enlightenment/po/sv.po

3132 lines
87 KiB
Plaintext

# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-13 13:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-13 15:19+0100\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: src/bin/e_about.c:42 src/bin/e_int_menus.c:151
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:51 src/bin/e_main.c:653
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1282
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1284
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1289 src/bin/e_fileman_smart.c:1000
#: src/bin/e_module.c:566 src/bin/e_int_config_display.c:148
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1291 src/bin/e_fileman_smart.c:1001
#: src/bin/e_module.c:567 src/bin/e_int_config_display.c:149
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_apps.c:444 src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363 src/bin/e_utils.c:229 src/bin/e_zone.c:607
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: src/bin/e_apps.c:445 src/bin/e_utils.c:230
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:1907
msgid "Application run error"
msgstr "Programkörningsfel"
#: src/bin/e_apps.c:1909
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programmet:<br><br>%s<br><br>Programmet "
"startar inte."
#: src/bin/e_apps.c:1917 src/bin/e_config_dialog.c:149 src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205 src/bin/e_file_dialog.c:66
#: src/bin/e_fileman_smart.c:907 src/bin/e_int_border_remember.c:246
#: src/bin/e_int_border_remember.c:326 src/bin/e_int_border_remember.c:368
#: src/bin/e_module.c:417 src/bin/e_utils.c:524
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:559 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:305
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:333 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1619
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config_dialog.c:120
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: src/bin/e_config_dialog.c:135
msgid "Basic"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_config_dialog.c:150
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#: src/bin/e_config_dialog.c:158 src/bin/e_configure.c:89
#: src/bin/e_int_border_menu.c:348
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_config.c:482
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration<br>har "
"tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta<br>kommer "
"att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte<br>detta som ett "
"fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.<br>Beklagar detta.<br>"
#: src/bin/e_config.c:496
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte<br>konstigt. "
"Detta ska inte hända om inte du har nergraderat<br>Enlightenment eller "
"kopierat konfigurationen från ett ställe<br>där det finns en nyare version "
"av Enlightenment installerat.<br>Detta är inte bra och som en "
"säkerhetsåtgärd så har din<br>konfiguration återställts till standard. "
"Beklagar detta.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1752
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_menus.c:619
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_int_config_background.c:55
msgid "Background Settings"
msgstr "Bakgrund"
#: src/bin/e_configure.c:67 src/bin/e_int_config_theme.c:47
msgid "Theme Selector"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_configure.c:68 src/bin/e_int_config_modules.c:63
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_configure.c:69 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:34
msgid "Config Dialog Settings"
msgstr "Konfigurationsdialog"
#: src/bin/e_configure.c:70 src/bin/e_int_config_cursor.c:33
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95 src/bin/e_int_config_cursor.c:146
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Muspekare"
#: src/bin/e_configure.c:71 src/bin/e_int_config_desks.c:43
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_configure.c:72 src/bin/e_int_config_desklock.c:131
msgid "Desktop Lock Settings"
msgstr "Skrivbordslås"
#: src/bin/e_configure.c:73 src/bin/e_int_config_display.c:172
msgid "Display Settings"
msgstr "Bildskärm"
#: src/bin/e_configure.c:74 src/bin/e_int_config_focus.c:47
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Font Display Hinting"
msgstr "Typsnitts hinting"
#: src/bin/e_configure.c:76 src/bin/e_int_config_keybindings.c:340
msgid "Key Binding Settings"
msgstr "Tangentbindningar"
#: src/bin/e_configure.c:77 src/bin/e_int_config_menus.c:39
#: src/bin/e_int_config_menus.c:90 src/bin/e_int_config_menus.c:133
msgid "Menu Settings"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_configure.c:78 src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Prestanda"
#: src/bin/e_configure.c:79
msgid "Run Command Settings"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_configure.c:80 src/bin/e_int_config_startup.c:26
#: src/bin/e_int_config_startup.c:70
msgid "Startup Settings"
msgstr "Uppstart"
#: src/bin/e_configure.c:81 src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_configure.c:82
msgid "Window Display Settings"
msgstr "Visa fönster"
#: src/bin/e_configure.c:83
msgid "Window Manipulation Settings"
msgstr "Fönsterhantering"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
#: src/bin/e_eap_editor.c:85 src/bin/e_int_menus.c:627
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
#: src/bin/e_eap_editor.c:250 src/bin/e_eap_editor.c:382
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:281
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:283
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:293
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: src/bin/e_eap_editor.c:322 src/bin/e_fileman_smart.c:1217
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
msgid "Generic Info"
msgstr "Allmän information"
#: src/bin/e_eap_editor.c:334
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:357
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:364
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:371 src/bin/e_int_border_remember.c:469
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_eap_editor.c:384
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:393
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
#: src/bin/e_eap_editor.c:406
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:408
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: src/bin/e_eap_editor.c:412
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
#: src/bin/e_file_dialog.c:51
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:53
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:54
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_file_dialog.c:55
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_file_dialog.c:67 src/bin/e_int_config_background_import.c:206
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_fileman_file.c:313 src/bin/e_fileman_file.c:364
#: src/bin/e_zone.c:608 src/bin/e_fileman_mime.c:394
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:909
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:910
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1003
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1004
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1226
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1235
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1244
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1253
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1259
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1263
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1267
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1271
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1308
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1309
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1314
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1319
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1324
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1331
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1332
msgid "Me"
msgstr "Jag"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1334 src/bin/e_fileman_smart.c:1343
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1352
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1336 src/bin/e_fileman_smart.c:1345
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1354
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1338 src/bin/e_fileman_smart.c:1347
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1356
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1341
msgid "My Group"
msgstr "Min grupp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1384 src/bin/e_fileman_smart.c:2033
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3951
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1940
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1952
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1974
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1986
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
msgid "View"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2006
msgid "Name Only"
msgstr "Endast namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2015
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2025
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3911
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3918
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3930
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3939
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_gadman.c:656
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:667
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv skärm bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:673
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:685
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
#: src/bin/e_gadman.c:703
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:714
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:720
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:732
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
#: src/bin/e_gadman.c:746
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Tillåt överlappning"
#: src/bin/e_gadman.c:767
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avsluta redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_border_border.c:48
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj fönsterram"
#: src/bin/e_int_border_border.c:198
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg ramen för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:102
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:140
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönster lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Generic Locks"
msgstr "Allmänna lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_menu.c:175 src/bin/e_int_border_remember.c:497
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325 src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327 src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:503
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329 src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331 src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333 src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354 src/bin/e_int_border_remember.c:501
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa lås"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:46
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:57 src/modules/temperature/e_mod_config.c:156
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:68
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:91
msgid "Maximized"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:104
msgid "Maximized verticaly"
msgstr "Maximera vertikalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:118
msgid "Maximized horizontaly"
msgstr "Maximera horisontalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:147
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:154
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:164
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:187
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:199
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:251
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:264
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:277
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:134
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:291
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera fönsterlist"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:307
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:314
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:324
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:337
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_intl.c:344
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
#: src/bin/e_intl.c:345
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Fel vid start av inmatnings programmet<br><br>Kontrollera att din "
"konfiguration av<br>inmatnings program är rätt och att programmet <br>för "
"din konfigurationfinns i din PATH<br>"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönsterminne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:229
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:232
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:317 src/bin/e_int_border_remember.c:347
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:320
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:350
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426 src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:428
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, position och lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:430
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:443
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:449
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:459
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:478
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:485
msgid "Transience"
msgstr "Transience"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:489
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:505
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuellt skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:509
msgid "Screen zone"
msgstr "Skärmområde"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:511
msgid "Window list skip"
msgstr "Ej i fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:155
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:157
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekarfokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus för nya fönster"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Inga nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:196
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:198
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr "Omfokusera det senast fokuserade fönstret vid skrivbordsbyte"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr "Återge fokus när ett fönster göms eller stängs"
#: src/bin/e_int_menus.c:81
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritprogram"
#: src/bin/e_int_menus.c:86
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_int_menus.c:110
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_int_menus.c:117
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:124
msgid "Lost Windows"
msgstr "Förlorade fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:131
msgid "Gadgets"
msgstr "Tillbehör"
#: src/bin/e_int_menus.c:156 src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "Om detta tema"
#: src/bin/e_int_menus.c:163 src/bin/e_module.c:490 src/bin/e_gadget.c:209
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:250 src/modules/battery/e_mod_main.c:376
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:189 src/modules/clock/e_mod_main.c:360
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:296 src/modules/ibar/e_mod_main.c:655
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:259 src/modules/ibox/e_mod_main.c:466
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:407 src/modules/pager/e_mod_main.c:547
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:417
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
#: src/bin/e_int_menus.c:171
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Starta om Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:176
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Avsluta·Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:505
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Inga program)"
#: src/bin/e_int_menus.c:563
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärm"
#: src/bin/e_int_menus.c:635
msgid "Test Filemanager"
msgstr "Test filhanterare"
#: src/bin/e_int_menus.c:694 src/bin/e_int_menus.c:983
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
#: src/bin/e_int_menus.c:709 src/bin/e_int_menus.c:997
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:727
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Städa upp fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:806 src/bin/e_gadget.c:215
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:382 src/modules/clock/e_mod_main.c:366
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:943 src/modules/ibar/e_mod_main.c:661
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:472 src/modules/pager/e_mod_main.c:552
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:423
msgid "Edit Mode"
msgstr "Redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_menus.c:812
msgid "(Unused)"
msgstr "(Används ej)"
#: src/bin/e_main.c:194
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valmöjlighter:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tAnslut till bildskärmen som heter DISPLAY.\n"
"\t\tEx: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLägg till en falsk xinerama skärm (istället för de äkta)\n"
"\t\tmed angiven geometri. Lägg till så många du vill. De kommer\n"
"\t\talla att ersätta de äkta xinerama skärmarna, om det finns några.\n"
"\t\tDetta kan användas för att simulera xinerama.\n"
"\t\tEx: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard eller "
"bara \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVar snäll.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVar elak.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVar psykotisk.\n"
#: src/bin/e_main.c:263
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Ecore!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:276
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:287
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta en exit signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:293
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan starta en HUP signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:304
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sin X kontakt!\n"
"har du ställt din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:312
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sitt emergency·alert·system!\n"
"Har du ställt in din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:319
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\"Detta borde inte "
"hända."
#: src/bin/e_main.c:335
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera connections system!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera IPC systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:351
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Evas systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:357
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software X11 rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:364
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software Buffer rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:377
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan skapa buffer canvas. Kontrollera\n"
"att Evas har Software Buffer enginge support.\n"
#: src/bin/e_main.c:387
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda PNG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har PNG loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:396
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda JPEG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har JPEG loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:405
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda EET filer. Kontrollera\n"
"att Evas har EET loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:417
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Thumbnailing·systemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:426
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Filhanteraren.\n"
#: src/bin/e_main.c:437
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte skapa kataloger i din hemkatalog.\n"
"Du kanske inte har någon hemkatalog eller är disken full?"
#: src/bin/e_main.c:445
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt konfigurationsystem."
#: src/bin/e_main.c:452
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa sökvägarna för att hitta filer!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:460
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment kan inte konfigurera sitt intl system."
#: src/bin/e_main.c:467
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt actions system."
#: src/bin/e_main.c:474
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt bindningssystem."
#: src/bin/e_main.c:481
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: src/bin/e_main.c:492
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt font system."
#: src/bin/e_main.c:502
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: src/bin/e_main.c:511
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa in init screen!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:520
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta alla skärmarna på ditt system.\n"
"Kanske en annan fönsterhanterare körs?\n"
#: src/bin/e_main.c:527
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt app system."
#: src/bin/e_main.c:534
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta komihåg inställningar."
#: src/bin/e_main.c:550
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again.\n"
"\n"
"If you use AFS then maybe you might want to make a symlink from\n"
"~/.ecore to /tmp/my_directory/ecore where sockets can be made."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är mest troligt att det redan existerar en kopia av Enlightenment.\n"
"Kontrollera om Enlightenment redan körs på denna skärmen,\n"
"men om det inte är så prova ta bort ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"och prova starta igen.\n"
"\n"
"Om du använder AFS då behöver du kanske göra en länk från\n"
"~/.ecore till /tmp/my_directory/ecore där det går att skapa en socket."
#: src/bin/e_main.c:566
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt msg system."
#: src/bin/e_main.c:573
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt dnd system."
#: src/bin/e_main.c:580
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt input grab handling system."
#: src/bin/e_main.c:587
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt modulsystem"
#: src/bin/e_main.c:594
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt fönsterlistsystem."
#: src/bin/e_main.c:601
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt color·class system."
#: src/bin/e_main.c:608
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt gadget control system."
#: src/bin/e_main.c:615
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt shelf system."
#: src/bin/e_main.c:622
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt exebuf system."
#: src/bin/e_main.c:630
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt desk locking system."
#: src/bin/e_main.c:636
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Enlightenment IPC uppstartsfel!"
#: src/bin/e_main.c:637
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta IPC socket.\n"
"Det är troligt att redan används av en annan kopia\n"
"av Enlightenment. Kontrollera att Enlightenment redan\n"
"körs på den skärmen. Om inte försök med att ta bort alla\n"
"filer i ~/.ecore/enlightenment-* och prova igen."
#: src/bin/e_main.c:655
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startar. Vargod vänta."
#: src/bin/e_module.c:108
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas<br>Ingen modul med namnet %s kunde "
"hittas i<br>sökvägarna för moduler.<br>"
#: src/bin/e_module.c:112 src/bin/e_module.c:125 src/bin/e_module.c:151
msgid "Error loading Module"
msgstr "Fel vid öppnandet av modul"
#: src/bin/e_module.c:119 src/bin/e_module.c:145
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas.<br>Den fulständiga sökvägen till "
"denna modul är:<br> %s<br>Felet som rapporterades är:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:150
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modulen innehåller inte alla nödvändiga funktioner"
#: src/bin/e_module.c:167
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Modul API Fel<br>Fel vid initiering av modul: %s<br>Den kräver minst version "
"%i av modul API<br>Versionen på API som rapporteras av Enlightenment är: %i."
"<br>"
#: src/bin/e_module.c:172
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modul"
#: src/bin/e_module.c:401
msgid "(No Loaded Modules)"
msgstr "(Inga moduler laddade)"
#: src/bin/e_module.c:475
msgid "About…"
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:479 src/bin/e_int_config_modules.c:297
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: src/bin/e_module.c:561
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"
#: src/bin/e_utils.c:274
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan inte avsluta - odödliga fönster"
#: src/bin/e_utils.c:275
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Några fönster är kvarlämnade med livslängdslås. Detta betyder "
"att<br>Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa "
"fönster<br>är stängda eller livslängdslåset är borttaget.<br>"
#: src/bin/e_int_config_background.c:116
msgid "Select Another Image..."
msgstr "Välj en annan bild..."
#: src/bin/e_int_config_background.c:179
msgid "Select Another Image"
msgstr "Välj en annan bild"
#: src/bin/e_int_config_background.c:185
msgid "Set Background For"
msgstr "Använd bakgrund på"
#: src/bin/e_int_config_background.c:188
msgid "Default Desktop"
msgstr "Standardskrivbord"
#: src/bin/e_int_config_background.c:190
msgid "This Desktop"
msgstr "Detta skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_background.c:192
msgid "All Desktops"
msgstr "Alla skrivbord"
#: src/bin/e_winlist.c:125
msgid "Select a window"
msgstr "Välj ett fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Visa fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:141
msgid "Display"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:142
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr "Visa geometriinformation när fönster flyttas eller ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:144
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:187
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animera växling mellan skuggat och oskuggat fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:202
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Automatisk fönsterplacering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:150
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:204
msgid "Smart Placement"
msgstr "Smart placering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:152
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:206
msgid "Don't hide Gadgets"
msgstr "Dölj inte tillbehör"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:154
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:208
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Placera vid muspekaren"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:156
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:210
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Placera manuellt med musen"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:172
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Flytta fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:173
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:180
msgid "Display information"
msgstr "Visa geometriinformation"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:175
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Följ fönstret när det flyttas"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:179
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Fönsterstorlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:182
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Följ fönstret när det ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:186
msgid "Window Shading"
msgstr "Skymma fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:189 src/bin/e_int_config_menus.c:160
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:192
msgid "Linear"
msgstr "Linjär"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:194
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Mjuk acceleration och deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:196
msgid "Accelerate"
msgstr "Accelerera"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:198
msgid "Decelerate"
msgstr "Deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:214
msgid "Window Frame"
msgstr "Fönsterram"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:215
msgid "Use application provided icon instead"
msgstr "Använd applikationens egen ikon"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:46
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Hantera fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:125
#: src/bin/e_int_config_menus.c:153
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Övriga inställningar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:126
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:157
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Höj fönster under musen automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:128
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "När fönster flyttas eller ändrar storlek, gör då motstånd vid gränser"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:132
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Maximeringspolicy"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
msgid "Smart expansion"
msgstr "Expandera smart"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:138
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
msgid "Expand the window"
msgstr "Expandera fönstret"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:140
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:190
msgid "Fill available space"
msgstr "Fyll allt tillgängligt utrymme"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:156
msgid "Autoraise"
msgstr "Autohöj"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:159
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Fördröjning innan höjning"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:161
#: src/bin/e_int_config_desks.c:191
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:165
msgid "Resistance"
msgstr "Resistens"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Motstå att flytta eller ändra storlek på fönster över hinder"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:168
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Resistens mellan fönster:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:170
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:174
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
#: src/bin/e_int_config_menus.c:145 src/bin/e_int_config_menus.c:149
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:172
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Resistens vid kanten på skärmen:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Resistens för skrivbordstillbehör"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Allow shading/resizing"
msgstr "Tillåt skuggat/ändra storlek"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:149 src/bin/e_int_config_desks.c:175
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Antal skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:152 src/bin/e_int_config_desks.c:154
#: src/bin/e_int_config_desks.c:178 src/bin/e_int_config_desks.c:180
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:103 src/bin/e_int_config_exebuf.c:107
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:149 src/bin/e_int_config_exebuf.c:153
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:380
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:159 src/bin/e_int_config_desks.c:185
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Skrivbordsbyte med mus"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:160 src/bin/e_int_config_desks.c:186
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:189
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Tid innan skrivbordet byts:"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:97 src/bin/e_int_config_cursor.c:148
msgid "Use Enlightenment Cursor"
msgstr "Använd E-muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:99 src/bin/e_int_config_cursor.c:150
msgid "Use X Cursor"
msgstr "Använd X muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:152
msgid "Cursor Size"
msgstr "Storlek på muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:154
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr "%1.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:91 src/bin/e_int_config_menus.c:134
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Visa namn i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93 src/bin/e_int_config_menus.c:136
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Visa kommentar i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:95 src/bin/e_int_config_menus.c:138
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Visa allmän information i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:142
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Rulla automatisk"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:143
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:147
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Muspekar marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Hastighet för att rulla meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:156
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:158
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr "Tröskelvärde för snabb musrörelse"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:162
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr "Tidsgräns för klicka och drag"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:164
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:259
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:292
msgid "Module State"
msgstr "Modulstatus"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:302
msgid "Loaded"
msgstr "Laddad"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:307
msgid "Unloaded"
msgstr "Ej laddad"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:315
msgid "Module Actions"
msgstr "Modulhändelser"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:316
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:320
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:86
#: src/bin/e_int_config_performance.c:120 src/bin/e_int_config_winlist.c:123
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:100 src/bin/e_int_config_exebuf.c:146
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:78 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:104
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:79 src/modules/pager/e_mod_config.c:97
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:146
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
#: src/bin/e_int_config_performance.c:121
msgid "Framerate"
msgstr "Bildhastighet"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:89
#: src/bin/e_int_config_performance.c:123
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr "%1.0f bps"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:127
msgid "Cache Settings"
msgstr "Buffertinställningar"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:128
msgid "Cache Flush Interval"
msgstr "Intervall för att tömma buffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:130 src/bin/e_int_config_desklock.c:266
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:133
msgid "Size Of Font Cache"
msgstr "Storlek på teckensnittsbuffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:135
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr "%1.1f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:138
msgid "Size Of Image Cache"
msgstr "Storlek på bildbuffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:140
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:143
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
msgstr "Antal Edje filer att buffra"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:145
#, c-format
msgid "%1.0f files"
msgstr "%1.0f filer"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:148
msgid "Number Of Edje Collections To Cache"
msgstr "Antal Edje kollektioner att buffra"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:150
#, c-format
msgid "%1.0f collections"
msgstr "%1.0f kollektioner"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:124
msgid "Show iconified windows"
msgstr "Visa minimerade fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:126
msgid "Show windows from other desks"
msgstr "Visa fönster från andra skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:128
msgid "Show windows from other screens"
msgstr "Visa fönster från andra skärmar"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:132 src/bin/e_int_config_winlist.c:206
msgid "Selection Settings"
msgstr "Bläddringsinställningar"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133 src/bin/e_int_config_winlist.c:207
msgid "Focus window while selecting"
msgstr "Ge fönster fokus vid val"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:135 src/bin/e_int_config_winlist.c:209
msgid "Raise window while selecting"
msgstr "Höj fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:137 src/bin/e_int_config_winlist.c:211
msgid "Warp mouse to window while selecting"
msgstr "Flytta musen"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:139 src/bin/e_int_config_winlist.c:213
msgid "Uncover windows while selecting"
msgstr "Ta fram fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:141 src/bin/e_int_config_winlist.c:215
msgid "Jump to desk while selecting"
msgstr "Hoppa till skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:145 src/bin/e_int_config_winlist.c:219
msgid "Warp Settings"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:146 src/bin/e_int_config_winlist.c:220
msgid "Warp At End"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:150 src/bin/e_int_config_winlist.c:228
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:111 src/bin/e_int_config_exebuf.c:157
msgid "Scroll Settings"
msgstr "Rulla"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:151 src/bin/e_int_config_winlist.c:229
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:112 src/bin/e_int_config_exebuf.c:158
msgid "Scroll Animate"
msgstr "Animera rullning"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:222
msgid "Warp Speed"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:224 src/bin/e_int_config_winlist.c:233
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:240 src/bin/e_int_config_winlist.c:244
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:162 src/bin/e_int_config_exebuf.c:169
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:173
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:231 src/bin/e_int_config_exebuf.c:160
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Rullningshastighet"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:237 src/bin/e_int_config_exebuf.c:166
msgid "Position Settings"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:238 src/bin/e_int_config_exebuf.c:167
msgid "X-Axis Alignment"
msgstr "X-axel"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:242 src/bin/e_int_config_exebuf.c:171
msgid "Y-Axis Alignment"
msgstr "Y-axel"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:248 src/bin/e_int_config_exebuf.c:177
msgid "Size Settings"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:249 src/bin/e_int_config_exebuf.c:178
msgid "Minimum Width"
msgstr "Minimum bredd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:251 src/bin/e_int_config_winlist.c:255
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:259 src/bin/e_int_config_winlist.c:263
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:180 src/bin/e_int_config_exebuf.c:184
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:188 src/bin/e_int_config_exebuf.c:192
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:253 src/bin/e_int_config_exebuf.c:182
msgid "Minimum Height"
msgstr "Minimun höjd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:257 src/bin/e_int_config_exebuf.c:186
msgid "Maximum Width"
msgstr "Maximal bredd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:261 src/bin/e_int_config_exebuf.c:190
msgid "Maximum Height"
msgstr "Maximal höjd"
#: src/bin/e_apps_error.c:54
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Programexekveringsfel"
#: src/bin/e_apps_error.c:68
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s stannade oväntat."
#: src/bin/e_apps_error.c:75
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:83
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:86
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:90
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:93
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:97
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:101
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:104
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:108
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:111
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:115
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:251 src/bin/e_apps_error.c:327
#: src/bin/e_apps_error.c:334
msgid "Error Logs"
msgstr "Felloggar"
#: src/bin/e_apps_error.c:257 src/bin/e_apps_error.c:335
msgid "There was no error message."
msgstr "Det finns inget felmeddelande."
#: src/bin/e_apps_error.c:262 src/bin/e_apps_error.c:343
msgid "Save This Message"
msgstr "Spara detta meddelande"
#: src/bin/e_apps_error.c:289
msgid "Error Information"
msgstr "Felinformation"
#: src/bin/e_apps_error.c:297
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Signalinformation"
#: src/bin/e_apps_error.c:309 src/bin/e_apps_error.c:316
msgid "Output Data"
msgstr "Utdata"
#: src/bin/e_apps_error.c:317
msgid "There was no output."
msgstr "Det finns ingen utdata."
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:147
msgid "Import An Image"
msgstr "Importera en bild"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:186
msgid "Options"
msgstr "Inställningar"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:188
msgid "Center Image"
msgstr "Centrera"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:190
msgid "Scale Image"
msgstr "Anpassa"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:192
msgid "Tile Image"
msgstr "Sida vid sida"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:71
msgid "Show Splash Screen At Boot"
msgstr "Visa animation vid start"
#: src/bin/e_int_config_display.c:96
#, c-format
msgid ""
"Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not."
"<br>If you do not press a button the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz "
"will be restored in %d seconds."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:145
msgid "Resolution change"
msgstr "Ändra upplösning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:282
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:290
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Uppdateringsintervall"
#: src/bin/e_int_config_display.c:328
msgid "Restore this resolution on login"
msgstr "Återställ upplösning vid inloggning"
#: src/bin/e_desklock.c:111
msgid "Lock Failed"
msgstr "Kan inte låsa"
#: src/bin/e_desklock.c:112
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"they keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:198
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Ange ditt lösenord för att låsa upp"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:9
msgid "Assign Key Binding..."
msgstr "Lägg till tangentbindning"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:11
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:603
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:749
msgid "Action"
msgstr "Händelse"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:12
msgid "<None>"
msgstr "<Ingen>"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:13
msgid "Please press key sequence,<br>or <hilight>Escape</hilight> to abort"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:635
msgid "Key Bindings"
msgstr "Tangentbindning"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:651
msgid "Add Key Binding"
msgstr "Lägg till"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:660
msgid "Delete Key Binding"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:671
msgid "Binding Context"
msgstr "Omgivning"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:676
msgid "Any"
msgstr "Någon"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:681
msgid "Border"
msgstr "Ram"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:686
msgid "Zone"
msgstr "Zon"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:692
msgid "Container"
msgstr "Behållare"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:697
msgid "Manager"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:702
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:708
msgid "Win List"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:713
msgid "Popup"
msgstr "Popup"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:718
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:724
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:732
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:734
msgid "Key Binding"
msgstr "Tangentbindning"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:737
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:752
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:763
msgid ":"
msgstr ":"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:760
msgid "Params"
msgstr "Parametrar"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1264
msgid "CTRL"
msgstr "CTRL"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1270
msgid "ALT"
msgstr "ALT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1277
msgid "SHIFT"
msgstr "SHIFT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1284
msgid "WIN"
msgstr "WIN"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1425
msgid "Binding Key Sequence"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1546
msgid "Binding Key Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1547
msgid ""
"The binding key sequence, that you choose, is already used.<br>Please choose "
"another binding key sequence."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:42
msgid "Exebuf Settings"
msgstr "Exebuf inställningar"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:101 src/bin/e_int_config_exebuf.c:147
msgid "Maximum Number Of Matched Eaps To List"
msgstr "Maximalt antal Eaps i lista"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:105 src/bin/e_int_config_exebuf.c:151
msgid "Maximum Number Of Matched Exes To List"
msgstr "Maximalt antal Exes i lista"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:79 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:105
msgid "Auto-Apply Configuration Changes"
msgstr "Verkställ konfigurationsändringar automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:109
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Standardläge för dialoger"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:112
msgid "Basic Mode"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:114
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Avancerat"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:236
msgid "Personalized Password:"
msgstr "Personligt lösenord:"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:244
msgid "Show Password"
msgstr "Visa lösenord"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:252
msgid "Automatic Locking"
msgstr "Automatisk lås"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:255
msgid "Lock when the Screensaver starts"
msgstr "Lås när skärmsläckaren startar"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:259
msgid "Set the screensaver timeout"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:263
msgid "Time until screensaver starts"
msgstr "Tid innan skärmsläckare startar"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:358
msgid "Login Box Settings"
msgstr "Inloggningsruta"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:362
msgid "Show On All Screen Zones"
msgstr "Visa på alla skärmområde"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:368
msgid "Show On Current Screen Zone"
msgstr "Visa på aktuellt skärmområde"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:374
msgid "Show On Screen Zone :"
msgstr "Visa på skärmområde :"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:37
msgid "Font Hinting Settings"
msgstr "Typsnittshinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:93
msgid "Bytecode Hinting"
msgstr "Bytecode hinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:98
msgid "Automatic Hinting"
msgstr "Automatisk hinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:103
msgid "No Hinting"
msgstr "Ingen hinting"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:133
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment batterimodul"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:134
msgid ""
"A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or "
"<hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power "
"adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as "
"accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"En enkel batterimätare som antingen använder<hilight>ACPI</hilight> eller "
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din "
"nätdels <br>status. Detta fungerar under Linux och FreeBSD och är "
"endast<br>lika exakt som ditt BIOS eller din kärnas drivrutiner."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:556
msgid ""
"Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to "
"switch to an AC source."
msgstr ""
"Batterinivå låg<br>Ditt batteri börjar ta slut. Du bör byta till nätdrift."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:621
msgid "NO INFO"
msgstr "Ingen info"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:796 src/modules/battery/e_mod_main.c:1109
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1263
msgid "NO BAT"
msgstr "Inget batteri"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:820 src/modules/battery/e_mod_main.c:1288
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "Fel drivrutin"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:844 src/modules/battery/e_mod_main.c:1145
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1312
msgid "FULL"
msgstr "Fullt"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:905 src/modules/battery/e_mod_main.c:1373
msgid "High"
msgstr "Hög"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:909 src/modules/battery/e_mod_main.c:1377
msgid "Low"
msgstr "Låg"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:913 src/modules/battery/e_mod_main.c:1381
msgid "Danger"
msgstr "Fara"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:917 src/modules/battery/e_mod_main.c:1385
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1552
msgid "Charging"
msgstr "Laddar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:44
msgid "Battery Configuration"
msgstr "Batterikonfiguration"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:87
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grundinställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:88
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:125
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Visa varning vid låg batteri nivå"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:117
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:119
msgid "Check battery every:"
msgstr "Kontrollera batteri varje:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:122 src/modules/pager/e_mod_config.c:171
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:311
#, c-format
msgid "%1.1f seconds"
msgstr "%1.1f sekunder"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:128
msgid "Alert when battery is down to:"
msgstr "Varna när batteri nivån är nere på:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:131
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minuter"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:95
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment·klockmodul"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:96
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "En enkel klockmodul till E17"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:40
msgid "Clock Configuration"
msgstr "Konfigurera klocka"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:81
msgid "No Digital Display"
msgstr "Ingen digital visning"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:83
msgid "12 Hour Display"
msgstr "12 timmar visning"
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:85
msgid "24 Hour Display"
msgstr "24 timmars visning"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:113
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "CPU frekvenskontrollmodul"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:114
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"En enkel modul för att kontrollera frekvensen på din system CPU.<br>Det är "
"speciellt användbart på Laptops för att spara ström."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:214 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:546
msgid "Set Poll Time"
msgstr "Ställ updateringsintervall"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:220
msgid "Restore Controller on Startup"
msgstr "Återställ kontroller vid uppstart"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:227 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:558
msgid "Set Controller"
msgstr "Ställ kontroller"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:235 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:565
msgid "Set Speed"
msgstr "Ställ hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:303
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency<br>governor via the "
"module's setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvens<br>governor via modulens setfreq "
"verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331
msgid ""
"There was an error trying to set the cpu frequency<br>setting via the "
"module's setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvensens<br>inställningar via modulens "
"setfreq verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:454
msgid "Check Fast (0.5 sec)"
msgstr "Kontrollera ofta (0,5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:461
msgid "Check Medium (1 sec)"
msgstr "Kontrollera mellan (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:468
msgid "Check Normal (2 sec)"
msgstr "Kontrollera normalt (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:475
msgid "Check Slow (5 sec)"
msgstr "Kontrollera sällan (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:482
msgid "Check Very Slow (30 sec)"
msgstr "Kontrollera mycket sällan (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:498
msgid "Manual"
msgstr "Manuellt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:500
msgid "Automatic"
msgstr "Automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:502
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Sänk hastighet automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:504
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:506
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Högsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:528
#, c-format
msgid "%i MHz"
msgstr "%i Mhz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:531
#, c-format
msgid "%i.%i GHz"
msgstr "%i.%i Ghz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:552
msgid "Restore Governor on Startup"
msgstr "Återställ Governor vid start"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:167
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment skuggkastingsmodul"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:168
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the "
"desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware "
"acceleration."
msgstr ""
"Detta är skuggkastinings modulen som gör skuggor på<br>skrivbordsbakgrunden "
"- utan speciella X server tilllägg eller<br>hårdvaruacceleration."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:42
msgid "Dropshadow Configuration"
msgstr "Inställningar för skuggkastning"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Quality"
msgstr "Kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:128
msgid "High Quality"
msgstr "Hög kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:130
msgid "Medium Quality"
msgstr "Mellan kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:132
msgid "Low Quality"
msgstr "Låg kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:136
msgid "Blur Type"
msgstr "Kant typ"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:138
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Mycket oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:140
msgid "Fuzzy"
msgstr "Oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:142
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:144
msgid "Sharp"
msgstr "Hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:146
msgid "Very Sharp"
msgstr "Väldigt hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:150
msgid "Shadow Distance"
msgstr "Skuggans avstånd"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:152
msgid "Very Far"
msgstr "Väldigt avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:154
msgid "Far"
msgstr "Avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:156
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:160
msgid "Near"
msgstr "Nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:158
msgid "Very Near"
msgstr "Väldigt nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:162
msgid "Underneath"
msgstr "Underliggande"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:166
msgid "Shadow Darkness"
msgstr "Skuggans kontrast"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:168
msgid "Very Dark"
msgstr "Väldigt mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:170
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:172
msgid "Light"
msgstr "Ljus"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:174
msgid "Very Light"
msgstr "Väldigt ljus"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:163
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBarmodul"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:164
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is "
"a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces "
"in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to "
"<hilight>break often</hilight> and change as it improves."
msgstr ""
"Detta är IBar applikations startar modulen till Enlightenment.<br>Det är ett "
"första exempel på hur moduler använder olika gränssnitt<br>i "
"Enlightenment·0.17.0. Den är under kraftig utveckling så du kan<br>förvänta "
"dig att den <hilight>går sönder ofta</hilight> och att den ändrar sig mycket."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1612
msgid "Cannot add icon"
msgstr "Kan inte lägga till ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1614
msgid ""
"You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching "
"application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
msgstr ""
"Du försökte att släppa en ikon av ett program<br>som inte har någon "
"matchande applikations fil.<br>Ikonen kan inte läggas till i IBar."
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:48
msgid "IBar Configuration"
msgstr "IBar konfiguration"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:90 src/modules/ibox/e_mod_config.c:94
msgid "Show Follower"
msgstr "Visa följeslagare"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:92 src/modules/ibox/e_mod_config.c:96
msgid "Auto Fit Icons"
msgstr "Anpassa ikoner automatiskt"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:137 src/modules/ibox/e_mod_config.c:144
msgid "Follower"
msgstr "Följe|slagare"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:138 src/modules/ibox/e_mod_config.c:145
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:140 src/modules/ibox/e_mod_config.c:147
msgid "Follow Speed"
msgstr "Följeslagarens hastighet"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:142 src/modules/ibar/e_mod_config.c:156
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:149 src/modules/ibox/e_mod_config.c:163
#, c-format
msgid "%1.2f px/s"
msgstr "%1.2f px/s"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:146 src/modules/ibox/e_mod_config.c:153
msgid "Icon Size"
msgstr "Storlek på ikoner"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:147 src/modules/ibox/e_mod_config.c:154
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixlar"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:151 src/modules/ibox/e_mod_config.c:158
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:152 src/modules/ibox/e_mod_config.c:159
msgid "Auto Fit"
msgstr "Anpassa automatiskt"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:154 src/modules/ibox/e_mod_config.c:161
msgid "Autoscroll Speed:"
msgstr "Hastighet på Autoscroll:"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:161
msgid "Extras"
msgstr "Extra"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:148
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBoxmodul"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:149
msgid ""
"This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will "
"hold minimized applications"
msgstr ""
"Detta är IBox applikation ikon modul till Enlightenment.<br>Den kommer att "
"innehålla minimerade applikationer."
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:48
msgid "IBox Configuration"
msgstr "IBox konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Sökarmodul"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:158
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "En sökarmodul för att navigera i virtuella skrivbord."
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:412 src/modules/pager/e_mod_main.c:557
msgid "Fix Aspect (Keep Height)"
msgstr "Fast aspekt (Behåll höjd)"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:416 src/modules/pager/e_mod_main.c:561
msgid "Fix Aspect (Keep Width)"
msgstr "Fast aspekt (Behåll bredd)"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:45
msgid "Pager Configuration"
msgstr "Pager konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:98 src/modules/pager/e_mod_config.c:147
msgid "Show Popup"
msgstr "Visa popup"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:100 src/modules/pager/e_mod_config.c:149
msgid "Show Desktop Name"
msgstr "Visa skrivbordsnamn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:104 src/modules/pager/e_mod_config.c:153
msgid "Desktop Name Position"
msgstr "Position på skrivbordsnamn"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:106 src/modules/pager/e_mod_config.c:155
msgid "Top"
msgstr "Överkant"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:108 src/modules/pager/e_mod_config.c:157
msgid "Bottom"
msgstr "Underkant"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:168
msgid "Popup Settings"
msgstr "Popup inställningar"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:169
msgid "Popup Speed"
msgstr "Popup hastighet"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:214
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment Startmodul"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:215
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Experimentell Knappmodul för E17"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:116
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment Temeraturmodul"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:117
msgid ""
"A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux."
"<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that "
"generate a lot of heat."
msgstr ""
"En modul för att mäta <hilight>ACPI temperatur censorer</hilight> på Linux."
"<br>Det är speciellt användbart på moderna Laptops med snabba<br>processorer "
"som alstrar mycket värme."
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:59
msgid "Temperature Configuration"
msgstr "Temperaturkonfigurering"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:144
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:260
msgid "Display Units"
msgstr "Visa enhet"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:146
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:262
msgid "Celsius"
msgstr "Celsius"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:148
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:264
msgid "Fahrenheit"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:152
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:310
msgid "Check Interval"
msgstr "Uppdateringsintervall"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:154
msgid "Fast"
msgstr "Snabb"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:158
msgid "Slow"
msgstr "Långsam"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:160
msgid "Very Slow"
msgstr "Väldigt långsam"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:167
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:191
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:331
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:343
msgid "High Temperature"
msgstr "Hög temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:170
msgid "200 F"
msgstr "200 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:172
msgid "150 F"
msgstr "150 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:174
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:183
msgid "110 F"
msgstr "110 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:178
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:202
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:336
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:348
msgid "Low Temperature"
msgstr "Låg temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:181
msgid "130 F"
msgstr "130 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:185
msgid "90 F"
msgstr "90 F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:194
msgid "93 C"
msgstr "93 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:196
msgid "65 C"
msgstr "65 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:198
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:207
msgid "43 C"
msgstr "43 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:205
msgid "55 C"
msgstr "55 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:209
msgid "32 C"
msgstr "32 C"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:292
msgid "Sensors"
msgstr "Sensorer"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:294
msgid "Temp 1"
msgstr "Temp 1"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:296
msgid "Temp 2"
msgstr "Temp 2"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:298
msgid "Temp 3"
msgstr "Temp 3"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:332
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:337
#, c-format
msgid "%1.0f F"
msgstr "%1.0f F"
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:344
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:349
#, c-format
msgid "%1.0f C"
msgstr "%1.0f C"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:45
msgid "ITray Configuration"
msgstr "ITray konfiguration"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:106
msgid "Number of Rows"
msgstr "Antal rader"
#: src/modules/itray/e_mod_config.c:107
#, c-format
msgid "%3.0f"
msgstr "%3.0f"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:161
msgid "Enlightenment ITray Module"
msgstr "Enlightenment modul ITray"
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:162
msgid ""
"This is the ITray system tray module for Enlightenment.<br>It will hold "
"system tray icons.<br>Beware that this can be buggy due to many systray "
"providing<br>applications not handling the protocol properly, and the "
"way<br>systray icons work being very limiting and hacky. Do not use<br>this "
"module unless you absolutely must, and if you do, beware<br>of issues that "
"will appear."
msgstr ""
#~ msgid "Allow windows to overlap this gadget"
#~ msgstr "Tillåt fönster att överlappa detta tillbehör"
#~ msgid "Background Preview"
#~ msgstr "Förhandsgranska bakgrund"
#~ msgid "Preview"
#~ msgstr "Förhandsgranska"
#~ msgid "Next Key Binding"
#~ msgstr "Nästa"
#~ msgid "Prev Key Binding"
#~ msgstr "Föregående"
#~ msgid "Parameters"
#~ msgstr "Parametrar"
#~ msgid "Key :"
#~ msgstr "Tangent:"
#~ msgid "Shift"
#~ msgstr "Shift"
#~ msgid "Control"
#~ msgstr "Kontroll"
#~ msgid "Alt"
#~ msgstr "Alt"
#~ msgid "Win"
#~ msgstr "Win"
#~ msgid "Key Action"
#~ msgstr "Händelse"
#~ msgid "Action :"
#~ msgstr "Händelse :"
#~ msgid "Enlightenment Randr Module"
#~ msgstr "Enlightenment Randrmodul"
#~ msgid "Module to change screen resolution for E17"
#~ msgstr "Modul till E17 för att andra skärmupplösningen"
#~ msgid ""
#~ "Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
#~ "resolution %dx%d in %d seconds."
#~ msgstr ""
#~ "Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
#~ "tidigare upplösning %dx%d om %d sekunder."
#~ msgid ""
#~ "Keep new resolution <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Restoring old "
#~ "resolution %dx%d NOW!"
#~ msgstr ""
#~ "Behålla den nya upplösningen <hilight>%dx%d</hilight>?<br><br>Återställer "
#~ "tidigare upplösning %dx%d NU!"
#~ msgid "Module Config Menu Item 1"
#~ msgstr "Modulkonfiguration meny 1"
#~ msgid "Module Config Menu Item 2"
#~ msgstr "Modulkonfiguration meny 2"
#~ msgid "Module Config Menu Item 3"
#~ msgstr "Modulkonfiguration meny 3"
#~ msgid "Something Else"
#~ msgstr "Något annat"
#~ msgid "Enlightenment Test Module"
#~ msgstr "Enlightenment Testmodul"
#~ msgid ""
#~ "This module is VERY simple and is only used to test the "
#~ "basic<br>interface of the Enlightenment 0.17.0 module system. "
#~ "Please<br>ignore this module unless you are working on the module system."
#~ msgstr ""
#~ "Denna modul är väldigt enkel och är endast till för att testa "
#~ "grundgränssnittet<br>på Enlightenment 0.17.0 modulsystem. Var snäll och "
#~ "ignorera denna modul<br>om du inte jobbar med modulsystemet."
#~ msgid "Gadget test"
#~ msgstr "Gadget test"
#~ msgid "Test Face Menu Item"
#~ msgstr "Test Utseende Meny Val"
#~ msgid "Enlightenment Desktop Lock!"
#~ msgstr "Enlightenment skrivbordslås"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"
#~ msgid "Open with"
#~ msgstr "Öppna med"
#~ msgid "Open"
#~ msgstr "Öppna"
#~ msgid "The border style"
#~ msgstr "Ramstilen"
#~ msgid ""
#~ "There was an error loading module named: %s<br>The full path to this "
#~ "module is:<br>%s<br>The error reported was:<br>Module does not contain "
#~ "all needed functions<br>"
#~ msgstr ""
#~ "Det gick inte att ladda modul: %s<br>den fullständiga sökvägen till "
#~ "modulen är:<br>%s<br>Felet som rapporterades var:<br>Modulen innehåller "
#~ "inte alla funktioner som behövs<br>"
#~ msgid "About..."
#~ msgstr "Om..."
#~ msgid "Start Module Configuration"
#~ msgstr "Konfiguration av modulen Start"
#~ msgid "Themes"
#~ msgstr "Teman"
#~ msgid "Files"
#~ msgstr "Filer"
#~ msgid ""
#~ "This is the ITray system tray module for Enlightenment.<br>It will hold "
#~ "system tray icons."
#~ msgstr ""
#~ "Detta är modulen ITray som är en Aktivitetsfältsmodul till Enlightenment."
#~ "<br>Den kommer att innehålla aktivitetsfältsikoner."
#~ msgid "Use E Cursor"
#~ msgstr "Använd E muspekare"
#~ msgid ""
#~ "Enlightenment was unable to run the program:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Enlightenment kunde inte köra programmet:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ msgid "Mouse Pointer Settings"
#~ msgstr "Inställningar för muspekare"
#~ msgid "Run error, wtf? That sux."
#~ msgstr "Körfel! Det var inte bra."
#~ msgid "Exit code"
#~ msgstr "Avslutningskod"
#~ msgid "Signal"
#~ msgstr "Signal"
#~ msgid "Test Menu Item"
#~ msgstr "Testmeny Val"
#~ msgid "Theme Background"
#~ msgstr "Bakgrund från tema"
#~ msgid ""
#~ "3 Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "3 Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"