Translated using Weblate (Swedish)

Currently translated at 100.0% (232 of 232 strings)

Translated using Weblate (Swedish)

Currently translated at 100.0% (232 of 232 strings)

Co-authored-by: Durver Eriksson <dyrver.eriksson@gmail.com>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/terminology/terminology/sv/
Translation: Terminology/Terminology
pull/4/head
Durver Eriksson 1 year ago committed by Hosted Weblate
parent be58ef9b41
commit 1d264ea580
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
  1. 18
      po/sv.po

@ -1,12 +1,12 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# Durver Eriksson <dyrver.eriksson@gmail.com>, 2021.
# Durver Eriksson <dyrver.eriksson@gmail.com>, 2021, 2022.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-04-25 21:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-22 14:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-06-16 09:17+0000\n"
"Last-Translator: Durver Eriksson <dyrver.eriksson@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/sv/>\n"
@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7-dev\n"
"X-Generator: Weblate 4.13-dev\n"
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1296
#: src/bin/termio.c:1305
@ -44,12 +44,12 @@ msgid ""
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Varför ska en terminal behöva vara tråkig?"
"<br><br>Denna terminal var skapad för Enlightenment, använder EFL och "
"<b>Terminology %s</b><br>Varför ska en terminal behöva vara "
"tråkig?<br><br>Denna terminal var skapad för Enlightenment, använder EFL och "
"övervägande förflyttar gränserna för hur en modern terminal emulator ska "
"vara. Vi hoppas du tycker om den.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>"
"%s<br><br>Distributerad under en 2-clause BSD licens detailerad nedanför."
"<br><br>%s"
"vara. Vi hoppas du tycker om den.<br><br>Copyright © 2012-%d av:"
"<br><br>%s<br><br>Distributerad under en 2-clause BSD licens detaljerad "
"nedanför.<br><br>%s"
#: src/bin/colors.c:17
msgid "Terminology's developers"
@ -580,7 +580,7 @@ msgstr "Rulla till botten när en tangent trycks ned"
#: src/bin/options_behavior.c:395
msgid "React to key presses (typing sounds and animations)"
msgstr ""
msgstr "Reagera på knapptryckningar (tangentljud och animationer)"
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"

Loading…
Cancel
Save