Window Lock added

SVN revision: 17652
This commit is contained in:
troback 2005-10-18 10:13:16 +00:00 committed by troback
parent 161a2e4e65
commit d2778f9a25
1 changed files with 145 additions and 94 deletions

239
po/sv.po
View File

@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-17 09:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-17 10:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-18 10:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-18 12:12+0200\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -266,7 +266,7 @@ msgid "No Digital Display"
msgstr "Ingen digital visning"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:349 src/modules/pager/e_mod_main.c:458
#: src/bin/e_border.c:6311
#: src/bin/e_border.c:6220
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
@ -403,7 +403,7 @@ msgstr "Inställningar"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:279 src/modules/ibar/e_mod_main.c:932
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:242 src/modules/ibox/e_mod_main.c:696
#: src/bin/e_border.c:6198 src/bin/e_border.c:6211
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318 src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
@ -723,179 +723,152 @@ msgstr ""
"\n"
"Kommandot gick inte att hitta\n"
#: src/bin/e_border.c:6197 src/bin/e_border.c:6210
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_border.c:6199 src/bin/e_border.c:6212 src/bin/e_border.c:6415
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_border.c:6200 src/bin/e_border.c:6213 src/bin/e_border.c:6351
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_border.c:6202 src/bin/e_border.c:6215 src/bin/e_border.c:6404
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: src/bin/e_border.c:6203 src/bin/e_border.c:6216
msgid "Shade"
msgstr "Skymma"
#: src/bin/e_border.c:6204 src/bin/e_border.c:6217
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: src/bin/e_border.c:6205 src/bin/e_border.c:6218 src/bin/e_border.c:6437
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: src/bin/e_border.c:6224
msgid "User"
msgstr "Användare"
#: src/bin/e_border.c:6232
msgid "Application"
msgstr "Applikation"
#: src/bin/e_border.c:6242
msgid "Border"
msgstr "Ram"
#: src/bin/e_border.c:6243 src/bin/e_border.c:6340
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_border.c:6246
msgid "Lifespan"
msgstr "Livslängd"
#: src/bin/e_border.c:6260
#: src/bin/e_border.c:6169
msgid "Remember This Window"
msgstr "Komihåg detta fönster"
#: src/bin/e_border.c:6267
#: src/bin/e_border.c:6176
msgid "Remember This Instance Only"
msgstr "Komihåg endast denna instans"
#: src/bin/e_border.c:6270
#: src/bin/e_border.c:6179
msgid "Match by Name"
msgstr "Anpassa efter Namn"
#: src/bin/e_border.c:6271
#: src/bin/e_border.c:6180
msgid "Match by Class"
msgstr "Anpassa efter Klass"
#: src/bin/e_border.c:6272
#: src/bin/e_border.c:6181
msgid "Match by Title"
msgstr "Anpassa efter Titel"
#: src/bin/e_border.c:6273
#: src/bin/e_border.c:6182
msgid "Match by Role"
msgstr "Anpassa efter Roll"
#: src/bin/e_border.c:6274
#: src/bin/e_border.c:6183
msgid "Match by Window Type"
msgstr "Anpassa efter Fönstertyp"
#: src/bin/e_border.c:6275
#: src/bin/e_border.c:6184
msgid "Match by Transient Status"
msgstr "Anpassa efter Transient status"
#: src/bin/e_border.c:6278
#: src/bin/e_border.c:6187
msgid "Remember Position"
msgstr "Komihåg position"
msgstr "Komihåg Position"
#: src/bin/e_border.c:6279
#: src/bin/e_border.c:6188
msgid "Remember Size"
msgstr "Komihåg storlek"
msgstr "Komihåg Storlek"
#: src/bin/e_border.c:6280
#: src/bin/e_border.c:6189
msgid "Remember Stacking"
msgstr "Komihåg Stapellager"
#: src/bin/e_border.c:6281
#: src/bin/e_border.c:6190
msgid "Remember Locks"
msgstr "Komihåg Lås"
#: src/bin/e_border.c:6282
#: src/bin/e_border.c:6191
msgid "Remember Border"
msgstr "Komihåg Ram"
#: src/bin/e_border.c:6283
#: src/bin/e_border.c:6192
msgid "Remember Stickiness"
msgstr "Komihåg Klibba"
#: src/bin/e_border.c:6284
#: src/bin/e_border.c:6193
msgid "Remember Desktop"
msgstr "Komihåg Skrivbord"
#: src/bin/e_border.c:6285
#: src/bin/e_border.c:6194
msgid "Remember Shaded State"
msgstr "Komihåg Skymt läge"
#: src/bin/e_border.c:6286
#: src/bin/e_border.c:6195
msgid "Remember Zone"
msgstr "Komihåg Zon"
#: src/bin/e_border.c:6287
#: src/bin/e_border.c:6196
msgid "Remember Skip Window List"
msgstr "Komihåg Ignorera fönsterlist"
#: src/bin/e_border.c:6301
#: src/bin/e_border.c:6210
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_border.c:6321
#: src/bin/e_border.c:6230
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
#: src/bin/e_border.c:6365
#: src/bin/e_border.c:6249
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_border.c:6260
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_border.c:6274
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: src/bin/e_border.c:6378
#: src/bin/e_border.c:6287
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
#: src/bin/e_border.c:6391
#: src/bin/e_border.c:6300
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_border.c:6424
#: src/bin/e_border.c:6313
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: src/bin/e_border.c:6324 src/bin/e_int_border_locks.c:320
#: src/bin/e_int_border_locks.c:339
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_border.c:6333
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
#: src/bin/e_border.c:6451
#: src/bin/e_border.c:6346
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: src/bin/e_border.c:6360
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera Fönsterlist"
#: src/bin/e_border.c:6465
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
#: src/bin/e_border.c:6374 src/bin/e_int_border_locks.c:65
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster Lås"
#: src/bin/e_border.c:6472
#: src/bin/e_border.c:6381
msgid "Remember"
msgstr "Komihåg"
#: src/bin/e_border.c:6482
#: src/bin/e_border.c:6391
msgid "Send To"
msgstr "Skicka till"
#: src/bin/e_border.c:6500
#: src/bin/e_border.c:6409
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
#: src/bin/e_border.c:6527
#: src/bin/e_border.c:6436
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
#: src/bin/e_border.c:6614
#: src/bin/e_border.c:6523
msgid "Icon Edit Error"
msgstr "Fel vid ändrande av ikon"
#: src/bin/e_border.c:6615
#: src/bin/e_border.c:6524
msgid ""
"Error starting icon editor\n"
"\n"
@ -1000,7 +973,7 @@ msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
#: src/bin/e_int_menus.c:83
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favorit Program"
msgstr "Favorit program"
#: src/bin/e_int_menus.c:93
msgid "Modules"
@ -1532,15 +1505,15 @@ msgstr "Ordna ikoner"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1970
msgid "By Name"
msgstr "Efter namn"
msgstr "Efter Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1981
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter mod tid"
msgstr "Efter Ändringsdatum"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1992
msgid "View"
msgstr "visa"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2002
msgid "Name Only"
@ -1596,7 +1569,7 @@ msgstr "Fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:147
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönser under musen"
msgstr "Senaste fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:163
msgid "Focus"
@ -1640,7 +1613,7 @@ msgstr "Andra inställnigar"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:186
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade klick till program"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:188
msgid "A click on a window always raises it"
@ -1650,3 +1623,81 @@ msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:289
msgid "Generic Locks"
msgstr "Almänna Lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:294
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr ""
"Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:299
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kommihåg dessa Lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:315
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:316 src/bin/e_int_border_locks.c:335
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:322 src/bin/e_int_border_locks.c:341
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:324 src/bin/e_int_border_locks.c:343
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:326 src/bin/e_int_border_locks.c:345
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:328 src/bin/e_int_border_locks.c:347
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:330 src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "The border style"
msgstr "Ramstil"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:356
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:362
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kommihåg dessa Lås"