enlightenment/po/sv.po

2537 lines
72 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2006-01-11 06:34:16 -08:00
# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
2006-01-03 13:03:58 -08:00
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-17 11:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-17 16:10+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_about.c:42 src/bin/e_int_menus.c:137
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:51 src/bin/e_main.c:574
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkår så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1280
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1282
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
2005-12-13 04:49:40 -08:00
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1287 src/bin/e_fileman_smart.c:966
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_module.c:565 src/modules/randr/e_mod_main.c:317
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1289 src/bin/e_fileman_smart.c:967
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_module.c:566 src/modules/randr/e_mod_main.c:318
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_apps.c:424 src/bin/e_apps.c:1859 src/bin/e_fileman_file.c:329
#: src/bin/e_fileman_file.c:377 src/bin/e_fileman_file.c:405
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_utils.c:223 src/bin/e_zone.c:607
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: src/bin/e_apps.c:425 src/bin/e_fileman_file.c:330
#: src/bin/e_fileman_file.c:378 src/bin/e_fileman_file.c:406
#: src/bin/e_utils.c:224 src/bin/e_zone.c:608
#, c-format
msgid ""
2006-01-11 06:34:16 -08:00
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_apps.c:1860
#, c-format
msgid ""
2006-01-11 06:34:16 -08:00
"Enlightenment was unable to run the program:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programmet:\n"
"\n"
"%s\n"
#: src/bin/e_config_dialog.c:88 src/modules/battery/e_mod_config.c:126
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: src/bin/e_config_dialog.c:103 src/modules/battery/e_mod_config.c:93
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grundinställningar"
#: src/bin/e_config_dialog.c:117 src/bin/e_error.c:196 src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_int_border_remember.c:243 src/bin/e_int_border_remember.c:323
#: src/bin/e_int_border_remember.c:365 src/bin/e_module.c:416
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1614
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config_dialog.c:118
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_config_dialog.c:122 src/bin/e_configure.c:81
#: src/bin/e_int_border_menu.c:342
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_config.c:412
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new configuration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration\n"
"har tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta\n"
"kommer att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte\n"
"detta som ett fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.\n"
"Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:426
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
"Enlightenment or copied the configuration from a place where\n"
"a newer version of Enlightenment was running. This is bad and\n"
"as a precaution your configuration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte\n"
"konstigt. Detta ska inte hända om inte du har nergraderat\n"
"Enlightenment eller kopierat konfigurationen från ett ställe\n"
"där det finns en nyare version av Enlightenment installerat.\n"
"Detta är inte bra och som en säkerhetsåtgärd så har din\n"
"konfiguration återställts till standard. Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:2113
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment konfiguration"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:62 src/bin/e_int_menus.c:578
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:65 src/bin/e_int_config_background.c:53
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Background Settings"
msgstr "Bakgrundsinställningar"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_int_config_theme.c:46
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Theme Selector"
msgstr "Välj tema"
#: src/bin/e_configure.c:67 src/bin/e_int_config_modules.c:69
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Module Settings"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgstr "Modulinställningar"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:68 src/bin/e_int_config_general.c:32
#: src/bin/e_int_config_general.c:96 src/bin/e_int_config_general.c:149
#: src/bin/e_int_config_performance.c:85
#: src/bin/e_int_config_performance.c:121 src/bin/e_int_config_winlist.c:122
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:80 src/modules/pager/e_mod_config.c:96
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:151
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänna inställningar"
#: src/bin/e_configure.c:69 src/bin/e_int_config_desks.c:43
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbordsinställningar"
#: src/bin/e_configure.c:70 src/bin/e_int_config_focus.c:43
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Focus Settings"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgstr "Fokusinställningar"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:71 src/bin/e_int_config_menus.c:37
#: src/bin/e_int_config_menus.c:90 src/bin/e_int_config_menus.c:143
msgid "Menu Settings"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgstr "Menyinställningar"
#: src/bin/e_configure.c:72 src/bin/e_int_config_performance.c:35
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Performance Settings"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgstr "Prestandainställningar"
#: src/bin/e_configure.c:73 src/bin/e_int_config_winlist.c:49
2006-01-11 06:34:16 -08:00
msgid "Window List Settings"
msgstr "Inställningar för fönsterlista"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_configure.c:74
msgid "Window Display Settings"
msgstr "Inställningar för att visa fönster"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Window Manipulation Settings"
msgstr "Inställningar för fönsterhantering"
2005-11-07 04:57:26 -08:00
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:82 src/bin/e_int_menus.c:582
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
#: src/bin/e_eap_editor.c:246 src/bin/e_eap_editor.c:378
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:277
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:279
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:289
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Executable"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgstr "Exekverbar fil"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:318 src/bin/e_fileman_smart.c:1183
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:321
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Generic Info"
msgstr "Allmän information"
2005-11-30 09:51:56 -08:00
#: src/bin/e_eap_editor.c:330
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:342
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:344
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:353
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:360
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:367 src/bin/e_int_border_remember.c:468
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_eap_editor.c:380
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:389
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
#: src/bin/e_eap_editor.c:402
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:404
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: src/bin/e_eap_editor.c:408
2005-11-30 09:51:56 -08:00
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_file_dialog.c:66 src/bin/e_fileman_smart.c:854
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:554 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:305
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:333
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
2006-01-03 13:03:58 -08:00
#: src/bin/e_file_dialog.c:67
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:856
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Error"
msgstr "Fel"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:857
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:969
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:970
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1192
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1201
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1210
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1219
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1225
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1229
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1233
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1237
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1274
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1275
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1280
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1285
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1290
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1297
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1298
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Me"
msgstr "Jag"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1300 src/bin/e_fileman_smart.c:1309
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1318
msgid "r"
msgstr "r"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1302 src/bin/e_fileman_smart.c:1311
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1320
msgid "w"
msgstr "w"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1304 src/bin/e_fileman_smart.c:1313
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1322
msgid "x"
msgstr "x"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1307
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "My Group"
msgstr "Min grupp"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1316
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1347 src/bin/e_fileman_smart.c:1998
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2309
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1905
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1917
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1928
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1939
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "New"
msgstr "Ny"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1951
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1959
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "View"
msgstr "Visa"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1971
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Name Only"
msgstr "Endast namn"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1980
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1990
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2241 src/bin/e_fileman_smart.c:2251
msgid "Open with"
msgstr "Öppna med"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2260
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2271
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2279
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2290
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2298
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_gadman.c:626
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:637
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv skärm bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:643
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:655
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
#: src/bin/e_gadman.c:673
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:684
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:690
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:702
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_gadman.c:714
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avsluta redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_border_border.c:45
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj fönsterram"
#: src/bin/e_int_border_border.c:195
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg ramen för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:63 src/bin/e_int_border_menu.c:135
2005-10-31 06:42:03 -08:00
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster lås"
2005-10-31 06:42:03 -08:00
#: src/bin/e_int_border_locks.c:291
msgid "Generic Locks"
msgstr "Allmänna lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:294
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr ""
"Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:301
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:316
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:317 src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:494
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_menu.c:170 src/bin/e_int_border_remember.c:496
2005-10-31 06:42:03 -08:00
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
#: src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:335
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "The border style"
msgstr "Ramstilen"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:356
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:357
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:363
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa lås"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:45
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:55 src/modules/temperature/e_mod_config.c:193
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:65
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:86
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:99
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Maximized verticaly"
msgstr "Maximera vertikalt"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:113
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Maximized horizontaly"
msgstr "Maximera horisontalt"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:142
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:149
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:159
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:182
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:193
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:245
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:258
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:271
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:140
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:285
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera fönsterlist"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:301
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:308
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:318
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_border_menu.c:331
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_intl.c:348
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
#: src/bin/e_intl.c:349
msgid ""
"Error starting the input method executable\n"
"\n"
"please make sure that your input\n"
"method configuration is correct and\n"
"that your configuration's\n"
"executable is in your PATH\n"
msgstr ""
"Fel vid start av inmatnings programmet\n"
"\n"
"Kontrollera att din konfiguration av\n"
"inmatnings program är rätt och att\n"
"programmet från din konfiguration\n"
"finns i din PATH\n"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:65
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönsterminne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:226
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:229
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:314 src/bin/e_int_border_remember.c:344
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:317
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:347
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
2005-11-30 09:51:56 -08:00
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:420
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424 src/bin/e_int_border_remember.c:498
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, position och lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:442
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:448
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:458
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:477
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:484
msgid "Transience"
2005-12-13 04:49:40 -08:00
msgstr "Transience"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:488
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:491
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:500
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuellt skrivbord"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Screen zone"
msgstr "Skärmområde"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:510
msgid "Window list skip"
msgstr "Ej i fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:143
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:145
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:147
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:163
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:165
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:167
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekarfokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:169
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus för nya fönster"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Inga nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:181
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:186
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:188
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
#: src/bin/e_int_config_focus.c:190
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:79
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritprogram"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:84
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_int_menus.c:94 src/bin/e_int_config_modules.c:261
2006-01-03 13:03:58 -08:00
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:101
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:108
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:115
msgid "Lost Windows"
msgstr "Förlorade fönster"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:122
msgid "Gadgets"
msgstr "Tillbehör"
2005-10-13 05:46:33 -07:00
2006-01-11 06:34:16 -08:00
#: src/bin/e_int_menus.c:129
msgid "Themes"
msgstr "Teman"