Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 70.3% (164 of 233 strings)

Co-authored-by: gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/terminology/terminology/pl/
Translation: Terminology/Terminology
devs/simotek/colorschemes
gnu-ewm 3 years ago committed by Hosted Weblate
parent b9260f3981
commit db76dfc6ee
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
  1. 44
      po/pl.po

@ -3,25 +3,29 @@
# Fervi <lordfervi@protonmail.com>, 2019.
# Warning, the translation may contain errors. If you notice any, report it so that it can be corrected.
# Ostrzeżenie, tłumaczenie może zawierać błędy. Jeśli jakieś zauważysz, zgłoś to, by można było je poprawić.
#
# gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-14 15:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-02 15:30+0200\n"
"Last-Translator: Fervi <lordfervi@protonmail.com>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"Language: \n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-18 11:33+0000\n"
"Last-Translator: gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7\n"
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1282
#: src/bin/termio.c:1291
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copy '%s'"
msgstr "Kopiuj"
msgstr "Kopiuj '%s'"
#: src/bin/about.c:134 src/bin/about.c:209 src/bin/termio.c:1353
msgid "Open"
@ -29,11 +33,11 @@ msgstr "Otwórz"
#: src/bin/about.c:273
msgid "Twitter: @_Terminology_"
msgstr ""
msgstr "Twitter: @_Terminology_"
#: src/bin/about.c:275
msgid "YouTube channel"
msgstr ""
msgstr "Kanał YouTube"
#: src/bin/about.c:289
#, c-format
@ -52,7 +56,7 @@ msgstr ""
#: src/bin/colors.c:17
msgid "Terminology's developers"
msgstr ""
msgstr "Programiści Terminology"
#: src/bin/controls.c:371
msgid "Controls"
@ -293,9 +297,8 @@ msgid "Display the command box"
msgstr "Wyświetl polę komend"
#: src/bin/main.c:400 src/bin/main.c:596
#, fuzzy
msgid "Could not create window"
msgstr "Nie mo stworzyć okna"
msgstr "Nie można stworzyć okna"
#: src/bin/main.c:419 src/bin/main.c:607
#, fuzzy
@ -511,11 +514,11 @@ msgstr "Wizualizacja mediów nie jest wspierana"
#: src/bin/options_background.c:163
msgid "None"
msgstr ""
msgstr "Brak"
#: src/bin/options_background.c:503
msgid "Source file is target file"
msgstr ""
msgstr "Plik źródłowy jest plikiem docelowym"
#: src/bin/options_background.c:516
msgid "Picture imported"
@ -540,11 +543,11 @@ msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:624 src/bin/options_background.c:625
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr ""
msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_background.c:644
msgid "Select Path"
msgstr ""
msgstr "Wybierz Ścieżkę"
#: src/bin/options_background.c:650
msgid "System"
@ -552,15 +555,15 @@ msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:653
msgid "User"
msgstr ""
msgstr "Użytkownik"
#: src/bin/options_background.c:656
msgid "Other"
msgstr ""
msgstr "Inne"
#: src/bin/options_background.c:698
msgid "Click on a picture to use it as background"
msgstr ""
msgstr "Kliknij na obraz, aby użyć go jako obraz tła"
#: src/bin/options_behavior.c:63
#, c-format
@ -855,9 +858,8 @@ msgid "Auto hide the mouse cursor when idle:"
msgstr ""
#: src/bin/options_mouse.c:204
#, fuzzy
msgid "Active Links:"
msgstr "Aktywne linki"
msgstr "Aktywne linki:"
#: src/bin/options_mouse.c:208
msgid "On emails"

Loading…
Cancel
Save