enlightenment/po/sk.po

7949 lines
224 KiB
Plaintext

# Slovak translations for e17
# This file is put in public domain.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: e HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-29 15:09+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-16 15:14+0000\n"
"Last-Translator: milboy <Unknown>\n"
"Language-Team: Slovakian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:20 src/bin/e_actions.c:2499 src/bin/e_config_dialog.c:267
#: src/bin/e_fm.c:939 src/bin/e_int_border_menu.c:216
#: src/bin/e_int_border_prop.c:81 src/bin/e_theme_about.c:20
#: src/modules/conf/e_conf.c:180
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:819
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:130
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:121
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:1877 src/modules/illume/e_mod_win.c:177
#: src/modules/mixer/app_mixer.c:531
msgid "Close"
msgstr "Zatvoriť"
#: src/bin/e_about.c:21 src/bin/e_actions.c:2795 src/bin/e_actions.c:2799
#: src/bin/e_actions.c:2803 src/bin/e_int_menus.c:165 src/bin/e_main.c:663
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:182
#: src/modules/wizard/page_000.c:27
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:26
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2008, vývojový tím Enlightenment.<br><br>Dúfame, že "
"tento program používate tak radi ako sme ho my radi vyvíjali.<br><br>Tento "
"program je poskytovaný tak, ako je bez akejkoľvek výslovnej či implicitnej "
"záruky. Šírenie tohto softvéru sa riadi licenčnými podmienkami, preto si "
"prosím pozrite súbory COPYING a COPYING-PLAIN na vašom systéme.<br><br>Na "
"Enlightenment <hilight>NEUSTÁLE PREBIEHA VÝVOJ</hilight> a nie je stabilné. "
"Mnohé vlastnosti zatiaľ nie sú dokončené alebo neexistujú a môžu obsahovať "
"veľa chýb. Boli ste <hilight>UPOZORNENÍ!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Tím</title>"
#: src/bin/e_actions.c:345
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
"Chystáte sa násilne ukončiť %s.<br><br>pamätajte prosím, že všetky údaje "
"tohto okna,<br>ktoré deteraz neboli uložené sa stratia!<br><br>Ste si istý, "
"že chcete násilne ukončiť toto okno?"
#: src/bin/e_actions.c:357
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Ste si istý, že chcete násilne ukončiť toto okno?"
#: src/bin/e_actions.c:360 src/bin/e_actions.c:1776 src/bin/e_actions.c:1874
#: src/bin/e_actions.c:1938 src/bin/e_actions.c:2002 src/bin/e_actions.c:2066
#: src/bin/e_actions.c:2130 src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: src/bin/e_desklock.c:1047 src/bin/e_fm.c:9060 src/bin/e_fm.c:9289
#: src/bin/e_module.c:502 src/bin/e_screensaver.c:106
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
#: src/bin/e_actions.c:362 src/bin/e_actions.c:1778 src/bin/e_actions.c:1876
#: src/bin/e_actions.c:1940 src/bin/e_actions.c:2004 src/bin/e_actions.c:2068
#: src/bin/e_actions.c:2132 src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: src/bin/e_desklock.c:1049 src/bin/e_fm.c:9058 src/bin/e_fm.c:9290
#: src/bin/e_module.c:503 src/bin/e_screensaver.c:108
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: src/bin/e_actions.c:1769
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1771
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1867
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Ste si istý, že sa chcete odhlásiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1869
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "Chystáte sa odhlásiť.<br><br>Ste si istý, že to chcete?"
#: src/bin/e_actions.c:1931 src/bin/e_actions.c:2059
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Ste si istý, že chcete vypnúť počítač?"
#: src/bin/e_actions.c:1933
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
"Požadujete vypnutie počítača.<br><br>Ste si istý, že chcete vypnúť počítač?"
#: src/bin/e_actions.c:1995
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Ste si istý, že chcete reštartovať počítač?"
#: src/bin/e_actions.c:1997
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Požadujete reštartovanie počítača.<br><br>Ste si istý, že chcete reštartovať "
"počítač?"
#: src/bin/e_actions.c:2061
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Požadujete prepnutie počítača do úsporného režimu.<br><br>Ste si istý, že "
"chcete prepnúť počítač do úsporného režimu?"
#: src/bin/e_actions.c:2123
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Ste si istý, že chcete prepnúť počítač do režimu spánku?"
#: src/bin/e_actions.c:2125
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Požadujete prepnutie počítača do režimu spánku.<br><br>Ste si istý, že "
"chcete prepnúť počítač do režimu spánku?"
#: src/bin/e_actions.c:2459 src/bin/e_actions.c:2470 src/bin/e_actions.c:2489
#: src/bin/e_actions.c:2494 src/bin/e_actions.c:2499 src/bin/e_actions.c:2504
#: src/bin/e_actions.c:2723 src/bin/e_actions.c:2727 src/bin/e_actions.c:2732
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_actions.c:2744 src/bin/e_actions.c:2750
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okno : Operácie"
#: src/bin/e_actions.c:2459 src/bin/e_fm.c:6106
msgid "Move"
msgstr "Presunúť"
#: src/bin/e_actions.c:2470
msgid "Resize"
msgstr "Zmeniť veľkosť"
#: src/bin/e_actions.c:2481 src/bin/e_actions.c:2771 src/bin/e_actions.c:2773
#: src/bin/e_actions.c:2775 src/bin/e_actions.c:2777 src/bin/e_actions.c:2779
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:325
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: src/bin/e_actions.c:2481
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu Okna"
#: src/bin/e_actions.c:2489 src/bin/e_int_border_menu.c:186
msgid "Raise"
msgstr "Vyššie"
#: src/bin/e_actions.c:2494 src/bin/e_int_border_menu.c:178
msgid "Lower"
msgstr "Nižšie"
#: src/bin/e_actions.c:2504 src/bin/e_int_border_menu.c:205
msgid "Kill"
msgstr "Násilne ukončiť"
#: src/bin/e_actions.c:2509 src/bin/e_actions.c:2516 src/bin/e_actions.c:2523
#: src/bin/e_actions.c:2530 src/bin/e_actions.c:2532 src/bin/e_actions.c:2535
#: src/bin/e_actions.c:2538 src/bin/e_actions.c:2540 src/bin/e_actions.c:2542
#: src/bin/e_actions.c:2544 src/bin/e_actions.c:2551 src/bin/e_actions.c:2553
#: src/bin/e_actions.c:2555 src/bin/e_actions.c:2557 src/bin/e_actions.c:2559
#: src/bin/e_actions.c:2566 src/bin/e_actions.c:2571
msgid "Window : State"
msgstr "Okno : Stav"
#: src/bin/e_actions.c:2509
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Lepkavosť"
#: src/bin/e_actions.c:2516
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Ikonifikáciu"
#: src/bin/e_actions.c:2523
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Na celú obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:2530 src/bin/e_int_border_menu.c:150
#: src/bin/e_int_border_menu.c:351
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať"
#: src/bin/e_actions.c:2532
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximalizovať zvisle"
#: src/bin/e_actions.c:2535
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximalizovať vodorovne"
#: src/bin/e_actions.c:2538
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximalizovať na celú obrazovka"
#: src/bin/e_actions.c:2540
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Inteligentný režim maximalizácie"
#: src/bin/e_actions.c:2542
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Režim maximalizácie „Zväčšiť“"
#: src/bin/e_actions.c:2544
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Režim maximalizácie „Vyplniť“"
#: src/bin/e_actions.c:2551
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť režim Tieň hore"
#: src/bin/e_actions.c:2553
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť režim Tieň dole"
#: src/bin/e_actions.c:2555
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť režim Tieň doľava"
#: src/bin/e_actions.c:2557
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť režim Tieň doprava"
#: src/bin/e_actions.c:2559
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť režim Tieňa"
#: src/bin/e_actions.c:2566
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Zmeniť stav Bez okrajov"
#: src/bin/e_actions.c:2571
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Zmeniť stav Pripnutia"
#: src/bin/e_actions.c:2576 src/bin/e_actions.c:2578 src/bin/e_actions.c:2580
#: src/bin/e_actions.c:2582 src/bin/e_actions.c:2584 src/bin/e_actions.c:2590
#: src/bin/e_actions.c:2595 src/bin/e_actions.c:2600 src/bin/e_actions.c:2606
#: src/bin/e_actions.c:2612 src/bin/e_actions.c:2614 src/bin/e_actions.c:2616
#: src/bin/e_actions.c:2618 src/bin/e_actions.c:2620 src/bin/e_actions.c:2622
#: src/bin/e_actions.c:2624 src/bin/e_actions.c:2626 src/bin/e_actions.c:2628
#: src/bin/e_actions.c:2630 src/bin/e_actions.c:2632 src/bin/e_actions.c:2634
#: src/bin/e_actions.c:2636 src/bin/e_actions.c:2642 src/bin/e_actions.c:2644
#: src/bin/e_actions.c:2646 src/bin/e_actions.c:2648 src/bin/e_actions.c:2650
#: src/bin/e_actions.c:2656 src/bin/e_actions.c:2662 src/bin/e_actions.c:2668
#: src/bin/e_actions.c:2673 src/bin/e_actions.c:2675 src/bin/e_actions.c:2677
#: src/bin/e_actions.c:2679 src/bin/e_actions.c:2681 src/bin/e_actions.c:2683
#: src/bin/e_actions.c:2685 src/bin/e_actions.c:2687 src/bin/e_actions.c:2689
#: src/bin/e_actions.c:2691 src/bin/e_actions.c:2693 src/bin/e_actions.c:2695
#: src/bin/e_actions.c:2697 src/bin/e_actions.c:2845 src/bin/e_actions.c:2850
#: src/bin/e_int_menus.c:134 src/bin/e_int_shelf_config.c:720
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:316 src/modules/ibox/e_mod_config.c:166
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"
#: src/bin/e_actions.c:2576
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Preklopiť plochu doľava"
#: src/bin/e_actions.c:2578
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Preklopiť plochu doprava"
#: src/bin/e_actions.c:2580
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Preklopiť Plochu hore"
#: src/bin/e_actions.c:2582
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Preklopiť plochu dolu"
#: src/bin/e_actions.c:2584
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Preklopiť plochu podľa..."
#: src/bin/e_actions.c:2590
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Zobraziť plochu"
#: src/bin/e_actions.c:2595
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Zobraziť policu"
#: src/bin/e_actions.c:2600
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Preklopiť plochu na..."
#: src/bin/e_actions.c:2606
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Preklopiť plochu lineárne..."
#: src/bin/e_actions.c:2612
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Prepnúť na plochu 0"
#: src/bin/e_actions.c:2614
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Prepnúť na plochu 1"
#: src/bin/e_actions.c:2616
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Prepnúť na plochu 2"
#: src/bin/e_actions.c:2618
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Prepnúť na plochu 3"
#: src/bin/e_actions.c:2620
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Prepnúť na plochu 4"
#: src/bin/e_actions.c:2622
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Prepnúť na plochu 5"
#: src/bin/e_actions.c:2624
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Prepnúť na plochu 6"
#: src/bin/e_actions.c:2626
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Prepnúť na plochu 7"
#: src/bin/e_actions.c:2628
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Prepnúť na plochu 8"
#: src/bin/e_actions.c:2630
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Prepnúť na plochu 9"
#: src/bin/e_actions.c:2632
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Prepnúť na plochu 10"
#: src/bin/e_actions.c:2634
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Prepnúť na plochu 11"
#: src/bin/e_actions.c:2636
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Prepnúť na plochu 12"
#: src/bin/e_actions.c:2642
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Preklopiť plochu vľavo (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2644
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Preklopiť plochu vpravo (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2646
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Preklopiť plochu hore (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2648
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Preklopiť plochu dolu (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2650
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Preklopiť plochu podľa... (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2656
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Preklopiť plochu do... (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2662
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Preklopiť plochu lineárne... (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2668
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Prevrátiť desktop v smere..."
#: src/bin/e_actions.c:2673
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 0 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2675
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 1 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2677
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 2 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2679
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 3 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2681
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 4 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2683
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 5 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2685
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 6 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2687
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 7 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2689
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 8 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2691
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 9 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2693
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 10 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2695
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu 11 (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2697
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Preklopiť na plochu... (všetky obrazovky)"
#: src/bin/e_actions.c:2704 src/bin/e_actions.c:2706 src/bin/e_actions.c:2708
#: src/bin/e_actions.c:2713 src/bin/e_actions.c:2715 src/bin/e_actions.c:2717
#: src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:135
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: src/bin/e_actions.c:2704
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Poslať myš na obrazovku 0"
#: src/bin/e_actions.c:2706
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Poslať myš na obrazovku 1"
#: src/bin/e_actions.c:2708
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Poslať myš na obrazovku..."
#: src/bin/e_actions.c:2713
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Poslať myš dopredu o 1 obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:2715
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Poslať myš dozadu o 1 obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:2717
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Poslať myš dopredu/dozadu o obrazovky..."
#: src/bin/e_actions.c:2755 src/bin/e_actions.c:2757 src/bin/e_actions.c:2759
#: src/bin/e_actions.c:2765
msgid "Window : Moving"
msgstr "Okno : Presun"
#: src/bin/e_actions.c:2755
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Na ďalšiu plochu"
#: src/bin/e_actions.c:2757
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Na predošlú plochu"
#: src/bin/e_actions.c:2759
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Podľa č. plochy..."
#: src/bin/e_actions.c:2765
msgid "To Desktop..."
msgstr "Na plochu..."
#: src/bin/e_actions.c:2771
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Zobraziť Hlavné menu"
#: src/bin/e_actions.c:2773
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Zobraziť menu Obľúbené"
#: src/bin/e_actions.c:2775
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Zobraziť všetky aplikácie Menu"
#: src/bin/e_actions.c:2777
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Zobraziť menu Klienti"
#: src/bin/e_actions.c:2779
msgid "Show Menu..."
msgstr "Zobraziť menu..."
#: src/bin/e_actions.c:2786 src/bin/e_actions.c:2791
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:140 src/modules/conf/e_mod_main.c:164
#: src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 src/modules/exebuf/e_mod_main.c:69
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:63 src/modules/fileman/e_mod_main.c:146
msgid "Launch"
msgstr "Spustiť"
#: src/bin/e_actions.c:2786 src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Príkaz"
#: src/bin/e_actions.c:2791
msgid "Application"
msgstr "Aplikácia"
#: src/bin/e_actions.c:2795 src/bin/e_int_menus.c:189
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"
#: src/bin/e_actions.c:2799 src/bin/e_int_menus.c:194
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"
#: src/bin/e_actions.c:2803
msgid "Exit Now"
msgstr "Ukončiť teraz"
#: src/bin/e_actions.c:2807 src/bin/e_actions.c:2812
msgid "Enlightenment : Mode"
msgstr "Enlightenment : režim"
#: src/bin/e_actions.c:2808
msgid "Presentation Mode Toggle"
msgstr "Prepnúť režim prezentácie"
#: src/bin/e_actions.c:2813
msgid "Offline Mode Toggle"
msgstr "Prepnúť režim offline"
#: src/bin/e_actions.c:2817 src/bin/e_actions.c:2821 src/bin/e_actions.c:2825
#: src/bin/e_actions.c:2829 src/bin/e_actions.c:2833 src/bin/e_actions.c:2837
#: src/bin/e_configure.c:145 src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:301
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:827
#: src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:267
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:395
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:794
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:513
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:643
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:189 src/modules/syscon/e_mod_main.c:34
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:38 src/modules/syscon/e_mod_main.c:55
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:122
msgid "System"
msgstr "Systém"
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásiť sa"
#: src/bin/e_actions.c:2821
msgid "Power Off Now"
msgstr "Vypnúť teraz"
#: src/bin/e_actions.c:2825
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnúť"
#: src/bin/e_actions.c:2829
msgid "Reboot"
msgstr "Reštartovať"
#: src/bin/e_actions.c:2833
msgid "Suspend"
msgstr "Úsporný režim"
#: src/bin/e_actions.c:2837
msgid "Hibernate"
msgstr "Režim spánku"
#: src/bin/e_actions.c:2845
msgid "Lock"
msgstr "Zamknúť"
#: src/bin/e_actions.c:2850 src/bin/e_int_menus.c:1135
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Usporiadať Okná"
#: src/bin/e_actions.c:2855
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Všeobecné : Operácie"
#: src/bin/e_actions.c:2855
msgid "Delayed Action"
msgstr "Odložená operácia"
#: src/bin/e_bg.c:37 src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
msgid "Set As Background"
msgstr "Nastaviť ako pozadie"
#: src/bin/e_border.c:5058
msgid "Desktop files scan done"
msgstr "Sken súborov plochy dokončený"
#: src/bin/e_border.c:5070
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Sken súboru plochy"
#: src/bin/e_color_dialog.c:29
msgid "Color Selector"
msgstr "Výber farieb"
#: src/bin/e_color_dialog.c:48 src/bin/e_config.c:1849
#: src/bin/e_config_dialog.c:257 src/bin/e_eap_editor.c:613
#: src/bin/e_eap_editor.c:677 src/bin/e_entry_dialog.c:62 src/bin/e_exec.c:327
#: src/bin/e_fm.c:8578 src/bin/e_fm.c:9216 src/bin/e_fm_prop.c:513
#: src/bin/e_int_border_remember.c:261 src/bin/e_int_border_remember.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:384 src/bin/e_module.c:396
#: src/bin/e_sys.c:441 src/bin/e_sys.c:487 src/bin/e_utils.c:647
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:64
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:85
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:365
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:212
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:327
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:389 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:416
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:435 src/modules/connman/e_mod_main.c:778
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_color_dialog.c:49 src/bin/e_eap_editor.c:615
#: src/bin/e_eap_editor.c:679 src/bin/e_entry_dialog.c:63 src/bin/e_fm.c:8580
#: src/bin/e_fm_prop.c:514 src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:116
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:284
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:366
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:117
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:216
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:331
#: src/modules/syscon/e_syscon.c:97 src/modules/connman/e_mod_main.c:779
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: src/bin/e_config.c:758 src/bin/e_config.c:791
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Konfiguračné údaje bolo potrebné aktualizovať.<br> Vaša stará konfigurácia "
"bola zmazaná a boli inicializované nové predvolené hodnoty.<br> To sa "
"pravidelne stáva počas vývoja, takže to neoznamujte ako chybu.<br> "
"Jednoducho to znamená, že Enlightenment potrebuje nové konfiguračné "
"údaje<br> na funkcionalitu, ktorá vo vašej pôvodnej konfigurácii jednoducho "
"chýba.<br> Táto nová konfigurácia to opraví tak, že pre ňu pridá predvolené "
"hodnoty.<br> Teraz môžete veci nakonfigurovať podľa svojej ľubovôle. "
"Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.<br>"
#: src/bin/e_config.c:775
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaša konfigurácia Enlightenment je NOVŠIA ako verzia Enlightenment.<br>To je "
"veľmi zvláštne. Nemalo by sa to stať, jedine že by ste znížili verziu "
"Enlightenment<br>alebo skopírovali konfiguráciu z miesta, kde bežala novšia "
"verzia Enlightenment.<br>To je zlé a preventívne bola vaša konfigurácia "
"obnovená na predvolené hodnoty.<br>Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1750
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Nastavenia aktualizované"
#: src/bin/e_config.c:1773
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>settings to disk. The error "
"could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>"
"%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Vyskytla sa chyba pri ukladaní nastavení<br>Enlightenment na disk. Chybu sa "
"nepodarilo<br>určiť.<br><br>Súbor, kde sa chyba vyskytla:<br>%s<br><br>Tento "
"súbor bol zmazaný, aby sa<br>zabránilo poškodeniu údajov.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1784
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's settings files are too big<br>for the file system they are "
"being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Súbory s nastaveniami Enlightenment<br>sú príliš veľké pre súborový systém, "
"na ktorý<br>sa ukladajú. Táto chyba je veľmi zvláštna,<br>pretože tieto "
"súbory by mali byť veľmi malé.<br>Prosím, skontrolujte nastavenia "
"vášho<br>domovského adresára.<br><br>Súbor, kde sa chyba vyskytla:<br>%"
"s<br><br>Tento súbor bol zmazaný, aby sa<br>zabránilo poškodeniu údajov.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1797
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the settings<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Pri zapisovaní súborov s nastavením Enlightenment<br>sa vyskytla chyba. Váš "
"disk má problémy<br>a je možné, že ho treba vymeniť.<br><br>Súbor, kde sa "
"chyba vyskytla:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný, aby sa<br>zabránilo "
"poškodeniu údajov.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1808
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its settings file<br>because it ran out of space "
"to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone "
"over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment nemohlo zapísať svoj súbor s nastavením, pretože mu došlo "
"miesto na zapísanie súboru.<br>Buď vám došlo miesto na disku alebo ste "
"prekročili svoju diskovú kvótu<br><br>Súbor, kde sa chyba vyskytla:<br>%"
"s<br><br>Tento súbor bol zmazaný, aby sa<br>zabránilo poškodeniu údajov.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1820
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the settings file<br>it was writing closed on "
"it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Súbor, kam Enlightenment zapisoval svoje nastavenia<br>bol neočakávane "
"zatvorený. To je veľmi nezvyčajné.<br><br>Súbor, kde sa chyba vyskytla:<br>%"
"s<br><br>Tento súbor bol zmazaný, aby sa<br>zabránilo poškodeniu údajov.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1845
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Problémy so zápisom nastavení Enlightenment"
#: src/bin/e_config_dialog.c:205 src/modules/battery/e_mod_main.c:1091
#: src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: src/bin/e_config_dialog.c:234
msgid "Basic"
msgstr "Základné"
#: src/bin/e_config_dialog.c:259
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:818
msgid "Apply"
msgstr "Použiť"
#: src/bin/e_configure.c:25 src/bin/e_configure.c:34 src/bin/e_configure.c:37
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:86
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:197
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
#: src/bin/e_configure.c:33 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:25 src/modules/mixer/e_mod_main.c:1079
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia"
#: src/bin/e_container.c:117
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Kontajner %d"
#: src/bin/e_desklock.c:174
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Chyba - chýba popdora PAM"
#: src/bin/e_desklock.c:175
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"Do Enlightenment nebola pridaná podpora PAM<br>takže zamykanie plochy je "
"vypnuté."
#: src/bin/e_desklock.c:241
msgid "Lock Failed"
msgstr "Zamknutie zlyhalo"
#: src/bin/e_desklock.c:242
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Zamknutie plochy zlyhalo, pretože nejaká aplikácia<br>si vyhradila prístup "
"ku klávesnici alebo myši, prípadne obidvom,<br>a tento vyhradený prístup sa "
"nepodarilo zrušiť."
#: src/bin/e_desklock.c:333
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Prosím, zadajte heslo na odomknutie"
#: src/bin/e_desklock.c:709
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Chyba autentifikačného systému"
#: src/bin/e_desklock.c:710
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"Pri autentifikácii prostredníctvom PAM sa nepodarilo "
"vytvoriť<br>autentifikovanú reláciu. Kód chyby je <hilight>%i</hilight>.<br> "
"To nie je dobre a nemalo by sa to stávať. Prosím, ohláste túto chybu."
#: src/bin/e_desklock.c:1036 src/bin/e_screensaver.c:95
msgid "Activate Presentation Mode?"
msgstr "Aktivovať režim prezentácie?"
#: src/bin/e_desklock.c:1040
msgid ""
"You unlocked desktop too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Odomkli ste plochu príliš rýchlo.<br><br>Chcete umožniť <b>prezentáciu</b> a "
"systému dočasne vypnúť šetrič obrazovky, zámok a úsporu energie?"
#: src/bin/e_desklock.c:1051 src/bin/e_screensaver.c:110
msgid "No, but increase timeout"
msgstr "Nie, ale zvýšenie zostávajuceho času"
#: src/bin/e_desklock.c:1054 src/bin/e_screensaver.c:113
msgid "No, and stop asking"
msgstr "Nie, a žiadosť o zastavenie"
#: src/bin/e_eap_editor.c:158
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Nastavenia nedokončeného okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:159
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Okno pre ktoré ste dali vytvoriť ikonu<br>neobsahuje hodnoty vlastností "
"názov a trieda okna.<br>Tieto vlastnosti sú potrebné na vytvorenie "
"ikony<br>. Namiesto toho bude potrebné použiť nadpis okna.<br>To bude "
"fungovať iba pokiaľ nadpis okna bude rovnaký pri štarte a nezmení <br>sa "
"počas behu."
#: src/bin/e_eap_editor.c:215
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Editor záznamov plochy"
#: src/bin/e_eap_editor.c:461 src/bin/e_fm_prop.c:400
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:145
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:472
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:136
msgid "Basic Info"
msgstr "Základné Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:473 src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: src/bin/e_int_border_prop.c:467 src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:911
msgid "Name"
msgstr "Meno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:479
msgid "Executable"
msgstr "Príkaz"
#: src/bin/e_eap_editor.c:487
msgid "Comment"
msgstr "Komentár"
#: src/bin/e_eap_editor.c:512
msgid "General"
msgstr "Hlavné"
#: src/bin/e_eap_editor.c:515
msgid "Generic Name"
msgstr "Vešobecný názov"
#: src/bin/e_eap_editor.c:520
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:105
msgid "Window Class"
msgstr "Trieda Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:524 src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:179
msgid "Categories"
msgstr "Kategórie"
#: src/bin/e_eap_editor.c:528
msgid "Mime Types"
msgstr "Typy MIME"
#: src/bin/e_eap_editor.c:534
msgid "Options"
msgstr "Voľby"
#: src/bin/e_eap_editor.c:535
msgid "Startup Notify"
msgstr "Upozorniť pri štarte"
#: src/bin/e_eap_editor.c:537
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Spustiť v termináli"
#: src/bin/e_eap_editor.c:539
msgid "Show in Menus"
msgstr "Zobraziť v ponukách"
#: src/bin/e_eap_editor.c:543
msgid "Desktop file"
msgstr "Súbor plochy"
#: src/bin/e_eap_editor.c:544
msgid "Filename"
msgstr "Názov súboru"
#: src/bin/e_eap_editor.c:573
msgid "Select an Icon"
msgstr "Vybrať ikonu"
#: src/bin/e_eap_editor.c:642
msgid "Select an Executable"
msgstr "Vybrať spustiteľný súbor"
#: src/bin/e_entry.c:493 src/bin/e_fm.c:8080
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:269
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:123
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:112
msgid "Delete"
msgstr "Zmazať"
#: src/bin/e_entry.c:503 src/bin/e_fm.c:7987
msgid "Cut"
msgstr "Vystrihnúť"
#: src/bin/e_entry.c:511 src/bin/e_fm.c:6101 src/bin/e_fm.c:8001
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"
#: src/bin/e_entry.c:519 src/bin/e_fm.c:7826 src/bin/e_fm.c:8014
msgid "Paste"
msgstr "Vložiť"
#: src/bin/e_entry.c:529
msgid "Select All"
msgstr "Vybrať všetky"
#: src/bin/e_exec.c:221 src/bin/e_utils.c:201
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:278
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:518
msgid "Run Error"
msgstr "Chyba pri Spustení"
#: src/bin/e_exec.c:222 src/bin/e_utils.c:202
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:279
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:519
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže vytvoriť proces potomka:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:318
msgid "Application run error"
msgstr "Chyba pri spustení aplikácie"
#: src/bin/e_exec.c:320
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť aplikáciu.<br><br>%s<br><br>Aplikácia zlyhala "
"pri spustení."
#: src/bin/e_exec.c:421
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Chyba pri Spustení Aplikácie"
#: src/bin/e_exec.c:433
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s neočakávane ukončil svoj beh."
#: src/bin/e_exec.c:439
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Návratová hodnota %2$s vrátila aplikácia %1$i."
#: src/bin/e_exec.c:447
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s prerušil signál Interrupt."
#: src/bin/e_exec.c:450
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s prerušil signál Quit."
#: src/bin/e_exec.c:454
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s prerušil signál Abort."
#: src/bin/e_exec.c:457
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s prerušila chyba pohyblivej desatinnej čiarky."
#: src/bin/e_exec.c:461
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s prerušil signál Uninterruptable Kill."
#: src/bin/e_exec.c:465
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s prerušila chyba segmentácie."
#: src/bin/e_exec.c:469
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s prerušila prerušená rúra."
#: src/bin/e_exec.c:472
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s prerušil signál Termination."
#: src/bin/e_exec.c:476
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s prerušila chyba zbernice."
#: src/bin/e_exec.c:479
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s prerušil signál č. %i."
#: src/bin/e_exec.c:535
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
"***Zvyšný výstup bol vynechaný vo výpise. Zobraziť ho môžete uložením "
"výstupu.***\n"
#: src/bin/e_exec.c:597 src/bin/e_exec.c:671 src/bin/e_exec.c:678
msgid "Error Logs"
msgstr "Záznamy chýb"
#: src/bin/e_exec.c:603 src/bin/e_exec.c:679
msgid "There was no error message."
msgstr "Žiadne chybové hlásenie."
#: src/bin/e_exec.c:607 src/bin/e_exec.c:686
msgid "Save This Message"
msgstr "Uložiť túto správu"
#: src/bin/e_exec.c:611 src/bin/e_exec.c:690
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "Tento chybový záznam sa uloží ako %s/%s.log"
#: src/bin/e_exec.c:637
msgid "Error Information"
msgstr "Informácia o chybe"
#: src/bin/e_exec.c:645
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informácia chybového signálu"
#: src/bin/e_exec.c:655 src/bin/e_exec.c:662
msgid "Output Data"
msgstr "Výstupné dáta"
#: src/bin/e_exec.c:663
msgid "There was no output."
msgstr "Žiaden výstup."
#: src/bin/e_fm.c:941
msgid "Nonexistent path"
msgstr "Neexistujúca cesta"
#: src/bin/e_fm.c:945
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr "%s neexistuje."
#: src/bin/e_fm.c:3039
msgid "Mount Error"
msgstr "Chyba pri pripájaní"
#: src/bin/e_fm.c:3039
msgid "Can't mount device"
msgstr "Nedá sa pripojiť jednotka"
#: src/bin/e_fm.c:3055
msgid "Unmount Error"
msgstr "Chyba pri odpájaní"
#: src/bin/e_fm.c:3055
msgid "Can't unmount device"
msgstr "Nedá sa odpojiť jednotka"
#: src/bin/e_fm.c:3070
msgid "Eject Error"
msgstr "Chyba pri vysunutí"
#: src/bin/e_fm.c:3070
msgid "Can't eject device"
msgstr "Nedá sa vysunúť jednotka"
#: src/bin/e_fm.c:3708
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i Súbory"
#: src/bin/e_fm.c:6114 src/bin/e_fm.c:7834 src/bin/e_fm.c:8022
msgid "Link"
msgstr "Odkaz"
#: src/bin/e_fm.c:6122 src/bin/e_fm.c:9001 src/bin/e_fm.c:9139
msgid "Abort"
msgstr "Zrušiť"
#: src/bin/e_fm.c:7753 src/bin/e_fm.c:7913
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Zdedené rodičovské nastavenia"
#: src/bin/e_fm.c:7762 src/bin/e_fm.c:7922
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:208
msgid "View Mode"
msgstr "Zobraziť režim"
#: src/bin/e_fm.c:7769 src/bin/e_fm.c:7929
msgid "Refresh View"
msgstr "Obnoviť zobrazenie"
#: src/bin/e_fm.c:7777 src/bin/e_fm.c:7937
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Zobraziť skryté súbory"
#: src/bin/e_fm.c:7789 src/bin/e_fm.c:7949
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Zapamätať objednávku"
#: src/bin/e_fm.c:7798 src/bin/e_fm.c:7958
msgid "Sort Now"
msgstr "Zoradiť teraz"
#: src/bin/e_fm.c:7810 src/bin/e_fm.c:7973
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:208
msgid "New Directory"
msgstr "Nový Adresár"
#: src/bin/e_fm.c:8088
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"
#: src/bin/e_fm.c:8107
msgid "Unmount"
msgstr "Odpojiť"
#: src/bin/e_fm.c:8112
msgid "Mount"
msgstr "Pripojiť"
#: src/bin/e_fm.c:8117
msgid "Eject"
msgstr "Vysunúť"
#: src/bin/e_fm.c:8127
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: src/bin/e_fm.c:8362 src/bin/e_fm.c:8415
msgid "Use default"
msgstr "Použiť predvolené"
#: src/bin/e_fm.c:8388 src/modules/fileman/e_mod_config.c:213
msgid "Grid Icons"
msgstr "Mriežka ikôn"
#: src/bin/e_fm.c:8396 src/modules/fileman/e_mod_config.c:215
msgid "Custom Icons"
msgstr "Vlastné ikony"
#: src/bin/e_fm.c:8404 src/modules/fileman/e_mod_config.c:223
msgid "List"
msgstr "Zoznam"
#: src/bin/e_fm.c:8429
#, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Veľkosť ikony (%d)"
#: src/bin/e_fm.c:8475 src/bin/e_fm.c:8681
msgid "Set background..."
msgstr "Nastaviť pozadie..."
#: src/bin/e_fm.c:8480 src/bin/e_fm.c:8724
msgid "Set overlay..."
msgstr "Nastaviť prekrývanie..."
#: src/bin/e_fm.c:8579 src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1025
msgid "Clear"
msgstr "Vyčistiť"
#: src/bin/e_fm.c:8803
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Vytvoriť nový adresár"
#: src/bin/e_fm.c:8804
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Názov nového adresára:"
#: src/bin/e_fm.c:8858
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Premenovať %s na:"
#: src/bin/e_fm.c:8860
msgid "Rename File"
msgstr "Premenovať súbor"
#: src/bin/e_fm.c:9000 src/bin/e_fm.c:9138
msgid "Retry"
msgstr "Opakovať"
#: src/bin/e_fm.c:9004 src/bin/e_fm.c:9144 src/modules/wizard/page_030.c:83
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: src/bin/e_fm.c:9007
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/bin/e_fm.c:9059
msgid "No to all"
msgstr "Nie pre všetko"
#: src/bin/e_fm.c:9061
msgid "Yes to all"
msgstr "Áno na všetko"
#: src/bin/e_fm.c:9064
msgid "Warning"
msgstr "Varovanie"
#: src/bin/e_fm.c:9067
#, c-format
msgid "File already exists, overwrite?<br><hilight>%s</hilight>"
msgstr "Súbor už existuje, prepísať?<br><hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/e_fm.c:9140
msgid "Ignore this"
msgstr "Ignorovať"
#: src/bin/e_fm.c:9141
msgid "Ignore all"
msgstr "Ignorovať všetko"
#: src/bin/e_fm.c:9146
#, c-format
msgid "An error occured while performing an operation.<br>%s"
msgstr "Došlo ku chybe počas vykonávania operácie.<br>%s"
#: src/bin/e_fm.c:9292
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Potvrdiť zmazanie"
#: src/bin/e_fm.c:9297
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr "Ste si istí, že chcete zmazať<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm.c:9303
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr ""
"Chcete skutočne odstrániť<br> %d vybrané súbory v:<br><hilight>%s</hilight> ?"
#: src/bin/e_fm_prop.c:108
msgid "File Properties"
msgstr "Vlastnosti súboru"
#: src/bin/e_fm_prop.c:338
msgid "File:"
msgstr "Súbor:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:345 src/bin/e_widget_fsel.c:328
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:352
msgid "Last Modified:"
msgstr "Posledná úprava:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:359
msgid "File Type:"
msgstr "Typ súboru:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:366
msgid "Permissions"
msgstr "Privilégiá"
#: src/bin/e_fm_prop.c:367 src/bin/e_widget_fsel.c:344
msgid "Owner:"
msgstr "Majiteľ:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Others can read"
msgstr "Skupina môže čítať"
#: src/bin/e_fm_prop.c:375
msgid "Others can write"
msgstr "Skupina môže zapisovať"
#: src/bin/e_fm_prop.c:377
msgid "Owner can read"
msgstr "Vlastník môže čítať"
#: src/bin/e_fm_prop.c:379
msgid "Owner can write"
msgstr "Vlastník môže zapisovať"
#: src/bin/e_fm_prop.c:385 src/bin/e_widget_fsel.c:307
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1033
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:167
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:154
msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"
#: src/bin/e_fm_prop.c:432
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:218
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:231
msgid "Default"
msgstr "Predvolené"
#: src/bin/e_fm_prop.c:435
msgid "Thumbnail"
msgstr "Náhľad"
#: src/bin/e_fm_prop.c:438
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:425
msgid "Custom"
msgstr "Vlastné"
#: src/bin/e_fm_prop.c:448
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Použiť túto ikonu pre všetky súbory typu"
#: src/bin/e_fm_prop.c:456
msgid "Link Information"
msgstr "Linka informácie"
#: src/bin/e_fm_prop.c:502 src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:272
msgid "Select an Image"
msgstr "Vybrať obrázok"
#: src/bin/e_fm_hal.c:189
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr "%llu TiB"
#: src/bin/e_fm_hal.c:191
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr "%llu GiB"
#: src/bin/e_fm_hal.c:193
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr "%llu MiB"
#: src/bin/e_fm_hal.c:195
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr "%llu KiB"
#: src/bin/e_fm_hal.c:197
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr "%llu B"
#: src/bin/e_fm_hal.c:228
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Neznámy zväzok"
#: src/bin/e_fm_hal.c:322
msgid "Removable Device"
msgstr "Vymeniteľné Zariadenie"
#: src/bin/e_gadcon.c:1290 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:683
msgid "Plain"
msgstr "Priame"
#: src/bin/e_gadcon.c:1299 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:691
msgid "Inset"
msgstr "Zabudovaný"
#: src/bin/e_gadcon.c:1308 src/bin/e_int_config_modules.c:41
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:727
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: src/bin/e_gadcon.c:1316
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Automaticky rolovať obsah"
#: src/bin/e_gadcon.c:1323
msgid "Able to be resized"
msgstr "Umožniť Zmenu Veľkosti"
#: src/bin/e_gadcon.c:1335 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:762
msgid "Begin move/resize this gadget"
msgstr "Začiatok pohybu/zmeny veľkosti tohto gadgetu"
#: src/bin/e_gadcon.c:1341 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:768
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Odstrániť túto špecialitu"
#: src/bin/e_gadcon.c:1814
msgid "Stop move/resize this gadget"
msgstr "Ukončenie pohybu/zmeny veľkosti tohto gadgetu"
#: src/bin/e_hints.c:151
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Predchádzajúca inštancia Enlightenmentu je stále aktívna\n"
"na tejto obrazovke. Zrušenie štartu.\n"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:565
msgid "Window Locks"
msgstr "Zámky Okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Základné Zámky"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Uzamknúť tak, aby došlo iba k zmenám, ktoré iniciuje užívateľ"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Zabrániť náhodnej zmene tohoto okna užívateľom"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Zabrániť náhodnému uzavretiu tohoto okna, pretože je dôležité"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Zabrániť zmene okraju tohoto okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Zapamätať si zámky pre toto okno"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Uzamknúť pred zmenou programom:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:309 src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: src/bin/e_int_border_remember.c:511
msgid "Position"
msgstr "Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:311 src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513 src/bin/e_int_shelf_config.c:536
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:640
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:443
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:637
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:313 src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: src/bin/e_int_border_menu.c:537 src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: src/bin/e_int_border_remember.c:515 src/bin/e_int_shelf_config.c:575
msgid "Stacking"
msgstr "Usporiadanie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:315 src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr "Ikonifikovaný stav"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:317 src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: src/bin/e_int_border_remember.c:523
msgid "Stickiness"
msgstr "Lepkavosť"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:527
msgid "Shaded state"
msgstr "Schovanie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximalizovaný stav"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:529
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Celá Obrazovka"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Uzamknúť pred zmenou užívateľom:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:344 src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid "Border style"
msgstr "Štýl okrajov"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr "Zabrániť:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr "Uzatvoreniu okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Odhláseniu s týmto oknom otvoreným"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Zapamätať si Zámky"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:73
msgid "Edit Icon"
msgstr "Upraviť Ikonu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:78
msgid "Add Application..."
msgstr "Pridať aplikáciu..."
#: src/bin/e_int_border_menu.c:89
msgid "Create Icon"
msgstr "Vytvoriť Ikonu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:99
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Presunúť na Plochu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:111
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Pripnúť na plochu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:122
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Odopnúť z plochy"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:131
msgid "More..."
msgstr "Viac..."
#: src/bin/e_int_border_menu.c:165
msgid "Iconify"
msgstr "Minimalizovať"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:362
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maximalizovať vertikálne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:373
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maximalizovať horizontálne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:384
msgid "Unmaximize"
msgstr "Nemaximalizovať"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:485
msgid "Keyboard Shortcut"
msgstr "Klávesová skratka"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:491
msgid "To Favorites Menu"
msgstr "K obľúbeným položkám"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:496
msgid "To Launcher"
msgstr "K spúšťaču"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:518 src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:37
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:321
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:527
msgid "Skip"
msgstr "Preskočiť"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:546 src/bin/e_int_border_prop.c:433
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:514
msgid "State"
msgstr "Stav"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:557
msgid "Remember"
msgstr "Zapamätať"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:573 src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Vlastnosti Okna"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:808
msgid "Always On Top"
msgstr "Vždy Nad"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:819
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:101
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:265
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:260
msgid "Normal"
msgstr "Normálne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:830
msgid "Always Below"
msgstr "Vždy Pod"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:922
msgid "Select Border Style"
msgstr "Vybrať ohraničený štýl"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:934
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr "Použiť E17 predvolené nastavenie ikôn"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:943
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Za predpokladu použitia ikôn "
#: src/bin/e_int_border_menu.c:951
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Použi užívateľom definovanú ikonu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1012 src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Schované"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1025 src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Lepkavé"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1038 src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:117
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:140
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá Obrazovka"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1063 src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:35
msgid "Window List"
msgstr "Zoznam Okien"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1073 src/modules/pager/e_mod_main.c:261
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2837 src/modules/pager/e_mod_main.c:2844
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2851 src/modules/pager/e_mod_main.c:2853
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2855 src/modules/pager/e_mod_main.c:2857
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2890 src/modules/pager/e_mod_main.c:2891
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2892 src/modules/pager/e_mod_main.c:2893
msgid "Pager"
msgstr "Pager"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1083
msgid "Taskbar"
msgstr "Panel"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:418
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "ICCCM vlastnosti"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:419 src/bin/e_int_border_remember.c:480
msgid "Title"
msgstr "Názov"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Trieda"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:422 src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Názov Ikony"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Mašina"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Úloha"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Minimálna Veľkosť"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Maximálna veľkosť"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Základná Veľkosť"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Mierka Zmeny Veľkosti"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Pomer"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Počiatočný Stav"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "ID Okna"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Skupina Okna"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Priehľadné Pre"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Vedúci Klient"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Gravitácia"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Získať Zaostrenie"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Akceptuje Zaostrenie"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Urgentne"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Vyžadovať Zmazanie"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Vyžadovať Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:466
msgid "NetWM Properties"
msgstr "NetWM vlastnosti"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:471
msgid "Modal"
msgstr "Formálny"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:474 src/bin/e_int_border_remember.c:537
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Preskočiť panel"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:475 src/bin/e_int_border_remember.c:535
msgid "Skip Pager"
msgstr "Preskočiť pager"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr "Skrytý"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:75
msgid "Window Remember"
msgstr "Zapamätať Okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:244
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Nastavenia okna nie sú unikátne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:247
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno, ktoré <hilight>nemá "
"unikátne nastavenia</hilight>.<br><br>To znamená, že zdieľa Meno/Triedu, "
"Priesvitnosť, Úlohu a ďalšie nastavenia s viac ako jedným ďalším oknom na "
"obrazovke a zapamätanie<br>nastavení pre toto okno sa aplikuje aj na všetky "
"ostatné okná<br>ktoré,majú rovnaké nastavenia.<br><br>Vhodné je zapnúť voľbu "
"<hilight>Aplikuj iba pre jedno okno</hilight> v prípade, že si<br>prajete "
"aby nastavenia platili iba pre jednu inštanciu tohoto okna a<br>nie pre "
"všetky inštancie.<br><br>Toto je iba varovanie pre prípad, že neočakávate "
"takýto priebeh.<br>V prípade, že očakávate stlačte <hilight>Aplikuj</"
"hilight> alebo <hilight>OK</hilight> tlačítko<br>a Vaše nastavenia budú "
"uložené. Stlač <hilight>Zrušiť</hilight> pokiaľ<br>nie si si istý a žiadne "
"zmeny sa neaplikujú."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:333 src/bin/e_int_border_remember.c:363
msgid "No match properties set"
msgstr "Požadované vlastnosti nie sú nastavené"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:336
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno <hilight>bez "
"špecifikovania ako si ich zapamätať</hilight>.<br><br>Musíte špecifikovať "
"aspoň 1 spôsob ako si zapamätať nastavenia pre toto okno."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:366
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno, ktoré <hilight>nemá "
"unikátne nastavenia</hilight>.<br><br>To znamená, že zdieľa Meno/Triedu, "
"Priesvitnosť, Úlohu a ďalšie nastavenia s viac ako jedným ďalším oknom na "
"obrazovke a zapamätanie<br>nastavení pre toto okno sa aplikuje aj na všetky "
"ostatné okná<br>ktoré,majú rovnaké nastavenia.<br><br>Vhodné je zapnúť voľbu "
"<hilight>Aplikuj iba pre jedno okno</hilight> v prípade, že si<br>prajete "
"aby nastavenia platili iba pre jednu inštanciu tohoto okna a<br>nie pre "
"všetky inštancie.<br><br>Toto je iba varovanie pre prípad, že neočakávate "
"takýto priebeh.<br>V prípade, že očakávate stlačte <hilight>Aplikuj</"
"hilight> alebo <hilight>OK</hilight> tlačítko<br>a Vaše nastavenia budú "
"uložené. Stlač <hilight>Zrušiť</hilight> pokiaľ<br>nie si si istý a žiadne "
"zmeny sa neaplikujú."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:443
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Size and Position"
msgstr "Veľkosť a Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:447 src/bin/e_int_border_remember.c:517
msgid "Locks"
msgstr "Zámky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:449
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Veľkosť, Umiestnenie a Zámky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:451
msgid "Everything"
msgstr "Všetko"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:464
msgid "Remember using"
msgstr "Zapamätať použitie"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:470
msgid "Window name and class"
msgstr "Trieda a meno okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490
msgid "Window Role"
msgstr "Úloha Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Window type"
msgstr "Typ okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Transience"
msgstr "Priehľadnosť"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:510
msgid "Properties to remember"
msgstr "Zapamätať nastavenia"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:521
msgid "Icon Preference"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:525
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuálna Plocha"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:531
msgid "Current Screen"
msgstr "Aktuálna obrazovka"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:533
msgid "Skip Window List"
msgstr "Neuvádzať v Zozname Okien"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:541
msgid "Match only one window"
msgstr "Platí iba pre jedno okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:546
msgid "Start this program on login"
msgstr "Spustiť tento program pri prihlásení"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:550
msgid "Always focus on start"
msgstr "Vždy so zameraním na začiatok"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:42 src/bin/e_int_menus.c:210
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:176 src/modules/conf/e_conf.c:120
#: src/modules/conf/e_conf.c:131 src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:20 src/modules/ibar/e_mod_main.c:314
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:828 src/modules/ibox/e_mod_main.c:319
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:716 src/modules/pager/e_mod_main.c:815
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:282 src/modules/mixer/e_mod_main.c:662
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:1077
msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:43 src/modules/fileman/e_mod_main.c:51
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:63 src/modules/fileman/e_mod_main.c:146
#: src/modules/wizard/page_050.c:26
msgid "File Manager"
msgstr "Správca súborov"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:44
msgid "Shelf"
msgstr "Shelf"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:120
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduly"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:181
msgid "Available Modules"
msgstr "Moduly k dispozícii"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:188
msgid "Load Module"
msgstr "Nahrať modul"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:195
msgid "Loaded Modules"
msgstr "Nahrané moduly"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:202
msgid "Unload Module"
msgstr "Uvolniť modul"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:212 src/bin/e_int_config_modules.c:632
#: src/bin/e_int_config_modules.c:649 src/bin/e_int_config_modules.c:674
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:148 src/bin/e_int_gadcon_config.c:183
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:205
msgid "Description: Unavailable"
msgstr "Popis: Nedostupný"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:36
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Obsah shelf-u"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:42
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Obsah panelu"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:120 src/modules/gadman/e_mod_config.c:106
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Dostupné Špeciality"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:127 src/modules/gadman/e_mod_config.c:117
msgid "Add Gadget"
msgstr "Pridať Špecialitu"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:133
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Vybrané gadgety"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:140
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Odstrániť Špecialitu"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 src/bin/e_toolbar.c:335
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Nastavenia panelu"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:82 src/bin/e_int_shelf_config.c:514
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:588
msgid "Layout"
msgstr "Rozloženie"
#: src/bin/e_intl.c:361
msgid "Input Method Error"
msgstr "Chyba Metódy Vstupu"
#: src/bin/e_intl.c:362
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Chyba pri spúšťaní vstupnej metódy<br><br>prosím uistite sa, že "
"Vaša<br>konfigurácia vstupnej metódy je správna a<br>súbor pre spustenie "
"metódy je v PATH<br>"
#: src/bin/e_int_menus.c:89
msgid "Main"
msgstr "Hlavné"
#: src/bin/e_int_menus.c:106
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Obľúbené Aplikácie"
#: src/bin/e_int_menus.c:117
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:157
#: src/modules/wizard/page_070.c:198
msgid "Applications"
msgstr "Aplikácie"
#: src/bin/e_int_menus.c:141 src/bin/e_int_menus.c:1094
#: src/modules/conf_window_display/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_window_focus/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:34
msgid "Windows"
msgstr "Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:149 src/bin/e_int_menus.c:1148
msgid "Lost Windows"
msgstr "Stratené Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:170
msgid "About"
msgstr "O aplikácii..."
#: src/bin/e_int_menus.c:175 src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:39
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:40
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:84
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: src/bin/e_int_menus.c:262
msgid "Virtual"
msgstr "Virtuálny"
#: src/bin/e_int_menus.c:269 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:39
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:41
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:85
msgid "Shelves"
msgstr "Šelfy"
#: src/bin/e_int_menus.c:278
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Ukázať/Schovať Všetky Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:575
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Žiadne Aplikácie)"
#: src/bin/e_int_menus.c:709
msgid "Set Virtual Desktops"
msgstr "Nastaviť virtuálne plochy"
#: src/bin/e_int_menus.c:1100 src/bin/e_int_menus.c:1283
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Žiadne Okná)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1194 src/bin/e_int_menus.c:1297
msgid "No name!!"
msgstr "Žiadne meno!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:1375
msgid "(No Shelves)"
msgstr "(žiadne shelves)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1388 src/bin/e_shelf.c:1144
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:132
msgid "Shelf #"
msgstr "Shelf #"
#: src/bin/e_int_menus.c:1441
msgid "Add A Shelf"
msgstr "Pridať shelf"
#: src/bin/e_int_menus.c:1448
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Odstránniť shelf"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:75 src/bin/e_shelf.c:1698
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:43
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Nastavenia Šelfu"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:538
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:253
msgid "Tiny"
msgstr "Drobné"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:540
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:259
msgid "Small"
msgstr "Malý"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:542 src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Medium"
msgstr "Stredne Veľké"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:544
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:102
msgid "Large"
msgstr "Veľký"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:546
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:283
msgid "Huge"
msgstr "Obrovské"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:552 src/bin/e_int_shelf_config.c:676
msgid "Set Contents..."
msgstr "Nastaviť obsah..."
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:577
msgid "Above Everything"
msgstr "Nad Všetkým"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:579
msgid "Below Windows"
msgstr "Pod Oknami"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:581
msgid "Below Everything"
msgstr "Pod Všetkým"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:583
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Povoliť prekrytie okna shelfom"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:630
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr "Zmenšiť na Veľkosť Obsahu"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:641
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixelov"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:646
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:628
msgid "Styles"
msgstr "Štýly"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:684
msgid "Auto Hide"
msgstr "Automatické skrývanie"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:685
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr "Automaticky skrývať shelf"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:689
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Zobraziť pri prejdení myšou"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:693
msgid "Show on mouse click"
msgstr "Zobraziť pri kliknutí myšou"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:697
msgid "Hide timeout"
msgstr "Skryť timeout"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:701 src/bin/e_int_shelf_config.c:710
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f sekundy"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:706
msgid "Hide duration"
msgstr "Zobraziť trvanie"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:722
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Zobraziť na všetkých plochách"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:724
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Zobraziť na určených plochách"
#: src/bin/e_ipc.c:47
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"Možný pokus o IPC hack. IPC socket\n"
"adresár už existuje, ALE jeho práva\n"
"sú príliš veľké,(čítať môžu všetci,\n"
"ale zapisovať iba vlastník, a nikto iný)\n"
"alebo nie ste vlastníkom. Prosím skontrolujte:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_ipc.c:57
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
"IPC socket adresár nemôže byť vytvorený alebo\n"
"preskúmaný.\n"
"Prosíme, skontrolujte:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
#: src/bin/e_main.c:323
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tStart with desklock on, so password will be asked.\n"
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tIf you need this help, you don't need this option.\n"
msgstr ""
"Voľby:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPripojí sa k obrazovke DISPLAY.\n"
"\t\tnapr: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tPridá FALOŠNÚ xinerama obrazovku (namiesto skutočnej)\n"
"\t\tdané geometriou. Môžete pridat koľko chcete. Všetky\n"
"\t\tnahradzujú reálne obrazovky xinerama, ak nejaké sú.\n"
"\t\tPoužiteľné k simulácii xineramy.\n"
"\t\tnapr: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile PROFIL\n"
"\t\tPoužiť profil PROFIL miesto použivatelského predvoleného alebo "
"jednoducho \"predvoleného\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tByť dobrý.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tByť zlý.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tByť psychotický.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tspustiť zo zamknutou obrazovkou, takže bude vyžadované heslo.\n"
"\t-i-really-know-what-i-am-doing-and-accept-full-responsibility-for-it\n"
"\t\tAk potrebujete túto nápovedu, nepotrebujete túto možnosť.\n"
#: src/bin/e_main.c:385
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať Ecore!\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:411
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať súborový systém.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:424
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť handler signálu exit.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:430
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť handler signálu HUP.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:442
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment sa nemôže spojiť s X serverom.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:450
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať záchranno-poplašný systém.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:473
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém spojení.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:481
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém IPC.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:490
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť xinerama wrapping.\n"
"K tomu by nemalo dochádzať."
#: src/bin/e_main.c:509
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém Evas.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:515
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že ecore_evas nepodporuje softvérové X11\n"
"vykresľovanie v Evas. Prosím skontrolujte, či Evas a\n"
"Ecore podporujú engine so softvérovým vykresľovaním cez X11."
#: src/bin/e_main.c:522
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že ecore_evas nepodporuje vykresľovanie cez softvérový "
"buffer\n"
"v Evas. Prosím skontrolujte, či Evas a\n"
" Ecore podporujú engine s vykresľovaním cez softvérový buffer."
#: src/bin/e_main.c:538 src/bin/e_main.c:545
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže inicializovať FDO plochu systému.\n"
"Asi nedostatok pamäte?"
#: src/bin/e_main.c:559
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže vytvoriť adresáre vo Vašom domovskom adresári.\n"
"Možno nemáte domovský adresár alebo je disk plný."
#: src/bin/e_main.c:569
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť svoj súbor systému databázy Registry."
#: src/bin/e_main.c:578
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém nastavení."
#: src/bin/e_main.c:592
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť rozsah systému."
#: src/bin/e_main.c:600
msgid "Enlightenment cannot set up the pointer system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť ukazovateľ systému."
#: src/bin/e_main.c:609
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť cesty pre vyhľadávanie súborov.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:627
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém fontov."
#: src/bin/e_main.c:638
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tém."
#: src/bin/e_main.c:643
msgid "Starting International Support"
msgstr "Spúšťam medzinárodnú podporu"
#: src/bin/e_main.c:648
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť intl systém."
#: src/bin/e_main.c:659
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť úvodnú obrazovku.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte?"
#: src/bin/e_main.c:671
msgid "Testing Format Support"
msgstr "Testujem podporu formátu"
#: src/bin/e_main.c:682
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže vytvoriť buffer pre canvas. Prosím "
"skontroluj,\n"
"že Evas má podporu pre softvérový buffer engine.\n"
#: src/bin/e_main.c:693
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať PNG súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie PNG.\n"
#: src/bin/e_main.c:702
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať JPEG súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie JPEG.\n"
#: src/bin/e_main.c:711
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať EET súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie EET.\n"
#: src/bin/e_main.c:722
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať 'Sans' písmo. Skontrolujte, či "
"má Evas\n"
"podporu fontconfig a či fontconfig definuje 'Sans' písmo.\n"
#: src/bin/e_main.c:732
msgid "Setup Screens"
msgstr "Nastaviť obrazovky"
#: src/bin/e_main.c:737
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Nastavenie manažéra okien na všetkých obrazovkách v systéme zlyhalo.\n"
"Nebeží už iný okenný manažér?\n"
#: src/bin/e_main.c:743
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Nastaviť šetrič obrazovky"
#: src/bin/e_main.c:748
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment nevie nakonfigurovať X šetrič."
#: src/bin/e_main.c:752
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Nastavenie Desklock"
#: src/bin/e_main.c:757
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre uzamknutie plochy."
#: src/bin/e_main.c:770
msgid "Setting up Paths"
msgstr "Nastavenie cesty"
#: src/bin/e_main.c:787
msgid "Setup System Controls"
msgstr "Inštalačný systém kontroly"
#: src/bin/e_main.c:792
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže inicializovať systémové príkazy systému.\n"
#: src/bin/e_main.c:797
msgid "Setup Actions"
msgstr "Nastaviť akciu"
#: src/bin/e_main.c:802
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém akcií."
#: src/bin/e_main.c:806
msgid "Setup Execution System"
msgstr "Nastavenie výkonu systému"
#: src/bin/e_main.c:811
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr "Enlightenmentu sa nepodarilo nastaviť exec systém."
#: src/bin/e_main.c:816
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Nastaviť zapamätanie"
#: src/bin/e_main.c:821
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť uložené nastavenia."
#: src/bin/e_main.c:829
msgid "Setup FM"
msgstr "nastavenie FM"
#: src/bin/e_main.c:834
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Súborový manažér.\n"
#: src/bin/e_main.c:849
msgid "Setup Message System"
msgstr "Nastaviť systémové správy"
#: src/bin/e_main.c:854
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém msg."
#: src/bin/e_main.c:859
msgid "Setup DND"
msgstr "Nastavenie DND"
#: src/bin/e_main.c:864
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém dnd."
#: src/bin/e_main.c:869
msgid "Setup Grab Input Handling"
msgstr "Nastaviť zachytenie vstupnej manipulácie"
#: src/bin/e_main.c:874
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť systém na spracovanie zachyteného\n"
"vstupu."
#: src/bin/e_main.c:879
msgid "Setup Modules"
msgstr "Nastavenie modulov"
#: src/bin/e_main.c:884
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém modulov."
#: src/bin/e_main.c:889
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Nastavenie triedy farieb"
#: src/bin/e_main.c:894
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tried farieb."
#: src/bin/e_main.c:899
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Nastavenie gadcon"
#: src/bin/e_main.c:904
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre ovládanie špecialít."
#: src/bin/e_main.c:909
msgid "Setup DPMS"
msgstr "Nastavenie DPMS"
#: src/bin/e_main.c:914
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Enlightenment nie je schopný konfigurovať DPMS nastavenia."
#: src/bin/e_main.c:918
msgid "Set Up Powersave modes"
msgstr "Nastaviť mód úspory energie"
#: src/bin/e_main.c:922
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť svoje módy šetrenia."
#: src/bin/e_main.c:927
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Nastaviť obrázok pozadia"
#: src/bin/e_main.c:932
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenmentu sa nepodarilo nastaviť pozadia plochy systému."
#: src/bin/e_main.c:937
msgid "Setup Mouse"
msgstr "Nastaviť myš"
#: src/bin/e_main.c:942
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Enlightenment nemôže konfigurovať nastavenia myši."
#: src/bin/e_main.c:947
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Nastaviť väzby"
#: src/bin/e_main.c:952
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém klávesových skratiek."
#: src/bin/e_main.c:957
msgid "Setup Popups"
msgstr "Nastaviť vyskakovacie okná"
#: src/bin/e_main.c:962
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť popup systém."
#: src/bin/e_main.c:967
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Nastaviť shelvy"
#: src/bin/e_main.c:972
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť shelf systém."
#: src/bin/e_main.c:977
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr "Nastaviť náhľady"
#: src/bin/e_main.c:982
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Thumbnail systém.\n"
#: src/bin/e_main.c:987
msgid "Set Up File Ordering"
msgstr "Nastavujem poradie súborov"
#: src/bin/e_main.c:991
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:1026
msgid "Load Modules"
msgstr "Spustiť moduly"
#: src/bin/e_main.c:1034
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:1041
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr "Enlightenment havaroval na začiatku a bol reštartovaný"
#: src/bin/e_main.c:1042
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:1050
msgid "Configure Shelves"
msgstr "Konfigurovať shelvy"
#: src/bin/e_main.c:1061
msgid "Almost Done"
msgstr "Takmer hotovo"
#: src/bin/e_module.c:117
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Došlo k chybe pri načítaní modulu: %s<br>Žiadny modul s názvom %s nebol "
"nájdený v<br>adresároch s modulmi.<br>"
#: src/bin/e_module.c:121 src/bin/e_module.c:134 src/bin/e_module.c:151
msgid "Error loading Module"
msgstr "Chyba pri nahrávaní modulu"
#: src/bin/e_module.c:128 src/bin/e_module.c:145
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Došlo k chybe pri načítaní modulu: %s<br>Úplná cesta k modulu je:<br>%"
"s<br>Došlo k chybe:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:150
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modul neobsahuje všetky potrebné funkcie"
#: src/bin/e_module.c:164
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Chyba API Modulu<br>Chyba pri inicializácii modulu: %s<br>Je potrebný API "
"modul minimálne vo verzii: %i.<br>API modul v Enlightenment je vo verzii: %i."
"<br>"
#: src/bin/e_module.c:169
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s Modul"
#: src/bin/e_module.c:497
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Chceš unloadnúť tento modul?<br>"
#: src/bin/e_screensaver.c:99
msgid ""
"You disabled screensaver too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
#: src/bin/e_shelf.c:1272 src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:281
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Ste si istý, že chcete zmazať tento šelf ?"
#: src/bin/e_shelf.c:1273
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr ""
"Požadujete zmazanie tohoto šelfu.<br><br>Ste si istý, že chcete ho chcete "
"zmazať?"
#: src/bin/e_shelf.c:1688 src/bin/e_toolbar.c:325
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Ukončiť Presúvanie/Zmenu Veľkosti Položiek"
#: src/bin/e_shelf.c:1690 src/bin/e_toolbar.c:327
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Začať Presúvanie/Zmenu Veľkosti Položiek"
#: src/bin/e_shelf.c:1703
msgid "Set Shelf Contents"
msgstr "Nastaviť obsah shelf-u"
#: src/bin/e_shelf.c:1708
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Zmazať tento Šelf"
#: src/bin/e_startup.c:66
msgid "Starting"
msgstr "Štartujem"
#: src/bin/e_sys.c:170
msgid "Checking System Permissions"
msgstr "Kontrola privilégií systému"
#: src/bin/e_sys.c:208 src/bin/e_sys.c:219 src/bin/e_sys.c:228
#: src/bin/e_sys.c:237
msgid "System Check Done"
msgstr "Kontrola systému skončená"
#: src/bin/e_sys.c:314
msgid "Logout problems"
msgstr "Problém s odhlásením"
#: src/bin/e_sys.c:317
msgid ""
"Logout is taking too long. Some<br>applications refuse to close.<br>Do you "
"want to finish the logout<br>anyway without closing these<br>applications "
"first?"
msgstr ""
#: src/bin/e_sys.c:323
msgid "Logout now"
msgstr "Odhlásiť teraz"
#: src/bin/e_sys.c:324
msgid "Wait longer"
msgstr "Počkať dlhšie"
#: src/bin/e_sys.c:325
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Zrušiť odhlásenie"
#: src/bin/e_sys.c:363
msgid "Logout in progress"
msgstr "Prebieha odhlásenie"
#: src/bin/e_sys.c:366
msgid "Logout in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Prebieha odhlásenie.<br><hilight>Prosím čakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:395 src/bin/e_sys.c:456
msgid "Enlightenment is busy with another request"
msgstr "Enlightenment je zamestnaný inou požiadavkou"
#: src/bin/e_sys.c:401
msgid ""
"Logging out.<br>You cannot perform other system actions<br>once a logout has "
"begun."
msgstr ""
"Odhlásenie.<br>Nemôžete vykonať ďalšie akcie systému<br>odhlásenie začalo."
#: src/bin/e_sys.c:409
msgid ""
"Powering off.<br>You cannot do any other system actions<br>once a shutdown "
"has been started."
msgstr ""
"Vypínanie.<br>Nemôžete vykonávať iné akcie do systému<br>pokiaľ to nie je "
"kompletné."
#: src/bin/e_sys.c:416
msgid ""
"Resetting.<br>You cannot do any other system actions<br>once a reboot has "
"begun."
msgstr ""
"Resetovanie.<br>Nemôžete vykonávať iné akcie do systému<br>pokiaľ to nie je "
"kompletné."
#: src/bin/e_sys.c:423
msgid ""
"Suspending.<br>Until suspend is complete you cannot perform<br>any other "
"system actions."
msgstr ""
"Pozastavenie.<br>Nemôžete vykonávať iné akcie do systému<br>pokiaľ to nie je "
"kompletné."
#: src/bin/e_sys.c:430
msgid ""
"Hibernating.<br>You cannot perform an other system actions<br>until this is "
"complete."
msgstr ""
"Hibernácia.<br>Nemôžete vykonávať iné akcie do systému<br>pokiaľ to nie je "
"kompletné."
#: src/bin/e_sys.c:437 src/bin/e_sys.c:483
msgid "EEK! This should not happen"
msgstr "EEK! K tomu nemalo dôjsť"
#: src/bin/e_sys.c:463
msgid "Power off failed."
msgstr "Vypnutie zlyhalo."
#: src/bin/e_sys.c:468
msgid "Reset failed."
msgstr "Reset zlyhal."
#: src/bin/e_sys.c:473
msgid "Suspend failed."
msgstr "Zastavenie zlyhalo."
#: src/bin/e_sys.c:478
msgid "Hibernate failed."
msgstr "Hibernácia zlyhala"
#: src/bin/e_sys.c:535
msgid "Power off"
msgstr "Vypnutie"
#: src/bin/e_sys.c:538
msgid "Power off.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Vypnutie.<br><hilight>Prosím čakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:562
msgid "Resetting"
msgstr "Resetovanie"
#: src/bin/e_sys.c:565
msgid "Resetting.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Resetovanie.<br><hilight>Prosím čakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:588
msgid "Suspending"
msgstr "Zastavenie"
#: src/bin/e_sys.c:591
msgid "Suspending.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Zastavenie.<br><hilight>Prosím čakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_sys.c:614
msgid "Hibernating"
msgstr "Hibernácia"
#: src/bin/e_sys.c:617
msgid "Hibernating.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Hibernácia.<br><hilight>Prosím čakajte.</hilight>"
#: src/bin/e_theme_about.c:17
msgid "About Theme"
msgstr "O motíve"
#: src/bin/e_theme.c:42
msgid "Set As Theme"
msgstr "Nastaviť ako motív"
#: src/bin/e_toolbar.c:340
msgid "Set Toolbar Contents"
msgstr "Nastaviť obsah panela nástrojov"
#: src/bin/e_utils.c:246
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Nie je možné skončiť - nesmrteľné okná."
#: src/bin/e_utils.c:247
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Niekoľko okien je stále aktívnych, pretože majú zapnutý Lifespan zámok. To "
"znamená, že<br>Enlightenment nebude možné ukončiť pokiaľ tieto okná "
"nebudú<br>uzatvorené, alebo lifespan zámok nebude vypnutý.<br>"
#: src/bin/e_utils.c:811
#, c-format
msgid "%'.0f Bytes"
msgstr "%'.0f Bytov"
#: src/bin/e_utils.c:815
#, c-format
msgid "%'.0f KB"
msgstr "%'.0f KB"
#: src/bin/e_utils.c:819
#, c-format
msgid "%'.0f MB"
msgstr "%'.0f MB"
#: src/bin/e_utils.c:823
#, c-format
msgid "%'.1f GB"
msgstr "%'.0f GB"
#: src/bin/e_utils.c:843
#, c-format
msgid "In the Future"
msgstr "V budúcnosti"
#: src/bin/e_utils.c:848
#, c-format
msgid "In the last Minute"
msgstr "V poslednej minúte"
#: src/bin/e_utils.c:850
#, c-format
msgid "%li Years ago"
msgstr "%li pred rokmi"
#: src/bin/e_utils.c:852
#, c-format
msgid "%li Months ago"
msgstr "%li pred mesiacmi"
#: src/bin/e_utils.c:854
#, c-format
msgid "%li Weeks ago"
msgstr "%li pred týždňami"
#: src/bin/e_utils.c:856
#, c-format
msgid "%li Days ago"
msgstr "%li pred dňami"
#: src/bin/e_utils.c:858
#, c-format
msgid "%li Hours ago"
msgstr "%li pred hodinami"
#: src/bin/e_utils.c:860
#, c-format
msgid "%li Minutes ago"
msgstr "%li pred minútami"
#: src/bin/e_utils.c:866
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:1107
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_keybindings.c:1134
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:251
#: src/modules/wizard/page_020.c:21 src/modules/wizard/page_020.c:29
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:63
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:243
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:121
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:79
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:110
msgid "Add"
msgstr "Pridať"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:69
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:83
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:258
msgid "Up"
msgstr "Hore"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:89
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:263
msgid "Down"
msgstr "Dole"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:293
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Pridať do obľúbených"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:299
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:305
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:834
#: src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:275
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:402
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:519
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:649
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:193
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Prejsť hore do adresára"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:360
msgid "Permissions:"
msgstr "Oprávnenia:"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:376
msgid "Modified:"
msgstr "Zmenené:"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:615
#, c-format
msgid "You"
msgstr "Ty"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:664
#, c-format
msgid "Protected"
msgstr "Chránené"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:666 src/bin/e_widget_fsel.c:675
#: src/bin/e_widget_fsel.c:684
#, c-format
msgid "Read Only"
msgstr "Iba na čítanie"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:673 src/bin/e_widget_fsel.c:682
#, c-format
msgid "Forbidden"
msgstr "Zakázané"
#: src/bin/e_widget_fsel.c:691
msgid "Read-Write"
msgstr "Čítať-zapisovať"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:41
msgid "Battery Monitor Settings"
msgstr "Nastavenia stavu batérie"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:93
msgid "Basic Settings"
msgstr "Základné Nastavenia"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:94
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Upozorniť keď bude batéria takmer vybitá"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:137
msgid "Check every:"
msgstr "Skontrolujte každý:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:139
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:149
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:379
#, c-format
msgid "%1.0f ticks"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:141
msgid "Polling"
msgstr ""
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:144
msgid "Show alert on low battery"
msgstr "Zobraziť upozornenie pri slabej batérii"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:146
msgid "Alert when at:"
msgstr "Upozornenie pri:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:148
#, c-format
msgid "%1.0f min"
msgstr "%1.0f min"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:150
#, c-format
msgid "%1.0f %%"
msgstr "%1.0f %%"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:152
msgid "Auto dismiss in..."
msgstr "Automatické zamietnutie v..."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:154
#, c-format
msgid "%1.0f sec"
msgstr "%1.0f sek"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:156
msgid "Alert"
msgstr "Výzva"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:161
msgid "Auto Detect"
msgstr "Automatická detekcia"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:163
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:39
#: src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:36
#: src/modules/conf_desk/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:30
msgid "Internal"
msgstr "Interné"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:165
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:280
msgid "HAL"
msgstr "HAL"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:168
msgid "Hardware"
msgstr "Hardwér"
#
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:135
msgid "Battery"
msgstr "Batéria"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:844
msgid "Your battery is low!"
msgstr "Vaša batéria je slabá!"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:846
msgid "AC power is recommended."
msgstr "Doporučujem napojenie na AC sieť."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:921
msgid "N/A"
msgstr "N/A"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:992 src/modules/battery/e_mod_main.c:994
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1001 src/modules/battery/e_mod_main.c:1003
msgid "ERROR"
msgstr "CHYBA"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1093
msgid "Battery Meter"
msgstr "Ukazovateľ stavu batérie"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:98
msgid "Clock"
msgstr "Hodiny"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:140 src/modules/conf/e_mod_main.c:144
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:164 src/modules/conf/e_mod_main.c:265
msgid "Settings Panel"
msgstr "nastavenia panelu"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:235
msgid "Presentation"
msgstr "Prezentácia"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:242
msgid "Offline"
msgstr "Nepripojený"
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:270
msgid "Modes"
msgstr "Mód"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:50
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:42
msgid "Favorites Menu"
msgstr "Zoznam obľúbených"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:104
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:119
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:36
msgid "IBar Applications"
msgstr "IBar aplikácie"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:135
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:38
msgid "Startup Applications"
msgstr "Aplikácie po spustení"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:151
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:37
msgid "Restart Applications"
msgstr "Reštart aplikácií"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:236
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:1924
msgid "All Applications"
msgstr "Všetky aplikácie"
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:250
msgid "Selected Applications"
msgstr "Vybrané aplikácie"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:34
msgid "Apps"
msgstr "Apps"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:35
msgid "New Application"
msgstr "Nová aplikácia"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:40
msgid "IBar Other"
msgstr "IBar ďaľší"
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:41
#: src/modules/conf_clientlist/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_menus/e_mod_main.c:34 src/modules/wizard/page_030.c:79
msgid "Menus"
msgstr "Ponuky"
#: src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:30
#: src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:197
msgid "Default Border Style"
msgstr "Predvolený štýl ohraničenia"
#: src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:50
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Výber Okraju Okna"
#: src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:242
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Zapamätať si okraj okna pre budúcnosť"
#: src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_colors/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_fonts/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_icon_theme/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_mouse_cursor/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_scale/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_startup/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:38
#: src/modules/conf_transitions/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:28
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:89
msgid "Look"
msgstr "Pohľad"
#: src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:35
msgid "Borders"
msgstr "Okraje"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:40
msgid "Client List Settings"
msgstr ""
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:99
msgid "Group By"
msgstr "Skupina podľa"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:101
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:114
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:124
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:656
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:349
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:152
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:204
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:236
msgid "None"
msgstr "Žiadny"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:107
msgid "Include windows from other screens"
msgstr "Vrátane okien z daľších obrazoviek"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:111
msgid "Separate Groups By"
msgstr "Oddelené skupiny"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:116
msgid "Using separator bars"
msgstr "Použiť oddelenie barov"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:118
msgid "Using menus"
msgstr "Používanie menu"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:122
msgid "Client Sort Order"
msgstr ""
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:126
msgid "Alphabetical"
msgstr "Abecedne"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:128
msgid "Window stacking layer"
msgstr ""
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:130
msgid "Most recently used"
msgstr "V poslednej dobe používané"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:134
msgid "Iconified Windows"
msgstr ""
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:136
msgid "Group with owning desktop"
msgstr "Skupina vlastniaca plochu"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:138
msgid "Group with current desktop"
msgstr "Skupina terajšej plochy"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:140
msgid "Separate group"
msgstr "Oddeliť skupiny"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:142
msgid "Warp to owning desktop"
msgstr ""
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:146
msgid "Menu Item Captions"
msgstr ""
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:147
msgid "Limit caption length"
msgstr ""
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:149
#, c-format
msgid "%1.0f Chars"
msgstr "%1.0f Znakov"
#: src/modules/conf_clientlist/e_mod_main.c:35
msgid "Client List Menu"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:47
msgid "Window Manager"
msgstr "Okenný Manažér"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:48
msgid "About Dialog Title"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:49
msgid "About Dialog Version"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:50
msgid "Border Title"
msgstr "Ohraničenie názvu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:51
msgid "Settings Dialog Title"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:52
msgid "Error Text"
msgstr "Chybný text"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:53
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:63
msgid "Menu Title"
msgstr "Názov menu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:54
msgid "Menu Title Active"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:55
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:62
msgid "Menu Item"
msgstr "Položka Menu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:56
msgid "Menu Item Active"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:57
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:67
msgid "Move Text"
msgstr "Pohnúť Text"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:58
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:68
msgid "Resize Text"
msgstr "Zmeniť Veľkosť Textu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:59
msgid "Winlist Item"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:60
msgid "Winlist Label"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:61
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:69
msgid "Winlist Title"
msgstr "Názov Zoznamu Okien"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:67
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:82
msgid "Widgets"
msgstr "Widgety"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:68
msgid "Button Text"
msgstr "Text tlačítka"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:69
msgid "Button Text Disabled"
msgstr "Text tlačítka zakázaný"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:70
msgid "Check Text"
msgstr "Skontroluj text"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:71
msgid "Check Text Disabled"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:72
msgid "Entry Text"
msgstr "Vložiť text"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:73
msgid "Label Text"
msgstr "Označiť text"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:74
msgid "List Item Text"
msgstr "Označiť položky textu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:75
msgid "List Item Odd Text"
msgstr "Označiť položky niektorého textu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:76
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:92
msgid "List Header"
msgstr "Hlavička Zoznamu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:77
msgid "Radio Text"
msgstr "Rádio text"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:78
msgid "Radio Text Disabled"
msgstr "Rádio text zakázaný"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:79
msgid "Slider Text"
msgstr "Bežiaci text"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:80
msgid "Slider Text Disabled"
msgstr "Bežiaci text zakázaný"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:87
msgid "Module Label"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:130
#: src/modules/conf_colors/e_mod_main.c:35
msgid "Colors"
msgstr "Farby"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:251
msgid "Other"
msgstr "Ďaľšie"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:435
msgid "Window Manager Colors"
msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:437
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:445
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:453
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:517
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivovaný"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:439
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:447
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:455
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:522
msgid "Disabled"
msgstr "Blokovaný"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:443
msgid "Widget Colors"
msgstr "Farby widgetu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:451
msgid "Module Colors"
msgstr "Farby modulu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:501
msgid "Color Classes"
msgstr "Farba tried"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:529
msgid "Object Color"
msgstr "Farba objektu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:538
msgid "Outline Color"
msgstr "Farba obrysu"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:547
msgid "Shadow Color"
msgstr "Farba tieňa"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:556
msgid "Defaults"
msgstr "Predvolené"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:52
msgid "Desk Settings"
msgstr "Nastavenie plochy"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:149
msgid "Desktop Name"
msgstr "Názov plochy"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:150
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:353
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:120
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:106
msgid "Name:"
msgstr "Názov:"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:156
msgid "Desktop Wallpaper"
msgstr "Obrázok plochy"
#: src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:162
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:193
msgid "Set"
msgstr "Nastaviť"
#: src/modules/conf_desk/e_mod_main.c:35
msgid "Desk"
msgstr "Plocha"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:96
msgid "Screen Lock Settings"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:199
msgid "Automatic Locking"
msgstr "Automatické Uzamykanie"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:201
msgid "Lock when Enlightenment starts"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:205
msgid "Lock when X screensaver activates"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:210
msgid "Time after screensaver activated"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:213
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:443
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:189
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:207
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekúnd"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:218
msgid "Lock when idle time exceeded"
msgstr "Zamknúť pri prekročenej nečinnosti"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:222
msgid "Idle time to exceed"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:225
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:208
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:220
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:232
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:143
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:181
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minút"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:298
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:822
#: src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:262
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:391
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:790
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:509
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:639
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:186
msgid "Personal"
msgstr "Osobné"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:391
msgid "Login Box Settings"
msgstr "Nastavenia prihlasovacej obrazovky"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:394
msgid "Show on all screen zones"
msgstr "Ukázať na všetkých zónach obrazovky"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:398
msgid "Show on current screen zone"
msgstr "Ukázať na aktuálnej zóne obrazovky"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:402
msgid "Show on screen zone #:"
msgstr "Ukázať v zóne obrazovky #:"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:406
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:247
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:251
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:284
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:288
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:117
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:121
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:125
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:170
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:174
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:178
#: src/modules/conf_mouse/e_int_config_mouse.c:109
#: src/modules/conf_mouse/e_int_config_mouse.c:115
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:229
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:414
msgid "Wallpaper Mode"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:416
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:149
msgid "Theme Defined"
msgstr "Definovaná téma"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:419
msgid "Theme Wallpaper"
msgstr "Obrázok témy"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:422
msgid "User Wallpaper"
msgstr "Obrázok užívateľa"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:433
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:195
msgid "Enter Presentation Mode"
msgstr "Zadať mód prezentácie"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:435
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:197
msgid "Suggest entering presentation mode"
msgstr "Navrhnúť zadanie spôsobu prezentácie"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:439
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:202
msgid "If deactivated before"
msgstr "Ak je deaktivovaný predtým"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:457
msgid "Custom Screenlock"
msgstr "Vlastné zamknutie obrazovky"
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:458
msgid "Use custom screenlock"
msgstr "Použi vlastné zamknutie obrazovky"
#: src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:35
msgid "Screen Lock"
msgstr "Uzamykanie Obrazovky"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:62
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:822
msgid "Virtual Desktops Settings"
msgstr "Nastavenie virtuálnych plôch"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:239
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Počet Plôch"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:258
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:295
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Preklopenie Plochy Myšou"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:259
msgid "Animated flip"
msgstr "Animované pretočenie"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:277
msgid "Desktops"
msgstr "Pracovné Plochy"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:296
msgid "Flip when dragging objects to the screen edge"
msgstr "Otočenie pri pretiahnutí objektov na okraj obrazovky"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:298
msgid "Wrap desktops around when flipping"
msgstr "Umožniť preklápanie plôch dookola"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:302
msgid "Flip Animation"
msgstr "Animácia otočenia"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:304
msgid "Off"
msgstr "Vypnúť"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:307
msgid "Pane"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:310
msgid "Zoom"
msgstr "Priblížiť"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:313
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:163
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_stacking.c:146
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:317
msgid "Background panning"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:321
#, c-format
msgid "%.2f X-axis pan factor"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:325
#, c-format
msgid "%.2f Y-axis pan factor"
msgstr ""
#: src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:35
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuálne Plochy"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:36
msgid "Dialog Settings"
msgstr ""
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:87
#: src/modules/conf_engine/e_int_config_engine.c:94
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:114
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:167
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:94
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:134
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:144
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:100 src/modules/pager/e_mod_config.c:119
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:159 src/modules/mixer/conf_gadget.c:193
#: src/modules/mixer/conf_module.c:96
msgid "General Settings"
msgstr "Hlavné Nastavenia"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:89
msgid "Disable Confirmation Dialogs"
msgstr ""
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:91
msgid "Normal Windows"
msgstr "Normálne okná"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:98
msgid "Default Settings Dialogs Mode"
msgstr ""
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:101
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:140
msgid "Basic Mode"
msgstr "Základný Mód"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:103
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:142
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Pokročilý Mód"
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:137
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Štandardný Mód Dialógu"
#: src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:35
msgid "Dialogs"
msgstr "Dialógy"
#: src/modules/conf_display/e_int_config_display.c:129
#, c-format
msgid ""