- desktop settings translated

SVN revision: 18629
This commit is contained in:
troback 2005-11-24 05:57:22 +00:00 committed by troback
parent eaadf415e0
commit 2d3eae242c
1 changed files with 67 additions and 36 deletions

103
po/sv.po
View File

@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-21 08:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-21 14:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-22 21:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-23 09:21+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -63,12 +63,12 @@ msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_apps.c:413 src/bin/e_apps.c:1783 src/bin/e_fileman_file.c:354
#: src/bin/e_fileman_file.c:405 src/bin/e_utils.c:222
#: src/bin/e_fileman_file.c:405 src/bin/e_utils.c:223
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: src/bin/e_apps.c:414 src/bin/e_fileman_file.c:355
#: src/bin/e_fileman_file.c:406 src/bin/e_utils.c:223
#: src/bin/e_fileman_file.c:406 src/bin/e_utils.c:224
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable fork a child process:\n"
@ -152,7 +152,7 @@ msgstr ""
"Detta är inte bra och som en säkerhetsåtgärd så har din\n"
"konfiguration återställts till standard. Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:1974
#: src/bin/e_config.c:1982
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
@ -168,11 +168,15 @@ msgstr "Konfigurationspanel"
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus inställningar"
#: src/bin/e_configure.c:62 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:48
#: src/bin/e_configure.c:62 src/bin/e_int_config_desks.c:45
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbordsinställningar"
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:48
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Hantera Fönster"
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_config_window_display.c:49
#: src/bin/e_configure.c:64 src/bin/e_int_config_window_display.c:49
msgid "Window Display"
msgstr "Visa Fönster"
@ -193,7 +197,7 @@ msgstr "Ikon"
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:272 src/bin/e_fileman_smart.c:1216
#: src/bin/e_eap_editor.c:272 src/bin/e_fileman_smart.c:1243
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
@ -209,85 +213,85 @@ msgstr "Övrigt"
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1225
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1252
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1234
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1261
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1243
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1270
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1252
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1279
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1258
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1285
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1262
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1289
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1266
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1293
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1270
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1297
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1307
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1334
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1330
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1357
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1333 src/bin/e_fileman_smart.c:1342
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1351
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1360 src/bin/e_fileman_smart.c:1369
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1378
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1335 src/bin/e_fileman_smart.c:1344
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1353
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1362 src/bin/e_fileman_smart.c:1371
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1380
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1337 src/bin/e_fileman_smart.c:1346
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1355
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1364 src/bin/e_fileman_smart.c:1373
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1382
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1381 src/bin/e_fileman_smart.c:2237
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1408 src/bin/e_fileman_smart.c:2289
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2188
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2240
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2199
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2251
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2207
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2259
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2218
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2270
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2226
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2278
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
@ -512,11 +516,11 @@ msgstr "Minimera"
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_intl.c:360
#: src/bin/e_intl.c:290
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
#: src/bin/e_intl.c:361
#: src/bin/e_intl.c:291
msgid ""
"Error starting the input method executable\n"
"\n"
@ -810,11 +814,11 @@ msgstr "Ny skrivbords kolumn"
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Ta bort skrivbords kolumn"
#: src/bin/e_int_menus.c:693 src/bin/e_int_menus.c:971
#: src/bin/e_int_menus.c:693 src/bin/e_int_menus.c:983
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
#: src/bin/e_int_menus.c:708 src/bin/e_int_menus.c:985
#: src/bin/e_int_menus.c:708 src/bin/e_int_menus.c:997
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
@ -1173,11 +1177,11 @@ msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"
#: src/bin/e_utils.c:268
#: src/bin/e_utils.c:269
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan inte avsluta - odödliga fönster"
#: src/bin/e_utils.c:269
#: src/bin/e_utils.c:270
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means\n"
@ -1188,6 +1192,10 @@ msgstr ""
"Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa fönster\n"
"är stängda eller livslängdslåset är borttaget.\n"
#: src/bin/e_int_config_background.c:47
msgid "Background Settings"
msgstr "Bakgrundsinställningar"
#: src/bin/e_winlist.c:122
msgid "Select a window"
msgstr "Välj ett fönster"
@ -1316,6 +1324,7 @@ msgid "Delay before raising:"
msgstr "Fördröjning innan höjning"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:168
#: src/bin/e_int_config_desks.c:202
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
@ -1347,6 +1356,28 @@ msgstr "Resistens vid kanten på skärmen:"
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Resistens för skrivbordstillbehör"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:157 src/bin/e_int_config_desks.c:186
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Antal Skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:160 src/bin/e_int_config_desks.c:162
#: src/bin/e_int_config_desks.c:189 src/bin/e_int_config_desks.c:191
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:167 src/bin/e_int_config_desks.c:196
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Skrivbordsbyte Med Mus"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:168 src/bin/e_int_config_desks.c:197
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:200
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Tid innan skrivbordet byts:"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:125
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment batterimodul"