terminology/po/fi.po

997 lines
22 KiB
Plaintext

# Finnish translation for enlightenment
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the enlightenment package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-01 18:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-14 19:08+0300\n"
"Last-Translator: Kai Huuhko <kai.huuhko@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <fi@li.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/controls.c:324
msgid "Controls"
msgstr "Säätimet"
#: src/bin/controls.c:340
msgid "New"
msgstr "Uusi"
#: src/bin/controls.c:347
msgid "Split V"
msgstr "Jaa pysty"
#: src/bin/controls.c:350
msgid "Split H"
msgstr "Jaa vaaka"
#: src/bin/controls.c:357
msgid "Miniview"
msgstr "Pienoisnäkymä"
#: src/bin/controls.c:364 src/bin/win.c:4323
#, fuzzy
msgid "Set title"
msgstr "Aseta ikkunan otsikko"
#: src/bin/controls.c:375 src/bin/termio.c:1073 src/bin/termio.c:4097
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
#: src/bin/controls.c:381
msgid "Paste"
msgstr "Liitä"
#: src/bin/controls.c:387
msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"
#: src/bin/controls.c:393
msgid "About"
msgstr "Tietoja"
#: src/bin/controls.c:403
msgid "Close Terminal"
msgstr "Sulje pääte"
#: src/bin/about.c:83
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Miksi päätteiden tulisi olla tylsiä?<br><br>Tämä "
"päätesovellus kirjoitettiin Enlightenmentia varten, käyttämään EFL:ää sekä "
"näyttämään suuntaa siitä millainen modernin pääte-emulaattorin tulisi olla. "
"Toivomme että nautit siitä.<br><br>Tekijänoikeudet 2012-%d:<br><br>"
"%s<br><br>Jaetaan kahden ehdon BSD-lisenssin alaisuudessa joka on "
"kokonaisuudessaan seuraava:<br><br>%s"
#: src/bin/keyin.c:654
msgid "Scrolling"
msgstr "Vieritys"
#: src/bin/keyin.c:655
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Vieritä yksi sivu ylöspäin"
#: src/bin/keyin.c:656
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Vieritä yksi sivu alaspäin"
#: src/bin/keyin.c:657
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Vieritä yksi rivi ylöspäin"
#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Vieritä yksi rivi alaspäin"
#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:660
msgid "Reset scroll"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:662
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopioi/Liitä"
#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Kopioi valinta primääripuskuriin"
#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Kopioi valinta leikepöydän puskuriin"
#: src/bin/keyin.c:665
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Liitä primääripuskuri (korostettu)"
#: src/bin/keyin.c:666
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Liitä leikepöydän puskuri (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:668
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Jaot/välilehdet"
#: src/bin/keyin.c:669
#, fuzzy
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Kohdista edelliseen päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:670
#, fuzzy
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Kohdista seuraavaan päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:671
#, fuzzy
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Kohdista seuraavaan päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:672
#, fuzzy
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Kohdista seuraavaan päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:673
#, fuzzy
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Kohdista seuraavaan päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:674
#, fuzzy
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Kohdista seuraavaan päätteeseen"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Jaa vaakatasossa (uusi alla)"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Jaa pystytasossa (uusi oikealla)"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Luo uusi välilehti"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Sulje kohdistettu pääte"
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Tuo esiin välilehtivalitsin"
#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle yksi"
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kaksi"
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kolme"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle neljä"
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle viisi"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kuusi"
#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle seitsemän"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kahdeksan"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle yhdeksän"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Siirry päätevälilehdelle kymmenen"
#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Change title"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:691 src/bin/keyin.c:692
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:695
msgid "Font size"
msgstr "Fonttikoko"
#: src/bin/keyin.c:696
msgid "Font size up 1"
msgstr "Fonttikoko isommaksi"
#: src/bin/keyin.c:697
msgid "Font size down 1"
msgstr "Fonttikoko pienemmäksi"
#: src/bin/keyin.c:698
msgid "Display big font size"
msgstr "Näytä iso fonttikoko"
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Reset font size"
msgstr "Aseta fonttikoko oletukseksi"
#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Actions"
msgstr "Toiminnot"
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Open a new terminal window"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Kytke ikkunan täysruututila"
#: src/bin/keyin.c:704
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Näytä historian pienoisnäyttö"
#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Display the command box"
msgstr "Näytä komentolaatikko"
#: src/bin/main.c:218 src/bin/main.c:885
msgid "Could not create window."
msgstr "Ikkunaa ei pystytty luomaan."
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:896
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr "Terminaali-vekotinta ei pystytty luomaan."
#: src/bin/main.c:327
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler ja muut"
#: src/bin/main.c:329
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr ""
"Pääte-emulaattori, kirjoitettu käyttäen Enlightenment Foundation Libraries."
#: src/bin/main.c:333
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr "Ajettava komento. Oletuksena $SHELL (tai passwd shell tai /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:335
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr "Vaihda hakemistoon päätekomennon ajon ajaksi"
#: src/bin/main.c:337
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr "Käytä nimettyä edje-teemaa tai polkua teematiedostoon"
#: src/bin/main.c:339
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr "Käytä nimettyä tiedostoa taustakuvana"
#: src/bin/main.c:341
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr "Käytettävä päätteen geometria (esim. 80x24 tai 80x24+50+20 jne.)."
#: src/bin/main.c:343
msgid "Set window name."
msgstr "Aseta ikkunan nimi"
#: src/bin/main.c:345
msgid "Set window role."
msgstr "Aseta ikkunan rooli"
#: src/bin/main.c:347
msgid "Set window title."
msgstr "Aseta ikkunan otsikko"
#: src/bin/main.c:349
msgid "Set icon name."
msgstr "Aseta ikonin nimi"
#: src/bin/main.c:351
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr "Aseta fontti (NIMI/KOKO skaalattavalle, NIMI kuvakartalle)"
#: src/bin/main.c:353
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page."
msgstr ""
"Jaa pääteikkuna. 'v' vertikaalisesti ja 'h' horinsontaalisti. Voidaan "
"käyttää useaan kertaan. esim. -S vhvv tai --split hv Lisätietoja löydät man-"
"sivulta."
#: src/bin/main.c:358
msgid "Set emotion module to use."
msgstr "Aseta käytettävä Emotion-moduuli"
#: src/bin/main.c:361
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr "Aja komentotulkki kirjautuvana"
#: src/bin/main.c:363
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr "Aseta mykistystila videotoistolle"
#: src/bin/main.c:365
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr "Aseta kohdistimen vilkkumistila"
#: src/bin/main.c:367
msgid "Set visual bell mode."
msgstr "Aseta visuaalisen kellon tila"
#: src/bin/main.c:369
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr "Siirry täysruututilaan käynnistettäessä."
#: src/bin/main.c:371
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr "Siirry ikonisoituun tilaan käynnistettäessä."
#: src/bin/main.c:373
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr "Muuntaudu reunattomaksi hallituksi ikkunaksi."
#: src/bin/main.c:375
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:377
msgid "Become maximized from the start."
msgstr "Muuntaudu maksimoiduksi käynnistäessä."
#: src/bin/main.c:379
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr "Terminology ajetaan ilman ikkunoinnin hallintaa"
#: src/bin/main.c:381
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr "Älä poistu kun komennon prosessi loppuu."
#: src/bin/main.c:383
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr "Pakota yksi ajoprosessi mikäli usean instanssin asetus on päällä"
#: src/bin/main.c:385
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr "Aseta TERM-komennoksi 'xterm-256color' komennon 'xterm' sijaan."
#: src/bin/main.c:387
msgid "Highlight links."
msgstr "Korosta linkit."
#: src/bin/main.c:413
msgid "show program version."
msgstr "näytä ohjelman versio."
#: src/bin/main.c:416
msgid "show copyright."
msgstr "näytä tekijänoikeustiedot."
#: src/bin/main.c:419
msgid "show license."
msgstr "näytä lisenssi."
#: src/bin/main.c:422
msgid "show this message."
msgstr "näytä tämä viesti."
#: src/bin/main.c:574 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:584
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr "Ei voitu alustaa näppäimistön toimintosidoksia."
#: src/bin/main.c:596
msgid "Could not parse command line options."
msgstr "Komentorivioptioita ei pystytty jäsentämään."
#: src/bin/main.c:609
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "optio %s tarvitsee argumentin!"
#: src/bin/main.c:610
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "virheellisiä optioita löydetty. Katso --help."
#: src/bin/main.c:938
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr "virheellinen argumentti löydetty optiolle -S/--split. Katso --help."
#: src/bin/media.c:807
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr "Ei voitu alustaa Emotion-moduulia '%s'"
#: src/bin/media.c:1348 src/bin/termpty.c:571 src/bin/termpty.c:576
#: src/bin/termpty.c:580
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Funktion %s suoritus epäonnistui: %s"
#: src/bin/media.c:1445
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "Mediavisualisointia ei tueta"
#: src/bin/options_behavior.c:77
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d riviä"
#: src/bin/options_behavior.c:218
#, fuzzy
msgid "Default cursor:"
msgstr "Oletus"
#: src/bin/options_behavior.c:227
msgid "Blinking Block"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:246
msgid "Steady Block"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:266
msgid "Blinking Underline"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:286
msgid "Steady Underline"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:306
msgid "Blinking Bar"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:326
msgid "Steady Bar"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:373 src/bin/options.c:233
msgid "Behavior"
msgstr "Käytös"
#: src/bin/options_behavior.c:404
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Vieritä alas uuden sisällön tullen"
#: src/bin/options_behavior.c:405
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Vieritä alas kun näppäintä painetaan"
#: src/bin/options_behavior.c:409
msgid "React to key presses"
msgstr "Reagoi näppäimiin"
#: src/bin/options_behavior.c:410
msgid "Visual Bell"
msgstr "Näkyvä kello"
#: src/bin/options_behavior.c:411
msgid "Bell rings"
msgstr "Kellon sointi"
#: src/bin/options_behavior.c:412
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Kiireellinen kello"
#: src/bin/options_behavior.c:413
msgid "Active Links"
msgstr "Aktiiviset linkit"
#: src/bin/options_behavior.c:414
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Usea instanssi, yksi prosessi"
#: src/bin/options_behavior.c:415
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Aseta TERM komennoksi xterm-256color"
#: src/bin/options_behavior.c:416
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "'Nuoli takaisin'-näppäin lähettää Poista (Askelpalautuksen sijasta)"
#: src/bin/options_behavior.c:417
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Vedä ja pudota linkkejä"
#: src/bin/options_behavior.c:418
msgid "Start as login shell"
msgstr "Käynnistä kirjautumiskomentotulkkina"
#: src/bin/options_behavior.c:419
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Kohdista jako hiiriosoittimen kohdalle"
#: src/bin/options_behavior.c:420
msgid "Focus-related visuals"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:421
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Gravatar-integraatio"
#: src/bin/options_behavior.c:422
msgid "Show tabs"
msgstr "Näytä välilehdet"
#: src/bin/options_behavior.c:423
#, fuzzy
msgid "Always show miniview"
msgstr "Näytä historian pienoisnäyttö"
#: src/bin/options_behavior.c:424
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:425
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:433
msgid "Always open at size:"
msgstr "Käynnistä aina koossa:"
#: src/bin/options_behavior.c:443
msgid "Set Current:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:454
msgid "Width:"
msgstr "Leveys:"
#: src/bin/options_behavior.c:476
msgid "Height:"
msgstr "Korkeus:"
#: src/bin/options_behavior.c:505
msgid "Scrollback:"
msgstr "Takaisinvieritys:"
#: src/bin/options_behavior.c:537
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Välilehden zoomauksen/vaihdon animaatiokesto:"
#: src/bin/options_behavior.c:538
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
msgstr ""
"Aseta kesto animaatiolle joka<br>näytetään välilehtiä vaihdettaessa,<br>joko "
"näppäimistötoiminnoilla, hiiren rullalla<br>taikka välilehtipaneelissa "
"osoitinta siirtämällä"
#: src/bin/options_behavior.c:551 src/bin/options_behavior.c:552
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:205
msgid "Options"
msgstr "Optiot"
#: src/bin/options.c:234 src/bin/options_font.c:425
msgid "Font"
msgstr "Fontti"
#: src/bin/options.c:235 src/bin/options_theme.c:154
msgid "Theme"
msgstr "Teema"
#: src/bin/options.c:236
msgid "Background"
msgstr "Tausta"
#: src/bin/options.c:237 src/bin/options_colors.c:234
msgid "Colors"
msgstr "Värit"
#: src/bin/options.c:238 src/bin/options_video.c:58
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: src/bin/options.c:239
msgid "Keys"
msgstr "Näppäimet"
#: src/bin/options.c:240 src/bin/options_helpers.c:193
msgid "Helpers"
msgstr "Apuohjelmat"
#: src/bin/options.c:241
msgid "Toolkit"
msgstr "Työkalut"
#: src/bin/options.c:252
msgid "Temporary"
msgstr "Väliaikainen"
#: src/bin/options_colors.c:12
msgid "Default"
msgstr "Oletus"
#: src/bin/options_colors.c:13
msgid "Black"
msgstr "Musta"
#: src/bin/options_colors.c:14
msgid "Red"
msgstr "Punainen"
#: src/bin/options_colors.c:15
msgid "Green"
msgstr "Vihreä"
#: src/bin/options_colors.c:16
msgid "Yellow"
msgstr "Keltainen"
#: src/bin/options_colors.c:17
msgid "Blue"
msgstr "Sininen"
#: src/bin/options_colors.c:18
msgid "Magenta"
msgstr "Purppura"
#: src/bin/options_colors.c:19
msgid "Cyan"
msgstr "Syaani"
#: src/bin/options_colors.c:20
msgid "White"
msgstr "Valkoinen"
#: src/bin/options_colors.c:21
msgid "Invisible"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:22
msgid "Inverse"
msgstr "Käänteinen"
#: src/bin/options_colors.c:23
#, fuzzy
msgid "Inverse Background"
msgstr "Tausta"
#: src/bin/options_colors.c:270
msgid "Normal"
msgstr "Normaali"
#: src/bin/options_colors.c:272
#, fuzzy
msgid "Bright/Bold"
msgstr "Kirkas"
#: src/bin/options_colors.c:274
msgid "Intense"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:276
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:361
msgid "Reset all the colors"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:491
msgid "Bitmap"
msgstr "Bittikartta"
#: src/bin/options_font.c:532
msgid "Standard"
msgstr "Vakio"
#: src/bin/options_font.c:594
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr ""
#: src/bin/options_helpers.c:206
msgid "Inline if possible"
msgstr "Näytä suoraan mikäli mahdollista"
#: src/bin/options_helpers.c:236
msgid "E-mail:"
msgstr "Sähköposti:"
#: src/bin/options_helpers.c:269
msgid "URL (Images):"
msgstr "Verkko (kuvat)"
#: src/bin/options_helpers.c:294
msgid "URL (Video):"
msgstr "Verkko (video)"
#: src/bin/options_helpers.c:319
msgid "URL (All):"
msgstr "Verkko (kaikki)"
#: src/bin/options_helpers.c:352
msgid "Local (Images):"
msgstr "Paikallinen (kuvat)"
#: src/bin/options_helpers.c:377
msgid "Local (Video):"
msgstr "Paikallinen (video)"
#: src/bin/options_helpers.c:402
msgid "Local (All):"
msgstr "Paikallinen (kaikki)"
#: src/bin/options_keys.c:64
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:65
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Shift+"
msgstr "Shift+"
#: src/bin/options_keys.c:67
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:68
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:69
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:80
msgid "Delete"
msgstr "Delete"
#: src/bin/options_keys.c:266
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Ole hyvä ja syötä näppäinyhdistelmä"
#: src/bin/options_keys.c:385
msgid "Key Bindings"
msgstr "Näppäimistön toimintosidokset"
#: src/bin/options_keys.c:453
#, fuzzy
msgid "Reset bindings"
msgstr "Näppäimistön toimintosidokset"
#: src/bin/options_video.c:72
msgid "Audio muted"
msgstr "Ääni mykistetty"
#: src/bin/options_video.c:85
msgid "Audio visualized"
msgstr "Ääni visualisoitu"
#: src/bin/options_video.c:102
msgid "Video Engine:"
msgstr "Videomoottori:"
#: src/bin/options_video.c:109
msgid "Automatic"
msgstr "Automaattinen"
#: src/bin/termcmd.c:72
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Tuntematon fonttikomento: %s"
#: src/bin/termcmd.c:106
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Tuntematon ruudukkokomento: %s"
#: src/bin/termcmd.c:134
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "Taustakuvatiedostoa ei voi lukea: %s"
#: src/bin/termcmd.c:163
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Tuntematon komento: %s"
#: src/bin/termio.c:553
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "Ei voitu hakea työhakemistoa prosessille %i: %s"
#: src/bin/termio.c:567
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "Ei voitu hakea työhakemistoa %s: %s"
#: src/bin/termio.c:1052
msgid "Preview"
msgstr "Esikatsele"
#: src/bin/termio.c:1055
msgid "Open"
msgstr "Avaa"
#: src/bin/termio.c:1066
msgid "Copy relative path"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:1068
msgid "Copy full path"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:2435
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "valintamuotoa '%s' ei tueta"
#: src/bin/termio.c:4099
msgid "Open as URL"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:6091
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:97 src/bin/termpty.c:139 src/bin/termpty.c:186
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:222
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:547
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:587
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:594 src/bin/termpty.c:600
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:609
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:653 src/bin/termpty.c:661 src/bin/termpty.c:670
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "Ei voitu vaihtaa nykyistä hakemistoa kohteeseen '%s': %s"
#: src/bin/termpty.c:1198
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa tiedostokahvaa %d: %s"
#: src/bin/utils.c:48
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr ""
#: src/bin/utils.c:65
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:1756
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:4327
msgid "Ok"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:4332
msgid "Cancel"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:5548
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'ninja install'?"
msgstr "Terminologyn teemaa ei löytynyt! Muistitko ajaa 'ninja install'?"
#~ msgid "Cursor blinking"
#~ msgstr "Vilkkuva kohdistin"
#~ msgid "Wallpaper"
#~ msgstr "Taustakuva"
#~ msgid "Inverse Base"
#~ msgstr "Käänteinen pohjaväri"
#~ msgid "Use"
#~ msgstr "Käytä"
#~ msgid "Reset"
#~ msgstr "Palauta"
#~ msgid "Translucent"
#~ msgstr "Läpikuultava"
#~ msgid "%1.0f%%"
#~ msgstr "%1.0f%%"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ei mikään"
#~ msgid "Source file is target file"
#~ msgstr "Lähdetiedosto on sama kuin kohdetiedosto"
#~ msgid "Picture imported"
#~ msgstr "Kuva tuotu"
#~ msgid "Failed"
#~ msgstr "Epäonnistui"
#~ msgid "Select Path"
#~ msgstr "Valitse polku"
#~ msgid "System"
#~ msgstr "Järjestelmä"
#~ msgid "User"
#~ msgstr "Käyttäjä"
#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Muu"
#~ msgid "Double click on a picture to import it"
#~ msgstr "Kaksoisnapsauta kuvaa tuodaksesi sen"
#~ msgid "Normal 2"
#~ msgstr "Normaali 2"
#~ msgid "Bright 2"
#~ msgstr "Kirkas 2"