enlightenment/po/sl.po

8556 lines
243 KiB
Plaintext

# translation of trunk.HEAD.po to Slovenian
#
# r1to <renato.rener@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: trunk.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-21 19:28+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-28 12:04+0100\n"
"Last-Translator: Renato Rener <renato.rener@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: src/bin/e_about.c:14
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:17 src/bin/e_actions.c:2778 src/bin/e_config_dialog.c:272
#: src/bin/e_fm.c:977 src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: src/bin/e_int_border_prop.c:81 src/bin/e_theme_about.c:17
#: src/modules/conf/e_conf.c:163
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:844
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:237
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:129
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:2032 src/modules/mixer/app_mixer.c:514
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: src/bin/e_about.c:18 src/bin/e_actions.c:3110 src/bin/e_actions.c:3114
#: src/bin/e_actions.c:3118 src/bin/e_int_menus.c:182 src/bin/e_main.c:553
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:155
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:221
#: src/modules/wizard/page_000.c:31
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:23
#, fuzzy
msgid ""
"<title>Copyright &copy; 1999-2012, by the Enlightenment Development Team</"
"><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing "
"it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</> and it is not "
"stable. Many features are incomplete or even non-existent yet and may have "
"many bugs. You have been <hilight>WARNED!</>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2010, Razvojna ekipa Enlightenment.<br><br>Upamo da se "
"boste ob uporabi teh programov prav tako zabavali, kot smo se mi pri pisanju."
"<br><br>Programska oprema pred vami je takšna kot pač je, brez vsakršne in "
"kakršne koli garancije. Programska oprema je licenčni proizvod, tako da vas "
"naprošamo da si ogledate COPYING in COPYING-PLAIN datoteki nameščeni na "
"vašem sistemu.<br><br>Enlightenment je trenutno v fazi<hilight>MOČNEGA "
"RAZVOJA</hilight> in kot tak še nestabilen. Marsikatere funkcije še niso "
"dokončane, ali pa sploh še ne obstajajo in naletite lahko na veliko hroščev. "
"Bili ste <hilight>POSVARJENI!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:48
#, fuzzy
msgid "<title>The Team</><br><br>"
msgstr "<title>Ekipa</title>"
#: src/bin/e_actions.c:365
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this "
"window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you "
"want to kill this window?"
msgstr ""
"Ubili boste %s.<br><br>Prosim, zavedajte se, da bodo vsi podatki tega "
"okna<br>ki še niso bili shranjeni - izgubljeni!<br><br>Ali ste prepričani da "
"hočete ubiti to okno?"
#: src/bin/e_actions.c:377
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi ubili to okno?"
#: src/bin/e_actions.c:380 src/bin/e_actions.c:1945 src/bin/e_actions.c:2042
#: src/bin/e_actions.c:2105 src/bin/e_actions.c:2168 src/bin/e_actions.c:2236
#: src/bin/e_actions.c:2304 src/bin/e_confirm_dialog.c:44
#: src/bin/e_desklock.c:1128 src/bin/e_fm.c:9046 src/bin/e_fm.c:9300
#: src/bin/e_module.c:518 src/bin/e_screensaver.c:145
msgid "Yes"
msgstr "Da"
#: src/bin/e_actions.c:382 src/bin/e_actions.c:1947 src/bin/e_actions.c:2044
#: src/bin/e_actions.c:2107 src/bin/e_actions.c:2170 src/bin/e_actions.c:2238
#: src/bin/e_actions.c:2306 src/bin/e_confirm_dialog.c:45
#: src/bin/e_desklock.c:1130 src/bin/e_fm.c:9044 src/bin/e_fm.c:9301
#: src/bin/e_module.c:519 src/bin/e_screensaver.c:147
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: src/bin/e_actions.c:1939
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi izhod?"
#: src/bin/e_actions.c:1941
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Zahtevali ste izhod iz Enlightenment.<br><br>Ste prepričani, da želite izhod?"
#: src/bin/e_actions.c:2036
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Ste prepričani, da bi se radi odjavili?"
#: src/bin/e_actions.c:2038
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "Zahtevali ste odjavo<br><br>Ste prepričani, da želite to?"
#: src/bin/e_actions.c:2099 src/bin/e_actions.c:2230
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi izklop?"
#: src/bin/e_actions.c:2101
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
"Zahtevali ste izklop računalnika.<br><br>Ste prepričani, da hočete izklop?"
#: src/bin/e_actions.c:2162
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi ponovni zagon?"
#: src/bin/e_actions.c:2164
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Zahtevali ste ponovni zagon računalnika<br><br>Ste prepričani, da hočete "
"ponovni zagon?"
#: src/bin/e_actions.c:2232
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Zahtevali ste zaustavitev računalnika.<br><br>Ste prepričani, da hočete "
"zaustavitev?"
#: src/bin/e_actions.c:2298
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Ste prepričani, da bi radi uspavali računalnik?"
#: src/bin/e_actions.c:2300
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Zahtevali ste uspavanje računalnika.<br><br>Ste prepričani, da hočete "
"uspavanje?"
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_actions.c:2749 src/bin/e_actions.c:2768
#: src/bin/e_actions.c:2773 src/bin/e_actions.c:2778 src/bin/e_actions.c:2783
#: src/bin/e_actions.c:3038 src/bin/e_actions.c:3042 src/bin/e_actions.c:3047
#: src/bin/e_actions.c:3053 src/bin/e_actions.c:3059 src/bin/e_actions.c:3065
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okno : Dejanja"
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_fm.c:6008 src/bin/e_gadcon.c:1420
#: src/bin/e_int_border_menu.c:544
msgid "Move"
msgstr "Premakni"
#: src/bin/e_actions.c:2749 src/bin/e_int_border_menu.c:558
msgid "Resize"
msgstr "Spremeni velikost"
#: src/bin/e_actions.c:2760 src/bin/e_actions.c:3086 src/bin/e_actions.c:3088
#: src/bin/e_actions.c:3090 src/bin/e_actions.c:3092 src/bin/e_actions.c:3094
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:342
msgid "Menu"
msgstr "Meni"
#: src/bin/e_actions.c:2760
msgid "Window Menu"
msgstr "Meni okna"
#: src/bin/e_actions.c:2768 src/bin/e_int_border_menu.c:933
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Raise"
msgstr "Postavi v ospredje"
#: src/bin/e_actions.c:2773 src/bin/e_int_border_menu.c:941
msgid "Lower"
msgstr "Postavi v ozadje"
#: src/bin/e_actions.c:2783 src/bin/e_int_border_menu.c:624
msgid "Kill"
msgstr "Ubij"
#: src/bin/e_actions.c:2788 src/bin/e_actions.c:2795 src/bin/e_actions.c:2802
#: src/bin/e_actions.c:2809 src/bin/e_actions.c:2811 src/bin/e_actions.c:2814
#: src/bin/e_actions.c:2817 src/bin/e_actions.c:2819 src/bin/e_actions.c:2821
#: src/bin/e_actions.c:2823 src/bin/e_actions.c:2830 src/bin/e_actions.c:2832
#: src/bin/e_actions.c:2834 src/bin/e_actions.c:2836 src/bin/e_actions.c:2838
#: src/bin/e_actions.c:2845 src/bin/e_actions.c:2850 src/bin/e_actions.c:2856
#: src/bin/e_actions.c:2862
msgid "Window : State"
msgstr "Okno : Stanje"
#: src/bin/e_actions.c:2788
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Lepljivo"
#: src/bin/e_actions.c:2795
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Ikonizirano"
#: src/bin/e_actions.c:2802
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Celozaslonsko"
#: src/bin/e_actions.c:2809 src/bin/e_int_border_menu.c:317
#: src/bin/e_int_border_menu.c:519
msgid "Maximize"
msgstr "Razpni"
#: src/bin/e_actions.c:2811
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Razpni navpično"
#: src/bin/e_actions.c:2814
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Razpni vodoravno"
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Razpni celozaslonsko"
#: src/bin/e_actions.c:2819
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Pametna razpetost"
#: src/bin/e_actions.c:2821
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Razpni·razširjeno"
#: src/bin/e_actions.c:2823
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Razpni zapolnjeno"
#: src/bin/e_actions.c:2830
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Zasenči navzgor"
#: src/bin/e_actions.c:2832
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Zasenči navzdol"
#: src/bin/e_actions.c:2834
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Zasenči levo"
#: src/bin/e_actions.c:2836
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Zasenči desno"
#: src/bin/e_actions.c:2838
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Zasenčeno"
#: src/bin/e_actions.c:2845
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Brez obrobe"
#: src/bin/e_actions.c:2850
msgid "Set Border"
msgstr "Nastavi obrobo"
#: src/bin/e_actions.c:2856
msgid "Cycle between Borders"
msgstr "Kroži med obrobami"
#: src/bin/e_actions.c:2862
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Pripeto"
#: src/bin/e_actions.c:2867 src/bin/e_actions.c:2869 src/bin/e_actions.c:2871
#: src/bin/e_actions.c:2873 src/bin/e_actions.c:2875 src/bin/e_actions.c:2881
#: src/bin/e_actions.c:2887 src/bin/e_actions.c:2892 src/bin/e_actions.c:2898
#: src/bin/e_actions.c:2904 src/bin/e_actions.c:2906 src/bin/e_actions.c:2908
#: src/bin/e_actions.c:2910 src/bin/e_actions.c:2912 src/bin/e_actions.c:2914
#: src/bin/e_actions.c:2916 src/bin/e_actions.c:2918 src/bin/e_actions.c:2920
#: src/bin/e_actions.c:2922 src/bin/e_actions.c:2924 src/bin/e_actions.c:2926
#: src/bin/e_actions.c:2928 src/bin/e_actions.c:2934 src/bin/e_actions.c:2936
#: src/bin/e_actions.c:2938 src/bin/e_actions.c:2940 src/bin/e_actions.c:2942
#: src/bin/e_actions.c:2948 src/bin/e_actions.c:2954 src/bin/e_actions.c:2960
#: src/bin/e_actions.c:2965 src/bin/e_actions.c:2967 src/bin/e_actions.c:2969
#: src/bin/e_actions.c:2971 src/bin/e_actions.c:2973 src/bin/e_actions.c:2975
#: src/bin/e_actions.c:2977 src/bin/e_actions.c:2979 src/bin/e_actions.c:2981
#: src/bin/e_actions.c:2983 src/bin/e_actions.c:2985 src/bin/e_actions.c:2987
#: src/bin/e_actions.c:2989 src/bin/e_actions.c:3168 src/bin/e_actions.c:3173
#: src/bin/e_fm_device.c:334 src/bin/e_fm_device.c:358
#: src/bin/e_fm_device.c:641 src/bin/e_fm_device.c:668
#: src/bin/e_int_menus.c:144 src/bin/e_int_shelf_config.c:247
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:101
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:360 src/modules/ibox/e_mod_config.c:162
msgid "Desktop"
msgstr "Namizje"
#: src/bin/e_actions.c:2867
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Preklopi namizje v levo"
#: src/bin/e_actions.c:2869
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Preklopi namizje v desno"
#: src/bin/e_actions.c:2871
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Preklopi namizje gor"
#: src/bin/e_actions.c:2873
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Preklopi namizje dol"
#: src/bin/e_actions.c:2875
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Preklopi namizje za..."
#: src/bin/e_actions.c:2881
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Prikaži namizje"
#: src/bin/e_actions.c:2887
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Prikaži polico"
#: src/bin/e_actions.c:2892
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Preklopi namizje na..."
#: src/bin/e_actions.c:2898
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Preklopi namizje linearno"
#: src/bin/e_actions.c:2904
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Preklopi na namizje 0"
#: src/bin/e_actions.c:2906
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Preklopi na namizje 1"
#: src/bin/e_actions.c:2908
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Preklopi na namizje 2"
#: src/bin/e_actions.c:2910
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Preklopi na namizje 3"
#: src/bin/e_actions.c:2912
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Preklopi na namizje 4"
#: src/bin/e_actions.c:2914
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Preklopi na namizje 5"
#: src/bin/e_actions.c:2916
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Preklopi na namizje 6"
#: src/bin/e_actions.c:2918
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Preklopi na namizje 7"
#: src/bin/e_actions.c:2920
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Preklopi na namizje 8"
#: src/bin/e_actions.c:2922
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Preklopi na namizje 9"
#: src/bin/e_actions.c:2924
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Preklopi na namizje 10"
#: src/bin/e_actions.c:2926
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Preklopi na namizje 11"
#: src/bin/e_actions.c:2928
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Preklopi na namizje..."
#: src/bin/e_actions.c:2934
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje levo (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2936
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje desno (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2938
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje gor (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2940
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje dol (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2942
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje za... (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2948
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje na... (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2954
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Preklopi namizje linearno... (Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2960
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Preklopi namizje v smeri..."
#: src/bin/e_actions.c:2965
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·0·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2967
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·1·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2969
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·2·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2971
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·3·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2973
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·4·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2975
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·5·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2977
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·6·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2979
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·7·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2981
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·8·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2983
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·9·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2985
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·10·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2987
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje·11·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2989
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Preklopi na namizje...·(Vsi zasloni)"
#: src/bin/e_actions.c:2995 src/bin/e_actions.c:2997 src/bin/e_actions.c:2999
#: src/bin/e_actions.c:3005 src/bin/e_actions.c:3007 src/bin/e_actions.c:3009
#: src/bin/e_actions.c:3014 src/bin/e_actions.c:3017 src/bin/e_actions.c:3020
#: src/bin/e_actions.c:3022 src/bin/e_actions.c:3024 src/bin/e_actions.c:3026
#: src/bin/e_actions.c:3029 src/bin/e_actions.c:3031 src/bin/e_actions.c:3033
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:17
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:131 src/modules/shot/e_mod_main.c:640
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:804 src/modules/shot/e_mod_main.c:833
msgid "Screen"
msgstr "Zaslon"
#: src/bin/e_actions.c:2995
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Pošlji miško na zaslon·0"
#: src/bin/e_actions.c:2997
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Pošlji miško na zaslon·1"
#: src/bin/e_actions.c:2999
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Pošlji miško na zaslon..."
#: src/bin/e_actions.c:3005
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Pošlji miško naprej za 1 zaslon"
#: src/bin/e_actions.c:3007
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Pošlji miško nazaj za 1 zaslon"
#: src/bin/e_actions.c:3009
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Pošlji miško nazaj/naprej za zaslon/ov...·"
#: src/bin/e_actions.c:3014
#, fuzzy
msgid "Dim"
msgstr "dim"
#: src/bin/e_actions.c:3017
#, fuzzy
msgid "Undim"
msgstr "Undim"
#: src/bin/e_actions.c:3020
#, fuzzy
msgid "Backlight Set"
msgstr "Set osvetlitev"
#: src/bin/e_actions.c:3022
#, fuzzy
msgid "Backlight Min"
msgstr "osvetlitev Min"
#: src/bin/e_actions.c:3024
#, fuzzy
msgid "Backlight Mid"
msgstr "osvetlitve Mid"
#: src/bin/e_actions.c:3026
#, fuzzy
msgid "Backlight Max"
msgstr "osvetlitev Max"
#: src/bin/e_actions.c:3029
#, fuzzy
msgid "Backlight Adjust"
msgstr "Prilagodite osvetlitev"
#: src/bin/e_actions.c:3031
#, fuzzy
msgid "Backlight Up"
msgstr "osvetlitev Up"
#: src/bin/e_actions.c:3033
#, fuzzy
msgid "Backlight Down"
msgstr "osvetlitev dol"
#: src/bin/e_actions.c:3038
msgid "Move To Center"
msgstr "Premakni na sredino"
#: src/bin/e_actions.c:3042
msgid "Move To..."
msgstr "Premakni na..."
#: src/bin/e_actions.c:3047
msgid "Move By..."
msgstr "Premakni za..."
#: src/bin/e_actions.c:3053
msgid "Resize By..."
msgstr "Spremeni velikost za..."
#: src/bin/e_actions.c:3059
msgid "Push in Direction..."
msgstr "Potisni v smeri..."
#: src/bin/e_actions.c:3065
msgid "Drag Icon..."
msgstr "Vleci ikono..."
#: src/bin/e_actions.c:3070 src/bin/e_actions.c:3072 src/bin/e_actions.c:3074
#: src/bin/e_actions.c:3080
msgid "Window : Moving"
msgstr "Okno : Premikanje"
#: src/bin/e_actions.c:3070
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Na naslednje namizje"
#: src/bin/e_actions.c:3072
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Na prejšnje namizje"
#: src/bin/e_actions.c:3074
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Po namizju št:..."
#: src/bin/e_actions.c:3080
msgid "To Desktop..."
msgstr "Na namizje..."
#: src/bin/e_actions.c:3086
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Prikaži glavni meni"
#: src/bin/e_actions.c:3088
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Prikaži meni priljubljenih"
#: src/bin/e_actions.c:3090
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Prikaži meni vseh programov"
#: src/bin/e_actions.c:3092
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Prikaži lastni meni"
#: src/bin/e_actions.c:3094
msgid "Show Menu..."
msgstr "Prikaži meni..."
#: src/bin/e_actions.c:3101 src/bin/e_actions.c:3106
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:264 src/modules/conf/e_mod_main.c:367
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:72 src/modules/fileman/e_mod_main.c:160
msgid "Launch"
msgstr "Zaženi"
#: src/bin/e_actions.c:3101 src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Ukaz"
#: src/bin/e_actions.c:3106 src/bin/e_eap_editor.c:692
#: src/bin/e_int_border_menu.c:72
#, c-format
msgid "Application"
msgstr "Program"
#: src/bin/e_actions.c:3110 src/bin/e_int_menus.c:206
msgid "Restart"
msgstr "Ponovni zagon"
#: src/bin/e_actions.c:3114 src/bin/e_int_menus.c:211
msgid "Exit"
msgstr "Izklop"
#: src/bin/e_actions.c:3118
msgid "Exit Now"
msgstr "Izklopi zdaj"
#: src/bin/e_actions.c:3122 src/bin/e_actions.c:3127
msgid "Enlightenment : Mode"
msgstr "Enlightenment·:·Način"
#: src/bin/e_actions.c:3123
msgid "Presentation Mode Toggle"
msgstr "Predstavitveni način"
#: src/bin/e_actions.c:3128
msgid "Offline Mode Toggle"
msgstr "Nepovezan način"
#: src/bin/e_actions.c:3132 src/bin/e_actions.c:3136 src/bin/e_actions.c:3140
#: src/bin/e_actions.c:3144 src/bin/e_actions.c:3148 src/bin/e_actions.c:3152
#: src/bin/e_actions.c:3156 src/bin/e_actions.c:3160 src/bin/e_configure.c:372
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:244
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:87
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:824
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:466
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:588
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_startup.c:258
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:396
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:796
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:182 src/modules/syscon/e_mod_main.c:31
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:35 src/modules/syscon/e_mod_main.c:58
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:125
msgid "System"
msgstr "Sistem"
#: src/bin/e_actions.c:3132
msgid "Log Out"
msgstr "Odjavi"
#: src/bin/e_actions.c:3136
msgid "Power Off Now"
msgstr "Ugasni zdaj"
#: src/bin/e_actions.c:3140
msgid "Power Off"
msgstr "Ugasni"
#: src/bin/e_actions.c:3144
msgid "Reboot"
msgstr "Ponovni zagon"
#: src/bin/e_actions.c:3148
msgid "Suspend Now"
msgstr "Zaustavi zdaj"
#: src/bin/e_actions.c:3152
msgid "Suspend"
msgstr "Zaustavi"
#: src/bin/e_actions.c:3156
msgid "Hibernate"
msgstr "Uspavaj"
#: src/bin/e_actions.c:3160
#, fuzzy
msgid "Hibernate Now"
msgstr "Uspavaj"
#: src/bin/e_actions.c:3168
msgid "Lock"
msgstr "Zakleni"
#: src/bin/e_actions.c:3173 src/bin/e_int_menus.c:1167
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Uredi okna"
#: src/bin/e_actions.c:3178
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Splošno : Dejanja"
#: src/bin/e_actions.c:3178
msgid "Delayed Action"
msgstr "Odloženo dejanje"
#: src/bin/e_actions.c:3186 src/bin/e_actions.c:3190 src/bin/e_actions.c:3194
#, fuzzy
msgid "Keyboard Layouts"
msgstr "Tipkovnica"
#: src/bin/e_actions.c:3187
#, fuzzy
msgid "Use keyboard layout"
msgstr "Ustvari bližnjico tipkovnice"
#: src/bin/e_actions.c:3191
#, fuzzy
msgid "Next keyboard layout"
msgstr "Ustvari bližnjico tipkovnice"
#: src/bin/e_actions.c:3195
msgid "Previous keyboard layout"
msgstr ""
#: src/bin/e_bg.c:34
msgid "Set As Background"
msgstr "Nastavi za ozadje"
#
# This translator was created/edited with the Elive translation tool
#: src/bin/e_color_dialog.c:26
msgid "Color Selector"
msgstr "Izbirnik barve"
#: src/bin/e_color_dialog.c:46 src/bin/e_config.c:1624 src/bin/e_config.c:2216
#: src/bin/e_config_dialog.c:262 src/bin/e_eap_editor.c:854
#: src/bin/e_eap_editor.c:918 src/bin/e_entry_dialog.c:62 src/bin/e_exec.c:411
#: src/bin/e_fm.c:8558 src/bin/e_fm.c:9202 src/bin/e_fm_prop.c:507
#: src/bin/e_int_border_remember.c:324 src/bin/e_int_border_remember.c:525
#: src/bin/e_module.c:415 src/bin/e_sys.c:500 src/bin/e_sys.c:541
#: src/bin/e_utils.c:709 src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:387
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:120
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:222
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:357
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:120
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:415 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:444
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:469
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:303
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:242 src/modules/shot/e_mod_main.c:482
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:526
msgid "OK"
msgstr "V Redu"
#: src/bin/e_color_dialog.c:47 src/bin/e_eap_editor.c:856
#: src/bin/e_eap_editor.c:920 src/bin/e_entry_dialog.c:63 src/bin/e_fm.c:8560
#: src/bin/e_fm_prop.c:508 src/bin/e_utils.c:1169
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:388
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:124
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:226
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:361
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:124
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:304
#: src/modules/syscon/e_syscon.c:120 src/modules/connman/e_mod_main.c:300
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:244 src/modules/shot/e_mod_main.c:483
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:698 src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:527
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: src/bin/e_config.c:984 src/bin/e_config.c:1017
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavitve so potrebovale nadgradnjo. Vaše stare nastavitve<br>so bile "
"zamenjane z najnovejšimi privzetimi nastavitvami. To se bo<br>med nadaljnjim "
"razvojem redno dogajalo, tako da ne poročajte o hroščih<br>. To le pomeni, "
"da Enlightenment potrebuje nekatere nove<br>nastavitve, ki jih vaša stara "
"nastavitvena datoteka ne vsebuje. Sedaj<br>pa lahko ponovno nastavite stvari "
"po svoje. Opravičujemo se za neprijetnosti.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1001
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavitve so NOVEJŠE od Enlightenment. To je izredno <br>čudno in se "
"ne bi smelo dogajati... razen, če ste namestili starejši<br>Enlightenment, "
"oziroma ste kopirali nastavitve od nekje, kjer teče<br>novejši "
"Enlightenment. To je zelo slabo, zato smo vaše nastavitve<br>ponovno "
"nastavili na privzete vrednosti. Prosimo, sprejmite naše<br>opravičilo za "
"vse neprijetnosti.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1611 src/bin/e_config.c:2203
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Težave zapisovanja Enlightenment nastavitev"
#: src/bin/e_config.c:1614
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while moving config files<br>from:<br>"
"%s<br><br>to:<br>%s<br><br>The rest of the write has been aborted for safety."
"<br>"
msgstr ""
"Enlightenment je naletel na napako ob premikanju nastavitvenih datotek<br>iz:"
"<br>%s<br><br>v:<br>%s<br><br>Zaradi varnosti je bilo nadaljevanje pisanja "
"opuščeno.<br>"
#: src/bin/e_config.c:2113
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Nastavitve posodobljene"
#: src/bin/e_config.c:2130
msgid "The EET file handle is bad."
msgstr "Oprimek·datoteke·EET je slab."
#: src/bin/e_config.c:2133
msgid "The file data is empty."
msgstr "Prazna vsebina datoteke"
#: src/bin/e_config.c:2136
msgid ""
"The file is not writable. Perhaps the disk is read-only<br>or you lost "
"permissions to your files."
msgstr ""
"Datoteka ni zapisljiva. Disk je morda le za branje<br>ali pa ste izgubili "
"dovoljenja za vaše datoteke."
#: src/bin/e_config.c:2139
msgid "Memory ran out while preparing the write.<br>Please free up memory."
msgstr ""
"Med pripravo na zapisovanje je zmanjkalo spomina.<br>Prosimo, sprostite "
"nekaj spomina."
#: src/bin/e_config.c:2142
msgid "This is a generic error."
msgstr "Tole je splošna napaka!"
#: src/bin/e_config.c:2145
msgid ""
"The settings file is too large.<br>It should be very small (a few hundred KB "
"at most)."
msgstr ""
"Nastavitvena datoteka je prevelika.<br>Morala bi biti zelo majhna (največ "
"nekaj sto KB)."
#: src/bin/e_config.c:2148
msgid "You have I/O errors on the disk.<br>Maybe it needs replacing?"
msgstr "Na disku imate I/O napake.<br>Morda potrebuje zamenjavo?"
#: src/bin/e_config.c:2151
msgid "You ran out of space while writing the file"
msgstr "Med zapisovanjem datoteke vam je zmanjkalo prostora"
#: src/bin/e_config.c:2154
msgid "The file was closed on it while writing."
msgstr "Datoteka je bila zaprta med zapisovanjem"
#: src/bin/e_config.c:2157
msgid "Memory-mapping (mmap) of the file failed."
msgstr "Spodletela pomnilniška preslikava (mmap)·datoteke "
#: src/bin/e_config.c:2160
msgid "X509 Encoding failed."
msgstr "Spodletelo kodiranje X509"
#: src/bin/e_config.c:2163
msgid "Signature failed."
msgstr "Podpisovanje spodletelo"
#: src/bin/e_config.c:2166
msgid "The signature was invalid."
msgstr "Neveljaven podpis"
#: src/bin/e_config.c:2169
msgid "Not signed."
msgstr "Ni podpisano"
#: src/bin/e_config.c:2172
msgid "Feature not implemented."
msgstr "Funkcija ni vgrajena"
#: src/bin/e_config.c:2175
msgid "PRNG was not seeded."
msgstr "PRNG ni bil sejan"
#: src/bin/e_config.c:2178
msgid "Encryption failed."
msgstr "Šifriranje spodletelo"
#: src/bin/e_config.c:2181
#, fuzzy
msgid "Decryption failed."
msgstr "Razšifriranje spodletelo"
#: src/bin/e_config.c:2184
msgid "The error is unknown to Enlightenment."
msgstr "Enlightenment te napake ne prepozna"
#: src/bin/e_config.c:2206
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while writing<br>its config file.<br>"
"%s<br><br>The file where the error occurred was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment je naletel na napako med zapisovanjem<br>svoje nastavitvene "
"datoteke.<br>%s<br><br>Datoteka, pri kateri je prišlo do napake je:<br>"
"%s<br><br>Ta datoteka je bila zaradi preprečitve okvare podatkov izbrisana."
"<br>"
#: src/bin/e_config_dialog.c:210 src/modules/battery/e_mod_main.c:807
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:275 src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:17
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:36
msgid "Advanced"
msgstr "Napredno"
#: src/bin/e_config_dialog.c:239 src/bin/e_eap_editor.c:713
msgid "Basic"
msgstr "Osnovno"
#: src/bin/e_config_dialog.c:264
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:843
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:236
msgid "Apply"
msgstr "Uveljavi"
#: src/bin/e_configure.c:28 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:21
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:25 src/modules/mixer/e_mod_main.c:1261
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:1852
msgid "Extensions"
msgstr "Razširitve"
#: src/bin/e_configure.c:29 src/bin/e_configure.c:32 src/bin/e_configure.c:242
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:80
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_color_classes.c:858
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:98
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:236
msgid "Modules"
msgstr "Moduli"
#: src/bin/e_configure.c:364
#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "Zaželeno ikono"
#: src/bin/e_container.c:124
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Vsebovalnik %d"
#: src/bin/e_desklock.c:178
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Napaka - ni podpore PAM"
#: src/bin/e_desklock.c:179
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"Podpora za PAM ni vgrajena v Enlightenment, zato<br>je zaklepanje zaslona "
"onemogočeno."
#: src/bin/e_desklock.c:244
msgid "Lock Failed"
msgstr "Zaklepanje spodletelo"
#: src/bin/e_desklock.c:245
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Zaklepanje namizja ni uspelo, ker je nek program<br>prevzel tipkovnico "
"oziroma miško ali oboje<br>in se njegov prevzem ne more prekiniti."
#: src/bin/e_desklock.c:330
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Vnesite vaše geslo za odklepanje"
#: src/bin/e_desklock.c:785
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Napaka Sistemskega overjanja"
#: src/bin/e_desklock.c:786
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"Overjanje prek PAM je naletelo na napake pri nameščanju<br>seje overjanja. "
"Koda napake<hilight>%i</hilight>.<br>To je slabo in se ne bi smelo dogajati. "
"Prosimo, sporočite nam tega hrošča."
#: src/bin/e_desklock.c:1119 src/bin/e_screensaver.c:136
msgid "Activate Presentation Mode?"
msgstr "Aktiviram predstavitveni način?"
#: src/bin/e_desklock.c:1122
msgid ""
"You unlocked desktop too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Prehitro ste odklenili namizje.<br><br>Ali bi želeli omogočiti "
"<b>predstavitveni</b> način in začasno onemogočili ohranjevalnik zaslona, "
"zaklepanje in upravljanje porabe?"
#: src/bin/e_desklock.c:1132 src/bin/e_screensaver.c:149
msgid "No, but increase timeout"
msgstr "Ne, ampak zvišaj časovno zakasnitev"
#: src/bin/e_desklock.c:1134 src/bin/e_screensaver.c:151
msgid "No, and stop asking"
msgstr "Ne in ne sprašuj več"
#: src/bin/e_eap_editor.c:174
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Lastnosti nepopolnih oken"
#: src/bin/e_eap_editor.c:175
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Okno, za katero ustvarjate ikono<br>ne vsebuje lastnosti imena in razreda "
"okna<br>potrebne lastnosti za<br>ikono, da bi lahko bila uporabljena za to "
"okno<br>ne more biti ugotovljena. Namesto tega treba<br>uporabiti naslov "
"okna. To bo delovalo<br>le če je naslov okna enak ob<br>zagonu okna, in se "
"ne<br>spremeni."
#: src/bin/e_eap_editor.c:230
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Urejevalnik namiznih vnosov"
#: src/bin/e_eap_editor.c:671 src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:902
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:265
msgid "Name"
msgstr "Ime"
#: src/bin/e_eap_editor.c:682
msgid "Comment"
msgstr "Opomba"
#: src/bin/e_eap_editor.c:704
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: src/bin/e_eap_editor.c:726 src/bin/e_eap_editor.c:735
#: src/bin/e_fm_prop.c:394 src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:95
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:147
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:739
msgid "Generic Name"
msgstr "Splošno ime"
#: src/bin/e_eap_editor.c:745
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:103
msgid "Window Class"
msgstr "Razred okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:751 src/modules/fileman/e_int_config_mime.c:169
msgid "Categories"
msgstr "Kategorije"
#: src/bin/e_eap_editor.c:758
msgid "Mime Types"
msgstr "Vrste MIME"
#: src/bin/e_eap_editor.c:765
msgid "Desktop file"
msgstr "Datoteka namizja"
#: src/bin/e_eap_editor.c:775
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:115
#: src/modules/everything/evry_config.c:378
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1476
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:126 src/modules/pager/e_mod_config.c:213
#: src/modules/tiling/e_mod_config.c:182
msgid "General"
msgstr "Splošno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:779
msgid "Startup Notify"
msgstr "Zagonsko Obveščanje"
#: src/bin/e_eap_editor.c:781
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Zaženi v terminalu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:783
msgid "Show in Menus"
msgstr "Prikaži v menijih"
#: src/bin/e_eap_editor.c:786 src/bin/e_int_border_remember.c:757
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:335
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
#: src/bin/e_eap_editor.c:817
msgid "Select an Icon"
msgstr "Izberi ikono"
#: src/bin/e_eap_editor.c:883
msgid "Select an Executable"
msgstr "Izberi izvršilno datoteko"
#: src/bin/e_entry.c:506 src/bin/e_fm.c:8048 src/bin/e_shelf.c:1769
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:135
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:108
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#: src/bin/e_entry.c:516 src/bin/e_fm.c:7956
msgid "Cut"
msgstr "Izreži"
#: src/bin/e_entry.c:524 src/bin/e_fm.c:6003 src/bin/e_fm.c:7970
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"
#: src/bin/e_entry.c:532 src/bin/e_fm.c:7794 src/bin/e_fm.c:7983
msgid "Paste"
msgstr "Prilepi"
#: src/bin/e_entry.c:542
msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"
#: src/bin/e_exec.c:233 src/bin/e_exec.c:240 src/bin/e_exec.c:252
#: src/bin/e_exec.c:276 src/bin/e_utils.c:232
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:275
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:526
msgid "Run Error"
msgstr "Napaka pri zagonu"
#: src/bin/e_exec.c:234
#, fuzzy
msgid "Enlightenment was unable to get current directory"
msgstr "Enlightenment ni uspel uvoziti slike<br>zaradi napake pri pretvorbi ."
#: src/bin/e_exec.c:241
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to change to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:253
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to restore to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:277
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:402
msgid "Application run error"
msgstr "Napaka pri zagonu programa"
#: src/bin/e_exec.c:404
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment ni uspelo zagnati programa:<br><br>%s<br><br>Program se ni "
"uspel zagnati."
#: src/bin/e_exec.c:504
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Napaka pri zagonu programa"
#: src/bin/e_exec.c:516
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s se je nepričakovano zaustavil"
#: src/bin/e_exec.c:522
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Javljena je bila izhodna koda %i iz %s"
#: src/bin/e_exec.c:530
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen z Interrupt signalom"
#: src/bin/e_exec.c:533
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen s Quit signalom"
#: src/bin/e_exec.c:537
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen z Abort signalom"
#: src/bin/e_exec.c:540
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s je bil prekinjen z napako plavajoče vejice"
#: src/bin/e_exec.c:544
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen z neprekinitvenim Kill signalom"
#: src/bin/e_exec.c:548
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s je bil prekinjen s segmentacijsko napako"
#: src/bin/e_exec.c:552
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s je bil prekinjen s prekinjeno cevjo"
#: src/bin/e_exec.c:555
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s je bil prekinjen s Termination signalom"
#: src/bin/e_exec.c:559
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s je bil prekinjen z napako vodila"
#: src/bin/e_exec.c:562
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s je bil prekinjen s signalom Št. %i"
#: src/bin/e_exec.c:618
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
"***Preostali signal je bil prisilno prekinjen. Shrani signal za pregled.***\n"
#: src/bin/e_exec.c:680 src/bin/e_exec.c:754 src/bin/e_exec.c:761
msgid "Error Logs"
msgstr "Dnevniki Napak"
#: src/bin/e_exec.c:686 src/bin/e_exec.c:762
msgid "There was no error message."
msgstr "Ni bilo poročila o napaki"
#: src/bin/e_exec.c:690 src/bin/e_exec.c:769
msgid "Save This Message"
msgstr "Shrani to sporočilo"
#: src/bin/e_exec.c:694 src/bin/e_exec.c:773
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "To poročilo o napaki bo shranjeno kot %s/%s.log"
#: src/bin/e_exec.c:720
msgid "Error Information"
msgstr "Informacija o napaki"
#: src/bin/e_exec.c:728
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informacija o napaki signala"
#: src/bin/e_exec.c:738 src/bin/e_exec.c:745
msgid "Output Data"
msgstr "Izhodni podatki"
#: src/bin/e_exec.c:746
msgid "There was no output."
msgstr "Ni bilo izhodnih podatkov"
#: src/bin/e_fm.c:979
msgid "Nonexistent path"
msgstr "Neobstoječa pot"
#: src/bin/e_fm.c:982
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr "%s ne obstaja"
#: src/bin/e_fm.c:2908
msgid "Mount Error"
msgstr "Napaka priklopa"
#: src/bin/e_fm.c:2908
msgid "Can't mount device"
msgstr "Ne morem priklopiti naprave"
#: src/bin/e_fm.c:2924
msgid "Unmount Error"
msgstr "Napaka odklopa"
#: src/bin/e_fm.c:2924
msgid "Can't unmount device"
msgstr "Ne morem odklopiti naprave"
#: src/bin/e_fm.c:2939
msgid "Eject Error"
msgstr "Napaka izmeta"
#: src/bin/e_fm.c:2939
msgid "Can't eject device"
msgstr "Ne morem izvreči naprave"
#: src/bin/e_fm.c:3589
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i Datoteke"
#: src/bin/e_fm.c:6016 src/bin/e_fm.c:7802 src/bin/e_fm.c:7991
msgid "Link"
msgstr "Bližnjica"
#: src/bin/e_fm.c:6024 src/bin/e_fm.c:8984 src/bin/e_fm.c:9125
msgid "Abort"
msgstr "Opusti"
#: src/bin/e_fm.c:7721 src/bin/e_fm.c:7881
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Prevzemi starševske nastavitve"
#: src/bin/e_fm.c:7730 src/bin/e_fm.c:7890
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:219
msgid "View Mode"
msgstr "Način pogleda"
#: src/bin/e_fm.c:7737 src/bin/e_fm.c:7897
msgid "Refresh View"
msgstr "Osveži pogled"
#: src/bin/e_fm.c:7745 src/bin/e_fm.c:7905
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Prikaži skrite datoteke"
#: src/bin/e_fm.c:7757 src/bin/e_fm.c:7917
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Zapomni si zaporedje"
#: src/bin/e_fm.c:7766 src/bin/e_fm.c:7926
msgid "Sort Now"
msgstr "Razvrsti zdaj"
#: src/bin/e_fm.c:7778 src/bin/e_fm.c:7941
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:205
msgid "New Directory"
msgstr "Nova Mapa"
#: src/bin/e_fm.c:8056
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
#: src/bin/e_fm.c:8075
msgid "Unmount"
msgstr "Odklopi"
#: src/bin/e_fm.c:8080
msgid "Mount"
msgstr "Priklopi"
#: src/bin/e_fm.c:8085
msgid "Eject"
msgstr "Izvrzi"
#: src/bin/e_fm.c:8097
msgid "Application Properties"
msgstr "Lastnosti programa"
#: src/bin/e_fm.c:8103 src/bin/e_fm_prop.c:105
msgid "File Properties"
msgstr "Lastnosti datoteke"
#: src/bin/e_fm.c:8340 src/bin/e_fm.c:8395
msgid "Use default"
msgstr "Uporabi privzeto"
#: src/bin/e_fm.c:8368 src/modules/fileman/e_mod_config.c:224
msgid "Grid Icons"
msgstr "Umreži ikone"
#: src/bin/e_fm.c:8376 src/modules/fileman/e_mod_config.c:226
msgid "Custom Icons"
msgstr "Ikone po meri"
#: src/bin/e_fm.c:8384 src/modules/everything/evry_config.c:430
#: src/modules/everything/evry_config.c:460
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:234
msgid "List"
msgstr "Seznam"
#: src/bin/e_fm.c:8409
#, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Velikost ikone (%d)"
#: src/bin/e_fm.c:8455 src/bin/e_fm.c:8661
msgid "Set background..."
msgstr "Nastavi ozadje..."
#: src/bin/e_fm.c:8460 src/bin/e_fm.c:8705
msgid "Set overlay..."
msgstr "Nastavi prekrivnost"
#: src/bin/e_fm.c:8559 src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1032
msgid "Clear"
msgstr "Počisti"
#: src/bin/e_fm.c:8785
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Ustvari novo napo"
#: src/bin/e_fm.c:8786
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Ime nove mape"
#: src/bin/e_fm.c:8840
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Preimenuj %s v:"
#: src/bin/e_fm.c:8842
msgid "Rename File"
msgstr "Preimenuj datoteko"
#: src/bin/e_fm.c:8983 src/bin/e_fm.c:9124
msgid "Retry"
msgstr "Poskusi ponovno"
#: src/bin/e_fm.c:8987 src/bin/e_fm.c:9130
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
#: src/bin/e_fm.c:8990
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/bin/e_fm.c:9045
msgid "No to all"
msgstr "Ne za vse"
#: src/bin/e_fm.c:9047
msgid "Yes to all"
msgstr "Da za vse"
#: src/bin/e_fm.c:9050
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"
#: src/bin/e_fm.c:9053
#, c-format
msgid "File already exists, overwrite?<br><hilight>%s</hilight>"
msgstr "Datoteka že obstaja, prepišem?<br><hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/e_fm.c:9126
msgid "Ignore this"
msgstr "Spreglej to"
#: src/bin/e_fm.c:9127
msgid "Ignore all"
msgstr "Spreglej vse"
#: src/bin/e_fm.c:9132
#, c-format
msgid "An error occurred while performing an operation.<br>%s"
msgstr "Med izvajanjem operacije je prišlo do napake.<br>%s"
#: src/bin/e_fm.c:9303
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Potrdi brisanje"
#: src/bin/e_fm.c:9308
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr "Ste prepričani, da hočete izbrisati<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm.c:9314
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr ""
"Ste prepričani, da hočete izbrisati<br> %d izbrane datoteke v:<br><hilight>"
"%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm_device.c:33
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr "%llu TiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:35
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr "%llu GiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:37
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr "%llu MiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:39
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr "%llu KiB"
#: src/bin/e_fm_device.c:41
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr "%llu B"
#: src/bin/e_fm_device.c:74
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Neznana naprava"
#: src/bin/e_fm_device.c:326
msgid "Removable Device"
msgstr "Odstranljivi pogon "
#: src/bin/e_fm_prop.c:332
msgid "File:"
msgstr "Datoteka:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:339 src/bin/e_widget_fsel.c:347
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:346
msgid "Last Modified:"
msgstr "Zadnjič spremenjeno:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:353
msgid "File Type:"
msgstr "Vrsta datoteke:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:360
msgid "Permissions"
msgstr "Dovoljenja"
#: src/bin/e_fm_prop.c:361 src/bin/e_widget_fsel.c:363
msgid "Owner:"
msgstr "Lastnik:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:367
msgid "Others can read"
msgstr "Ostali lahko berejo"
#: src/bin/e_fm_prop.c:369
msgid "Others can write"
msgstr "Ostali lahko pišejo"
#: src/bin/e_fm_prop.c:371
msgid "Owner can read"
msgstr "Lastnik lahko bere"
#: src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Owner can write"
msgstr "Lastnik lahko piše"
#: src/bin/e_fm_prop.c:379 src/bin/e_widget_fsel.c:310
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_icon_themes.c:263
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:199
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1040
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
#: src/bin/e_fm_prop.c:426
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:208
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:221
#: src/modules/everything/evry_config.c:426
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
#: src/bin/e_fm_prop.c:429
msgid "Thumbnail"
msgstr "Sličica"
#: src/bin/e_fm_prop.c:432
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:301
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
#: src/bin/e_fm_prop.c:442
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Uporabi to ikono za vse datoteke te vrste"
#: src/bin/e_fm_prop.c:450
msgid "Link Information"
msgstr "Informacija o povezavi"
#: src/bin/e_fm_prop.c:496
msgid "Select an Image"
msgstr "Izberi sliko"
#: src/bin/e_gadcon.c:1388 src/bin/e_int_border_menu.c:94
msgid "Move to"
msgstr "Premakni v"
#: src/bin/e_gadcon.c:1433
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Samodejno drsenje vsebine"
#: src/bin/e_gadcon.c:1444 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:744
msgid "Plain"
msgstr "Golo"
#: src/bin/e_gadcon.c:1453 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:752
msgid "Inset"
msgstr "Uokvirjeno"
#: src/bin/e_gadcon.c:1462 src/bin/e_int_config_modules.c:54
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:30
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:89
msgid "Look"
msgstr "Izgled"
#: src/bin/e_gadcon.c:1473 src/bin/e_widget_config_list.c:66
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:239
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:260
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:280
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:828 src/modules/ibar/e_mod_main.c:801
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:268
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
#: src/bin/e_gadcon.c:2020
#, fuzzy
msgid "Stop moving"
msgstr "Ustavi se gibljejo"
#: src/bin/e_hints.c:152
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Prejšnji primerek Enlightenment-a je še aktiven\n"
"na tem zaslonu. Opuščanje zagona.\n"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:64
msgid "Window Locks"
msgstr "Zaklepanje oken"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:282
msgid "Generic Locks"
msgstr "Splošni zaklepi"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:283
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Zakleni okno tako, da se bo obnašalo le kot jaz hočem"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Okno naj bo zaščiteno pred nehotenimi spremembami"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:287
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Okno naj bo zaščiteno pred nehotenim zaprtjem, ker je pomembno"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:289
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Ne dovoli sprememb robov tega okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Zapomni si zaklepe tega okna za naslednjič"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Prepreči programu da spreminja:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:306 src/bin/e_int_border_locks.c:325
#: src/bin/e_int_border_remember.c:705 src/bin/e_int_shelf_config.c:174
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308 src/bin/e_int_border_locks.c:327
#: src/bin/e_int_border_remember.c:708 src/bin/e_int_shelf_config.c:185
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:442
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:639
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:137
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:310 src/bin/e_int_border_locks.c:329
#: src/bin/e_int_border_menu.c:572 src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: src/bin/e_int_border_remember.c:711 src/bin/e_int_shelf_config.c:132
msgid "Stacking"
msgstr "Obnašanje"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:312 src/bin/e_int_border_locks.c:331
msgid "Iconified state"
msgstr "Ikoniziranost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:314 src/bin/e_int_border_locks.c:333
#: src/bin/e_int_border_remember.c:723
msgid "Stickiness"
msgstr "Lepljivost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:316 src/bin/e_int_border_locks.c:335
#: src/bin/e_int_border_remember.c:729
msgid "Shaded state"
msgstr "Zasenčenost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318 src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Maximized state"
msgstr "Razpetost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:320 src/bin/e_int_border_locks.c:339
#: src/bin/e_int_border_remember.c:732
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Celozaslonskost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:324
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Prepreči mi spreminjati:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:341 src/bin/e_int_border_remember.c:717
msgid "Border style"
msgstr "Slog obrob"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:345
msgid "Stop me from:"
msgstr "Prepreči mi:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:346
msgid "Closing the window"
msgstr "Zapiranje okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Izhod iz prijavne seje če je to okno odprto"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Zapomni si te zaklepe"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:81
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:338
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:103 src/bin/e_int_border_menu.c:893
msgid "Always on Top"
msgstr "Vedno na vrhu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:118 src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Lepljivo"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:132
msgid "Shade"
msgstr "Zavihaj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:304 src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:121
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:145
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonsko"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:328
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Razpni navpično"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:339
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Razpni vodoravno"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:350
msgid "Unmaximize"
msgstr "Razveljavi Razpetost"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:461
msgid "Edit Icon"
msgstr "Uredi ikono"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:469
msgid "Create Icon"
msgstr "Ustvari ikono"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:477
msgid "Add to Favorites Menu"
msgstr "Dodaj k priljubljenim"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:482
msgid "Add to IBar"
msgstr "Dodaj b iBar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:490
msgid "Create Keyboard Shortcut"
msgstr "Ustvari bližnjico tipkovnice"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:531
msgid "Iconify"
msgstr "Ikoniziraj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:581
msgid "Skip"
msgstr "Preskoči"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:591 src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:27
msgid "Border"
msgstr "Obroba"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:603 src/bin/e_int_border_remember.c:621
#: src/bin/e_int_border_remember.c:714
msgid "Locks"
msgstr "Zaklepe"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:611
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:128
msgid "Remember"
msgstr "Zapomni si"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:633
msgid "ICCCM/NetWM"
msgstr "ICCCM/NetWM"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:814
#, fuzzy, c-format
msgid "Screen %d"
msgstr "Zaslon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:904
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:264
msgid "Normal"
msgstr "Normalno"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:915
msgid "Always Below"
msgstr "Vedno spodaj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:959
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Pripni na namizje"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:970
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Odpni z namizja"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1059
msgid "Select Border Style"
msgstr "Izberi slog obrobe"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1071
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr "Uporabi privzeto ikono iz E17"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1079
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Uporabi privzeto ikono programa"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1087
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Uporabi uporabniško določeno ikono"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1096 src/bin/e_int_border_remember.c:747
msgid "Offer Resistance"
msgstr "Nudi odpor"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1156 src/modules/winlist/e_mod_main.c:26
msgid "Window List"
msgstr "Seznam oken"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1166 src/modules/pager/e_mod_main.c:257
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2795 src/modules/pager/e_mod_main.c:2802
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2809 src/modules/pager/e_mod_main.c:2811
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2813 src/modules/pager/e_mod_main.c:2815
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2817 src/modules/pager/e_mod_main.c:2819
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2852 src/modules/pager/e_mod_main.c:2853
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2854 src/modules/pager/e_mod_main.c:2855
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2856 src/modules/pager/e_mod_main.c:2857
msgid "Pager"
msgstr "Preklopnik namizij"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1176
msgid "Taskbar"
msgstr "Opravilna vrstica"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Okenske lastnosti"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:418
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "Lastnosti ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:419 src/bin/e_int_border_remember.c:665
#: src/bin/e_utils.c:1194 src/modules/wizard/page_050.c:95
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Razred"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:422 src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Ime ikone"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Naprava"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Vloga"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Najmanjša velikost"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Največja velikost"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Osnovna velikost"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Koraki spreminjanja velikosti"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Razmerje"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Začetno stanje"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:433
msgid "State"
msgstr "Stanje"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "ID okna"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Okenska skupina"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Prehodnost za"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Glavni odjemalec"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Težnost"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Prevzemi fokus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Sprejmi fokus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Nujno"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Zahtevaj izbris"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Zahtevaj položaj"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:466
msgid "NetWM Properties"
msgstr "Lastnosti NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:471
msgid "Modal"
msgstr "Na vrhu"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Zavihano"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:474 src/bin/e_int_border_remember.c:744
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Obidi Opravilno vrstico"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:475 src/bin/e_int_border_remember.c:741
msgid "Skip Pager"
msgstr "Obidi Preklopnik"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr "Skrito"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:83
msgid "Window Remember"
msgstr "Zapomni si lastnosti okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:307
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Lastnosti okna se ne ujemajo popolno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:310
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Od Enlightenment zahtevate naj si zapomni<br>lastnosti (kot so velikost, "
"lokacija, stil okvirjev, itd.) okna<br>ki <hilight>nima edinstvenih "
"lastnosti</hilight>.<br><br>To pomeni, da si deli ime/Razred, Prehodnost, "
"Vlogo, itd.<br>z enim ali več oken na zaslonu. Če si Enlightenment zapomni "
"te lastnosti, bodo te lastnosti veljale za vsa okna, ki si le-te delijo."
"<br><br>To je le opozorilo, če slučajno tega niste hoteli.<br>Če ste to "
"hoteli preprosto pritisnite gumb <hilight>Uporabi</hilight> ali <hilight>V "
"Redu</hilight><br>in vaše nastavitve bodo potrjene. V nasprotnem primeru "
"pritisnite gumb <hilight>Prekliči</hilight>."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:516
msgid "No match properties set"
msgstr "Ujemajoče lastnosti niso nastavljene"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Od Enlightenment zahtevate naj si zapomni<br>lastnosti (kot so velikost, "
"lokacija, slog obrob, itd.) okna<br><hilight>brez da bi podali način "
"zapomnjevanja</hilight>.<br><br>Podati morate vsaj en način, kako naj si "
"Enlightenment zapomni to okno."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:617
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:619
msgid "Size and Position"
msgstr "Velikost in položaj"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:623
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Velikost, lokacijo in zaklepe"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:625 src/modules/conf/e_mod_main.c:245
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:644
msgid "All"
msgstr "Vse"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:638
msgid "Remember using"
msgstr "Zapomni si uporabo"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:641
msgid "Window name"
msgstr "Ime okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:653
msgid "Window class"
msgstr "Razred okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:677
msgid "Window Role"
msgstr "Vlogo okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:689
msgid "Window type"
msgstr "Tip okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:697
msgid "wildcard matches are allowed"
msgstr "nadomestni znaki so dovoljeni"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:699
msgid "Transience"
msgstr "Prehodnost"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:704
msgid "Properties to remember"
msgstr "Zapomni si lastnosti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:720
msgid "Icon Preference"
msgstr "Zaželeno ikono"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:726
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Navidezno namizje"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:735
msgid "Current Screen"
msgstr "Trenutni zaslon"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:738
msgid "Skip Window List"
msgstr "Obidi seznam oken"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:750
msgid "Application file or name (.desktop)"
msgstr "Datoteka ali ime programa (.desktop)"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:758
msgid "Match only one window"
msgstr "Zapomni si le eno okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:762
msgid "Always focus on start"
msgstr "Na začetku vedno fokusiraj"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:766
msgid "Keep current properties"
msgstr "Ohranjaj trenutne lastnosti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:772
msgid "Start this program on login"
msgstr "Zaženi ta program ob prijavi"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:52
msgid "Utilities"
msgstr "Pripomočki"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:55
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1585
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:56 src/modules/fileman/e_mod_main.c:76
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:421
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:56 src/modules/everything/e_mod_main.c:69
msgid "Launcher"
msgstr "Zaganjalnik"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:57
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:57
msgid "Core"
msgstr "Sredica"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:58
msgid "Mobile"
msgstr "Mobilno"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:59 src/bin/e_int_menus.c:230
#: src/bin/e_shelf.c:1761 src/modules/battery/e_mod_main.c:189
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:301 src/modules/clock/e_mod_main.c:549
#: src/modules/conf/e_conf.c:124 src/modules/conf/e_conf.c:134
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:102 src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:133
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:307 src/modules/ibar/e_mod_main.c:787
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:299 src/modules/ibox/e_mod_main.c:690
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:791 src/modules/temperature/e_mod_main.c:233
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:789 src/modules/connman/e_mod_main.c:1323
#: src/modules/tasks/e_mod_main.c:680 src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:312
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:358
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:98
msgid "Module Settings"
msgstr "Nastavitev Modulov"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:176
msgid "Load"
msgstr "Vključi"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:181
msgid "Unload"
msgstr "Izključi"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:308 src/bin/e_int_config_modules.c:591
msgid "No modules selected."
msgstr "Noben modul ni izbran"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:589
msgid "More than one module selected."
msgstr "Več kot en modul izbran"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:38
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Vsebina police"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:44
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Vsebina Orodne vrstice"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:155 src/modules/gadman/e_mod_config.c:118
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:134
msgid "Add Gadget"
msgstr "Dodaj gadget"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:160
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Odstrani gadget"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 src/bin/e_toolbar.c:339
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Nastavitve Orodne vrstice"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:82
msgid "Layout"
msgstr "Razporeditev"
#: src/bin/e_intl.c:355
msgid "Input Method Error"
msgstr "Napaka pri načinu vnosa"
#: src/bin/e_intl.c:356
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Napaka pri zagonu izvršilne datoteke načina vnosa.<br><br>Prepričajte se, "
"ali je vaša metoda vnosa<br>pravilno nastavljena in ali je vaša "
"izvršilna<br>datoteka navedena v vaši poti<br>"
#: src/bin/e_int_menus.c:99
msgid "Main"
msgstr "Glavni Meni"
#: src/bin/e_int_menus.c:116
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:69
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:29
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Priljubljeni programi"
#: src/bin/e_int_menus.c:127
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:264
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:260
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:283
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:58
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:38
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:194
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1354
msgid "Applications"
msgstr "Programi"
#: src/bin/e_int_menus.c:151 src/bin/e_int_menus.c:1126
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:25 src/modules/tiling/e_mod_tiling.c:3822
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:161 src/bin/e_int_menus.c:1180
msgid "Lost Windows"
msgstr "Izgubljena okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:187
msgid "About"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:192 src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:146
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:35
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:70
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:179
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_int_menus.c:282
msgid "Virtual"
msgstr "Navidezna namizja"
#: src/bin/e_int_menus.c:289 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:23
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:27
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:74
msgid "Shelves"
msgstr "Police"
#: src/bin/e_int_menus.c:298
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Prikaži/skrij vsa okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:611
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ni programov)"
#: src/bin/e_int_menus.c:757
msgid "Set Virtual Desktops"
msgstr "Nastavi navidezna namizja"
#: src/bin/e_int_menus.c:1132 src/bin/e_int_menus.c:1313
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ni oken)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1226 src/bin/e_int_menus.c:1325
msgid "No name!!"
msgstr "Ni imena!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:1416
msgid "(No Shelves)"
msgstr "(Ni polic)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1480
msgid "Add A Shelf"
msgstr "Dodaj polico"
#: src/bin/e_int_menus.c:1487
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Izbriši polico"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:43
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:44
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Nastavitev Police"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:123
msgid "Above Everything"
msgstr "Nad vsem"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:125
msgid "Below Windows"
msgstr "Pod okni"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:127
msgid "Below Everything"
msgstr "Pod vsem"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:129
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Dovoli oknom prekrivanje police"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:179
#, c-format
msgid "Height (%3.0f pixels)"
msgstr "Višina (%3.0f pik.)"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:182
msgid "Shrink to Content Width"
msgstr "Skrči na širino vsebine"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:193
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:630
msgid "Style"
msgstr "Slog"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:199
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr "Samodejno skrivanje police"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:204
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Prikaz ob prehodu z miško"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:208
msgid "Show on mouse click"
msgstr "Prikaz ob kliku z miško"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:213
msgid "Hide timeout"
msgstr "Časovna zakasnitev skritja"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:217
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f sek."
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:223
msgid "Hide duration"
msgstr "Trajanje skritja"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:227
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:853
#, c-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr "%2f sek."
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:232
msgid "Auto Hide"
msgstr "Samodejno skrivanje"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:238
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Prikaži na vseh namizjih"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:240
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Prikaži na določenih namizjih"
#: src/bin/e_ipc.c:46
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Možen poskus IPC napada. IPC vtičnica\n"
"mape že obstaja, a ima dovoljenja\n"
"ki so preveč ohlapna (morajo biti le za branje\n"
"in jih lahko zapisuje le uporabnik, nihče drug)\n"
"ali pa niso vaša last. Prosimo, preverite:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_ipc.c:56
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Mapa IPC vtičnika ne more biti ustvarjena, ali\n"
"pregledana.\n"
"Prosimo, preverite:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_main.c:191
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Eina!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:197
#, fuzzy
msgid "Enlightenment could not create a logging domain!"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:245
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Eet!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:254
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:266
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja izhodnih signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:273
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja HUP signalov.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:280
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a USER signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti upravitelja UPORABNIŠKEGA signala.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:289
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_File!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:298
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Con!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:307
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Ipc!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:318
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_X!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:330
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_IMF!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:340
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Evas!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:354
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da ecore_evas ne podpira software X11\n"
"izrisovanja v Evas. Preverite vaše Evas in Ecore nastavitve in se\n"
"prepričajte, da podpirajo programski X11 izrisovalni pogon."
#: src/bin/e_main.c:362
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da ecore_evas ne podpira izrisovanja iz Software\n"
"Buffer spomina. Preverite vaše Evas in Ecore nastavitve in se\n"
"prepričajte, da podpirajo izrisovanje iz Software Buffer spomina."
#: src/bin/e_main.c:372
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Edje!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:384
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Intl!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:394
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more pognati svojega alarmnega sistema.\n"
"Ste že nastavili svojo DISPLAY spremenljivko?"
#: src/bin/e_main.c:404
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Xinerama!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:422
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more ustvariti map v vaši domači mapi.\n"
"Mogoče nimate domače mape ali pa imate poln disk?"
#: src/bin/e_main.c:432
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema registrskih datotek."
#: src/bin/e_main.c:441
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti nastavitvenega sistema."
#: src/bin/e_main.c:452
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Randr!\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:461
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its environment."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema tem."
#: src/bin/e_main.c:477
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema razporejanja."
#: src/bin/e_main.c:486
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its pointer system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema kazalca."
#: src/bin/e_main.c:495
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti poti za iskanje datotek.\n"
"Mogoče ste ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:512
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema pisav."
#: src/bin/e_main.c:529
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema tem."
#: src/bin/e_main.c:545
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its init screen."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti mednarodnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:560
msgid "Starting International Support"
msgstr "Začenjanje mednarodne podpore"
#: src/bin/e_main.c:564
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti mednarodnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:573
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you lack permissions on ~/.cache/efreet or are\n"
"out of memory or disk space?"
msgstr ""
"Enlightenment ne more zagnati FDO datotečnega sistema.\n"
"Ste mogoče ostali brez spomina?"
#: src/bin/e_main.c:596
msgid "Setup Screens"
msgstr "Nastavi Zaslone"
#: src/bin/e_main.c:600
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment je poizkusil nastaviti upravljanje z okni na vseh zaslonih\n"
"vašega sistema in pri tem klavrno propadel. Mogoče uporabljate drug\n"
"upravljalnik z okni?\n"
#: src/bin/e_main.c:608
msgid "Setup ACPI"
msgstr "Nastavi ACPI"
#: src/bin/e_main.c:615
#, fuzzy
msgid "Setup Backlight"
msgstr "Nastavi Naveze"
#: src/bin/e_main.c:619
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the backlight."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti DPMS nastavitev."
#: src/bin/e_main.c:626
msgid "Setup DPMS"
msgstr "Nastavi DPMS"
#: src/bin/e_main.c:630
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti DPMS nastavitev."
#: src/bin/e_main.c:637
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Nastavi Ohranjevalnik zaslona"
#: src/bin/e_main.c:641
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti X ohranjevalnika zaslona."
#: src/bin/e_main.c:648
#, fuzzy
msgid "Setup Powersave Modes"
msgstr "Setup varčevanje načini"
#: src/bin/e_main.c:652
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema za način upravljanja porabe"
#: src/bin/e_main.c:659
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Nastavi zaklepanje"
#: src/bin/e_main.c:663
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema zaklepanja namizja."
#: src/bin/e_main.c:670
msgid "Setup Popups"
msgstr "Nastavii pojavna okna"
#: src/bin/e_main.c:674
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema pojavnih oken"
#: src/bin/e_main.c:686
#, fuzzy
msgid "Setup Message Bus"
msgstr "Namestitev sporočilo Bus"
#: src/bin/e_main.c:693
msgid "Setup Paths"
msgstr "Nastavi poti"
#: src/bin/e_main.c:699
msgid "Setup System Controls"
msgstr "Nastavi sistemsko nadzorovanje"
#: src/bin/e_main.c:703
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za sistemske ukaze.\n"
#: src/bin/e_main.c:710
msgid "Setup Actions"
msgstr "Nastavi dejanja"
#: src/bin/e_main.c:714
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema dejanj."
#: src/bin/e_main.c:721
msgid "Setup Execution System"
msgstr "Nastavi izvršilni sistem"
#: src/bin/e_main.c:725
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti izvršilnega sistema."
#: src/bin/e_main.c:736
#, fuzzy
msgid "Setup Filemanager"
msgstr "Upravitelj datotek"
#: src/bin/e_main.c:740
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati upravitelja datotek.\n"
#: src/bin/e_main.c:747
msgid "Setup Message System"
msgstr "Nastavi sistem sporočil"
#: src/bin/e_main.c:751
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema sporočil."
#: src/bin/e_main.c:758
msgid "Setup DND"
msgstr "Nastavi DND"
#: src/bin/e_main.c:762
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega·dnd sistema."
#: src/bin/e_main.c:769
msgid "Setup Grab Input Handling"
msgstr "Nastavi ravnanje z zajemanjem vnosov"
#: src/bin/e_main.c:773
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its grab input handling system."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema za ravnanje z zajemanjem "
"vnosov."
#: src/bin/e_main.c:780
msgid "Setup Modules"
msgstr "Nastavi Module"
#: src/bin/e_main.c:784 src/bin/e_main.c:867
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti·sistema modulov."
#: src/bin/e_main.c:791
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Nastavi zapomnitve"
#: src/bin/e_main.c:795
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti nastavitev zapomnitev."
#: src/bin/e_main.c:802
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Nastavi razrede barv"
#: src/bin/e_main.c:806
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema barvnih razredov."
#: src/bin/e_main.c:813
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Nastavi Gadcon"
#: src/bin/e_main.c:817
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema upravljanja z gadgeti"
#: src/bin/e_main.c:824
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Nastavi Ozadje"
#: src/bin/e_main.c:828
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema ozadja namizja."
#: src/bin/e_main.c:835
msgid "Setup Mouse"
msgstr "Nastavi Miško"
#: src/bin/e_main.c:839
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti miškinih nastavitev."
#: src/bin/e_main.c:846
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot setup XKB Keyboard layouts."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema datotečnega razvrščanja."
#: src/bin/e_main.c:852
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Nastavi Naveze"
#: src/bin/e_main.c:856
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema navez."
#: src/bin/e_main.c:863
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Nastavi Police"
#: src/bin/e_main.c:874
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr "Nastavi Pomanjševanje sličic"
#: src/bin/e_main.c:878
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za pomanjševanje slik.\n"
#: src/bin/e_main.c:887
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the Icon Cache system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za sistemske ukaze.\n"
#: src/bin/e_main.c:896
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the XSettings system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za pomanjševanje slik.\n"
#: src/bin/e_main.c:905
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the Update system.\n"
msgstr "Enlightenment ne more zagnati sistema za sistemske ukaze.\n"
#: src/bin/e_main.c:914
#, fuzzy
msgid "Setup Desktop Environment"
msgstr "Namestitev Desktop Environment"
#: src/bin/e_main.c:918
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize its desktop environment.\n"
msgstr "Enlightenment ne more nastaviti sistema tem."
#: src/bin/e_main.c:926
msgid "Setup File Ordering"
msgstr "Nastavi Razvrščanje datotek"
#: src/bin/e_main.c:930
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr ""
"Enlightenment ne more nastaviti svojega sistema datotečnega razvrščanja."
#: src/bin/e_main.c:945
msgid "Load Modules"
msgstr "Naloži module"
#: src/bin/e_main.c:975
msgid "Configure Shelves"
msgstr "Nastavi Police"
#: src/bin/e_main.c:986
msgid "Almost Done"
msgstr "Skoraj zaključeno"
#: src/bin/e_main.c:1131
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen "
"800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tStart with desklock on, so password will be asked.\n"
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tIf you need this help, you don't need this option.\n"
msgstr ""
"Možnosti:\n"
"\t-zaslon ZASLON\n"
"\t\tPoveži z zaslonom ZASLON.\n"
"\t\tNPR: -zaslon :1.0\n"
"\t-lažni-xinerama-zaslon WxH+X+Y\n"
"\t\tDodaj lažni-xinerama-zaslon (namesto pravih)\n"
"\t\tz geometrijo. Dodaj jih kolikor jih želiš. Zamenjali\n"
"\t\tbodo vse prisotne xinerama zaslone. S tem lahko\n"
"\t\tsimuliramo xinerama način.\n"
"\t\tNPR: -lažni-xinerama-zaslon 800x600+0+0 -lažni-xinerama-zaslon "
"800x600+800+0\n"
"\t-profil CONF_PROFILE\n"
"\t\tuporabi nastavitveni profil CONF_PROFILE namesto uporabnikovega profila "
"default ali preprosto \"default\".\n"
"\t-dober\n"
"\t\tBodi dober.\n"
"\t-hudoben\n"
"\t\tBodi hudoben.\n"
"\t-psihotičen\n"
"\t\tBodi psohotičen.\n"
"\t-zaklenjen\n"
"\t\tZaženi z zaklenjenim zaslonom, da bo zahtevano geslo.\n"
"\t-res-vem-kaj-delam-in-sprejemam-polno-odgovornost-za-to\n"
"\t\tče potrebuješ to pomoč, ne potrebuješ te možnosti.\n"
#: src/bin/e_main.c:1184
msgid ""
"You are executing enlightenment directly. This is\n"
"bad. Please do not execute the \"enlightenment\"\n"
"binary. Use the \"enlightenment_start\" launcher. It\n"
"will handle setting up environment variables, paths,\n"
"and launching any other required services etc.\n"
"before enlightenment itself begins running.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:1463
msgid "Testing Format Support"
msgstr "Testiranje podpornega formata"
#: src/bin/e_main.c:1467
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more ustvariti Buffer Canvas.\n"
"Prepričajte se, da je v Evasu podpora za Software Buffer pogon.\n"
#: src/bin/e_main.c:1479
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load SVG files. Check Evas has SVG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati PNG datotek.\n"
"Prepričajte se, je v Evasu podpora za PNG nalagalnik.\n"
#: src/bin/e_main.c:1489
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati JPEG datotek.\n"
"Prepričajte se, je v Evasu podpora za JPEG nalagalnik.\n"
#: src/bin/e_main.c:1499
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati PNG datotek.\n"
"Prepričajte se, je v Evasu podpora za PNG nalagalnik.\n"
#: src/bin/e_main.c:1509
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET loader "
"support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati EET datotek.\n"
"Prepričajte se, je v Evasu podpora za EET nalagalnik.\n"
#: src/bin/e_main.c:1523
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment je ugotovil, da Evas ne more odpirati 'Sans' pisav. preverite "
"je v Evasu podpora za fontconfig.\n"
" in ali sistemski fontconfig definira 'Sans' pisavo.\n"
#: src/bin/e_main.c:1714
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. There was an "
"error loading<br>module named: %s. This module has been disabled<br>and will "
"not be loaded."
msgstr ""
"Enlightenment se je sesul ob zagonu<br>in je bil ponovno zagnan. Prišlo je "
"do napake <br>nalaganja modula: %s. Ta modul je bil onemogočen<br>in ne bo "
"naložen."
#: src/bin/e_main.c:1719 src/bin/e_main.c:1736
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr "Enlightenment se je sesul ob zagonu in je bil ponovno zagnan."
#: src/bin/e_main.c:1720
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>There was an "
"error loading module named: %s<br><br>This module has been disabled and will "
"not be loaded."
msgstr ""
"Enlightenment se je sesul ob zagonu in je bil ponovno zagnan.<br>Prišlo je "
"do napake nalaganja modula: %s.<br><br>Ta modul je bil onemogočen in ne bo "
"naložen."
#: src/bin/e_main.c:1729
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment se je sesul ob zagonu in je bil<br>ponovno zagnan. Vsi moduli "
"so onemogočeni: <br>in ne bodo naloženi, da lahko odstranite module, "
"ki<br>povzročajo težave iz vaših nastavitev. Module<br>lahko zatem znova "
"izberete v<br>izbirniku Modulov"
#: src/bin/e_main.c:1737
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment se je sesul ob zagonu in se je ponovno zagnal.<br>Vsi moduli "
"so onemogočeni in ne bodo naloženi, da lahko<br>iz vaših nastavitev "
"odstranite module, ki povzročajo težave.<br><br>Module lahko znova izberete "
"v izbirniku modulov."
#: src/bin/e_module.c:96
#, c-format
msgid "Loading Module: %s"
msgstr "Nalaganje modula: %s"
#: src/bin/e_module.c:134
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Pri zagonu modula %s je prišlo do napake.<br>Modul z imenom %s ni bil najden "
"v<br>mapah za iskanje modulov."
#: src/bin/e_module.c:137 src/bin/e_module.c:150 src/bin/e_module.c:168
msgid "Error loading Module"
msgstr "Napaka pri nalaganju modula"
#: src/bin/e_module.c:145 src/bin/e_module.c:162
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Pri zagonu modula %s je prišlo do napake.<br>Pot do modula je:<br>"
"%s<br>Sporočena napaka je:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:167
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modul ne vsebuje vseh potrebnih funkcij."
#: src/bin/e_module.c:182
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Napaka v Modulu API<br>Napaka pri zagonu modula: %s<br>Potrebuje najmanj "
"Modul API verzije: %i<br>Enlightenment poroča Modul API verzije: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:187
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s Modul"
#: src/bin/e_module.c:513
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Bi radi Izklopili ta modul?<br>"
#: src/bin/e_screensaver.c:139
msgid ""
"You disabled screensaver too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Prehitro ste onemogočili ohranjevalnik zaslona.<br><br>Ali želite omogočiti "
"<b>predstavitveni</b> način in začasno onemogočiti ohranjevalnik zaslona, "
"zaklepanje in upravljanje porabe?"
#: src/bin/e_shelf.c:165
msgid "Shelf #"
msgstr "Polica št."
#: src/bin/e_shelf.c:1354 src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:292
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Ste prepričani, da hočete izbrisati to polico?"
#: src/bin/e_shelf.c:1355
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr ""
"Zahtevali ste izbris te police.<br><br>Ste prepričani, da jo hočete "
"izbrisati?"
#: src/bin/e_shelf.c:1746
msgid "Stop Moving/Resizing Gadgets"
msgstr "Ustavi Premikanje/Spreminjanje velikosti gadgetov"
#: src/bin/e_shelf.c:1748
msgid "Begin Moving/Resizing Gadgets"
msgstr "Začni Premikanje/Spreminjanje velikosti gadgetov"
#: src/bin/e_shelf.c:1756 src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:84
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:781
msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"
#: src/bin/e_startup.c:66
msgid "Starting"
msgstr "Zaganjanje"
#: src/bin/e_sys.c:183
msgid "Checking System Permissions"
msgstr "Pregledujem sistemska dovoljenja"
#: src/bin/e_sys.c:229 src/bin/e_sys.c:240 src/bin/e_sys.c:249
#: src/bin/e_sys.c:258
msgid "System Check Done"
msgstr "Pregled sistema končan"
#: src/bin/e_sys.c:325
#, c-format
msgid ""
"Logout is taking too long.<br>Some applications refuse to close.<br>Do you "
"want to finish the logout<br>anyway without closing these<br>applications "
"first?<br><br>Auto logout in %d seconds."
msgstr ""
"Odjava traja predolgo.<br>Nekateri programi se nočejo zapreti.<br>Ali se "
"želite odjaviti<br>vseeno brez zaprtja teh <br>programov?<br><br>samodejna "
"odjava v %d sekundah."
#: src/bin/e_sys.c:385
msgid "Logout problems"
msgstr "Težave pri odjavljanju"
#: src/bin/e_sys.c:387
msgid "Logout now"
msgstr "Odjavi zdaj"
#: src/bin/e_sys.c:389
msgid "Wait longer"
msgstr "Čakaj..."
#: src/bin/e_sys.c:391
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Prekliči odjavo"
#: src/bin/e_sys.c:431
msgid "Logout in progress"
msgstr "Odjava v teku..."
#: src/bin/e_sys.c:434
msgid "Logout in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Odjava v teku.<br><hilight>Prosimo počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:461 src/bin/e_sys.c:516
msgid "Enlightenment is busy with another request"
msgstr "Enlightenment je zaseden z drugo zahtevo."
#: src/bin/e_sys.c:466
msgid ""
"Logging out.<br>You cannot perform other system actions<br>once a logout has "
"begun."
msgstr ""
"Odjavljanje.<br>Ne morete izvajati drugih aktivnosti<br>ko se začne odjava."
#: src/bin/e_sys.c:473
msgid ""
"Powering off.<br>You cannot do any other system actions<br>once a shutdown "
"has been started."
msgstr ""
"Ugašanje.<br>Ne morete izvajati drugih aktivnosti<br>ko se začne ugašanje."
#: src/bin/e_sys.c:479
msgid ""
"Resetting.<br>You cannot do any other system actions<br>once a reboot has "
"begun."
msgstr ""
"Ponovni zagon.<br>Ne morete izvajati drugih aktivnosti<br>ko se začne "
"ponovni zagon."
#: src/bin/e_sys.c:485
msgid ""
"Suspending.<br>Until suspend is complete you cannot perform<br>any other "
"system actions."
msgstr ""
"Zaustavljanje.<br>Dokler je zaustavljanje v teku, ne morete<br>izvajati "
"drugih aktivnosti."
#: src/bin/e_sys.c:491
#, fuzzy
msgid ""
"Hibernating.<br>You cannot perform any other system actions<br>until this is "
"complete."
msgstr ""
"Zimsko spanje.<br>Ne, ne moreš opravljati vse druge<br>sistema tožb , dokler "
"je to popolna."
#: src/bin/e_sys.c:497 src/bin/e_sys.c:538
msgid "EEK! This should not happen"
msgstr "Ups! To se ne bi smelo zgoditi"
#: src/bin/e_sys.c:522
msgid "Power off failed."
msgstr "Ugašanje spodletelo"
#: src/bin/e_sys.c:526
msgid "Reset failed."
msgstr "Ponovni zagon spodletel"
#: src/bin/e_sys.c:530
msgid "Suspend failed."
msgstr "Zaustavitev spodletela"
#: src/bin/e_sys.c:534
msgid "Hibernate failed."
msgstr "Spanje spodletelo"
#: src/bin/e_sys.c:602
msgid "Power off"
msgstr "Ugasni"
#: src/bin/e_sys.c:605
msgid "Power off.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Izklop.<br><hilight>Prosimo počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:633
msgid "Resetting"
msgstr "Ponovno zaganjanje"
#: src/bin/e_sys.c:636
msgid "Resetting.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Ponovni zagon.<br><hilight>Prosimo počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:665
msgid "Suspending"
msgstr "Zaustavitev"
#: src/bin/e_sys.c:668
msgid "Suspending.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Zaustavljanje.<br><hilight>Prosimo počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:697
msgid "Hibernating"
msgstr "Spanje"
#: src/bin/e_sys.c:700
msgid "Hibernating.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Uspavanje <br><hilight>Prosimo, počakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_theme_about.c:14
msgid "About Theme"
msgstr "O temi"
#: src/bin/e_theme.c:36
msgid "Set As Theme"
msgstr "Nastavi kot temo"
#: src/bin/e_toolbar.c:329
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Prekini Premikanje/Spreminjanje velikost predmetov"
#: src/bin/e_toolbar.c:331
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Začni Premikanje/Spreminjanje velikosti predmetov"
#: src/bin/e_toolbar.c:344
msgid "Set Toolbar Contents"
msgstr "Nastavi vsebino Orodne vrstice"
#: src/bin/e_utils.c:233 src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:276
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:527
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment ni uspel odcepiti hčerinskega procesa:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_utils.c:277
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Izhod nemogoč - nesmrtna okna"
#: src/bin/e_utils.c:278
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Nekatera okna z zaklenjenostjo življenjske dobe so še vedno odprta. To "
"pomeni,<br> da izhod iz Enlightenment ne bo mogoč, dokler se ta<br>okna ne "
"zaprejo oziroma se jim ne odstrani zaklenjenost.<br>"
#: src/bin/e_utils.c:873
#, c-format
msgid "%'.0f Bytes"
msgstr "%'.0f Bytov"
#: src/bin/e_utils.c:877
#, c-format
msgid "%'.0f KB"
msgstr "%'.0f KB"
#: src/bin/e_utils.c:881
#, c-format
msgid "%'.0f MB"
msgstr "%'.0f MB"
#: src/bin/e_utils.c:885
#, c-format
msgid "%'.1f GB"
msgstr "%'.1f GB"
#: src/bin/e_utils.c:904
#, c-format
msgid "In the Future"
msgstr "V prihodnosti"
#: src/bin/e_utils.c:908
#, c-format
msgid "In the last Minute"
msgstr "V zadnji minuti"
#: src/bin/e_utils.c:910
#, c-format
msgid "%li Years ago"
msgstr "Pred %li let."
#: src/bin/e_utils.c:912
#, c-format
msgid "%li Months ago"
msgstr "Pred %li mes."
#: src/bin/e_utils.c:914
#, c-format
msgid "%li Weeks ago"
msgstr "Pred %li ted."
#: src/bin/e_utils.c:916
#, c-format
msgid "%li Days ago"
msgstr "Pred %li dn."
#: src/bin/e_utils.c:918
#, c-format
msgid "%li Hours ago"
msgstr "Pred %li ur."
#: src/bin/e_utils.c:920
#, c-format
msgid "%li Minutes ago"
msgstr "Pred %li min."
#: src/bin/e_utils.c:926 src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:274
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:1179
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_keybindings.c:1189
#: src/modules/wizard/page_020.c:19 src/modules/wizard/page_020.c:30
msgid "Unknown"
msgstr "Neznan"
#: src/bin/e_utils.c:1163
msgid "Image Import Settings"
msgstr "Nastavitve uvoza slik"
#: src/bin/e_utils.c:1167
msgid "Import"
msgstr "Uvozi"
#: src/bin/e_utils.c:1184
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:169
msgid "Fill and Stretch Options"
msgstr "Nastavitve zapolnjevanja·in razširjanja"
#: src/bin/e_utils.c:1192
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:172
msgid "Stretch"
msgstr "Raztegni"
#: src/bin/e_utils.c:1193
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:177
msgid "Center"
msgstr "Usredini"
#: src/bin/e_utils.c:1195
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:187
msgid "Within"
msgstr "Znotraj"
#: src/bin/e_utils.c:1196
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:192
msgid "Fill"
msgstr "Zapolni"
#: src/bin/e_utils.c:1201
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:204
msgid "File Quality"
msgstr "Kvaliteta datoteke"
#: src/bin/e_utils.c:1203
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:206
msgid "Use original file"
msgstr "Uporabi originalno datoteko"
#: src/bin/e_utils.c:1207
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:209
#, c-format
msgid "%3.0f%%"
msgstr "%3.0f%%"
#: src/bin/e_utils.c:1544
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br> has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means the module "
"needs new configuration<br>data by default for usable functionality that "
"your old<br>configuration simply lacks. This new set of defaults will "
"fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now to "
"your<br>liking. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavitve so potrebovale osvežitev. Vaše stare nastavitve<br>so bile "
"zamenjane z najnovejšimi privzetimi nastavitvami. To se bo<br>med nadaljnim "
"razvojem redno dogajalo, tako da ne poročajte o hrošču<br>To le pomeni, da "
"modul potrebuje nekatere nove<br>nastavitve, ki jih vaša stara nastavitvena "
"datoteka ne vsebuje. Sedaj<br>pa lahko ponovno nastavite stvari po svoje. "
"Opravičujemo se za nevšečnosti.<br>"
#: src/bin/e_utils.c:1557 src/bin/e_utils.c:1581
#, c-format
msgid "%s Configuration Updated"
msgstr "%s Nastavitev posodobljena"
#: src/bin/e_utils.c:1570
msgid ""
"Your module configuration is NEWER than the module version. This is "
"very<br>strange. This should not happen unless you downgraded<br>the module "
"or copied the configuration from a place where<br>a newer version of the "
"module was running. This is bad and<br>as a precaution your configuration "
"has been now restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavitve modula so novejše od različice modula. To je izredno "
"čudno<br>in se ne bi smelo dogajati - razen, če ste namestili "
"starejši<br>modul, oziroma ste kopirali nastavitve od nekje, kjer "
"teče<br>novejši modul. To je zelo slabo, zato smo vaše nastavitve<br>ponovno "
"nastavili na privzete vrednosti. Prosimo, sprejmite naše<br>opravičilo za "
"vse neprijetnosti.<br>"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:60
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:235
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:256
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:133
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:79
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:106
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:263
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:80
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:272
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:251
msgid "Up"
msgstr "Gor"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:86
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:276
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:257
msgid "Down"
msgstr "Dol"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:296
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Dodaj k priljubljenim"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:302
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:91
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:831
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:472
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:594
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_startup.c:266
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:403
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:186
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Premik v nadrejeno mapo"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:331
#, fuzzy
msgid "Resolution:"
msgstr "Izberi ločljivost"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:379
msgid "Permissions:"
msgstr "Dovoljenja:"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:395
msgid "Modified:"
msgstr "Spremenjeno:"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:664
#, c-format
msgid "You"
msgstr "Ti"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:713
#, c-format
msgid "Protected"
msgstr "Zaščiteno"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:715 src/bin/e_widget_fsel.c:724
#: src/bin/e_widget_fsel.c:733
#, c-format
msgid "Read Only"
msgstr "Le za branje"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:722 src/bin/e_widget_fsel.c:731
#, c-format
msgid "Forbidden"
msgstr "Prepovedano"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:740
msgid "Read-Write"
msgstr "Branje-Pisanje"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:64
msgid "Battery Monitor Settings"
msgstr "Nastavitev Skrbnika Baterije"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:134
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Prikaži obvestilo ob prazni bateriji"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:138
#, fuzzy
msgid "Use desktop notifications for alert."
msgstr "Uporaba obvestil na namizju za opozorilo."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:235
msgid "Check every:"
msgstr "Preveri vsake:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:237
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:121
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:233
#, c-format
msgid "%1.0f ticks"
msgstr "%1.0f tik."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:242
#, fuzzy
msgid "Suspend when below:"
msgstr "Prekine , če v nadaljevanju;"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:245
#, fuzzy
msgid "Hibernate when below:"
msgstr "Prezimovanje , ko spodaj;"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:248
#, fuzzy
msgid "Shutdown when below:"
msgstr "Izklop , ko spodaj;"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:251
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:270
#, c-format
msgid "%1.0f %%"
msgstr "%1.0f·%%"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:255
msgid "Polling"
msgstr "Preverjanje"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:259
msgid "Show low battery alert"
msgstr "Prikaži obvestilo o prazni bateriji"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:263
msgid "Alert when at:"
msgstr "Prikaži obvestilo ko je stanje baterije na:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:266
#, c-format
msgid "%1.0f min"
msgstr "%1.0f min."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:274
msgid "Auto dismiss in..."
msgstr "Samodejna opustitev čez..."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:279
#, c-format
msgid "%1.0f sec"
msgstr "%1.0f sek."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:286
msgid "Alert"
msgstr "Opozorilo"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:292
msgid "Auto Detect"
msgstr "Samodejno zaznaj"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:295
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:52
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:40
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:23
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:269
msgid "Internal"
msgstr "Notranje"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:299
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:271
msgid "udev"
msgstr "udev"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:302
msgid "Fuzzy Mode"
msgstr "Zmedeni način"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:306
msgid "HAL"
msgstr "HAL"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:311
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:273
msgid "Hardware"
msgstr "Strojna oprema"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:151 src/modules/battery/e_mod_main.c:446
msgid "Battery"
msgstr "Baterija"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:449 src/modules/battery/e_mod_main.c:481
msgid "Your battery is low!"
msgstr "Vaša baterija je prazna!"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:450 src/modules/battery/e_mod_main.c:483
msgid "AC power is recommended."
msgstr "Priporoča se priklop na električni tok"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:577
msgid "N/A"
msgstr "Ni na voljo"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:683 src/modules/battery/e_mod_main.c:685
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:692 src/modules/battery/e_mod_main.c:694
msgid "ERROR"
msgstr "NAPAKA"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:809
msgid "Battery Meter"
msgstr "Merilnik baterije"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:36
#, fuzzy
msgid "Clock Settings"
msgstr "Nastavitev fokusa"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:83 src/modules/clock/e_mod_main.c:662
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:793 src/modules/clock/e_mod_main.c:807
msgid "Clock"
msgstr "Ura"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:86
#, fuzzy
msgid "Analog"
msgstr "Pogovorna okna"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:88
#, fuzzy
msgid "Digital"
msgstr "digitalna ura"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:93
msgid "12 h"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:95
msgid "24 h"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:97
#, fuzzy
msgid "Seconds"
msgstr "%.1f sek."
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:102
msgid "Week"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:104 src/modules/clock/e_mod_config.c:117
#: src/modules/start/e_mod_main.c:102
msgid "Start"
msgstr "Zagon"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:115
msgid "Weekend"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:126
msgid "Days"
msgstr ""
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:129
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:366
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:666
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:180
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:237
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:269
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:99
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:112
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:126
msgid "None"
msgstr "Brez"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:793 src/modules/clock/e_mod_main.c:807
#, fuzzy
msgid "Show calendar"
msgstr "Prikaži Orodno vrstico"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:264 src/modules/conf/e_mod_main.c:268
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:367 src/modules/conf/e_mod_main.c:474
msgid "Settings Panel"
msgstr "Nastavitvena plošča"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:277
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Nastavitvena plošča"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:295
msgid ""
"Configuration Panel Module Configuration data needed upgrading. Your old "
"configuration<br> has been wiped and a new set of defaults initialized. "
"This<br>will happen regularly during development, so don't report a<br>bug. "
"This simply means the module needs new configuration<br>data by default for "
"usable functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new "
"set of defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure "
"things now to your<br>liking. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavitve so potrebovale osvežitev. Vaše stare nastavitve<br>so bile "
"zamenjane z najnovejšimi privzetimi nastavitvami. To se bo<br>med nadaljnim "
"razvojem redno dogajalo, tako da ne poročajte o hrošču<br> To le pomeni, da "
"modul za svojo uporabnost potrebuje nekatere nove<br> privzete nastavitve, "
"ki jih vaša stara nastavitvena datoteka ne vsebuje. Nova nastavitev bo to "
"popravila s tem dodatkom<br>Sedaj<br>pa lahko ponovno nastavite stvari po "
"svoje. Opravičujemo se za nevšečnosti.<br>"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:312
msgid ""
"Your Configuration Panel Module configuration is NEWER than the module "
"version. This is very<br>strange. This should not happen unless you "
"downgraded<br>the module or copied the configuration from a place where<br>a "
"newer version of the module was running. This is bad and<br>as a precaution "
"your configuration has been now restored to<br>defaults. Sorry for the "
"inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavitve so NOVEJŠE od različice modula. To je izredno čudno<br>in se "
"ne bi smelo dogajati... razen, če ste namestili starejši<br>modul, oziroma "
"ste kopirali nastavitve od nekje, kjer teče<br>novejši modul. To je zelo "
"slabo, zato smo vaše nastavitve<br>ponovno nastavili na privzete vrednosti. "
"Prosimo, sprejmite naše<br>opravičilo za vse nevšečnosti.<br>"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:443
msgid "Presentation"
msgstr "Predstavitveni način"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:450
msgid "Offline"
msgstr "Nepovezani način"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:479
msgid "Modes"
msgstr "Načini"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:510
msgid "Configuration Panel Configuration Updated"
msgstr "Nastavitve Nastavitvene plošče posodobljene"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:84
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:98
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:33
msgid "IBar Applications"
msgstr "IBar programi"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:113
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:41
msgid "Startup Applications"
msgstr "Zagonski programi"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:129
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:37
msgid "Restart Applications"
msgstr "Programi ponovnega zagona"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:284
msgid "Order"
msgstr "Zaporedje"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:18
msgid "Apps"
msgstr "Programi"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:21
#, fuzzy
msgid "Create Launcher"
msgstr "Zaganjalnik"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:25
#, fuzzy
msgid "Delete Personal Launchers"
msgstr "Izbrisa osebnih izstrelitev"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:45
#, fuzzy
msgid "Default Applications"
msgstr "Izberi programe"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:49
#, fuzzy
msgid "Desktop Environments"
msgstr "Namizne datoteke"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:54
msgid "IBar Other"
msgstr "IBar drugo"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:54
msgid "Profile Selector"
msgstr "Izbirnik profilov"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:106
msgid "Available Profiles"
msgstr "Profili na voljo"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:122
#: src/modules/wizard/page_020.c:121
msgid "Select a profile"
msgstr "Izberi profil"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:138
msgid "Reset"
msgstr "Obnovi"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:268
#, c-format
msgid "Selected profile: %s"
msgstr "Izbrani profil:·%s"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:304
#, c-format
msgid "You want to delete the \"%s\" profile.<br><br>Are you sure?"
msgstr "Izbrisati hočete profil·\"%s\".<br><br>Ste prepričani?"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:306
msgid "Delete OK?"
msgstr "Izbris V redu?"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:372
msgid "Add New Profile"
msgstr "Dodaj nov profil"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:375
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desk.c:154
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:137
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:38
msgid "Dialog Settings"
msgstr "Nastavitev pogovornih oken"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:109
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_engine.c:86
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:651
#: src/modules/everything/evry_config.c:519 src/modules/ibox/e_mod_config.c:96
#: src/modules/mixer/conf_gadget.c:191 src/modules/mixer/conf_module.c:91
msgid "General Settings"
msgstr "Splošne nastavitve"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:111
msgid "Disable Confirmation Dialogs"
msgstr "Onemogoči pogovorna okna"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:113
msgid "Normal Windows"
msgstr "Normalna okna"