enlightenment/po/sv.po

8353 lines
217 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2006-01-11 06:34:16 -08:00
# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
2006-01-03 13:03:58 -08:00
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-21 18:54+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-10 11:04+0200\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#. Close Button
#: ../src/bin/e_about.c:20 ../src/bin/e_actions.c:2313
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:258 ../src/bin/e_fm.c:553
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:208 ../src/bin/e_int_border_prop.c:81
#: ../src/bin/e_theme_about.c:20 ../src/modules/conf/e_conf.c:172
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:130
#: ../src/modules/fileman/e_fwin.c:1426 ../src/modules/mixer/app_mixer.c:537
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: ../src/bin/e_about.c:21 ../src/bin/e_actions.c:2595
#: ../src/bin/e_actions.c:2599 ../src/bin/e_actions.c:2603
#: ../src/bin/e_actions.c:2607 ../src/bin/e_actions.c:2611
#: ../src/bin/e_int_menus.c:160 ../src/bin/e_main.c:654
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:181
#: ../src/modules/wizard/page_000.c:27
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: ../src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
#: ../src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: ../src/bin/e_actions.c:338
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:350
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:353 ../src/bin/e_actions.c:1630
#: ../src/bin/e_actions.c:1712 ../src/bin/e_actions.c:1776
#: ../src/bin/e_actions.c:1840 ../src/bin/e_actions.c:1904
#: ../src/bin/e_actions.c:1968 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: ../src/bin/e_fm.c:7399 ../src/bin/e_fm.c:7579 ../src/bin/e_module.c:517
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../src/bin/e_actions.c:355 ../src/bin/e_actions.c:1632
#: ../src/bin/e_actions.c:1714 ../src/bin/e_actions.c:1778
#: ../src/bin/e_actions.c:1842 ../src/bin/e_actions.c:1906
#: ../src/bin/e_actions.c:1970 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: ../src/bin/e_fm.c:7397 ../src/bin/e_fm.c:7580 ../src/bin/e_module.c:518
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: ../src/bin/e_actions.c:1623
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1625
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1705
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1707
#, fuzzy
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Du har valt att ta bort \"%s\".<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"dennapanelen?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1769 ../src/bin/e_actions.c:1897
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1771
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1833
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1835
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Du har valt ta bort denna panelen.<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"den?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1899
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1961
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:1963
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Du har valt ta bort denna panelen.<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"den?"
#: ../src/bin/e_actions.c:2273 ../src/bin/e_actions.c:2284
#: ../src/bin/e_actions.c:2303 ../src/bin/e_actions.c:2308
#: ../src/bin/e_actions.c:2313 ../src/bin/e_actions.c:2318
#: ../src/bin/e_actions.c:2527 ../src/bin/e_actions.c:2532
#: ../src/bin/e_actions.c:2538 ../src/bin/e_actions.c:2544
#: ../src/bin/e_actions.c:2550
msgid "Window : Actions"
msgstr "Fönster : Händelser"
#: ../src/bin/e_actions.c:2273 ../src/bin/e_fm.c:4803
#, fuzzy
msgid "Move"
msgstr "Flytta upp"
#: ../src/bin/e_actions.c:2284
#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Resistens"
#: ../src/bin/e_actions.c:2295 ../src/bin/e_actions.c:2571
#: ../src/bin/e_actions.c:2573 ../src/bin/e_actions.c:2575
#: ../src/bin/e_actions.c:2577 ../src/bin/e_actions.c:2579
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:345
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2295
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2303 ../src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Raise"
msgstr "Höj"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2308 ../src/bin/e_int_border_menu.c:174
msgid "Lower"
msgstr "Sänk"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2318 ../src/bin/e_int_border_menu.c:197
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2323 ../src/bin/e_actions.c:2330
#: ../src/bin/e_actions.c:2337 ../src/bin/e_actions.c:2344
#: ../src/bin/e_actions.c:2346 ../src/bin/e_actions.c:2349
#: ../src/bin/e_actions.c:2352 ../src/bin/e_actions.c:2354
#: ../src/bin/e_actions.c:2356 ../src/bin/e_actions.c:2358
#: ../src/bin/e_actions.c:2365 ../src/bin/e_actions.c:2367
#: ../src/bin/e_actions.c:2369 ../src/bin/e_actions.c:2371
#: ../src/bin/e_actions.c:2373 ../src/bin/e_actions.c:2380
#: ../src/bin/e_actions.c:2385
msgid "Window : State"
msgstr "Fönster : Tillstånd"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2323
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Gör klibbig"
#: ../src/bin/e_actions.c:2330
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Minimera"
#: ../src/bin/e_actions.c:2337
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Aktivera helskärmsläge"
#: ../src/bin/e_actions.c:2344 ../src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: ../src/bin/e_actions.c:2346
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximera vertikalt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2349
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximera horisontalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2352
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximera helskärm"
#: ../src/bin/e_actions.c:2354
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Smart\""
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2356
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Expandera\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2358
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Fyll\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2365
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr ""
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2367
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr ""
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2369
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr ""
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2371
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr ""
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2373
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr ""
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2380
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Gör ramlös"
#: ../src/bin/e_actions.c:2385
#, fuzzy
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Gör ramlös"
#: ../src/bin/e_actions.c:2390 ../src/bin/e_actions.c:2392
#: ../src/bin/e_actions.c:2394 ../src/bin/e_actions.c:2396
#: ../src/bin/e_actions.c:2398 ../src/bin/e_actions.c:2404
#: ../src/bin/e_actions.c:2409 ../src/bin/e_actions.c:2415
#: ../src/bin/e_actions.c:2421 ../src/bin/e_actions.c:2423
#: ../src/bin/e_actions.c:2425 ../src/bin/e_actions.c:2427
#: ../src/bin/e_actions.c:2429 ../src/bin/e_actions.c:2431
#: ../src/bin/e_actions.c:2433 ../src/bin/e_actions.c:2435
#: ../src/bin/e_actions.c:2437 ../src/bin/e_actions.c:2439
#: ../src/bin/e_actions.c:2441 ../src/bin/e_actions.c:2443
#: ../src/bin/e_actions.c:2445 ../src/bin/e_actions.c:2451
#: ../src/bin/e_actions.c:2453 ../src/bin/e_actions.c:2455
#: ../src/bin/e_actions.c:2457 ../src/bin/e_actions.c:2459
#: ../src/bin/e_actions.c:2465 ../src/bin/e_actions.c:2471
#: ../src/bin/e_actions.c:2477 ../src/bin/e_actions.c:2479
#: ../src/bin/e_actions.c:2481 ../src/bin/e_actions.c:2483
#: ../src/bin/e_actions.c:2485 ../src/bin/e_actions.c:2487
#: ../src/bin/e_actions.c:2489 ../src/bin/e_actions.c:2491
#: ../src/bin/e_actions.c:2493 ../src/bin/e_actions.c:2495
#: ../src/bin/e_actions.c:2497 ../src/bin/e_actions.c:2499
#: ../src/bin/e_actions.c:2501 ../src/bin/e_actions.c:2635
#: ../src/bin/e_actions.c:2640 ../src/bin/e_int_menus.c:127
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:662
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: ../src/bin/e_actions.c:2390
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Skifta skrivbord vänster"
#: ../src/bin/e_actions.c:2392
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Skifta skrivbord höger"
#: ../src/bin/e_actions.c:2394
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Skifta skrivbord upp"
#: ../src/bin/e_actions.c:2396
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Skifta skrivbord ner"
#: ../src/bin/e_actions.c:2398
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Skifta skrivbord med..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2404
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Visa skrivbordet"
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Skifta skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2415
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Skifta skrivbord linjärt..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2421
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Byt till skrivbord 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2423
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Byt till skrivbord 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2425
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Byt till skrivbord 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2427
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Byt till skrivbord 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2429
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Byt till skrivbord 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2431
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Byt till skrivbord 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2433
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Byt till skrivbord 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2435
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Byt till skrivbord 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2437
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Byt till skrivbord 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2439
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Byt till skrivbord 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2441
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Byt till skrivbord 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2443
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Byt till skrivbord 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2445
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Byt till skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2451
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord vänster"
#: ../src/bin/e_actions.c:2453
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord höger"
#: ../src/bin/e_actions.c:2455
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord upp"
#: ../src/bin/e_actions.c:2457
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord ner"
#: ../src/bin/e_actions.c:2459
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord med..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2465
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2471
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Skifta skrivbord linjärt..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2477
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2479
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2481
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2483
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2485
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2487
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2489
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2491
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2493
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2495
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2497
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2499
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2501
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Byt till skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2508 ../src/bin/e_actions.c:2510
#: ../src/bin/e_actions.c:2512 ../src/bin/e_actions.c:2517
#: ../src/bin/e_actions.c:2519 ../src/bin/e_actions.c:2521
#: ../src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:110
msgid "Screen"
msgstr "Skärm"
#: ../src/bin/e_actions.c:2508
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Skicka musen till skärm 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2510
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Skicka musen till skärm 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2512
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Skicka musen till skärm..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2517
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Skicka musen 1 skärm framåt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2519
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Skicka musen 1 skärm bakåt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2521
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Skicka musen till skärmen framför/bakom..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2555 ../src/bin/e_actions.c:2557
#: ../src/bin/e_actions.c:2559 ../src/bin/e_actions.c:2565
msgid "Window : Moving"
msgstr "Fönster : Flytta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2555
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Till nästa skrivbord"
#: ../src/bin/e_actions.c:2557
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Till föregående skrivbord"
#: ../src/bin/e_actions.c:2559
msgid "By Desktop #..."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2565
msgid "To Desktop..."
msgstr "Till skrivbord..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2571
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Visa huvudmenyn"
#: ../src/bin/e_actions.c:2573
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Visa favoritprogramsmenyn"
#: ../src/bin/e_actions.c:2575
#, fuzzy
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "(Inga program)"
#: ../src/bin/e_actions.c:2577
msgid "Show Clients Menu"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2579
msgid "Show Menu..."
msgstr "Visa meny..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2586 ../src/bin/e_actions.c:2591
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:142 ../src/modules/conf/e_mod_main.c:165
#: ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:68
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144
msgid "Launch"
msgstr "Kör"
#: ../src/bin/e_actions.c:2586
msgid "Defined Command"
msgstr "Definierat kommando"
#: ../src/bin/e_actions.c:2591
msgid "Application"
msgstr "Applikation"
#: ../src/bin/e_actions.c:2595 ../src/bin/e_int_menus.c:185
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"
#: ../src/bin/e_actions.c:2599 ../src/bin/e_int_menus.c:190
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2603
#, fuzzy
msgid "Log Out"
msgstr "Placering"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2607
msgid "Exit Immediately"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2611
msgid "Shut Down Immediately"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_actions.c:2619
#: ../src/bin/e_actions.c:2623 ../src/bin/e_actions.c:2627
#: ../src/bin/e_configure.c:129 ../src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:827
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:273
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:360
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:798
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:503
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:631
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:189
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:34 ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:55
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:122
msgid "System"
msgstr "System"
#: ../src/bin/e_actions.c:2615
msgid "Shut Down"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2619
msgid "Reboot"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2623
msgid "Suspend"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2627
#, fuzzy
msgid "Suspend to Disk"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: ../src/bin/e_actions.c:2635
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Skrivbordslås"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:2640 ../src/bin/e_int_menus.c:1115
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Städa upp fönster"
#: ../src/bin/e_actions.c:2645
#, fuzzy
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Fönster : Händelser"
#: ../src/bin/e_actions.c:2645
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Tangent & händelse"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_bg.c:21 ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
#, fuzzy
msgid "Set As Background"
msgstr "Använd bakgrund på"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_border.c:4864
msgid "Desktop files scan done"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_border.c:4876
#, fuzzy
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Skrivbord %i, %i"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_config.c:715 ../src/bin/e_config.c:748
#, fuzzy
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration<br>har "
"tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta<br>kommer "
"att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte<br>detta som ett "
"fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.<br>Beklagar detta.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:732
#, fuzzy
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte<br>konstigt. "
"Detta ska inte hända om inte du har nergraderat<br>Enlightenment eller "
"kopierat konfigurationen från ett ställe<br>där det finns en nyare version "
"av Enlightenment installerat.<br>Detta är inte bra och som en "
"säkerhetsåtgärd så har din<br>konfiguration återställts till standard. "
"Beklagar detta.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1626
#, fuzzy
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Meny"
#: ../src/bin/e_config.c:1651
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>settings to disk. The error "
"could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>"
"%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_config.c:1662
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's settings files are too big<br>for the file system they are "
"being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1675
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the settings<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1686
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its settings file<br>because it ran out of space "
"to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone "
"over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1698
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the settings file<br>it was writing closed on "
"it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_config.c:1723
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
#. buttons at the bottom
#: ../src/bin/e_config.c:1727 ../src/bin/e_config_dialog.c:250
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:599 ../src/bin/e_eap_editor.c:663
#: ../src/bin/e_entry_dialog.c:58 ../src/bin/e_exec.c:323
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:513 ../src/bin/e_int_border_remember.c:258
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:339
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:381 ../src/bin/e_module.c:408
#: ../src/bin/e_sys.c:441 ../src/bin/e_sys.c:487 ../src/bin/e_utils.c:541
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:61
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:82
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:284
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:204
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:171
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:392
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:419
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:438
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:780
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:200 ../src/modules/battery/e_mod_main.c:1076
#: ../src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:229
msgid "Basic"
msgstr "Enkelt"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:251
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#: ../src/bin/e_configure.c:15 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: ../src/modules/gadman/e_mod_main.c:25
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:1087
msgid "Extensions"
msgstr "Tillbehör"
#: ../src/bin/e_configure.c:16 ../src/bin/e_int_menus.c:755
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:83
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:196
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: ../src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
#: ../src/bin/e_desklock.c:144
msgid "Error - no PAM support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_desklock.c:145
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
#. everything failed - cant lock
#: ../src/bin/e_desklock.c:211
msgid "Lock Failed"
msgstr "Kan inte låsa"
#: ../src/bin/e_desklock.c:212
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_desklock.c:298
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Ange ditt lösenord för att låsa upp"
#: ../src/bin/e_desklock.c:656
msgid "Authentication System Error"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_desklock.c:657
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:156
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Ofullständiga fönsteregenskaper"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:157
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:210
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:447 ../src/bin/e_fm_prop.c:400
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:145
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:458
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:136
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:459 ../src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:911
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:465
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:473
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:498
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#. - general info -
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:501
#, fuzzy
msgid "Generic Name"
msgstr "Allmän information"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:506
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:105
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:510
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:189
msgid "Categories"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:514
msgid "Mime Types"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:520
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:521
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:523
msgid "Run in Terminal"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:525
#, fuzzy
msgid "Show in Menus"
msgstr "Visa huvudmenyn"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:529
#, fuzzy
msgid "Desktop file"
msgstr "Skrivbordsbyte med mus"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:530
#, fuzzy
msgid "Filename"
msgstr "Byt namn"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:559
#, fuzzy
msgid "Select an Icon"
msgstr "Välj en ikon"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:601 ../src/bin/e_eap_editor.c:665
#: ../src/bin/e_entry_dialog.c:59 ../src/bin/e_fm_prop.c:514
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:116
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:284
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:285
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:117
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:208
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:172
#: ../src/modules/syscon/e_syscon.c:97 ../src/modules/connman/e_mod_main.c:781
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:628
#, fuzzy
msgid "Select an Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: ../src/bin/e_entry.c:493 ../src/bin/e_fm.c:6739
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:271
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:113
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:111
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/bin/e_entry.c:506 ../src/bin/e_fm.c:6649
#, fuzzy
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: ../src/bin/e_entry.c:517 ../src/bin/e_fm.c:4795 ../src/bin/e_fm.c:6666
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: ../src/bin/e_entry.c:528 ../src/bin/e_fm.c:6490 ../src/bin/e_fm.c:6680
#, fuzzy
msgid "Paste"
msgstr "Snabb"
#: ../src/bin/e_entry.c:540
#, fuzzy
msgid "Select All"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/bin/e_exec.c:220 ../src/bin/e_utils.c:201
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:278
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:518
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: ../src/bin/e_exec.c:221 ../src/bin/e_utils.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:279
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:519
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:<br><br>%s<br>"
#: ../src/bin/e_exec.c:314
msgid "Application run error"
msgstr "Programkörningsfel"
#: ../src/bin/e_exec.c:316
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programmet:<br><br>%s<br><br>Programmet "
"startar inte."
#. Create The Dialog
#: ../src/bin/e_exec.c:420
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Programexekveringsfel"
#: ../src/bin/e_exec.c:432
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s stannade oväntat."
#: ../src/bin/e_exec.c:438
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:445
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:447
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_exec.c:451
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_exec.c:454
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_exec.c:457
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_exec.c:460
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_exec.c:463
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_exec.c:466
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:469
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_exec.c:472
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: ../src/bin/e_exec.c:528
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: ../src/bin/e_exec.c:592 ../src/bin/e_exec.c:666 ../src/bin/e_exec.c:672