terminology/po/da.po

954 lines
22 KiB
Plaintext

# Danish translation for Terminology
# Copyright (C) 2017 Terminology development team
# This file is distributed under the same license as the terminology package.
# scootergrisen, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology 1.1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-16 22:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-20 00:00+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/bin/controls.c:285
msgid "Controls"
msgstr "Styringer"
#: src/bin/controls.c:301
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/controls.c:307
msgid "Split V"
msgstr "Opdel lodret"
#: src/bin/controls.c:309
msgid "Split H"
msgstr "Opdel vandret"
#: src/bin/controls.c:315
msgid "Miniview"
msgstr "Minivisning"
#: src/bin/controls.c:321 src/bin/win.c:3592
msgid "Set title"
msgstr "Sæt titel"
#: src/bin/controls.c:331 src/bin/termio.c:1032 src/bin/termio.c:4147
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"
#: src/bin/controls.c:337
msgid "Paste"
msgstr "Indsæt"
#: src/bin/controls.c:343
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"
#: src/bin/controls.c:349
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/controls.c:359
msgid "Close Terminal"
msgstr "Luk terminal"
#: src/bin/about.c:59
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the "
"2-clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Hvorfor skal terminaler være kedelige?<br><br>Denne "
"terminal blev skrevet til Enlightenment, til at bruge EFL og på andre måder "
"at skubbe grænserne for hvad en moderne terminalemulator skal være. Vil "
"håber at du får glæde af den.<br><br>Ophavsret © 2012-%d "
"af:<br><br>%s<br><br>Distribueret under den 2.-klausul BSD-licens detaljeret "
"nedenfor:<br><br>%s"
#: src/bin/keyin.c:673
msgid "Scrolling"
msgstr "Rulning"
#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Rul en side op"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Rul en side ned"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Rul en linje op"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Rul en linje ned"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr "Gå til toppen af tilbage-loggen"
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Reset scroll"
msgstr "Nulstil rulning"
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopiér/indsæt"
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Kopiér markering til primær buffer"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Kopiér markering til udklipsholderens buffer"
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Indsæt primær buffer (fremhæv)"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Indsæt udklipsholderens buffer (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Opdelinger/faneblade"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Fokus til den forrige terminal"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Fokus til den næste terminal"
#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Fokus til terminalen ovenover"
#: src/bin/keyin.c:691
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Fokus til terminalen nedenunder"
#: src/bin/keyin.c:692
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Fokus til terminalen til venstre"
#: src/bin/keyin.c:693
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Fokus til terminalen til højre"
#: src/bin/keyin.c:694
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Opdel vandret (ny nedenfor)"
#: src/bin/keyin.c:695
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Opdel lodret (ny til højre)"
#: src/bin/keyin.c:696
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Opret et nyt \"faneblad\""
#: src/bin/keyin.c:697
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Luk den fokuserede terminal"
#: src/bin/keyin.c:698
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Frembring \"faneblad\"-skifter"
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 1"
#: src/bin/keyin.c:700
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 2"
#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 3"
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 4"
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 5"
#: src/bin/keyin.c:704
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 6"
#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 7"
#: src/bin/keyin.c:706
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 8"
#: src/bin/keyin.c:707
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 9"
#: src/bin/keyin.c:708
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 10"
#: src/bin/keyin.c:709
msgid "Change title"
msgstr "Skift titel"
#: src/bin/keyin.c:711
msgid "Font size"
msgstr "Skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:712
msgid "Font size up 1"
msgstr "Skriftstørrelse 1 op"
#: src/bin/keyin.c:713
msgid "Font size down 1"
msgstr "Skriftstørrelse 1 ned"
#: src/bin/keyin.c:714
msgid "Display big font size"
msgstr "Vis stor skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:715
msgid "Reset font size"
msgstr "Nulstil skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:717
msgid "Actions"
msgstr "Handlinger"
#: src/bin/keyin.c:718
msgid "Open a new terminal window"
msgstr "Åbn et nyt terminalvindue"
#: src/bin/keyin.c:719
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Fuldskærm for vinduet til/fra"
#: src/bin/keyin.c:720
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Vis minivisning for historik"
#: src/bin/keyin.c:721
msgid "Display the command box"
msgstr "Vis kommandoboksen"
#: src/bin/main.c:218 src/bin/main.c:900
msgid "Could not create window."
msgstr "Kunne ikke oprette vindue."
#: src/bin/main.c:287 src/bin/main.c:911
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr "Kunne ikke oprette terminal-widget."
#: src/bin/main.c:326
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler og andre"
#: src/bin/main.c:328
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr "Terminalemulator skrevet med Enlightenment Foundation Libraries."
#: src/bin/main.c:336
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
"Kommando skal som eksekveres. Bruger $SHELL som standard (eller passwd-skal "
"eller /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:338
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr "Skift til mappe for eksekvering af terminalkommando."
#: src/bin/main.c:340
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr "Brug det navngivne edje-tema eller sti til temafil."
#: src/bin/main.c:342
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr "Brug den navngivne fil som et baggrundstapet."
#: src/bin/main.c:344
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr ""
"Terminalgeometrien som skal bruges (f.eks. 80x24 eller 80x24+50+20 osv.)."
#: src/bin/main.c:346
msgid "Set window name."
msgstr "Sæt vinduets navn."
#: src/bin/main.c:348
msgid "Set window role."
msgstr "Sæt vinduets rolle."
#: src/bin/main.c:350
msgid "Set window title."
msgstr "Sæt vinduets titel."
#: src/bin/main.c:352
msgid "Set icon name."
msgstr "Sæt ikonnavn."
#: src/bin/main.c:354
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr "Sæt skrifttype (NAVN/STØRRELSE for skalerbar, NAVN for bitmap."
#: src/bin/main.c:356
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page."
msgstr ""
"Opdel terminalvinduet. 'v' for lodret og 'h' og vandret. Kan bruges flere "
"gange. F.eks. -S vhvv eller --split hv Der er mere beskrivelse på man-siden."
#: src/bin/main.c:361
msgid "Set emotion module to use."
msgstr "Sæt emotion-modul som skal bruges."
#: src/bin/main.c:364
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr "Kør skallen som en login-skal."
#: src/bin/main.c:366
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr "Sæt mutetilstand for videoafspilning."
#: src/bin/main.c:368
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr "Sæt markørens blinktilstand."
#: src/bin/main.c:370
msgid "Set visual bell mode."
msgstr "Sæt visuel klokke-tilstand."
#: src/bin/main.c:372
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr "Gå i fuldskærmstilstand fra starten."
#: src/bin/main.c:374
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr "Gå i ikon-tilstand fra starten."
#: src/bin/main.c:376
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr "Bliv et vindue uden kanter."
#: src/bin/main.c:378
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr "Bliv et tilsidesæt-redirect-vindue."
#: src/bin/main.c:380
msgid "Become maximized from the start."
msgstr "Bliv maksimeret fra starten."
#: src/bin/main.c:382
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr "Terminology kører uden en window manager."
#: src/bin/main.c:384
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr "Afslut ikke når kommandoprocessen afslutter."
#: src/bin/main.c:386
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr "Tving enkel eksekverbar hvis flere-instans er aktiveret."
#: src/bin/main.c:388
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr "Sæt TERM til 'xterm-256color' i stedet for 'xterm'."
#: src/bin/main.c:390
msgid "Highlight links."
msgstr "Fremhæv links."
#: src/bin/main.c:419
msgid "show program version."
msgstr "vis programversion."
#: src/bin/main.c:422
msgid "show copyright."
msgstr "vis ophavsret."
#: src/bin/main.c:425
msgid "show license."
msgstr "vis licens."
#: src/bin/main.c:428
msgid "show this message."
msgstr "vis denne meddelelse."
#: src/bin/main.c:588 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr "Kunne ikke oprette logningsdomæne '%s'."
#: src/bin/main.c:598
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr "Kunne ikke initialisere tastebindinger."
#: src/bin/main.c:610
msgid "Could not parse command line options."
msgstr "Kunne ikke parse kommandolinjetilvalg."
#: src/bin/main.c:624
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "tilvalget %s kræver et argument!"
#: src/bin/main.c:625
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "ugyldige tilvalg fundet. Se --help."
#: src/bin/main.c:954
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr "ugyldigt argument fundet for tilvalget -S/--split. Se --help."
#: src/bin/media.c:807
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr "Kunne ikke initialisere emotion-modulet '%s'"
#: src/bin/media.c:1348 src/bin/termpty.c:503 src/bin/termpty.c:508
#: src/bin/termpty.c:512
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Funktionen %s mislykkedes: %s"
#: src/bin/media.c:1462
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "Medievisualisering understøttes ikke"
#: src/bin/options_behavior.c:69
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d linjer"
#: src/bin/options_behavior.c:178 src/bin/options.c:182
msgid "Behavior"
msgstr "Adfærd"
#: src/bin/options_behavior.c:206
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Rul til bunden når der kommer nyt indhold"
#: src/bin/options_behavior.c:207
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Rul til bunden når der trykkes på en tast"
#: src/bin/options_behavior.c:208
msgid "React to key presses"
msgstr "Reager på tastetryk"
#: src/bin/options_behavior.c:209
msgid "Cursor blinking"
msgstr "Markørblink"
#: src/bin/options_behavior.c:210
msgid "Visual Bell"
msgstr "Visuel klokke"
#: src/bin/options_behavior.c:211
msgid "Bell rings"
msgstr "Klokke ringer"
#: src/bin/options_behavior.c:212
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Hasterklokke"
#: src/bin/options_behavior.c:213
msgid "Active Links"
msgstr "Aktive links"
#: src/bin/options_behavior.c:214
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Flere instanser, én proces"
#: src/bin/options_behavior.c:215
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Sæt TERM til xterm-256color"
#: src/bin/options_behavior.c:216
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Tilbage-pil sender Del (i stedet for BackSpace)"
#: src/bin/options_behavior.c:217
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Træk-og-slip links"
#: src/bin/options_behavior.c:218
msgid "Start as login shell"
msgstr "Start som login-skal"
#: src/bin/options_behavior.c:219
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Fokus opdeler under musen"
#: src/bin/options_behavior.c:220
msgid "Focus-related visuals"
msgstr "Fokus-relaterede visuelle"
#: src/bin/options_behavior.c:221
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Gravatar-integration"
#: src/bin/options_behavior.c:222
msgid "Show tabs"
msgstr "Vis faneblade"
#: src/bin/options_behavior.c:223
msgid "Always show miniview"
msgstr "Vis altid minivisning"
#: src/bin/options_behavior.c:224
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr "Aktivér specielle Terminology-undvigekoder"
#: src/bin/options_behavior.c:225
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr "Åbn nye terminaler i nuværende arbejdsmappe"
#: src/bin/options_behavior.c:233
msgid "Always open at size:"
msgstr "Åbn altid med størrelse:"
#: src/bin/options_behavior.c:243
msgid "Set Current:"
msgstr "Sæt nuværende:"
#: src/bin/options_behavior.c:253
msgid "Width:"
msgstr "Bredde:"
#: src/bin/options_behavior.c:273
msgid "Height:"
msgstr "Højde:"
#: src/bin/options_behavior.c:300
msgid "Scrollback:"
msgstr "Tilbagerulning:"
#: src/bin/options_behavior.c:334
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Faneblades zoom/skift animationstid:"
#: src/bin/options_behavior.c:335
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
msgstr ""
"Sæt tiden af animationen som<br>sker når der skiftes faneblad,<br>hvad enten "
"det er med tastebinding, musehjul<br>eller når fanebladspanelet flyttes med "
"musen"
#: src/bin/options_behavior.c:348 src/bin/options_behavior.c:349
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:148
msgid "Options"
msgstr "Valgmuligheder"
#: src/bin/options.c:177 src/bin/options_font.c:399
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
#: src/bin/options.c:178 src/bin/options_theme.c:117
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/options.c:179
msgid "Wallpaper"
msgstr "Tapet"
#: src/bin/options.c:180 src/bin/options_video.c:85
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: src/bin/options.c:181 src/bin/options_colors.c:177
msgid "Colors"
msgstr "Farver"
#: src/bin/options.c:183
msgid "Keys"
msgstr "Taster"
#: src/bin/options.c:184 src/bin/options_helpers.c:193
msgid "Helpers"
msgstr "Hjælpere"
#: src/bin/options.c:185
msgid "Toolkit"
msgstr "Værktøjssæt"
#: src/bin/options.c:196
msgid "Temporary"
msgstr "Midlertidig"
#: src/bin/options_colors.c:13
msgid "Default"
msgstr "Standard"
#: src/bin/options_colors.c:14
msgid "Black"
msgstr "Sort"
#: src/bin/options_colors.c:15
msgid "Red"
msgstr "Rød"
#: src/bin/options_colors.c:16
msgid "Green"
msgstr "Grøn"
#: src/bin/options_colors.c:17
msgid "Yellow"
msgstr "Gul"
#: src/bin/options_colors.c:18
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
#: src/bin/options_colors.c:19
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"
#: src/bin/options_colors.c:20
msgid "Cyan"
msgstr "Cyan"
#: src/bin/options_colors.c:21
msgid "White"
msgstr "Hvid"
#: src/bin/options_colors.c:22
msgid "Inverse"
msgstr "Omvend"
#: src/bin/options_colors.c:23
msgid "Inverse Base"
msgstr "Omvend base"
#: src/bin/options_colors.c:205
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/options_colors.c:206
msgid "Bright/Bold"
msgstr "Lys/fed"
#: src/bin/options_colors.c:207
msgid "Intense"
msgstr "Intens"
#: src/bin/options_colors.c:208
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr "Intens lys/fed"
#: src/bin/options_colors.c:286
msgid "Use"
msgstr "Brug"
#: src/bin/options_colors.c:296
msgid "Reset"
msgstr "Nulstil"
#: src/bin/options_font.c:464
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmap"
#: src/bin/options_font.c:505
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
#: src/bin/options_font.c:566
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr "Vis fed og kursiv i terminalen"
#: src/bin/options_helpers.c:206
msgid "Inline if possible"
msgstr "Inline hvis det er muligt"
#: src/bin/options_helpers.c:236
msgid "E-mail:"
msgstr "E-mail:"
#: src/bin/options_helpers.c:269
msgid "URL (Images):"
msgstr "URL (billeder):"
#: src/bin/options_helpers.c:294
msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (video):"
#: src/bin/options_helpers.c:319
msgid "URL (All):"
msgstr "URL (alle):"
#: src/bin/options_helpers.c:352
msgid "Local (Images):"
msgstr "Lokale (billeder):"
#: src/bin/options_helpers.c:377
msgid "Local (Video):"
msgstr "Lokale (video):"
#: src/bin/options_helpers.c:402
msgid "Local (All):"
msgstr "Lokale (alle):"
#: src/bin/options_keys.c:54
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:55
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:56
msgid "Shift+"
msgstr "Skift+"
#: src/bin/options_keys.c:57
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:58
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:59
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:68
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: src/bin/options_keys.c:252
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Tryk venligst tastesekvens"
#: src/bin/options_keys.c:372
msgid "Key Bindings"
msgstr "Tastebindinger"
#: src/bin/options_keys.c:434
msgid "Reset bindings"
msgstr "Nulstil bindinger"
#: src/bin/options_video.c:98
msgid "Translucent"
msgstr "Gennemsigtig"
#: src/bin/options_video.c:109 src/bin/options_video.c:110
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_video.c:129
msgid "Audio muted"
msgstr "Lyd på mute"
#: src/bin/options_video.c:142
msgid "Audio visualized"
msgstr "Visualiseret lyd"
#: src/bin/options_video.c:159
msgid "Video Engine:"
msgstr "Video-motor:"
#: src/bin/options_video.c:166
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
#: src/bin/options_wallpaper.c:103
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: src/bin/options_wallpaper.c:405
msgid "Source file is target file"
msgstr "Kildefil er målfil"
#: src/bin/options_wallpaper.c:418
msgid "Picture imported"
msgstr "Billede importeret"
#: src/bin/options_wallpaper.c:423
msgid "Failed"
msgstr "Mislykkedes"
#: src/bin/options_wallpaper.c:440
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"
#: src/bin/options_wallpaper.c:484
msgid "Select Path"
msgstr "Vælg sti"
#: src/bin/options_wallpaper.c:490
msgid "System"
msgstr "System"
#: src/bin/options_wallpaper.c:493
msgid "User"
msgstr "Bruger"
#: src/bin/options_wallpaper.c:496
msgid "Other"
msgstr "Anden"
#: src/bin/options_wallpaper.c:511
msgid "Double click on a picture to import it"
msgstr "Dobbeltklik på et billede for at importere det"
#: src/bin/termcmd.c:72
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Ukendt skrifttypekommando: %s"
#: src/bin/termcmd.c:106
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Ukendt gitterstørrelsekommando: %s"
#: src/bin/termcmd.c:134
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "Baggrundsfil kunne ikke læses: %s"
#: src/bin/termcmd.c:163
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ukendt kommando: %s"
#: src/bin/termio.c:542
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "Kunne ikke hente arbejdsmappe af pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:556
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse arbejdsmappe %s: %s"
#: src/bin/termio.c:1011
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndvis"
#: src/bin/termio.c:1014
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: src/bin/termio.c:1025
msgid "Copy relative path"
msgstr "Kopiér relativ sti"
#: src/bin/termio.c:1027
msgid "Copy full path"
msgstr "Kopiér fuld sti"
#: src/bin/termio.c:2465
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "ikke-understøttet markeringsformat '%s'"
#: src/bin/termio.c:4149
msgid "Open as URL"
msgstr "Åbn som URL"
#: src/bin/termio.c:5357
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Ecore-IMF mislykkedes"
#: src/bin/termio.c:6078
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "Kunne ikke allokere termpty"
#: src/bin/termpty.c:72 src/bin/termpty.c:96 src/bin/termpty.c:130
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr "memerr: %s"
#: src/bin/termpty.c:156
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Størrelse sæt ioctl mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:479
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "Kunne ikke finde skal, falder tilbage til %s"
#: src/bin/termpty.c:519
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() af pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:526 src/bin/termpty.c:532
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() på pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:541
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() på pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:585 src/bin/termpty.c:593 src/bin/termpty.c:602
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke skifte nuværende mappe til '%s': %s"
#: src/bin/termpty.c:1126
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til fildeskriptor %d: %s"
#: src/bin/utils.c:48
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse noget tema for gruppe=%s: %s"
#: src/bin/utils.c:65
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse standardtema for gruppe=%s: %s"
#: src/bin/win.c:3596
msgid "Ok"
msgstr "OK"
#: src/bin/win.c:3601
msgid "Cancel"
msgstr "Annuller"
#: src/bin/win.c:4530
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'ninja install'?"
msgstr "Kunne ikke finde terminology-tema! Glemte du 'ninja install'?"