Adding slovenian translation

This commit is contained in:
maxerba 2016-09-21 21:45:11 +02:00
parent 1dbee7b7b3
commit 948d40643d
2 changed files with 642 additions and 0 deletions

View File

@ -1,4 +1,5 @@
cs
de
it
sl
sk

641
po/sl.po Normal file
View File

@ -0,0 +1,641 @@
# Slovenian translation for enlightenment
# Copyright (c) 2016 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2016
# This file is distributed under the same license as the enlightenment package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment e-photo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-30 20:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-21 17:16+0200\n"
"Last-Translator: Renato Rener <renato.rener@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2016-09-15 11:00+0000\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
"Language: sl\n"
#: src/bin/ephoto_bcg.c:346 src/bin/ephoto_single_browser.c:1776
msgid "Brightness/Contrast/Gamma"
msgstr "Svetlost/Ostrina/Barva"
#: src/bin/ephoto_bcg.c:352
msgid "Gamma"
msgstr "Barva"
#: src/bin/ephoto_bcg.c:366
msgid "Contrast"
msgstr "Ostrina"
#: src/bin/ephoto_bcg.c:380
msgid "Brightness"
msgstr "Svetlost"
#: src/bin/ephoto_config.c:29 src/bin/ephoto_config.c:137
msgid "Root Directory"
msgstr "Korenska mapa"
#: src/bin/ephoto_config.c:31 src/bin/ephoto_config.c:139
msgid "Home Directory"
msgstr "Domača mapa"
#: src/bin/ephoto_config.c:33 src/bin/ephoto_config.c:141
msgid "Last Open Directory"
msgstr "Zadnja odprta mapa"
#: src/bin/ephoto_config.c:73 src/bin/ephoto_config.c:143
#: src/bin/ephoto_config.c:157
msgid "Custom Directory"
msgstr "Mapa po meri"
#: src/bin/ephoto_config.c:85
msgid "General"
msgstr "Splošno"
#: src/bin/ephoto_config.c:98
msgid "Show Folders On Start"
msgstr "Prikaži mape ob zagonu"
#: src/bin/ephoto_config.c:106
msgid "Prompt Before Changing The Filesystem"
msgstr "Vprašaj pred spreminjanjem datotečnega sistema"
#: src/bin/ephoto_config.c:114
msgid "Move Files When Dropped"
msgstr "Premakni datoteke ob spuščanju"
#: src/bin/ephoto_config.c:122
msgid "Smooth Scale Images"
msgstr "Mehki prehodi slike"
#: src/bin/ephoto_config.c:130
msgid "Top Level Directory"
msgstr "Mapa vrhnjega nivoja"
#: src/bin/ephoto_config.c:182
msgid "second"
msgid_plural "seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
#: src/bin/ephoto_config.c:221 src/bin/ephoto_main.c:611
#: src/bin/ephoto_main.c:614
msgid "Slideshow"
msgstr "Predstavitev"
#: src/bin/ephoto_config.c:234
msgid "Moving Slideshow"
msgstr "Premična predstavitev"
#: src/bin/ephoto_config.c:244
msgid "Show Each Slide For"
msgstr "Prikazuj vsako sliko"
#: src/bin/ephoto_config.c:253
msgid "seconds"
msgstr "sek."
#: src/bin/ephoto_config.c:265
msgid "Slide Transition"
msgstr "Prehod predstavitve"
#: src/bin/ephoto_config.c:328 src/bin/ephoto_single_browser.c:1819
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1858
msgid "Save"
msgstr "Shrani"
#: src/bin/ephoto_config.c:339 src/bin/ephoto_config.c:478
#: src/bin/ephoto_config.c:595 src/bin/ephoto_single_browser.c:1827
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: src/bin/ephoto_config.c:383
msgid "Open Link In Browser"
msgstr "Odpri bližnjico v brskalniku"
#: src/bin/ephoto_config.c:391
msgid "Copy Link"
msgstr "Kopiraj povezavo"
#: src/bin/ephoto_config.c:423
msgid ""
"<b><hilight>General Bindings</hilight></b><br/><b>F1:</b> Settings Panel<br/"
"><b>F5:</b> Start Slideshow<br/><b>F11:</b> Toggle Fullscreen<br/><b>Ctrl"
"+Shift+f:</b> Toggle File Selector<br/><br/><b><hilight>Thumbnail Browser "
"Bindings</hilight></b><br/><b>Ctrl++:</b> Zoom In<br/><b>Ctrl+-:</b> Zoom "
"Out<br/><b>Ctrl+Tab:</b> View Image<br/><b>Ctrl+c:</b> Copy Image<br/><b>Ctrl"
"+x:</b> Cut Image<br/><b>Ctrl+v:</b> Paste Image<br/><b>Ctrl+a:</b> Select "
"All<br/><b>Ctrl+f:</b> Toggle Search<br/><b>Ctrl+Delete:</b> Delete Image<br/"
"><b>F2:</b> Rename Image<br/><b>Escape:</b> Clear Selection<br/><br/"
"><b><hilight>Single Browser Bindings</hilight></b><br/><b>Ctrl+Shift+0:</b> "
"Zoom 1:1<br/><b>Ctrl++:</b> Zoom In<br/><b>Ctrl+-:</b> Zoom Out<br/><b>Ctrl"
"+0:</b> Zoom Fit<br/><b>Ctrl+Shift+l:</b> Rotate Counter Clockwise<br/"
"><b>Ctrl+l:</b> Flip Horizontal<br/><b>Ctrl+Shift+r:</b> Rotate Clockwise<br/"
"><b>Ctrl+r:</b> Flip Vertical<br/><b>Ctrl+Shift+s:</b> Save Image As<br/"
"><b>Ctrl+s:</b> Save Image<br/><b>Ctrl+u:</b> Reset Image<br/><b>Ctrl+y:</b> "
"Redo<br/><b>Ctrl+Shift+z:</b> Redo<br/><b>Ctrl+z:</b> Undo<br/><b>Home:</b> "
"Navigate First<br/><b>Left Arrow:</b> Navigate Previous<br/><b>Right Arrow:</"
"b> Navigate Next<br/><b>End:</b> Navigate Last<br/><b>Ctrl+Delete:</b> "
"Delete Image<br/><b>F2</b> Rename Image<br/><b>Escape:</b> Return to "
"Thumbnail Browser<br/><br/><b><hilight>Slideshow Bindings</hilight></b><br/"
"><b>Space:</b> Play/Pause Slideshow<br/><b>Home:</b> Navigate First<br/"
"><b>Left Arrow:</b> Navigate Previous<br/><b>Right Arrow:</b> Navigate "
"Next<br/><b>End:</b> Navigate Last<br/><b>Escape:</b> Quit Slideshow<br/>"
msgstr ""
"<b><hilight>Splošne naveze</hilight></b><br/><b>F1:</b> Nastavitvena "
"ploščad<br/><b>F5:</b> Začni prestavitev<br/><b>F11:</b> Celozaslonsko<br/"
"><b>Ctrl+Shift+f:</b> Izbirnik datotek<br/><br/><b><hilight>Naveze "
"brskalnika datotek</hilight></b><br/><b>Ctrl++:</b> Približaj<br/><b>Ctrl+-:"
"</b> Oddalji<br/><b>Ctrl+Tab:</b> Poglej sliko<br/><b>Ctrl+c:</b> Kopiraj "
"sliko<br/><b>Ctrl+x:</b> Izreži sliko<br/><b>Ctrl+v:</b> Prilepi sliko<br/"
"><b>Ctrl+a:</b> Izberi vse<br/><b>Ctrl+f:</b> Iskanje<br/><b>Ctrl+Delete:</"
"b> Izbriši sliko<br/><b>F2:</b> Preimenuj sliko<br/><b>Esc:</b> Počisti "
"izbiro<br/><br/><b><hilight>Naveze posameznega brskalnika</hilight></b><br/"
"><b>Ctrl+Shift+0:</b> Približevalno razmerje 1:1<br/><b>Ctrl++:</b> "
"Približaj<br/><b>Ctrl+-:</b> Oddalji<br/><b>Ctrl+0:</b> Približevalno "
"razmerje uskladi<br/><b>Ctrl+Shift+l:</b> Obrni v smeri nasprotno od urinega "
"kazalca<br/><b>Ctrl+l:</b> Obrni pokončno<br/><b>Ctrl+Shift+r:</b> Obrni v "
"smeri urinega kazalca<br/><b>Ctrl+r:</b> Obrni pokončno<br/><b>Ctrl+Shift+s:"
"</b> Shrani sliko kot<br/><b>Ctrl+s:</b> Shrani sliko<br/><b>Ctrl+u:</b> "
"Resetiraj sliko<br/><b>Ctrl+y:</b> Ponovno uveljavi<br/><b>Ctrl+Shift+z:</b> "
"Ponovno uveljavi<br/><b>Ctrl+z:</b> Razveljavi<br/><b>Dom:</b> Na prvo<br/"
"><b>Leva puščica:</b> Na prejšnjo<br/><b>Desna puščica:</b> Na naslednjo<br/"
"><b>End:</b> Na zadnjo<br/><b>Ctrl+Delete:</b> Izbriši sliko<br/><b>F2</b> "
"Preimenuj sliko<br/><b>Escape:</b> Vrnitev v brskalnik predoglednih "
"sličic<br/><br/><b><hilight>Naveze predstavitve</hilight></b><br/><b>Space:</"
"b> Predvajanje/Premor predstavitve<br/><b>Home:</b> Na prvo<br/><b>Leva "
"puščica:</b> Na prejšnjo<br/><b>Desna puščica:</b> Na naslednjo<br/><b>End:</"
"b> Na zadnjo<br/><b>Escape:</b> Zapusti predstavitev<br/>"
#: src/bin/ephoto_config.c:530
msgid ""
"Ephoto is a comprehensive image viewer based on the EFL. For more<br/"
">information, please visit the Ephoto project page:<br/><a href=http://www."
"smhouston.us/ephoto/>http://www.smhouston.us/ephoto/</a><br/><br/>Ephoto "
"also has a page on the Enlightenment wiki:<br/><a href=https://phab."
"enlightenment.org/w/projects/ephoto>https://phab.enlightenment.org/w/"
"projects/ephoto</a><br/><br/>Ephoto's source can be found through "
"Enlightenment's git:<br/><a href=http://git.enlightenment.org/apps/ephoto."
"git>http://git.enlightenment.org/apps/ephoto.git</a><br/><br/><b>Authors:</"
"b><br/>"
msgstr ""
"Ephoto je razumljiv pregledovalnik slik, ki bazira na knjižnicah EFL. za "
"več<br/>informacij, prosimo obiščite stran projekta Ephoto:<br/><a "
"href=http://www.smhouston.us/ephoto/>http://www.smhouston.us/ephoto/</a><br/"
"><br/>Ephoto ima tudi stran na Enlightenment wiki:<br/><a href=https://phab."
"enlightenment.org/w/projects/ephoto>https://phab.enlightenment.org/w/"
"projects/ephoto</a><br/><br/>Ephoto izvorne datoteke se lahko dobi na "
"Enlightenment git strani:<br/><a href=http://git.enlightenment.org/apps/"
"ephoto.git>http://git.enlightenment.org/apps/ephoto.git</a><br/><br/"
"><b>Avtorji:</b><br/>"
#: src/bin/ephoto_config.c:694
msgid "Settings Panel"
msgstr "Nastavitvena ploščad"
#: src/bin/ephoto_config.c:724 src/bin/ephoto_main.c:628
#: src/bin/ephoto_main.c:631 src/bin/ephoto_slideshow.c:804
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
#: src/bin/ephoto_config.c:730
msgid "Bindings"
msgstr "Naveze"
#: src/bin/ephoto_config.c:736
msgid "About"
msgstr "O programu"
#: src/bin/ephoto_color.c:331
msgid "Adjust Color Levels"
msgstr "Prilagodi ravni barv"
#: src/bin/ephoto_color.c:337
msgid "Blue"
msgstr "Modra"
#: src/bin/ephoto_color.c:351
msgid "Green"
msgstr "Zelena"
#: src/bin/ephoto_color.c:365
msgid "Red"
msgstr "Rdeča"
#: src/bin/ephoto_cropper.c:703
msgid "Crop Image"
msgstr "Obreži sliko"
#: src/bin/ephoto_cropper.c:712
msgid "Height"
msgstr "Višina"
#: src/bin/ephoto_cropper.c:725
msgid "Width"
msgstr "Širina"
#: src/bin/ephoto_filters.c:134
msgid "Applying Filter"
msgstr "Uveljavljanje filtra"
#: src/bin/ephoto_filters.c:145
msgid "Please wait while this filter is applied to your image."
msgstr "Prosimo počakajte, da se filter na vaši sliki izvede."
#: src/bin/ephoto_hsv.c:353 src/bin/ephoto_single_browser.c:1778
msgid "Hue/Saturation/Value"
msgstr "Obarvanost/Nasičenost/Vrednost"
#: src/bin/ephoto_hsv.c:359
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"
#: src/bin/ephoto_hsv.c:373
msgid "Saturation"
msgstr "Nasičenost"
#: src/bin/ephoto_hsv.c:387
msgid "Hue"
msgstr "Obarvanost"
#: src/bin/ephoto_main.c:347 src/bin/ephoto_main.c:348
#: src/bin/ephoto_main.c:406
msgid "Hide Folders"
msgstr "Skrij mape"
#: src/bin/ephoto_main.c:357 src/bin/ephoto_main.c:358
#: src/bin/ephoto_main.c:414 src/bin/ephoto_main.c:562
#: src/bin/ephoto_main.c:564 src/bin/ephoto_main.c:704
msgid "Show Folders"
msgstr "Prikaži mape"
#: src/bin/ephoto_main.c:583
msgid "Information"
msgstr "Informacije"
#: src/bin/ephoto_main.c:645 src/bin/ephoto_main.c:648
msgid "Exit"
msgstr "Izhod"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:824 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1233
msgid "Search"
msgstr "Iskanje"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:826
msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:829
msgid "Select None"
msgstr "Odstrani izbor"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:833 src/bin/ephoto_single_browser.c:1861
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:839
msgid "Cut"
msgstr "Izreži"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:841
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:847
msgid "Paste"
msgstr "Prilepi"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:854
msgid "Empty Trash"
msgstr "Izprazni smeti"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:859 src/bin/ephoto_single_browser.c:1863
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:965
msgid "No images matched your search"
msgstr "Nobena slika se ne ujema z iskanjem"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:968 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1267
msgid "There are no images in this directory"
msgstr "V tej mapi ni slik"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:970 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1010
msgid "Total"
msgstr "Skupaj"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:970 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1010
msgid "image"
msgid_plural "images"
msgstr[0] "slika"
msgstr[1] "slik"
msgstr[2] "slik"
msgstr[3] "slik"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:970 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1011
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:971 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:980
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:137
msgid "B"
msgid_plural "B"
msgstr[0] "B"
msgstr[1] "B"
msgstr[2] "B"
msgstr[3] "B"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:987 src/bin/ephoto_single_browser.c:144
msgid "KB"
msgid_plural "KB"
msgstr[0] "KB"
msgstr[1] "KB"
msgstr[2] "KB"
msgstr[3] "KB"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:993 src/bin/ephoto_single_browser.c:150
msgid "MB"
msgid_plural "MB"
msgstr[0] "MB"
msgstr[1] "MB"
msgstr[2] "MB"
msgstr[3] "MB"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:999 src/bin/ephoto_single_browser.c:156
msgid "GB"
msgid_plural "GB"
msgstr[0] "GB"
msgstr[1] "GB"
msgstr[2] "GB"
msgstr[3] "GB"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1004 src/bin/ephoto_single_browser.c:161
msgid "TB"
msgid_plural "TB"
msgstr[0] "TB"
msgstr[1] "TB"
msgstr[2] "TB"
msgstr[3] "TB"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1949 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1951
msgid "View Images"
msgstr "Poglej slike"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1965 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1967
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:2351 src/bin/ephoto_single_browser.c:2353
msgid "Zoom In"
msgstr "Približaj"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1981 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1983
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:2367 src/bin/ephoto_single_browser.c:2369
msgid "Zoom Out"
msgstr "Oddalji"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1991
msgid "Alphabetical Ascending"
msgstr "Naraščajoče abecedno"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1993
msgid "Alphabetical Descending"
msgstr "Padajoče abecedno"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1995
msgid "Modification Time Ascending"
msgstr "Naraščajoče po času spreminjanja"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1997
msgid "Modification Time Descending"
msgstr "Padajoče po času spreminjanja"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:1999
msgid "Image Simalarity"
msgstr "Podobnost slik"
#: src/bin/ephoto_thumb_browser.c:2001 src/bin/ephoto_thumb_browser.c:2008
msgid "Sort"
msgstr "Razvrsti"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:119
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:120
msgid "Resolution"
msgstr "Ločljivost"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:120
msgid "File Size"
msgstr "Velikost datoteke"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:514 src/bin/ephoto_single_browser.c:2284
msgid "MODIFIED"
msgstr "SPREMENJENO"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:976
msgid "Reset Image"
msgstr "Ponastavi sliko"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:987
msgid "Are you sure you want to reset your changes?"
msgstr "Ali res želite ponastaviti svoje spremembe"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:998
msgid "Yes"
msgstr "Da"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1009
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1601
msgid "This image does not exist or is corrupted!"
msgstr "Ta slika ne obstaja ali je okvarjena!"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1608
msgid "Bad Image"
msgstr "Okvarjena slika"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1723 src/bin/ephoto_single_browser.c:1856
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:2415 src/bin/ephoto_single_browser.c:2417
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1758
msgid "Transform"
msgstr "Preoblikuj"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1761
msgid "Crop"
msgstr "Obreži"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1762
msgid "Scale"
msgstr "Umeri"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1763 src/bin/ephoto_single_browser.c:1872
msgid "Rotate Left"
msgstr "Zavrti v levo"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1765 src/bin/ephoto_single_browser.c:1874
msgid "Rotate Right"
msgstr "Zavrti v desno"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1767
msgid "Flip Horizontal"
msgstr "Zrcali vodoravno"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1769
msgid "Flip Vertical"
msgstr "Zrcali navpično"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1771
msgid "Color"
msgstr "Barva"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1774
msgid "Auto Equalize"
msgstr "Samoizenači"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1780
msgid "Color Levels"
msgstr "Ravni barve"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1782
msgid "Red Eye Removal"
msgstr "Odstranjevanje rdečih oči"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1784
msgid "Filters"
msgstr "Filtri"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1787
msgid "Black and White"
msgstr "Črna in bela"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1789
msgid "Blur"
msgstr "Zameglitev"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1791
msgid "Dither"
msgstr "Razprševanje"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1793
msgid "Edge Detect"
msgstr "Zaznava robov"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1795
msgid "Emboss"
msgstr "Izboči"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1797
msgid "Invert Colors"
msgstr "Obrni barve"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1799
msgid "Old Photo"
msgstr "Stara fotografija"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1801
msgid "Painting"
msgstr "Risba"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1803
msgid "Posterize"
msgstr "Posteriziraj"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1805
msgid "Sharpen"
msgstr "Izostritev"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1807
msgid "Sketch"
msgstr "Skica"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1820 src/bin/ephoto_single_browser.c:1859
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:2431 src/bin/ephoto_single_browser.c:2433
msgid "Save As"
msgstr "Shrani kot"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1822 src/bin/ephoto_single_browser.c:1865
msgid "Upload"
msgstr "Oddaj"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1824
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1825
msgid "Redo"
msgstr "Ponovno uveljavi"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1826 src/bin/ephoto_single_browser.c:1857
msgid "Reset"
msgstr "Ponastavi"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1855
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1868
msgid "Zoom Fit"
msgstr "Prilagodi oknu"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:1870
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Povečava 1:1"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:2335
msgid "Thumbnails"
msgstr "Predoglednice"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:2337
msgid "View Thumbnails"
msgstr "Poglej predoglednice"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:2383 src/bin/ephoto_single_browser.c:2385
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:789
msgid "Previous"
msgstr "Prejšnje"
#: src/bin/ephoto_single_browser.c:2399 src/bin/ephoto_single_browser.c:2401
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:795
msgid "Next"
msgstr "Naslednje"
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:599 src/bin/ephoto_slideshow.c:792
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:608 src/bin/ephoto_slideshow.c:885
msgid "Pause"
msgstr "Premor"
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:657 src/bin/ephoto_slideshow.c:801
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:904
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonsko"
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:666 src/bin/ephoto_slideshow.c:896
msgid "Normal"
msgstr "Običajno"
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:783 src/bin/ephoto_slideshow.c:785
msgid "Back"
msgstr "Nazaj"
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:787
msgid "First"
msgstr "Prvo"
#: src/bin/ephoto_slideshow.c:798
msgid "Last"
msgstr "Zadnja"