enlightenment/po/sv.po

2798 lines
78 KiB
Plaintext

# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-31 11:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-31 13:24+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: src/bin/e_about.c:42 src/bin/e_int_menus.c:138
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:51 src/bin/e_main.c:624
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1280
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1282
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1287 src/bin/e_fileman_smart.c:966
#: src/bin/e_module.c:565 src/modules/randr/e_mod_main.c:317
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1289 src/bin/e_fileman_smart.c:967
#: src/bin/e_module.c:566 src/modules/randr/e_mod_main.c:318
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_apps.c:425 src/bin/e_fileman_file.c:329
#: src/bin/e_fileman_file.c:377 src/bin/e_fileman_file.c:405
#: src/bin/e_utils.c:223 src/bin/e_zone.c:607
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: src/bin/e_apps.c:426 src/bin/e_fileman_file.c:330
#: src/bin/e_fileman_file.c:378 src/bin/e_fileman_file.c:406
#: src/bin/e_utils.c:224 src/bin/e_zone.c:608
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_apps.c:1871
msgid "Application run error"
msgstr "Programkörningsfel"
#: src/bin/e_apps.c:1873
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programmet:<br><br>%s<br><br>Programmet "
"startar inte."
#: src/bin/e_apps.c:1881 src/bin/e_config_dialog.c:123 src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205 src/bin/e_int_border_remember.c:247
#: src/bin/e_int_border_remember.c:327 src/bin/e_int_border_remember.c:369
#: src/bin/e_module.c:416 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1634
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config_dialog.c:94
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: src/bin/e_config_dialog.c:109
msgid "Basic"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_config_dialog.c:124
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#: src/bin/e_config_dialog.c:129 src/bin/e_configure.c:82
#: src/bin/e_int_border_menu.c:342
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_config.c:413
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration\n"
"has been wiped and a new set of defaults initialized. This\n"
"will happen regularly during development, so don't report a\n"
"bug. This simply means Enlightenment needs new configuration\n"
"data by default for usable functionality that your old\n"
"configuration simply lacks. This new set of defaults will fix\n"
"that by adding it in. You can re-configure things now to your\n"
"liking. Sorry for the hiccup in your configuration.\n"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration\n"
"har tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta\n"
"kommer att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte\n"
"detta som ett fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.\n"
"Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:427
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very\n"
"strange. This should not happen unless you downgraded\n"
"Enlightenment or copied the configuration from a place where\n"
"a newer version of Enlightenment was running. This is bad and\n"
"as a precaution your configuration has been now restored to\n"
"defaults. Sorry for the inconvenience.\n"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte\n"
"konstigt. Detta ska inte hända om inte du har nergraderat\n"
"Enlightenment eller kopierat konfigurationen från ett ställe\n"
"där det finns en nyare version av Enlightenment installerat.\n"
"Detta är inte bra och som en säkerhetsåtgärd så har din\n"
"konfiguration återställts till standard. Beklagar detta.\n"
#: src/bin/e_config.c:2117
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:62 src/bin/e_int_menus.c:579
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_configure.c:65 src/bin/e_int_config_background.c:56
msgid "Background Settings"
msgstr "Bakgrund"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_int_config_theme.c:46
msgid "Theme Selector"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_configure.c:67 src/bin/e_int_menus.c:583
#: src/bin/e_int_config_modules.c:68
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_configure.c:68 src/bin/e_int_config_cursor.c:33
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95 src/bin/e_int_config_cursor.c:144
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Muspekare"
#: src/bin/e_configure.c:69 src/bin/e_int_config_desks.c:45
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_configure.c:70 src/bin/e_int_config_focus.c:45
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_configure.c:71 src/bin/e_int_config_menus.c:39
#: src/bin/e_int_config_menus.c:92 src/bin/e_int_config_menus.c:145
msgid "Menu Settings"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_configure.c:72 src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Prestanda"
#: src/bin/e_configure.c:73 src/bin/e_int_config_startup.c:26
#: src/bin/e_int_config_startup.c:71
msgid "Startup Settings"
msgstr "Uppstart"
#: src/bin/e_configure.c:74 src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Window Display Settings"
msgstr "Visa fönster"
#: src/bin/e_configure.c:76
msgid "Window Manipulation Settings"
msgstr "Fönsterhantering"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
#: src/bin/e_eap_editor.c:85 src/bin/e_int_menus.c:590
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
#: src/bin/e_eap_editor.c:250 src/bin/e_eap_editor.c:382
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:281
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:283
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:293
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: src/bin/e_eap_editor.c:322 src/bin/e_fileman_smart.c:1183
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
msgid "Generic Info"
msgstr "Allmän information"
#: src/bin/e_eap_editor.c:334
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:357
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:364
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:371 src/bin/e_int_border_remember.c:472
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_eap_editor.c:384
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:393
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
#: src/bin/e_eap_editor.c:406
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:408
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: src/bin/e_eap_editor.c:412
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_file_dialog.c:66 src/bin/e_fileman_smart.c:854
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:565 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:318
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:346
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: src/bin/e_file_dialog.c:67 src/bin/e_int_config_background_import.c:206
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:856
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:857
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:969
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:970
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1192
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1201
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1210
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1219
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1225
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1229
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1233
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1237
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1274
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1275
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1280
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1285
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1290
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1297
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1298
msgid "Me"
msgstr "Jag"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1300 src/bin/e_fileman_smart.c:1309
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1318
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1302 src/bin/e_fileman_smart.c:1311
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1320
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1304 src/bin/e_fileman_smart.c:1313
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1322
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1307
msgid "My Group"
msgstr "Min grupp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1316
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350 src/bin/e_fileman_smart.c:2002
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2313
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1909
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1921
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1932
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1943
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1955
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "View"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1975
msgid "Name Only"
msgstr "Endast namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1984
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2245 src/bin/e_fileman_smart.c:2255
msgid "Open with"
msgstr "Öppna med"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2264
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2275
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2283
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2294
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2302
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_gadman.c:626
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:637
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv skärm bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:643
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:655
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
#: src/bin/e_gadman.c:673
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:684
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:690
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:702
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
#: src/bin/e_gadman.c:714
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avsluta redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_border_border.c:46
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj fönsterram"
#: src/bin/e_int_border_border.c:197
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg ramen för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:66 src/bin/e_int_border_menu.c:135
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Generic Locks"
msgstr "Allmänna lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:320
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:496
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_remember.c:498
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
#: src/bin/e_int_border_menu.c:170 src/bin/e_int_border_remember.c:500
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
#: src/bin/e_int_border_remember.c:510
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333 src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:335 src/bin/e_int_border_locks.c:354
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:339
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:356
msgid "The border style"
msgstr "Ramstilen"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:360
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:363
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:367
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa lås"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:45
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:55 src/modules/temperature/e_mod_config.c:191
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:65
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:86
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:99
msgid "Maximized verticaly"
msgstr "Maximera vertikalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:113
msgid "Maximized horizontaly"
msgstr "Maximera horisontalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:142
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:149
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:159
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:193
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:245
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:258
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:271
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:142
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:194
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:285
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera fönsterlist"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:301
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:308
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:318
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:331
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_intl.c:348
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
#: src/bin/e_intl.c:349
msgid ""
"Error starting the input method executable\n"
"\n"
"please make sure that your input\n"
"method configuration is correct and\n"
"that your configuration's\n"
"executable is in your PATH\n"
msgstr ""
"Fel vid start av inmatnings programmet\n"
"\n"
"Kontrollera att din konfiguration av\n"
"inmatnings program är rätt och att\n"
"programmet från din konfiguration\n"
"finns i din PATH\n"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:68
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönsterminne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:230
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:233
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:318 src/bin/e_int_border_remember.c:348
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:321
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:351
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428 src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, position och lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:432
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:446
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:452
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:462
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:481
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:488
msgid "Transience"
msgstr "Transience"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuellt skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:512
msgid "Screen zone"
msgstr "Skärmområde"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:514
msgid "Window list skip"
msgstr "Ej i fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:145
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:147
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:149
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:165
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:167
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:169
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekarfokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:171
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus för nya fönster"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Inga nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:181
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:188
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:190
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:192
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
#: src/bin/e_int_menus.c:80
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritprogram"
#: src/bin/e_int_menus.c:85
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_int_menus.c:95 src/bin/e_int_config_modules.c:260
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_int_menus.c:102
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_int_menus.c:109
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:116
msgid "Lost Windows"
msgstr "Förlorade fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:123
msgid "Gadgets"
msgstr "Tillbehör"
#: src/bin/e_int_menus.c:130
msgid "Themes"
msgstr "Teman"
#: src/bin/e_int_menus.c:143
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: src/bin/e_int_menus.c:150 src/bin/e_module.c:489 src/bin/e_gadget.c:208
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:255 src/modules/battery/e_mod_main.c:384
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:194 src/modules/clock/e_mod_main.c:369
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:299 src/modules/ibar/e_mod_main.c:662
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:262 src/modules/ibox/e_mod_main.c:473
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:412 src/modules/pager/e_mod_main.c:556
#: src/modules/start/e_mod_main.c:175 src/modules/start/e_mod_main.c:270
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:441
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
#: src/bin/e_int_menus.c:158
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Starta om Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:163
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Avsluta·Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:474
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Inga program)"
#: src/bin/e_int_menus.c:654 src/bin/e_int_menus.c:936
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
#: src/bin/e_int_menus.c:669 src/bin/e_int_menus.c:950
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:687
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Städa upp fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:766 src/bin/e_gadget.c:213
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:389 src/modules/clock/e_mod_main.c:374
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:999 src/modules/ibar/e_mod_main.c:667
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:478 src/modules/pager/e_mod_main.c:560
#: src/modules/start/e_mod_main.c:274 src/modules/itray/e_mod_main.c:446
msgid "Edit Mode"
msgstr "Redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_menus.c:772
msgid "(Unused)"
msgstr "(Används ej)"
#: src/bin/e_int_menus.c:803 src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "Om detta tema"
#: src/bin/e_main.c:194
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the the user "
"selected default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valmöjlighter:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tAnslut till bildskärmen med namn DISPLAY.\n"
"\t\tEx: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLägg till en falsk xinerama skärm (istället för de äkta)\n"
"\t\tmed angiven geometri. Lägg till så många du vill. De kommer\n"
"\t\talla att ersätta de äkta xinerama skärmarna, om det finns några.\n"
"\t\tDetta kan användas för att simulera xinerama.\n"
"\t\tEx: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard eller "
"bara \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVar snäll.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVar elak.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVar psykotisk.\n"
#: src/bin/e_main.c:263
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Ecore!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:276
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:287
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta en exit signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:293
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan starta en HUP signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:304
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sin X kontakt!\n"
"har du ställt din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:312
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sitt emergency·alert·system!\n"
"Har du ställt in din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:319
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\"Detta borde inte "
"hända."
#: src/bin/e_main.c:335
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera connections system!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera IPC systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:351
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Evas systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:357
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software X11 rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:364
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software Buffer rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:377
msgid ""
"Enlightenment found evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:387
msgid ""
"Enlightenment found evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:396
msgid ""
"Enlightenment found evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:405
msgid ""
"Enlightenment found evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:417
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Thumbnailing·systemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:426
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Filhanteraren.\n"
#: src/bin/e_main.c:437
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte skapa kataloger i din hemkatalog.\n"
"Du kanske inte har någon hemkatalog eller är disken full?"
#: src/bin/e_main.c:445
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt konfigurationsystem."
#: src/bin/e_main.c:452
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa sökvägarna för att hitta filer!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:460
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment kan inte konfigurera sitt intl system."
#: src/bin/e_main.c:467
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt actions system."
#: src/bin/e_main.c:474
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt bindningssystem."
#: src/bin/e_main.c:481
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: src/bin/e_main.c:492
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt font system."
#: src/bin/e_main.c:502
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: src/bin/e_main.c:511
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa in init screen!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:520
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta alla skärmarna på ditt system.\n"
"Kanske en annan fönsterhanterare körs?\n"
#: src/bin/e_main.c:527
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt app system."
#: src/bin/e_main.c:534
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta komihåg inställningar."
#: src/bin/e_main.c:550
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again.\n"
"\n"
"If you use AFS then maybe you might want to make a symlink from\n"
"~/.ecore to /tmp/my_directory/ecore where sockets can be made."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är mest troligt att det redan existerar en kopia av Enlightenment.\n"
"Kontrollera om Enlightenment redan körs på denna skärmen,\n"
"men om det inte är så prova ta bort ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"och prova starta igen.\n"
"\n"
"Om du använder AFS då behöver du kanske göra en länk från\n"
"~/.ecore till /tmp/my_directory/ecore där det går att skapa en socket."
#: src/bin/e_main.c:566
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt msg system."
#: src/bin/e_main.c:573
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt dnd system."
#: src/bin/e_main.c:580
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt input grab handling system."
#: src/bin/e_main.c:587
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt modulsystem"
#: src/bin/e_main.c:594
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt fönsterlistsystem."
#: src/bin/e_main.c:601
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt color·class system."
#: src/bin/e_main.c:607
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment IPC uppstartsfel!"
#: src/bin/e_main.c:608
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är troligt att redan används av en annan kopia\n"
"av Enlightenment. Kontrollera att Enlightenment redan\n"
"körs på den skärmen. Om inte försök med att ta bort alla\n"
"filer i ~/.ecore/enlightenment-* och prova igen."
#: src/bin/e_main.c:626
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startar. Vargod vänta."
#: src/bin/e_module.c:107
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas<br>Ingen modul med namnet %s kunde "
"hittas i<br>sökvägarna för moduler.<br>"
#: src/bin/e_module.c:111 src/bin/e_module.c:124 src/bin/e_module.c:150
msgid "Error loading Module"
msgstr "Fel vid öppnandet av modul"
#: src/bin/e_module.c:118
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas.<br>Den fulständiga sökvägen till "
"denna modul är:<br> %s<br>Felet som rapporterades är:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:144
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>Module does not contain all needed "
"functions<br>"
msgstr ""
"Det gick inte att ladda modul: %s<br>den fullständiga sökvägen till modulen "
"är:<br>%s<br>Felet som rapporterades var:<br>Modulen innehåller inte alla "
"funktioner som behövs<br>"
#: src/bin/e_module.c:166
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Modul API Fel<br>Fel vid initiering av modul: %s<br>Den kräver minst version "
"%i av modul API<br>Versionen på API som rapporteras av Enlightenment är: %i."
"<br>"
#: src/bin/e_module.c:171
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modul"
#: src/bin/e_module.c:400
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: src/bin/e_module.c:474
msgid "About..."
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:478 src/bin/e_int_config_modules.c:295
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: src/bin/e_module.c:560
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"
#: src/bin/e_utils.c:269
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan inte avsluta - odödliga fönster"
#: src/bin/e_utils.c:270
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means\n"
"that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have\n"
"been closed or have the lifespan lock removed.\n"
msgstr ""
"Några fönster är kvarlämnade med livslängdslås. Detta betyder att\n"
"Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa fönster\n"
"är stängda eller livslängdslåset är borttaget.\n"
#: src/bin/e_int_config_background.c:117 src/bin/e_int_config_background.c:183
msgid "Select An Image"
msgstr "Välj en bild"
#: src/bin/e_int_config_background.c:120 src/bin/e_int_config_background.c:186
msgid "Background Preview"
msgstr "Förhandsgranska bakgrund"
#: src/bin/e_int_config_background.c:192
msgid "Set Background For"
msgstr "Använd bakgrund på"
#: src/bin/e_int_config_background.c:195
msgid "Default Desktop"
msgstr "Standardskrivbord"
#: src/bin/e_int_config_background.c:197
msgid "This Desktop"
msgstr "Detta skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_background.c:199
msgid "All Desktops"
msgstr "Alla skrivbord"
#: src/bin/e_winlist.c:122
msgid "Select a window"
msgstr "Välj ett fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Visa fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:144
msgid "Display"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:145
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr "Visa geometriinformation när fönster flyttas eller ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:147
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:190
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animera växling mellan skuggat och oskuggat fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:151
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:205
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Automatisk fönsterplacering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:153
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:207
msgid "Smart Placement"
msgstr "Smart placering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:155
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:209
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Placera vid muspekaren"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:157
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:211
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Placera manuellt med musen"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:175
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Flytta fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:176
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:183
msgid "Display information"
msgstr "Visa geometriinformation"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:178
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Följ fönstret när det flyttas"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:182
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Fönsterstorlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:185
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Följ fönstret när det ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:189
msgid "Window Shading"
msgstr "Skymma fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:192 src/bin/e_int_config_menus.c:172
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:195
msgid "Linear"
msgstr "Linjär"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:197
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Mjuk acceleration och deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:199
msgid "Accelerate"
msgstr "Accelerera"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:201
msgid "Decelerate"
msgstr "Deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:215
msgid "Window Frame"
msgstr "Fönsterram"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:216
msgid "Use application provided icon instead"
msgstr "Använd applikationens egen ikon"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:49
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Hantera fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:133
#: src/bin/e_int_config_menus.c:165
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Övriga inställningar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:134
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:167
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Höj fönster under musen automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "När fönster flyttas eller ändrar storlek, gör då motstånd vid gränser"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:140
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Maximeringspolicy"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:144
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:196
msgid "Smart expansion"
msgstr "Expandera smart"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:146
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:198
msgid "Expand the window"
msgstr "Expandera fönstret"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:200
msgid "Fill available space"
msgstr "Fyll allt tillgängligt utrymme"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Autoraise"
msgstr "Autohöj"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:169
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Fördröjning innan höjning"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:171
#: src/bin/e_int_config_desks.c:200
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:175
msgid "Resistance"
msgstr "Resistens"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Motstå att flytta eller ändra storlek på fönster över hinder"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Resistens mellan fönster:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:180
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
#: src/bin/e_int_config_menus.c:157 src/bin/e_int_config_menus.c:161
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Resistens vid kanten på skärmen:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Resistens för skrivbordstillbehör"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:202
msgid "Allow shading/resizing"
msgstr "Tillåt skuggat/ändra storlek"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:156 src/bin/e_int_config_desks.c:184
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Antal skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:159 src/bin/e_int_config_desks.c:161
#: src/bin/e_int_config_desks.c:187 src/bin/e_int_config_desks.c:189
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:166 src/bin/e_int_config_desks.c:194
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Skrivbordsbyte med mus"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:167 src/bin/e_int_config_desks.c:195
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:198
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Tid innan skrivbordet byts:"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:96 src/bin/e_int_config_cursor.c:145
msgid "Use E Cursor"
msgstr "Använd E muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:147
msgid "Cursor Size"
msgstr "Storlek på muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:149
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr "%1.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93 src/bin/e_int_config_menus.c:146
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Visa namn i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:95 src/bin/e_int_config_menus.c:148
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Visa kommentar i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:97 src/bin/e_int_config_menus.c:150
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Visa allmän information i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Rulla automatisk"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:155
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:159
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Muspekar marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:166
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Hastighet för att rulla meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:168
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:170
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr "Tröskelvärde för snabb musrörelse"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:174
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr "Tidsgräns för klicka och drag"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:176
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:299
msgid "Loaded"
msgstr "Laddad"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:303
msgid "Unloaded"
msgstr "Ej laddad"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:307
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:311
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
#: src/bin/e_int_config_performance.c:123 src/bin/e_int_config_winlist.c:124
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:82 src/modules/pager/e_mod_config.c:100
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:163
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:88
#: src/bin/e_int_config_performance.c:124
msgid "Framerate"
msgstr "Bildhastighet"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:90
#: src/bin/e_int_config_performance.c:126
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr "%1.0f bps"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:130
msgid "Cache Settings"
msgstr "Buffertinställningar"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:131
msgid "Cache Flush Interval"
msgstr "Intervall för att tömma buffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:133
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:136
msgid "Size Of Font Cache"
msgstr "Storlek på teckensnittsbuffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:138
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr "%1.1f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:141
msgid "Size Of Image Cache"
msgstr "Storlek på bildbuffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:143
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:146
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
msgstr "Antal Edje filer att buffra"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:148
#, c-format
msgid "%1.0f files"
msgstr "%1.0f filer"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:151
msgid "Number Of Edje Collections To Cache"
msgstr "Antal Edje kollektioner att buffra"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:153
#, c-format
msgid "%1.0f collections"
msgstr "%1.0f kollektioner"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:125
msgid "Show iconified windows"
msgstr "Visa minimerade fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:127
msgid "Show windows from other desks"
msgstr "Visa fönster från andra skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:129
msgid "Show windows from other screens"
msgstr "Visa fönster från andra skärmar"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133 src/bin/e_int_config_winlist.c:209
msgid "Selection Settings"
msgstr "Bläddringsinställningar"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:134 src/bin/e_int_config_winlist.c:210
msgid "Focus window while selecting"
msgstr "Ge fönster fokus vid val"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:136 src/bin/e_int_config_winlist.c:212
msgid "Raise window while selecting"
msgstr "Höj fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:138 src/bin/e_int_config_winlist.c:214
msgid "Warp mouse to window while selecting"
msgstr "Flytta musen"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:140 src/bin/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Uncover windows while selecting"
msgstr "Ta fram fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:142 src/bin/e_int_config_winlist.c:218
msgid "Jump to desk while selecting"
msgstr "Hoppa till skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:146 src/bin/e_int_config_winlist.c:222
msgid "Warp Settings"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:147 src/bin/e_int_config_winlist.c:223
msgid "Warp At End"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:151 src/bin/e_int_config_winlist.c:231
msgid "Scroll Settings"
msgstr "Rulla"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:152 src/bin/e_int_config_winlist.c:232
msgid "Scroll Animate"
msgstr "Animera rullning"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:225
msgid "Warp Speed"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:227 src/bin/e_int_config_winlist.c:236
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:243 src/bin/e_int_config_winlist.c:247
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:234
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Rullningshastighet"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:240
msgid "Position Settings"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:241
msgid "X-Axis Alignment"
msgstr "X-axel"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:245
msgid "Y-Axis Alignment"
msgstr "Y-axel"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:251
msgid "Size Settings"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:252
msgid "Minimun Width"
msgstr "Minimum bredd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:254 src/bin/e_int_config_winlist.c:258
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:262 src/bin/e_int_config_winlist.c:266
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:256
msgid "Minimun Height"
msgstr "Minimun höjd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:260
msgid "Maximum Width"
msgstr "Maximal bredd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:264
msgid "Maximum Height"
msgstr "Maximal höjd"
#: src/bin/e_apps_error.c:37
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Programexekveringsfel"
#: src/bin/e_apps_error.c:49
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s stannade oväntat."
#: src/bin/e_apps_error.c:56
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:63
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Singal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:66
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Singal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:69
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Singal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:72
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:75
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Singal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:78
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:81
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:84
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:87
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:90
#, c-format
msgid "%s was interupted by the signal number %i"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:220 src/bin/e_apps_error.c:286
#: src/bin/e_apps_error.c:292
msgid "Error Logs"
msgstr "Felloggar"
#: src/bin/e_apps_error.c:225 src/bin/e_apps_error.c:293
msgid "There was no error message."
msgstr "Det finns inget felmeddelande."
#: src/bin/e_apps_error.c:251
msgid "Error Information"
msgstr "Felinformation"
#: src/bin/e_apps_error.c:259
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Signalinformation"
#: src/bin/e_apps_error.c:270 src/bin/e_apps_error.c:276
msgid "Output Data"
msgstr "Utdata"
#: src/bin/e_apps_error.c:277
msgid "There was no output."
msgstr "Det finns ingen utdata."
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:147
msgid "Import An Image"
msgstr "Importera en bild"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:186
msgid "Options"
msgstr "Inställningar"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:188
msgid "Center Image"
msgstr "Centrera"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:190
msgid "Scale Image"
msgstr "Anpassa"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:192
msgid "Tile Image"
msgstr "Sida vid sida"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:72
msgid "Show Splash Screen At Boot"
msgstr "Visa animation vid start"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:135
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment batterimodul"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:136
msgid ""
"A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or "
"<hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power "
"adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as "
"accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"En enkel batterimätare som antingen använder<hilight>ACPI</hilight> eller "
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din "
"nätdels <br>status. Detta fungerar under Linux och FreeBSD och är "
"endast<br>lika exakt som ditt BIOS eller din kärnas drivrutiner."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:562
msgid ""
"Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to "
"switch to an AC source."
msgstr ""
"Batterinivå låg<br>Ditt batteri börjar ta slut. Du bör byta till nätdrift."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:627
msgid "NO INFO"
msgstr "Ingen info"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:802 src/modules/battery/e_mod_main.c:1113
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1263
msgid "NO BAT"
msgstr "Inget batteri"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:826 src/modules/battery/e_mod_main.c:1288
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "Fel drivrutin"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:850 src/modules/battery/e_mod_main.c:1145
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1312
msgid "FULL"
msgstr "Fullt"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:911 src/modules/battery/e_mod_main.c:1373
msgid "High"
msgstr "Hög"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:915 src/modules/battery/e_mod_main.c:1377
msgid "Low"
msgstr "Låg"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:919 src/modules/battery/e_mod_main.c:1381
msgid "Danger"
msgstr "Fara"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:923 src/modules/battery/e_mod_main.c:1385
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1552
msgid "Charging"
msgstr "Laddar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:45
msgid "Battery Configuration"
msgstr "Batterikonfiguration"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:97
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grundinställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:98
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:149
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Visa varning vid låg batteri nivå"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:102
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:160 src/modules/clock/e_mod_config.c:92
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:177 src/modules/ibox/e_mod_config.c:177
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:115 src/modules/pager/e_mod_config.c:192
#: src/modules/start/e_mod_config.c:75
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:249
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:404
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:105 src/modules/itray/e_mod_config.c:179
msgid "Extras"
msgstr "Extra"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:103
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:161 src/modules/clock/e_mod_config.c:93
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:101 src/modules/ibar/e_mod_config.c:178
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:101 src/modules/ibox/e_mod_config.c:178
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:116 src/modules/pager/e_mod_config.c:193
#: src/modules/start/e_mod_config.c:76
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:250
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:405
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:106 src/modules/itray/e_mod_config.c:180
msgid "Allow windows to overlap this gadget"
msgstr "Tillåt fönster att överlappa detta tillbehör"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:141
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:143
msgid "Check battery every:"
msgstr "Kontrollera batteri varje:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:146 src/modules/pager/e_mod_config.c:188
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:361
#, c-format
msgid "%1.1f seconds"
msgstr "%1.1f sekunder"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:152
msgid "Alert when battery is down to:"
msgstr "Varna när batteri nivån är nere på:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:155
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minuter"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:97
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment·klockmodul"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:98
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "En enkel klockmodul till E17"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:41
msgid "Clock Configuration"
msgstr "Konfigurera klocka"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:84
msgid "No Digital Display"
msgstr "Ingen digital visning"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:86
msgid "12 Hour Display"
msgstr "12 timmar visning"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:88
msgid "24 Hour Display"
msgstr "24 timmars visning"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:116
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "CPU frekvenskontrollmodul"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:117
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"En enkel modul för att kontrollera frekvensen på din system CPU.<br>Det är "
"speciellt användbart på Laptops för att spara ström."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:220 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:591
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Tillåt överlappning"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:227 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:597
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Ställ updateringsintervall"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:233
msgid "Restore Controller on Startup"
msgstr "Återställ kontroller vid uppstart"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:240 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:609
msgid "Set Controller"
msgstr "Ställ kontroller"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:248 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:616
msgid "Set Speed"
msgstr "Ställ hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:316
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency<br>governor via the "
"module's setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvens<br>governor via modulens setfreq "
"verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:344
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency<br>setting via the "
"module's setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvensens<br>inställningar via modulens "
"setfreq verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:499
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Kontrollera ofta (0,5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:506
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Kontrollera mellan (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:513
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Kontrollera normalt (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:520
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Kontrollera sällan (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:527
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Kontrollera mycket sällan (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:543
msgid "Manual"
msgstr "Manuellt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:545
msgid "Automatic"
msgstr "Automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:547
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Sänk hastighet automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:549
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:551
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Högsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:573
#, c-format
msgid "%i Mhz"
msgstr "%i Mhz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:576
#, c-format
msgid "%i.%i Ghz"
msgstr "%i.%i Ghz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:603
msgid "Restore Governor on Startup"
msgstr "Återställ Governor vid start"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:167
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment skuggkastingsmodul"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:168
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the "
"desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware "
"acceleration."
msgstr ""
"Detta är skuggkastinings modulen som gör skuggor på<br>skrivbordsbakgrunden "
"- utan speciella X server tilllägg eller<br>hårdvaruacceleration."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:42
msgid "Dropshadow Configuration"
msgstr "Inställningar för skuggkastning"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:122
msgid "Quality"
msgstr "Kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:124
msgid "High Quality"
msgstr "Hög kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Medium Quality"
msgstr "Mellan kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:128
msgid "Low Quality"
msgstr "Låg kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:132
msgid "Blur Type"
msgstr "Kant typ"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:134
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Mycket oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:136
msgid "Fuzzy"
msgstr "Oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:138
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:140
msgid "Sharp"
msgstr "Hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:142
msgid "Very Sharp"
msgstr "Väldigt hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:146
msgid "Shadow Distance"
msgstr "Skuggans avstånd"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:148
msgid "Very Far"
msgstr "Väldigt avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:150
msgid "Far"
msgstr "Avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:152
msgid "Near"
msgstr "Nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:154
msgid "Very Near"
msgstr "Väldigt nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:158
msgid "Shadow Darkness"
msgstr "Skuggans kontrast"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:160
msgid "Very Dark"
msgstr "Väldigt mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:162
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:164
msgid "Light"
msgstr "Ljus"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:166
msgid "Very Light"
msgstr "Väldigt ljus"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:163
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBarmodul"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:164
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is "
"a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces "
"in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to "
"<hilight>break often</hilight> and change as it improves."
msgstr ""
"Detta är IBar applikations startar modulen till Enlightenment.<br>Det är ett "
"första exempel på hur moduler använder olika gränssnitt<br>i "
"Enlightenment·0.17.0. Den är under kraftig utveckling så du kan<br>förvänta "
"dig att den <hilight>går sönder ofta</hilight> och att den ändrar sig mycket."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1627
msgid "Cannot add icon"
msgstr "Kan inte lägga till ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1629
msgid ""
"You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching "
"application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
msgstr ""
"Du försökte att släppa en ikon av ett program<br>som inte har någon "
"matchande applikations fil.<br>Ikonen kan inte läggas till i IBar."
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:49
msgid "IBar Configuration"
msgstr "IBar konfiguration"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:96 src/modules/ibox/e_mod_config.c:96
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:99
msgid "Show Follower"
msgstr "Visa följeslagare"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:98 src/modules/ibox/e_mod_config.c:98
msgid "Auto Fit Icons"
msgstr "Anpassa ikoner automatiskt"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:153 src/modules/ibox/e_mod_config.c:154
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:155
msgid "Follower"
msgstr "Följe|slagare"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:154 src/modules/ibox/e_mod_config.c:155
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:156
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:156 src/modules/ibox/e_mod_config.c:157
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:158
msgid "Follow Speed"
msgstr "Följeslagarens hastighet"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:158 src/modules/ibar/e_mod_config.c:172
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:159 src/modules/ibox/e_mod_config.c:173
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:160
#, c-format
msgid "%1.2f px/s"
msgstr "%1.2f px/s"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:162 src/modules/ibox/e_mod_config.c:163
msgid "Icon Size"
msgstr "Storlek på ikoner"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:163 src/modules/ibox/e_mod_config.c:164
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixlar"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:167 src/modules/ibox/e_mod_config.c:168
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:168 src/modules/ibox/e_mod_config.c:169
msgid "Auto Fit"
msgstr "Anpassa automatiskt"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:170 src/modules/ibox/e_mod_config.c:171
msgid "Autoscroll Speed:"
msgstr "Hastighet på Autoscroll:"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:148
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBoxmodul"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:149
msgid ""
"This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will "
"hold minimized applications"
msgstr ""
"Detta är IBox applikation ikon modul till Enlightenment.<br>Den kommer att "
"innehålla minimerade applikationer."
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:49
msgid "IBox Configuration"
msgstr "IBox konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:159
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Sökarmodul"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:160
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "En sökarmodul för att navigera i virtuella skrivbord."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:416 src/modules/pager/e_mod_main.c:564
msgid "Fix Aspect (Keep Height)"
msgstr "Fast aspekt (Behåll höjd)"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:420 src/modules/pager/e_mod_main.c:568
msgid "Fix Aspect (Keep Width)"
msgstr "Fast aspekt (Behåll bredd)"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:46
msgid "Pager Configuration"
msgstr "Pager konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:101 src/modules/pager/e_mod_config.c:164
msgid "Show Popup"
msgstr "Visa popup"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:103 src/modules/pager/e_mod_config.c:166
msgid "Show Desktop Name"
msgstr "Visa skrivbordsnamn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:107 src/modules/pager/e_mod_config.c:170
msgid "Desktop Name Position"
msgstr "Position på skrivbordsnamn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:109 src/modules/pager/e_mod_config.c:172
msgid "Top"
msgstr "Överkant"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:111 src/modules/pager/e_mod_config.c:174
msgid "Bottom"
msgstr "Underkant"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:185
msgid "Popup Settings"
msgstr "Popup inställningar"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:186
msgid "Popup Speed"
msgstr "Popup hastighet"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:84
msgid "Enlightenment Randr Module"
msgstr "Enlightenment Randrmodul"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:85
msgid "Module to change screen resolution for E17"
msgstr "Modul till E17 för att andra skärmupplösningen"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:187
msgid "Restore Resolution on Startup"
msgstr "Återställ upplösning vi start"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:210
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:309
msgid "Resolution change"
msgstr "Ändra upplösning"
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:311 src/modules/randr/e_mod_main.c:381
#, c-format
msgid ""
"Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
"resolution %dx%d in %d seconds."
msgstr ""
"Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
"tidigare upplösning %dx%d om %d sekunder."
#: src/modules/randr/e_mod_main.c:390
#, c-format
msgid ""
"Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
"resolution %dx%d NOW!"
msgstr ""
"Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
"tidigare upplösning %dx%d NU!"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:81
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment Startmodul"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:82
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Experimentell Knappmodul för E17"
#: src/modules/start/e_mod_config.c:38
msgid "Start Module Configuration"
msgstr "Konfiguration av modulen Start"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:118
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment Temeraturmodul"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:119
msgid ""
"A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux."
"<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that "
"generate a lot of heat."
msgstr ""
"En modul för att mäta <hilight>ACPI temperatur censorer</hilight> på Linux."
"<br>Det är speciellt användbart på moderna Laptops med snabba<br>processorer "
"som alstrar mycket värme."
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:61
msgid "Temperature Configuration"
msgstr "Temperaturkonfigurering"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:179
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:310
msgid "Display Units"
msgstr "Visa enhet"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:181
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:312
msgid "Celsius"
msgstr "Celsius"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:183
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:314
msgid "Fahrenheit"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:187
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:360
msgid "Check Interval"
msgstr "Uppdateringsintervall"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:189
msgid "Fast"
msgstr "Snabb"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:193
msgid "Slow"
msgstr "Långsam"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:195
msgid "Very Slow"
msgstr "Väldigt långsam"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:202
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:226
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:381
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:393
msgid "High Temperature"
msgstr "Hög temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:205
msgid "200 F"
msgstr "200 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:207
msgid "150 F"
msgstr "150 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:209
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:218
msgid "110 F"
msgstr "110 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:213
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:237
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:386
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:398
msgid "Low Temperature"
msgstr "Låg temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:216
msgid "130 F"
msgstr "130 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:220
msgid "90 F"
msgstr "90 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:229
msgid "93 C"
msgstr "93 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:231
msgid "65 C"
msgstr "65 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:233
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:242
msgid "43 C"
msgstr "43 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:240
msgid "55 C"
msgstr "55 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:244
msgid "32 C"
msgstr "32 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:342
msgid "Sensors"
msgstr "Sensorer"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:344
msgid "Temp 1"
msgstr "Temp 1"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:346
msgid "Temp 2"
msgstr "Temp 2"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:348
msgid "Temp 3"
msgstr "Temp 3"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:382
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:387
#, c-format
msgid "%1.0f F"
msgstr "%1.0f F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:394
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:399
#, c-format
msgid "%1.0f C"
msgstr "%1.0f C"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:21
msgid "Module Config Menu Item 1"
msgstr "Modulkonfiguration meny 1"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:23
msgid "Module Config Menu Item 2"
msgstr "Modulkonfiguration meny 2"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:25
msgid "Module Config Menu Item 3"
msgstr "Modulkonfiguration meny 3"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:29
msgid "Something Else"
msgstr "Något annat"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:62 src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:75
msgid "Enlightenment Test Module"
msgstr "Enlightenment Testmodul"
#: src/modules/test/e_mod_main.c:63
msgid ""
"This module is VERY simple and is only used to test the basic<br>interface "
"of the Enlightenment 0.17.0 module system. Please<br>ignore this module "
"unless you are working on the module system."
msgstr ""
"Denna modul är väldigt enkel och är endast till för att testa "
"grundgränssnittet<br>på Enlightenment 0.17.0 modulsystem. Var snäll och "
"ignorera denna modul<br>om du inte jobbar med modulsystemet."
#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:75
msgid "Gadget test"
msgstr "Gadget test"
#: src/modules/gadget_test/e_mod_main.c:107
msgid "Test Face Menu Item"
msgstr "Test Utseende Meny Val"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:51
msgid "ITray Configuration"
msgstr "ITray konfiguration"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:164
msgid "Number of Rows"
msgstr "Antal rader"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:165
#, c-format
msgid "%3.0f"
msgstr "%3.0f"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:162
msgid "Enlightenment ITray Module"
msgstr "Enlightenment modul ITray"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:163
msgid ""
"This is the ITray system tray module for Enlightenment.<br>It will hold "
"system tray icons."
msgstr ""
"Detta är modulen ITray som är en Aktivitetsfältsmodul till Enlightenment."
"<br>Den kommer att innehålla aktivitetsfältsikoner."
#~ msgid "Use E Cursor"
#~ msgstr "Använd E muspekare"
#~ msgid ""
#~ "Enlightenment was unable to run the program:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Enlightenment kunde inte köra programmet:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ msgid "Mouse Pointer Settings"
#~ msgstr "Inställningar för muspekare"
#~ msgid "Run error, wtf? That sux."
#~ msgstr "Körfel! Det var inte bra."
#~ msgid "Exit code"
#~ msgstr "Avslutningskod"
#~ msgid "Signal"
#~ msgstr "Signal"
#~ msgid "Test Menu Item"
#~ msgstr "Testmeny Val"
#~ msgid "Theme Background"
#~ msgstr "Bakgrund från tema"
#~ msgid ""
#~ "3 Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "3 Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"