enlightenment/po/fi.po

7621 lines
216 KiB
Plaintext

# Enlightenment (e17) CVS, Finnish translation
# This file is put in the public domain.
# Jani Väyrynen <janivayrynen@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment (e17) CVS\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-29 15:09+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-23 02:45+0200\n"
"Last-Translator: Jani väyrynen <janivayrynen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <janivayrynen@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Tietoa Enlightenmentista"
#: src/bin/e_about.c:20 src/bin/e_actions.c:2499 src/bin/e_config_dialog.c:267
#: src/bin/e_fm.c:939 src/bin/e_int_border_menu.c:216
#: src/bin/e_int_border_prop.c:81 src/bin/e_theme_about.c:20
#: src/modules/conf/e_conf.c:180
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:819
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:130
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:121
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:1877 src/modules/illume/e_mod_win.c:177
#: src/modules/mixer/app_mixer.c:531
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#: src/bin/e_about.c:21 src/bin/e_actions.c:2795 src/bin/e_actions.c:2799
#: src/bin/e_actions.c:2803 src/bin/e_int_menus.c:165 src/bin/e_main.c:663
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:182
#: src/modules/wizard/page_000.c:27
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Oikeudet %copy; 1999-2007, Englightenmentin kehitystiimi.<br><br>Toivomme "
"että nautit tämän ohjelmiston käyttämisestä yhtä paljon kuin me pidimme sen "
"kirjoittamisesta.<br><br>Tämä ohjelmisto tarjotaan sellaisenaan ilman "
"minkäänlaistatakuuta. Tämä ohjelmisto on lisenssin alainen, joten katso "
"COPYING- ja COPYING-PLAIN-lisenssitiedostot, jotka on asennettu "
"järjestelmääsi.<br><br>Enlightenment on <hilight>RASKAAN KEHITYKSEN</"
"hilight> alla eikä ole vakaa. Monet ominaisuudet ovat keskeneräisiä tai "
"eivät edes olemassa ja saattavat sisältää useita bugeja. Sinua on "
"<hilight>VAROITETTU!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "Tiimi"
#: src/bin/e_actions.c:345
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
"Olet tappamassa ikkunaa %s.<br><br>Pidä mielessä, että kaikki tämän ikkunan "
"tieto,<br>jota ei ole vielä tallennettu, häviää!<br><br>Haluatko varmasti "
"tappaa tämän ikkunan?"
#: src/bin/e_actions.c:357
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Haluatko varmasti tappaa tämän ikkunan?"
#: src/bin/e_actions.c:360 src/bin/e_actions.c:1776 src/bin/e_actions.c:1874
#: src/bin/e_actions.c:1938 src/bin/e_actions.c:2002 src/bin/e_actions.c:2066
#: src/bin/e_actions.c:2130 src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: src/bin/e_desklock.c:1047 src/bin/e_fm.c:9060 src/bin/e_fm.c:9289
#: src/bin/e_module.c:502 src/bin/e_screensaver.c:106
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"
#: src/bin/e_actions.c:362 src/bin/e_actions.c:1778 src/bin/e_actions.c:1876
#: src/bin/e_actions.c:1940 src/bin/e_actions.c:2004 src/bin/e_actions.c:2068
#: src/bin/e_actions.c:2132 src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: src/bin/e_desklock.c:1049 src/bin/e_fm.c:9058 src/bin/e_fm.c:9290
#: src/bin/e_module.c:503 src/bin/e_screensaver.c:108
msgid "No"
msgstr "Ei"
#: src/bin/e_actions.c:1769
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Haluatko varmasti poistua?"
#: src/bin/e_actions.c:1771
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Vaadit Enlightenmentista poistumista.<br><br>Haluatko varmasti poistua?"
#: src/bin/e_actions.c:1867
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Haluatko varmasti uloskirjautua?"
#: src/bin/e_actions.c:1869
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "Olet uloskirjautumassa.<br><br>Haluatko varmasti tehdä tämän?"
#: src/bin/e_actions.c:1931 src/bin/e_actions.c:2059
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Haluatko varmasti sammuttaa?"
#: src/bin/e_actions.c:1933
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr "Vaadit tietokoneesi sammuttamista.<br><br>Haluatko varmasti sammuttaa?"
#: src/bin/e_actions.c:1995
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Haluatko varmasti uudelleenkäynnistää?"
#: src/bin/e_actions.c:1997
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Vaadit tietokoneesi uudelleenkäynnistämistä.<br><br>Haluatko varmasti "
"uudelleenkäynnistää?"
#: src/bin/e_actions.c:2061
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Vaadit tietokoneesi asettamista valmiustilaan.<br><br>Haluatko varmasti "
"asettua valmiustilaan?"
#: src/bin/e_actions.c:2123
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Haluatko varmasti asettua lepotilaan?"
#: src/bin/e_actions.c:2125
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Vaadit koneesi asettamista lepotilaan.<br><br>Haluatko varmasti asettua "
"lepotilaan?"
#: src/bin/e_actions.c:2459 src/bin/e_actions.c:2470 src/bin/e_actions.c:2489
#: src/bin/e_actions.c:2494 src/bin/e_actions.c:2499 src/bin/e_actions.c:2504
#: src/bin/e_actions.c:2723 src/bin/e_actions.c:2727 src/bin/e_actions.c:2732
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_actions.c:2744 src/bin/e_actions.c:2750
msgid "Window : Actions"
msgstr "Ikkuna : Toiminnot"
#: src/bin/e_actions.c:2459 src/bin/e_fm.c:6106
msgid "Move"
msgstr "Siirrä"
#: src/bin/e_actions.c:2470
msgid "Resize"
msgstr "Muuta kokoa"
#: src/bin/e_actions.c:2481 src/bin/e_actions.c:2771 src/bin/e_actions.c:2773
#: src/bin/e_actions.c:2775 src/bin/e_actions.c:2777 src/bin/e_actions.c:2779
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:325
msgid "Menu"
msgstr "Valikko"
#: src/bin/e_actions.c:2481
msgid "Window Menu"
msgstr "Ikkunavalikko"
#: src/bin/e_actions.c:2489 src/bin/e_int_border_menu.c:186
msgid "Raise"
msgstr "Nosta"
#: src/bin/e_actions.c:2494 src/bin/e_int_border_menu.c:178
msgid "Lower"
msgstr "Laske"
#: src/bin/e_actions.c:2504 src/bin/e_int_border_menu.c:205
msgid "Kill"
msgstr "Tapa"
#: src/bin/e_actions.c:2509 src/bin/e_actions.c:2516 src/bin/e_actions.c:2523
#: src/bin/e_actions.c:2530 src/bin/e_actions.c:2532 src/bin/e_actions.c:2535
#: src/bin/e_actions.c:2538 src/bin/e_actions.c:2540 src/bin/e_actions.c:2542
#: src/bin/e_actions.c:2544 src/bin/e_actions.c:2551 src/bin/e_actions.c:2553
#: src/bin/e_actions.c:2555 src/bin/e_actions.c:2557 src/bin/e_actions.c:2559
#: src/bin/e_actions.c:2566 src/bin/e_actions.c:2571
msgid "Window : State"
msgstr "Ikkuna : Tila"
#: src/bin/e_actions.c:2509
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Tarttuva tila"
#: src/bin/e_actions.c:2516
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Ikonisoitu tila"
#: src/bin/e_actions.c:2523
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Koko ruudun -tila"
#: src/bin/e_actions.c:2530 src/bin/e_int_border_menu.c:150
#: src/bin/e_int_border_menu.c:351
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimoi"
#: src/bin/e_actions.c:2532
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maksimoi korkeussuunnassa"
#: src/bin/e_actions.c:2535
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maksimoi leveyssuunnasa"
#: src/bin/e_actions.c:2538
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maksimoi Koko ruudun -tila"
#: src/bin/e_actions.c:2540
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maksimointitila \"Älykäs\""
#: src/bin/e_actions.c:2542
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Maksimointitila \"Laajennus\""
#: src/bin/e_actions.c:2544
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Maksimointitila \"Täyttö\""
#: src/bin/e_actions.c:2551
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Varjo ylhäällä"
#: src/bin/e_actions.c:2553
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Varjo alhaalla"
#: src/bin/e_actions.c:2555
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Varjo vasemmalla"
#: src/bin/e_actions.c:2557
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Varjo oikealla"
#: src/bin/e_actions.c:2559
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Varjo"
#: src/bin/e_actions.c:2566
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Kehyksetön tila"
#: src/bin/e_actions.c:2571
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Kiinnitetty tila"
#: src/bin/e_actions.c:2576 src/bin/e_actions.c:2578 src/bin/e_actions.c:2580
#: src/bin/e_actions.c:2582 src/bin/e_actions.c:2584 src/bin/e_actions.c:2590
#: src/bin/e_actions.c:2595 src/bin/e_actions.c:2600 src/bin/e_actions.c:2606
#: src/bin/e_actions.c:2612 src/bin/e_actions.c:2614 src/bin/e_actions.c:2616
#: src/bin/e_actions.c:2618 src/bin/e_actions.c:2620 src/bin/e_actions.c:2622
#: src/bin/e_actions.c:2624 src/bin/e_actions.c:2626 src/bin/e_actions.c:2628
#: src/bin/e_actions.c:2630 src/bin/e_actions.c:2632 src/bin/e_actions.c:2634
#: src/bin/e_actions.c:2636 src/bin/e_actions.c:2642 src/bin/e_actions.c:2644
#: src/bin/e_actions.c:2646 src/bin/e_actions.c:2648 src/bin/e_actions.c:2650
#: src/bin/e_actions.c:2656 src/bin/e_actions.c:2662 src/bin/e_actions.c:2668
#: src/bin/e_actions.c:2673 src/bin/e_actions.c:2675 src/bin/e_actions.c:2677
#: src/bin/e_actions.c:2679 src/bin/e_actions.c:2681 src/bin/e_actions.c:2683
#: src/bin/e_actions.c:2685 src/bin/e_actions.c:2687 src/bin/e_actions.c:2689
#: src/bin/e_actions.c:2691 src/bin/e_actions.c:2693 src/bin/e_actions.c:2695
#: src/bin/e_actions.c:2697 src/bin/e_actions.c:2845 src/bin/e_actions.c:2850
#: src/bin/e_int_menus.c:134 src/bin/e_int_shelf_config.c:720
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:316 src/modules/ibox/e_mod_config.c:166
msgid "Desktop"
msgstr "Työpöytä"
#: src/bin/e_actions.c:2576
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Vaihda vasemmanpuoleiseen työpöytään"
#: src/bin/e_actions.c:2578
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Vaihda oikeanpuoleiseen työpöytään"
#: src/bin/e_actions.c:2580
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Vaihda yläpuoleiseen työpöytään"
#: src/bin/e_actions.c:2582
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Vaihda alapuoleiseen työpöytään"
#: src/bin/e_actions.c:2584
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Vaihda työpöytä..."
#: src/bin/e_actions.c:2590
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Näytä työpöytä"
#: src/bin/e_actions.c:2595
#, fuzzy
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Näytä työpöytä"
#: src/bin/e_actions.c:2600
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Vaihda työpöytään..."
#: src/bin/e_actions.c:2606
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Vaihda työpöytä lineaarisesti..."
#: src/bin/e_actions.c:2612
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "vaihda työpöytään 0"
#: src/bin/e_actions.c:2614
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "vaihda työpöytään 1"
#: src/bin/e_actions.c:2616
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "vaihda työpöytään 2"
#: src/bin/e_actions.c:2618
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "vaihda työpöytään 3"
#: src/bin/e_actions.c:2620
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "vaihda työpöytään 4"
#: src/bin/e_actions.c:2622
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "vaihda työpöytään 6"
#: src/bin/e_actions.c:2624
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "vaihda työpöytään 6"
#: src/bin/e_actions.c:2626
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "vaihda työpöytään 7"
#: src/bin/e_actions.c:2628
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "vaihda työpöytään 8"
#: src/bin/e_actions.c:2630
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "vaihda työpöytään 9"
#: src/bin/e_actions.c:2632
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "vaihda työpöytään 10"
#: src/bin/e_actions.c:2634
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "vaihda työpöytään 11"
#: src/bin/e_actions.c:2636
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "vaihda työpöytään..."
#: src/bin/e_actions.c:2642
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Vaihda vasemmanpuoleiseen työpöytään"
#: src/bin/e_actions.c:2644
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Vaihda oikeanpuoleiseen työpöytään"
#: src/bin/e_actions.c:2646
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Vaihda yläpuoleiseen työpöytään"
#: src/bin/e_actions.c:2648
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Vaihda alapuoleiseen työpöytään"
#: src/bin/e_actions.c:2650
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Vaihda työpöytä..."
#: src/bin/e_actions.c:2656
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Vaihda työpöytään..."
#: src/bin/e_actions.c:2662
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Vaihda työpöytä lineaarisesti..."
#: src/bin/e_actions.c:2668
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Vaihda työpöytään..."
#: src/bin/e_actions.c:2673
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 0"
#: src/bin/e_actions.c:2675
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 1"
#: src/bin/e_actions.c:2677
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 2"
#: src/bin/e_actions.c:2679
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 3"
#: src/bin/e_actions.c:2681
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 4"
#: src/bin/e_actions.c:2683
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 6"
#: src/bin/e_actions.c:2685
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 6"
#: src/bin/e_actions.c:2687
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 7"
#: src/bin/e_actions.c:2689
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 8"
#: src/bin/e_actions.c:2691
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 9"
#: src/bin/e_actions.c:2693
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 10"
#: src/bin/e_actions.c:2695
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään 11"
#: src/bin/e_actions.c:2697
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "vaihda työpöytään..."
#: src/bin/e_actions.c:2704 src/bin/e_actions.c:2706 src/bin/e_actions.c:2708
#: src/bin/e_actions.c:2713 src/bin/e_actions.c:2715 src/bin/e_actions.c:2717
#: src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:135
msgid "Screen"
msgstr "Näyttö"
#: src/bin/e_actions.c:2704
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Lähetä hiiri näytölle 0"
#: src/bin/e_actions.c:2706
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Lähetä hiiri näytölle 1"
#: src/bin/e_actions.c:2708
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Lähetä hiiri näytölle..."
#: src/bin/e_actions.c:2713
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Lähetä hiiri ruudun verran eteenpäin"
#: src/bin/e_actions.c:2715
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Lähetä hiiri ruudun verran taaksepäin"
#: src/bin/e_actions.c:2717
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Lähetä hiiri eteenpäin/taaksepäin..."
#: src/bin/e_actions.c:2755 src/bin/e_actions.c:2757 src/bin/e_actions.c:2759
#: src/bin/e_actions.c:2765
msgid "Window : Moving"
msgstr "Ikkuna : Siiretään"
#: src/bin/e_actions.c:2755
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Seuraavalle työpöydälle"
#: src/bin/e_actions.c:2757
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Edelliselle työpöydälle"
#: src/bin/e_actions.c:2759
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Työpöydältä #..."
#: src/bin/e_actions.c:2765
msgid "To Desktop..."
msgstr "Työpöydälle..."
#: src/bin/e_actions.c:2771
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Näytä päävalikko"
#: src/bin/e_actions.c:2773
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Näytä Suosikkisovellukset-valikko"
#: src/bin/e_actions.c:2775
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Näytä Kaikki sovellukset -valikko"
#: src/bin/e_actions.c:2777
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Näytä Asiakkaat-valikko"
#: src/bin/e_actions.c:2779
msgid "Show Menu..."
msgstr "Näytä valikko..."
#: src/bin/e_actions.c:2786 src/bin/e_actions.c:2791
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:140 src/modules/conf/e_mod_main.c:164
#: src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 src/modules/exebuf/e_mod_main.c:69
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:63 src/modules/fileman/e_mod_main.c:146
msgid "Launch"
msgstr "Käynnistä"
#: src/bin/e_actions.c:2786 src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Komento"
#: src/bin/e_actions.c:2791
msgid "Application"
msgstr "Sovellus"
#: src/bin/e_actions.c:2795 src/bin/e_int_menus.c:189
msgid "Restart"
msgstr "Käynnistä uudelleen"
#: src/bin/e_actions.c:2799 src/bin/e_int_menus.c:194
msgid "Exit"
msgstr "Poistu"
#: src/bin/e_actions.c:2803
#, fuzzy
msgid "Exit Now"
msgstr "Poistu"
#: src/bin/e_actions.c:2807 src/bin/e_actions.c:2812
#, fuzzy
msgid "Enlightenment : Mode"
msgstr "Enlightenmentin %s-moduuli"
#: src/bin/e_actions.c:2808
#, fuzzy
msgid "Presentation Mode Toggle"
msgstr "Koko ruudun -tila"
#: src/bin/e_actions.c:2813
#, fuzzy
msgid "Offline Mode Toggle"
msgstr "Varjo"
#: src/bin/e_actions.c:2817 src/bin/e_actions.c:2821 src/bin/e_actions.c:2825
#: src/bin/e_actions.c:2829 src/bin/e_actions.c:2833 src/bin/e_actions.c:2837
#: src/bin/e_configure.c:145 src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:301
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:827
#: src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:267
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:395
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:794
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:513
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:643
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:189 src/modules/syscon/e_mod_main.c:34
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:38 src/modules/syscon/e_mod_main.c:55
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:122
msgid "System"
msgstr "Järjestelmä"
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Log Out"
msgstr "Uloskirjaudu"
#: src/bin/e_actions.c:2821
msgid "Power Off Now"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2825
msgid "Power Off"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2829
msgid "Reboot"
msgstr "Käynnistä uudelleen"
#: src/bin/e_actions.c:2833
msgid "Suspend"
msgstr "Valmiustila"
#: src/bin/e_actions.c:2837
msgid "Hibernate"
msgstr "Lepotila"
#: src/bin/e_actions.c:2845
#, fuzzy
msgid "Lock"
msgstr "Lukot"
#: src/bin/e_actions.c:2850 src/bin/e_int_menus.c:1135
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Siivoa ikkunat"
#: src/bin/e_actions.c:2855
#, fuzzy
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Ikkuna : Toiminnot"
#: src/bin/e_actions.c:2855
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Valitut sovellukset"
#: src/bin/e_bg.c:37 src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
msgid "Set As Background"
msgstr "Aseta taustakuvaksi"
#: src/bin/e_border.c:5058
msgid "Desktop files scan done"
msgstr "Työpöytätiedostojen skannaus valmis"
#: src/bin/e_border.c:5070
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Työpöytätiedostojen skannaus"
#: src/bin/e_color_dialog.c:29
#, fuzzy
msgid "Color Selector"
msgstr "Profiilin valitsin"
#: src/bin/e_color_dialog.c:48 src/bin/e_config.c:1849
#: src/bin/e_config_dialog.c:257 src/bin/e_eap_editor.c:613
#: src/bin/e_eap_editor.c:677 src/bin/e_entry_dialog.c:62 src/bin/e_exec.c:327
#: src/bin/e_fm.c:8578 src/bin/e_fm.c:9216 src/bin/e_fm_prop.c:513
#: src/bin/e_int_border_remember.c:261 src/bin/e_int_border_remember.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:384 src/bin/e_module.c:396
#: src/bin/e_sys.c:441 src/bin/e_sys.c:487 src/bin/e_utils.c:647
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:64
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:85
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:365
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:212
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:327
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:389 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:416
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:435 src/modules/connman/e_mod_main.c:778
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_color_dialog.c:49 src/bin/e_eap_editor.c:615
#: src/bin/e_eap_editor.c:679 src/bin/e_entry_dialog.c:63 src/bin/e_fm.c:8580
#: src/bin/e_fm_prop.c:514 src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:116
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:284
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:366
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:117
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:216
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:331
#: src/modules/syscon/e_syscon.c:97 src/modules/connman/e_mod_main.c:779
msgid "Cancel"
msgstr "Peruuta"
#: src/bin/e_config.c:758 src/bin/e_config.c:791
#, fuzzy
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Asetustiedot tarvitsivat päivittämistä, Vanhat asetuksesi on poistettu<br>ja "
"uudet asetukset on asetettu. Tämä tulee tapahtumaan<br>säännöllisesti "
"kehitystyön aikana, joten älä ilmoita virheestä.<br>Tämä tarkoittaa "
"yksinertaisesti sitä että Enlightenment tarvitsee<br>uudet asetustiedot "
"toiminnoille, jotka yksinkertaisesti puuttuvat<br>vanhasta. Uudet asetukset "
"korjaavat tämän lisäämällä nämä uudet<br>ominaisuudet. Voit tehdä haluamasi "
"asetukset uudelleen.<br>Olemme pahoillamme häiriöstä.<br>"
#: src/bin/e_config.c:775
#, fuzzy
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Asetuksesi ovat UUDEMMAT kuin Enlightenment. Tämä on erittäin omituista,"
"<br>eikä näin pitäisi tapahtua ellet ole vaihtanut Enlightenmentia "
"vanhempaan<br>versioon, tai kopioinut asetuksia paikasta, jossa oli käytössä "
"uudempi versio<br>Enlightenmentista. Tämä on huono asia, ja varokeinona "
"asetuksesi on nytpalautettu<br> oletusasetuksiin. Olemme pahoillamme "
"häiriöstä.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1750
#, fuzzy
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: src/bin/e_config.c:1773
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>settings to disk. The error "
"could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>"
"%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Ilmeni virhe tallennettaessa Enlightenmentin<br>asetuksia levylle.Virhettä "
"ei voitu tunnistaa<br><br>Tiedosto, jossa virhe ilmeni,oli:<br>%"
"s<br><br>Tämä tiedosto on poistettu korruptoituneen datan välttämiseksi.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1784
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment's settings files are too big<br>for the file system they are "
"being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenmentin asetustiedostot ovat liian suuria<br>tiedostojärjestelmälle, "
"jolle ne on tallennettu.<br>Tämä virhe on hyvin omituinen, koska tiedostojen "
"pitäisi<br>olla erittäin pieniä. Voisitko tarkistaa<br>kotikansiosi "
"asetukset.<br><br>Tiedosto, jossa virhe ilmeni, oli:<br>%s<br><br>Tämä "
"tiedosto on poistettu korruptoituneen datan välttämiseksi.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1797
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the settings<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Tulostusvirhe ilmeni kirjoitettaessa asetus<br>tiedostoja Enlightenmentille. "
"Kovalevyssäsi on ongelmia,<br>ja se pitää mahdollisesti vaihtaa."
"<br><br>Tiedosto, jossa virhe ilmeni, oli:<br>%s<br><br>Tämä tiedosto on "
"poistettu korruptoituneen datan välttämiseksi.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1808
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its settings file<br>because it ran out of space "
"to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone "
"over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi kirjoittaa asetustiedostoaan,<br>koska sille ei ole "
"tarpeeksi tilaa kirjoittaa tiedostoa.<br>Joko sinun levytilasi on lopussa "
"tai olet ylittänyt levytilakiintiösi.<br><br>Tiedosto, jossa virhe ilmeni, "
"oli:<br>%s<br><br>Tämä tiedosto on poistettu korruptoituneen datan "
"välttämiseksi.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1820
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the settings file<br>it was writing closed on "
"it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenmentin asetustiedosto<br>sulkeutui juuri kun sitä oltiin "
"kirjoittamassa. Tämä on hyvin epätavallista.<br><br>Tiedosto, jossa virhe "
"ilmeni, oli:<br>%s<br><br>Tämä tiedosto on poistettu korruptoituneen datan "
"välttämiseksi.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1845
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Enlightenmentin asetusten kirjoitusongelmat"
#: src/bin/e_config_dialog.c:205 src/modules/battery/e_mod_main.c:1091
#: src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Lisäasetukset"
#: src/bin/e_config_dialog.c:234
msgid "Basic"
msgstr "Perusasetukset"
#: src/bin/e_config_dialog.c:259
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:818
msgid "Apply"
msgstr "Käytä"
#: src/bin/e_configure.c:25 src/bin/e_configure.c:34 src/bin/e_configure.c:37
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:86
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:197
msgid "Modules"
msgstr "Moduulit"
#: src/bin/e_configure.c:33 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:25 src/modules/mixer/e_mod_main.c:1079
msgid "Extensions"
msgstr "Lisäosat"
#: src/bin/e_container.c:117
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Säiliö %d"
#: src/bin/e_desklock.c:174
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Virhe - ei PAM-tukea"
#: src/bin/e_desklock.c:175
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"PAM-tukea ei rakennettu Enlightenmentiin, joten<br>työpöydän lukitus on "
"poistettu käytöstä."
#: src/bin/e_desklock.c:241
msgid "Lock Failed"
msgstr "Lukitseminen epäonnistui"
#: src/bin/e_desklock.c:242
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Työpöydän lukitseminen epäonnistui, koska jokin sovellus<br>on kaapannut "
"joko näppäimistön, hiiren tai molemmat<br>ja kaappausta on mahdoton rikkoa."
#: src/bin/e_desklock.c:333
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Syötä lukituksen avaava salasanasi, kiitos"
#: src/bin/e_desklock.c:709
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Todennusjärjestelmän virhe"
#: src/bin/e_desklock.c:710
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"PAM:a käyttävälle todennukselle tuli virheitä\n"
"todennusistunnon aloittamisessa. Virhekoodi oli <hilight>%i</hilight>.\n"
"Tämä on paha juttu, eikä tätä pitäisi tapahtua. Raportoi tämä bugi, kiitos."
#: src/bin/e_desklock.c:1036 src/bin/e_screensaver.c:95
msgid "Activate Presentation Mode?"
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:1040
msgid ""
"You unlocked desktop too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:1051 src/bin/e_screensaver.c:110
msgid "No, but increase timeout"
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:1054 src/bin/e_screensaver.c:113
msgid "No, and stop asking"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:158
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Epätäydelliset ikkunan ominaisuudet"
#: src/bin/e_eap_editor.c:159
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Ikkuna, jolle olet luomassa kuvaketta,<br>ei sisällä ikkunan nimi- ja "
"luokkaominaisuuksia,<br>joten tarvittuja ominaisuuksia, joita<br>tarvitaan "
"kuvakkeen käyttämiseksi tälle ikkunalle, ei voida arvata. Sen sijaan sinun "
"<br>täytyy käyttää ikkunan otsikkoa. Tämä toimii vain,<br>jos ikkunan "
"otsikko on sama kuin<br>ikkunan avautuessa eikä muutu."
#: src/bin/e_eap_editor.c:215
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Työpöydän alkioeditori"
#: src/bin/e_eap_editor.c:461 src/bin/e_fm_prop.c:400
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:145
msgid "Icon"
msgstr "Kuvake"
#: src/bin/e_eap_editor.c:472
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:136
msgid "Basic Info"
msgstr "Perusinfo"
#: src/bin/e_eap_editor.c:473 src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: src/bin/e_int_border_prop.c:467 src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:911
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: src/bin/e_eap_editor.c:479
msgid "Executable"
msgstr "Suoritettava ohjelma"
#: src/bin/e_eap_editor.c:487
msgid "Comment"
msgstr "Kommentti"
#: src/bin/e_eap_editor.c:512
msgid "General"
msgstr "Yleiset 6?"
#: src/bin/e_eap_editor.c:515
msgid "Generic Name"
msgstr "Yleinen nimi"
#: src/bin/e_eap_editor.c:520
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:105
msgid "Window Class"
msgstr "Ikkunan luokka"
#: src/bin/e_eap_editor.c:524 src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:179
msgid "Categories"
msgstr "Kategoriat"
#: src/bin/e_eap_editor.c:528
msgid "Mime Types"
msgstr "Mime-tyypit"
#: src/bin/e_eap_editor.c:534
msgid "Options"
msgstr "Valinnat"
#: src/bin/e_eap_editor.c:535
msgid "Startup Notify"
msgstr "Käynnistyksen huomautus"
#: src/bin/e_eap_editor.c:537
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Aja päätteessä"
#: src/bin/e_eap_editor.c:539
msgid "Show in Menus"
msgstr "Näytä valikoissa"
#: src/bin/e_eap_editor.c:543
msgid "Desktop file"
msgstr "Työpöytätiedosto"
#: src/bin/e_eap_editor.c:544
msgid "Filename"
msgstr "Tiedostonimi"
#: src/bin/e_eap_editor.c:573
msgid "Select an Icon"
msgstr "Valitse kuvake"
#: src/bin/e_eap_editor.c:642
msgid "Select an Executable"
msgstr "Valitse suoritettava ohjelma"
#: src/bin/e_entry.c:493 src/bin/e_fm.c:8080
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:269
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:123
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:112
msgid "Delete"
msgstr "Poista"
#: src/bin/e_entry.c:503 src/bin/e_fm.c:7987
msgid "Cut"
msgstr "Leikkaa"
#: src/bin/e_entry.c:511 src/bin/e_fm.c:6101 src/bin/e_fm.c:8001
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
#: src/bin/e_entry.c:519 src/bin/e_fm.c:7826 src/bin/e_fm.c:8014
msgid "Paste"
msgstr "Liitä"
#: src/bin/e_entry.c:529
msgid "Select All"
msgstr "Valitse kaikki"
#: src/bin/e_exec.c:221 src/bin/e_utils.c:201
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:278
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:518
msgid "Run Error"
msgstr "Ajovirhe"
#: src/bin/e_exec.c:222 src/bin/e_utils.c:202
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:279
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:519
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment ei pystynyt alustamaan lapsiprosessia:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:318
msgid "Application run error"
msgstr "Ohjelman ajovirhe"
#: src/bin/e_exec.c:320
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment ei voinut suorittaa sovellusta:<br><br>%s<br><br>Sovelluksen "
"käynnistys epäonnistui."
#: src/bin/e_exec.c:421
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Sovelluksen suoritusvirhe"
#: src/bin/e_exec.c:433
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "Sovelluksen %s suoritus loppui odottamatta."
#: src/bin/e_exec.c:439
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Lopetuskoodi %i palautettiin sovelluksesta %s."
#: src/bin/e_exec.c:447
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s keskeytyi keskeytyssignaaliin."
#: src/bin/e_exec.c:450
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s keskeytyi lopetussignaaliin."
#: src/bin/e_exec.c:454
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s keskeytyi poikkeussignaaliin."
#: src/bin/e_exec.c:457
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s keskeytyi liukulukuvirheeseen."
#: src/bin/e_exec.c:461
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s keskeytyi keskeyttämättömään kill-signaaliin."
#: src/bin/e_exec.c:465
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s keskeytyi segmentointivirheeseen."
#: src/bin/e_exec.c:469
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s keskeytyi rikkoutuneeseen putkeen."
#: src/bin/e_exec.c:472
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s keskeytyi terminaatiosignaaliin."
#: src/bin/e_exec.c:476
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s keskeytyi väylävirheeseen."
#: src/bin/e_exec.c:479
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s keskeytyi signaaliin %i."
#: src/bin/e_exec.c:535
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
"***Loput tulosteesta jätettiin pois. Tallenna tuloste katseltavaksi.***\n"
#: src/bin/e_exec.c:597 src/bin/e_exec.c:671 src/bin/e_exec.c:678
msgid "Error Logs"
msgstr "Virhelogit"
#: src/bin/e_exec.c:603 src/bin/e_exec.c:679
msgid "There was no error message."
msgstr "Virheviestiä ei ollut."
#: src/bin/e_exec.c:607 src/bin/e_exec.c:686
msgid "Save This Message"
msgstr "Tallenna tämä viesti"
#: src/bin/e_exec.c:611 src/bin/e_exec.c:690
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "Tämä virhelogi tallennetaan tiedostoon %s/%s.log"
#: src/bin/e_exec.c:637
msgid "Error Information"
msgstr "Virheinfo"
#: src/bin/e_exec.c:645
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Virhesignaalin info"
#: src/bin/e_exec.c:655 src/bin/e_exec.c:662
msgid "Output Data"
msgstr "Tulosteen data"
#: src/bin/e_exec.c:663
msgid "There was no output."
msgstr "Tulostetta ei ollut."
#: src/bin/e_fm.c:941
#, fuzzy
msgid "Nonexistent path"
msgstr "Puuttuva polku"
#: src/bin/e_fm.c:945
#, fuzzy, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr "%s ei ole olemassa"
#: src/bin/e_fm.c:3039
#, fuzzy
msgid "Mount Error"
msgstr "Ajovirhe"
#: src/bin/e_fm.c:3039
msgid "Can't mount device"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:3055
#, fuzzy
msgid "Unmount Error"
msgstr "Ajovirhe"
#: src/bin/e_fm.c:3055
msgid "Can't unmount device"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:3070
#, fuzzy
msgid "Eject Error"
msgstr "Ajovirhe"
#: src/bin/e_fm.c:3070
msgid "Can't eject device"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:3708
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i tiedostoa"
#: src/bin/e_fm.c:6114 src/bin/e_fm.c:7834 src/bin/e_fm.c:8022
#, fuzzy
msgid "Link"
msgstr "Lineaarinen"
#: src/bin/e_fm.c:6122 src/bin/e_fm.c:9001 src/bin/e_fm.c:9139
#, fuzzy
msgid "Abort"
msgstr "Tietoa"
#: src/bin/e_fm.c:7753 src/bin/e_fm.c:7913
#, fuzzy
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Valinnan asetukset"
#: src/bin/e_fm.c:7762 src/bin/e_fm.c:7922
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:208
msgid "View Mode"
msgstr "Näkymän tila"
#: src/bin/e_fm.c:7769 src/bin/e_fm.c:7929
msgid "Refresh View"
msgstr "Päivitä näkymä"
#: src/bin/e_fm.c:7777 src/bin/e_fm.c:7937
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Näytä piilotiedostot"
#: src/bin/e_fm.c:7789 src/bin/e_fm.c:7949
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Muista järjestys"
#: src/bin/e_fm.c:7798 src/bin/e_fm.c:7958
msgid "Sort Now"
msgstr "Lajittele nyt"
#: src/bin/e_fm.c:7810 src/bin/e_fm.c:7973
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:208
msgid "New Directory"
msgstr "Uusi hakemisto"
#: src/bin/e_fm.c:8088
msgid "Rename"
msgstr "Nimeä uudelleen"
#: src/bin/e_fm.c:8107
msgid "Unmount"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:8112
#, fuzzy
msgid "Mount"
msgstr "Valikon kohteiden tekstit"
#: src/bin/e_fm.c:8117
msgid "Eject"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:8127
msgid "Properties"
msgstr "Ominaisuudet"
#: src/bin/e_fm.c:8362 src/bin/e_fm.c:8415
#, fuzzy
msgid "Use default"
msgstr "Käytä oletusta"
#: src/bin/e_fm.c:8388 src/modules/fileman/e_mod_config.c:213
msgid "Grid Icons"
msgstr "Ruudukoidut kuvakkeet"
#: src/bin/e_fm.c:8396 src/modules/fileman/e_mod_config.c:215
msgid "Custom Icons"
msgstr "Mukautetut kuvakkeet"
#: src/bin/e_fm.c:8404 src/modules/fileman/e_mod_config.c:223
msgid "List"
msgstr "Listaa"
#: src/bin/e_fm.c:8429
#, fuzzy, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Kuvakkeen koko"
#: src/bin/e_fm.c:8475 src/bin/e_fm.c:8681
#, fuzzy
msgid "Set background..."
msgstr "Aseta taustakuvaksi"
#: src/bin/e_fm.c:8480 src/bin/e_fm.c:8724
#, fuzzy
msgid "Set overlay..."
msgstr "Hyllyn sisältö"
#: src/bin/e_fm.c:8579 src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1025
msgid "Clear"
msgstr "Poista käytöstä"
#: src/bin/e_fm.c:8803
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Luo uusi hakemisto"
#: src/bin/e_fm.c:8804
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Uuden hakemiston nimi:"
#: src/bin/e_fm.c:8858
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Uudelleennimeä %s:"
#: src/bin/e_fm.c:8860
msgid "Rename File"
msgstr "Uudelleennimeä tiedosto"
#: src/bin/e_fm.c:9000 src/bin/e_fm.c:9138
#, fuzzy
msgid "Retry"
msgstr "Käynnistä uudelleen"
#: src/bin/e_fm.c:9004 src/bin/e_fm.c:9144 src/modules/wizard/page_030.c:83
#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Ajovirhe"
#: src/bin/e_fm.c:9007
#, c-format
msgid "%s"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9059
msgid "No to all"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9061
msgid "Yes to all"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9064
#, fuzzy
msgid "Warning"
msgstr "Aloitetaan"
#: src/bin/e_fm.c:9067
#, fuzzy, c-format
msgid "File already exists, overwrite?<br><hilight>%s</hilight>"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa tiedoston<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm.c:9140
msgid "Ignore this"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9141
msgid "Ignore all"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9146
#, c-format
msgid "An error occured while performing an operation.<br>%s"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9292
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Vahvista poisto"
#: src/bin/e_fm.c:9297
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa tiedoston<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm.c:9303
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr ""
"Haluatko varmasti poistaa<br>%d valittu(a) tiedostoa hakemistossa:"
"<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm_prop.c:108
msgid "File Properties"
msgstr "Tiedoston ominaisuudet"
#: src/bin/e_fm_prop.c:338
msgid "File:"
msgstr "Tiedosto:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:345 src/bin/e_widget_fsel.c:328
msgid "Size:"
msgstr "Koko:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:352
msgid "Last Modified:"
msgstr "Viimeksi muokattu:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:359
msgid "File Type:"
msgstr "Tiedostotyyppi"
#: src/bin/e_fm_prop.c:366
msgid "Permissions"
msgstr "Oikeudet"
#: src/bin/e_fm_prop.c:367 src/bin/e_widget_fsel.c:344
msgid "Owner:"
msgstr "Omistaja"
#: src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Others can read"
msgstr "Muut saavat lukea"
#: src/bin/e_fm_prop.c:375
msgid "Others can write"
msgstr "Muut saavat kirjoittaa"
#: src/bin/e_fm_prop.c:377
msgid "Owner can read"
msgstr "Omistaja saa lukea"
#: src/bin/e_fm_prop.c:379
msgid "Owner can write"
msgstr "Omistaja saa kirjoittaa"
#: src/bin/e_fm_prop.c:385 src/bin/e_widget_fsel.c:307
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1033
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:167
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:154
msgid "Preview"
msgstr "Esikatselu"
#: src/bin/e_fm_prop.c:432
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:218
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:231
msgid "Default"
msgstr "Oletus"
#: src/bin/e_fm_prop.c:435
msgid "Thumbnail"
msgstr "Pikkukuva"
#: src/bin/e_fm_prop.c:438
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:425
msgid "Custom"
msgstr "Mukautettu"
#: src/bin/e_fm_prop.c:448
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Käytä tätä kuvaketta kaikille tämän tyypin tiedostoille"
#: src/bin/e_fm_prop.c:456
msgid "Link Information"
msgstr "Linkin info"
#: src/bin/e_fm_prop.c:502 src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:272
msgid "Select an Image"
msgstr "Valitse kuva"
#: src/bin/e_fm_hal.c:189
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr "%llu Tt"
#: src/bin/e_fm_hal.c:191
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr "%llu Gt"
#: src/bin/e_fm_hal.c:193
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr "%llu Mt"
#: src/bin/e_fm_hal.c:195
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr "%llu Kt"
#: src/bin/e_fm_hal.c:197
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr "%llu t"
#: src/bin/e_fm_hal.c:228
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Tuntematon tilavuus"
#: src/bin/e_fm_hal.c:322
msgid "Removable Device"
msgstr "Irroitettava laita"
#: src/bin/e_gadcon.c:1290 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:683
msgid "Plain"
msgstr "Paljas"
#: src/bin/e_gadcon.c:1299 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:691
msgid "Inset"
msgstr "Upotettu"
#: src/bin/e_gadcon.c:1308 src/bin/e_int_config_modules.c:41
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:727
msgid "Appearance"
msgstr "Ulkoasu"
#: src/bin/e_gadcon.c:1316
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Vieritä sisältöä automaattisesti"
#: src/bin/e_gadcon.c:1323
msgid "Able to be resized"
msgstr "Koko muutettavissa"
#: src/bin/e_gadcon.c:1335 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:762
msgid "Begin move/resize this gadget"
msgstr "Vempain: siirrä/muuta kokoa"
#: src/bin/e_gadcon.c:1341 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:768
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Poista tämä vempain"
#: src/bin/e_gadcon.c:1814
msgid "Stop move/resize this gadget"
msgstr "Vempain: lopeta siirtäminen/koon muuttaminen"
#: src/bin/e_hints.c:151
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Enlightenmentin edellinen istunto on yhä aktiivinen\n"
"tällä näytöllä. Keskeytetään käynnistys.\n"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:565
msgid "Window Locks"
msgstr "Ikkunalukot"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Yleiset lukot"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lukitse ikkuna, jotta se tekee vain sen mitä käsken"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Estä minua muuttamasta tätä ikkunaa vahingossa"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Estä tämän ikkunan sulkeminen"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Älä salli kehysten vaihtuvan tässä ikkunassa"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Muista nämä lukot tälle ikkunalle, kun se seuraavan kerran avautuu"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Estä ohjelmaa muuttamasta ominaisuutta:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:309 src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: src/bin/e_int_border_remember.c:511
msgid "Position"
msgstr "Sijainti"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:311 src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513 src/bin/e_int_shelf_config.c:536
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:640
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:443
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:637
msgid "Size"
msgstr "Koko"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:313 src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: src/bin/e_int_border_menu.c:537 src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: src/bin/e_int_border_remember.c:515 src/bin/e_int_shelf_config.c:575
msgid "Stacking"
msgstr "Pinoutuminen"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:315 src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr "Ikonisoitu tila"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:317 src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: src/bin/e_int_border_remember.c:523
msgid "Stickiness"
msgstr "Tarttuvuus"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:527
msgid "Shaded state"
msgstr "Varjostuksen tila"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
msgid "Maximized state"
msgstr "Maksimoinnin tila"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:529
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Koko näytön -tila"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Estä minua muuttamasta ominaisuutta:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:344 src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid "Border style"
msgstr "Kehyksen tyyli"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr "Estä minua:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr "Sulkemasta ikkunaa"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Uloskirjautumasta, kun tämä ikkuna on auki"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Muista nämä lukot"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:73
msgid "Edit Icon"
msgstr "Muokkaa kuvaketta"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:78
#, fuzzy
msgid "Add Application..."
msgstr "Lisää sovellus"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:89
msgid "Create Icon"
msgstr "Luo kuvake"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:99
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Lähetä työpöydälle"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:111
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Kiinnitä työpöydälle"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:122
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Irrota työpöydältä"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:131
#, fuzzy
msgid "More..."
msgstr "Tuo..."
#: src/bin/e_int_border_menu.c:165
msgid "Iconify"
msgstr "Ikonisoi"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:362
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maksimoi korkeussuunnassa"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:373
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maksimoi leveyssuunnassa"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:384
msgid "Unmaximize"
msgstr "Poista maksimointi"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:485
#, fuzzy
msgid "Keyboard Shortcut"
msgstr "Lisää näppäimistötoiminto"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:491
#, fuzzy
msgid "To Favorites Menu"
msgstr "Suosikkisovellukset-valikko"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:496
#, fuzzy
msgid "To Launcher"
msgstr "Lisää käynnistimeen"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:518 src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:37
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:321
msgid "Border"
msgstr "Kehys"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:527
msgid "Skip"
msgstr "Ohita"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:546 src/bin/e_int_border_prop.c:433
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:514
msgid "State"
msgstr "Tila"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:557
msgid "Remember"
msgstr "Muista"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:573 src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Ikkunan ominaisuudet"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:808
msgid "Always On Top"
msgstr "Aina päällä"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:819
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:101
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:265
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:260
msgid "Normal"
msgstr "Normaali"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:830
msgid "Always Below"
msgstr "Aina alla"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:922
msgid "Select Border Style"
msgstr "Valitse kehyksen tyyli"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:934
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr "Käytä E17:n oletuskuvakeasetuksia"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:943
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Käytä sovelluksen tarjoamaa kuvaketta"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:951
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Käytä käyttäjän määrittämää kuvaketta"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1012 src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Varjostettu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1025 src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Tarttuva"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1038 src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:117
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:140
msgid "Fullscreen"
msgstr "Koko näyttö"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1063 src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:35
msgid "Window List"
msgstr "Ikkunalista"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1073 src/modules/pager/e_mod_main.c:261
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2837 src/modules/pager/e_mod_main.c:2844
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2851 src/modules/pager/e_mod_main.c:2853
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2855 src/modules/pager/e_mod_main.c:2857
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2890 src/modules/pager/e_mod_main.c:2891
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2892 src/modules/pager/e_mod_main.c:2893
msgid "Pager"
msgstr "Sivuttaja"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1083
#, fuzzy
msgid "Taskbar"
msgstr "Ohita tehtäväpalkki"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:418
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "ICCCM:n ominaisuudet"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:419 src/bin/e_int_border_remember.c:480
msgid "Title"
msgstr "Otsikko"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Luokka"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:422 src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Kuvakkeen nimi"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Kone"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Rooli"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Minimikoko"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Maksimikoko"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Peruskoko"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Muuta askelten kokoa"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Kuvasuhde"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Alkutila"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "Ikkunan ID"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Ikkunaryhmä"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Vaihtuma"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Asiakasjohtaja"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Graviteetti"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Aktivoidu"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Hyväksyy aktivoinnin"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Kiireellinen"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Vaadi poistamista"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Vaadi sijaintia"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:466
msgid "NetWM Properties"
msgstr "NetWM:n ominaisuudet"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:471
msgid "Modal"
msgstr "Malli"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:474 src/bin/e_int_border_remember.c:537
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Ohita tehtäväpalkki"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:475 src/bin/e_int_border_remember.c:535
msgid "Skip Pager"
msgstr "Ohita Sivuttaja"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr "Piilotettu"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:75
msgid "Window Remember"
msgstr "Ikkunamuisti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:244
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Ikkunan ominaisuudet eivät ole ainutlaatuiset"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:247
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Yrität pyytää Enlightenmentia muistamaan käyttämään<br>ominaisuuksia (kuten "
"koko, sijainti, kehyksen tyyli etc.) ikkunaan<br>, jolla <hilight>ei ole "
"ainutlaatuisia ominaisuuksia</hilight>.<br><br>Tämä tarkoittaa sitä, että se "
"jakaa Nimen/Luokan, vaihtuman, roolin jne. ominaisuuden<br>yhden tai "
"useamman ruudunikkunan kanssa ja ominaisuuksien<br>muistaminen tälle "
"ikkunalle pätee kaikille muilleikkunoille,<br>jotka sopivat näihin "
"ominaisuuksiin.<br><br>Tämä on vain varoitus siinä tapauksessa, ettet "
"tarkoittanut tätä tapahtuvaksi.<br>Jos tarkoitit, paina yksinkertaisesti "
"<hilight>Käytä</hilight>- tai <hilight>OK</hilight>-painiketta<br>, jolloin "
"asetuksesi hyväksytään. Paina <hilight>Peruuta</hilight>, jos et<br>ole "
"varma, eikä mitään muuteta."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:333 src/bin/e_int_border_remember.c:363
msgid "No match properties set"
msgstr "Ei tunnistettavia ominaisuukia asetettuna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:336
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Yrität pyytää Enlightenmentia muistamaan käyttämään<br>ominaisuuksia (kuten "
"koko, sijainti, kehystyyli etc.) ikkunaan<br><hilight>määrittämättä, kuinka "
"se tulisi muistaa</hilight>.<br><br>Sinun täytyy määrittää ainakin yksi "
"tapa, jolla ikkuna muistetaan."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:366
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Yrität pyytää Enlightenmentia muistamaan käyttämään<br>ominaisuuksia (kuten "
"koko, sijainti, kehyksen tyyli etc.) ikkunaan<br>, jolla <hilight>ei ole "
"ainutlaatuisia ominaisuuksia</hilight>.<br><br>Tämä tarkoittaa sitä, että se "
"jakaa Nimen/Luokan, vaihtuman, roolin jne. ominaisuuden<br>yhden tai "
"useamman ruudunikkunan kanssa ja ominaisuuksien<br>muistaminen tälle "
"ikkunalle pätee kaikille muilleikkunoille,<br>jotka sopivat näihin "
"ominaisuuksiin.<br><br>Voit luultavasti haluta hyväksyä "
"<hilight>Yhteensovita vain yksi ikkuna</hilight> -ominaisuuden, jos<br> "
"haluat vain yhden instanssin tästä ikkunasta muokattavaksi "
"muiden<br>jäädessä muokkaamatta.<br><br> Tämä on vain varoitus siinä "
"tapauksessa, ettet tarkoittanut tätä tapahtuvaksi.<br>Jos tarkoitit, paina "
"yksinkertaisesti <hilight>Käytä</hilight>- tai <hilight>OK</hilight>-"
"painiketta<br>, jolloin asetuksesi hyväksytään. Paina <hilight>Peruuta</"
"hilight>, jos et<br>ole varma, eikä mitään muuteta."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:443
msgid "Nothing"
msgstr "Ei mitään"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Size and Position"
msgstr "Koko ja sijainti"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:447 src/bin/e_int_border_remember.c:517
msgid "Locks"
msgstr "Lukot"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:449
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Koko, sijainti ja lukot"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:451
msgid "Everything"
msgstr "Kaikki"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:464
msgid "Remember using"
msgstr "Muista"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:470
msgid "Window name and class"
msgstr "Ikkunan nimi ja luokka"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490
msgid "Window Role"
msgstr "Ikkunan rooli"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Window type"
msgstr "Ikkunan tyyppi"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Transience"
msgstr "Vaihtuma"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:510
msgid "Properties to remember"
msgstr "Muistettavat ominaisuudet"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:521
msgid "Icon Preference"
msgstr "Kuvakkeen ominaisuudet"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:525
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuaalityöpöytä"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:531
msgid "Current Screen"
msgstr "Nykyinen näyttö"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:533
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ohita ikkunalista"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:541
msgid "Match only one window"
msgstr "Sovita vain yksi ikkuna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:546
msgid "Start this program on login"
msgstr "Aloita tämä ohjelma sisäänkirjauduttaessa"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:550
msgid "Always focus on start"
msgstr "Aktivoi aina aloitettassa"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:42 src/bin/e_int_menus.c:210
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:176 src/modules/conf/e_conf.c:120
#: src/modules/conf/e_conf.c:131 src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:20 src/modules/ibar/e_mod_main.c:314
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:828 src/modules/ibox/e_mod_main.c:319
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:716 src/modules/pager/e_mod_main.c:815
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:282 src/modules/mixer/e_mod_main.c:662
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:1077
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:43 src/modules/fileman/e_mod_main.c:51
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:63 src/modules/fileman/e_mod_main.c:146
#: src/modules/wizard/page_050.c:26
msgid "File Manager"
msgstr "Tiedostonhallinta"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:44
#, fuzzy
msgid "Shelf"
msgstr "Hylly #"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:120
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduulien asetukset"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:181
msgid "Available Modules"
msgstr "Käytettävissä olevat moduulit"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:188
msgid "Load Module"
msgstr "Ota moduuli käyttöön"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:195
msgid "Loaded Modules"
msgstr "Käytössä olevat moduulit"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:202
msgid "Unload Module"
msgstr "Poista moduuli käytöstä"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:212 src/bin/e_int_config_modules.c:632
#: src/bin/e_int_config_modules.c:649 src/bin/e_int_config_modules.c:674
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:148 src/bin/e_int_gadcon_config.c:183
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:205
msgid "Description: Unavailable"
msgstr "Kuvaus: Ei käytettävissä"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:36
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Hyllyn sisältö"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:42
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Työkalurivin sisältö"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:120 src/modules/gadman/e_mod_config.c:106
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Käytettävissä olevat vempaimet"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:127 src/modules/gadman/e_mod_config.c:117
msgid "Add Gadget"
msgstr "Lisää vempain"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:133
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Valitut vempaimet"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:140
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Poista vempain"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 src/bin/e_toolbar.c:335
#, fuzzy
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Ponnahduksen setukset"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:82 src/bin/e_int_shelf_config.c:514
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:588
msgid "Layout"
msgstr "Asettelu"
#: src/bin/e_intl.c:361
msgid "Input Method Error"
msgstr "Syöttötavan virhe"
#: src/bin/e_intl.c:362
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Virhe syöttötavan suoritusohjelman käynnistyksessä.<br><br>Varmistaisitko, "
"että syöte-<br>tapasi asetukset ovat oikeat ja<br>että sinun asetuksillasi "
"ajettavan ohjelman polku on määritetty PATH-muuttujassasi<br>"
#: src/bin/e_int_menus.c:89
msgid "Main"
msgstr "Päävalikko"
#: src/bin/e_int_menus.c:106
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Suosikkisovellukset"
#: src/bin/e_int_menus.c:117
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:157
#: src/modules/wizard/page_070.c:198
msgid "Applications"
msgstr "Sovellukset"
#: src/bin/e_int_menus.c:141 src/bin/e_int_menus.c:1094
#: src/modules/conf_window_display/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_window_focus/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:34
msgid "Windows"
msgstr "Ikkunat"
#: src/bin/e_int_menus.c:149 src/bin/e_int_menus.c:1148
msgid "Lost Windows"
msgstr "Kadonneet ikkunat"
#: src/bin/e_int_menus.c:170
msgid "About"
msgstr "Tietoa"
#: src/bin/e_int_menus.c:175 src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:39
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:40
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:84
msgid "Theme"
msgstr "Teema"
#: src/bin/e_int_menus.c:262
msgid "Virtual"
msgstr "Virtuaali:"
#: src/bin/e_int_menus.c:269 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:39
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:41
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:85
msgid "Shelves"
msgstr "Hyllyt"
#: src/bin/e_int_menus.c:278
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Näytä/Piilota kaikki ikkunat"
#: src/bin/e_int_menus.c:575
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Ei sovelluksia)"
#: src/bin/e_int_menus.c:709
#, fuzzy
msgid "Set Virtual Desktops"
msgstr "Virtuaalityöpöydät"
#: src/bin/e_int_menus.c:1100 src/bin/e_int_menus.c:1283
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Ei ikkunoita)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1194 src/bin/e_int_menus.c:1297
msgid "No name!!"
msgstr "Ei nimeä!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:1375
msgid "(No Shelves)"
msgstr "(Ei hyllyjä)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1388 src/bin/e_shelf.c:1144
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:132
msgid "Shelf #"
msgstr "Hylly #"
#: src/bin/e_int_menus.c:1441
msgid "Add A Shelf"
msgstr "Lisää hylly"
#: src/bin/e_int_menus.c:1448
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Poista hylly"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:75 src/bin/e_shelf.c:1698
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:43
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Hyllyn asetukset"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:538
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:253
msgid "Tiny"
msgstr "Pikkuruinen"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:540
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:259
msgid "Small"
msgstr "Pieni"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:542 src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Medium"
msgstr "Keskiarvoinen"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:544
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:102
msgid "Large"
msgstr "Suuri"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:546
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:283
msgid "Huge"
msgstr "Valtava"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:552 src/bin/e_int_shelf_config.c:676
#, fuzzy
msgid "Set Contents..."
msgstr "Hyllyn sisältö"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:577
msgid "Above Everything"
msgstr "Kaiken päällä"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:579
msgid "Below Windows"
msgstr "Ikkunoiden alla"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:581
msgid "Below Everything"
msgstr "Kaiken alla"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:583
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Salli ikkunoidenn limittyä hyllyn kanssa"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:630
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr "Kutista sisältöä vastaavaksi"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:641
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pikseliä"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:646
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:628
msgid "Styles"
msgstr "Tyylit"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:684
msgid "Auto Hide"
msgstr "Automaattinen piilotus"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:685
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr "Piilota hylly automaattisesti"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:689
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Näytä hiiren hiirenheilautuksella"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:693
msgid "Show on mouse click"
msgstr "Näytä hiirenklikkauksella"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:697
msgid "Hide timeout"
msgstr "Piiloutumisen viive"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:701 src/bin/e_int_shelf_config.c:710
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f sekuntia"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:706
msgid "Hide duration"
msgstr "Piiloutumisen kesto"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:722
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Näytä kaikilla työpöydillä"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:724
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Näytä määritetyillä työpöydillä"
#: src/bin/e_ipc.c:47
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Mahdollinen IPC-hakkerointiyritys. IPC-pistoke-\n"
"hakemisto on jo olemassa, MUTTA sillä on\n"
"liialliset oikeudet (täytyy olla vain ja ainoastaan\n"
"omistajan luettavissa ja kirjoitettavissa)\n"
"tai sinä et ole sen omistaja. Tarkistaisitko:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_ipc.c:57
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"IPC-pistokehakemistoa ei voi luoda tai\n"
"tarkastella.\n"
"Tarkistaisitko:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_main.c:323
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tStart with desklock on, so password will be asked.\n"
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tIf you need this help, you don't need this option.\n"
msgstr ""
"Valinnat:\n"
"\t-näyttö DISPLAY\n"
"\t\tYhdistys näyttöön DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLisää keinotekoisen xinerama-ruudun (oikeiden sijaan)\n"
"\t\tLisää niin monta kun haluat. Ne kaikki korvaavat oikeita\n"
"\t\txinerama-ruutuja, jos yhtäkään. Tätä voidaan käyttää\n"
"\t\txineraman simuloimiseen.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\tKäytä asetusprofiilia CONF_PROFILE käyttäjän valitseman vakion sijaan tai "
"vain \"default\".\n"
"\t-hyvä\n"
"\t\tOle hyvä.\n"
"\t-paha\n"
"\t\tOle paha.\n"
"\t-psykoottinen\n"
"\t\tOle psykoottinen.\n"
#: src/bin/e_main.c:385
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää Ecorea!\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:411
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää tiedostojärjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:424
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää poistumissignaalinkäsittelijää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:430
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää HUP-signaalin käsittelijää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:442
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää X-yhteyttään.\n"
"Oletko asettanut DISPLAY-muuttujan?"
#: src/bin/e_main.c:450
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää hätähälytysjärjestelmäänsä.\n"
"Oletko asettanut DISPLAY-muuttujan?"
#: src/bin/e_main.c:473
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää yhteysjärjestelmäänsä.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:481
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää IPC-järjestelmäänsä.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:490
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment ei voi asettaa xineraman käärimistä.\n"
"Tätä ei pitäisi tapahtua."
#: src/bin/e_main.c:509
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää Evas-järjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:515
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että ecore_evas ei tue ohjelmistopohjaista\n"
"X11-renderöintiä Evasissa. Tarkista Evas- ja Ecore-asennuksesi ja tarkista\n"
"että ne tukevat ohjelmistopohjaista X11-renderöintiä."
#: src/bin/e_main.c:522
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että ecore_evas ei tue ohjelmistopohjaista\n"
"puskurirenderöintiä Evasissa. Tarkkista Evas ja Ecore asennuksesi ja "
"tarkista\n"
"että ne tukevat ohjelmistopohjaista ohjelmistopohjaista "
"puskurirenderöintimoottoria."
#: src/bin/e_main.c:538 src/bin/e_main.c:545
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää FDO-työpöytäjärjestelmää.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:559
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi luoda hakemistoja kotihakemistoosi.\n"
"Ehkä sinulla ei ole kotihakemistoa, tai levy on täynnä?"
#: src/bin/e_main.c:569
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää tiedostorekisterijärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:578
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää asetusjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:592
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa hyllyjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:600
msgid "Enlightenment cannot set up the pointer system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää osoitinjärjestelmää."
#: src/bin/e_main.c:609
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi asettaa reittejä tiedostojen löytämiselle.\n"
"Ehkäpä muisti on lopussa?"
#: src/bin/e_main.c:627
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää fonttijärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:638
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää teemajärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:643
msgid "Starting International Support"
msgstr "Käynnistetään kansainvälisyyden tuki"
#: src/bin/e_main.c:648
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää kansainvälisyyden järjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:659
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment ei voi käynnistää aloitusruutua.\n"
"Ehkäpä muisti on vähänä?"
#: src/bin/e_main.c:671
msgid "Testing Format Support"
msgstr "Testataan formaattitukea"
#: src/bin/e_main.c:682
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi luoda puskurikangasta. "
"Tarkistaisitko,\n"
"että Evasilla on ohjelmistopohjainen puskurimoottorin tuki.\n"
#: src/bin/e_main.c:693
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi ladata PNG-tiedostoja. Tarkista, "
"että\n"
"Evasilla on PNG-latauksen tuki.\n"
#: src/bin/e_main.c:702
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi ladata JPEG-tiedostoja. Tarkista,\n"
"että Evasilla on JPEG-latauksen tuki.\n"
#: src/bin/e_main.c:711
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi ladata EET-tiedostoja. Tarkista,\n"
"että Evasilla on EET-latauksen tuki.\n"
#: src/bin/e_main.c:722
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment selvitti, että Evas ei voi ladata PNG-tiedostoja. Tarkista, "
"että\n"
"Evasilla on PNG-latauksen tuki.\n"
#: src/bin/e_main.c:732
msgid "Setup Screens"
msgstr "Aseta näytöt"
#: src/bin/e_main.c:737
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment asettama ikkunanhallinta kaikille järjestelmäsi näytöille\n"
"epäonnistui. Ehkäpä toinen ikkunamanageri on käynnissä?\n"
#: src/bin/e_main.c:743
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Aseta näytönsäästäjä"
#: src/bin/e_main.c:748
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment ei voi säätää X-näytönsäästäjää."
#: src/bin/e_main.c:752
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Aseta työpöydän lukko"
#: src/bin/e_main.c:757
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa työpöydän lukitusjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:770
msgid "Setting up Paths"
msgstr "Asetetaan polkuja"
#: src/bin/e_main.c:787
msgid "Setup System Controls"
msgstr "Aseta järjestelmän kontrollit"
#: src/bin/e_main.c:792
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää järjestelmäkomentojärjestelmää.\n"
#: src/bin/e_main.c:797
msgid "Setup Actions"
msgstr "Aseta toiminnot"
#: src/bin/e_main.c:802
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa toimintojärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:806
msgid "Setup Execution System"
msgstr "Aseta suoritusjärjestelmä"
#: src/bin/e_main.c:811
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr "Enlighenment ei voi asettaa suoritusjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:816
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Aseta muistamiset"
#: src/bin/e_main.c:821
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa muistamisasetuksia."
#: src/bin/e_main.c:829
msgid "Setup FM"
msgstr "Aseta tiedostonhallinta"
#: src/bin/e_main.c:834
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment ei voi aloittaa tiedostonhallintaa.\n"
#: src/bin/e_main.c:849
msgid "Setup Message System"
msgstr "Aseta viestijärjestelmä"
#: src/bin/e_main.c:854
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa viestijärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:859
msgid "Setup DND"
msgstr "Aseta Drag & Drop (DND)"
#: src/bin/e_main.c:864
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa Drag & Drop -järjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:869
#, fuzzy
msgid "Setup Grab Input Handling"
msgstr "Aseta syötteenkaappauksen hallinta"
#: src/bin/e_main.c:874
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
"Enlightenment ei voi asettaa syötteenkaappauksen hallintajärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:879
msgid "Setup Modules"
msgstr "Aseta moduulit"
#: src/bin/e_main.c:884
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa moduulijärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:889
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Aseta väriluokat"
#: src/bin/e_main.c:894
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa väriluokkajärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:899
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Aseta vempaimenhallinta (Gadcon)"
#: src/bin/e_main.c:904
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa vempaimenhallintajärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:909
msgid "Setup DPMS"
msgstr "Aseta DPMS"
#: src/bin/e_main.c:914
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Elightenment ei voi säätää DPMS-asetuksia."
#: src/bin/e_main.c:918
#, fuzzy
msgid "Set Up Powersave modes"
msgstr "Aseta CPU:n tehokäytäntö"
#: src/bin/e_main.c:922
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa ponnahdusjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:927
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Aseta taustakuva"
#: src/bin/e_main.c:932
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa työpöydän taustakuvajärjestelmäänsä"
#: src/bin/e_main.c:937
msgid "Setup Mouse"
msgstr "Aseta hiiri"
#: src/bin/e_main.c:942
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Elightenment ei voi säätää DPMS-asetuksia."
#: src/bin/e_main.c:947
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Aseta hiiri/näppäimistötoiminnot"
#: src/bin/e_main.c:952
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa hiiri/näppäimistötoimintojärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:957
msgid "Setup Popups"
msgstr "Aseta ponnahdukset"
#: src/bin/e_main.c:962
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa ponnahdusjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:967
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Aseta hyllyt"
#: src/bin/e_main.c:972
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa hyllyjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:977
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr "Asetetaan pikkukuvien tekijä"
#: src/bin/e_main.c:982
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment ei voi käynnistää pikkukuvajärjestelmäänsä.\n"
#: src/bin/e_main.c:987
msgid "Set Up File Ordering"
msgstr "Aseta tiedostojen järjestely"
#: src/bin/e_main.c:991
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr "Enlightenment ei voi asettaa tiedostojenjärjestelyjärjestelmäänsä."
#: src/bin/e_main.c:1026
msgid "Load Modules"
msgstr "Lataa moduulit"
#: src/bin/e_main.c:1034
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment kaatui varhaisessa vaiheessa ja on<br>käynnistetty uudelleen."
"<br>Kaikki moduulit on poistettu käytöstä<br> eikä niitä ladata, jotta voit "
"poistaa<br>ongelmamoduulit kokoonpanostasi. Moduulien<br>asetusvalikon "
"tulisi antaa sinun valita moduulisi<br>uudestaan."
#: src/bin/e_main.c:1041
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr ""
"Enlightenment kaatui varhaisessa vaiheessa ja on käynnistetty uudelleen."
#: src/bin/e_main.c:1042
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment kaatui varhaisessa vaiheessa ja on<br>käynnistetty uudelleen."
"<br>Kaikki moduulit on poistettu käytöstä<br> eikä niitä ladata, jotta voit "
"poistaa<br>ongelmamoduulit kokoonpanostasi. Moduulien<br>asetusvalikon "
"tulisi antaa sinun valita moduulisi<br>uudestaan."
#: src/bin/e_main.c:1050
msgid "Configure Shelves"
msgstr "Muokkaa hyllyjä"
#: src/bin/e_main.c:1061
msgid "Almost Done"
msgstr "Melkein valmis"
#: src/bin/e_module.c:117
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Virhe moduulin %s lataamisessa.<br>Yhtäkään moduulia nimeltä %s ei "
"löytynyt<br>etsityistä hakemistoista.<br>"
#: src/bin/e_module.c:121 src/bin/e_module.c:134 src/bin/e_module.c:151
msgid "Error loading Module"
msgstr "Virhe moduulin lataamisessa"
#: src/bin/e_module.c:128 src/bin/e_module.c:145
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Moduulin %s lataamisessa tapahtui virhe<br>Täydellinen polku tähän moduuliin "
"on:<br>%s<br>Raportoitu virhe oli:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:150
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Moduuli ei sisällä kaikkia tarvittuja funktioita"
#: src/bin/e_module.c:164
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Moduuli-API:n virhe<br>Virhe moduulin %s käynnistyksessä<br>Moduuli vaatii "
"vähintään moduuli-API:n version %i.<br>Enlightenmentin ilmoittama moduuli-"
"API on: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:169
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenmentin %s-moduuli"
#: src/bin/e_module.c:497
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Haluaisitko poistaa käytöstä tämän moduulin?<br>"
#: src/bin/e_screensaver.c:99
msgid ""
"You disabled screensaver too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
#: src/bin/e_shelf.c:1272 src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:281
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän hyllyn?"
#: src/bin/e_shelf.c:1273
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr "Vaadit tämän hyllyn poistamista.<br><br>Haluatko varmasti poistaa sen?"
#: src/bin/e_shelf.c:1688 src/bin/e_toolbar.c:325
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Lopeta kohteiden siirtäminen/koon muuttaminen"
#: src/bin/e_shelf.c:1690 src/bin/e_toolbar.c:327
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Aloita kohteiden siirtäminen/koon muuttaminen"
#: src/bin/e_shelf.c:1703
#, fuzzy
msgid "Set Shelf Contents"
msgstr "Hyllyn sisältö"
#: src/bin/e_shelf.c:1708
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Poista tämä hylly"
#: src/bin/e_startup.c:66
msgid "Starting"
msgstr "Aloitetaan"
#: src/bin/e_sys.c:170
msgid "Checking System Permissions"
msgstr "Tarkistetaan järjestelmän oikeuksia"
#: src/bin/e_sys.c:208 src/bin/e_sys.c:219 src/bin/e_sys.c:228
#: src/bin/e_sys.c:237
msgid "System Check Done"
msgstr "Järjestelmän tarkistus valmis"
#: src/bin/e_sys.c:314
msgid "Logout problems"
msgstr "Sisäänkirjautumisen ongelmat"
#: src/bin/e_sys.c:317
msgid ""
"Logout is taking too long. Some<br>applications refuse to close.<br>Do you "
"want to finish the logout<br>anyway without closing these<br>applications "
"first?"
msgstr ""
"Uloskirjautuminen kestää liian kauan. Jotkin<br>sovellukset kieltäytyvät "
"sulkeutumasta.<br>Haluatko suorittaa uloskirjautumisen loppuun<br>joka "
"tapauksessa sulkematta näitä<br>sovelluksia ensin?"
#: src/bin/e_sys.c:323
msgid "Logout now"
msgstr "Kirjaudu ulos nyt"
#: src/bin/e_sys.c:324
msgid "Wait longer"
msgstr "Odota pidempään"
#: src/bin/e_sys.c:325
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Peruuta uloskirjautuminen"
#: src/bin/e_sys.c:363
msgid "Logout in progress"
msgstr "Uloskirjautuminen käynnissä"
#: src/bin/e_sys.c:366
#, fuzzy
msgid "Logout in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr ""
"Uloskirjautuminen on juuri käynnissä.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:395 src/bin/e_sys.c:456
msgid "Enlightenment is busy with another request"
msgstr "Enlightenment on kiireinen toisen vaatimuksen takia"
#: src/bin/e_sys.c:401
#, fuzzy
msgid ""
"Logging out.<br>You cannot perform other system actions<br>once a logout has "
"begun."
msgstr ""
"Enlightenment on kirjaamassa sinua ulos.<br>Et voi suorittaa muita "
"järjestelmätoimintoja,<br>kun uloskirjautuminen on alkanut."
#: src/bin/e_sys.c:409
#, fuzzy
msgid ""
"Powering off.<br>You cannot do any other system actions<br>once a shutdown "
"has been started."
msgstr ""
"Enlightenment sammuttaa järjestelmää.<br>Et voi suorittaa muita "
"järjestelmätoimintoja,\n"
"kun sammutus on alkanut."
#: src/bin/e_sys.c:416
#, fuzzy
msgid ""
"Resetting.<br>You cannot do any other system actions<br>once a reboot has "
"begun."
msgstr ""
"Enlightenment uudelleenkäynnistää järjestelmää.<br>Et voi suorittaa muita "
"järjestelmätoimintoja,<br>kun uudelleenkäynnistys on alkanut."
#: src/bin/e_sys.c:423
#, fuzzy
msgid ""
"Suspending.<br>Until suspend is complete you cannot perform<br>any other "
"system actions."
msgstr ""
"Enlightenment asettaa järjestelmää valmiustilaan.<br>Ennen valmiustilan "
"loppuunsaattamista et voi suorittaa<br>muita järjestelmätoimintoja."
#: src/bin/e_sys.c:430
#, fuzzy
msgid ""
"Hibernating.<br>You cannot perform an other system actions<br>until this is "
"complete."
msgstr ""
"Enlightenment asettaa järjestelmää lepotilaan.<br>Ennen lepotilan "
"loppuunsaattamista et voi suorittaa<br>muita järjestelmätoimintoja."
#: src/bin/e_sys.c:437 src/bin/e_sys.c:483
msgid "EEK! This should not happen"
msgstr "IIK! Tätä ei pitäisi tapahtua"
#: src/bin/e_sys.c:463
msgid "Power off failed."
msgstr ""
#: src/bin/e_sys.c:468
#, fuzzy
msgid "Reset failed."
msgstr "Työpöytätiedosto"
#: src/bin/e_sys.c:473
#, fuzzy
msgid "Suspend failed."
msgstr "Lepotilan viive"
#: src/bin/e_sys.c:478
#, fuzzy
msgid "Hibernate failed."
msgstr "Järjestelmäsi asettaminen lepotilaan epäonnistui."
#: src/bin/e_sys.c:535
msgid "Power off"
msgstr ""
#: src/bin/e_sys.c:538
#, fuzzy
msgid "Power off.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Koneesi uudelleenkäynnistetään.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:562
#, fuzzy
msgid "Resetting"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: src/bin/e_sys.c:565
#, fuzzy
msgid "Resetting.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Koneesi uudelleenkäynnistetään.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:588
msgid "Suspending"
msgstr "Asetutaan valmiustilaan"
#: src/bin/e_sys.c:591
#, fuzzy
msgid "Suspending.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Koneesi asetetaan valmiustilaan.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:614
msgid "Hibernating"
msgstr "Asetutaan lepotilaan"
#: src/bin/e_sys.c:617
#, fuzzy
msgid "Hibernating.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Koneesi asetetaan lepotilaan.<br><hilight>Odota, kiitos.</hilight>"
#: src/bin/e_theme_about.c:17
#, fuzzy
msgid "About Theme"
msgstr "Tietoa teemasta"
#: src/bin/e_theme.c:42
msgid "Set As Theme"
msgstr "Aseta teemaksi"
#: src/bin/e_toolbar.c:340
#, fuzzy
msgid "Set Toolbar Contents"
msgstr "Työkalurivin sisältö"
#: src/bin/e_utils.c:246
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Ei voi poistua - kuolemattomia ikkunoita."
#: src/bin/e_utils.c:247
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Joitain ikkunoita, joilla on elinaikalukko aktivoituna, on vielä jäljellä. "
"Tämä tarkoittaa sitä,<br>että Enlightenment ei salli itseään suljettavan "
"ennen kuin nämä ikkunat on<br>suljettu tai elinaikalukko poistettu.<br>"
#: src/bin/e_utils.c:811
#, c-format
msgid "%'.0f Bytes"
msgstr "%'.0f tavua"
#: src/bin/e_utils.c:815
#, c-format
msgid "%'.0f KB"
msgstr "%'.0f kt"
#: src/bin/e_utils.c:819
#, c-format
msgid "%'.0f MB"
msgstr "%'.0f Mt"
#: src/bin/e_utils.c:823
#, c-format
msgid "%'.1f GB"
msgstr "%'.1f Gt"
#: src/bin/e_utils.c:843
#, c-format
msgid "In the Future"
msgstr "Tulevaisuudessa"
#: src/bin/e_utils.c:848
#, c-format
msgid "In the last Minute"
msgstr "Viimeisimmän minuutin aikana"
#: src/bin/e_utils.c:850
#, c-format
msgid "%li Years ago"
msgstr "%li vuotta sitten"
#: src/bin/e_utils.c:852
#, c-format
msgid "%li Months ago"
msgstr "%li kuukautta sitten"
#: src/bin/e_utils.c:854
#, c-format
msgid "%li Weeks ago"
msgstr "%li viikkoa sitten"
#: src/bin/e_utils.c:856
#, c-format
msgid "%li Days ago"
msgstr "%li päivää sitten"
#: src/bin/e_utils.c:858
#, c-format
msgid "%li Hours ago"
msgstr "%li tuntia sitten"
#: src/bin/e_utils.c:860
#, c-format
msgid "%li Minutes ago"
msgstr "%li minuuttia sitten"
#: src/bin/e_utils.c:866
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:1107
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_keybindings.c:1134
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:251
#: src/modules/wizard/page_020.c:21 src/modules/wizard/page_020.c:29
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:63
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:243
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:121
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:79
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:110
msgid "Add"
msgstr "Lisää"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:69
msgid "Remove"
msgstr "Poista"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:83
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:258
msgid "Up"
msgstr "Ylös"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:89
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:263
msgid "Down"
msgstr "Alas"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:293
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Lisää Suosikkeihin"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:299
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:305
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:834
#: src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:275
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:402
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:519
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:649
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:193
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Siirry ylös hakemistossa"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:360
msgid "Permissions:"
msgstr "Oikeudet"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:376
msgid "Modified:"
msgstr "Muokattu"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:615
#, c-format
msgid "You"
msgstr "Sinä"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:664
#, c-format
msgid "Protected"
msgstr "Suojattu"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:666 src/bin/e_widget_fsel.c:675
#: src/bin/e_widget_fsel.c:684
#, c-format
msgid "Read Only"
msgstr "Vain luku"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:673 src/bin/e_widget_fsel.c:682
#, c-format
msgid "Forbidden"
msgstr "Kielletty"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:691
msgid "Read-Write"
msgstr "Luku-Kirjoitus"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:41
#, fuzzy
msgid "Battery Monitor Settings"
msgstr "Akkumonitorin asetukset"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:93
msgid "Basic Settings"
msgstr "Perusasetukset"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:94
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Näytä varoitus akun ollessa vähänä"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:137
#, fuzzy
msgid "Check every:"
msgstr "Akun tarkistuksen väli:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:139
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:149
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:379
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f ticks"
msgstr "%1.0f tiedostoa"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:141
#, fuzzy
msgid "Polling"
msgstr "Paljas"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:144
#, fuzzy
msgid "Show alert on low battery"
msgstr "Näytä varoitus akun ollessa vähänä"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:146
#, fuzzy
msgid "Alert when at:"
msgstr "Hälytä akun tason ollessa:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:148
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f min"
msgstr "%1.0f minuuttia"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f %%"
msgstr "%3.0f%%"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:152
msgid "Auto dismiss in..."
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:154
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f sec"
msgstr "%1.1f sekuntia"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:156
#, fuzzy
msgid "Alert"
msgstr "Kiihdytä"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:161
#, fuzzy
msgid "Auto Detect"
msgstr "Automaattinen piilotus"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:163
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:39
#: src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:36
#: src/modules/conf_desk/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:30
msgid "Internal"
msgstr "Sisäinen"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:165
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:280
#, fuzzy
msgid "HAL"
msgstr "ALT"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:168
msgid "Hardware"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:135
msgid "Battery"
msgstr "Akku"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:844
#, fuzzy
msgid "Your battery is low!"
msgstr "Näytä varoitus akun ollessa vähänä"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:846
msgid "AC power is recommended."
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:921
msgid "N/A"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:992 src/modules/battery/e_mod_main.c:994
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1001 src/modules/battery/e_mod_main.c:1003
msgid "ERROR"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1093
msgid "Battery Meter"
msgstr "Akkumittari"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:98
msgid "Clock"
msgstr "Kello"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:140 src/modules/conf/e_mod_main.c:144
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:164 src/modules/conf/e_mod_main.c:265
#, fuzzy
msgid "Settings Panel"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:235
#, fuzzy
msgid "Presentation"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:242
#, fuzzy
msgid "Offline"
msgstr "Sammutuksen viive"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:270
#, fuzzy
msgid "Modes"
msgstr "Moduulit"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:50
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:42
msgid "Favorites Menu"
msgstr "Suosikkisovellukset-valikko"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:104
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:119
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:36
msgid "IBar Applications"
msgstr "IBar:n sovellukset"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:135
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:38
msgid "Startup Applications"
msgstr "Käynnistyksen sovellukset"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:151
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:37
msgid "Restart Applications"
msgstr "Uudelleenkäynnistyksen sovellukset"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:236
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:1924
msgid "All Applications"
msgstr "Kaikki sovellukset"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:250
msgid "Selected Applications"
msgstr "Valitut sovellukset"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:34
#, fuzzy
msgid "Apps"
msgstr "Käytä"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:35
msgid "New Application"
msgstr "Uusi sovellus"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:40
msgid "IBar Other"
msgstr "IBar muut"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:41
#: src/modules/conf_clientlist/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_menus/e_mod_main.c:34 src/modules/wizard/page_030.c:79
msgid "Menus"
msgstr "Valikot"
#: src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:30
#: src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:197
msgid "Default Border Style"
msgstr "Kehysten oletustyyli"
#: src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:50
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Ikkunankehyksen valinta"
#: src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:242
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Muista tämä kehys tälle ikkunalle, kun ikkuna seuraavan kerran avautuu"
#: src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_colors/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_fonts/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_icon_theme/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_mouse_cursor/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_scale/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_startup/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:38
#: src/modules/conf_transitions/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:28
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:89
#, fuzzy
msgid "Look"
msgstr "Lukot"
#: src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:35
msgid "Borders"
msgstr "Kehykset"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:40
msgid "Client List Settings"
msgstr "Asiakaslistan asetukset"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:99
msgid "Group By"
msgstr "Ryhmittelyn peruste"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:101
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:114
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:124
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:656
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:349
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:152
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:204
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:236
msgid "None"
msgstr "Ei mikään"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:107
msgid "Include windows from other screens"
msgstr "Sisällytä ikkunat muilta näytöiltä"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:111
msgid "Separate Groups By"
msgstr "Ryhmien erottamistapa"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:116
msgid "Using separator bars"
msgstr "Erottavat palkit"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:118
msgid "Using menus"
msgstr "Valikot"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:122
msgid "Client Sort Order"
msgstr "Asiakkaiden lajittelujärjestys"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:126
msgid "Alphabetical"
msgstr "Aakkosjärjestys"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:128
msgid "Window stacking layer"
msgstr "Ikkunan pinoamistaso"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:130
msgid "Most recently used"
msgstr "Viimeiseksi käytetty"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:134
msgid "Iconified Windows"
msgstr "Ikonisoidut ikkunat"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:136
msgid "Group with owning desktop"
msgstr "Ryhmittele omistavalla työpöydällä"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:138
msgid "Group with current desktop"
msgstr "Ryhmittele nykyisellä työpöydällä"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:140
msgid "Separate group"
msgstr "Erota ryhmä"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:142
msgid "Warp to owning desktop"
msgstr "Loikkaa omistavalle työpöydälle"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:146
msgid "Menu Item Captions"
msgstr "Valikon kohteiden tekstit"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:147
msgid "Limit caption length"
msgstr "Rajoita tekstin pituus"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:149
#, c-format
msgid "%1.0f Chars"
msgstr "%1.0f merkkiä"
#: src/modules/conf_clientlist/e_mod_main.c:35
msgid "Client List Menu"
msgstr "Asiakaslista-valikko"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:47
#, fuzzy
msgid "Window Manager"
msgstr "Ikkunanhallinnan värit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:48
msgid "About Dialog Title"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:49
msgid "About Dialog Version"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:50
#, fuzzy
msgid "Border Title"
msgstr "Kehyksen tyyli"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:51
#, fuzzy
msgid "Settings Dialog Title"
msgstr "Muokkaa virtuaalityöpöytiä"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:52
#, fuzzy
msgid "Error Text"
msgstr "Virhelogit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:53
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:63
#, fuzzy
msgid "Menu Title"
msgstr "Otsikko"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:54
msgid "Menu Title Active"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:55
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:62
#, fuzzy
msgid "Menu Item"
msgstr "Valikon kohteiden tekstit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:56
#, fuzzy
msgid "Menu Item Active"
msgstr "Valikon kohteiden tekstit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:57
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:67
#, fuzzy
msgid "Move Text"
msgstr "Siirrä"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:58
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:68
#, fuzzy
msgid "Resize Text"
msgstr "Muuta kokoa"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:59
#, fuzzy
msgid "Winlist Item"
msgstr "Ikkunalista"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:60
msgid "Winlist Label"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:61
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:69
#, fuzzy
msgid "Winlist Title"
msgstr "Näytä otsikko"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:67
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:82
#, fuzzy
msgid "Widgets"
msgstr "Vempainten värit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:68
#, fuzzy
msgid "Button Text"
msgstr "Painike %i"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:69
msgid "Button Text Disabled"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:70
msgid "Check Text"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:71
msgid "Check Text Disabled"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:72
msgid "Entry Text"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:73
msgid "Label Text"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:74
msgid "List Item Text"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:75
msgid "List Item Odd Text"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:76
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:92
#, fuzzy
msgid "List Header"
msgstr "Asiakasjohtaja"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:77
msgid "Radio Text"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:78
msgid "Radio Text Disabled"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:79
msgid "Slider Text"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:80
msgid "Slider Text Disabled"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:87
#, fuzzy
msgid "Module Label"
msgstr "Moduulien värit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:130
#: src/modules/conf_colors/e_mod_main.c:35
msgid "Colors"
msgstr "Värit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:251
#, fuzzy
msgid "Other"
msgstr "IBar muut"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:435
msgid "Window Manager Colors"
msgstr "Ikkunanhallinnan värit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:437
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:445
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:453
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:517
msgid "Enabled"
msgstr "Käytössä"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:439
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:447
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:455
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:522
msgid "Disabled"
msgstr "Ei käytössä"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:443
msgid "Widget Colors"
msgstr "Vempainten värit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:451
msgid "Module Colors"
msgstr "Moduulien värit"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:501
msgid "Color Classes"
msgstr "Väriluokat"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:529
msgid "Object Color"
msgstr "Objektin väri"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:538
msgid "Outline Color"
msgstr "Reunuksen väri"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:547
msgid "Shadow Color"
msgstr "Varjon väri"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:556
msgid "Defaults"
msgstr "Oletukset"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:52
msgid "Desk Settings"
msgstr "Työpöydän asetukset"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:149
msgid "Desktop Name"
msgstr "Työpöydän nimi"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:150
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:353
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:120
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:106
msgid "Name:"
msgstr "Nimi:"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:156
msgid "Desktop Wallpaper"
msgstr "Työpöydän taustakuva"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:162
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:193
#, fuzzy
msgid "Set"
msgstr "Valitse"
#: src/modules/conf_desk/e_mod_main.c:35
msgid "Desk"
msgstr "Työpöytä"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:96
msgid "Screen Lock Settings"
msgstr "Näytön lukituksen asetukset"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:199
msgid "Automatic Locking"
msgstr "Automaattinen lukitus"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:201
#, fuzzy
msgid "Lock when Enlightenment starts"
msgstr "Käytä Enlightenmentin kursoria"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:205
msgid "Lock when X screensaver activates"
msgstr "Lukitse X-näytönsäästäjän aktivoituessa"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:210
#, fuzzy
msgid "Time after screensaver activated"
msgstr "X-näytönsäästäjän vaihtumisen viive"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:213
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:443
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:189
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:207
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekuntia"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:218
msgid "Lock when idle time exceeded"
msgstr "Lukitse joutoajan ylittyessä"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:222
msgid "Idle time to exceed"
msgstr "Joutoaika"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:225
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:208
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:220
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:232
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:143
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:181
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minuuttia"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:298
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:822
#: src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:262
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:391
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:790
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:509
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:639
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:186
msgid "Personal"
msgstr "Oma"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:391
msgid "Login Box Settings"
msgstr "Sisäänkirjautumisikkunan asetukset"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:394
msgid "Show on all screen zones"
msgstr "Näytä kaikilla näytön alueilla"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:398
msgid "Show on current screen zone"
msgstr "Näytä nykyisen näytön alueella"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:402
msgid "Show on screen zone #:"
msgstr "Näytä näytön alueella #:"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:406
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:247
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:251
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:284
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:288
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:117
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:121
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:125
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:170
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:174
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:178
#: src/modules/conf_mouse/e_int_config_mouse.c:109
#: src/modules/conf_mouse/e_int_config_mouse.c:115
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:229
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:414
msgid "Wallpaper Mode"
msgstr "Taustakuvatila"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:416
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:149
msgid "Theme Defined"
msgstr "Teema määritetty"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:419
msgid "Theme Wallpaper"
msgstr "Teeman taustakuva"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:422
#, fuzzy
msgid "User Wallpaper"
msgstr "Käytä teeman taustakuvaa"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:433
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:195
msgid "Enter Presentation Mode"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:435
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:197
msgid "Suggest entering presentation mode"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:439
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:202
msgid "If deactivated before"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:457
msgid "Custom Screenlock"
msgstr "Mukautettu ruudun lukitus"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:458
msgid "Use custom screenlock"
msgstr "Käytä mukautettua ruudun lukitusta"
#: src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:35
msgid "Screen Lock"
msgstr "Näytön lukitus"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:62
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:822
msgid "Virtual Desktops Settings"
msgstr "Virtuaalityöpöytien asetukset"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:239
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Työpöytien lukumäärä"