Terminal emulator with all the bells and whistles https://www.enlightenment.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1146 lines
27 KiB

# Danish translation for Terminology
# Copyright (C) 2017 Terminology development team
# This file is distributed under the same license as the terminology package.
# scootergrisen, 2017.
#
# scootergrisen <scootergrisen@gmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology 1.1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-01 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-30 19:31+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen <scootergrisen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/da/>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7-dev\n"
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1307
#: src/bin/termio.c:1316
#, c-format
msgid "Copy '%s'"
msgstr "Kopiér '%s'"
#: src/bin/about.c:134 src/bin/about.c:209 src/bin/termio.c:1378
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: src/bin/about.c:273
msgid "Twitter: @_Terminology_"
msgstr "Twitter: @_Terminology_"
#: src/bin/about.c:275
msgid "YouTube channel"
msgstr "YouTube-kanal"
#: src/bin/about.c:289
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Hvorfor skal terminaler være kedelige?<br><br>Denne "
"terminal blev skrevet til Enlightenment, til at bruge EFL og på andre måder "
"at skubbe grænserne for hvad en moderne terminalemulator skal være. Vil "
"håber at du får glæde af den.<br><br>Ophavsret © 2012-%d af:<br><br>"
"%s<br><br>Distribueret under den 2.-klausul BSD-licens detaljeret nedenfor:"
"<br><br>%s"
#: src/bin/colors.c:17
msgid "Terminology's developers"
msgstr "Terminologys udviklere"
#: src/bin/controls.c:371
msgid "Controls"
msgstr "Styringer"
#: src/bin/controls.c:387
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/controls.c:395
msgid "Split V"
msgstr "Opdel lodret"
#: src/bin/controls.c:399
msgid "Split H"
msgstr "Opdel vandret"
#: src/bin/controls.c:406
msgid "Miniview"
msgstr "Minivisning"
#: src/bin/controls.c:413 src/bin/win.c:6205
msgid "Set title"
msgstr "Indstil titel"
#: src/bin/controls.c:424 src/bin/termio.c:1392 src/bin/termio.c:2802
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"
#: src/bin/controls.c:430
msgid "Paste"
msgstr "Indsæt"
#: src/bin/controls.c:436
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"
#: src/bin/controls.c:442
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/controls.c:451
msgid "Grouped input"
msgstr "Grupperet input"
#: src/bin/controls.c:463
msgid "Close Terminal"
msgstr "Luk terminal"
#: src/bin/gravatar.c:121 src/bin/main.c:898 src/bin/miniview.c:41
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'"
msgstr "Kunne ikke oprette logningsdomænet '%s'"
#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Scrolling"
msgstr "Rulning"
#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Rul en side op"
#: src/bin/keyin.c:660
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Rul en side ned"
#: src/bin/keyin.c:661
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Rul en linje op"
#: src/bin/keyin.c:662
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Rul en linje ned"
#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr "Gå til toppen af tilbage-loggen"
#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Reset scroll"
msgstr "Nulstil rulning"
#: src/bin/keyin.c:666
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopiér/indsæt"
#: src/bin/keyin.c:667
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Kopiér markering til primær buffer"
#: src/bin/keyin.c:668
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Kopiér markering til udklipsholderens buffer"
#: src/bin/keyin.c:669
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Indsæt primær buffer (fremhæv)"
#: src/bin/keyin.c:670
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Indsæt udklipsholderens buffer (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:672
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Opdelinger/faneblade"
#: src/bin/keyin.c:673
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Fokus til den forrige terminal"
#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Fokus til den næste terminal"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Fokus til terminalen ovenover"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Fokus til terminalen nedenunder"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Fokus til terminalen til venstre"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Fokus til terminalen til højre"
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Opdel vandret (ny nedenfor)"
#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Opdel lodret (ny til højre)"
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Opret et nyt \"faneblad\""
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Luk den fokuserede terminal"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Frembring \"faneblad\"-skifter"
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 1"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 2"
#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 3"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 4"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 5"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 6"
#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 7"
#: src/bin/keyin.c:691
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 8"
#: src/bin/keyin.c:692
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 9"
#: src/bin/keyin.c:693
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 10"
#: src/bin/keyin.c:694
msgid "Change title"
msgstr "Skift titel"
#: src/bin/keyin.c:695 src/bin/keyin.c:696
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr "Skift om input sendes til alle synlige terminaler"
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Font size"
msgstr "Skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:700
msgid "Font size up 1"
msgstr "Skriftstørrelse 1 op"
#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Font size down 1"
msgstr "Skriftstørrelse 1 ned"
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Display big font size"
msgstr "Vis stor skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Reset font size"
msgstr "Nulstil skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Actions"
msgstr "Handlinger"
#: src/bin/keyin.c:706
msgid "Open a new terminal window"
msgstr "Åbn et nyt terminalvindue"
#: src/bin/keyin.c:707
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Fuldskærm for vinduet til/fra"
#: src/bin/keyin.c:708
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Vis minivisning for historik"
#: src/bin/keyin.c:709
msgid "Display the command box"
msgstr "Vis kommandoboksen"
#: src/bin/main.c:406 src/bin/main.c:602
msgid "Could not create window"
msgstr "Kunne ikke oprette vindue"
#: src/bin/main.c:425 src/bin/main.c:613
msgid "Could not create terminal widget"
msgstr "Kunne ikke oprette terminal-widget"
#: src/bin/main.c:460
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler og andre"
#: src/bin/main.c:462
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries"
msgstr "Terminalemulator skrevet med Enlightenment Foundation Libraries"
#: src/bin/main.c:466
msgid "Use the named file as a background wallpaper"
msgstr "Brug den navngivne fil som et baggrundstapet"
#: src/bin/main.c:468
msgid "Change to directory for execution of terminal command"
msgstr "Skift til mappe for eksekvering af terminalkommando"
#: src/bin/main.c:470
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
"Kommando skal som eksekveres. Bruger $SHELL som standard (eller passwd-skal "
"eller /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:472
msgid "Use the named edje theme or path to theme file"
msgstr "Brug det navngivne edje-tema eller sti til temafil"
#: src/bin/main.c:474
msgid "Use the named color scheme"
msgstr "Brug det navngivede farvetema"
#: src/bin/main.c:476
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)"
msgstr ""
"Terminalgeometrien som skal bruges (f.eks. 80x24 eller 80x24+50+20 osv.)"
#: src/bin/main.c:478
msgid "Set window name"
msgstr "Indstil vinduets navn"
#: src/bin/main.c:480
msgid "Set window role"
msgstr "Indstil vinduets rolle"
#: src/bin/main.c:482
msgid "Set window title"
msgstr "Indstil vinduets titel"
#: src/bin/main.c:484
msgid "Set icon name"
msgstr "Indstil ikonnavn"
#: src/bin/main.c:486
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap)"
msgstr "Indstil skrifttype (NAVN/STØRRELSE for skalerbar, NAVN for bitmap)"
#: src/bin/main.c:488
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page"
msgstr ""
"Opdel terminalvinduet. 'v' for lodret og 'h' og vandret. Kan bruges flere "
"gange. F.eks. -S vhvv eller --split hv Der er mere beskrivelse på man-siden"
#: src/bin/main.c:493
msgid "Run the shell as a login shell"
msgstr "Kør skallen som en loginskal"
#: src/bin/main.c:495
msgid "Set mute mode for video playback"
msgstr "Indstil mutetilstand for videoafspilning"
#: src/bin/main.c:497
msgid "Set cursor blink mode"
msgstr "Indstil markørens blinktilstand"
#: src/bin/main.c:499
msgid "Set visual bell mode"
msgstr "Indstil visuel klokketilstand"
#: src/bin/main.c:501
msgid "Go into the fullscreen mode from the start"
msgstr "Gå i fuldskærmstilstand fra starten"
#: src/bin/main.c:503
msgid "Start iconified"
msgstr "Start som ikon"
#: src/bin/main.c:505
msgid "Start borderless"
msgstr "Start uden kant"
#: src/bin/main.c:507
msgid "Start as a override-redirect window"
msgstr "Start som et override-redirect-vindue"
#: src/bin/main.c:509
msgid "Start maximized"
msgstr "Start maksimeret"
#: src/bin/main.c:511
msgid "Terminology is run without a window manager"
msgstr "Terminology kører uden en vindueshåndtering"
#: src/bin/main.c:513
msgid "Do not exit when the command process exits"
msgstr "Afslut ikke når kommandoprocessen afslutter"
#: src/bin/main.c:515
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled"
msgstr "Tving enkel eksekverbar hvis flere-instans er aktiveret"
#: src/bin/main.c:517
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'"
msgstr "Indstil TERM til 'xterm-256color' i stedet for 'xterm'"
#: src/bin/main.c:519
msgid "Set scaling factor"
msgstr "Indstil skaleringsfaktor"
#: src/bin/main.c:521
msgid "Highlight links"
msgstr "Fremhæv links"
#: src/bin/main.c:523
msgid "Do not display wizard on start up"
msgstr "Vis ikke assistent ved opstart"
#: src/bin/main.c:549
msgid "show program version"
msgstr "vis programversion"
#: src/bin/main.c:552
msgid "show copyright"
msgstr "vis ophavsret"
#: src/bin/main.c:555
msgid "show license"
msgstr "vis licens"
#: src/bin/main.c:558
msgid "show this message"
msgstr "vis denne meddelelse"
#: src/bin/main.c:655
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help"
msgstr "ugyldigt argument fundet for tilvalget -S/--split. Se --help"
#: src/bin/main.c:909
msgid "Could not initialize key bindings"
msgstr "Kunne ikke initialisere tastebindinger"
#: src/bin/main.c:924
msgid "Could not parse command line options"
msgstr "Kunne ikke fortolke kommandolinjetilvalg"
#: src/bin/main.c:948
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "tilvalget %s kræver et argument!"
#: src/bin/main.c:949
msgid "invalid options found. See --help"
msgstr "ugyldige tilvalg fundet. Se --help"
#: src/bin/media.c:1337 src/bin/termpty.c:649 src/bin/termpty.c:654
#: src/bin/termpty.c:658
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Funktionen %s mislykkedes: %s"
#: src/bin/media.c:1434
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "Medievisualisering understøttes ikke"
#: src/bin/options_background.c:136
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: src/bin/options_background.c:468
msgid "Source file is target file"
msgstr "Kildefil er målfil"
#: src/bin/options_background.c:481
msgid "Picture imported"
msgstr "Billede importeret"
#: src/bin/options_background.c:486
msgid "Failed"
msgstr "Mislykkedes"
#: src/bin/options_background.c:538 src/bin/options.c:221
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"
#: src/bin/options_background.c:554
msgid "Translucent"
msgstr "Gennemsigtig"
#: src/bin/options_background.c:565
msgid "Opacity:"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:573 src/bin/options_background.c:574
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_background.c:592
msgid "Select Path"
msgstr "Vælg sti"
#: src/bin/options_background.c:598
msgid "System"
msgstr "System"
#: src/bin/options_background.c:601
msgid "User"
msgstr "Bruger"
#: src/bin/options_background.c:604
msgid "Other"
msgstr "Anden"
#: src/bin/options_background.c:646
msgid "Click on a picture to use it as background"
msgstr "Dobbeltklik på et billede for at bruge det som baggrund"
#: src/bin/options_behavior.c:63
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d linjer"
#: src/bin/options_behavior.c:79
#, c-format
msgid "Scrollback (current memory usage: %'.2f%cB):"
msgstr "Tilbagerulning (nuværende hukommelsesforbrug: %'.2f%cB):"
#: src/bin/options_behavior.c:217
msgid "Default cursor:"
msgstr "Standardmarkør:"
#: src/bin/options_behavior.c:226
msgid "Blinking Block"
msgstr "Blinkende blok"
#: src/bin/options_behavior.c:245
msgid "Steady Block"
msgstr "Fast blok"
#: src/bin/options_behavior.c:265
msgid "Blinking Underline"
msgstr "Blinkende understregning"
#: src/bin/options_behavior.c:285
msgid "Steady Underline"
msgstr "Fast understregning"
#: src/bin/options_behavior.c:305
msgid "Blinking Bar"
msgstr "Blinkende linje"
#: src/bin/options_behavior.c:325
msgid "Steady Bar"
msgstr "Fast linje"
#: src/bin/options_behavior.c:365 src/bin/options.c:217
msgid "Behavior"
msgstr "Adfærd"
#: src/bin/options_behavior.c:385
msgid "Show tabs"
msgstr "Vis faneblade"
#: src/bin/options_behavior.c:388
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Rul til bunden når der kommer nyt indhold"
#: src/bin/options_behavior.c:389
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Rul til bunden når der trykkes på en tast"
#: src/bin/options_behavior.c:395
msgid "React to key presses (typing sounds and animations)"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
msgstr "Lydunderstøttelse for tastetryk <failure>DEAKTIVERET</failure>!"
#: src/bin/options_behavior.c:406
msgid "Visual Bell"
msgstr "Visuel klokke"
#: src/bin/options_behavior.c:407
msgid "Bell rings"
msgstr "Klokke ringer"
#: src/bin/options_behavior.c:408
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Hasterklokke"
#: src/bin/options_behavior.c:410
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Flere instanser, én proces"
#: src/bin/options_behavior.c:411
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Indstil TERM til xterm-256color"
#: src/bin/options_behavior.c:412
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Tilbage-pil sender Del (i stedet for BackSpace)"
#: src/bin/options_behavior.c:413
msgid "Start as login shell"
msgstr "Start som loginskal"
#: src/bin/options_behavior.c:414
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr "Åbn nye terminaler i nuværende arbejdsmappe"
#: src/bin/options_behavior.c:415
msgid "Always show miniview"
msgstr "Vis altid minivisning"
#: src/bin/options_behavior.c:416
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr "Aktivér specielle Terminology-undvigekoder"
#: src/bin/options_behavior.c:417
msgid "Treat Emojis as double-width characters"
msgstr "Behandl Emojis som tegn med dobbelt bredde"
#: src/bin/options_behavior.c:418
msgid ""
"When grouping input, do it on all terminals and not just the visible ones"
msgstr ""
"Når input grupperes, så gør det på alle terminaler og ikke kun dem der er "
"synlige"
#: src/bin/options_behavior.c:425
msgid "Always open at size:"
msgstr "Åbn altid med størrelse:"
#: src/bin/options_behavior.c:435
msgid "Set Current:"
msgstr "Indstil nuværende:"
#: src/bin/options_behavior.c:446
msgid "Width:"
msgstr "Bredde:"
#: src/bin/options_behavior.c:468
msgid "Height:"
msgstr "Højde:"
#: src/bin/options_behavior.c:527
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places during tab switches,"
"<br>be those done due to key bindings or <br>mouse wheel over the tabs panel"
msgstr ""
"Indstil animationens tid som<br>sker når der skiftes faneblad,<br>hvad enten "
"det er med tastebindinger eller <br>når musehjul flyttes over "
"fanebladspanelet"
#: src/bin/options_behavior.c:532
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Faneblades zoom/skift animationstid:"
#: src/bin/options_behavior.c:540 src/bin/options_behavior.c:541
#: src/bin/options_mouse.c:186 src/bin/options_mouse.c:187
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:189
msgid "Options"
msgstr "Valgmuligheder"
#: src/bin/options.c:218 src/bin/options_mouse.c:147
msgid "Mouse"
msgstr "Mus"
#: src/bin/options.c:219 src/bin/options_font.c:499
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
#: src/bin/options.c:220 src/bin/options_theme.c:168
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/options.c:222
msgid "Colors"
msgstr "Farver"
#: src/bin/options.c:223
msgid "Keys"
msgstr "Taster"
#: src/bin/options.c:224 src/bin/options_elm.c:109
msgid "Toolkit"
msgstr "Værktøjskit"
#: src/bin/options.c:235
msgid "Temporary"
msgstr "Midlertidig"
#: src/bin/options_colors.c:99
msgid "Open website"
msgstr "Åbn websted"
#: src/bin/options_colors.c:131
#, c-format
msgid "<b>Author: </b>%s<br/><b>Website: </b>%s<br/><b>License: </b>%s"
msgstr "<b>Forfatter: </b>%s<br/><b>Websted: </b>%s<br/><b>Licens: </b>%s"
#: src/bin/options_colors.c:226
msgid "Color schemes"
msgstr "Farvetemaer"
#: src/bin/options_colors.c:265
#, c-format
msgid "Using theme <hilight>%s</hilight>"
msgstr "Bruger temaet <hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/options_elm.c:122
#, c-format
msgid ""
"<em>Terminology</em> uses the <hilight>elementary</hilight> toolkit.<br>The "
"toolkit configuration settings can be accessed by running <keyword>%s</"
"keyword>"
msgstr ""
"<em>Terminology</em> bruger <hilight>elementary</hilight>-værktøjskittet."
"<br>Konfigurationsindstillingerne til værktøjskittet kan tilgås ved at køre "
"<keyword>%s</keyword>"
#: src/bin/options_elm.c:134
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Start %s"
#: src/bin/options_elm.c:150 src/bin/win.c:383 src/bin/win.c:403
msgid "Scale"
msgstr "Skalering"
#: src/bin/options_elm.c:172 src/bin/win.c:432
msgid "Select preferred size so that this text is readable"
msgstr "Vælg den foretrukne størrelse så teksten er læsbar"
#: src/bin/options_elm.c:180
msgid ""
"The scale configuration can also be changed through <hilight>elementary</"
"hilight>'s configuration panel"
msgstr ""
"Skaleringskonfigurationen kan også ændres gennem <hilight>elementarys</"
"hilight> konfigurationspanel"
#: src/bin/options_font.c:550
msgid "Search font"
msgstr "Søg efter skrifttype"
#: src/bin/options_font.c:578
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmap"
#: src/bin/options_font.c:619
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
#: src/bin/options_font.c:681
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr "Vis fed og kursiv i terminalen"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:67
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:68
msgid "Shift+"
msgstr "Skift+"
#: src/bin/options_keys.c:69
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:70
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:71
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:82
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: src/bin/options_keys.c:270
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Tryk venligst tastesekvens"
#: src/bin/options_keys.c:386
msgid "Key Bindings"
msgstr "Tastebindinger"
#: src/bin/options_keys.c:458
msgid "Reset bindings"
msgstr "Nulstil bindinger"
#: src/bin/options_mouse.c:167
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Fokus opdeler under musen"
#: src/bin/options_mouse.c:168
msgid "Focus-related visuals"
msgstr "Fokus-relaterede visuelle"
#: src/bin/options_mouse.c:174
msgid "Auto hide the mouse cursor when idle:"
msgstr "Skjul automatisk musemarkøren når inaktiv:"
#: src/bin/options_mouse.c:204
msgid "Active Links:"
msgstr "Aktive links:"
#: src/bin/options_mouse.c:208
msgid "On emails"
msgstr "Ved e-mails"
#: src/bin/options_mouse.c:209
msgid "On file paths"
msgstr "Ved filstier"
#: src/bin/options_mouse.c:210
msgid "On URLs"
msgstr "Ved URL'er"
#: src/bin/options_mouse.c:211
msgid "On colors"
msgstr "Ved farver"
#: src/bin/options_mouse.c:212
msgid "Based on escape codes"
msgstr "Baseret på undvigekoder"
#: src/bin/options_mouse.c:213
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Gravatar-integration"
#: src/bin/options_mouse.c:215
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Træk-og-slip links"
#: src/bin/options_mouse.c:221
msgid "Inline if possible"
msgstr "Inline hvis det er muligt"
#: src/bin/options_mouse.c:265
msgid "E-mail:"
msgstr "E-mail:"
#: src/bin/options_mouse.c:269
msgid "URL (Images):"
msgstr "URL (billeder):"
#: src/bin/options_mouse.c:270
msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (video):"
#: src/bin/options_mouse.c:271
msgid "URL (All):"
msgstr "URL (alle):"
#: src/bin/options_mouse.c:274
msgid "Local (Images):"
msgstr "Lokale (billeder):"
#: src/bin/options_mouse.c:275
msgid "Local (Video):"
msgstr "Lokale (video):"
#: src/bin/options_mouse.c:276
msgid "Local (All):"
msgstr "Lokale (alle):"
#: src/bin/options_theme.c:187
#, c-format
msgid "Using colorscheme <hilight>%s</hilight>"
msgstr "Bruger farvetemaet <hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/termcmd.c:84
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Ukendt skrifttypekommando: %s"
#: src/bin/termcmd.c:118
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Ukendt gitterstørrelsekommando: %s"
#: src/bin/termcmd.c:146
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "Baggrundsfil kunne ikke læses: %s"
#: src/bin/termcmd.c:175
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ukendt kommando: %s"
#: src/bin/termio.c:467
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "Kunne ikke hente arbejdsmappe af pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:482
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse arbejdsmappe %s: %s"
#: src/bin/termio.c:1215
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "ikke-understøttet markeringsformat '%s'"
#: src/bin/termio.c:1375
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvis"
#: src/bin/termio.c:1385
msgid "Copy relative path"
msgstr "Kopiér relativ sti"
#: src/bin/termio.c:1387
msgid "Copy full path"
msgstr "Kopiér fuld sti"
#: src/bin/termio.c:2804
msgid "Open as URL"
msgstr "Åbn som URL"
#: src/bin/termio.c:4247
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "Kunne ikke allokere termpty"
#: src/bin/termpty.c:99 src/bin/termpty.c:141 src/bin/termpty.c:188
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr "memerr: %s"
#: src/bin/termpty.c:225
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Størrelse indstil ioctl mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:361
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til fildeskriptor %d: %s"
#: src/bin/termpty.c:618
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "Kunne ikke finde skal, falder tilbage til %s"
#: src/bin/termpty.c:665
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() af pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:672 src/bin/termpty.c:678
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() på pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:687
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() på pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:728 src/bin/termpty.c:736 src/bin/termpty.c:745
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke skifte nuværende mappe til '%s': %s"
#: src/bin/theme.c:91
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse noget tema for gruppe=%s: %s"
#: src/bin/win.c:424
msgid "Done"
msgstr "Færdig"
#: src/bin/win.c:440
msgid ""
"The scale configuration can be changed in the Settings (right click on the "
"terminal) → Toolkit, or by starting the command <keyword>elementary_config</"
"keyword>"
msgstr ""
"Skaleringskonfigurationen kan ændres i Indstillinger (højreklik på "
"terminalen) → Værktøjskit, eller ved at starte kommandoen "
"<keyword>elementary_config</keyword>"
#: src/bin/win.c:2334
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Ecore-IMF mislykkedes"
#: src/bin/win.c:6209
msgid "Ok"
msgstr "OK"
#: src/bin/win.c:6214
msgid "Cancel"
msgstr "Annuller"
#: src/bin/win.c:7412
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'ninja install'?"
msgstr "Kunne ikke finde terminology-tema! Glemte du 'ninja install'?"
#~ msgid "Shine:"
#~ msgstr "Skin:"
#~ msgid "React to key presses"
#~ msgstr "Reager på tastetryk"
#~ msgid "Become a borderless managed window"
#~ msgstr "Bliv et vindue uden kanter"
#~ msgid "Become maximized from the start"
#~ msgstr "Bliv maksimeret fra starten"
#~ msgid "Go into an iconic state from the start"
#~ msgstr "Gå i ikontilstand fra starten"
#~ msgid "Default"
#~ msgstr "Standard"
#~ msgid "Black"
#~ msgstr "Sort"
#~ msgid "Red"
#~ msgstr "Rød"
#~ msgid "Green"
#~ msgstr "Grøn"
#~ msgid "Yellow"
#~ msgstr "Gul"
#~ msgid "Blue"
#~ msgstr "Blå"
#~ msgid "Magenta"
#~ msgstr "Magenta"
#~ msgid "Cyan"
#~ msgstr "Cyan"
#~ msgid "White"
#~ msgstr "Hvid"
#~ msgid "Invisible"
#~ msgstr "Usynlig"
#~ msgid "Inverse"
#~ msgstr "Omvend"
#~ msgid "Inverse Background"
#~ msgstr "Omvend baggrund"
#~ msgid "Normal"
#~ msgstr "Normal"
#~ msgid "Bright/Bold"
#~ msgstr "Lys/fed"
#~ msgid "Intense"
#~ msgstr "Intens"
#~ msgid "Intense Bright/Bold"
#~ msgstr "Intens lys/fed"
#~ msgid "Reset all the colors"
#~ msgstr "Nulstil alle farverne"
#~ msgid ""
#~ "Could not find theme: file=%s group=%s error='%s', trying default theme"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke finde tema: fil=%s gruppe=%s fejl='%s', prøver standardtemaet"
#~ msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke indlæse standardtema for gruppe=%s: %s"
#~ msgid "Helpers"
#~ msgstr "Hjælpere"
#~ msgid "Set emotion module to use."
#~ msgstr "Sæt emotion-modul som skal bruges."
#~ msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke initialisere emotion-modulet '%s'"
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
#~ msgid "Audio muted"
#~ msgstr "Lyd på mute"
#~ msgid "Audio visualized"
#~ msgstr "Visualiseret lyd"
#~ msgid "Video Engine:"
#~ msgstr "Video-motor:"
#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automatisk"
#~ msgid "Cursor blinking"
#~ msgstr "Markørblink"
#~ msgid "Scrollback:"
#~ msgstr "Tilbagerulning:"
#~ msgid "Wallpaper"
#~ msgstr "Tapet"
#~ msgid "Inverse Base"
#~ msgstr "Omvend base"
#~ msgid "Use"
#~ msgstr "Brug"
#~ msgid "Reset"
#~ msgstr "Nulstil"