Terminal emulator with all the bells and whistles https://www.enlightenment.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1137 lines
28 KiB

# Finnish translation for enlightenment
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the enlightenment package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
# Linus Virtanen <linus.virtanen@protonmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 months ago
"POT-Creation-Date: 2022-12-01 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-12 19:21+0000\n"
"Last-Translator: Linus Virtanen <linus.virtanen@protonmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/fi/>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.9-dev\n"
8 months ago
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1307
#: src/bin/termio.c:1316
#, c-format
msgid "Copy '%s'"
msgstr "Jäljennä '%s'"
8 months ago
#: src/bin/about.c:134 src/bin/about.c:209 src/bin/termio.c:1378
msgid "Open"
msgstr "Avaa"
#: src/bin/about.c:273
msgid "Twitter: @_Terminology_"
msgstr "Twitter: @_Terminology_"
#: src/bin/about.c:275
2 years ago
msgid "YouTube channel"
msgstr "YouTube-kanava"
#: src/bin/about.c:289
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Miksi päätteiden tulisi olla tylsiä?<br><br>Tämä "
"päätesovellus kirjoitettiin Enlightenmentia varten, käyttämään EFL:ää sekä "
"näyttämään suuntaa siitä millainen modernin pääte-emulaattorin tulisi olla. "
"Toivomme että nautit siitä.<br><br>Tekijänoikeudet 2012-%d:<br><br>"
"%s<br><br>Jaetaan kahden ehdon BSD-lisenssin alaisuudessa joka on "
"kokonaisuudessaan seuraava:<br><br>%s"
#: src/bin/colors.c:17
msgid "Terminology's developers"
msgstr "Terminologyn kehittäjät"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:371
msgid "Controls"
msgstr "Säätimet"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:387
msgid "New"
msgstr "Uusi"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:395
msgid "Split V"
msgstr "Jaa pysty"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:399
msgid "Split H"
msgstr "Jaa vaaka"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:406
msgid "Miniview"
msgstr "Pienoisnäkymä"
6 months ago
#: src/bin/controls.c:413 src/bin/win.c:6205
msgid "Set title"
msgstr "Aseta ikkunan otsikko"
8 months ago
#: src/bin/controls.c:424 src/bin/termio.c:1392 src/bin/termio.c:2802
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:430
msgid "Paste"
msgstr "Liitä"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:436
msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:442
msgid "About"
msgstr "Tietoja"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:451
msgid "Grouped input"
msgstr "Ryhmitetty syöte"
2 years ago
#: src/bin/controls.c:463
msgid "Close Terminal"
msgstr "Sulje pääte"
2 years ago
#: src/bin/gravatar.c:121 src/bin/main.c:898 src/bin/miniview.c:41
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'"
msgstr "Kirjausikkunaa ei kyetty luomaan '%s'"
#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Scrolling"
msgstr "Vieritys"
#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Vieritä yksi sivu ylöspäin"
#: src/bin/keyin.c:660
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Vieritä yksi sivu alaspäin"
#: src/bin/keyin.c:661
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Vieritä yksi rivi ylöspäin"
#: src/bin/keyin.c:662
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Vieritä yksi rivi alaspäin"
#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr "Siirry rästitöiden päällimmäiseen osaan"
#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Reset scroll"
msgstr "Nollaa vieritys"
#: src/bin/keyin.c:666
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopioi/Liitä"
#: src/bin/keyin.c:667
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Kopioi valinta primääripuskuriin"
#: src/bin/keyin.c:668
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Kopioi valinta leikepöydän puskuriin"
#: src/bin/keyin.c:669
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Liitä primääripuskuri (korostettu)"
#: src/bin/keyin.c:670
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Liitä leikepöydän puskuri (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:672
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Jaot/välilehdet"
#: src/bin/keyin.c:673
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Kohdista edelliseen päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Kohdista seuraavaan päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Kohdista ylläolevaan päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Kohdista alapuolella olevaan päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Kohdista vasemmanpuoleiseen päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Kohdista oikeanpuoleiseen päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Jaa vaakatasossa (uusi alla)"
#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Jaa pystytasossa (uusi oikealla)"
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Luo uusi välilehti"
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Sulje kohdistettu pääte"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Tuo esiin välilehtivalitsin"
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle yksi"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kaksi"
#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kolme"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle neljä"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle viisi"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kuusi"
#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle seitsemän"
#: src/bin/keyin.c:691
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kahdeksan"
#: src/bin/keyin.c:692
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle yhdeksän"
#: src/bin/keyin.c:693
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kymmenen"
#: src/bin/keyin.c:694
msgid "Change title"
msgstr "Muuta otsikko"
#: src/bin/keyin.c:695 src/bin/keyin.c:696
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr "Määritä meneekö syöte kaikkiin näkyvissä oleviin päätteisiin vaiko ei"
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Font size"
msgstr "Fonttikoko"
#: src/bin/keyin.c:700
msgid "Font size up 1"
msgstr "Fonttikoko isommaksi"
#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Font size down 1"
msgstr "Fonttikoko pienemmäksi"
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Display big font size"
msgstr "Näytä iso fonttikoko"
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Reset font size"
msgstr "Aseta fonttikoko oletukseksi"
#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Actions"
msgstr "Toiminnot"
#: src/bin/keyin.c:706
msgid "Open a new terminal window"
msgstr "Avaa uusi pääteikkuna"
#: src/bin/keyin.c:707
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Kytke ikkunan täysruututila"
#: src/bin/keyin.c:708
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Näytä historian pienoisnäyttö"
#: src/bin/keyin.c:709
msgid "Display the command box"
msgstr "Näytä komentolaatikko"
2 years ago
#: src/bin/main.c:406 src/bin/main.c:602
msgid "Could not create window"
msgstr "Ikkunaa ei kyetty luomaan"
2 years ago
#: src/bin/main.c:425 src/bin/main.c:613
msgid "Could not create terminal widget"
msgstr "Päätevimpainta ei kyetty luomaan"
2 years ago
#: src/bin/main.c:460
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler ja muut"
2 years ago
#: src/bin/main.c:462
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries"
msgstr ""
"Pääte-emulaattori joka on kirjoitettu Enlightenment Foundation Libraries:ia "
"käyttäen"
2 years ago
#: src/bin/main.c:466
msgid "Use the named file as a background wallpaper"
msgstr "Käytä nimettyä tiedostoa taustakuvana"
2 years ago
#: src/bin/main.c:468
msgid "Change to directory for execution of terminal command"
msgstr "Vaihda hakemistoon päätekomentoajon ajaksi"
2 years ago
#: src/bin/main.c:470
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr "Ajettava komento. Oletuksena $SHELL (tai passwd shell tai /bin/sh)"
2 years ago
#: src/bin/main.c:472
msgid "Use the named edje theme or path to theme file"
msgstr "Käytä nimettyä edje-teemaa tai polkua teematiedostoon"
2 years ago
#: src/bin/main.c:474
msgid "Use the named color scheme"
msgstr "Käytä nimettyä värirakennetta"
2 years ago
#: src/bin/main.c:476
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)"
msgstr "Geometria jota päätteessä käytetään (esim. 80x24 tai 80x24+50+20 jne.)"
2 years ago
#: src/bin/main.c:478
msgid "Set window name"
msgstr "Aseta ikkunalle nimi"
2 years ago
#: src/bin/main.c:480
msgid "Set window role"
msgstr "Aseta ikkunan rooli"
2 years ago
#: src/bin/main.c:482
msgid "Set window title"
msgstr "Aseta ikkunan otsikko"
2 years ago
#: src/bin/main.c:484
msgid "Set icon name"
msgstr "Aseta kuvakkeen nimi"
2 years ago
#: src/bin/main.c:486
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap)"
msgstr "Aseta kirjasin (NIMI/KOKO mittakaavoitettaville, NIMI kuvakartalle)"
2 years ago
#: src/bin/main.c:488
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page"
msgstr ""
"Jaa pääteikkuna kahtia. 'v' pystysuuntaisesti ja 'h' vaakasuuntaisesti. "
"Voidaan käyttää useaan kertaan. esim. -S vhvv tai --split hv Lisätietoja "
"löydät man-sivulta"
2 years ago
#: src/bin/main.c:493
msgid "Run the shell as a login shell"
msgstr "Aja komentotulkki kirjautumiseen tarkoitettuna"
2 years ago
#: src/bin/main.c:495
msgid "Set mute mode for video playback"
msgstr "Aseta mykistystila videotoistolle"
2 years ago
#: src/bin/main.c:497
msgid "Set cursor blink mode"
msgstr "Aseta kohdistimen vilkkumistila"
2 years ago
#: src/bin/main.c:499
msgid "Set visual bell mode"
msgstr "Aseta visuaalisen kellon tila"
2 years ago
#: src/bin/main.c:501
msgid "Go into the fullscreen mode from the start"
msgstr "Siirry täysruututilaan käynnistettäessä"
2 years ago
#: src/bin/main.c:503
2 years ago
msgid "Start iconified"
msgstr "Aloita kuvakkeellistettuna"
2 years ago
#: src/bin/main.c:505
2 years ago
msgid "Start borderless"
msgstr "Aloita ilman rajoja"
2 years ago
#: src/bin/main.c:507
2 years ago
msgid "Start as a override-redirect window"
msgstr "Käynnistä reunattomassa hallitun ikkunan muodossa"
2 years ago
#: src/bin/main.c:509
2 years ago
msgid "Start maximized"
msgstr "Aloita enimmäiskoossa"
2 years ago
#: src/bin/main.c:511
msgid "Terminology is run without a window manager"
msgstr "Terminology ajetaan ilman ikkunoinninhallintaa"
2 years ago
#: src/bin/main.c:513
msgid "Do not exit when the command process exits"
msgstr "Älä poistu kun komennon käsittely loppuu"
2 years ago
#: src/bin/main.c:515
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled"
msgstr "Pakota yksi ajoprosessi mikäli monitapahtuma-asetus on päällä"
2 years ago
#: src/bin/main.c:517
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'"
msgstr "Aseta TERM-komennoksi 'xterm-256color' komennon 'xterm' sijasta"
2 years ago
#: src/bin/main.c:519
msgid "Set scaling factor"
msgstr "Määritä mittakaava"
2 years ago
#: src/bin/main.c:521
msgid "Highlight links"
msgstr "Korosta linkit"
2 years ago
#: src/bin/main.c:523
msgid "Do not display wizard on start up"
msgstr "Älä näytä asetusvelhoa käynnistyksen yhteydessä"
2 years ago
#: src/bin/main.c:549
msgid "show program version"
msgstr "näytä ohjelman julkaisuversio"
2 years ago
#: src/bin/main.c:552
msgid "show copyright"
msgstr "näytä tekijänoikeustiedot"
2 years ago
#: src/bin/main.c:555
msgid "show license"
msgstr "näytä lupa"
2 years ago
#: src/bin/main.c:558
msgid "show this message"
msgstr "näytä tämä viesti"
2 years ago
#: src/bin/main.c:655
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help"
msgstr ""
"virheellinen argumentti löydetty vivulle -S/--split. Katso apuosio --help"
2 years ago
#: src/bin/main.c:909
msgid "Could not initialize key bindings"
msgstr "Näppäinsidoksia ei saatu käyttöön"
2 years ago
#: src/bin/main.c:924
msgid "Could not parse command line options"
msgstr "Komentoriviasetteita ei saatu jäsennettyä"
2 years ago
#: src/bin/main.c:948
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "optio %s tarvitsee argumentin!"
2 years ago
#: src/bin/main.c:949
msgid "invalid options found. See --help"
msgstr "löydettiin virheellisiä asetusmääreitä. Katso apu --help"
6 months ago
#: src/bin/media.c:1337 src/bin/termpty.c:649 src/bin/termpty.c:654
2 years ago
#: src/bin/termpty.c:658
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Funktion %s suoritus epäonnistui: %s"
6 months ago
#: src/bin/media.c:1434
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "Mediavisualisointia ei tueta"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:136
msgid "None"
msgstr "Ei mikään"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:468
msgid "Source file is target file"
msgstr "Lähdetiedosto on sama kuin kohdetiedosto"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:481
msgid "Picture imported"
msgstr "Kuva tuotu"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:486
msgid "Failed"
msgstr "Epäonnistui"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:538 src/bin/options.c:221
msgid "Background"
msgstr "Tausta"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:554
msgid "Translucent"
msgstr "Läpikuultava"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:565
msgid "Opacity:"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:573 src/bin/options_background.c:574
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:592
msgid "Select Path"
msgstr "Valitse polku"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:598
msgid "System"
msgstr "Järjestelmä"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:601
msgid "User"
msgstr "Käyttäjä"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:604
msgid "Other"
msgstr "Muu"
8 months ago
#: src/bin/options_background.c:646
msgid "Click on a picture to use it as background"
msgstr "Kaksoisnapsauta kuvaa asettaaksesi sen taustakuvaksi"
#: src/bin/options_behavior.c:63
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d riviä"
#: src/bin/options_behavior.c:79
#, c-format
msgid "Scrollback (current memory usage: %'.2f%cB):"
msgstr "Takaisinrullaus (muistinkäyttö on tällä hetkellä: %'.2f%cB):"
#: src/bin/options_behavior.c:217
msgid "Default cursor:"
msgstr "Oletuksellinen kohdistin:"
#: src/bin/options_behavior.c:226
msgid "Blinking Block"
msgstr "Vilkkuva neliömöhkäle"
#: src/bin/options_behavior.c:245
msgid "Steady Block"
msgstr "Tasainen neliömöhkäle"
#: src/bin/options_behavior.c:265
msgid "Blinking Underline"
msgstr "Vilkkuva alleviivaus"
#: src/bin/options_behavior.c:285
msgid "Steady Underline"
msgstr "Tasainen alleviivaus"
#: src/bin/options_behavior.c:305
msgid "Blinking Bar"
msgstr "Vilkkuva palkki"
#: src/bin/options_behavior.c:325
msgid "Steady Bar"
msgstr "Tasainen palkki"
#: src/bin/options_behavior.c:365 src/bin/options.c:217
msgid "Behavior"
msgstr "Käytös"
#: src/bin/options_behavior.c:385
msgid "Show tabs"
msgstr "Näytä välilehdet"
#: src/bin/options_behavior.c:388
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Vieritä alas uuden sisällön tullen"
#: src/bin/options_behavior.c:389
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Vieritä alas kun näppäintä painetaan"
#: src/bin/options_behavior.c:395
1 year ago
msgid "React to key presses (typing sounds and animations)"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
msgstr "Näppäinpainallusten äänituki <failure>POIS</failure>!"
#: src/bin/options_behavior.c:406
msgid "Visual Bell"
msgstr "Näkyvä kello"
#: src/bin/options_behavior.c:407
msgid "Bell rings"
msgstr "Kellon sointi"