Updated translations from launchpad

SVN revision: 41381
devs/princeamd/enlightenment-0.17-elive
Aron Xu 15 years ago
parent cb99a78862
commit 4c843fd788
 1. 1
    po/LINGUAS
 2. 6961
    po/fo.po
 3. 5492
    po/pt_BR.po
 4. 89
    po/sk.po

@ -7,6 +7,7 @@ el
eo
es
fi
fo
fr
fr_CH
he

6961
po/fo.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,12 +1,12 @@
# Slovak translations for e17
#
# This file is put in public domain.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: e HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-08 13:16+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-10 16:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-16 15:14+0000\n"
"Last-Translator: milboy <Unknown>\n"
"Language-Team: Slovakian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -1188,27 +1188,27 @@ msgstr "%s neexistuje."
#: ../src/bin/e_fm.c:3039
msgid "Mount Error"
msgstr ""
msgstr "Chyba pri pripájaní"
#: ../src/bin/e_fm.c:3039
msgid "Can't mount device"
msgstr ""
msgstr "Nedá sa pripojiť jednotka"
#: ../src/bin/e_fm.c:3055
msgid "Unmount Error"
msgstr ""
msgstr "Chyba pri odpájaní"
#: ../src/bin/e_fm.c:3055
msgid "Can't unmount device"
msgstr ""
msgstr "Nedá sa odpojiť jednotka"
#: ../src/bin/e_fm.c:3070
msgid "Eject Error"
msgstr ""
msgstr "Chyba pri vysunutí"
#: ../src/bin/e_fm.c:3070
msgid "Can't eject device"
msgstr ""
msgstr "Nedá sa vysunúť jednotka"
#. printf("FM: SORT %1.3f (%i files) (%i queued, %i added) [%i iter]\n",
#. ecore_time_get() - tt, eina_list_count(sd->icons), queued,
@ -1228,7 +1228,7 @@ msgstr "Zrušiť"
#: ../src/bin/e_fm.c:7753 ../src/bin/e_fm.c:7913
msgid "Inherit parent settings"
msgstr ""
msgstr "Zdedené rodičovské nastavenia"
#: ../src/bin/e_fm.c:7762 ../src/bin/e_fm.c:7922
#: ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:208
@ -1262,15 +1262,15 @@ msgstr "Premenovať"
#: ../src/bin/e_fm.c:8107
msgid "Unmount"
msgstr ""
msgstr "Odpojiť"
#: ../src/bin/e_fm.c:8112
msgid "Mount"
msgstr ""
msgstr "Pripojiť"
#: ../src/bin/e_fm.c:8117
msgid "Eject"
msgstr ""
msgstr "Vysunúť"
#: ../src/bin/e_fm.c:8127
msgid "Properties"
@ -1909,7 +1909,7 @@ msgstr "Preskočiť panel"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:475 ../src/bin/e_int_border_remember.c:535
msgid "Skip Pager"
msgstr ""
msgstr "Preskočiť pager"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
@ -2367,6 +2367,12 @@ msgid ""
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Možný pokus o IPC hack. IPC socket\n"
"adresár už existuje, ALE jeho práva\n"
"sú príliš veľké,(čítať môžu všetci,\n"
"ale zapisovať iba vlastník, a nikto iný)\n"
"alebo nie ste vlastníkom. Prosím skontrolujte:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: ../src/bin/e_ipc.c:57
#, c-format
@ -2409,6 +2415,30 @@ msgid ""
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tIf you need this help, you don't need this option.\n"
msgstr ""
"Voľby:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPripojí sa k obrazovke DISPLAY.\n"
"\t\tnapr: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tPridá FALOŠNÚ xinerama obrazovku (namiesto skutočnej)\n"
"\t\tdané geometriou. Môžete pridat koľko chcete. Všetky\n"
"\t\tnahradzujú reálne obrazovky xinerama, ak nejaké sú.\n"
"\t\tPoužiteľné k simulácii xineramy.\n"
"\t\tnapr: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen "
"800x600+800+0\n"
"\t-profile PROFIL\n"
"\t\tPoužiť profil PROFIL miesto použivatelského predvoleného alebo "
"jednoducho \"predvoleného\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tByť dobrý.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tByť zlý.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tByť psychotický.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tspustiť zo zamknutou obrazovkou, takže bude vyžadované heslo.\n"
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tAk potrebujete túto nápovedu, nepotrebujete túto možnosť.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:389
msgid ""
@ -2621,6 +2651,9 @@ msgid ""
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať 'Sans' písmo. Skontrolujte, či "
"má Evas\n"
"podporu fontconfig a či fontconfig definuje 'Sans' písmo.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:735
msgid "Setup Screens"
@ -2644,7 +2677,7 @@ msgstr "Enlightenment nevie nakonfigurovať X šetrič."
#: ../src/bin/e_main.c:755
msgid "Setup Desklock"
msgstr ""
msgstr "Nastavenie Desklock"
#: ../src/bin/e_main.c:760
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
@ -2672,15 +2705,15 @@ msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém akcií."
#: ../src/bin/e_main.c:809
msgid "Setup Execution System"
msgstr ""
msgstr "Nastavenie výkonu systému"
#: ../src/bin/e_main.c:814
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenmentu sa nepodarilo nastaviť exec systém."
#: ../src/bin/e_main.c:818
msgid "Setup Remembers"
msgstr ""
msgstr "Nastaviť zapamätanie"
#: ../src/bin/e_main.c:823
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
@ -2705,7 +2738,7 @@ msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Súborový manažér.\n"
#.
#: ../src/bin/e_main.c:849
msgid "Setup Message System"
msgstr ""
msgstr "Nastaviť systémové správy"
#: ../src/bin/e_main.c:854
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
@ -2721,7 +2754,7 @@ msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém dnd."
#: ../src/bin/e_main.c:867
msgid "Setup Grab Input Handling"
msgstr ""
msgstr "Nastaviť zachytenie vstupnej manipulácie"
#: ../src/bin/e_main.c:872
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
@ -2759,11 +2792,11 @@ msgstr "Nastavenie DPMS"
#: ../src/bin/e_main.c:909
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment nie je schopný konfigurovať DPMS nastavenia."
#: ../src/bin/e_main.c:913
msgid "Set Up Powersave modes"
msgstr ""
msgstr "Nastaviť mód úspory energie"
#: ../src/bin/e_main.c:917
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
@ -2775,7 +2808,7 @@ msgstr "Nastaviť obrázok pozadia"
#: ../src/bin/e_main.c:927
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr ""
msgstr "Enlightenmentu sa nepodarilo nastaviť pozadia plochy systému."
#: ../src/bin/e_main.c:932
msgid "Setup Mouse"
@ -2819,7 +2852,7 @@ msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Thumbnail systém.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:981
msgid "Set Up File Ordering"
msgstr ""
msgstr "Nastavujem poradie súborov"
#: ../src/bin/e_main.c:985
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
@ -3001,24 +3034,32 @@ msgid ""
"Powering off.<br>You cannot do any other system actions<br>once a shutdown "
"has been started."
msgstr ""
"Vypínanie.<br>Nemôžete vykonávať iné akcie do systému<br>pokiaľ to nie je "
"kompletné."
#: ../src/bin/e_sys.c:416
msgid ""
"Resetting.<br>You cannot do any other system actions<br>once a reboot has "
"begun."
msgstr ""
"Resetovanie.<br>Nemôžete vykonávať iné akcie do systému<br>pokiaľ to nie je "
"kompletné."
#: ../src/bin/e_sys.c:423
msgid ""
"Suspending.<br>Until suspend is complete you cannot perform<br>any other "
"system actions."
msgstr ""
"Pozastavenie.<br>Nemôžete vykonávať iné akcie do systému<br>pokiaľ to nie je "
"kompletné."
#: ../src/bin/e_sys.c:430
msgid ""
"Hibernating.<br>You cannot perform an other system actions<br>until this is "
"complete."
msgstr ""
"Hibernácia.<br>Nemôžete vykonávať iné akcie do systému<br>pokiaľ to nie je "
"kompletné."
#: ../src/bin/e_sys.c:437 ../src/bin/e_sys.c:483
msgid "EEK! This should not happen"
@ -3527,7 +3568,7 @@ msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:149
#, c-format
msgid "%1.0f Chars"
msgstr ""
msgstr "%1.0f Znakov"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_mod_main.c:35
msgid "Client List Menu"

Loading…
Cancel
Save