enlightenment/po/sv.po

8353 lines
217 KiB
Plaintext

# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-21 18:54+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-10 11:04+0200\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#. Close Button
#: ../src/bin/e_about.c:20 ../src/bin/e_actions.c:2313
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:258 ../src/bin/e_fm.c:553
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:208 ../src/bin/e_int_border_prop.c:81
#: ../src/bin/e_theme_about.c:20 ../src/modules/conf/e_conf.c:172
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:130
#: ../src/modules/fileman/e_fwin.c:1426 ../src/modules/mixer/app_mixer.c:537
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: ../src/bin/e_about.c:21 ../src/bin/e_actions.c:2595
#: ../src/bin/e_actions.c:2599 ../src/bin/e_actions.c:2603
#: ../src/bin/e_actions.c:2607 ../src/bin/e_actions.c:2611
#: ../src/bin/e_int_menus.c:160 ../src/bin/e_main.c:654
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:181
#: ../src/modules/wizard/page_000.c:27
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: ../src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
#: ../src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: ../src/bin/e_actions.c:338
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:350
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:353 ../src/bin/e_actions.c:1630
#: ../src/bin/e_actions.c:1712 ../src/bin/e_actions.c:1776
#: ../src/bin/e_actions.c:1840 ../src/bin/e_actions.c:1904
#: ../src/bin/e_actions.c:1968 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: ../src/bin/e_fm.c:7399 ../src/bin/e_fm.c:7579 ../src/bin/e_module.c:517
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../src/bin/e_actions.c:355 ../src/bin/e_actions.c:1632
#: ../src/bin/e_actions.c:1714 ../src/bin/e_actions.c:1778
#: ../src/bin/e_actions.c:1842 ../src/bin/e_actions.c:1906
#: ../src/bin/e_actions.c:1970 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: ../src/bin/e_fm.c:7397 ../src/bin/e_fm.c:7580 ../src/bin/e_module.c:518
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: ../src/bin/e_actions.c:1623
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1625
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1705
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1707
#, fuzzy
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Du har valt att ta bort \"%s\".<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"dennapanelen?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1769 ../src/bin/e_actions.c:1897
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1771
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1833
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1835
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Du har valt ta bort denna panelen.<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"den?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1899
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1961
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1963
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Du har valt ta bort denna panelen.<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"den?"
#: ../src/bin/e_actions.c:2273 ../src/bin/e_actions.c:2284
#: ../src/bin/e_actions.c:2303 ../src/bin/e_actions.c:2308
#: ../src/bin/e_actions.c:2313 ../src/bin/e_actions.c:2318
#: ../src/bin/e_actions.c:2527 ../src/bin/e_actions.c:2532
#: ../src/bin/e_actions.c:2538 ../src/bin/e_actions.c:2544
#: ../src/bin/e_actions.c:2550
msgid "Window : Actions"
msgstr "Fönster : Händelser"
#: ../src/bin/e_actions.c:2273 ../src/bin/e_fm.c:4803
#, fuzzy
msgid "Move"
msgstr "Flytta upp"
#: ../src/bin/e_actions.c:2284
#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Resistens"
#: ../src/bin/e_actions.c:2295 ../src/bin/e_actions.c:2571
#: ../src/bin/e_actions.c:2573 ../src/bin/e_actions.c:2575
#: ../src/bin/e_actions.c:2577 ../src/bin/e_actions.c:2579
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:345
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: ../src/bin/e_actions.c:2295
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"
#: ../src/bin/e_actions.c:2303 ../src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Raise"
msgstr "Höj"
#: ../src/bin/e_actions.c:2308 ../src/bin/e_int_border_menu.c:174
msgid "Lower"
msgstr "Sänk"
#: ../src/bin/e_actions.c:2318 ../src/bin/e_int_border_menu.c:197
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: ../src/bin/e_actions.c:2323 ../src/bin/e_actions.c:2330
#: ../src/bin/e_actions.c:2337 ../src/bin/e_actions.c:2344
#: ../src/bin/e_actions.c:2346 ../src/bin/e_actions.c:2349
#: ../src/bin/e_actions.c:2352 ../src/bin/e_actions.c:2354
#: ../src/bin/e_actions.c:2356 ../src/bin/e_actions.c:2358
#: ../src/bin/e_actions.c:2365 ../src/bin/e_actions.c:2367
#: ../src/bin/e_actions.c:2369 ../src/bin/e_actions.c:2371
#: ../src/bin/e_actions.c:2373 ../src/bin/e_actions.c:2380
#: ../src/bin/e_actions.c:2385
msgid "Window : State"
msgstr "Fönster : Tillstånd"
#: ../src/bin/e_actions.c:2323
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Gör klibbig"
#: ../src/bin/e_actions.c:2330
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Minimera"
#: ../src/bin/e_actions.c:2337
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Aktivera helskärmsläge"
#: ../src/bin/e_actions.c:2344 ../src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: ../src/bin/e_actions.c:2346
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximera vertikalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2349
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximera horisontalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2352
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximera helskärm"
#: ../src/bin/e_actions.c:2354
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Smart\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2356
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Expandera\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2358
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Fyll\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2365
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2367
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2369
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2371
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2373
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2380
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Gör ramlös"
#: ../src/bin/e_actions.c:2385
#, fuzzy
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Gör ramlös"
#: ../src/bin/e_actions.c:2390 ../src/bin/e_actions.c:2392
#: ../src/bin/e_actions.c:2394 ../src/bin/e_actions.c:2396
#: ../src/bin/e_actions.c:2398 ../src/bin/e_actions.c:2404
#: ../src/bin/e_actions.c:2409 ../src/bin/e_actions.c:2415
#: ../src/bin/e_actions.c:2421 ../src/bin/e_actions.c:2423
#: ../src/bin/e_actions.c:2425 ../src/bin/e_actions.c:2427
#: ../src/bin/e_actions.c:2429 ../src/bin/e_actions.c:2431
#: ../src/bin/e_actions.c:2433 ../src/bin/e_actions.c:2435
#: ../src/bin/e_actions.c:2437 ../src/bin/e_actions.c:2439
#: ../src/bin/e_actions.c:2441 ../src/bin/e_actions.c:2443
#: ../src/bin/e_actions.c:2445 ../src/bin/e_actions.c:2451
#: ../src/bin/e_actions.c:2453 ../src/bin/e_actions.c:2455
#: ../src/bin/e_actions.c:2457 ../src/bin/e_actions.c:2459
#: ../src/bin/e_actions.c:2465 ../src/bin/e_actions.c:2471
#: ../src/bin/e_actions.c:2477 ../src/bin/e_actions.c:2479
#: ../src/bin/e_actions.c:2481 ../src/bin/e_actions.c:2483
#: ../src/bin/e_actions.c:2485 ../src/bin/e_actions.c:2487
#: ../src/bin/e_actions.c:2489 ../src/bin/e_actions.c:2491
#: ../src/bin/e_actions.c:2493 ../src/bin/e_actions.c:2495
#: ../src/bin/e_actions.c:2497 ../src/bin/e_actions.c:2499
#: ../src/bin/e_actions.c:2501 ../src/bin/e_actions.c:2635
#: ../src/bin/e_actions.c:2640 ../src/bin/e_int_menus.c:127
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:662
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: ../src/bin/e_actions.c:2390
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Skifta skrivbord vänster"
#: ../src/bin/e_actions.c:2392
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Skifta skrivbord höger"
#: ../src/bin/e_actions.c:2394
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Skifta skrivbord upp"
#: ../src/bin/e_actions.c:2396
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Skifta skrivbord ner"
#: ../src/bin/e_actions.c:2398
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Skifta skrivbord med..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2404
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Visa skrivbordet"
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Skifta skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2415
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Skifta skrivbord linjärt..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2421
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Byt till skrivbord 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2423
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Byt till skrivbord 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2425
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Byt till skrivbord 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2427
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Byt till skrivbord 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2429
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Byt till skrivbord 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2431
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Byt till skrivbord 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2433
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Byt till skrivbord 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2435
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Byt till skrivbord 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2437
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Byt till skrivbord 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2439
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Byt till skrivbord 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2441
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Byt till skrivbord 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2443
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Byt till skrivbord 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2445
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Byt till skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2451
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord vänster"
#: ../src/bin/e_actions.c:2453
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord höger"
#: ../src/bin/e_actions.c:2455
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord upp"
#: ../src/bin/e_actions.c:2457
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord ner"
#: ../src/bin/e_actions.c:2459
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord med..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2465
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2471
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord linjärt..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2477
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2479
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2481
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2483
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2485
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2487
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2489
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2491
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2493
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2495
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2497
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2499
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2501
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2508 ../src/bin/e_actions.c:2510
#: ../src/bin/e_actions.c:2512 ../src/bin/e_actions.c:2517
#: ../src/bin/e_actions.c:2519 ../src/bin/e_actions.c:2521
#: ../src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:110
msgid "Screen"
msgstr "Skärm"
#: ../src/bin/e_actions.c:2508
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Skicka musen till skärm 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2510
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Skicka musen till skärm 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2512
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Skicka musen till skärm..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2517
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Skicka musen 1 skärm framåt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2519
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Skicka musen 1 skärm bakåt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2521
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Skicka musen till skärmen framför/bakom..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2555 ../src/bin/e_actions.c:2557
#: ../src/bin/e_actions.c:2559 ../src/bin/e_actions.c:2565
msgid "Window : Moving"
msgstr "Fönster : Flytta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2555
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Till nästa skrivbord"
#: ../src/bin/e_actions.c:2557
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Till föregående skrivbord"
#: ../src/bin/e_actions.c:2559
msgid "By Desktop #..."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2565
msgid "To Desktop..."
msgstr "Till skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2571
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Visa huvudmenyn"
#: ../src/bin/e_actions.c:2573
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Visa favoritprogramsmenyn"
#: ../src/bin/e_actions.c:2575
#, fuzzy
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "(Inga program)"
#: ../src/bin/e_actions.c:2577
msgid "Show Clients Menu"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2579
msgid "Show Menu..."
msgstr "Visa meny..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2586 ../src/bin/e_actions.c:2591
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:142 ../src/modules/conf/e_mod_main.c:165
#: ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:68
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144
msgid "Launch"
msgstr "Kör"
#: ../src/bin/e_actions.c:2586
msgid "Defined Command"
msgstr "Definierat kommando"
#: ../src/bin/e_actions.c:2591
msgid "Application"
msgstr "Applikation"
#: ../src/bin/e_actions.c:2595 ../src/bin/e_int_menus.c:185
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"
#: ../src/bin/e_actions.c:2599 ../src/bin/e_int_menus.c:190
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2603
#, fuzzy
msgid "Log Out"
msgstr "Placering"
#: ../src/bin/e_actions.c:2607
msgid "Exit Immediately"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2611
msgid "Shut Down Immediately"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_actions.c:2619
#: ../src/bin/e_actions.c:2623 ../src/bin/e_actions.c:2627
#: ../src/bin/e_configure.c:129 ../src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:827
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:273
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:360
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:798
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:503
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:631
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:189
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:34 ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:55
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:122
msgid "System"
msgstr "System"
#: ../src/bin/e_actions.c:2615
msgid "Shut Down"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2619
msgid "Reboot"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2623
msgid "Suspend"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2627
#, fuzzy
msgid "Suspend to Disk"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: ../src/bin/e_actions.c:2635
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Skrivbordslås"
#: ../src/bin/e_actions.c:2640 ../src/bin/e_int_menus.c:1115
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Städa upp fönster"
#: ../src/bin/e_actions.c:2645
#, fuzzy
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Fönster : Händelser"
#: ../src/bin/e_actions.c:2645
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Tangent & händelse"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_bg.c:21 ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
#, fuzzy
msgid "Set As Background"
msgstr "Använd bakgrund på"
#: ../src/bin/e_border.c:4864
msgid "Desktop files scan done"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_border.c:4876
#, fuzzy
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Skrivbord %i, %i"
#: ../src/bin/e_config.c:715 ../src/bin/e_config.c:748
#, fuzzy
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration<br>har "
"tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta<br>kommer "
"att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte<br>detta som ett "
"fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.<br>Beklagar detta.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:732
#, fuzzy
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte<br>konstigt. "
"Detta ska inte hända om inte du har nergraderat<br>Enlightenment eller "
"kopierat konfigurationen från ett ställe<br>där det finns en nyare version "
"av Enlightenment installerat.<br>Detta är inte bra och som en "
"säkerhetsåtgärd så har din<br>konfiguration återställts till standard. "
"Beklagar detta.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1626
#, fuzzy
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Meny"
#: ../src/bin/e_config.c:1651
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>settings to disk. The error "
"could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>"
"%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1662
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's settings files are too big<br>for the file system they are "
"being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1675
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the settings<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1686
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its settings file<br>because it ran out of space "
"to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone "
"over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1698
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the settings file<br>it was writing closed on "
"it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1723
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
#. buttons at the bottom
#: ../src/bin/e_config.c:1727 ../src/bin/e_config_dialog.c:250
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:599 ../src/bin/e_eap_editor.c:663
#: ../src/bin/e_entry_dialog.c:58 ../src/bin/e_exec.c:323
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:513 ../src/bin/e_int_border_remember.c:258
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:339
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:381 ../src/bin/e_module.c:408
#: ../src/bin/e_sys.c:441 ../src/bin/e_sys.c:487 ../src/bin/e_utils.c:541
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:61
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:82
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:284
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:204
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:171
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:392
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:419
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:438
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:780
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:200 ../src/modules/battery/e_mod_main.c:1076
#: ../src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:229
msgid "Basic"
msgstr "Enkelt"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:251
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#: ../src/bin/e_configure.c:15 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: ../src/modules/gadman/e_mod_main.c:25
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:1087
msgid "Extensions"
msgstr "Tillbehör"
#: ../src/bin/e_configure.c:16 ../src/bin/e_int_menus.c:755
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:83
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:196
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: ../src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
#: ../src/bin/e_desklock.c:144
msgid "Error - no PAM support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_desklock.c:145
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
#. everything failed - cant lock
#: ../src/bin/e_desklock.c:211
msgid "Lock Failed"
msgstr "Kan inte låsa"
#: ../src/bin/e_desklock.c:212
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_desklock.c:298
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Ange ditt lösenord för att låsa upp"
#: ../src/bin/e_desklock.c:656
msgid "Authentication System Error"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_desklock.c:657
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:156
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Ofullständiga fönsteregenskaper"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:157
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:210
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:447 ../src/bin/e_fm_prop.c:400
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:145
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:458
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:136
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:459 ../src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:911
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:465
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:473
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:498
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#. - general info -
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:501
#, fuzzy
msgid "Generic Name"
msgstr "Allmän information"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:506
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:105
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:510
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:189
msgid "Categories"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:514
msgid "Mime Types"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:520
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:521
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:523
msgid "Run in Terminal"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:525
#, fuzzy
msgid "Show in Menus"
msgstr "Visa huvudmenyn"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:529
#, fuzzy
msgid "Desktop file"
msgstr "Skrivbordsbyte med mus"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:530
#, fuzzy
msgid "Filename"
msgstr "Byt namn"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:559
#, fuzzy
msgid "Select an Icon"
msgstr "Välj en ikon"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:601 ../src/bin/e_eap_editor.c:665
#: ../src/bin/e_entry_dialog.c:59 ../src/bin/e_fm_prop.c:514
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:116
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:284
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:285
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:117
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:208
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:172
#: ../src/modules/syscon/e_syscon.c:97 ../src/modules/connman/e_mod_main.c:781
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:628
#, fuzzy
msgid "Select an Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: ../src/bin/e_entry.c:493 ../src/bin/e_fm.c:6739
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:271
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:113
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:111
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/bin/e_entry.c:506 ../src/bin/e_fm.c:6649
#, fuzzy
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: ../src/bin/e_entry.c:517 ../src/bin/e_fm.c:4795 ../src/bin/e_fm.c:6666
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: ../src/bin/e_entry.c:528 ../src/bin/e_fm.c:6490 ../src/bin/e_fm.c:6680
#, fuzzy
msgid "Paste"
msgstr "Snabb"
#: ../src/bin/e_entry.c:540
#, fuzzy
msgid "Select All"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/bin/e_exec.c:220 ../src/bin/e_utils.c:201
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:278
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:518
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: ../src/bin/e_exec.c:221 ../src/bin/e_utils.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:279
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:519
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:<br><br>%s<br>"
#: ../src/bin/e_exec.c:314
msgid "Application run error"
msgstr "Programkörningsfel"
#: ../src/bin/e_exec.c:316
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programmet:<br><br>%s<br><br>Programmet "
"startar inte."
#. Create The Dialog
#: ../src/bin/e_exec.c:420
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Programexekveringsfel"
#: ../src/bin/e_exec.c:432
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s stannade oväntat."
#: ../src/bin/e_exec.c:438
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:445
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:447
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:451
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:454
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:457
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:460
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:463
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:466
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:469
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:472
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:528
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:592 ../src/bin/e_exec.c:666 ../src/bin/e_exec.c:672
msgid "Error Logs"
msgstr "Felloggar"
#: ../src/bin/e_exec.c:597 ../src/bin/e_exec.c:673
msgid "There was no error message."
msgstr "Det finns inget felmeddelande."
#: ../src/bin/e_exec.c:601 ../src/bin/e_exec.c:680
msgid "Save This Message"
msgstr "Spara detta meddelande"
#: ../src/bin/e_exec.c:605 ../src/bin/e_exec.c:683
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:631
msgid "Error Information"
msgstr "Felinformation"
#: ../src/bin/e_exec.c:639
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Signalinformation"
#: ../src/bin/e_exec.c:650 ../src/bin/e_exec.c:656
msgid "Output Data"
msgstr "Utdata"
#: ../src/bin/e_exec.c:657
msgid "There was no output."
msgstr "Det finns ingen utdata."
#: ../src/bin/e_fm.c:555
msgid "Nonexistent path"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:558
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr ""
#. printf("FM: SORT %1.3f (%i files) (%i queued, %i added) [%i iter]\n",
#. ecore_time_get() - tt, eina_list_count(sd->icons), queued,
#. added, sd->tmp.iter);
#: ../src/bin/e_fm.c:2671
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i filer"
#: ../src/bin/e_fm.c:4811 ../src/bin/e_fm.c:7343 ../src/bin/e_fm.c:7473
#, fuzzy
msgid "Abort"
msgstr "Om"
#: ../src/bin/e_fm.c:6413 ../src/bin/e_fm.c:6570
#: ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:171
#, fuzzy
msgid "View Mode"
msgstr "Redigeringsläge"
#: ../src/bin/e_fm.c:6420 ../src/bin/e_fm.c:6577
#, fuzzy
msgid "Refresh View"
msgstr "Uppdateringsintervall"
#: ../src/bin/e_fm.c:6431 ../src/bin/e_fm.c:6588
msgid "Show Hidden Files"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:6446 ../src/bin/e_fm.c:6603
#, fuzzy
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Minns med hjälp av"
#: ../src/bin/e_fm.c:6458 ../src/bin/e_fm.c:6615
msgid "Sort Now"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:6473 ../src/bin/e_fm.c:6633
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:208
msgid "New Directory"
msgstr "Ny katalog"
#: ../src/bin/e_fm.c:6750
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: ../src/bin/e_fm.c:6760
#, fuzzy
msgid "Properties"
msgstr "Fönsteregenskaper"
#: ../src/bin/e_fm.c:6999 ../src/bin/e_fm.c:7050
#, fuzzy
msgid "Use default"
msgstr "Standardskrivbord"
#: ../src/bin/e_fm.c:7023 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:176
#, fuzzy
msgid "Grid Icons"
msgstr "Ikoner"
#: ../src/bin/e_fm.c:7031 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:178
#, fuzzy
msgid "Custom Icons"
msgstr "Anpassa ikoner automatiskt"
#: ../src/bin/e_fm.c:7039 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:186
#, fuzzy
msgid "List"
msgstr "Fönsterlista"
#: ../src/bin/e_fm.c:7064
#, fuzzy, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Storlek på ikoner"
#: ../src/bin/e_fm.c:7208
#, fuzzy
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Skapa en ny applikation"
#: ../src/bin/e_fm.c:7209
#, fuzzy
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Ny katalog"
#: ../src/bin/e_fm.c:7268
#, fuzzy, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Byt namn"
#: ../src/bin/e_fm.c:7270
#, fuzzy
msgid "Rename File"
msgstr "Byt namn"
#: ../src/bin/e_fm.c:7342 ../src/bin/e_fm.c:7472
#, fuzzy
msgid "Retry"
msgstr "Starta om"
#: ../src/bin/e_fm.c:7346 ../src/bin/e_fm.c:7403 ../src/bin/e_fm.c:7478
#: ../src/modules/wizard/page_030.c:67
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: ../src/bin/e_fm.c:7348 ../src/bin/e_fm.c:7405
#, c-format
msgid "%s"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7398
msgid "No to all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7400
msgid "Yes to all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7474
msgid "Ignore this"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7475
msgid "Ignore all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7480
#, c-format
msgid "An error occured while performing an operation.<br>%s"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7582
#, fuzzy
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Bekräfta"
#: ../src/bin/e_fm.c:7586
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
#: ../src/bin/e_fm.c:7592
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:108
#, fuzzy
msgid "File Properties"
msgstr "Fönsteregenskaper"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:338
#, fuzzy
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:345 ../src/bin/e_widget_fsel.c:323
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:352
#, fuzzy
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:359
#, fuzzy
msgid "File Type:"
msgstr "Kant typ"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:366
#, fuzzy
msgid "Permissions"
msgstr "Rättigheter:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:367 ../src/bin/e_widget_fsel.c:339
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Others can read"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:375
msgid "Others can write"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:377
msgid "Owner can read"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:379
msgid "Owner can write"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:385 ../src/bin/e_widget_fsel.c:302
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1031
#: ../src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:167
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:154
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranska"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:432
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:164
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:174
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "Standardskrivbord"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:435
msgid "Thumbnail"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:438
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:319
#, fuzzy
msgid "Custom"
msgstr "Klipp ut"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:448
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:456
#, fuzzy
msgid "Link Information"
msgstr "Felinformation"
#. if (cfdata->type == EDJ)
#. e_dialog_title_set(dia, _("Select an Edj File"));
#. else if (cfdata->type == IMG)
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:502
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:272
#, fuzzy
msgid "Select an Image"
msgstr "Välj en annan bild"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:214
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:216
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:218
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:220
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:222
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:253
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Okänd"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:293
#, fuzzy
msgid "Removable Device"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1242 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:658
msgid "Plain"
msgstr "Enkel"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1251 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:666
msgid "Inset"
msgstr "Infälld"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1260 ../src/bin/e_int_config_modules.c:41
#: ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:702
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1269
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Rulla innehåll automatiskt"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1276
msgid "Able to be resized"
msgstr "Storlek kan ändras"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1288 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:737
#, fuzzy
msgid "Begin move/resize this gadget"
msgstr "Ta bort denna modul"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1294 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:743
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Ta bort denna modul"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1709
#, fuzzy
msgid "Stop move/resize this gadget"
msgstr "Ta bort denna modul"
#: ../src/bin/e_hints.c:151
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:67 ../src/bin/e_int_border_menu.c:558
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönsterlås"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Allmänna lås"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:309 ../src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:311 ../src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:509 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:516
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:597
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:462
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:657
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:313 ../src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:530 ../src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:511 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:553
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:315 ../src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:317 ../src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:319 ../src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:523
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:321 ../src/bin/e_int_border_locks.c:340
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:323 ../src/bin/e_int_border_locks.c:342
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:344 ../src/bin/e_int_border_remember.c:515
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa lås"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:71
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:76
#, fuzzy
msgid "Add Application..."
msgstr "Applikation"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:87
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:97
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:109
#, fuzzy
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:120
#, fuzzy
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:129
msgid "More..."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:162
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:354
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maximerad vertikalt"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:365
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maximerad horisontalt"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:376
msgid "Unmaximize"
msgstr "Ej Maximerad"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:477
msgid "Keyboard Shortcut"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:483
#, fuzzy
msgid "To Favorites Menu"
msgstr "Visa favoritprogramsmenyn"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:488
#, fuzzy
msgid "To Launcher"
msgstr "Kör"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:510
#: ../src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:37
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:341
msgid "Border"
msgstr "Ram"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:519
msgid "Skip"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:539 ../src/bin/e_int_border_prop.c:433
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:427
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:550
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:566 ../src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Fönsteregenskaper"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:778
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:789
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:101
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:265
#: ../src/modules/temperature/e_mod_config.c:261
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:800
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:892
#, fuzzy
msgid "Select Border Style"
msgstr "Ramstil"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:904
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:913
#, fuzzy
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Använd applikationens egen ikon"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:921
#, fuzzy
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Användardefinierade händelser"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:982 ../src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:995 ../src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1008 ../src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:117
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:140
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1033
#: ../src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:35
msgid "Window List"
msgstr "Fönsterlista"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1043 ../src/modules/pager/e_mod_main.c:263
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2796
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2803
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2809
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2810
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2811
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2812
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2843
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2844
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2845
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2846
msgid "Pager"
msgstr "Sökare"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1053
#, fuzzy
msgid "Taskbar"
msgstr "Data"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:418
#, fuzzy
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "Fönsteregenskaper"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:419 ../src/bin/e_int_border_remember.c:476
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Klass"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:422 ../src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikonnamn"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Maskin"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Roll"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Minimal storlek"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Maximal storlek"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Grundstorlek"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Proportion"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Initialt tillstånd"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "Fönster ID"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Fönstergrupp"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Transience för"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Kommando"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Ta fokus"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Begär position"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:466
#, fuzzy
msgid "NetWM Properties"
msgstr "Fönsteregenskaper"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:471
#, fuzzy
msgid "Modal"
msgstr "Module"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:474 ../src/bin/e_int_border_remember.c:531
msgid "Skip Taskbar"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:475 ../src/bin/e_int_border_remember.c:529
#, fuzzy
msgid "Skip Pager"
msgstr "Sökare"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:74
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönsterminne"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:241
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:244
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:330
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:360
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:333
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:363
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:439
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:441
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:443
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, position och lås"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:447
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:460
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:466
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Transience"
msgstr "Transience"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:517
msgid "Icon Preference"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:521
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuellt skrivbord"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:525
#, fuzzy
msgid "Current Screen"
msgstr "Skärm"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:527
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera fönsterlista"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:535
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:540
msgid "Start this program on login"
msgstr "Starta programmet vid uppstart"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:544
msgid "Always focus on start"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:42 ../src/bin/e_int_menus.c:206
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:176 ../src/modules/conf/e_conf.c:122
#: ../src/modules/conf/e_conf.c:133
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:20
#: ../src/modules/ibar/e_mod_main.c:325 ../src/modules/ibar/e_mod_main.c:845
#: ../src/modules/ibox/e_mod_main.c:318 ../src/modules/ibox/e_mod_main.c:716
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:804
#: ../src/modules/temperature/e_mod_main.c:281
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:671
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:1093
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Meny"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:43 ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:48
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144 ../src/modules/wizard/page_050.c:26
#, fuzzy
msgid "File Manager"
msgstr "Test filhanterare"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:44
#, fuzzy
msgid "Shelf"
msgstr "Paneler"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:120
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduler"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:181
#, fuzzy
msgid "Available Modules"
msgstr "Tillgängliga moduler"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:188
#, fuzzy
msgid "Load Module"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:195
#, fuzzy
msgid "Loaded Modules"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:202
#, fuzzy
msgid "Unload Module"
msgstr "Fel vid öppnandet av modul"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:212 ../src/bin/e_int_config_modules.c:623
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:640 ../src/bin/e_int_config_modules.c:665
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:121 ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:156
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:178
msgid "Description: Unavailable"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:32
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Panelens innehåll"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:38
#, fuzzy
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Panelens innehåll"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:93
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:106
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Tillgängliga moduler"
#. o_add Button to add a gadget
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:100
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:117
msgid "Add Gadget"
msgstr "Lägg till"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:106
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Valda moduler"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:113
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 ../src/bin/e_toolbar.c:327
#, fuzzy
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Moduler"
#: ../src/bin/e_int_toolbar_config.c:82 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:500
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:565
msgid "Layout"
msgstr "Placering"
#: ../src/bin/e_intl.c:371
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
#: ../src/bin/e_intl.c:372
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Fel vid start av inmatnings programmet<br><br>Kontrollera att din "
"konfiguration av<br>inmatnings program är rätt och att programmet <br>för "
"din konfigurationfinns i din PATH<br>"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:82
msgid "Main"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_menus.c:99
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritprogram"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:110
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:156
#, fuzzy
msgid "Applications"
msgstr "Applikation"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:135 ../src/bin/e_int_menus.c:1074
#: ../src/modules/conf_window_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_focus/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: ../src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:34
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:166
msgid "About"
msgstr "Om"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:171 ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:84
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:259
#, fuzzy
msgid "Virtual"
msgstr "Vertikalt"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:267 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:84
msgid "Shelves"
msgstr "Paneler"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:277
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Visa/göm alla fönster"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:547
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Inga program)"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:688
#, fuzzy
msgid "Configure Virtual Desktops"
msgstr "Virtuella skrivbord"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1080 ../src/bin/e_int_menus.c:1270
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1128
msgid "Lost Windows"
msgstr "Förlorade fönster"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1174 ../src/bin/e_int_menus.c:1284
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1376
#, fuzzy
msgid "(No Shelves)"
msgstr "Paneler"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1389 ../src/bin/e_shelf.c:1095
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:132
#, fuzzy
msgid "Shelf #"
msgstr "Panelens storlek"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1442
msgid "Add A Shelf"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1449
#, fuzzy
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Ta bort denna panel"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:71 ../src/bin/e_shelf.c:1670
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:43
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Panelinställningar"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:518
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:253
msgid "Tiny"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:520
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:100
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:259
msgid "Small"
msgstr "Små"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:522
#: ../src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:524
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:102
msgid "Large"
msgstr "Stora"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:526
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:283
msgid "Huge"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:532 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:637
msgid "Configure Contents..."
msgstr "Konfigurera innehåll..."
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:555
msgid "Above Everything"
msgstr "Alltid överst"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:557
msgid "Below Windows"
msgstr "Under fönster"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:559
msgid "Below Everything"
msgstr "Alltid nederst"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:561
#, fuzzy
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Tillåt fönster att överlappa detta tillbehör"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:598
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr "Annpassa storlek efter innehåll"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:600
msgid "Shelf Size"
msgstr "Panelens storlek"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:602
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixlar"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:606
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:648
msgid "Styles"
msgstr "Tema"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:644
#, fuzzy
msgid "Auto Hide"
msgstr "Anpassa automatiskt"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:645
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:648
#, fuzzy
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Visa på skärmområde #:"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:650
msgid "Show on mouse click"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:652
msgid "Hide timeout"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:654 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:658
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekunder"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:656
#, fuzzy
msgid "Hide duration"
msgstr "Hinting"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:664
#, fuzzy
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Visa skrivbordet"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:666
#, fuzzy
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Visa skrivbordet"
#: ../src/bin/e_ipc.c:47
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_ipc.c:57
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:308
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tstart with desklock on, so password will be asked.\n"
msgstr ""
"Valmöjlighter:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tAnslut till bildskärmen som heter DISPLAY.\n"
"\t\tEx: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLägg till en falsk xinerama skärm (istället för de äkta)\n"
"\t\tmed angiven geometri. Lägg till så många du vill. De kommer\n"
"\t\talla att ersätta de äkta xinerama skärmarna, om det finns några.\n"
"\t\tDetta kan användas för att simulera xinerama.\n"
"\t\tEx: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard eller "
"bara \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVar snäll.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVar elak.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVar psykotisk.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:377
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Ecore!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:403
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:415
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta en exit signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:421
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan starta en HUP signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:433
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sin X kontakt!\n"
"har du ställt din DISPLAY variabel?"
#: ../src/bin/e_main.c:441
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sitt emergency·alert·system!\n"
"Har du ställt in din DISPLAY variabel?"
#: ../src/bin/e_main.c:464
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera connections system!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:472
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera IPC systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:481
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\"Detta borde inte "
"hända."
#: ../src/bin/e_main.c:500
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Evas systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:506
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software X11 rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: ../src/bin/e_main.c:513
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software Buffer rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: ../src/bin/e_main.c:529 ../src/bin/e_main.c:536
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:550
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte skapa kataloger i din hemkatalog.\n"
"Du kanske inte har någon hemkatalog eller är disken full?"
#: ../src/bin/e_main.c:560
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt konfigurationsystem."
#: ../src/bin/e_main.c:569
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt konfigurationsystem."
#: ../src/bin/e_main.c:583
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt panel system."
#: ../src/bin/e_main.c:591
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up the pointer system."
msgstr "Enlightenment kan inte konfigurera sitt intl system."
#: ../src/bin/e_main.c:600
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa sökvägarna för att hitta filer!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:618
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt font system."
#: ../src/bin/e_main.c:629
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: ../src/bin/e_main.c:634
msgid "Starting International Support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:639
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment kan inte konfigurera sitt intl system."
#: ../src/bin/e_main.c:650
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa in init screen!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: ../src/bin/e_main.c:661
msgid "Testing Format Support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:672
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan skapa buffer canvas. Kontrollera\n"
"att Evas har Software Buffer enginge support.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:683
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda PNG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har PNG loader support.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:692
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda JPEG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har JPEG loader support.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:701
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda EET filer. Kontrollera\n"
"att Evas har EET loader support.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:712
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda PNG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har PNG loader support.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:721
#, fuzzy
msgid "Setup Screens"
msgstr "Skärm"
#: ../src/bin/e_main.c:726
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta alla skärmarna på ditt system.\n"
"Kanske en annan fönsterhanterare körs?\n"
#: ../src/bin/e_main.c:732
#, fuzzy
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Aktivera skärmsläckare"
#: ../src/bin/e_main.c:737
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment kan inte starta Filhanteraren.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:741
#, fuzzy
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: ../src/bin/e_main.c:746
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt desk locking system."
#: ../src/bin/e_main.c:759
msgid "Setting up Paths"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:776
#, fuzzy
msgid "Setup System Controls"
msgstr "Ställ kontroller"
#: ../src/bin/e_main.c:781
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Thumbnailing·systemet.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:786
#, fuzzy
msgid "Setup Actions"
msgstr "Modulhändelser"
#: ../src/bin/e_main.c:791
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt actions system."
#: ../src/bin/e_main.c:795
msgid "Setup Execution System"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:800
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt exebuf system."
#: ../src/bin/e_main.c:804
#, fuzzy
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Minne"
#: ../src/bin/e_main.c:809
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta komihåg inställningar."
#: ../src/bin/e_main.c:817
msgid "Setup FM"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:822
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Filhanteraren.\n"
#.
#. TS("fwin");
#. if (!e_fwin_init())
#. {
#. e_error_message_show(_("Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"));
#. _e_main_shutdown(-1);
#. }
#. _e_main_shutdown_push(e_fwin_shutdown);
#.
#: ../src/bin/e_main.c:835
msgid "Setup Message System"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:840
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt msg system."
#: ../src/bin/e_main.c:844
msgid "Setup DND"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:849
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt dnd system."
#: ../src/bin/e_main.c:853
msgid "Setup Grab Input Handing"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:858
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt input grab handling system."
#: ../src/bin/e_main.c:862
#, fuzzy
msgid "Setup Modules"
msgstr "Moduler"
#: ../src/bin/e_main.c:867
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt modulsystem"
#: ../src/bin/e_main.c:871
#, fuzzy
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Ikonklass"
#: ../src/bin/e_main.c:876
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt color·class system."
#: ../src/bin/e_main.c:880
#, fuzzy
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Välj en ikon"
#: ../src/bin/e_main.c:885
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt gadget control system."
#: ../src/bin/e_main.c:890
msgid "Setup DPMS"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:895
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta komihåg inställningar."
#: ../src/bin/e_main.c:899
msgid "Set Up Powersave modes"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:903
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: ../src/bin/e_main.c:908
#, fuzzy
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Bakgrund"
#: ../src/bin/e_main.c:913
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt desk locking system."
#: ../src/bin/e_main.c:918
#, fuzzy
msgid "Setup Mouse"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/bin/e_main.c:923
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta komihåg inställningar."
#: ../src/bin/e_main.c:928
#, fuzzy
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Kortkommando"
#: ../src/bin/e_main.c:933
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt bindningssystem."
#: ../src/bin/e_main.c:937
#, fuzzy
msgid "Setup Popups"
msgstr "Visa popup"
#: ../src/bin/e_main.c:942
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: ../src/bin/e_main.c:947
#, fuzzy
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Paneler"
#: ../src/bin/e_main.c:952
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt panel system."
#: ../src/bin/e_main.c:957
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:962
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Thumbnailing·systemet.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:967
msgid "Set Up File Ordering"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:971
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt modulsystem"
#. load modules
#: ../src/bin/e_main.c:1006
#, fuzzy
msgid "Load Modules"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: ../src/bin/e_main.c:1014
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:1021
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:1022
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:1030
#, fuzzy
msgid "Configure Shelves"
msgstr "Befintliga paneler"
#: ../src/bin/e_main.c:1040
msgid "Almost Done"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_module.c:124
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas<br>Ingen modul med namnet %s kunde "
"hittas i<br>sökvägarna för moduler.<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:128 ../src/bin/e_module.c:141
#: ../src/bin/e_module.c:162
msgid "Error loading Module"
msgstr "Fel vid öppnandet av modul"
#: ../src/bin/e_module.c:135 ../src/bin/e_module.c:156
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas.<br>Den fulständiga sökvägen till "
"denna modul är:<br> %s<br>Felet som rapporterades är:<br>%s<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:161
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modulen innehåller inte alla nödvändiga funktioner"
#: ../src/bin/e_module.c:175
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Modul API Fel<br>Fel vid initiering av modul: %s<br>Den kräver minst version "
"%i av modul API<br>Versionen på API som rapporteras av Enlightenment är: %i."
"<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:180
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modul"
#: ../src/bin/e_module.c:512
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1204
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:281
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort denna panelen?"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1205
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr ""
"Du har valt ta bort denna panelen.<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"den?"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1660 ../src/bin/e_toolbar.c:317
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Sluta flytta/ändra storlek på moduler"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1662 ../src/bin/e_toolbar.c:319
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Flytta/ändra storlek på moduler"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1675
msgid "Configure Shelf Contents"
msgstr "Konfigurera panelens innehåll"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1680
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Ta bort denna panel"
#: ../src/bin/e_startup.c:61
#, fuzzy
msgid "Starting"
msgstr "Startar %s"
#: ../src/bin/e_sys.c:170
msgid "Checking System Permissions"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:208 ../src/bin/e_sys.c:219 ../src/bin/e_sys.c:228
#: ../src/bin/e_sys.c:237
msgid "System Check Done"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:314
msgid "Logout problems"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:317
msgid ""
"Logout is taking too long. Some<br>applications refuse to close.<br>Do you "
"want to finish the logout<br>anyway without closing these<br>applications "
"first?"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:323
#, fuzzy
msgid "Logout now"
msgstr "Förlorade fönster"
#: ../src/bin/e_sys.c:324
msgid "Wait longer"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:325
#, fuzzy
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Avbryt"
#: ../src/bin/e_sys.c:363
msgid "Logout in progress"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:366
msgid "Logout is currently in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:395 ../src/bin/e_sys.c:456
#, fuzzy
msgid "Enlightenment is busy with another request"
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: ../src/bin/e_sys.c:401
msgid ""
"Enlightenment is busy logging out.<br>You cannot perform other system "
"actions<br>once a logout has begun."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:409
msgid ""
"Enlightenment is shutting the system down.<br>You cannot do any other system "
"actions<br>once a shutdown has been started."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:416
msgid ""
"Enlightenment is rebooting the system.<br>You cannot do any other system "
"actions<br>once a reboot has begun."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:423
msgid ""
"Enlightenment is suspending the system.<br>Until suspend is complete you "
"cannot perform<br>any other system actions."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:430
msgid ""
"Enlightenment is hibernating the system.<br>You cannot perform an other "
"system actions<br>until this is complete."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:437 ../src/bin/e_sys.c:483
msgid "EEK! This should not happen"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:463
msgid "Shutting down of your system failed."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:468
msgid "Rebooting your system failed."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:473
msgid "Suspend of your system failed."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:478
msgid "Hibernating your system failed."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:529
msgid "Shutting down"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:532
msgid "Shutting down your Computer.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:556
#, fuzzy
msgid "Rebooting"
msgstr "Upplösning"
#: ../src/bin/e_sys.c:559
msgid "Rebooting your Computer.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:582
#, fuzzy
msgid "Suspending"
msgstr "Sluta redigera"
#: ../src/bin/e_sys.c:585
msgid "Suspending your Computer.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:608
#, fuzzy
msgid "Hibernating"
msgstr "Hinting"
#: ../src/bin/e_sys.c:611
msgid "Hibernating your Computer.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_theme_about.c:17
#, fuzzy
msgid "About Theme"
msgstr "Om detta tema"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_theme.c:41
#, fuzzy
msgid "Set As Theme"
msgstr "Välj en bild..."
#: ../src/bin/e_toolbar.c:332
#, fuzzy
msgid "Configure Toolbar Contents"
msgstr "Konfigurera panelens innehåll"
#: ../src/bin/e_utils.c:246
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan inte avsluta - odödliga fönster"
#: ../src/bin/e_utils.c:247
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Några fönster är kvarlämnade med livslängdslås. Detta betyder "
"att<br>Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa "
"fönster<br>är stängda eller livslängdslåset är borttaget.<br>"
#: ../src/bin/e_utils.c:702
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.0f Bytes"
msgstr "%1.0f minuter"
#: ../src/bin/e_utils.c:706
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.0f KB"
msgstr "%1.0f MB"
#: ../src/bin/e_utils.c:710
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: ../src/bin/e_utils.c:714
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.1f GB"
msgstr "%1.1f MB"
#: ../src/bin/e_utils.c:734
#, c-format
msgid "In the Future"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:739
#, c-format
msgid "In the last Minute"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:741
#, c-format
msgid "%li Years ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:743
#, c-format
msgid "%li Months ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:745
#, c-format
msgid "%li Weeks ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:747
#, c-format
msgid "%li Days ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:749
#, c-format
msgid "%li Hours ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:751
#, c-format
msgid "%li Minutes ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:757
#: ../src/modules/conf_keybindings/e_int_config_keybindings.c:1145
#: ../src/modules/wizard/page_020.c:22 ../src/modules/wizard/page_020.c:30
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:63
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:245
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:111
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:79
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:109
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:69
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:83
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:260
msgid "Up"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:89
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:265
#, fuzzy
msgid "Down"
msgstr "Flytta ner"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:288
#, fuzzy
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Visa favoritprogramsmenyn"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:294
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:206
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:834
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:281
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:367
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:509
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:637
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:193
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Gå upp en katalog"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:355
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:371
#, fuzzy
msgid "Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:610
#, c-format
msgid "You"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:659
#, fuzzy, c-format
msgid "Protected"
msgstr "Egenskaper"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:661 ../src/bin/e_widget_fsel.c:670
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:679
#, fuzzy, c-format
msgid "Read Only"
msgstr "Endast namn"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:668 ../src/bin/e_widget_fsel.c:677
#, c-format
msgid "Forbidden"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:686
msgid "Read-Write"
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:40
#, fuzzy
msgid "Battery Monitor Settings"
msgstr "Batterikonfiguration"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:91
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grundinställningar"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:92
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:139
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Visa varning vid låg batteri nivå"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:131
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:133
msgid "Check battery every:"
msgstr "Kontrollera batteri varje:"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:136
#: ../src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:133
#: ../src/modules/temperature/e_mod_config.c:380
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f ticks"
msgstr "%1.0f filer"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:142
msgid "Alert when battery is down to:"
msgstr "Varna när batteri nivån är nere på:"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:145
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:162
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:207
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:215
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:223
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:119
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:151
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minuter"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:148
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f percent"
msgstr "%1.0f sekunder"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:151
msgid "Dismiss alert automatically"
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:154
msgid "Dismiss alert after:"
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:157
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:157
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekunder"
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:135
msgid "Battery"
msgstr "Batteri"
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:832
#, fuzzy
msgid "Your battery is low!"
msgstr "Visa varning vid låg batteri nivå"
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:834
msgid "AC power is recommended."
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:909
msgid "N/A"
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:980
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:982
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:989
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:991
msgid "ERROR"
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:1078
#, fuzzy
msgid "Battery Meter"
msgstr "Batteri"
#: ../src/modules/clock/e_mod_main.c:98
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:142 ../src/modules/conf/e_mod_main.c:165
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:214
#, fuzzy
msgid "Settings Panel"
msgstr "Meny"
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:51
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:42
#, fuzzy
msgid "Favorites Menu"
msgstr "Visa favoritprogramsmenyn"
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:106
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:121
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:36
#, fuzzy
msgid "IBar Applications"
msgstr "Applikation"
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:138
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:38
#, fuzzy
msgid "Startup Applications"
msgstr "Favoritprogram"
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:155
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:37
#, fuzzy
msgid "Restart Applications"
msgstr "Favoritprogram"
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:238
#: ../src/modules/fileman/e_fwin.c:1465
#, fuzzy
msgid "All Applications"
msgstr "Applikation"
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:252
#, fuzzy
msgid "Selected Applications"
msgstr "Applikation"
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:34
#, fuzzy
msgid "Apps"
msgstr "Verkställ"
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:35
#, fuzzy
msgid "New Application"
msgstr "Applikation"
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:36
#: ../src/modules/conf_desk/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:30
#, fuzzy
msgid "Internal"
msgstr "Allmänt"
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:40
msgid "IBar Other"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:41
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_menus/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/wizard/page_030.c:63
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"
#: ../src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:30
#: ../src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:198
#, fuzzy
msgid "Default Border Style"
msgstr "Ramstil"
#: ../src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:50
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj fönsterram"
#: ../src/modules/conf_borders/e_int_config_borders.c:243
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg ramen för detta fönster nästa gång det används"
#: ../src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_colors/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_fonts/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_icon_theme/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_mouse_cursor/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_scale/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_startup/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:38
#: ../src/modules/conf_transitions/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:28
#: ../src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:89
#, fuzzy
msgid "Look"
msgstr "Lås"
#: ../src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:35
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:40
#, fuzzy
msgid "Client List Settings"
msgstr "Fönsterlista"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:99
#, fuzzy
msgid "Group By"
msgstr "Grupp:"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:101
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:114
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:124
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:676
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:369
#: ../src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:152
#: ../src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:204
#: ../src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:236
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:107
#, fuzzy
msgid "Include windows from other screens"
msgstr "Visa fönster från andra skärmar"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:111
msgid "Separate Groups By"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:116
msgid "Using separator bars"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:118
msgid "Using menus"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:122
msgid "Client Sort Order"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:126
#, fuzzy
msgid "Alphabetical"
msgstr "Vertikalt"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:128
#, fuzzy
msgid "Window stacking layer"
msgstr "Fönsterhanterare"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:130
msgid "Most recently used"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:134
#, fuzzy
msgid "Iconified Windows"
msgstr "Visa minimerade fönster"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:136
msgid "Group with owning desktop"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:138
msgid "Group with current desktop"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:140
msgid "Separate group"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:142
msgid "Warp to owning desktop"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:146
#, fuzzy
msgid "Menu Item Captions"
msgstr "Menyobjekt"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:147
msgid "Limit caption length"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:149
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f Chars"
msgstr "%1.0f C"
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_mod_main.c:35
#, fuzzy
msgid "Client List Menu"
msgstr "Textlistobjekt"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:44
msgid "Window Manager"
msgstr "Fönsterhanterare"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:45
#, fuzzy
msgid "About Dialog Title"
msgstr "Om titel"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:46
msgid "About Dialog Version"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:47
#, fuzzy
msgid "Border Title"
msgstr "Ramstil"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:48
#, fuzzy
msgid "Configure Dialog Title"
msgstr "Konfigurationsdialoger"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:49
#, fuzzy
msgid "Error Text"
msgstr "Fel"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:50
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:63
#, fuzzy
msgid "Menu Title"
msgstr "Menyobjekt"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:51
msgid "Menu Title Active"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:52
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:62
msgid "Menu Item"
msgstr "Menyobjekt"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:53
#, fuzzy
msgid "Menu Item Active"
msgstr "Menyobjekt"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:54
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:67
msgid "Move Text"
msgstr "Flytta text"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:55
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:68
msgid "Resize Text"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:56
#, fuzzy
msgid "Winlist Item"
msgstr "Fönstertitel"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:57
#, fuzzy
msgid "Winlist Label"
msgstr "Fönstertitel"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:58
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:69
msgid "Winlist Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:64
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:82
#, fuzzy
msgid "Widgets"
msgstr "Skrivbordsprogram"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:65
#, fuzzy
msgid "Button Text"
msgstr "Knappar"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:66
msgid "Button Text Disabled"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:67
#, fuzzy
msgid "Check Text"
msgstr "Flytta text"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:68
msgid "Check Text Disabled"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:69
#, fuzzy
msgid "Entry Text"
msgstr "Om text"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:70
#, fuzzy
msgid "Label Text"
msgstr "Etikett"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:71
#, fuzzy
msgid "List Item Text"
msgstr "Listobjekt"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:72
#, fuzzy
msgid "List Item Odd Text"
msgstr "Listobjekt"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:73
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:92
msgid "List Header"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:74
#, fuzzy
msgid "Radio Text"
msgstr "Flytta text"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:75
msgid "Radio Text Disabled"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:76
#, fuzzy
msgid "Slider Text"
msgstr "Flytta text"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:77
msgid "Slider Text Disabled"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:84
#, fuzzy
msgid "Module Label"
msgstr "Modulstatus"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:124
#: ../src/modules/conf_colors/e_mod_main.c:35
#, fuzzy
msgid "Colors"
msgstr "Stäng"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:348
#, fuzzy
msgid "Window Manager Colors"
msgstr "Fönsterhanterare"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:350
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:358
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:366
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:430
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:352
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:360
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:368
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:435
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:356
#, fuzzy
msgid "Widget Colors"
msgstr "Skrivbordsprogram"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:364
#, fuzzy
msgid "Module Colors"
msgstr "Moduler"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:414
#, fuzzy
msgid "Color Classes"
msgstr "Ikonklass"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:442
msgid "Object Color"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:451
msgid "Outline Color"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:460
#, fuzzy
msgid "Shadow Color"
msgstr "Visa följeslagare"
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:469
#, fuzzy
msgid "Defaults"
msgstr "Standardskrivbord"
#: ../src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:52
#, fuzzy
msgid "Desk Settings"
msgstr "Skrivbord"
#: ../src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:149
#, fuzzy
msgid "Desktop Name"
msgstr "Skrivbord"
#: ../src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:150
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:261
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:120
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:105
#, fuzzy
msgid "Name:"
msgstr "Namn"
#: ../src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:156
#, fuzzy
msgid "Desktop Wallpaper"
msgstr "Personliga bakgrunder"
#: ../src/modules/conf_desk/e_int_config_desk.c:162
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:203
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:84
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:113
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"
#: ../src/modules/conf_desk/e_mod_main.c:35
#, fuzzy
msgid "Desk"
msgstr "Skrivbord"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:72
#, fuzzy
msgid "Screen Lock Settings"
msgstr "Rulla"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:145
msgid "Automatic Locking"
msgstr "Automatisk lås"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:147
#, fuzzy
msgid "Lock when Enlightenment starts"
msgstr "Använd E-muspekare"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:151
#, fuzzy
msgid "Lock when X screensaver activates"
msgstr "Lås när skärmsläckaren startar"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:155
msgid "Lock when idle time exceeded"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:159
msgid "Idle time to exceed"
msgstr ""
#. create dir radios
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:199
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:822
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:268
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:356
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:793
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:499
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:627
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:186
msgid "Personal"
msgstr "Personlig"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:288
msgid "Login Box Settings"
msgstr "Inloggningsruta"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:291
msgid "Show on all screen zones"
msgstr "Visa på alla skärmområde"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:295
msgid "Show on current screen zone"
msgstr "Visa på aktuellt skärmområde"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:299
msgid "Show on screen zone #:"
msgstr "Visa på skärmområde #:"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:303
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:197
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:201
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:236
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:240
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:112
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:116
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:120
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:164
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:168
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:172
#: ../src/modules/conf_mouse/e_int_config_mouse.c:109
#: ../src/modules/conf_mouse/e_int_config_mouse.c:115
#: ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:192
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:311
#, fuzzy
msgid "Wallpaper Mode"
msgstr "Bakgrund"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:313
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:149
msgid "Theme Defined"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:316
#, fuzzy
msgid "Theme Wallpaper"
msgstr "Använd temats bakgrund"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:329
#, fuzzy
msgid "Custom Screenlock"
msgstr "Skärmlås"
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:330
msgid "Use custom screenlock"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:35
msgid "Screen Lock"
msgstr "Skärmlås"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:56
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:811
#, fuzzy
msgid "Virtual Desktops Settings"
msgstr "Virtuella skrivbord"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:189
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Antal skrivbord"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:208
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:247
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Skrivbordsbyte med mus"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:209
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:211
msgid "Animated flip"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:229
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:248
msgid "Flip when moving mouse to the screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:250
msgid "Flip when dragging objects to the screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när objekt dras till kanten på skärmen"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:252
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Tid innan skrivbordet byts:"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:254
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:268
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:143
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_stacking.c:138
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:256
msgid "Wrap desktops around when flipping"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:260
#, fuzzy
msgid "Flip Animation"
msgstr "Visa geometriinformation"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:262
msgid "Off"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:264
#, fuzzy
msgid "Pane"
msgstr "Sökare"
#: ../src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:266
msgid "Zoom"
msgstr ""
#: ../src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:35
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuella skrivbord"
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:36
#, fuzzy
msgid "Dialog Settings"
msgstr "Konfigurationsdialog"
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:87
#: ../src/modules/conf_engine/e_int_config_engine.c:94
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:109
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:161
#: ../src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:90
#: ../src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:123
#: ../src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:131
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:93
#: ../src/modules/pager/e_mod_config.c:115
#: ../src/modules/pager/e_mod_config.c:154
#: ../src/modules/mixer/conf_gadget.c:197
#: ../src/modules/mixer/conf_module.c:96
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänt"
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:89
#, fuzzy
msgid "Disable Confirmation Dialogs"
msgstr "Konfigurationsdialoger"
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:91
#, fuzzy
msgid "Normal Windows"
msgstr "(Inga fönster)"
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:98
#, fuzzy
msgid "Default Settings Dialogs Mode"
msgstr "Standardläge för dialoger"
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:101
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:140
msgid "Basic Mode"
msgstr "Enkelt"
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:103
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:142
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Avancerat"
#. of = e_widget_framelist_add(evas, _("General Settings"), 0);
#. ob = e_widget_check_add(evas, _("Auto-Apply Settings Changes"), &(cfdata->auto_apply));
#. e_widget_framelist_object_append(of, ob);
#. e_widget_list_object_append(o, of, 1, 1, 0.5);
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:137
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Standardläge för dialoger"
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:35
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "Fel dialog"
#: ../src/modules/co