enlightenment/po/sv.po

2217 lines
62 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2005-12-13 04:49:40 -08:00
# Swedish translation of PACKAGE.
# This file is put in the public domain.
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2005.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
2005-12-13 04:49:40 -08:00
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
"POT-Creation-Date: 2005-12-13 09:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-13 11:37+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: src/bin/e_about.c:41 src/bin/e_int_menus.c:135
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:50 src/bin/e_main.c:568
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:55
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
2005-12-13 04:49:40 -08:00
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>"
"Vi hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när vi skrev den.<br>"
"<br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkår så vänligen läs COPYING och COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system.<br>"
"<br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:80
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1266
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1268
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
2005-12-13 04:49:40 -08:00
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"avsluta?"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1273 src/bin/e_fileman_smart.c:1029
#: src/bin/e_module.c:554 src/modules/randr/e_mod_main.c:317
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1275 src/bin/e_fileman_smart.c:1030
#: src/bin/e_module.c:555 src/modules/randr/e_mod_main.c:318
msgid "No"
msgstr "Nej"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:412 src/bin/e_apps.c:1739 src/bin/e_fileman_file.c:354
#: src/bin/e_fileman_file.c:405 src/bin/e_utils.c:223 src/bin/e_zone.c:608
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:413 src/bin/e_fileman_file.c:355
#: src/bin/e_fileman_file.c:406 src/bin/e_utils.c:224 src/bin/e_zone.c:609
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:1740
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable run the program:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"The command was not found\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programet:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Kommandot gick inte att hitta\n"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:86 src/modules/ibar/e_mod_config.c:209
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: src/bin/e_config_dialog.c:101
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grundinställningar"
#: src/bin/e_config_dialog.c:113 src/bin/e_error.c:196 src/bin/e_error.c:205
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:245 src/bin/e_int_border_remember.c:325
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:367 src/bin/e_module.c:414
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1588
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config_dialog.c:114
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:115 src/bin/e_file_dialog.c:67
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_config.c:377
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new configuration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppgraderas. Din gammla konfiguration\n"
"har tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta\n"
"kommer att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte\n"
"detta som ett fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.\n"
"Beklagar detta.\n"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_config.c:391
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
"Enlightenment or copied the configuration from a place where\n"
"a newer version of Enlightenment was running. This is bad and\n"
"as a precaution your configuration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte\n"
"konstigt. Detta ska inte hända om inte du har nergraderat\n"
"Enlightenment eller kopierat konfigurationen från ett ställe\n"
"där det finns en nyare version av Enlightenment installerat.\n"
"Detta är inte bra och som en säkerhetsåtgärd så har din\n"
"konfiguration återställts till standard. Beklagar detta.\n"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_config.c:2053
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
#: src/bin/e_configure.c:44
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment Konfiguration"
#: src/bin/e_configure.c:58 src/bin/e_int_menus.c:631
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_configure.c:61 src/bin/e_int_config_focus.c:44
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus inställningar"
#: src/bin/e_configure.c:62 src/bin/e_int_config_desks.c:45
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbordsinställningar"
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:48
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Hantera Fönster"
#: src/bin/e_configure.c:64 src/bin/e_int_config_window_display.c:49
msgid "Window Display"
msgstr "Visa Fönster"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:82 src/bin/e_int_menus.c:635
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:238 src/bin/e_eap_editor.c:370
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:269
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund Info"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:271
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:281
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Executable"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgstr "Exekverbar fil"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:310 src/bin/e_fileman_smart.c:1246
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:313
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Generic Info"
msgstr "Almänn Information"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:322
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:334
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:336
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:345
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:352
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:359 src/bin/e_int_border_remember.c:470
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:372
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:381
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:394
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:396
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:400
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_file_dialog.c:66 src/bin/e_fileman_smart.c:934
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:765 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:306
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:334
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:936
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:937
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1032
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1033
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1255
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1264
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1273
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1282
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1288
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1292
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1296
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1300
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1337
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1338
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1343
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1348
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1353
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1360
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1361
msgid "Me"
msgstr "Mig"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1363 src/bin/e_fileman_smart.c:1372
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1381
msgid "r"
msgstr "r"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1365 src/bin/e_fileman_smart.c:1374
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1383
msgid "w"
msgstr "w"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1367 src/bin/e_fileman_smart.c:1376
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1385
msgid "x"
msgstr "x"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1370
msgid "My Group"
msgstr "Min Grupp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1379
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1411 src/bin/e_fileman_smart.c:2050
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2299
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1973
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1984
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1995
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2005
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2013
msgid "View"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2023
msgid "Name Only"
msgstr "Endast Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2032
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2042
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2250
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2261
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2269
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2280
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2288
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_gadman.c:626
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:637
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv Skärm bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:643
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:655
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
#: src/bin/e_gadman.c:673
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:684
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:690
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:702
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:714
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avsluta redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_border_border.c:46
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj Fönster Ram"
#: src/bin/e_int_border_border.c:196
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg denna Ram för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:65 src/bin/e_int_border_menu.c:129
2005-10-31 06:42:03 -08:00
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster Lås"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:293
msgid "Generic Locks"
msgstr "Almänna Lås"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:294
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:303
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa Lås för detta fönster nästa gång det visas"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:494
msgid "Position"
msgstr "Position"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:496 src/modules/ibox/e_mod_main.c:243
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:701
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:164 src/bin/e_int_border_remember.c:498
2005-10-31 06:42:03 -08:00
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333 src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354
msgid "The border style"
msgstr "Ramstil"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa Lås"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:43
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:53 src/modules/clock/e_mod_main.c:349
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:458
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:63
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:82
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:95
msgid "Maximized verticaly"
msgstr "Maximera vertikalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:109
msgid "Maximized horizontaly"
msgstr "Maximera horisontalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:136
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:143
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:153
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till Skrivbord"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:172
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:234
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:247
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:260
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:139
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:191
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:274
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera Fönsterlist"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:290
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:297
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:307
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:320
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:331
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_intl.c:348
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_intl.c:349
msgid ""
"Error starting the input method executable\n"
"\n"
"please make sure that your input\n"
"method configuration is correct and\n"
"that your configuration's\n"
"executable is in your PATH\n"
msgstr ""
"Fel vid start av inmatnings programmet\n"
"\n"
"Kontrollera att din konfiguration av\n"
"inmatings program är rätt och att\n"
"programet från din konfiguration\n"
"finns i din PATH\n"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:67
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönster Minne"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:228
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:231
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer enget att ändras."
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:316 src/bin/e_int_border_remember.c:346
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:319
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:349
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer enget att ändras."
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426 src/bin/e_int_border_remember.c:500
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, Position och Lås"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:444
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:450
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:460
msgid "Title"
msgstr "Titel"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:479
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Transience"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgstr "Transience"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virituellt Skrivbord"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:510
msgid "Screen zone"
msgstr "Skärmområde"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:512
msgid "Window list skip"
msgstr "Ej i Fönsterlista"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:144
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:146
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:148
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:164
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:166
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:168
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekar fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:170
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:174
msgid "New Window Focus"
msgstr "Ny fönster fokus"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:176
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Ingen ny fönster fokus"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:178
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:180
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:182
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:186
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:82
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favorit program"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:92
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:99
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:106
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:113
msgid "Lost Windows"
msgstr "Förlorade fönster"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:120
msgid "Gadgets"
msgstr "Tillbehör"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:127
msgid "Themes"
msgstr "Teman"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:142
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:148
msgid "Files"
msgstr "Filer"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:155 src/bin/e_module.c:487
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:163
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Starta om Enlightenment"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:168
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Avsluta·Enlightenment"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:465
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Inga program)"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:547
msgid "New Row of Desktops"
msgstr "Ny skrivbords rad"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:551
msgid "Remove Row of Desktops"
msgstr "Ta bort skrivbords rad"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:555
msgid "New Column of Desktops"
msgstr "Ny skrivbords kolumn"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:559
msgid "Remove Column of Desktops"
msgstr "Ta bort skrivbords kolumn"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:693 src/bin/e_int_menus.c:980
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:708 src/bin/e_int_menus.c:994
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_menus.c:724
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Städa upp fönster"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:803 src/bin/e_gadget.c:152
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:589 src/modules/clock/e_mod_main.c:328
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:946 src/modules/ibar/e_mod_main.c:637
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:459 src/modules/pager/e_mod_main.c:621
#: src/modules/start/e_mod_main.c:230 src/modules/temperature/e_mod_main.c:922
msgid "Edit Mode"
msgstr "Redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_menus.c:809
msgid "(Unused)"
msgstr "(Används ej)"
#: src/bin/e_int_menus.c:841 src/bin/e_theme_about.c:41
msgid "About This Theme"
msgstr "Om detta tema"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_main.c:195
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the the user "
"selected default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valmöjlighter:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tAnslut till bildskärmen med namn DISPLAY.\n"
"\t\tEx: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLägg till en falsk xinerama skärm (istället för de äkta)\n"
"\t\tmed angiven geometri. Lägg till så många du vill. De kommer\n"
"\t\talla att ersätta de äkta xinerama skärmarna, om det finns några.\n"
"\t\tDetta kan användas för att simulera xinerama.\n"
"\t\tEx: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard eller "
"bara \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVar snäll.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVar elak.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVar psykotisk.\n"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_main.c:264