enlightenment/po/sv.po

3060 lines
86 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2006-01-11 06:34:16 -08:00
# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
2006-01-03 13:03:58 -08:00
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
"POT-Creation-Date: 2006-02-28 09:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-28 14:41+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_about.c:42 src/bin/e_int_menus.c:151
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_about.c:51 src/bin/e_main.c:653
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1282
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1284
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
2005-12-13 04:49:40 -08:00
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"avsluta?"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1289 src/bin/e_fileman_smart.c:1000
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_module.c:565 src/modules/randr/e_mod_main.c:317
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_actions.c:1291 src/bin/e_fileman_smart.c:1001
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_module.c:566 src/modules/randr/e_mod_main.c:318
msgid "No"
msgstr "Nej"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:443 src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363 src/bin/e_utils.c:229 src/bin/e_zone.c:607
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:444 src/bin/e_utils.c:230
#, c-format
2006-02-21 01:22:06 -08:00
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:<br><br>%s<br>"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:1904
msgid "Application run error"
msgstr "Programkörningsfel"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:1906
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programmet:<br><br>%s<br><br>Programmet "
"startar inte."
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_apps.c:1914 src/bin/e_config_dialog.c:149 src/bin/e_error.c:196
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_error.c:205 src/bin/e_file_dialog.c:66
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:907 src/bin/e_int_border_remember.c:246
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:326 src/bin/e_int_border_remember.c:368
#: src/bin/e_module.c:416 src/bin/e_utils.c:522
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:568 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:318
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:346 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1637
msgid "OK"
msgstr "OK"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:120
2006-01-24 23:51:34 -08:00
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:135
2006-01-24 23:51:34 -08:00
msgid "Basic"
msgstr "Enkelt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:150
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:158 src/bin/e_configure.c:89
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:348
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_config.c:471
msgid ""
2006-02-21 01:22:06 -08:00
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration<br>har "
"tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta<br>kommer "
"att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte<br>detta som ett "
"fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.<br>Beklagar detta.<br>"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_config.c:485
msgid ""
2006-02-21 01:22:06 -08:00
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte<br>konstigt. "
"Detta ska inte hända om inte du har nergraderat<br>Enlightenment eller "
"kopierat konfigurationen från ett ställe<br>där det finns en nyare version "
"av Enlightenment installerat.<br>Detta är inte bra och som en "
"säkerhetsåtgärd så har din<br>konfiguration återställts till standard. "
"Beklagar detta.<br>"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_config.c:2254
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_menus.c:619
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_int_config_background.c:56
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Background Settings"
msgstr "Bakgrund"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:67 src/bin/e_int_config_theme.c:47
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Theme Selector"
msgstr "Tema"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:68 src/bin/e_int_config_modules.c:63
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduler"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:69 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:34
msgid "Config Dialog Settings"
msgstr "Konfigurationsdialog"
#: src/bin/e_configure.c:70 src/bin/e_int_config_cursor.c:33
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:94 src/bin/e_int_config_cursor.c:140
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Muspekare"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:71 src/bin/e_int_config_desks.c:43
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbord"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:72 src/bin/e_int_config_desklock.c:56
msgid "Desktop Lock Settings"
msgstr "Skrivbordslås"
#: src/bin/e_configure.c:73 src/bin/e_int_config_display.c:48
2006-02-21 01:22:06 -08:00
msgid "Display Settings"
msgstr "Bildskärm"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:74 src/bin/e_int_config_focus.c:47
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Font Display Hinting"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:76 src/bin/e_int_config_keybindings.c:335
2006-02-21 01:22:06 -08:00
msgid "Key Binding Settings"
msgstr "Tangentbindningar"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:77 src/bin/e_int_config_menus.c:39
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_menus.c:90 src/bin/e_int_config_menus.c:133
msgid "Menu Settings"
msgstr "Meny"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:78 src/bin/e_int_config_performance.c:37
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Performance Settings"
msgstr "Prestanda"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:79
2006-02-21 01:22:06 -08:00
msgid "Run Command Settings"
msgstr "Kör kommando"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:80 src/bin/e_int_config_startup.c:26
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_startup.c:70
msgid "Startup Settings"
msgstr "Uppstart"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:81 src/bin/e_int_config_winlist.c:51
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgid "Window List Settings"
msgstr "Fönsterlista"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:82
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgid "Window Display Settings"
msgstr "Visa fönster"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:83
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgid "Window Manipulation Settings"
msgstr "Fönsterhantering"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:85 src/bin/e_int_menus.c:627
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:250 src/bin/e_eap_editor.c:382
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:281
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:283
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:293
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Executable"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgstr "Exekverbar fil"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:322 src/bin/e_fileman_smart.c:1217
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Generic Info"
msgstr "Allmän information"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:334
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:357
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:364
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:371 src/bin/e_int_border_remember.c:469
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:384
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:393
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:406
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:408
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:412
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_file_dialog.c:67 src/bin/e_int_config_background_import.c:206
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_fileman_file.c:313 src/bin/e_fileman_file.c:364
#: src/bin/e_zone.c:608 src/bin/e_fileman_mime.c:394
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:909
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Error"
msgstr "Fel"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:910
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1003
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1004
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1226
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1235
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1244
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1253
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1259
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1263
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1267
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1271
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1308
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1309
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1314
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1319
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1324
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1331
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1332
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Me"
msgstr "Jag"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1334 src/bin/e_fileman_smart.c:1343
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1352
msgid "r"
msgstr "r"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1336 src/bin/e_fileman_smart.c:1345
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1354
msgid "w"
msgstr "w"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1338 src/bin/e_fileman_smart.c:1347
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1356
msgid "x"
msgstr "x"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1341
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "My Group"
msgstr "Min grupp"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1384 src/bin/e_fileman_smart.c:2033
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3951
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1940
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1952
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1974
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "New"
msgstr "Ny"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1986
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "View"
msgstr "Visa"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2006
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Name Only"
msgstr "Endast namn"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2015
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2025
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3911
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3918
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3930
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3939
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:645
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:656
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv skärm bredd"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:662
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:674
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:692
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:703
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:709
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:721
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:733
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avsluta redigeringsläge"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_border.c:48
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj fönsterram"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_border.c:198
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg ramen för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:140
2005-10-31 06:42:03 -08:00
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster lås"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Generic Locks"
msgstr "Allmänna lås"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
2006-01-24 23:51:34 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa lås för detta fönster nästa gång det visas"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493
msgid "Position"
msgstr "Position"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_menu.c:175 src/bin/e_int_border_remember.c:497
2005-10-31 06:42:03 -08:00
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:503
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333 src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354 src/bin/e_int_border_remember.c:501
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa lås"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:46
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:57 src/modules/temperature/e_mod_config.c:160
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:68
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:91
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:104
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Maximized verticaly"
msgstr "Maximera vertikalt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:118
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Maximized horizontaly"
msgstr "Maximera horisontalt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:147
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:154
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:164
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:187
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:199
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:251
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:264
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:277
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:134
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:291
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera fönsterlist"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:307
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:314
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:324
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:337
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_intl.c:345
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_intl.c:346
msgid ""
2006-02-21 01:22:06 -08:00
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
2006-02-21 01:22:06 -08:00
"Fel vid start av inmatnings programmet<br><br>Kontrollera att din "
"konfiguration av<br>inmatnings program är rätt och att programmet <br>för "
"din konfigurationfinns i din PATH<br>"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönsterminne"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:229
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:232
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:317 src/bin/e_int_border_remember.c:347
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:320
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:350
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426 src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, position och lås"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:443
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:449
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:459
msgid "Title"
msgstr "Titel"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:478
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:485
msgid "Transience"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgstr "Transience"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:489
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:505
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuellt skrivbord"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:509
msgid "Screen zone"
msgstr "Skärmområde"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:511
msgid "Window list skip"
msgstr "Ej i fönsterlista"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:155
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:157
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekarfokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus för nya fönster"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Inga nya fönster får fokus"
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:196
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:198
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-21 01:22:06 -08:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr ""
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:81
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritprogram"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:86
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
2006-02-28 05:44:05 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:110
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"