.<br><hilight>Prašome palaukti</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:633
msgid "Resetting"
msgstr "Paleidžiama iš naujo"
#: src/bin/e_sys.c:636
msgid "Resetting.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Paleidžiama iš naujo.<br><hilight>Prašome palaukti</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:665
msgid "Suspending"
msgstr "Sustabdoma"
#: src/bin/e_sys.c:668
msgid "Suspending.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Sustabdoma.<br><hilight>Prašome palaukti</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:697
msgid "Hibernating"
msgstr "Užmigdoma"
#: src/bin/e_sys.c:700
msgid "Hibernating.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Užmigdoma.<br><hilight>Prašome palaukti</hilight>"
#: src/bin/e_theme_about.c:14
msgid "About Theme"
msgstr "Apie temą"
#: src/bin/e_theme.c:36
msgid "Set As Theme"
msgstr "Nustatyti tema"
#: src/bin/e_toolbar.c:329
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Baigti elementų perkėlimą/dydžio keitimą"
#: src/bin/e_toolbar.c:331
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Pradėti elementų perkėlimą/dydžio keitimą"
#: src/bin/e_toolbar.c:344
msgid "Set Toolbar Contents"
msgstr "Nurodyti įrankių juostos turinį"
#: src/bin/e_utils.c:233 src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:276
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:527
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment nepavyko paleisti poprocesio:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_utils.c:277
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Negalima išeiti - neuždaromi langai."
#: src/bin/e_utils.c:278
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Liko keletas langų su įjungtu gyvavimo trukmės užraktu. Tai reiškia, kad "
"Enlightenment<br>negalės būti išjungtas tol, kol nebus užverti šie langai "
"arba išjungtas<br>gyvavimo trukmės užraktas."
#: src/bin/e_utils.c:873
#, c-format
msgid "%'.0f Bytes"
msgstr "%'.0f baitų"
#: src/bin/e_utils.c:877
#, c-format
msgid "%'.0f KB"
msgstr "%'.0f KB"
#: src/bin/e_utils.c:881
#, c-format
msgid "%'.0f MB"
msgstr "%'.0f MB"
#: src/bin/e_utils.c:885
#, c-format
msgid "%'.1f GB"
msgstr "%'.1f GB"
#: src/bin/e_utils.c:904
#, c-format
msgid "In the Future"
msgstr "Ateityje"
#: src/bin/e_utils.c:908
#, c-format
msgid "In the last Minute"
msgstr "Paskutinę minutę"
#: src/bin/e_utils.c:910
#, c-format
msgid "%li Years ago"
msgstr "Prieš %li metus"
#: src/bin/e_utils.c:912
#, c-format
msgid "%li Months ago"
msgstr "Prieš %li mėnesius"
#: src/bin/e_utils.c:914
#, c-format
msgid "%li Weeks ago"
msgstr "Prieš %li savaites"
#: src/bin/e_utils.c:916
#, c-format
msgid "%li Days ago"
msgstr "Prieš %li dienas"
#: src/bin/e_utils.c:918
#, c-format
msgid "%li Hours ago"
msgstr "Prieš %li valandas"
#: src/bin/e_utils.c:920
#, c-format
msgid "%li Minutes ago"
msgstr "Prieš %li minutes"
#: src/bin/e_utils.c:926 src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:274
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:1179
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_keybindings.c:1189
#: src/modules/wizard/page_020.c:19 src/modules/wizard/page_020.c:30
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinomas"
#: src/bin/e_utils.c:1163
#, fuzzy
msgid "Image Import Settings"
msgstr "Vaizdo importavimo parametrus"
#: src/bin/e_utils.c:1167
#, fuzzy
msgid "Import"
msgstr "Importuoti..."
#: src/bin/e_utils.c:1184
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:169
msgid "Fill and Stretch Options"
msgstr "Užpildymo ir ištempimo parinktys"
#: src/bin/e_utils.c:1192
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:172
msgid "Stretch"
msgstr "Ištempti"
#: src/bin/e_utils.c:1193
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:177
msgid "Center"
msgstr "Centruoti"
#: src/bin/e_utils.c:1195
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:187
msgid "Within"
msgstr "Viduje"
#: src/bin/e_utils.c:1196
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:192
msgid "Fill"
msgstr "Užpildyti"
#: src/bin/e_utils.c:1201
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:204
msgid "File Quality"
msgstr "Failo kokybė"
#: src/bin/e_utils.c:1203
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:206
msgid "Use original file"
msgstr "Naudoti originalų failą"
#: src/bin/e_utils.c:1207
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:209
#, c-format
msgid "%3.0f%%"
msgstr "%3.0f%%"
#: src/bin/e_utils.c:1544
#, fuzzy
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br> has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means the module "
"needs new configuration<br>data by default for usable functionality that "
"your old<br>configuration simply lacks. This new set of defaults will "
"fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now to "
"your<br>liking. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Reikėjo atnaujinti failų tvarkyklės modulio nuostatų duomenis. Jūsų "
"senos<br>nuostatos buvo ištrintos, o vietoje jų įrašytos naujos. Tobulinimo "
"metu tai<br>nutiks dažnai, todėl prašome nesiųsti pranešimo apie klaidą.<br> "
"Tai reiškia, kad failų tvarkyklės modulis reikalauja naujų "
"nuostatų<br>duomenų, kurių nebuvo ankstesnėse nuostatose.<br>Tai bus "
"pataisyta pridėjus naujas nuostatas. Dabar galite viską susikonfigūruoti "
"kaip pageidaujate.<br>Atsiprašome už sukeltus nepatogumus."
#: src/bin/e_utils.c:1557 src/bin/e_utils.c:1581
#, fuzzy, c-format
msgid "%s Configuration Updated"
msgstr "(nėra informacijos)"
#: src/bin/e_utils.c:1570
#, fuzzy
msgid ""
"Your module configuration is NEWER than the module version. This is "
"very<br>strange. This should not happen unless you downgraded<br>the module "
"or copied the configuration from a place where<br>a newer version of the "
"module was running. This is bad and<br>as a precaution your configuration "
"has been now restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Jūsų failų tvarkyklės modulio nuostatos yra NAUJESNĖS nei failų tvarkyklės "
"modulio versija. Tai yra<br>labai keista, ir to negali būti, nebent Jūs "
"įrašėte senesnę failų tvarkyklės modulio<br>versiją arba nukopijavote "
"nuostatas iš sistemos, kurioje veikia<br> naujesnė failų tvarkyklės modulio "
"versija. Tai yra blogai ir dėl <br>viso pikto buvo grąžintos pradinės "
"nuostatų reikšmės. Atsiprašome už nepatogumus."
#: src/bin/e_widget_config_list.c:60
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:235
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:256
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:133
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:79
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:106
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:263
msgid "Add"
msgstr "Pridėti"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:80
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:272
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:251
msgid "Up"
msgstr "Aukštyn"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:86
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:276
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:257
msgid "Down"
msgstr "Žemyn"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:296
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Įtraukti į mėgiamiausius"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:302
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:91
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:831
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:472
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:594
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_startup.c:266
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:403
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:186
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Katalogu aukštyn"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:331
#, fuzzy
msgid "Resolution:"
msgstr "Skiriamoji geba"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:379
msgid "Permissions:"
msgstr "Leidimai:"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:395
msgid "Modified:"
msgstr "Pakeista:"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:664
#, c-format
msgid "You"
msgstr "Jūs"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:713
#, c-format
msgid "Protected"
msgstr "Apsaugotas"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:715 src/bin/e_widget_fsel.c:724
#: src/bin/e_widget_fsel.c:733
#, c-format
msgid "Read Only"
msgstr "Tik skaitymui"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:722 src/bin/e_widget_fsel.c:731
#, c-format
msgid "Forbidden"
msgstr "Uždrausta"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:740
msgid "Read-Write"
msgstr "Skaityti-rašyti"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:64
msgid "Battery Monitor Settings"
msgstr "Baterijos monitoriaus nuostatos"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:134
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Įspėti, kai baterija išsikrauna"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:138
#, fuzzy
msgid "Use desktop notifications for alert."
msgstr "Naudokite darbalaukio paranešimus perspėjimas."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:235
msgid "Check every:"
msgstr "Tikrinimo dažnis:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:237
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:121
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:233
#, c-format
msgid "%1.0f ticks"
msgstr "%1.0f tikas"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:242
#, fuzzy
msgid "Suspend when below:"
msgstr "Sustabdyti kai žemiau:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:245
#, fuzzy
msgid "Hibernate when below:"
msgstr "Hibernate , kai žemiau:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:248
#, fuzzy
msgid "Shutdown when below:"
msgstr "Išjungimas kai žemiau:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:251
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:270
#, c-format
msgid "%1.0f %%"
msgstr "%1.0f %%"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:255
msgid "Polling"
msgstr "Apklausa"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:259
#, fuzzy
msgid "Show low battery alert"
msgstr "Rodyti mažą baterijos įspėjimą"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:263
msgid "Alert when at:"
msgstr "Įspėti kai:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:266
#, c-format
msgid "%1.0f min"
msgstr "%1.0f min."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:274
msgid "Auto dismiss in..."
msgstr "Automatiškai paslėpti po..."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:279
#, c-format
msgid "%1.0f sec"
msgstr "%1.0f sek."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:286
msgid "Alert"
msgstr "Įspėjimas"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:292
msgid "Auto Detect"
msgstr "Aptikti automatiškai"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:295
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:52
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:40
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:23
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:269
msgid "Internal"
msgstr "Vidinis"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:299
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:271
#, fuzzy
msgid "udev"
msgstr "udev"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:302
#, fuzzy
msgid "Fuzzy Mode"
msgstr "Neryškus"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:306
msgid "HAL"
msgstr "HAL"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:311
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:273
msgid "Hardware"
msgstr "Aparatinė įranga"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:151 src/modules/battery/e_mod_main.c:446
msgid "Battery"
msgstr "Baterija"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:449 src/modules/battery/e_mod_main.c:481
msgid "Your battery is low!"
msgstr "Jūsų baterija išsikrauna!"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:450 src/modules/battery/e_mod_main.c:483
msgid "AC power is recommended."
msgstr "Rekomenduojame įjungti maitinimą."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:577
msgid "N/A"
msgstr "nėra"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:683 src/modules/battery/e_mod_main.c:685
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:692 src/modules/battery/e_mod_main.c:694
msgid "ERROR"
msgstr "KLAIDA"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:809
msgid "Battery Meter"
msgstr "Baterijos matuoklis"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:36
#, fuzzy
msgid "Clock Settings"
msgstr "Aktyvinimo nuostatos"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:83 src/modules/clock/e_mod_main.c:662
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:793 src/modules/clock/e_mod_main.c:807
msgid "Clock"
msgstr "Laikrodis"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:86
#, fuzzy
msgid "Analog"
msgstr "Dialogų langai"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:88
#, fuzzy
msgid "Digital"
msgstr "Skaitmeninis laikrodis"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:93
msgid "12 h"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:95
msgid "24 h"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:97
#, fuzzy
msgid "Seconds"
msgstr "%.1f sekundės"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:102
msgid "Week"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:104 src/modules/clock/e_mod_config.c:117
#: src/modules/start/e_mod_main.c:102
msgid "Start"
msgstr "Paleisti"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:115
msgid "Weekend"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:126
msgid "Days"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:129
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:366
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:666
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:180
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:237
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:269
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:99
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:112
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:126
msgid "None"
msgstr "Nieko"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:793 src/modules/clock/e_mod_main.c:807
#, fuzzy
msgid "Show calendar"
msgstr "Rodyti įrankių juostą"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:264 src/modules/conf/e_mod_main.c:268
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:367 src/modules/conf/e_mod_main.c:474
msgid "Settings Panel"
msgstr "Nuostatų skydelis"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:277
#, fuzzy
msgid "Configuration Panel"
msgstr "(nėra informacijos)"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:295
#, fuzzy
msgid ""
"Configuration Panel Module Configuration data needed upgrading. Your old "
"configuration<br> has been wiped and a new set of defaults initialized. "
"This<br>will happen regularly during development, so don't report a<br>bug. "
"This simply means the module needs new configuration<br>data by default for "
"usable functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new "
"set of defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure "
"things now to your<br>liking. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Reikėjo atnaujinti failų tvarkyklės modulio nuostatų duomenis. Jūsų "
"senos<br>nuostatos buvo ištrintos, o vietoje jų įrašytos naujos. Tobulinimo "
"metu tai<br>nutiks dažnai, todėl prašome nesiųsti pranešimo apie klaidą.<br> "
"Tai reiškia, kad failų tvarkyklės modulis reikalauja naujų "
"nuostatų<br>duomenų, kurių nebuvo ankstesnėse nuostatose.<br>Tai bus "
"pataisyta pridėjus naujas nuostatas. Dabar galite viską susikonfigūruoti "
"kaip pageidaujate.<br>Atsiprašome už sukeltus nepatogumus."
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:312
#, fuzzy
msgid ""
"Your Configuration Panel Module configuration is NEWER than the module "
"version. This is very<br>strange. This should not happen unless you "
"downgraded<br>the module or copied the configuration from a place where<br>a "
"newer version of the module was running. This is bad and<br>as a precaution "
"your configuration has been now restored to<br>defaults. Sorry for the "
"inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Jūsų failų tvarkyklės modulio nuostatos yra NAUJESNĖS nei failų tvarkyklės "
"modulio versija. Tai yra<br>labai keista, ir to negali būti, nebent Jūs "
"įrašėte senesnę failų tvarkyklės modulio<br>versiją arba nukopijavote "
"nuostatas iš sistemos, kurioje veikia<br> naujesnė failų tvarkyklės modulio "
"versija. Tai yra blogai ir dėl <br>viso pikto buvo grąžintos pradinės "
"nuostatų reikšmės. Atsiprašome už nepatogumus."
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:443
msgid "Presentation"
msgstr "Pristatymas"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:450
msgid "Offline"
msgstr "Atsijungęs"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:479
msgid "Modes"
msgstr "Veiksenos"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:510
#, fuzzy
msgid "Configuration Panel Configuration Updated"
msgstr "Atnaujinta konfigūracijos skydas konfigūravimas"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:84
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:98
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:33
msgid "IBar Applications"
msgstr "IBar programos"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:113
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:41
msgid "Startup Applications"
msgstr "Startuojant paleidžiamos programos"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:129
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:37
msgid "Restart Applications"
msgstr "Paleisti programas iš naujo"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:284
#, fuzzy
msgid "Order"
msgstr "Rėmelis"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:18
msgid "Apps"
msgstr "Programos"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:21
#, fuzzy
msgid "Create Launcher"
msgstr "Vykdyti"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:25
#, fuzzy
msgid "Delete Personal Launchers"
msgstr "Ištrinti Asmeniniai paleidimo"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:45
#, fuzzy
msgid "Default Applications"
msgstr "Pasirinkite programas"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:49
#, fuzzy
msgid "Desktop Environments"
msgstr "Darbalaukio failai"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:54
msgid "IBar Other"
msgstr "IBar kita"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:54
msgid "Profile Selector"
msgstr "Profilio parinkimas"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:106
msgid "Available Profiles"
msgstr "Turimi profiliai"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:122
#: src/modules/wizard/page_020.c:121