- minor update

SVN revision: 18734
This commit is contained in:
troback 2005-11-30 17:51:56 +00:00 committed by troback
parent fc6f9fbb8c
commit a1d8a2defe
1 changed files with 140 additions and 104 deletions

244
po/sv.po
View File

@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-22 21:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-23 09:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-30 14:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-30 15:56+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -48,21 +48,20 @@ msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har bett om att avsluta Enlightenment.<br>"
"<br>"
"Är du säker på att du vill avsluta?"
"Du har bett om att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1200 src/bin/e_module.c:543
#: src/bin/e_actions.c:1200 src/bin/e_module.c:544
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:317
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1202 src/bin/e_module.c:544
#: src/bin/e_actions.c:1202 src/bin/e_module.c:545
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:318
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_apps.c:413 src/bin/e_apps.c:1783 src/bin/e_fileman_file.c:354
#: src/bin/e_apps.c:413 src/bin/e_apps.c:1787 src/bin/e_fileman_file.c:354
#: src/bin/e_fileman_file.c:405 src/bin/e_utils.c:223
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
@ -81,7 +80,7 @@ msgstr ""
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_apps.c:1784
#: src/bin/e_apps.c:1788
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable run the program:\n"
@ -106,7 +105,7 @@ msgstr "Grundinställningar"
#: src/bin/e_config_dialog.c:113 src/bin/e_error.c:196 src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_int_border_remember.c:245 src/bin/e_int_border_remember.c:325
#: src/bin/e_int_border_remember.c:367 src/bin/e_module.c:403
#: src/bin/e_int_border_remember.c:367 src/bin/e_module.c:404
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1692
msgid "OK"
msgstr "OK"
@ -119,7 +118,7 @@ msgstr "Verkställ"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_config.c:374
#: src/bin/e_config.c:377
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
@ -136,7 +135,7 @@ msgstr ""
"detta som ett fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.\n"
"Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:388
#: src/bin/e_config.c:391
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
@ -152,7 +151,7 @@ msgstr ""
"Detta är inte bra och som en säkerhetsåtgärd så har din\n"
"konfiguration återställts till standard. Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:1982
#: src/bin/e_config.c:2002
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
@ -197,18 +196,66 @@ msgstr "Ikon"
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:233
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:243
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:272 src/bin/e_fileman_smart.c:1243
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:275
msgid "Generic Info"
msgstr "Almänn Information"
#: src/bin/e_eap_editor.c:284
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:296
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:298
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:307
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:314
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:321 src/bin/e_int_border_remember.c:470
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_eap_editor.c:334
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:343
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
#: src/bin/e_eap_editor.c:356
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:358
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: src/bin/e_eap_editor.c:362
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
@ -367,8 +414,7 @@ msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr ""
"Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid "Do not allow the border to change on this window"
@ -516,11 +562,11 @@ msgstr "Minimera"
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_intl.c:290
#: src/bin/e_intl.c:292
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
#: src/bin/e_intl.c:291
#: src/bin/e_intl.c:293
msgid ""
"Error starting the input method executable\n"
"\n"
@ -557,16 +603,16 @@ msgid ""
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så som "
"storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte har"
"unika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper för "
"Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning för"
"att bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och dina "
"inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är "
"säker, då kommer enget att ändras."
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer enget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:316 src/bin/e_int_border_remember.c:346
msgid "No match properties set"
@ -579,10 +625,10 @@ msgid ""
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så som "
"storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan "
"att specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera minst ett "
"sätt att minnas detta fönster."
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:349
msgid ""
@ -600,19 +646,19 @@ msgid ""
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så som "
"storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte har"
"unika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper för "
"Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att denna"
"instansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser inte "
"ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning för"
"att bekräfta att detta var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och dina "
"inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är "
"säker, då kommer enget att ändras."
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer enget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422
msgid "Nothing"
@ -646,10 +692,6 @@ msgstr "Fönsternamn och klass"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:470
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:479
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
@ -782,7 +824,7 @@ msgstr "Kör kommando"
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: src/bin/e_int_menus.c:155 src/bin/e_module.c:476
#: src/bin/e_int_menus.c:155 src/bin/e_module.c:477
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
@ -814,11 +856,11 @@ msgstr "Ny skrivbords kolumn"
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Ta bort skrivbords kolumn"
#: src/bin/e_int_menus.c:693 src/bin/e_int_menus.c:983
#: src/bin/e_int_menus.c:693 src/bin/e_int_menus.c:981
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
#: src/bin/e_int_menus.c:708 src/bin/e_int_menus.c:997
#: src/bin/e_int_menus.c:708 src/bin/e_int_menus.c:995
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
@ -878,8 +920,8 @@ msgstr ""
"\t\tEx: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard "
"eller bara \"default\".\n"
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard eller "
"bara \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVar snäll.\n"
"\t-evil\n"
@ -940,8 +982,8 @@ msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\""
"Detta borde inte hända."
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\"Detta borde inte "
"hända."
#: src/bin/e_main.c:336
msgid ""
@ -1115,60 +1157,57 @@ msgstr ""
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startar. Vargod vänta."
#: src/bin/e_module.c:110
#: src/bin/e_module.c:111
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas<br>"
"Ingen modul med namnet %s kunde hittas i<br>"
"sökvägarna för moduler.<br>"
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas<br>Ingen modul med namnet %s kunde "
"hittas i<br>sökvägarna för moduler.<br>"
#: src/bin/e_module.c:114 src/bin/e_module.c:127 src/bin/e_module.c:151
#: src/bin/e_module.c:115 src/bin/e_module.c:128 src/bin/e_module.c:152
msgid "Error loading Module"
msgstr "Fel vid öppnandet av modul"
#: src/bin/e_module.c:121 src/bin/e_module.c:145
#: src/bin/e_module.c:122 src/bin/e_module.c:146
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas.<br>"
"Den fulständiga sökvägen till denna modul är:<br> "
"%s<br>Felet som raporterades är:<br>%s<br>"
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas.<br>Den fulständiga sökvägen till "
"denna modul är:<br> %s<br>Felet som raporterades är:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:165
#: src/bin/e_module.c:166
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Modul API Fel<br>Fel vid initsiering av modul: %s<br>"
"Den kräver minst version %i av modul API<br>"
"Versionen på API som raporteras av Enlightenment är: "
"%i.<br>"
"Modul API Fel<br>Fel vid initsiering av modul: %s<br>Den kräver minst "
"version %i av modul API<br>Versionen på API som raporteras av Enlightenment "
"är: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:170
#: src/bin/e_module.c:171
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modul"
#: src/bin/e_module.c:387
#: src/bin/e_module.c:388
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: src/bin/e_module.c:461
#: src/bin/e_module.c:462
msgid "About..."
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:465
#: src/bin/e_module.c:466
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: src/bin/e_module.c:538
#: src/bin/e_module.c:539
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
@ -1390,9 +1429,9 @@ msgid ""
"accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"En enkel batterimätare som antingen använder<hilight>ACPI</hilight> eller "
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din AC"
" nätdels <br>status. Detta fungerar under Linux och FreeBSD och är endast<br>"
"lika exakt som ditt BIOS eller din kärnas drivrutiner."
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din AC "
"nätdels <br>status. Detta fungerar under Linux och FreeBSD och är "
"endast<br>lika exakt som ditt BIOS eller din kärnas drivrutiner."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:218 src/modules/battery/e_mod_main.c:497
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:215 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:548
@ -1456,8 +1495,7 @@ msgid ""
"Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to "
"switch to an AC source."
msgstr ""
"Batterinivå låg<br>"
"Ditt batteri börjar ta slut. Du bör byta till nätdrift."
"Batterinivå låg<br>Ditt batteri börjar ta slut. Du bör byta till nätdrift."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:765 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:305
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:333
@ -1528,8 +1566,8 @@ msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"En enkel modul för att kotrollera frekvensen på din system CPU.<br>"
"Det är speciellt användbart på Laptops för att spara ström."
"En enkel modul för att kotrollera frekvensen på din system CPU.<br>Det är "
"speciellt användbart på Laptops för att spara ström."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:221
msgid "Restore Controller on Startup"
@ -1548,16 +1586,16 @@ msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency<br>governor via the "
"module's setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvens<br>"
"governor via modulens setfreq verktyg."
"Fel vid försök att ställa CPU frekvens<br>governor via modulens setfreq "
"verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency<br>setting via the "
"module's setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvensens<br>"
"inställningar via modulens setfreq verktyg."
"Fel vid försök att ställa CPU frekvensens<br>inställningar via modulens "
"setfreq verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:456
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
@ -1623,9 +1661,8 @@ msgid ""
"desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware "
"acceleration."
msgstr ""
"Detta är skuggkastinings modulen som gör skuggor på<br>"
"skrivbordsbakgrunden - utan speciella X server tilllägg eller<br>"
"hårdvaruaccelaretion."
"Detta är skuggkastinings modulen som gör skuggor på<br>skrivbordsbakgrunden "
"- utan speciella X server tilllägg eller<br>hårdvaruaccelaretion."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:298
msgid "Very Fuzzy"
@ -1711,10 +1748,10 @@ msgid ""
"in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to "
"<hilight>break often</hilight> and change as it improves."
msgstr ""
"Detta är IBar applikations startar modulen till Enlightenment.<br>"
"Det är ett första exempel på hur moduler använder olika gränssnitt<br>"
"i Enlightenment·0.17.0. Den är under kraftig utveckling så du kan<br>"
"förvänta dig att den <hilight>går sönder ofta</hilight> och att den ändrar sig mycket."
"Detta är IBar applikations startar modulen till Enlightenment.<br>Det är ett "
"första exempel på hur moduler använder olika gränssnitt<br>i "
"Enlightenment·0.17.0. Den är under kraftig utveckling så du kan<br>förvänta "
"dig att den <hilight>går sönder ofta</hilight> och att den ändrar sig mycket."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:275 src/modules/ibar/e_mod_main.c:928
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:238 src/modules/ibox/e_mod_main.c:692
@ -1778,9 +1815,8 @@ msgid ""
"You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching "
"application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
msgstr ""
"Du försökte att släppa en ikon av ett program<br>"
"som inte har någon matchande applikations fil.<br>"
"Ikonen kan inte läggas till i IBar."
"Du försökte att släppa en ikon av ett program<br>som inte har någon "
"matchande applikations fil.<br>Ikonen kan inte läggas till i IBar."
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:151
msgid "Enlightenment IBox Module"
@ -1791,8 +1827,8 @@ msgid ""
"This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will "
"hold minimized applications"
msgstr ""
"Detta är IBox applikation ikon modul till Enlightenment.<br>"
"Den kommer att innehålla minimerade applikationer."
"Detta är IBox applikation ikon modul till Enlightenment.<br>Den kommer att "
"innehålla minimerade applikationer."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:165
msgid "Enlightenment Pager Module"
@ -1876,8 +1912,8 @@ msgid ""
"Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
"resolution %dx%d in %d seconds."
msgstr ""
"Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>"
"Återställer tidigare upplösning %dx%d om %d sekunder."
"Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
"tidigare upplösning %dx%d om %d sekunder."
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:390
#, c-format
@ -1885,8 +1921,8 @@ msgid ""
"Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
"resolution %dx%d NOW!"
msgstr ""
"Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>"
"Återställer tidigare upplösning %dx%d NU!"
"Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
"tidigare upplösning %dx%d NU!"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:78
msgid "Enlightenment Start Module"
@ -1906,9 +1942,9 @@ msgid ""
"<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that "
"generate a lot of heat."
msgstr ""
"En modul för att mäta <hilight>ACPI temperatur sensorer</hilight> på Linux.<br>"
"Det är speciellt användbart på moderna Laptops med snabba<br>processorer"
"som alstrar mycket värme."
"En modul för att mäta <hilight>ACPI temperatur sensorer</hilight> på Linux."
"<br>Det är speciellt användbart på moderna Laptops med "
"snabba<br>processorersom alstrar mycket värme."
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:188
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:798
@ -2000,7 +2036,7 @@ msgid ""
"of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please<br>ignore this module "
"unless you are working on the module system."
msgstr ""
"Denna modul är väldigt enkel och är endast till för att testa grundgränssnittet<br>"
"på Enlightenment 0.17.0 modulsystem. Var snäll och ignorera denna modul<br>"
"om du inte jobbar med modulsystemet."
"Denna modul är väldigt enkel och är endast till för att testa "
"grundgränssnittet<br>på Enlightenment 0.17.0 modulsystem. Var snäll och "
"ignorera denna modul<br>om du inte jobbar med modulsystemet."