update translations

This commit is contained in:
Boris Faure 2015-09-05 14:07:05 +02:00
parent 02a7a4e4d5
commit cd79e428eb
14 changed files with 2016 additions and 1547 deletions

143
po/ca.po
View File

@ -6,11 +6,12 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-02 20:00+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-05 14:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-16 07:13+0000\n"
"Last-Translator: JoanColl <Unknown>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -37,7 +38,7 @@ msgstr "Divideix H"
msgid "Miniview"
msgstr "Minivista"
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:963 src/bin/termio.c:3939
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:950 src/bin/termio.c:4108
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"
@ -66,12 +67,12 @@ msgid ""
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els termminals han de ser "
"avorrits?<br><br>Aquest terminal es va escriure per Enlightenment, per "
"utilitzar EFL i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador "
"de terminal modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d "
"by:<br><br>%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD "
"detallada a sota:<br><br>%s"
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els termminals han de ser avorrits?"
"<br><br>Aquest terminal es va escriure per Enlightenment, per utilitzar EFL "
"i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador de terminal "
"modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>"
"%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD detallada a sota:"
"<br><br>%s"
#: src/bin/keyin.c:543
msgid "Scrolling"
@ -221,11 +222,11 @@ msgstr "Mostra la vista petita de l'historial"
msgid "Display the command box"
msgstr "Mostra el quadre de comandes"
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:850
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:852
msgid "Could not create window."
msgstr "No s'ha pogut crear la finestra"
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:861
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:863
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr "No s'ha pogut crear el giny de terminal"
@ -389,120 +390,128 @@ msgstr "l'opció %s requereix un argument"
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "s'han trobat opcions invàlides. Mireu --help."
#: src/bin/main.c:905
#: src/bin/main.c:907
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr ""
"s'ha trobat un paràmetre no vàlid a l'opció -S/--split. Mireu --help."
msgstr "s'ha trobat un paràmetre no vàlid a l'opció -S/--split. Mireu --help."
#: src/bin/media.c:723
#: src/bin/media.c:752
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el mòdul emotion '%s'"
#: src/bin/media.c:1244 src/bin/termpty.c:368 src/bin/termpty.c:373
#: src/bin/termpty.c:377
#: src/bin/media.c:1281 src/bin/termpty.c:362 src/bin/termpty.c:367
#: src/bin/termpty.c:371
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "La funció %s ha fallat: %s"
#: src/bin/media.c:1340
#: src/bin/media.c:1395
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "La visualització multimèdia no està implementada"
#: src/bin/options_behavior.c:65
#: src/bin/options_behavior.c:67
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%d lines"
#: src/bin/options_behavior.c:148 src/bin/options.c:171
#: src/bin/options_behavior.c:150 src/bin/options.c:171
msgid "Behavior"
msgstr "Comportament"
#: src/bin/options_behavior.c:176
#: src/bin/options_behavior.c:178
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Desplaça cap avall quan hi hagi nou contingut"
#: src/bin/options_behavior.c:177
#: src/bin/options_behavior.c:179
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Desplaça cap avall quan es premi una tecla"
#: src/bin/options_behavior.c:178
#: src/bin/options_behavior.c:180
msgid "React to key presses"
msgstr "Reacciona a pulsacions de tecla"
#: src/bin/options_behavior.c:179
#: src/bin/options_behavior.c:181
msgid "Cursor blinking"
msgstr "Parpelleig del cursor"
#: src/bin/options_behavior.c:180
#: src/bin/options_behavior.c:182
msgid "Visual Bell"
msgstr "Campana visual"
#: src/bin/options_behavior.c:181
#: src/bin/options_behavior.c:183
msgid "Bell rings"
msgstr "Sons d'avís sonor"
#: src/bin/options_behavior.c:182
#: src/bin/options_behavior.c:184
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Avís sonor urgent"
#: src/bin/options_behavior.c:183
#: src/bin/options_behavior.c:185
msgid "Active Links"
msgstr "Enllaços actius"
#: src/bin/options_behavior.c:184
#: src/bin/options_behavior.c:186
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Múltiples instàncies, un procés"
#: src/bin/options_behavior.c:185
#: src/bin/options_behavior.c:187
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Estableix TERM a xterm-256colors"
#: src/bin/options_behavior.c:186
#: src/bin/options_behavior.c:188
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Fletxa enrera actua com Supr (enlloc de Retrocés)"
#: src/bin/options_behavior.c:187
#: src/bin/options_behavior.c:189
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Enllaços de'arrossega i deixa anar"
#: src/bin/options_behavior.c:188
#: src/bin/options_behavior.c:190
msgid "Start as login shell"
msgstr "Inicia com a intèrpret d'ordres"
#: src/bin/options_behavior.c:189
#: src/bin/options_behavior.c:191
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Divisió de focus sota el ratolí"
#: src/bin/options_behavior.c:190
#: src/bin/options_behavior.c:192
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Integració amb Gravatar"
#: src/bin/options_behavior.c:191
#: src/bin/options_behavior.c:193
msgid "Show tabs"
msgstr "Mostra les pestanyes"
#: src/bin/options_behavior.c:199
#: src/bin/options_behavior.c:194
#, fuzzy
msgid "Always show miniview"
msgstr "Mostra la vista petita de l'historial"
#: src/bin/options_behavior.c:195
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:203
msgid "Always open at size:"
msgstr "Obre sempre a mida:"
#: src/bin/options_behavior.c:209
#: src/bin/options_behavior.c:213
msgid "Width:"
msgstr "Amplada:"
#: src/bin/options_behavior.c:229
#: src/bin/options_behavior.c:233
msgid "Height:"
msgstr "Alçada:"
#: src/bin/options_behavior.c:256
#: src/bin/options_behavior.c:260
msgid "Scrollback:"
msgstr "Desplaçament:"
#: src/bin/options_behavior.c:290
#: src/bin/options_behavior.c:294
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Temps d'animació de l'ampliació/intercanvi:"
#: src/bin/options_behavior.c:291
#: src/bin/options_behavior.c:295
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
@ -510,7 +519,7 @@ msgstr ""
"Estableix el temps de l'animació <br>durant els canvis,<br>que succeeixen "
"per dreceres de teclat, roda<br>de ratolí o altres accions"
#: src/bin/options_behavior.c:304 src/bin/options_behavior.c:305
#: src/bin/options_behavior.c:308 src/bin/options_behavior.c:309
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
@ -764,108 +773,112 @@ msgstr "Altres"
msgid "Double click on a picture to import it"
msgstr "Feu doble clic a una imatge per importar-la"
#: src/bin/termcmd.c:66
#: src/bin/termcmd.c:67
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Ordre de tipus de lletra desconeguda: %s"
#: src/bin/termcmd.c:93
#: src/bin/termcmd.c:98
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Ordre de tamany de graella desconeguda: %s"
#: src/bin/termcmd.c:118
#: src/bin/termcmd.c:123
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer de fons de pantalla: %s"
#: src/bin/termcmd.c:147
#: src/bin/termcmd.c:152
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ordre desconeguda: %s"
#: src/bin/termio.c:537
#: src/bin/termio.c:512
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el directori de treball amb pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:551
#: src/bin/termio.c:526
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar el directori de treball %s: %s"
#: src/bin/termio.c:958
#: src/bin/termio.c:945
msgid "Preview"
msgstr "Previsualitza"
#: src/bin/termio.c:961
#: src/bin/termio.c:948
msgid "Open"
msgstr "Obre"
#: src/bin/termio.c:2425
#: src/bin/termio.c:2442
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "format de selecció no permès '%s'"
#: src/bin/termio.c:5094
#: src/bin/termio.c:4110
msgid "Open as URL"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:5264
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Ecore IMF ha fallat"
#: src/bin/termio.c:5690
#: src/bin/termio.c:5976
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "No s'ha ubicat termpty"
#: src/bin/termpty.c:71 src/bin/termpty.c:95 src/bin/termpty.c:129
#: src/bin/termpty.c:72 src/bin/termpty.c:96 src/bin/termpty.c:130
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr "memerr: %s"
#: src/bin/termpty.c:155
#: src/bin/termpty.c:156
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Establiment de mida ioctl ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:344
#: src/bin/termpty.c:338
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "No s'ha trobat intèrpret d'ordres, es retorna a %s"
#: src/bin/termpty.c:384
#: src/bin/termpty.c:378
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() de pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:390 src/bin/termpty.c:396
#: src/bin/termpty.c:384 src/bin/termpty.c:390
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:405
#: src/bin/termpty.c:399
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:447
#: src/bin/termpty.c:441
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori actual a '%s': %s"
#: src/bin/termpty.c:676
#: src/bin/termpty.c:861
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure al descriptor de fitxer %d: %s"
#: src/bin/utils.c:51
#: src/bin/utils.c:48
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar cap tema pel grup=%s: %s"
#: src/bin/utils.c:68
#: src/bin/utils.c:65
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar el tema predeterminat pel grup=%s: %s"
#: src/bin/win.c:3866
#: src/bin/win.c:4028
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'make install'?"
msgstr ""
"No es pot trobar el tema de terminology! Potser heu oblidat fer un 'make "

307
po/de.po
View File

@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-15 14:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-05 14:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-28 18:26+0000\n"
"Last-Translator: Tobias Bannert <Unknown>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
@ -38,7 +38,7 @@ msgstr ""
msgid "Miniview"
msgstr ""
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:956
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:950 src/bin/termio.c:4108
msgid "Copy"
msgstr "Kopieren"
@ -68,423 +68,443 @@ msgid ""
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:530
#: src/bin/keyin.c:543
msgid "Scrolling"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:531
#: src/bin/keyin.c:544
msgid "Scroll one page up"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:532
#: src/bin/keyin.c:545
msgid "Scroll one page down"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:533
#: src/bin/keyin.c:546
msgid "Scroll one line up"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:534
#: src/bin/keyin.c:547
msgid "Scroll one line down"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:536
#: src/bin/keyin.c:549
msgid "Copy/Paste"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:537
#: src/bin/keyin.c:550
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:538
#: src/bin/keyin.c:551
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:539
#: src/bin/keyin.c:552
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:540
#: src/bin/keyin.c:553
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:542
#: src/bin/keyin.c:555
msgid "Splits/Tabs"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:543
#: src/bin/keyin.c:556
msgid "Focus to the previous terminal"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:544
#: src/bin/keyin.c:557
msgid "Focus to the next terminal"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:545
#: src/bin/keyin.c:558
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:546
#: src/bin/keyin.c:559
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:547
#: src/bin/keyin.c:560
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:548
#: src/bin/keyin.c:561
msgid "Close the focused terminal"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:549
#: src/bin/keyin.c:562
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:550
#: src/bin/keyin.c:563
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:551
#: src/bin/keyin.c:564
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:552
#: src/bin/keyin.c:565
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:553
#: src/bin/keyin.c:566
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:554
#: src/bin/keyin.c:567
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:555
#: src/bin/keyin.c:568
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:556
#: src/bin/keyin.c:569
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:557
#: src/bin/keyin.c:570
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:558
#: src/bin/keyin.c:571
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:559
#: src/bin/keyin.c:572
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:561
#: src/bin/keyin.c:574
msgid "Font size"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:562
#: src/bin/keyin.c:575
msgid "Font size up 1"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:563
#: src/bin/keyin.c:576
msgid "Font size down 1"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:564
#: src/bin/keyin.c:577
msgid "Display big font size"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:565
#: src/bin/keyin.c:578
msgid "Reset font size"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:567
#: src/bin/keyin.c:580
msgid "Actions"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:568
#: src/bin/keyin.c:581
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:582
msgid "Display the history miniview"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:569
#: src/bin/keyin.c:583
msgid "Display the command box"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:328
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:852
msgid "Could not create window."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:863
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:327
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:330
#: src/bin/main.c:329
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:338
#: src/bin/main.c:337
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:340
#: src/bin/main.c:339
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:342
#: src/bin/main.c:341
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:344
#: src/bin/main.c:343
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:346
#: src/bin/main.c:345
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:348
#: src/bin/main.c:347
msgid "Set window name."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:350
#: src/bin/main.c:349
msgid "Set window role."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:352
#: src/bin/main.c:351
msgid "Set window title."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:354
#: src/bin/main.c:353
msgid "Set icon name."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:356
#: src/bin/main.c:355
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:358
#: src/bin/main.c:357
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:363
#: src/bin/main.c:362
msgid "Set emotion module to use."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:366
#: src/bin/main.c:365
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:368
#: src/bin/main.c:367
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:370
#: src/bin/main.c:369
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:372
#: src/bin/main.c:371
msgid "Set visual bell mode."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:374
#: src/bin/main.c:373
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:376
#: src/bin/main.c:375
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:378
#: src/bin/main.c:377
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:380
#: src/bin/main.c:379
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:382
#: src/bin/main.c:381
msgid "Become maximized from the start."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:384
#: src/bin/main.c:383
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:386
#: src/bin/main.c:385
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:388
#: src/bin/main.c:387
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:390
#: src/bin/main.c:389
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:392
#: src/bin/main.c:391
msgid "Highlight links."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:421
#: src/bin/main.c:420
msgid "show program version."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:424
#: src/bin/main.c:423
msgid "show copyright."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:427
#: src/bin/main.c:426
msgid "show license."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:430
#: src/bin/main.c:429
msgid "show this message."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:548 src/bin/miniview.c:38
#: src/bin/main.c:547 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:558
#: src/bin/main.c:557
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:570
#: src/bin/main.c:569
msgid "Could not parse command line options."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:585
#: src/bin/main.c:584
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:586
#: src/bin/main.c:585
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:902
#: src/bin/main.c:907
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr ""
#: src/bin/media.c:723
#: src/bin/media.c:752
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr ""
#: src/bin/media.c:1254 src/bin/termpty.c:357 src/bin/termpty.c:362
#: src/bin/termpty.c:366
#: src/bin/media.c:1281 src/bin/termpty.c:362 src/bin/termpty.c:367
#: src/bin/termpty.c:371
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/media.c:1350
#: src/bin/media.c:1395
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:65
#: src/bin/options_behavior.c:67
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:148 src/bin/options.c:171
#: src/bin/options_behavior.c:150 src/bin/options.c:171
msgid "Behavior"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:176
#: src/bin/options_behavior.c:178
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:177
#: src/bin/options_behavior.c:179
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:178
#: src/bin/options_behavior.c:180
msgid "React to key presses"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:179
#: src/bin/options_behavior.c:181
msgid "Cursor blinking"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:180
#: src/bin/options_behavior.c:182
msgid "Visual Bell"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:181
#: src/bin/options_behavior.c:183
msgid "Bell rings"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:182
#: src/bin/options_behavior.c:184
msgid "Urgent Bell"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:183
#: src/bin/options_behavior.c:185
msgid "Active Links"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:184
#: src/bin/options_behavior.c:186
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:185
#: src/bin/options_behavior.c:187
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:186
#: src/bin/options_behavior.c:188
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:187
#: src/bin/options_behavior.c:189
msgid "Drag & drop links"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:188
#: src/bin/options_behavior.c:190
msgid "Start as login shell"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:189
#: src/bin/options_behavior.c:191
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:190
#: src/bin/options_behavior.c:192
msgid "Gravatar integration"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:191
#: src/bin/options_behavior.c:193
msgid "Show tabs"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:199
#: src/bin/options_behavior.c:194
msgid "Always show miniview"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:195
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:203
msgid "Always open at size:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:209
#: src/bin/options_behavior.c:213
msgid "Width:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:229
#: src/bin/options_behavior.c:233
msgid "Height:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:256
#: src/bin/options_behavior.c:260
msgid "Scrollback:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:290
#: src/bin/options_behavior.c:294
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:291
#: src/bin/options_behavior.c:295
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:304 src/bin/options_behavior.c:305
#: src/bin/options_behavior.c:308 src/bin/options_behavior.c:309
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr ""
@ -493,7 +513,7 @@ msgstr ""
msgid "Options"
msgstr ""
#: src/bin/options.c:166 src/bin/options_font.c:355
#: src/bin/options.c:166 src/bin/options_font.c:361
msgid "Font"
msgstr ""
@ -578,15 +598,15 @@ msgid "Normal"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:195
msgid "Bright"
msgid "Bright/Bold"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:196
msgid "Normal 2"
msgid "Intense"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:197
msgid "Bright 2"
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:275
@ -597,11 +617,11 @@ msgstr ""
msgid "Reset"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:420
#: src/bin/options_font.c:426
msgid "Bitmap"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:460
#: src/bin/options_font.c:466
msgid "Standard"
msgstr ""
@ -653,15 +673,23 @@ msgstr ""
msgid "Win+"
msgstr ""
#: src/bin/options_keys.c:64
#: src/bin/options_keys.c:56
msgid "Meta+"
msgstr ""
#: src/bin/options_keys.c:57
msgid "Hyper+"
msgstr ""
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Delete"
msgstr ""
#: src/bin/options_keys.c:252
#: src/bin/options_keys.c:251
msgid "Please press key sequence"
msgstr ""
#: src/bin/options_keys.c:354
#: src/bin/options_keys.c:353
msgid "Key Bindings"
msgstr ""
@ -730,103 +758,112 @@ msgstr ""
msgid "Double click on a picture to import it"
msgstr ""
#: src/bin/termcmd.c:66
#: src/bin/termcmd.c:67
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termcmd.c:93
#: src/bin/termcmd.c:98
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termcmd.c:118
#: src/bin/termcmd.c:123
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termcmd.c:147
#: src/bin/termcmd.c:152
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:529
#: src/bin/termio.c:512
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:543
#: src/bin/termio.c:526
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:951
#: src/bin/termio.c:945
msgid "Preview"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:954
#: src/bin/termio.c:948
msgid "Open"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:2302
#: src/bin/termio.c:2442
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:4941
#: src/bin/termio.c:4110
msgid "Open as URL"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:5264
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:5537
#: src/bin/termio.c:5976
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:68 src/bin/termpty.c:92 src/bin/termpty.c:126
#: src/bin/termpty.c:72 src/bin/termpty.c:96 src/bin/termpty.c:130
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:152
#: src/bin/termpty.c:156
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:333
#: src/bin/termpty.c:338
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:373
#: src/bin/termpty.c:378
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:379 src/bin/termpty.c:385
#: src/bin/termpty.c:384 src/bin/termpty.c:390
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:423
#: src/bin/termpty.c:399
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:441
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr ""
#: src/bin/termpty.c:653
#: src/bin/termpty.c:861
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr ""
#: src/bin/utils.c:51
#: src/bin/utils.c:48
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr ""
#: src/bin/utils.c:68
#: src/bin/utils.c:65
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:2642
#: src/bin/win.c:4028
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'make install'?"
msgstr ""

319
po/el.po
View File

@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology 0.6.99\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-15 14:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-05 14:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-01 12:04+0200\n"
"Last-Translator: Efstathios Iosifidis <iosifidis@opensuse.org>\n"
"Language-Team: Greek, Modern (1453-) <opensuse-translation-el@opensuse.org>\n"
@ -40,7 +40,7 @@ msgstr "Διαίρεση Ο"
msgid "Miniview"
msgstr ""
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:956
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:950 src/bin/termio.c:4108
msgid "Copy"
msgstr "Αντιγραφή"
@ -77,208 +77,220 @@ msgstr ""
"<br><br>Πνευματική Ιδιοκτησία © 2012-%d :<br><br>%s<br><br>Διανέμεται "
"σύμφωνα με την άδεια BSD 2-clause, λεπτομερώς παρακάτω:<br><br>%s"
#: src/bin/keyin.c:530
#: src/bin/keyin.c:543
msgid "Scrolling"
msgstr "Κύλιση"
#: src/bin/keyin.c:531
#: src/bin/keyin.c:544
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Κύλιση μία σελίδα πάνω"
#: src/bin/keyin.c:532
#: src/bin/keyin.c:545
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Κύλιση μία σελίδα κατω"
#: src/bin/keyin.c:533
#: src/bin/keyin.c:546
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Κύλιση μία γραμμή πάνω"
#: src/bin/keyin.c:534
#: src/bin/keyin.c:547
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Κύλιση μία γραμμή κάτω"
#: src/bin/keyin.c:536
#: src/bin/keyin.c:549
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Αντιγραφή/Επικόλληση"
#: src/bin/keyin.c:537
#: src/bin/keyin.c:550
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Αντιγραφή τρέχουσας επιλογής στο πρόχειρο"
#: src/bin/keyin.c:538
#: src/bin/keyin.c:551
#, fuzzy
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Αντιγραφή τρέχουσας επιλογής στο πρόχειρο"
#: src/bin/keyin.c:539
#: src/bin/keyin.c:552
#, fuzzy
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Επικόλληση κύριας επιλογής (επισήμανση)"
#: src/bin/keyin.c:540
#: src/bin/keyin.c:553
#, fuzzy
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Επικόλληση επιλογής προχείρου (ctrl+v/c) "
#: src/bin/keyin.c:542
#: src/bin/keyin.c:555
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Διαίρεση/Καρτέλες"
#: src/bin/keyin.c:543
#: src/bin/keyin.c:556
msgid "Focus to the previous terminal"
msgstr "Εστίαση στο προηγούμενο τερματικό"
#: src/bin/keyin.c:544
#: src/bin/keyin.c:557
msgid "Focus to the next terminal"
msgstr "Εστίαση στο επόμενο τερματικό"
#: src/bin/keyin.c:545
#: src/bin/keyin.c:558
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Διαίρεση οριζόντια (νέο από κάτω)"
#: src/bin/keyin.c:546
#: src/bin/keyin.c:559
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Διαίρεση κάθετα (νέο στα δεξιά)"
#: src/bin/keyin.c:547
#: src/bin/keyin.c:560
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Δημιουργία νέας \"καρτέλας\""
#: src/bin/keyin.c:548
#: src/bin/keyin.c:561
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Κλείσιμο εστιασμένου τερματικού"
#: src/bin/keyin.c:549
#: src/bin/keyin.c:562
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:550
#: src/bin/keyin.c:563
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 1"
#: src/bin/keyin.c:551
#: src/bin/keyin.c:564
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 2"
#: src/bin/keyin.c:552
#: src/bin/keyin.c:565
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 3"
#: src/bin/keyin.c:553
#: src/bin/keyin.c:566
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 4"
#: src/bin/keyin.c:554
#: src/bin/keyin.c:567
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 5"
#: src/bin/keyin.c:555
#: src/bin/keyin.c:568
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 6"
#: src/bin/keyin.c:556
#: src/bin/keyin.c:569
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 7"
#: src/bin/keyin.c:557
#: src/bin/keyin.c:570
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 8"
#: src/bin/keyin.c:558
#: src/bin/keyin.c:571
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 9"
#: src/bin/keyin.c:559
#: src/bin/keyin.c:572
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Μετάβαση στην καρτέλα 10"
#: src/bin/keyin.c:561
#: src/bin/keyin.c:574
msgid "Font size"
msgstr "Μέγεθος γραμματοσειράς"
#: src/bin/keyin.c:562
#: src/bin/keyin.c:575
msgid "Font size up 1"
msgstr "Άυξηση μεγέθους γραμματοσειράς κατα 1"
#: src/bin/keyin.c:563
#: src/bin/keyin.c:576
msgid "Font size down 1"
msgstr "Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς κατα 1"
#: src/bin/keyin.c:564
#: src/bin/keyin.c:577
msgid "Display big font size"
msgstr "Εμφάνιση μεγάλου μεγέθους γραμματοσειρά"
#: src/bin/keyin.c:565
#: src/bin/keyin.c:578
msgid "Reset font size"
msgstr "Επαναφορά μεγέθους γραμματοσειράς"
#: src/bin/keyin.c:567
#: src/bin/keyin.c:580
msgid "Actions"
msgstr "Ενέργειες"
#: src/bin/keyin.c:568
#: src/bin/keyin.c:581
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:582
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Εμφάνιση ιστορικού μικροπροβολής"
#: src/bin/keyin.c:569
#: src/bin/keyin.c:583
msgid "Display the command box"
msgstr "Εμφάνιση πλαισίου εντολών"
#: src/bin/main.c:328
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:852
msgid "Could not create window."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:863
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:327
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler και λοιποί"
#: src/bin/main.c:330
#: src/bin/main.c:329
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr ""
"Προσομοιωτής τερματικού γραμμένος με τις βιβλιοθήκες Enlightenment "
"Foundation Libraries."
#: src/bin/main.c:338
#: src/bin/main.c:337
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
"Εντολή για εκτέλεση. Η προεπιλογή είναι το $SHELL (ή passwd shell ή /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:340
#: src/bin/main.c:339
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr "Αλλαγή στον κατάλογο για την εκτέλεση της εντολής τερματικού."
#: src/bin/main.c:342
#: src/bin/main.c:341
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr "Χρήση του θέματος Edje ή διαδρομή στο αρχείο θέματος."
#: src/bin/main.c:344
#: src/bin/main.c:343
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr "Χρήση του αρχείου σαν ταπετσαρία φόντου."
#: src/bin/main.c:346
#: src/bin/main.c:345
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr "Χρήση γεωμετρίας τερματικού (πχ 80x24 ή 80x24+50+20 κλπ.)."
#: src/bin/main.c:348
#: src/bin/main.c:347
msgid "Set window name."
msgstr "Ορισμός ονόματος παραθύρου."
#: src/bin/main.c:350
#: src/bin/main.c:349
msgid "Set window role."
msgstr "Ορισμός ρόλου παραθύρου."
#: src/bin/main.c:352
#: src/bin/main.c:351
msgid "Set window title."
msgstr "Ορισμός τίτλου παραθύρου."
#: src/bin/main.c:354
#: src/bin/main.c:353
msgid "Set icon name."
msgstr "Ορισμός ονόματος εικονιδίου."
#: src/bin/main.c:356
#: src/bin/main.c:355
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr ""
"Ορισμός γραμματοσειράς (ΟΝΟΜΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ για κλιμακούμενη εικόνα, ΟΝΟΜΑ για "
"εικόνα bitmap)."
#: src/bin/main.c:358
#: src/bin/main.c:357
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
@ -288,221 +300,230 @@ msgstr ""
"οριζόντια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. πχ -S vhvv ή --split hv "
"Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την σελίδα οδηγιών (man)."
#: src/bin/main.c:363
#: src/bin/main.c:362
msgid "Set emotion module to use."
msgstr "Ορισμός αρθρώματος emotion προς χρήση."
#: src/bin/main.c:366
#: src/bin/main.c:365
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr "Εκτέλεση του κελύφους ως κέλυφος εισόδου."
#: src/bin/main.c:368
#: src/bin/main.c:367
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr "Ορισμός λειτουργίας σίγασης για την αναπαραγωγή βίντεο."
#: src/bin/main.c:370
#: src/bin/main.c:369
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr "Ορισμός λειτουργίας παλλόμενου κέρσορα."
#: src/bin/main.c:372
#: src/bin/main.c:371
msgid "Set visual bell mode."
msgstr "Ορισμός λειτουργίας οπτικού κουδουνιού."
#: src/bin/main.c:374
#: src/bin/main.c:373
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr "Χρήση λειτουργίας πλήρους οθόνης από την αρχή."
#: src/bin/main.c:376
#: src/bin/main.c:375
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:378
#: src/bin/main.c:377
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr "Να γίνει παράθυρο χωρίς πλαίσιο."
#: src/bin/main.c:380
#: src/bin/main.c:379
#, fuzzy
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr "Να γίνει παράθυρο παράκαμψης ανακατεύθυνσης."
#: src/bin/main.c:382
#: src/bin/main.c:381
msgid "Become maximized from the start."
msgstr "Να γίνει μεγιστοποίηση από την αρχή."
#: src/bin/main.c:384
#: src/bin/main.c:383
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr "Εκκίνηση του Terminology χωρίς διαχειριστή παραθύρων."
#: src/bin/main.c:386
#: src/bin/main.c:385
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr "Να μην γίνει έξοδος όταν η διεργασία εντολής κλείνει."
#: src/bin/main.c:388
#: src/bin/main.c:387
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:390
#: src/bin/main.c:389
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr "Ορισμός TERM σε 'xterm-256color' αντί για 'xterm'."
#: src/bin/main.c:392
#: src/bin/main.c:391
msgid "Highlight links."
msgstr "Υπογράμμιση συνδέσμων."
#: src/bin/main.c:421
#: src/bin/main.c:420
msgid "show program version."
msgstr "προβολή έκδοσης του προγράμματος."
#: src/bin/main.c:424
#: src/bin/main.c:423
msgid "show copyright."
msgstr "προβολή πνευματικής ιδιοκτησίας."
#: src/bin/main.c:427
#: src/bin/main.c:426
msgid "show license."
msgstr "προβολή άδειας."
#: src/bin/main.c:430
#: src/bin/main.c:429
msgid "show this message."
msgstr "προβολή αυτού του μηνύματος."
#: src/bin/main.c:548 src/bin/miniview.c:38
#: src/bin/main.c:547 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:558
#: src/bin/main.c:557
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr "Δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία του αρθρώματος emotion '%s'"
#: src/bin/main.c:570
#: src/bin/main.c:569
msgid "Could not parse command line options."
msgstr "Αδυναμία ανάλυσης επιλογών γραμμής εντολών."
#: src/bin/main.c:585
#: src/bin/main.c:584
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "η επιλογή %s χρειάζεται ένα όρισμα!"
#: src/bin/main.c:586
#: src/bin/main.c:585
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "βρέθηκαν άκυρες επιλογές. Δείτε --help"
#: src/bin/main.c:902
#: src/bin/main.c:907
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr "βρέθηκαν μη έγκυρα ορίσματα για την επιλογή -S/--split. Δείτε --help"
#: src/bin/media.c:723
#: src/bin/media.c:752
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr "Δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία του αρθρώματος emotion '%s'"
#: src/bin/media.c:1254 src/bin/termpty.c:357 src/bin/termpty.c:362
#: src/bin/termpty.c:366
#: src/bin/media.c:1281 src/bin/termpty.c:362 src/bin/termpty.c:367
#: src/bin/termpty.c:371
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Αποτυχία λειτουργίας %s: %s"
#: src/bin/media.c:1350
#: src/bin/media.c:1395
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:65
#: src/bin/options_behavior.c:67
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d γραμμές"
#: src/bin/options_behavior.c:148 src/bin/options.c:171
#: src/bin/options_behavior.c:150 src/bin/options.c:171
msgid "Behavior"
msgstr "Συμπεριφορά"
#: src/bin/options_behavior.c:176
#: src/bin/options_behavior.c:178
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Μετακίνηση προς τα κάτω όταν υπάρχει νέο περιεχόμενο"
#: src/bin/options_behavior.c:177
#: src/bin/options_behavior.c:179
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Μετακίνηση προς τα κάτω όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο"
#: src/bin/options_behavior.c:178
#: src/bin/options_behavior.c:180
msgid "React to key presses"
msgstr "Αντίδραση στα πατήματα πλήκτρων"
#: src/bin/options_behavior.c:179
#: src/bin/options_behavior.c:181
msgid "Cursor blinking"
msgstr "Κέρσορας που αναβοσβήνει"
#: src/bin/options_behavior.c:180
#: src/bin/options_behavior.c:182
msgid "Visual Bell"
msgstr "Οπτικό Κουδούνισμα"
#: src/bin/options_behavior.c:181
#: src/bin/options_behavior.c:183
msgid "Bell rings"
msgstr "Ήχος κουδουνίσματος"
#: src/bin/options_behavior.c:182
#: src/bin/options_behavior.c:184
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Επείγων κουδούνισμα"
#: src/bin/options_behavior.c:183
#: src/bin/options_behavior.c:185
msgid "Active Links"
msgstr "Ενεργοί σύνδεσμοι"
#: src/bin/options_behavior.c:184
#: src/bin/options_behavior.c:186
#, fuzzy
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Πολλαπλά instances, μία διεργασία"
#: src/bin/options_behavior.c:185
#: src/bin/options_behavior.c:187
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Ορισμός TERM σε xterm-256color"
#: src/bin/options_behavior.c:186
#: src/bin/options_behavior.c:188
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:187
#: src/bin/options_behavior.c:189
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Μεταφορά και απόθεση συνδέσμων"
#: src/bin/options_behavior.c:188
#: src/bin/options_behavior.c:190
msgid "Start as login shell"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:189
#: src/bin/options_behavior.c:191
#, fuzzy
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Eστίαση διαιρούμενου κάτω από το ποντίκι"
#: src/bin/options_behavior.c:190
#: src/bin/options_behavior.c:192
msgid "Gravatar integration"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:191
#: src/bin/options_behavior.c:193
msgid "Show tabs"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:199
#: src/bin/options_behavior.c:194
#, fuzzy
msgid "Always show miniview"
msgstr "Εμφάνιση ιστορικού μικροπροβολής"
#: src/bin/options_behavior.c:195
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:203
msgid "Always open at size:"
msgstr "Άνοιγμα πάντα σε μέγεθος:"
#: src/bin/options_behavior.c:209
#: src/bin/options_behavior.c:213
msgid "Width:"
msgstr "Πλάτος:"
#: src/bin/options_behavior.c:229
#: src/bin/options_behavior.c:233
msgid "Height:"
msgstr "Ύψος:"
#: src/bin/options_behavior.c:256
#: src/bin/options_behavior.c:260
#, fuzzy