enlightenment/po/sv.po

4321 lines
113 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2006-01-11 06:34:16 -08:00
# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
2006-01-03 13:03:58 -08:00
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-11 00:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-12 10:08+0200\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: src/bin/e_about.c:42 src/bin/e_int_menus.c:121
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:51 src/bin/e_actions.c:1748 src/bin/e_actions.c:1753
#: src/bin/e_actions.c:1775 src/bin/e_actions.c:1780 src/bin/e_actions.c:1788
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_main.c:662
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1408
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1410
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1415 src/bin/e_fileman_smart.c:1000
#: src/bin/e_module.c:515 src/bin/e_int_config_display.c:167
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:61
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1417 src/bin/e_fileman_smart.c:1001
#: src/bin/e_module.c:516 src/bin/e_int_config_display.c:168
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:62
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_actions.c:1518 src/bin/e_actions.c:1735 src/bin/e_actions.c:1737
#: src/bin/e_actions.c:1739 src/bin/e_actions.c:1741
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:663
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_actions.c:1518
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"
#: src/bin/e_actions.c:1525 src/bin/e_actions.c:1530 src/bin/e_actions.c:1535
#: src/bin/e_actions.c:1540 src/bin/e_actions.c:1678 src/bin/e_actions.c:1682
#: src/bin/e_actions.c:1687 src/bin/e_actions.c:1692
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window : Actions"
msgstr "Fönster : Händelser"
#: src/bin/e_actions.c:1525 src/bin/e_int_border_menu.c:298
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Raise"
msgstr "Höj"
#: src/bin/e_actions.c:1530 src/bin/e_int_border_menu.c:306
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Lower"
msgstr "Sänk"
#: src/bin/e_actions.c:1535 src/bin/e_config_dialog.c:160
#: src/bin/e_configure.c:105 src/bin/e_int_border_menu.c:331
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_actions.c:1540 src/bin/e_int_border_menu.c:282
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: src/bin/e_actions.c:1545 src/bin/e_actions.c:1553 src/bin/e_actions.c:1561
#: src/bin/e_actions.c:1563 src/bin/e_actions.c:1566 src/bin/e_actions.c:1569
#: src/bin/e_actions.c:1572 src/bin/e_actions.c:1575 src/bin/e_actions.c:1578
#: src/bin/e_actions.c:1586 src/bin/e_actions.c:1589 src/bin/e_actions.c:1592
#: src/bin/e_actions.c:1595
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window : State"
msgstr "Fönster : Tillstånd"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1545
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr ""
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1553
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1561 src/bin/e_int_border_menu.c:92
#: src/bin/e_int_border_menu.c:177
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: src/bin/e_actions.c:1563
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximera vertikalt"
#: src/bin/e_actions.c:1566
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximera horisontalt"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1569
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximera helskärm"
#: src/bin/e_actions.c:1572
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maximera \"smart\""
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1575
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr ""
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1578
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Maximera \"fyll\""
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1586
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Shade Up Mode Toggle"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgstr ""
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1589
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr ""
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1592
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr ""
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1595
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1603 src/bin/e_actions.c:1605 src/bin/e_actions.c:1607
#: src/bin/e_actions.c:1609 src/bin/e_actions.c:1611 src/bin/e_actions.c:1616
#: src/bin/e_actions.c:1622 src/bin/e_actions.c:1627 src/bin/e_actions.c:1632
#: src/bin/e_actions.c:1634 src/bin/e_actions.c:1636 src/bin/e_actions.c:1638
#: src/bin/e_actions.c:1640 src/bin/e_actions.c:1642 src/bin/e_actions.c:1644
#: src/bin/e_actions.c:1646 src/bin/e_actions.c:1648 src/bin/e_actions.c:1650
#: src/bin/e_actions.c:1652 src/bin/e_actions.c:1654 src/bin/e_actions.c:1656
#: src/bin/e_actions.c:1792 src/bin/e_file_dialog.c:54
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:139
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_actions.c:1603
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr ""
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1605
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1607
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1609
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr ""
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1611
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1616
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Visa skrivbordet"
#: src/bin/e_actions.c:1622
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr ""
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:1627
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Flip Desktop Linearly..."
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1632
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Byt till skrivbord 0"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:1634
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Byt till skrivbord 1"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:1636
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Byt till skrivbord 2"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:1638
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Byt till skrivbord 3"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:1640
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Byt till skrivbord 4"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:1642
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Byt till skrivbord 5"
#: src/bin/e_actions.c:1644
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Byt till skrivbord 6"
#: src/bin/e_actions.c:1646
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Byt till skrivbord 7"
#: src/bin/e_actions.c:1648
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Byt till skrivbord 8"
#: src/bin/e_actions.c:1650
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Byt till skrivbord 9"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1652
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Byt till skrivbord 10"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1654
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Byt till skrivbord 11"
#: src/bin/e_actions.c:1656
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Byt till skrivbord..."
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1661 src/bin/e_actions.c:1663 src/bin/e_actions.c:1665
#: src/bin/e_actions.c:1669 src/bin/e_actions.c:1671 src/bin/e_actions.c:1673
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:80
msgid "Screen"
msgstr "Skärm"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1661
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1663
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1665
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1669
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1671
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1673
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1697 src/bin/e_actions.c:1699 src/bin/e_actions.c:1702
#: src/bin/e_actions.c:1706 src/bin/e_actions.c:1708 src/bin/e_actions.c:1710
#: src/bin/e_actions.c:1712 src/bin/e_actions.c:1714 src/bin/e_actions.c:1716
#: src/bin/e_actions.c:1718 src/bin/e_actions.c:1720 src/bin/e_actions.c:1722
#: src/bin/e_actions.c:1724 src/bin/e_actions.c:1726 src/bin/e_actions.c:1728
#: src/bin/e_actions.c:1730
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window : Moving"
msgstr "Fönster : Flytta"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1697
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Till nästa skrivbord"
#: src/bin/e_actions.c:1699
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Till föregående skrivbord"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1702
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "By Desktop #..."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1706
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 0"
msgstr "Till skrivbord 0"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:1708
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 1"
msgstr "Till skrivbord 1"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1710
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 2"
msgstr "Till skrivbord 2"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1712
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 3"
msgstr "Till skrivbord 3"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1714
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 4"
msgstr "Till skrivbord 4"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1716
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 5"
msgstr "Till skrivbord 5"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1718
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 6"
msgstr "Till skrivbord 6"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1720
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 7"
msgstr "Till skrivbord 7"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1722
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 8"
msgstr "Till skrivbord 8"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1724
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 9"
msgstr "Till skrivbord 9"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1726
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 10"
msgstr "Till skrivbord 10"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1728
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop 11"
msgstr "Till skrivbord 11"
#: src/bin/e_actions.c:1730
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "To Desktop..."
msgstr "Till skrivbord..."
#: src/bin/e_actions.c:1735
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Visa huvudmenyn"
#: src/bin/e_actions.c:1737
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Visa favoritprogramsmenyn"
#: src/bin/e_actions.c:1739
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Show Clients Menu"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1741
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Show Menu..."
msgstr "Visa meny..."
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1748
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "User Defined Actions"
msgstr "Användardefinierade händelser"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1753
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Application"
msgstr "Applikation"
#: src/bin/e_actions.c:1758 src/bin/e_actions.c:1760
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window : List"
msgstr "Fönster : Lista"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1758
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Next Window"
msgstr "Nästa fönster"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1760
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Previous Window"
msgstr "Föregående fönster"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1770 src/bin/e_int_menus.c:113
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Gadgets"
msgstr "Moduler"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1770
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Toggle Edit Mode"
msgstr "Gå in i redigeringsläge"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1775
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1780
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1788 src/bin/e_configure.c:98 src/bin/e_int_menus.c:82
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1792
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Skrivbordslås"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_apps.c:462 src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363 src/bin/e_utils.c:231 src/bin/e_zone.c:636
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_apps.c:463 src/bin/e_utils.c:232
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:<br><br>%s<br>"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_apps.c:2106
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Application run error"
msgstr "Programkörningsfel"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:2108
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgid ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgstr ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"Enlightenment kunde inte köra programmet:<br><br>%s<br><br>Programmet "
"startar inte."
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_apps.c:2116 src/bin/e_config_dialog.c:151 src/bin/e_error.c:196
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_error.c:205 src/bin/e_file_dialog.c:66
#: src/bin/e_fileman_smart.c:907 src/bin/e_int_border_remember.c:246
#: src/bin/e_int_border_remember.c:327 src/bin/e_int_border_remember.c:369
#: src/bin/e_module.c:369 src/bin/e_utils.c:526
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:303 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:358 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:377
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1214
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "OK"
msgstr "OK"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:122 src/bin/e_configure.c:94
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:137
msgid "Basic"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_config_dialog.c:152
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_config.c:481
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgid ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgstr ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration<br>har "
"tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta<br>kommer "
"att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte<br>detta som ett "
"fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.<br>Beklagar detta.<br>"
#: src/bin/e_config.c:495
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte<br>konstigt. "
"Detta ska inte hända om inte du har nergraderat<br>Enlightenment eller "
"kopierat konfigurationen från ett ställe<br>där det finns en nyare version "
"av Enlightenment installerat.<br>Detta är inte bra och som en "
"säkerhetsåtgärd så har din<br>konfiguration återställts till standard. "
"Beklagar detta.<br>"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_config.c:518
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Skrivbord %i, %i"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_config.c:1822
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_config.c:1837
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgid ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The "
"error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1848
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they "
"are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgstr ""
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_config.c:1861
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the configuration<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1872
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of "
"space to write the file.<br>You have either run out of disk space or "
"have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_config.c:1884
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid ""
2006-05-30 05:36:14 -07:00
"Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing "
"closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1900
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr ""
2006-05-05 13:25:46 -07:00
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_menus.c:589
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_gadcon.c:985
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:67
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
#: src/bin/e_configure.c:68 src/bin/e_int_config_background.c:298
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_configure.c:69 src/bin/e_int_config_paths.c:74
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:73
msgid "Mouse Cursor"
msgstr "Muspekare"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:74 src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Visa fönster"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Shelves"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgstr "Paneler"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:77
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Extensions"
msgstr "Tillbehör"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:78 src/bin/e_int_config_modules.c:236
#: src/bin/e_int_config_paths.c:82
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgid "Modules"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgstr "Moduler"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:81
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuella skrivbord"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:82
msgid "Screen Resolution"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgstr "Skärmupplösning"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:83
msgid "Screen Lock"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgstr "Skärmlås"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:85
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:86
msgid "Window Focus"
msgstr "Fönsterfokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:87 src/bin/e_int_config_keybindings.c:596
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgid "Key Bindings"
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:88
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:90
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Övrigt"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:91
msgid "Performance"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgstr "Prestanda"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:92
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Konfigurationsdialoger"
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:95
msgid "Startup"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgstr "Uppstart"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:96
msgid "Window List"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgstr "Fönsterlista"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:97 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:49
2006-05-05 13:25:46 -07:00
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Hantera fönster"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-05-05 13:25:46 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:99
msgid "Search Directories"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgstr "Sökvägar"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:84
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:230 src/bin/e_int_config_fonts.c:72
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:258
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:259
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:268
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:292 src/bin/e_fileman_smart.c:1217
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:295
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Generic Info"
msgstr "Allmän information"
#: src/bin/e_eap_editor.c:304
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:314
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:316
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:331
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:337 src/bin/e_int_border_remember.c:470
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Icon Theme"
msgstr "Ikon tema"
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:362
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:363
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: src/bin/e_eap_editor.c:366
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55 src/bin/e_int_config_paths.c:80
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_file_dialog.c:67 src/bin/e_int_config_background_import.c:206
#: src/bin/e_entry_dialog.c:71
2006-05-30 05:36:14 -07:00
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_fileman_file.c:313 src/bin/e_fileman_file.c:364
#: src/bin/e_zone.c:637 src/bin/e_fileman_mime.c:394
2006-05-30 05:36:14 -07:00
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:909
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:910
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1003
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1004
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1226
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1235
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1244
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1253
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1259
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1263
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1267
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1271
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1308
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1309
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1314
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1319
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1324
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1331
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1332
msgid "Me"
msgstr "Jag"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1334 src/bin/e_fileman_smart.c:1343
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1352
msgid "r"
msgstr "r"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1336 src/bin/e_fileman_smart.c:1345
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1354
msgid "w"
msgstr "w"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1338 src/bin/e_fileman_smart.c:1347
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1356
msgid "x"
msgstr "x"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1341
msgid "My Group"
msgstr "Min grupp"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1384 src/bin/e_fileman_smart.c:2033
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3951
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1940
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1952
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1974
msgid "New"
msgstr "Ny"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1986
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
msgid "View"
msgstr "Visa"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2006
msgid "Name Only"
msgstr "Endast namn"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2015
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2025
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3911
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3918
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
2006-04-15 15:46:03 -07:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3930
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3939 src/bin/e_int_config_shelf.c:218
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:105
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_gadman.c:654
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:665
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv skärm bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:671
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:683
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
#: src/bin/e_gadman.c:701
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:712
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:718
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
2005-10-18 03:13:16 -07:00
#: src/bin/e_gadman.c:730
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
#: src/bin/e_gadman.c:744
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Tillåt överlappning"
#: src/bin/e_gadman.c:765
2006-04-15 15:46:03 -07:00
msgid "End Edit Mode"