You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

6634 lines
143 KiB

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: DR17 \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-01 09:02+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-25 18:29+0100\n"
"Last-Translator: Martin Sekera <trancelis@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_apps.c:672 src/bin/e_apps.c:685 src/bin/e_utils.c:236
msgid "Run Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps.c:673
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to process a command line:<br><br>%s %s<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps.c:686
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s %s<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps.c:2857
msgid "Application run error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps.c:2859
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
#: src/bin/e_apps.c:2867 src/bin/e_module.c:405 src/bin/e_utils.c:576
#: src/bin/e_config_dialog.c:198 src/bin/e_int_border_remember.c:248
#: src/bin/e_int_border_remember.c:323 src/bin/e_int_border_remember.c:365
#: src/bin/e_eap_editor.c:498 src/bin/e_sys.c:392 src/bin/e_sys.c:437
#: src/bin/e_entry_dialog.c:56 src/bin/e_fm.c:4583 src/bin/e_fm.c:4696
#: src/bin/e_fm.c:4821 src/bin/e_fm.c:4859
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:181
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: src/bin/e_int_config_theme_import.c:113
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:306 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1227
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:334 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:361
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:380
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config.c:516
#, fuzzy
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"Data nastavení je třeba aktualizovat. Vaše staré nastavení\n"
"bylo odstraněno a nová sada standardních nastavení byla načtena.\n"
"Bude se to dít pravidelně při vývoji, takže neposílejte hlášení chyb.\n"
"Znamená to, že Enlightenment potřebuje zavést nastavení nových\n"
"vlastností, které ve vašem starém nastavení prostě není. Nová sada "
"nastavení\n"
"je doplní. Nyní můžete si můžete nastavit Enlightenment zpět k obrazu "
"svému.\n"
"Omlouváme se za způsobené potíže.\n"
#: src/bin/e_config.c:530
#, fuzzy
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavení je NOVĚJŠÍ než Enlightenment. To je hoodně\n"
"zvláštní. Nemělo by se to stát, pokud jste ovšem nedowngradovali\n"
"Enlightenment nebo nekopírovali soubory s nastavením z místa, kde\n"
"běžela novější verze Enlightenmentu. Je to zlé a jako protiopatření\n"
"bylo vaše nastavení vráceno do původních hodnot.\n"
"Omlouvám se za nepohodlí.\n"
#: src/bin/e_config.c:553
#, fuzzy, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Plocha %d, %d"
#: src/bin/e_config.c:1962
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Nastavení aktualizováno"
#: src/bin/e_config.c:1977
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The "
"error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1988
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they "
"are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2001
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the configuration<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2012
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of "
"space to write the file.<br>You have either run out of disk space or "
"have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2024
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing "
"closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2040
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr "Modul baterie Enlightenment"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Kontejner %i"
#: src/bin/e_init.c:46
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X hlásí, že tu nejsou žádná root-okna a %i obrazovek!\n"
#: src/bin/e_init.c:110
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:81
#, fuzzy
msgid "Main"
msgstr "Ruční"
#: src/bin/e_int_menus.c:90
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Oblíbené aplikace"
#: src/bin/e_int_menus.c:97 src/bin/e_int_menus.c:766
#: src/bin/e_configure.c:115 src/bin/e_int_config_apps.c:81
#, fuzzy
msgid "Applications"
msgstr "(Žádné aplikace)"
#: src/bin/e_int_menus.c:102
msgid "Files"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:107 src/bin/e_configure.c:124
msgid "Run Command"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:117 src/bin/e_actions.c:1859 src/bin/e_actions.c:1860
#: src/bin/e_actions.c:1861 src/bin/e_actions.c:1862 src/bin/e_actions.c:1863
#: src/bin/e_actions.c:1868 src/bin/e_actions.c:1873 src/bin/e_actions.c:1878
#: src/bin/e_actions.c:1883 src/bin/e_actions.c:1885 src/bin/e_actions.c:1887
#: src/bin/e_actions.c:1889 src/bin/e_actions.c:1891 src/bin/e_actions.c:1893
#: src/bin/e_actions.c:1895 src/bin/e_actions.c:1897 src/bin/e_actions.c:1899
#: src/bin/e_actions.c:1901 src/bin/e_actions.c:1903 src/bin/e_actions.c:1905
#: src/bin/e_actions.c:1907 src/bin/e_actions.c:2021 src/bin/e_actions.c:2025
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:142
#, fuzzy
msgid "Desktop"
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_int_menus.c:125
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:142 src/bin/e_main.c:792 src/bin/e_actions.c:1989
#: src/bin/e_actions.c:1992 src/bin/e_actions.c:1995 src/bin/e_actions.c:1998
#: src/bin/e_about.c:51
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:148 src/bin/e_int_config_modules.c:280
#, fuzzy
msgid "About"
msgstr "O aplikaci..."
#: src/bin/e_int_menus.c:153 src/bin/e_int_menus.c:751
#: src/bin/e_configure.c:93
#, fuzzy
msgid "Theme"
msgstr "Témata"
#: src/bin/e_int_menus.c:161 src/bin/e_actions.c:1989
#, fuzzy
msgid "Restart"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_int_menus.c:166 src/bin/e_actions.c:1992
msgid "Exit"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:176 src/bin/e_module.c:474
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:175 src/modules/ibar/e_mod_main.c:294
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:919 src/modules/ibox/e_mod_main.c:286
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:674 src/modules/pager/e_mod_main.c:624
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:145
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavení"
#: src/bin/e_int_menus.c:186 src/bin/e_actions.c:2001 src/bin/e_actions.c:2004
#: src/bin/e_actions.c:2007 src/bin/e_actions.c:2010
#: src/bin/e_int_config_theme.c:362 src/bin/e_int_config_startup.c:274
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:566 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:458
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:614
msgid "System"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:218
msgid "Virtual"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:226 src/bin/e_int_menus.c:761
#: src/bin/e_configure.c:101
#, fuzzy
msgid "Shelves"
msgstr "Témata"
#: src/bin/e_int_menus.c:236
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:562
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Žádné aplikace)"
#: src/bin/e_int_menus.c:678
msgid "Configure Virtual Desktops"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:738 src/bin/e_configure.c:88
#, fuzzy
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Nastavení"
#: src/bin/e_int_menus.c:746 src/bin/e_configure.c:92
msgid "Wallpaper"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:756 src/bin/e_configure.c:128
#: src/bin/e_int_config_modules.c:245 src/bin/e_int_config_paths.c:88
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:83
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
#: src/bin/e_int_menus.c:815
msgid "Lock Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:830 src/bin/e_actions.c:2007
msgid "Suspend"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:837
msgid "Hibernate"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:844 src/bin/e_actions.c:2004
msgid "Reboot"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:851 src/bin/e_actions.c:2001
msgid "Shut Down"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:860
msgid "Logout"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:906 src/bin/e_int_menus.c:1066
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Žádná okna)"
#: src/bin/e_int_menus.c:936 src/bin/e_actions.c:2025
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Vyčistit okna"
#: src/bin/e_int_menus.c:950
#, fuzzy
msgid "Lost Windows"
msgstr "(Žádná okna)"
#: src/bin/e_int_menus.c:971 src/bin/e_int_menus.c:1080
msgid "No name!!"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:1186
msgid "(No Shelves)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:1254
msgid "Add A Shelf"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:1258
msgid "Delete A Shelf"
msgstr ""
#: src/bin/e_ipc.c:48
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_ipc.c:62
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:249
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Nastavení:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPřipojí se k obrazovce DISPLAY.\n"
"\t\tpř: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tPřidá FALEŠNOU xinerama obrazovku (namísto skutečné)\n"
"\t\ts danou geometrií. Můžete ořidat kolik chcete. Všecny\n"
"\t\tnahrazují reálné obrazovky xinerama, pokud nějaké jsou.\n"
"\t\tPoužitelné k simulaci xineramy.\n"
"\t\tpř: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-good\n"
"\t\tBýt dobrý.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBýt ďábelský.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBýt psychotický.\n"
#: src/bin/e_main.c:317
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit Ecore!\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:331
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo inicializovat souborový systém.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit handler signálu exit.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:349
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit handler signálu HUP.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:361
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spojit s X serverem.\n"
"Máte nastavenou proměnnou DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:369
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spojit s X serverem.\n"
"Máte nastavenou proměnnou DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:389
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo nastavit xinerama wrapping.\n"
"Tohle by se nemělo stávat."
#: src/bin/e_main.c:408
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém spojení.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:416
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém IPC.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:427
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo inicializovat souborový systém.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:448
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém Evas!\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:454
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zjistil, že ecore_evas nepodporuje softwarové X11\n"
"vykreslování v Evas-u. Prosím zjistěte, zda Evas a Ecore podporují\n"
"softwarové X11 vykreslování."
#: src/bin/e_main.c:461
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zjistil, že ecore_evas nepodporuje softwarové X11\n"
"vykreslování v Evas-u. Prosím zjistěte, zda Evas a Ecore podporují\n"
"softwarové X11 vykreslování."
#: src/bin/e_main.c:475
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:485
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:494
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:503
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:517
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém klávesových zkratek."
#: src/bin/e_main.c:526
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém dnd."
#: src/bin/e_main.c:538
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo inicializovat souborový systém.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:546
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nemůže vytvářet adresáře ve vašem domovském adresáři.\n"
"Možná žádný nemáte nebo je disk plný?"
#: src/bin/e_main.c:555
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém nastavení."
#: src/bin/e_main.c:563
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém nastavení."
#: src/bin/e_main.c:571
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo nastavit cesty k vyhledávání souborů.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:580
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém fontů."
#: src/bin/e_main.c:588
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém akcí."
#: src/bin/e_main.c:596
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém klávesových zkratek."
#: src/bin/e_main.c:604
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém pop-upů."
#: src/bin/e_main.c:616
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém fontů."
#: src/bin/e_main.c:627
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém témat."
#: src/bin/e_main.c:635
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém dnd."
#: src/bin/e_main.c:645
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenmentu se nepodařilo spustit úvodní obrazovku.\n"
"Možná došla paměť?"
#: src/bin/e_main.c:655
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Nastavení manažeru okna na všech obrazovkách v systému selhalo.\n"
"Neběží už jiný okenní manažer?\n"
#: src/bin/e_main.c:664
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém aplikací."
#: src/bin/e_main.c:672
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém témat."
#: src/bin/e_main.c:689
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém témat."
#: src/bin/e_main.c:697
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém dnd."
#: src/bin/e_main.c:705
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém klávesových zkratek."
#: src/bin/e_main.c:713
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém modulů."
#: src/bin/e_main.c:721
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém klávesových zkratek."
#: src/bin/e_main.c:729
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém akcí."
#: src/bin/e_main.c:741
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:753
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém fontů."
#: src/bin/e_main.c:761
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém témat."
#: src/bin/e_main.c:769
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém témat."
#: src/bin/e_main.c:778
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenmentu se nepodařilo spustit systém dnd."
#: src/bin/e_main.c:794
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startuje. Prosím čekejte."
#: src/bin/e_module.c:113
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Došlo k chybě při načítání modulu %s.\n"
"Žádný modul s názvem %s nebyl nazelen\n"
"v adresářích pro hledání modulů\n"
#: src/bin/e_module.c:117 src/bin/e_module.c:130 src/bin/e_module.c:159
msgid "Error loading Module"
msgstr "Chyba nahrávání modulu"
#: src/bin/e_module.c:124 src/bin/e_module.c:153
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Došlo k chybě při načítání modulu %s.\n"
"Plná cesta k modulu je:\n"
"%s\n"
"Nahlášená chyba je:\n"
"%s"
#: src/bin/e_module.c:158
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr ""
#: src/bin/e_module.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Chyba nahrávání modulu: Start\n"
"Je zapotřebí API modul s verzí minimálně %i.\n"
"API modul v Enlightenmentu má verzi %i.\n"
"Ukončuji modul."
#: src/bin/e_module.c:179
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Zkušební modul Enlightenment"
#: src/bin/e_module.c:459
msgid "About..."
msgstr "O aplikaci..."
#: src/bin/e_module.c:463 src/bin/e_int_config_modules.c:262
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:349
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:357
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:365
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:450
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
#: src/bin/e_module.c:544
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_module.c:549 src/bin/e_actions.c:1419 src/bin/e_actions.c:1480
#: src/bin/e_actions.c:1529 src/bin/e_actions.c:1578 src/bin/e_actions.c:1627
#: src/bin/e_actions.c:1676 src/bin/e_int_config_display.c:176
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:69 src/bin/e_fm.c:4748
msgid "Yes"
msgstr ""
#: src/bin/e_module.c:550 src/bin/e_actions.c:1421 src/bin/e_actions.c:1482
#: src/bin/e_actions.c:1531 src/bin/e_actions.c:1580 src/bin/e_actions.c:1629
#: src/bin/e_actions.c:1678 src/bin/e_int_config_display.c:177
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:70 src/bin/e_fm.c:4749
msgid "No"
msgstr ""
#: src/bin/e_startup.c:67
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_utils.c:237
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_utils.c:281
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr ""
#: src/bin/e_utils.c:282
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_intl.c:353
#, fuzzy
msgid "Input Method Error"
msgstr "Chyba editoru ikon"
#: src/bin/e_intl.c:354
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1412
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1414
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1473
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1475
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1522 src/bin/e_actions.c:1620
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1524
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1571
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1573
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1622
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1669
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1671
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1758 src/bin/e_actions.c:1767 src/bin/e_actions.c:1783
#: src/bin/e_actions.c:1787 src/bin/e_actions.c:1791 src/bin/e_actions.c:1795
#: src/bin/e_actions.c:1929 src/bin/e_actions.c:1933 src/bin/e_actions.c:1938
#: src/bin/e_actions.c:1943
#, fuzzy
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_actions.c:1758
msgid "Move"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1767
#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Velikost"
#: src/bin/e_actions.c:1776 src/bin/e_actions.c:1962 src/bin/e_actions.c:1963
#: src/bin/e_actions.c:1964 src/bin/e_actions.c:1965 src/bin/e_actions.c:1966
#: src/bin/e_int_config_mousebindings.c:375
#, fuzzy
msgid "Menu"
msgstr "Střední"
#: src/bin/e_actions.c:1776
#, fuzzy
msgid "Window Menu"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_actions.c:1783 src/bin/e_int_border_menu.c:318
msgid "Raise"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1787 src/bin/e_int_border_menu.c:326
#, fuzzy
msgid "Lower"
msgstr "Nízké"
#: src/bin/e_actions.c:1791 src/bin/e_configure.c:136
#: src/bin/e_config_dialog.c:206 src/bin/e_int_border_menu.c:301
#: src/bin/e_fwin.c:776
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: src/bin/e_actions.c:1795 src/bin/e_int_border_menu.c:290
msgid "Kill"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1799 src/bin/e_actions.c:1806 src/bin/e_actions.c:1813
#: src/bin/e_actions.c:1820 src/bin/e_actions.c:1822 src/bin/e_actions.c:1824
#: src/bin/e_actions.c:1826 src/bin/e_actions.c:1828 src/bin/e_actions.c:1830
#: src/bin/e_actions.c:1832 src/bin/e_actions.c:1839 src/bin/e_actions.c:1841
#: src/bin/e_actions.c:1843 src/bin/e_actions.c:1845 src/bin/e_actions.c:1847
#: src/bin/e_actions.c:1854
msgid "Window : State"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1799
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1806
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1813
#, fuzzy
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Výška přes celou obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:1820 src/bin/e_int_border_menu.c:96
#: src/bin/e_int_border_menu.c:202
#, fuzzy
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovaný"
#: src/bin/e_actions.c:1822
#, fuzzy
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Vystředit vertikálně"
#: src/bin/e_actions.c:1824
#, fuzzy
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Vystředit horizontálně"
#: src/bin/e_actions.c:1826
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1828
#, fuzzy
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maximalizovaný"
#: src/bin/e_actions.c:1830
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1832
#, fuzzy
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Maximalizovaný"
#: src/bin/e_actions.c:1839
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1841
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1843
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1845
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1847
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1854
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1859
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1860
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1861
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_actions.c:1862
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1863
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1868
#, fuzzy
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Nový řádek ploch"
#: src/bin/e_actions.c:1873
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1878
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1883
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1885
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1887
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1889
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1891
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1893
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1895
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1897
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1899
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1901
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1903
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1905
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1907
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1912 src/bin/e_actions.c:1914 src/bin/e_actions.c:1916
#: src/bin/e_actions.c:1920 src/bin/e_actions.c:1922 src/bin/e_actions.c:1924
#: src/bin/e_configure.c:103
msgid "Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1912
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1914
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1916
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1920
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1922
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1924
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1948 src/bin/e_actions.c:1950 src/bin/e_actions.c:1952
#: src/bin/e_actions.c:1957
msgid "Window : Moving"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1948
#, fuzzy
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_actions.c:1950
msgid "To Previous Desktop"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1952
#, fuzzy
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_actions.c:1957
#, fuzzy
msgid "To Desktop..."
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_actions.c:1962
msgid "Show Main Menu"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1963
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1964
#, fuzzy
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "(Žádné aplikace)"
#: src/bin/e_actions.c:1965
msgid "Show Clients Menu"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1966
msgid "Show Menu..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1973 src/bin/e_actions.c:1978 src/bin/e_actions.c:2017
msgid "Launch"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1973
msgid "Defined Command"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1978
#, fuzzy
msgid "Application"
msgstr "(Žádné aplikace)"
#: src/bin/e_actions.c:1983 src/bin/e_actions.c:1984
#, fuzzy
msgid "Window : List"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_actions.c:1983
#, fuzzy
msgid "Next Window"
msgstr "(Žádná okna)"
#: src/bin/e_actions.c:1984
#, fuzzy
msgid "Previous Window"
msgstr "Vyčistit okna"
#: src/bin/e_actions.c:1995
msgid "Log Out"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1998
msgid "Exit Immediately"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2010
msgid "Suspend to Disk"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2017
msgid "Run Command Dialog"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2021
#, fuzzy
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_winlist.c:134
#, fuzzy
msgid "Select a window"
msgstr "Vyčistit okna"
#: src/bin/e_configure.c:70
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment: Chyba!"
#: src/bin/e_configure.c:91 src/bin/e_gadcon.c:1136
msgid "Appearance"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:94 src/bin/e_int_config_color_classes.c:124
#, fuzzy
msgid "Colors"
msgstr "Zavřít"
#: src/bin/e_configure.c:95 src/bin/e_int_config_fonts.c:321
#: src/bin/e_int_config_paths.c:80
msgid "Fonts"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:96 src/bin/e_int_border_menu.c:164
msgid "Borders"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:97 src/bin/e_eap_editor.c:420
#: src/bin/e_int_config_icon_themes.c:213
#, fuzzy
msgid "Icon Theme"
msgstr "Témata"
#: src/bin/e_configure.c:98
msgid "Mouse Cursor"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:99 src/bin/e_int_config_window_display.c:52
#, fuzzy
msgid "Window Display"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_configure.c:100 src/bin/e_int_config_transitions.c:136
msgid "Transitions"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:104
#, fuzzy
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_configure.c:105
msgid "Screen Resolution"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:106
msgid "Screen Lock"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:108
msgid "Behavior"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:109
#, fuzzy
msgid "Window Focus"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_configure.c:110 src/bin/e_int_config_keybindings.c:223
msgid "Key Bindings"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:111 src/bin/e_int_config_mousebindings.c:304
msgid "Mouse Bindings"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:112
msgid "Menus"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:114
msgid "Miscellaneous"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:116
msgid "Performance"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:117
#, fuzzy
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Nastavení"
#: src/bin/e_configure.c:118
msgid "Language Settings"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:120 src/bin/e_config_dialog.c:169
msgid "Advanced"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:121 src/bin/e_int_config_transitions.c:129
#, fuzzy
msgid "Startup"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_configure.c:122
#, fuzzy
msgid "Window List"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_configure.c:123 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:51
msgid "Window Manipulation"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:125
msgid "Search Directories"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:127
msgid "Extensions"
msgstr ""
#: src/bin/e_about.c:42
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenmentu"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr ""
#: src/bin/e_theme_about.c:42
#, fuzzy
msgid "About This Theme"
msgstr "O Enlightenmentu"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:104 src/bin/e_int_config_intl.c:139
msgid "Bulgarian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:105
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:106
msgid "Chinese (Traditional)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:107 src/bin/e_int_config_intl.c:146
msgid "Czech"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:108 src/bin/e_int_config_intl.c:148
msgid "Danish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:109 src/bin/e_int_config_intl.c:212
msgid "Dutch"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:110 src/bin/e_int_config_intl.c:154
msgid "English"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:111 src/bin/e_int_config_intl.c:160
msgid "Finnish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:112 src/bin/e_int_config_intl.c:162
msgid "French"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:113 src/bin/e_int_config_intl.c:149
msgid "German"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:114 src/bin/e_int_config_intl.c:175
msgid "Hungarian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:115 src/bin/e_int_config_intl.c:181
msgid "Italian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:116 src/bin/e_int_config_intl.c:184
msgid "Japanese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:117 src/bin/e_int_config_intl.c:194
msgid "Korean"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:118 src/bin/e_int_config_intl.c:210
msgid "Norwegian Bokmål"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:119 src/bin/e_int_config_intl.c:222
msgid "Polish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:120 src/bin/e_int_config_intl.c:224
msgid "Portuguese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:121 src/bin/e_int_config_intl.c:226
msgid "Russian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:122 src/bin/e_int_config_intl.c:232
msgid "Slovak"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:123 src/bin/e_int_config_intl.c:233
msgid "Slovenian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:124 src/bin/e_int_config_intl.c:156
msgid "Spanish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:125 src/bin/e_int_config_intl.c:239
msgid "Swedish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:130
msgid "Afar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:131
msgid "Afrikaans"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:132
msgid "Akan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:133
#, fuzzy
msgid "Amharic"
msgstr "Automatický"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:134
msgid "Aragonese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:135
msgid "Arabic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:136
msgid "Assamese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:137
msgid "Azerbaijani"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:138
msgid "Belarusian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:140
msgid "Bengali"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:141
msgid "Breton"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:142
msgid "Bosnian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:143
msgid "Blin"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:144
msgid "Catalan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:145
msgid "Atsam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:147
msgid "Welsh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:150
msgid "Divehi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:151
msgid "Dzongkha"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:152
msgid "Ewe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:153
msgid "Greek"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:155
msgid "Esperanto"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:157
msgid "Estonian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:158
msgid "Basque"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:159
msgid "Persian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:161
#, fuzzy
msgid "Faroese"
msgstr "Vzdálené"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:163
msgid "Friulian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:164
msgid "Irish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:165
msgid "Ga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:166
msgid "Geez"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:167
msgid "Galician"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:168
msgid "Gujarati"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:169
#, fuzzy
msgid "Manx"
msgstr "Ruční"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:170
msgid "Hausa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:171
msgid "Hawaiian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:172 src/bin/e_int_config_intl.c:183
msgid "Hebrew"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:173
msgid "Hindi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:174
msgid "Croatian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:176
msgid "Armenian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:177
msgid "Interlingua"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:178
msgid "Indonesian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:179
msgid "Igbo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:180
msgid "Icelandic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:182
msgid "Inuktitut"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:185
msgid "Georgian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:186
msgid "Jju"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:187
msgid "Kamba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:188
msgid "Tyap"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:189
msgid "Koro"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:190
msgid "Kazakh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:191
msgid "Kalaallisut"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:192
msgid "Khmer"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:193
msgid "Kannada"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:195
msgid "Konkani"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:196
msgid "Kurdish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:197
msgid "Cornish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:198
msgid "Kirghiz"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:199
msgid "Lingala"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:200
#, fuzzy
msgid "Lao"
msgstr "Nízké"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:201
msgid "Lithuanian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:202
msgid "Latvian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:203
msgid "Maori"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:204
msgid "Macedonian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:205
msgid "Malayalam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:206
msgid "Mongolian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:207
msgid "Marathi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:208
msgid "Malay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:209
msgid "Maltese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:211
#, fuzzy
msgid "Nepali"
msgstr "Blízké"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:213
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:214
msgid "Norwegian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:215
msgid "South Ndebele"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:216
msgid "Northern Sotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:217
msgid "Nyanja; Chichewa; Chewa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:218
msgid "Occitan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:219
msgid "Oromo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:220
msgid "Oriya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:221
msgid "Punjabi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:223
msgid "Pashto"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:225
msgid "Romanian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:227
msgid "Kinyarwanda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:228
#, fuzzy
msgid "Sanskrit"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:229
msgid "Northern Sami"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:230
msgid "Serbo-Croatian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:231
msgid "Sidamo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:234
#, fuzzy
msgid "Somali"
msgstr "Malý"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:235
msgid "Albanian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:236
msgid "Serbian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:237
#, fuzzy
msgid "Swati"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:238
msgid "Southern Sotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:240
msgid "Swahili"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:241
msgid "Syriac"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:242
msgid "Tamil"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:243
msgid "Telugu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:244
msgid "Tajik"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:245
msgid "Thai"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:246
#, fuzzy
msgid "Tigrinya"
msgstr "Drobný"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:247
msgid "Tigre"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:248
msgid "Tagalog"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:249
msgid "Tswana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:250
msgid "Turkish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:251
msgid "Tsonga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:252
#, fuzzy
msgid "Tatar"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:253
msgid "Ukrainian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:254
msgid "Urdu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:255
msgid "Uzbek"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:256
msgid "Venda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:257
msgid "Vietnamese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:258
msgid "Walloon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:259
msgid "Walamo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:260
msgid "Xhosa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:261
msgid "Yiddish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:262
msgid "Yoruba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:263
msgid "Chinese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:264
msgid "Zulu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:269
msgid "Afghanistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:270
msgid "Åland Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:271
msgid "Albania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:272
msgid "Algeria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:273
msgid "American Samoa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:274
msgid "Andorra"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:275
msgid "Angola"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:276
msgid "Anguilla"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:277
#, fuzzy
msgid "Antarctica"
msgstr "Automatický"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:278
msgid "Antigua and Barbuda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:279
msgid "Argentina"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:280
msgid "Armenia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:281
msgid "Aruba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:282
msgid "Australia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:283
msgid "Austria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:284
msgid "Azerbaijan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:285
msgid "Bahamas"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:286
msgid "Bahrain"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:287
msgid "Bangladesh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:288
msgid "Barbados"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:289
msgid "Belarus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:290
#, fuzzy
msgid "Belgium"
msgstr "Střední"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:291
#, fuzzy
msgid "Belize"
msgstr "Velikost"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:292
msgid "Benin"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:293
msgid "Bermuda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:294
msgid "Bhutan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:295
msgid "Bolivia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:296
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:297
msgid "Botswana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:298
msgid "Bouvet Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:299
msgid "Brazil"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:300
msgid "British Indian Ocean Territory"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:301
msgid "Brunei Darussalam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:302
msgid "Bulgaria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:303
msgid "Burkina Faso"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:304
msgid "Burundi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:305
msgid "Cambodia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:306
msgid "Cameroon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:307
msgid "Canada"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:308
msgid "Cape Verde"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:309
msgid "Cayman Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:310
msgid "Central African Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:311
#, fuzzy
msgid "Chad"
msgstr "Stínované"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:312
#, fuzzy
msgid "Chile"
msgstr "Zavřít"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:313
msgid "China"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:314
msgid "Christmas Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:315
msgid "Cocos (keeling) Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:316
msgid "Colombia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:317
msgid "Comoros"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:318 src/bin/e_int_config_intl.c:319
msgid "Congo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:320
msgid "Cook Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:321
msgid "Costa Rica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:322
msgid "Cote D'ivoire"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:323
msgid "Croatia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:324
msgid "Cuba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:325
msgid "Cyprus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:326
msgid "Czech Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:327
#, fuzzy
msgid "Denmark"
msgstr "Tmavé"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:328
msgid "Djibouti"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:329
msgid "Dominica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:330
msgid "Dominican Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:331
msgid "Ecuador"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:332
msgid "Egypt"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:333
msgid "El Salvador"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:334
msgid "Equatorial Guinea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:335
msgid "Eritrea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:336
msgid "Estonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:337
msgid "Ethiopia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:338
msgid "Falkland Islands (malvinas)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:339
msgid "Faroe Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:340
msgid "Fiji"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:341
msgid "Finland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:342
msgid "France"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:343
msgid "French Guiana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:344
msgid "French Polynesia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:345
msgid "French Southern Territories"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:346
msgid "Gabon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:347
msgid "Gambia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:348
msgid "Georgia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:349
msgid "Germany"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:350
msgid "Ghana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:351
msgid "Gibraltar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:352
msgid "Greece"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:353
msgid "Greenland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:354
msgid "Grenada"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:355
msgid "Guadeloupe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:356
msgid "Guam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:357
msgid "Guatemala"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:358
msgid "Guernsey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:359
msgid "Guinea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:360
msgid "Guinea-bissau"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:361
msgid "Guyana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:362
msgid "Haiti"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:363
msgid "Heard Island and Mcdonald Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:364
msgid "Holy See (vatican City State)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:365
msgid "Honduras"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:366
msgid "Hong Kong"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:367
msgid "Hungary"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:368
msgid "Iceland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:369
msgid "India"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:370
msgid "Indonesia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:371
msgid "Iran"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:372
msgid "Iraq"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:373
msgid "Ireland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:374
msgid "Isle Of Man"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:375
msgid "Israel"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:376
msgid "Italy"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:377
msgid "Jamaica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:378
msgid "Japan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:379
msgid "Jersey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:380
msgid "Jordan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:381
msgid "Kazakhstan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:382
msgid "Kenya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:383
msgid "Kiribati"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:384 src/bin/e_int_config_intl.c:385
msgid "Korea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:386
msgid "Kuwait"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:387
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:388
msgid "Lao People's Democratic Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:389
msgid "Latvia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:390
msgid "Lebanon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:391
msgid "Lesotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:392
msgid "Liberia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:393
msgid "Libyan Arab Jamahiriya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:394
msgid "Liechtenstein"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:395
msgid "Lithuania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:396
msgid "Luxembourg"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:397
msgid "Macao"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:398
msgid "Macedonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:399
msgid "Madagascar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:400
msgid "Malawi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:401
msgid "Malaysia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:402
msgid "Maldives"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:403
#, fuzzy
msgid "Mali"
msgstr "Ruční"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:404
msgid "Malta"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:405
msgid "Marshall Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:406
msgid "Martinique"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:407
msgid "Mauritania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:408
msgid "Mauritius"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:409
msgid "Mayotte"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:410
msgid "Mexico"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:411
#, fuzzy
msgid "Micronesia"
msgstr "Mikroskopický"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:412
msgid "Moldova"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:413
msgid "Monaco"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:414
msgid "Mongolia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:415
msgid "Montserrat"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:416
msgid "Morocco"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:417
msgid "Mozambique"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:418
#, fuzzy
msgid "Myanmar"
msgstr "Ruční"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:419
msgid "Namibia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:420
#, fuzzy
msgid "Nauru"
msgstr "Blízké"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:421
#, fuzzy
msgid "Nepal"
msgstr "Blízké"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:422
msgid "Netherlands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:423
msgid "Netherlands Antilles"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:424
msgid "New Caledonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:425
msgid "New Zealand"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:426
msgid "Nicaragua"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:427
#, fuzzy
msgid "Niger"
msgstr "Blízké"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:428
msgid "Nigeria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:429
msgid "Niue"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:430
msgid "Norfolk Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:431
msgid "Northern Mariana Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:432
msgid "Norway"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:433
msgid "Oman"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:434
msgid "Pakistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:435
msgid "Palau"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:436
msgid "Palestinian Territory"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:437
msgid "Panama"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:438
msgid "Papua New Guinea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:439
msgid "Paraguay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:440
#, fuzzy
msgid "Peru"
msgstr "Pager"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:441
msgid "Philippines"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:442
msgid "Pitcairn"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:443
msgid "Poland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:444
msgid "Portugal"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:445
msgid "Puerto Rico"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:446
#, fuzzy
msgid "Qatar"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:447
msgid "Reunion"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:448
msgid "Romania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:449
msgid "Russian Federation"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:450
msgid "Rwanda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:451
msgid "Saint Helena"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:452
msgid "Saint Kitts and Nevis"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:453
msgid "Saint Lucia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:454
msgid "Saint Pierre and Miquelon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:455
msgid "Saint Vincent and the Grenadines"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:456
#, fuzzy
msgid "Samoa"
msgstr "Malý"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:457
msgid "San Marino"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:458
msgid "Sao Tome and Principe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:459
msgid "Saudi Arabia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:460
msgid "Senegal"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:461
msgid "Serbia and Montenegro"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:462
msgid "Seychelles"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:463
msgid "Sierra Leone"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:464
msgid "Singapore"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:465
msgid "Slovakia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:466
msgid "Slovenia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:467
msgid "Solomon Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:468
#, fuzzy
msgid "Somalia"
msgstr "Malý"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:469
msgid "South Africa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:470
msgid "South Georgia and the South Sandwich Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:471
msgid "Spain"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:472
msgid "Sri Lanka"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:473
msgid "Sudan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:474
msgid "Suriname"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:475
msgid "Svalbard and Jan Mayen"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:476
msgid "Swaziland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:477
msgid "Sweden"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:478
msgid "Switzerland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:479
msgid "Syrian Arab Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:480
#, fuzzy
msgid "Taiwan"
msgstr "Drobný"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:481
msgid "Tajikistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:482
msgid "Tanzania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:483
msgid "Thailand"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:484
msgid "Timor-leste"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:485
msgid "Togo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:486
msgid "Tokelau"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:487
msgid "Tonga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:488
msgid "Trinidad and Tobago"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:489
msgid "Tunisia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:490
msgid "Turkey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:491
msgid "Turkmenistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:492
msgid "Turks and Caicos Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:493
msgid "Tuvalu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:494
msgid "Uganda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:495
msgid "Ukraine"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:496
msgid "United Arab Emirates"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:497
msgid "United Kingdom"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:498
msgid "United States"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:499
msgid "United States Minor Outlying Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:500
msgid "Uruguay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:501
msgid "Uzbekistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:502
#, fuzzy
msgid "Vanuatu"
msgstr "Ruční"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:503
msgid "Venezuela"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:504
msgid "Viet Nam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:505 src/bin/e_int_config_intl.c:506
msgid "Virgin Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:507
msgid "Wallis and Futuna"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:508
msgid "Western Sahara"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:509
msgid "Yemen"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:510
msgid "Zambia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:511
msgid "Zimbabwe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:581
#, fuzzy
msgid "Language Configuration"
msgstr "Nastavení"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:897 src/bin/e_int_config_intl.c:972
msgid "Language Selector"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:938 src/bin/e_int_config_intl.c:1034
msgid "Locale Selected"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:940 src/bin/e_int_config_intl.c:1036
msgid "Locale"
msgstr ""
#: src/bin/e_config_dialog.c:184
msgid "Basic"
msgstr ""
#: src/bin/e_config_dialog.c:199
msgid "Apply"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:49
msgid "Focus Settings"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Click Window to Focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:161
msgid "Window under the Mouse"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:163
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Click to focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:181
msgid "Pointer focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "Sloppy focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
#, fuzzy
msgid "New Window Focus"
msgstr "(Žádná okna)"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "No new windows get focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "All new windows get focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:193
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:199
msgid "Other Settings"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:206
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:208
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:148
#, fuzzy
msgid "Window Locks"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:309 src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Position"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:311 src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: src/bin/e_int_border_remember.c:488 src/bin/e_int_shelf_config.c:402
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:483
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:313 src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490 src/bin/e_int_border_menu.c:190
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:439
msgid "Stacking"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:315 src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:317 src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: src/bin/e_int_border_remember.c:496
#, fuzzy
msgid "Stickiness"
msgstr "Sticky"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:500
#, fuzzy
msgid "Shaded state"
msgstr "Stínované"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#, fuzzy
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximalizovaný"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#, fuzzy
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Šířka přes celou obrazovku"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:344 src/bin/e_int_border_remember.c:494
msgid "Border style"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:231
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:234
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:314 src/bin/e_int_border_remember.c:344
msgid "No match properties set"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:317
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:347
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:418
msgid "Nothing"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:420
msgid "Size and Position"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422 src/bin/e_int_border_remember.c:492
#, fuzzy
msgid "Locks"
msgstr "Hodiny"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426
msgid "Everything"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:439
msgid "Remember using"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Window name and class"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:455 src/bin/e_int_border_prop.c:319
msgid "Title"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:465 src/bin/e_eap_editor.c:411
#, fuzzy
msgid "Window Role"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:474
#, fuzzy
msgid "Window type"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:481
msgid "Transience"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:485
msgid "Properties to remember"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:498
#, fuzzy
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Screen zone"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
#, fuzzy
msgid "Window list skip"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Match only one window"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Start this program on login"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:87
#, fuzzy
msgid "Application Editor"
msgstr "(Žádné aplikace)"
#: src/bin/e_eap_editor.c:316 src/bin/e_int_config_fonts.c:77
#, fuzzy
msgid "Icon"
msgstr "Ikonifikovat"
#: src/bin/e_eap_editor.c:332
msgid "Basic Info"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:333 src/bin/e_int_border_prop.c:320
msgid "Name"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:342
msgid "Executable"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:366
msgid "General"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:369
msgid "Generic Info"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:378
msgid "Comment"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:388
#, fuzzy
msgid "Window"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:390
#, fuzzy
msgid "Window Name"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:399
#, fuzzy
msgid "Window Class"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:405
#, fuzzy
msgid "Window Title"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:422
msgid "Use Icon Theme"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:429
msgid "Icon Class"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:443
msgid "Misc"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:444
msgid "Startup Notify"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:447
msgid "Wait Exit"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:472
msgid "Select an Icon"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:499 src/bin/e_entry_dialog.c:57
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:184
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_gradient.c:200
#: src/bin/e_int_config_theme_import.c:117
msgid "Cancel"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_borders.c:28
msgid "Default Border Style"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_borders.c:43
msgid "Window Border Selection"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_borders.c:213
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:53
msgid "Always On Top"
msgstr "Vždy navrchu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:64 src/bin/e_int_config_fonts.c:81
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:174
msgid "Normal"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:75
#, fuzzy
msgid "Always Below"
msgstr "Vždy navrchu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:107
#, fuzzy
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Vystředit vertikálně"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:118
#, fuzzy
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Vystředit horizontálně"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:129
#, fuzzy
msgid "Unmaximize"
msgstr "Maximalizovaný"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:155
msgid "Remember"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:178
#, fuzzy
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Nový sloupec ploch"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:211 src/bin/e_int_border_prop.c:333
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:447
#, fuzzy
msgid "State"
msgstr "Start"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:239
#, fuzzy
msgid "Skip Window List"
msgstr "Okna"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:257
msgid "Edit Icon"
msgstr "Upravit ikonu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:264
msgid "Create Icon"
msgstr "Vytvořit ikonu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:268
msgid "Add App To Launcher"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:277 src/bin/e_int_border_prop.c:73
msgid "Window Properties"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:337
msgid "Iconify"
msgstr "Ikonifikovat"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:593
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:594
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:884
msgid "Shaded"
msgstr "Stínované"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:897
msgid "Sticky"
msgstr "Sticky"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:910
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:207
#, fuzzy
msgid "Fullscreen"
msgstr "Šířka přes celou obrazovku"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:56
#, fuzzy
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:190 src/bin/e_int_config_desks.c:230
#, fuzzy
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Nový řádek ploch"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:198 src/bin/e_int_config_desks.c:202
#: src/bin/e_int_config_desks.c:237 src/bin/e_int_config_desks.c:241
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:715 src/bin/e_int_config_exebuf.c:112
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:116 src/bin/e_int_config_exebuf.c:120
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:168 src/bin/e_int_config_exebuf.c:172
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:176
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_desks.c:209
#, fuzzy
msgid "Desktop Flip"
msgstr "Plochy"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:210
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_desks.c:212
msgid "Animated flip"
msgstr ""