enlightenment/po/sv.po

4524 lines
118 KiB
Plaintext

# Swedish translation of Enlightenment.
# This file is put in the public domain.
# Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>, 2006.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Enlightenment E17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-10 08:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-10 11:04+0200\n"
"Last-Translator: Anders Trobäck <enlightenment@troback.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: src/bin/e_about.c:42 src/bin/e_int_menus.c:122
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Om Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:51 src/bin/e_actions.c:1825 src/bin/e_actions.c:1830
#: src/bin/e_main.c:676
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2005, by the Enlightenment Development Team.<br><br>Vi "
"hoppas att Du har lika mycket glädje av denna mjukvaran som vi har haft när "
"vi skrev den.<br><br> Mjukvaran leverars som den är utan några garantier. "
"Mjukvaran är kontrollerad av licensvillkor så vänligen läs COPYING och "
"COPYING-PLAIN licensfiler som är installerade på ditt system."
"<br><br>Enlightenment är under <hilight>KRAFTIG UTVECKLING</hilight> och är "
"därför inte stabilt. Många funktioner är inte kompletta eller så kan de till "
"och med saknas och innehålla många fel. Du har blivit <hilight>VARNAD!</"
"hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>The Team</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1441
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1443
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Du har valt att avsluta Enlightenment.<br><br>Är du säker på att du vill "
"avsluta?"
#: src/bin/e_actions.c:1448 src/bin/e_fileman_smart.c:999
#: src/bin/e_module.c:527 src/bin/e_int_config_display.c:169
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:61
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_actions.c:1450 src/bin/e_fileman_smart.c:1000
#: src/bin/e_module.c:528 src/bin/e_int_config_display.c:170
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:62
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: src/bin/e_actions.c:1551 src/bin/e_actions.c:1785 src/bin/e_actions.c:1787
#: src/bin/e_actions.c:1789 src/bin/e_actions.c:1791
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:664
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_actions.c:1551
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"
#: src/bin/e_actions.c:1558 src/bin/e_actions.c:1563 src/bin/e_actions.c:1568
#: src/bin/e_actions.c:1573 src/bin/e_actions.c:1728 src/bin/e_actions.c:1732
#: src/bin/e_actions.c:1737 src/bin/e_actions.c:1742
msgid "Window : Actions"
msgstr "Fönster : Händelser"
#: src/bin/e_actions.c:1558 src/bin/e_int_border_menu.c:336
msgid "Raise"
msgstr "Höj"
#: src/bin/e_actions.c:1563 src/bin/e_int_border_menu.c:344
msgid "Lower"
msgstr "Sänk"
#: src/bin/e_actions.c:1568 src/bin/e_config_dialog.c:157
#: src/bin/e_configure.c:104 src/bin/e_int_border_menu.c:319
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: src/bin/e_actions.c:1573 src/bin/e_int_border_menu.c:308
msgid "Kill"
msgstr "Döda"
#: src/bin/e_actions.c:1578 src/bin/e_actions.c:1586 src/bin/e_actions.c:1594
#: src/bin/e_actions.c:1602 src/bin/e_actions.c:1604 src/bin/e_actions.c:1607
#: src/bin/e_actions.c:1610 src/bin/e_actions.c:1613 src/bin/e_actions.c:1616
#: src/bin/e_actions.c:1619 src/bin/e_actions.c:1627 src/bin/e_actions.c:1630
#: src/bin/e_actions.c:1633 src/bin/e_actions.c:1636 src/bin/e_actions.c:1639
#: src/bin/e_actions.c:1647
msgid "Window : State"
msgstr "Fönster : Tillstånd"
#: src/bin/e_actions.c:1578
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Gör klibbig"
#: src/bin/e_actions.c:1586
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_actions.c:1594
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Aktivera helskärmsläge"
#: src/bin/e_actions.c:1602 src/bin/e_int_border_menu.c:93
#: src/bin/e_int_border_menu.c:196
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: src/bin/e_actions.c:1604
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximera vertikalt"
#: src/bin/e_actions.c:1607
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximera horisontalt"
#: src/bin/e_actions.c:1610
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximera helskärm"
#: src/bin/e_actions.c:1613
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Smart\""
#: src/bin/e_actions.c:1616
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Expandera\""
#: src/bin/e_actions.c:1619
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Maximeringspolicy \"Fyll\""
#: src/bin/e_actions.c:1627
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1630
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1633
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1636
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1639
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1647
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Gör ramlös"
#: src/bin/e_actions.c:1653 src/bin/e_actions.c:1655 src/bin/e_actions.c:1657
#: src/bin/e_actions.c:1659 src/bin/e_actions.c:1661 src/bin/e_actions.c:1666
#: src/bin/e_actions.c:1672 src/bin/e_actions.c:1677 src/bin/e_actions.c:1682
#: src/bin/e_actions.c:1684 src/bin/e_actions.c:1686 src/bin/e_actions.c:1688
#: src/bin/e_actions.c:1690 src/bin/e_actions.c:1692 src/bin/e_actions.c:1694
#: src/bin/e_actions.c:1696 src/bin/e_actions.c:1698 src/bin/e_actions.c:1700
#: src/bin/e_actions.c:1702 src/bin/e_actions.c:1704 src/bin/e_actions.c:1706
#: src/bin/e_actions.c:1842 src/bin/e_file_dialog.c:61
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:140
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_actions.c:1653
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Skifta skrivbord vänster"
#: src/bin/e_actions.c:1655
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Skifta skrivbord höger"
#: src/bin/e_actions.c:1657
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Skifta skrivbord upp"
#: src/bin/e_actions.c:1659
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Skifta skrivbord ner"
#: src/bin/e_actions.c:1661
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Skifta skrivbord med..."
#: src/bin/e_actions.c:1666
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Visa skrivbordet"
#: src/bin/e_actions.c:1672
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Skifta skrivbord..."
#: src/bin/e_actions.c:1677
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Skifta skrivbord linjärt..."
#: src/bin/e_actions.c:1682
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Byt till skrivbord 0"
#: src/bin/e_actions.c:1684
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Byt till skrivbord 1"
#: src/bin/e_actions.c:1686
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Byt till skrivbord 2"
#: src/bin/e_actions.c:1688
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Byt till skrivbord 3"
#: src/bin/e_actions.c:1690
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Byt till skrivbord 4"
#: src/bin/e_actions.c:1692
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Byt till skrivbord 5"
#: src/bin/e_actions.c:1694
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Byt till skrivbord 6"
#: src/bin/e_actions.c:1696
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Byt till skrivbord 7"
#: src/bin/e_actions.c:1698
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Byt till skrivbord 8"
#: src/bin/e_actions.c:1700
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Byt till skrivbord 9"
#: src/bin/e_actions.c:1702
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Byt till skrivbord 10"
#: src/bin/e_actions.c:1704
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Byt till skrivbord 11"
#: src/bin/e_actions.c:1706
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Byt till skrivbord..."
#: src/bin/e_actions.c:1711 src/bin/e_actions.c:1713 src/bin/e_actions.c:1715
#: src/bin/e_actions.c:1719 src/bin/e_actions.c:1721 src/bin/e_actions.c:1723
#: src/bin/e_configure.c:74
msgid "Screen"
msgstr "Skärm"
#: src/bin/e_actions.c:1711
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Skicka musen till skärm 0"
#: src/bin/e_actions.c:1713
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Skicka musen till skärm 1"
#: src/bin/e_actions.c:1715
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Skicka musen till skärm..."
#: src/bin/e_actions.c:1719
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Skicka musen 1 skärm framåt"
#: src/bin/e_actions.c:1721
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Skicka musen 1 skärm bakåt"
#: src/bin/e_actions.c:1723
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Skicka musen till skärmen framför/bakom..."
#: src/bin/e_actions.c:1747 src/bin/e_actions.c:1749 src/bin/e_actions.c:1752
#: src/bin/e_actions.c:1756 src/bin/e_actions.c:1758 src/bin/e_actions.c:1760
#: src/bin/e_actions.c:1762 src/bin/e_actions.c:1764 src/bin/e_actions.c:1766
#: src/bin/e_actions.c:1768 src/bin/e_actions.c:1770 src/bin/e_actions.c:1772
#: src/bin/e_actions.c:1774 src/bin/e_actions.c:1776 src/bin/e_actions.c:1778
#: src/bin/e_actions.c:1780
msgid "Window : Moving"
msgstr "Fönster : Flytta"
#: src/bin/e_actions.c:1747
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Till nästa skrivbord"
#: src/bin/e_actions.c:1749
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Till föregående skrivbord"
#: src/bin/e_actions.c:1752
msgid "By Desktop #..."
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1756
msgid "To Desktop 0"
msgstr "Till skrivbord 0"
#: src/bin/e_actions.c:1758
msgid "To Desktop 1"
msgstr "Till skrivbord 1"
#: src/bin/e_actions.c:1760
msgid "To Desktop 2"
msgstr "Till skrivbord 2"
#: src/bin/e_actions.c:1762
msgid "To Desktop 3"
msgstr "Till skrivbord 3"
#: src/bin/e_actions.c:1764
msgid "To Desktop 4"
msgstr "Till skrivbord 4"
#: src/bin/e_actions.c:1766
msgid "To Desktop 5"
msgstr "Till skrivbord 5"
#: src/bin/e_actions.c:1768
msgid "To Desktop 6"
msgstr "Till skrivbord 6"
#: src/bin/e_actions.c:1770
msgid "To Desktop 7"
msgstr "Till skrivbord 7"
#: src/bin/e_actions.c:1772
msgid "To Desktop 8"
msgstr "Till skrivbord 8"
#: src/bin/e_actions.c:1774
msgid "To Desktop 9"
msgstr "Till skrivbord 9"
#: src/bin/e_actions.c:1776
msgid "To Desktop 10"
msgstr "Till skrivbord 10"
#: src/bin/e_actions.c:1778
msgid "To Desktop 11"
msgstr "Till skrivbord 11"
#: src/bin/e_actions.c:1780
msgid "To Desktop..."
msgstr "Till skrivbord..."
#: src/bin/e_actions.c:1785
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Visa huvudmenyn"
#: src/bin/e_actions.c:1787
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Visa favoritprogramsmenyn"
#: src/bin/e_actions.c:1789
msgid "Show Clients Menu"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:1791
msgid "Show Menu..."
msgstr "Visa meny..."
#: src/bin/e_actions.c:1798 src/bin/e_actions.c:1803 src/bin/e_actions.c:1838
msgid "Launch"
msgstr "Kör"
#: src/bin/e_actions.c:1798
msgid "Defined Command"
msgstr "Definierat kommando"
#: src/bin/e_actions.c:1803
msgid "Application"
msgstr "Applikation"
#: src/bin/e_actions.c:1808 src/bin/e_actions.c:1810
msgid "Window : List"
msgstr "Fönster : Lista"
#: src/bin/e_actions.c:1808
msgid "Next Window"
msgstr "Nästa fönster"
#: src/bin/e_actions.c:1810
msgid "Previous Window"
msgstr "Föregående fönster"
#: src/bin/e_actions.c:1820 src/bin/e_int_menus.c:114
msgid "Gadgets"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_actions.c:1820
msgid "Toggle Edit Mode"
msgstr "Gå in i redigeringsläge"
#: src/bin/e_actions.c:1825
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"
#: src/bin/e_actions.c:1830
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"
#: src/bin/e_actions.c:1838
msgid "Run Command Dialog"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_actions.c:1842
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Skrivbordslås"
#: src/bin/e_apps.c:460 src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363 src/bin/e_utils.c:231 src/bin/e_zone.c:663
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
msgid "Run Error"
msgstr "Körfel"
#: src/bin/e_apps.c:461 src/bin/e_utils.c:232
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:2106
msgid "Application run error"
msgstr "Programkörningsfel"
#: src/bin/e_apps.c:2108
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte köra programmet:<br><br>%s<br><br>Programmet "
"startar inte."
#: src/bin/e_apps.c:2116 src/bin/e_config_dialog.c:149 src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205 src/bin/e_file_dialog.c:70
#: src/bin/e_fileman_smart.c:906 src/bin/e_int_border_remember.c:246
#: src/bin/e_int_border_remember.c:327 src/bin/e_int_border_remember.c:369
#: src/bin/e_module.c:383 src/bin/e_utils.c:526
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:159
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:303 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:332
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:359 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:378
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1215
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config_dialog.c:120 src/bin/e_configure.c:88
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: src/bin/e_config_dialog.c:135
msgid "Basic"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_config_dialog.c:150
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#: src/bin/e_config.c:482
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"Konfigurationen behöver att uppdateras. Din gamla konfiguration<br>har "
"tagits bort och en ny standard konfiguration har skapats. Detta<br>kommer "
"att hända regelbundet under utvecklingen så rapportera inte<br>detta som ett "
"fel. Du kan nu konfigurera allt som du vill ha det.<br>Beklagar detta.<br>"
#: src/bin/e_config.c:496
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Din konfiguration är NYARE än Enlightenment. Detta är jätte<br>konstigt. "
"Detta ska inte hända om inte du har nergraderat<br>Enlightenment eller "
"kopierat konfigurationen från ett ställe<br>där det finns en nyare version "
"av Enlightenment installerat.<br>Detta är inte bra och som en "
"säkerhetsåtgärd så har din<br>konfiguration återställts till standard. "
"Beklagar detta.<br>"
#: src/bin/e_config.c:519
#, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Skrivbord %i, %i"
#: src/bin/e_config.c:1843
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurationen uppgraderad"
#: src/bin/e_config.c:1858
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The "
"error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1869
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they "
"are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1882
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the configuration<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1893
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of "
"space to write the file.<br>You have either run out of disk space or "
"have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1905
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing "
"closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:1921
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr ""
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Konfigurera Enlightenment"
#: src/bin/e_configure.c:63 src/bin/e_int_menus.c:608
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfigurationspanel"
#: src/bin/e_configure.c:66 src/bin/e_gadcon.c:1016
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: src/bin/e_configure.c:67 src/bin/e_int_menus.c:613
msgid "Wallpaper"
msgstr "Bakgrund"
#: src/bin/e_configure.c:68 src/bin/e_int_menus.c:618
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_configure.c:69 src/bin/e_int_config_paths.c:76
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"
#: src/bin/e_configure.c:70
msgid "Mouse Cursor"
msgstr "Muspekare"
#: src/bin/e_configure.c:71 src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Visa fönster"
#: src/bin/e_configure.c:72
msgid "Shelves"
msgstr "Paneler"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuella skrivbord"
#: src/bin/e_configure.c:76
msgid "Screen Resolution"
msgstr "Skärmupplösning"
#: src/bin/e_configure.c:77
msgid "Screen Lock"
msgstr "Skärmlås"
#: src/bin/e_configure.c:79
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"
#: src/bin/e_configure.c:80
msgid "Window Focus"
msgstr "Fönsterfokus"
#: src/bin/e_configure.c:81 src/bin/e_int_config_keybindings.c:596
msgid "Key Bindings"
msgstr "Kortkommando"
#: src/bin/e_configure.c:82
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"
#: src/bin/e_configure.c:84
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_configure.c:85
msgid "Performance"
msgstr "Prestanda"
#: src/bin/e_configure.c:86
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Konfigurationsdialoger"
#: src/bin/e_configure.c:89
msgid "Startup"
msgstr "Uppstart"
#: src/bin/e_configure.c:90
msgid "Window List"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_configure.c:91 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:49
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Hantera fönster"
#: src/bin/e_configure.c:92 src/bin/e_int_menus.c:83
msgid "Run Command"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_configure.c:93
msgid "Search Directories"
msgstr "Sökvägar"
#: src/bin/e_configure.c:95
msgid "Extensions"
msgstr "Tillbehör"
#: src/bin/e_configure.c:96 src/bin/e_int_menus.c:623
#: src/bin/e_int_config_modules.c:242 src/bin/e_int_config_paths.c:84
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Behållare %d"
#: src/bin/e_eap_editor.c:91
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
#: src/bin/e_eap_editor.c:256 src/bin/e_int_config_fonts.c:72
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/bin/e_eap_editor.c:292
msgid "Basic Info"
msgstr "Grund info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:293
msgid "App name"
msgstr "Program namn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:302
msgid "Executable"
msgstr "Exekverbar fil"
#: src/bin/e_eap_editor.c:326 src/bin/e_fileman_smart.c:1216
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:329
msgid "Generic Info"
msgstr "Allmän information"
#: src/bin/e_eap_editor.c:338
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_eap_editor.c:350
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"
#: src/bin/e_eap_editor.c:359
msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:365
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_eap_editor.c:371 src/bin/e_int_border_remember.c:470
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"
#: src/bin/e_eap_editor.c:380
msgid "Icon Theme"
msgstr "Ikon tema"
#: src/bin/e_eap_editor.c:382
msgid "Icon Class"
msgstr "Ikonklass"
#: src/bin/e_eap_editor.c:396
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"
#: src/bin/e_eap_editor.c:397
msgid "Startup Notify"
msgstr "Uppstartsindikering"
#: src/bin/e_eap_editor.c:400
msgid "Wait Exit"
msgstr "Vänta på avslut"
#: src/bin/e_eap_editor.c:420
msgid "Select An Icon"
msgstr "Välj en ikon"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Fel!"
#: src/bin/e_file_dialog.c:58
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: src/bin/e_file_dialog.c:60
msgid "Home"
msgstr "Hem"
#: src/bin/e_file_dialog.c:62 src/bin/e_int_config_paths.c:82
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/bin/e_file_dialog.c:71 src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:162
#: src/bin/e_entry_dialog.c:71
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/bin/e_fileman_file.c:313 src/bin/e_fileman_file.c:364
#: src/bin/e_zone.c:664 src/bin/e_fileman_mime.c:394
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment kunde inte skapa en underprocess:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:908
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:909
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Kan inte ta bort <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1002
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1003
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1225
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1234
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1243
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1252
msgid "Protect this file"
msgstr "Skydda denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1258
msgid "Let others see this file"
msgstr "Låt andra se denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1262
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Låt andra ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1266
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Låt inte andra se eller ändra denna fil"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1270
msgid "Custom settings"
msgstr "Anpassade inställningar"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1307
msgid "File Info:"
msgstr "Fil info:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1308
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1313
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1318
msgid "Last Access:"
msgstr "Senast öppnad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1323
msgid "Last Modified:"
msgstr "Senast ändrad:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1330
msgid "Permissions:"
msgstr "Rättigheter:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1331
msgid "Me"
msgstr "Jag"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1333 src/bin/e_fileman_smart.c:1342
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1351
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1335 src/bin/e_fileman_smart.c:1344
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1353
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1337 src/bin/e_fileman_smart.c:1346
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1355
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1340
msgid "My Group"
msgstr "Min grupp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1349
msgid "Everyone"
msgstr "Alla"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1383 src/bin/e_fileman_smart.c:2032
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3950
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1939
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna Ikoner"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1951
msgid "By Name"
msgstr "Efter Namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1962
msgid "By Mod Time"
msgstr "Efter Ändringstid"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1973
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1985
msgid "Directory"
msgstr "Mapp"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1993
msgid "View"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2005
msgid "Name Only"
msgstr "Endast namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2014
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2024 src/bin/e_int_config_display.c:365
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3910
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3917
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3929
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3938 src/bin/e_int_config_shelf.c:70
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:107
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_gadman.c:654
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatisk bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:665
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Halv skärm bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:671
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Hela skärmens bredd"
#: src/bin/e_gadman.c:683
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Centrera horisentalt"
#: src/bin/e_gadman.c:701
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatisk höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:712
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Halv skärm höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:718
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Hela skärmens höjd"
#: src/bin/e_gadman.c:730
msgid "Center Vertically"
msgstr "Centrera vertikalt"
#: src/bin/e_gadman.c:744
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Tillåt överlappning"
#: src/bin/e_gadman.c:765
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Avsluta redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_border_border.c:40
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Välj fönsterram"
#: src/bin/e_int_border_border.c:174
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg ramen för detta fönster nästa gång det används"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X rapporterar att det inte finns något root fönster och %i skärmar!\n"
#: src/bin/e_init.c:108
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Visa inte denna startbild i framtiden?"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:145
msgid "Window Locks"
msgstr "Fönsterlås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Generic Locks"
msgstr "Allmänna lås"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:293
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Lås fönstret så det endast gör som jag säger"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Skydda detta fönster mot att jag oavsiktligt ändrar det"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:297
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Skydda detta fönster från att stängas för att det är viktigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:299
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Tillåt inte att ramen ändras på detta fönster"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Kom ihåg dessa lås för detta fönster nästa gång det visas"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:315
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Hindra program att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:316 src/bin/e_int_border_locks.c:335
#: src/bin/e_int_border_remember.c:491
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318 src/bin/e_int_border_locks.c:337
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493 src/bin/e_int_shelf_config.c:370
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:449
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:320 src/bin/e_int_border_locks.c:339
#: src/bin/e_int_border_menu.c:184 src/bin/e_int_border_remember.c:495
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:407
msgid "Stacking"
msgstr "Stapla"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:322 src/bin/e_int_border_locks.c:341
msgid "Iconified state"
msgstr "Minimerad"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:324 src/bin/e_int_border_locks.c:343
#: src/bin/e_int_border_remember.c:501
msgid "Stickiness"
msgstr "Klibbigt"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:326 src/bin/e_int_border_locks.c:345
#: src/bin/e_int_border_remember.c:505
msgid "Shaded state"
msgstr "Skuggat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:328 src/bin/e_int_border_locks.c:347
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximerat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:330 src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Fullskärm"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Hindra mig att ändra:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:351 src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Border style"
msgstr "Ramstil"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Stop me from:"
msgstr "Hindra mig från att:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:356
msgid "Closing the window"
msgstr "Stänga fönstret"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Logga ut med detta fönster öppet"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:362
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Kom ihåg dessa lås"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:50
msgid "Always On Top"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:61 src/bin/e_int_config_fonts.c:76
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:156
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:72
msgid "Always Below"
msgstr "Alltid underst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:104
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maximerad vertikalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:115
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maximerad horisontalt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:126
msgid "Unmaximize"
msgstr "Ej Maximerad"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:152
msgid "Remember"
msgstr "Minne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:159
msgid "Borders"
msgstr "Ramar"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:172
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Skicka till skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:208
msgid "Shaded"
msgstr "Skymt"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:221
msgid "Sticky"
msgstr "Klibbig"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:234
msgid "Borderless"
msgstr "Ramlöst"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:247
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:144
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:194
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:261
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignorera fönsterlista"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:279
msgid "Edit Icon"
msgstr "Ändra ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:286
msgid "Create Icon"
msgstr "Skapa ikon"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:295 src/bin/e_int_border_prop.c:73
msgid "Window Properties"
msgstr "Fönsteregenskaper"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:358
msgid "Iconify"
msgstr "Minimera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:611
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Ofullständiga fönsteregenskaper"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:612
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid "Input Method Error"
msgstr "Inmatningsfel"
#: src/bin/e_intl.c:354
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Fel vid start av inmatnings programmet<br><br>Kontrollera att din "
"konfiguration av<br>inmatnings program är rätt och att programmet <br>för "
"din konfigurationfinns i din PATH<br>"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Fönsterminne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:229
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Fönsteregenskaperna är inte unika"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:232
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Detta är bara en varning "
"föratt bekräfta om detta var vad du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck "
"bara på <hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> "
"knapparna<br>och dina inställningar kommer att accepteras. Tryck "
"<hilight>Avbryt</hilight> om du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:318 src/bin/e_int_border_remember.c:348
msgid "No match properties set"
msgstr "Inga matchande egenskaper satta"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:321
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>utan att "
"specificera hur den ska minnas det</hilight>.<br><br>Du måste specificera "
"minst ett sätt att minnas detta fönster."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:351
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Du försöker få Enlightenment att minnas att konfigurera<br>egenskaper (så "
"som storlek, plats, ramstil etc.) på<br>ett fönster <hilight>som inte "
"harunika egenskaper</hilight>.<br><br>Detta betyder att det delar egenskaper "
"för Namn/Klass, Transience, Roll etc.<br>med mer är ett annat fönster på "
"skärmen och minnes<br>egenskaper för detta fönster kommer att alla andra "
"fönster<br>som matchar dessa egenskaper.<br><br>Du vill kanske aktivera "
"<hilight>Matcha bara ett fönster</hilight> om<br>du bara vill att "
"dennainstansen av detta fönster ska ändras, och<br>ytterligare instanser "
"inte ska beröras.<br><br>Detta är bara en varning föratt bekräfta att detta "
"var det du ville skulle hända.<br>Om det var, tryck bara på "
"<hilight>Verkställ</hilight> eller <hilight>OK</hilight> knapparna<br>och "
"dina inställningar kommer att accepteras. Tryck <hilight>Avbryt</hilight> om "
"du<br>inte är säker, då kommer inget att ändras."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:423
msgid "Nothing"
msgstr "Inget"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:425
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:427 src/bin/e_int_border_remember.c:497
msgid "Locks"
msgstr "Lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:429
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Storlek, position och lås"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:431
msgid "Everything"
msgstr "Allt"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:444
msgid "Remember using"
msgstr "Minns med hjälp av"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:450
msgid "Window name and class"
msgstr "Fönsternamn och klass"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:460 src/bin/e_int_border_prop.c:315
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:479
msgid "Window type"
msgstr "Fönstertyp"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Transience"
msgstr "Transience"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490
msgid "Properties to remember"
msgstr "Egenskaper att minnas"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:503
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuellt skrivbord"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Screen zone"
msgstr "Skärmområde"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:509
msgid "Window list skip"
msgstr "Ej i fönsterlista"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Match only one window"
msgstr "Matcha bara ett fönster"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:518
msgid "Start this program on login"
msgstr "Starta programmet vid uppstart"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:47
msgid "Focus Settings"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:155
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Klicka på fönster för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:157
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Senaste fönster under musen"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "Click to focus"
msgstr "Klicka för fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Pointer focus"
msgstr "Pekarfokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Slarvig fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "New Window Focus"
msgstr "Fokus för nya fönster"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Inga nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Alla nya fönster får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Bara nya dialoger får fokus om moderfönstret har fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Other Settings"
msgstr "Andra inställnigar"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:196
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Skicka alltid vidare fångade musklick till program"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:198
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Ett klick på ett fönster höjer alltid det"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Ett klick på ett fönster ger alltid det fokus"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr "Omfokusera det senast fokuserade fönstret vid skrivbordsbyte"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr "Återge fokus när ett fönster göms eller stängs"
#: src/bin/e_int_menus.c:69
msgid "Main"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:78
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Favoritprogram"
#: src/bin/e_int_menus.c:93
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_int_menus.c:100
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:107
msgid "Lost Windows"
msgstr "Förlorade fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:127 src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "Om detta tema"
#: src/bin/e_int_menus.c:134 src/bin/e_module.c:452 src/bin/e_gadget.c:209
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:174 src/modules/ibar/e_mod_main.c:305
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:913 src/modules/ibox/e_mod_main.c:295
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:694 src/modules/pager/e_mod_main.c:641
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:145 src/modules/itray/e_mod_main.c:417
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
#: src/bin/e_int_menus.c:142
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Starta om Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:147
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Avsluta·Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:471
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Inga program)"
#: src/bin/e_int_menus.c:529
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärmen"
#: src/bin/e_int_menus.c:534
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Visa/göm alla fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:631
msgid "Create a new Application"
msgstr "Skapa en ny applikation"
#: src/bin/e_int_menus.c:639
msgid "Test Filemanager"
msgstr "Test filhanterare"
#: src/bin/e_int_menus.c:698 src/bin/e_int_menus.c:858
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Inga fönster)"
#: src/bin/e_int_menus.c:713 src/bin/e_int_menus.c:872
msgid "No name!!"
msgstr "Inget namn!!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:731
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Städa upp fönster"
#: src/bin/e_int_menus.c:810 src/bin/e_gadget.c:215
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:423
msgid "Edit Mode"
msgstr "Redigeringsläge"
#: src/bin/e_int_menus.c:816
msgid "(Unused)"
msgstr "(Används ej)"
#: src/bin/e_ipc.c:48
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_ipc.c:62
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:220
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Valmöjlighter:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tAnslut till bildskärmen som heter DISPLAY.\n"
"\t\tEx: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tLägg till en falsk xinerama skärm (istället för de äkta)\n"
"\t\tmed angiven geometri. Lägg till så många du vill. De kommer\n"
"\t\talla att ersätta de äkta xinerama skärmarna, om det finns några.\n"
"\t\tDetta kan användas för att simulera xinerama.\n"
"\t\tEx: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tAnvänd konfigurationen CONF_PROFILE i stället för användarstandard eller "
"bara \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tVar snäll.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tVar elak.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tVar psykotisk.\n"
#: src/bin/e_main.c:289
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Ecore!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:302
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Filsystemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:313
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta en exit signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:319
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan starta en HUP signal handler!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:330
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sin X kontakt!\n"
"har du ställt din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:338
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera sitt emergency·alert·system!\n"
"Har du ställt in din DISPLAY variabel?"
#: src/bin/e_main.c:345
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment kan inte sätta igång xinerama wrapping.\"Detta borde inte "
"hända."
#: src/bin/e_main.c:361
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera connections system!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:369
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera IPC systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:377
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte initiera Evas systemet!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:383
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software X11 rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:390
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment har upptäckt att ecore_evas inte stödjer\n"
"Software Buffer rendering i Evas. Kontrollera att din installation\n"
"av Evas och Ecore stödjer Software X11 rendering."
#: src/bin/e_main.c:404
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan skapa buffer canvas. Kontrollera\n"
"att Evas har Software Buffer enginge support.\n"
#: src/bin/e_main.c:414
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda PNG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har PNG loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:423
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda JPEG filer. Kontrollera\n"
"att Evas har JPEG loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:432
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment upptäckte att Evas inte kan ladda EET filer. Kontrollera\n"
"att Evas har EET loader support.\n"
#: src/bin/e_main.c:444
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Thumbnailing·systemet.\n"
#: src/bin/e_main.c:453
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment kan inte starta Filhanteraren.\n"
#: src/bin/e_main.c:465
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte skapa kataloger i din hemkatalog.\n"
"Du kanske inte har någon hemkatalog eller är disken full?"
#: src/bin/e_main.c:473
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt konfigurationsystem."
#: src/bin/e_main.c:480
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa sökvägarna för att hitta filer!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:488
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment kan inte konfigurera sitt intl system."
#: src/bin/e_main.c:495
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt actions system."
#: src/bin/e_main.c:502
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt bindningssystem."
#: src/bin/e_main.c:509
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt popup system."
#: src/bin/e_main.c:520
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt font system."
#: src/bin/e_main.c:530
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt tema system."
#: src/bin/e_main.c:539
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte ställa in init screen!\n"
"Ditt minne kanske är slut?"
#: src/bin/e_main.c:548
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment kan inte starta alla skärmarna på ditt system.\n"
"Kanske en annan fönsterhanterare körs?\n"
#: src/bin/e_main.c:555
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt app system."
#: src/bin/e_main.c:562
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment kan inte starta komihåg inställningar."
#: src/bin/e_main.c:582
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt msg system."
#: src/bin/e_main.c:589
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt dnd system."
#: src/bin/e_main.c:596
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt input grab handling system."
#: src/bin/e_main.c:603
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt modulsystem"
#: src/bin/e_main.c:610
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt fönsterlistsystem."
#: src/bin/e_main.c:617
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt color·class system."
#: src/bin/e_main.c:628
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:639
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt gadget control system."
#: src/bin/e_main.c:646
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt panel system."
#: src/bin/e_main.c:653
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt exebuf system."
#: src/bin/e_main.c:661
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment kan inte starta sitt desk locking system."
#: src/bin/e_main.c:678
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment startar. Vargod vänta."
#: src/bin/e_module.c:113
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas<br>Ingen modul med namnet %s kunde "
"hittas i<br>sökvägarna för moduler.<br>"
#: src/bin/e_module.c:117 src/bin/e_module.c:130 src/bin/e_module.c:159
msgid "Error loading Module"
msgstr "Fel vid öppnandet av modul"
#: src/bin/e_module.c:124 src/bin/e_module.c:153
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Det blev fel när modulen %s skulle laddas.<br>Den fulständiga sökvägen till "
"denna modul är:<br> %s<br>Felet som rapporterades är:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:158
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modulen innehåller inte alla nödvändiga funktioner"
#: src/bin/e_module.c:174
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Modul API Fel<br>Fel vid initiering av modul: %s<br>Den kräver minst version "
"%i av modul API<br>Versionen på API som rapporteras av Enlightenment är: %i."
"<br>"
#: src/bin/e_module.c:179
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s modul"
#: src/bin/e_module.c:437
msgid "About..."
msgstr "Om..."
#: src/bin/e_module.c:441 src/bin/e_int_config_modules.c:286
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: src/bin/e_module.c:522
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Vill du stänga av denna modulen?<br>"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"
#: src/bin/e_utils.c:276
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Kan inte avsluta - odödliga fönster"
#: src/bin/e_utils.c:277
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Några fönster är kvarlämnade med livslängdslås. Detta betyder "
"att<br>Enlightenment inte tillåter sig själv att avsluta förrän dessa "
"fönster<br>är stängda eller livslängdslåset är borttaget.<br>"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:49
msgid "Wallpaper Settings"
msgstr "Bakgrundsinställningar"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:412 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:582
msgid "Personal Wallpapers"
msgstr "Personliga bakgrunder"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:414 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:463
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:584 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:633
#: src/bin/e_widget_fsel.c:203
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Gå upp en katalog"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:461 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:631
msgid "System Wallpapers"
msgstr "System bakgrunder"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:510 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:680
msgid "Use Theme Wallpaper"
msgstr "Använd temats bakgrund"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:517 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:687
msgid "Picture..."
msgstr "Bild..."
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:520 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:690
msgid "Gradient..."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:704
msgid "Where to place the Wallpaper"
msgstr "Var ska bakgrunden användas"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:708
msgid "All Desktops"
msgstr "Alla skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:710
msgid "This Desktop"
msgstr "Detta skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:712
msgid "This Screen"
msgstr "Denna skärm"
#: src/bin/e_winlist.c:130
msgid "Select a window"
msgstr "Välj ett fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:145
msgid "Display"
msgstr "Visa"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:146
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr "Visa geometriinformation när fönster flyttas eller ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:202
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animera växling mellan skuggat och oskuggat fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:152
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:217
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Automatisk placering av nya fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:154
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:219
msgid "Smart Placement"
msgstr "Smart placering"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:156
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:221
msgid "Don't hide Gadgets"
msgstr "Dölj inte moduler"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:158
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:223
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Placera vid muspekaren"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:160
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:225
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Placera manuellt med musen"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:187
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Flytta fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:188
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:195
msgid "Display information"
msgstr "Visa geometriinformation"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:190
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Följ fönstret när det flyttas"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:194
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Fönsterstorlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:197
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Följ fönstret när det ändrar storlek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:201
msgid "Window Shading"
msgstr "Skymma fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:204 src/bin/e_int_config_menus.c:156
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:207
msgid "Linear"
msgstr "Linjär"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:209
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Mjuk acceleration och deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:211
msgid "Accelerate"
msgstr "Accelerera"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:213
msgid "Decelerate"
msgstr "Deacceleration"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:229
msgid "Window Frame"
msgstr "Fönsterram"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:230
msgid "Use application provided icon instead"
msgstr "Använd applikationens egen ikon"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:135
#: src/bin/e_int_config_menus.c:149
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Övriga inställningar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:167
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Höj fönster under musen automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:138
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "När fönster flyttas eller ändrar storlek, gör då motstånd vid gränser"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:142
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Maximeringspolicy"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:146
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:196
msgid "Smart expansion"
msgstr "Expandera smart"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:198
msgid "Expand the window"
msgstr "Expandera fönstret"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:150
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:200
msgid "Fill available space"
msgstr "Fyll allt tillgängligt utrymme"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Autoraise"
msgstr "Autohöj"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:169
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Fördröjning innan höjning"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:171
#: src/bin/e_int_config_desks.c:207
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:175
msgid "Resistance"
msgstr "Resistens"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Motstå att flytta eller ändra storlek på fönster över hinder"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Resistens mellan fönster:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:180
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
#: src/bin/e_int_config_menus.c:141 src/bin/e_int_config_menus.c:145
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Resistens vid kanten på skärmen:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Resistens för skrivbordsmoduler"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:204
msgid "Both directions"
msgstr "Båda riktningar"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:206
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontalt"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:208
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikalt"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:211
msgid "Allow window manipulation"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:216
msgid "Raise Window"
msgstr "Höj fönster"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:217
msgid "Raise when starting to move or resize"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:219
msgid "Raise when clicking to focus"
msgstr "Höj vid klick för fokus"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:46
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:158 src/bin/e_int_config_desks.c:186
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Antal skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:161 src/bin/e_int_config_desks.c:163
#: src/bin/e_int_config_desks.c:189 src/bin/e_int_config_desks.c:191
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:101 src/bin/e_int_config_exebuf.c:105
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:145 src/bin/e_int_config_exebuf.c:149
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:394
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:168 src/bin/e_int_config_desks.c:196
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Skrivbordsbyte med mus"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:169
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:198
msgid "Flip when moving mouse to the screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när musen kommer till kanten på skärmen"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:201
msgid "Flip when dragging objects to the screen edge"
msgstr "Byt skrivbord när objekt dras till kanten på skärmen"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:204
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Tid innan skrivbordet byts:"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:210
msgid "Wrap desktops around when flipping"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:33 src/bin/e_int_config_cursor.c:93
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:142
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95 src/bin/e_int_config_cursor.c:144
msgid "Use Enlightenment Cursor"
msgstr "Använd E-muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:97 src/bin/e_int_config_cursor.c:146
msgid "Use X Cursor"
msgstr "Använd X muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:148
msgid "Cursor Size"
msgstr "Storlek på muspekare"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:150
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr "%1.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:39 src/bin/e_int_config_menus.c:88
#: src/bin/e_int_config_menus.c:129
msgid "Menu Settings"
msgstr "Meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:89 src/bin/e_int_config_menus.c:130
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Visa namn i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:91 src/bin/e_int_config_menus.c:132
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Visa kommentar i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93 src/bin/e_int_config_menus.c:134
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Visa allmän information i meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:138
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Rulla automatisk"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:139
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:143
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Muspekar marginal för Rulla automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:150
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Hastighet för att rulla meny"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:152
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0f pixlar/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr "Tröskelvärde för snabb musrörelse"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:158
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr "Tidsgräns för klicka och drag"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:160
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduler"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:281
msgid "Module State"
msgstr "Modulstatus"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:291
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:299
msgid "Module Actions"
msgstr "Modulhändelser"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:300 src/bin/e_int_config_shelf.c:72
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:304
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Prestanda"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:84
#: src/bin/e_int_config_performance.c:116 src/bin/e_int_config_winlist.c:121
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:98 src/bin/e_int_config_exebuf.c:142
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:94 src/modules/pager/e_mod_config.c:75
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänt"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:85
#: src/bin/e_int_config_performance.c:117
msgid "Framerate"
msgstr "Bildhastighet"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
#: src/bin/e_int_config_performance.c:119
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr "%1.0f bps"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:123
msgid "Cache Settings"
msgstr "Buffertinställningar"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:124
msgid "Cache Flush Interval"
msgstr "Intervall för att tömma buffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:126 src/bin/e_int_config_desklock.c:268
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:460
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekunder"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:129
msgid "Size Of Font Cache"
msgstr "Storlek på teckensnittsbuffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:131
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr "%1.1f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:134
msgid "Size Of Image Cache"
msgstr "Storlek på bildbuffert"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:136
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:139
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
msgstr "Antal Edje filer att buffra"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:141
#, c-format
msgid "%1.0f files"
msgstr "%1.0f filer"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:144
msgid "Number Of Edje Collections To Cache"
msgstr "Antal Edje kollektioner att buffra"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:146
#, c-format
msgid "%1.0f collections"
msgstr "%1.0f kollektioner"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:47
msgid "Theme Selector"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:167 src/bin/e_int_config_startup.c:171
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:590
msgid "Personal"
msgstr "Personlig"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:177 src/bin/e_int_config_startup.c:181
msgid "System"
msgstr "System"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:184 src/bin/e_int_config_startup.c:188
msgid "Other"
msgstr "Andra"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:122
msgid "Show iconified windows"
msgstr "Visa minimerade fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:124
msgid "Show windows from other desks"
msgstr "Visa fönster från andra skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:126
msgid "Show windows from other screens"
msgstr "Visa fönster från andra skärmar"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:130 src/bin/e_int_config_winlist.c:202
msgid "Selection Settings"
msgstr "Bläddringsinställningar"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:131 src/bin/e_int_config_winlist.c:203
msgid "Focus window while selecting"
msgstr "Ge fönster fokus vid val"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133 src/bin/e_int_config_winlist.c:205
msgid "Raise window while selecting"
msgstr "Höj fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:135 src/bin/e_int_config_winlist.c:207
msgid "Warp mouse to window while selecting"
msgstr "Flytta musen"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:137 src/bin/e_int_config_winlist.c:209
msgid "Uncover windows while selecting"
msgstr "Ta fram fönster"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:139 src/bin/e_int_config_winlist.c:211
msgid "Jump to desk while selecting"
msgstr "Hoppa till skrivbord"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:143 src/bin/e_int_config_winlist.c:215
msgid "Warp Settings"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:144 src/bin/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Warp At End"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:148 src/bin/e_int_config_winlist.c:224
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:109 src/bin/e_int_config_exebuf.c:153
msgid "Scroll Settings"
msgstr "Rulla"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:149 src/bin/e_int_config_winlist.c:225
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:110 src/bin/e_int_config_exebuf.c:154
msgid "Scroll Animate"
msgstr "Animera rullning"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:218
msgid "Warp Speed"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:220 src/bin/e_int_config_winlist.c:229
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:236 src/bin/e_int_config_winlist.c:240
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:158 src/bin/e_int_config_exebuf.c:165
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:169
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:227 src/bin/e_int_config_exebuf.c:156
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Rullningshastighet"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:233 src/bin/e_int_config_exebuf.c:162
msgid "Position Settings"
msgstr "Position"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:234 src/bin/e_int_config_exebuf.c:163
msgid "X-Axis Alignment"
msgstr "X-axel"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:238 src/bin/e_int_config_exebuf.c:167
msgid "Y-Axis Alignment"
msgstr "Y-axel"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:244 src/bin/e_int_config_exebuf.c:173
msgid "Size Settings"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:245 src/bin/e_int_config_exebuf.c:174
msgid "Minimum Width"
msgstr "Minimum bredd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:247 src/bin/e_int_config_winlist.c:251
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:255 src/bin/e_int_config_winlist.c:259
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:176 src/bin/e_int_config_exebuf.c:180
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:184 src/bin/e_int_config_exebuf.c:188
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:249 src/bin/e_int_config_exebuf.c:178
msgid "Minimum Height"
msgstr "Minimun höjd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:253 src/bin/e_int_config_exebuf.c:182
msgid "Maximum Width"
msgstr "Maximal bredd"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:257 src/bin/e_int_config_exebuf.c:186
msgid "Maximum Height"
msgstr "Maximal höjd"
#: src/bin/e_apps_error.c:37
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Programexekveringsfel"
#: src/bin/e_apps_error.c:49
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s stannade oväntat."
#: src/bin/e_apps_error.c:55
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:62
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:64
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:68
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:71
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:74
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:77
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:80
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:83
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:86
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:89
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i"
msgstr ""
#: src/bin/e_apps_error.c:220 src/bin/e_apps_error.c:289
#: src/bin/e_apps_error.c:295
msgid "Error Logs"
msgstr "Felloggar"
#: src/bin/e_apps_error.c:225 src/bin/e_apps_error.c:296
msgid "There was no error message."
msgstr "Det finns inget felmeddelande."
#: src/bin/e_apps_error.c:229 src/bin/e_apps_error.c:303
msgid "Save This Message"
msgstr "Spara detta meddelande"
#: src/bin/e_apps_error.c:254
msgid "Error Information"
msgstr "Felinformation"
#: src/bin/e_apps_error.c:262
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Signalinformation"
#: src/bin/e_apps_error.c:273 src/bin/e_apps_error.c:279
msgid "Output Data"
msgstr "Utdata"
#: src/bin/e_apps_error.c:280
msgid "There was no output."
msgstr "Det finns ingen utdata."
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:87
msgid "Select a Picture..."
msgstr "Välj en bild..."
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:131
msgid "Fill and Stretch Options"
msgstr "Inställningar för fyll och sträck"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:133
msgid "Stretch"
msgstr "Sträck"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:135
msgid "Center"
msgstr "Centrera"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:137
msgid "Tile"
msgstr "Sida vid sida"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:139
msgid "Within"
msgstr "Inom"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:141
msgid "Fill"
msgstr "Fyll"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:145
msgid "File Quality"
msgstr "Filkvalitet"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:146
#, c-format
msgid "%3.0f%%"
msgstr "%3.0f%%"
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:148
msgid "Perfect"
msgstr "Perfekt"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:35
msgid "Startup Settings"
msgstr "Uppstart"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:116
msgid "Show Splash Screen At Boot"
msgstr "Visa animation vid start"
#: src/bin/e_gadcon.c:996
msgid "Plain"
msgstr "Enkel"
#: src/bin/e_gadcon.c:1005
msgid "Inset"
msgstr "Infälld"
#: src/bin/e_gadcon.c:1022
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Rulla innehåll automatiskt"
#: src/bin/e_gadcon.c:1029
msgid "Able to be resized"
msgstr "Storlek kan ändras"
#: src/bin/e_gadcon.c:1039
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Ta bort denna modul"
#: src/bin/e_gadcon.c:1401
msgid "Stop editing"
msgstr "Sluta redigera"
#: src/bin/e_int_config_display.c:107
#, c-format
msgid ""
"Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not."
"<br>If you do not press a button, the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz "
"will be restored in %d seconds."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:116
#, c-format
msgid ""
"Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not."
"<br>If you do not press a button, the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz "
"will be restored <hilight>IMMEDIATELY</hilight>."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:166
msgid "Resolution change"
msgstr "Ändra upplösning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:195
msgid "Display Settings"
msgstr "Bildskärm"
#: src/bin/e_int_config_display.c:350
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:358
msgid "Restore on login"
msgstr "Återställ vid inloggning"
#: src/bin/e_int_config_display.c:379
msgid "Missing Features"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:380
msgid ""
"Your X Display Server is missing support for<br>The <hilight>XRandr</"
"hilight> (X Resize and Rotate) extension.<br>You cannot change screen "
"resolutions without<br>The support of this extension. It could also "
"be<br>That at the time <hilight>ecore</hilight> was built there<br>was no "
"XRandr support detected."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_display.c:451
msgid "Rotation"
msgstr "Rotation"
#: src/bin/e_int_config_display.c:473
msgid "Mirroring"
msgstr "Spegla"
#: src/bin/e_shelf.c:782 src/bin/e_int_shelf_config.c:59
msgid "Shelf Configuration"
msgstr "Panelkonfiguration"
#: src/bin/e_shelf.c:788
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Sluta flytta/ändra storlek på moduler"
#: src/bin/e_shelf.c:790
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Flytta/ändra storlek på moduler"
#: src/bin/e_shelf.c:795
msgid "Configure Shelf Contents"
msgstr "Konfigurera panelens innehåll"
#: src/bin/e_shelf.c:800
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Ta bort denna panel"
#: src/bin/e_shelf.c:866 src/bin/e_int_config_shelf.c:238
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort denna panelen?"
#: src/bin/e_shelf.c:867
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr ""
"Du har valt ta bort denna panelen.<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"den?"
#: src/bin/e_desklock.c:172
msgid "Lock Failed"
msgstr "Kan inte låsa"
#: src/bin/e_desklock.c:173
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:259
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Ange ditt lösenord för att låsa upp"
#: src/bin/e_desklock.c:552
msgid "Authentication System Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:553
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:9
msgid "Choose a Key"
msgstr "Välj en tangent"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:11
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:556
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:712
msgid "Action"
msgstr "Händelse"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:12
msgid "<None>"
msgstr "<Ingen>"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:13
msgid "Please press key sequence,<br>or <hilight>Escape</hilight> to abort"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:19
msgid "Unsorted"
msgstr "Osorterat"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:20
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:686
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:315
msgid "Key Binding Settings"
msgstr "Inställningar för kortkommandon"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:612
msgid "Add Key"
msgstr "Lägg till"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:621
msgid "Remove Key"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:633
msgid "Binding Context"
msgstr "Omgivning"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:638
msgid "Any"
msgstr "Någon"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:643
msgid "Border"
msgstr "Ram"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:648 src/modules/ibox/e_mod_config.c:109
msgid "Zone"
msgstr "Zon"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:654
msgid "Container"
msgstr "Behållare"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:659
msgid "Manager"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:670
msgid "Win List"
msgstr "Fönsterlista"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:675
msgid "Popup"
msgstr "Popup"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:680 src/bin/e_int_config_fonts.c:399
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:695
msgid "Key & Action"
msgstr "Tangent & händelse"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:697
msgid "Binding"
msgstr "Genväg"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:700
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:715
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:726
msgid ":"
msgstr ":"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:723
msgid "Parameters"
msgstr "Parametrar"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1080
#, c-format
msgid ""
"You requested to delete \"%s\" keybinding.<br><br>Are you sure you want to "
"delete it?"
msgstr ""
"Du har valt att ta bort kortkommandot \"%s\".<br><br>Är du säker på att du "
"vill ta bort det?"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1085
msgid "Delete?"
msgstr "Ta bort?"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1134
msgid "CTRL"
msgstr "CTRL"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1140
msgid "ALT"
msgstr "ALT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1147
msgid "SHIFT"
msgstr "SHIFT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1154
msgid "WIN"
msgstr "WIN"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1288
msgid "Binding Key Sequence"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1410
#, c-format
msgid ""
"The binding key sequence, that you choose, is already used by<br><hilight>%"
"s</hilight> action.<br>Please choose another binding key sequence."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1416
msgid "Binding Key Error"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:42
msgid "Exebuf Settings"
msgstr "Exebuf inställningar"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:99 src/bin/e_int_config_exebuf.c:143
msgid "Maximum Number Of Matched Eaps To List"
msgstr "Maximalt antal Eaps i lista"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:103 src/bin/e_int_config_exebuf.c:147
msgid "Maximum Number Of Matched Exes To List"
msgstr "Maximalt antal Exes i lista"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:34
msgid "Config Dialog Settings"
msgstr "Konfigurationsdialog"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:85 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:121
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Standardläge för dialoger"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:88 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:124
msgid "Basic Mode"
msgstr "Enkelt"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:90 src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:126
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Avancerat"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:102
msgid "Desktop Lock Settings"
msgstr "Skrivbordslås"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:218 src/bin/e_int_config_desklock.c:405
msgid "Password Type"
msgstr "Lösenordstyp"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:222 src/bin/e_int_config_desklock.c:409
msgid "Use my login password"
msgstr "Använd mitt inloggningslösenord"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:226 src/bin/e_int_config_desklock.c:413
msgid "Personalized password"
msgstr "Personligt lösenord"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:233 src/bin/e_int_config_desklock.c:420
msgid "Personalized Password:"
msgstr "Personligt lösenord:"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:244 src/bin/e_int_config_desklock.c:431
msgid "Show password"
msgstr "Visa lösenord"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:254 src/bin/e_int_config_desklock.c:445
msgid "Automatic Locking"
msgstr "Automatisk lås"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:257 src/bin/e_int_config_desklock.c:449
msgid "Enable screensaver"
msgstr "Aktivera skärmsläckare"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:261 src/bin/e_int_config_desklock.c:453
msgid "Lock when the screensaver starts"
msgstr "Lås när skärmsläckaren startar"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:265 src/bin/e_int_config_desklock.c:457
msgid "Time until screensaver starts"
msgstr "Tid innan skärmsläckare startar"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:370
msgid "Login Box Settings"
msgstr "Inloggningsruta"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:373
msgid "Show on all screen zones"
msgstr "Visa på alla skärmområde"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:380
msgid "Show on current screen zone"
msgstr "Visa på aktuellt skärmområde"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:387
msgid "Show on screen zone #:"
msgstr "Visa på skärmområde #:"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:532
msgid "Theme Backgrounds"
msgstr "Bakgrund från tema"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:541
msgid "Theme Desklock Background"
msgstr "Bakgrund från tema"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:573
msgid "Theme Background"
msgstr "Bakgrund från tema"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:37
msgid "Font Hinting Settings"
msgstr "Typsnittshinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:93
msgid "Bytecode Hinting"
msgstr "Bytecode hinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:98
msgid "Automatic Hinting"
msgstr "Automatisk hinting"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:103
msgid "No Hinting"
msgstr "Ingen hinting"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:38
msgid "Window Manager"
msgstr "Fönsterhanterare"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:39
msgid "Title Bar"
msgstr "Namnlist"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:40
msgid "Menu Item"
msgstr "Menyobjekt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:41
msgid "Textblock Plain"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:42
msgid "Textblock Light"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:43
msgid "Textblock Big"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:44
msgid "Move Text"
msgstr "Flytta text"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:45
msgid "Resize Text"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:46
msgid "Winlist Title"
msgstr "Fönstertitel"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:47
msgid "Configure Heading"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:48
msgid "About Title"
msgstr "Om titel"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:49
msgid "About Version"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:50
msgid "About Text"
msgstr "Om text"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:51
msgid "Desklock Title"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:52
msgid "Desklock Password"
msgstr "Skrivbordslösenord"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:53
msgid "Dialog Error"
msgstr "Fel dialog"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:54
msgid "Exebuf Command"
msgstr "Kör kommando"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:55
msgid "Splash Title"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:56
msgid "Splash Text"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:57
msgid "Splash Version"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:59
msgid "Widget"
msgstr "Skrivbordsprogram"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:60
msgid "Frame"
msgstr "Ram"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:61
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:62
msgid "Buttons"
msgstr "Knappar"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:63
msgid "Slider"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:64
msgid "Radio Buttons"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:65
msgid "Check Buttons"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:66
msgid "Text List Item"
msgstr "Textlistobjekt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:67
msgid "List Item"
msgstr "Listobjekt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:68
msgid "List Header"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:70
msgid "EFM"
msgstr "EFM"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:71
msgid "Typebuf"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:74
msgid "Module"
msgstr "Module"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:75 src/bin/e_int_shelf_config.c:374
msgid "Small"
msgstr "Små"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:77 src/bin/e_int_shelf_config.c:378
msgid "Large"
msgstr "Stora"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:78
msgid "Small Styled"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:79
msgid "Normal Styled"
msgstr "Normal stil"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:80
msgid "Large Styled"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:132
msgid "Font Settings"
msgstr "Inställningar för typsnitt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:305
msgid "Font Class Configuration"
msgstr "Fontklass"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:348
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:361
msgid "Font Size"
msgstr "Storlek"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:367
#, c-format
msgid "%2.1f pixels"
msgstr "%2.1f pixlar"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:374
msgid "Enable Font Class"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:384
msgid "Hinting"
msgstr "Hinting"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:389
msgid "Bytecode"
msgstr "Bytecode"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:394 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:214
msgid "Automatic"
msgstr "Automatiskt"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:406
msgid "Font Fallbacks"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:409
msgid "Fallback Name"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:424
msgid "Enable Fallbacks"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_paths.c:63
msgid "Search Path Configuration"
msgstr "Konfiguration av sökvägar"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:72
msgid "Data"
msgstr "Data"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:74
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:78
msgid "Themes"
msgstr "Teman"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:80
msgid "Init"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_paths.c:86
msgid "Backgrounds"
msgstr "Bakgrunder"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:88
msgid "Input Methods"
msgstr "Inmatningsmetoder"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:90
msgid "Messages"
msgstr "Meddelande"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:175
msgid "E Paths"
msgstr "E Sökvägar"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:196
msgid "Default Directories"
msgstr "Standardkataloger"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:203
msgid "User Defined Directories"
msgstr "Användardefinierade kataloger"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:205
msgid "New Directory"
msgstr "Ny katalog"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:354 src/bin/e_int_shelf_config.c:417
msgid "Layout"
msgstr "Placering"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:372
msgid "Tiny"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:376 src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:119
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:380
msgid "Huge"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:386 src/bin/e_int_shelf_config.c:491
msgid "Configure Contents..."
msgstr "Konfigurera innehåll..."
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:409
msgid "Above Everything"
msgstr "Alltid överst"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:411
msgid "Below Windows"
msgstr "Under fönster"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:413
msgid "Below Everything"
msgstr "Alltid nederst"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:450
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr "Annpassa storlek efter innehåll"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:454
msgid "Shelf Size"
msgstr "Panelens storlek"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:456
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixlar"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:460
msgid "Styles"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:57
msgid "Move Up"
msgstr "Flytta upp"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:66
msgid "Move Down"
msgstr "Flytta ner"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:101 src/bin/e_int_config_shelf.c:68
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:105
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:109
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:34
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Panelinställningar"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:60
msgid "Configured Shelves"
msgstr "Befintliga paneler"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:234
#, c-format
msgid ""
"You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this "
"shelf?"
msgstr ""
"Du har valt att ta bort \"%s\".<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"dennapanelen?"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:40
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Panelens innehåll"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:209
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Tillgängliga moduler"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:219
msgid "Add Gadget"
msgstr "Lägg till"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:226
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Valda moduler"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:235
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Ta bort"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:313
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:316
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:317
msgid "Class"
msgstr "Klass"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:318
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikonnamn"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:319
msgid "Machine"
msgstr "Maskin"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:320
msgid "Role"
msgstr "Roll"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:322
msgid "Minimum Size"
msgstr "Minimal storlek"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:323
msgid "Maximum Size"
msgstr "Maximal storlek"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:324
msgid "Base Size"
msgstr "Grundstorlek"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:325
msgid "Resize Steps"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:327
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Proportion"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:328
msgid "Initial State"
msgstr "Initialt tillstånd"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:329
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:330
msgid "Window ID"
msgstr "Fönster ID"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:331
msgid "Window Group"
msgstr "Fönstergrupp"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:332
msgid "Transient For"
msgstr "Transience för"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:333
msgid "Client Leader"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:334
msgid "Gravity"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:335
msgid "Command"
msgstr "Kommando"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:337
msgid "Take Focus"
msgstr "Ta fokus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:338
msgid "Accepts Focus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:339
msgid "Urgent"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:340
msgid "Request Delete"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_prop.c:341
msgid "Request Position"
msgstr "Begär position"
#: src/bin/e_fm.c:781
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i filer"
#: src/bin/e_entry_dialog.c:70
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:135
msgid "Battery"
msgstr "Batteri"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:300
msgid ""
"Battery Running Low<br>Your battery is running low.<br>You may wish to "
"switch to an AC source."
msgstr ""
"Batterinivå låg<br>Ditt batteri börjar ta slut. Du bör byta till nätdrift."
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:346
msgid "NO INFO"
msgstr "Ingen info"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:521 src/modules/battery/e_mod_main.c:834
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:988
msgid "NO BAT"
msgstr "Inget batteri"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:545 src/modules/battery/e_mod_main.c:1013
msgid "BAD DRIVER"
msgstr "Fel drivrutin"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:569 src/modules/battery/e_mod_main.c:870
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1037
msgid "FULL"
msgstr "Fullt"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:630 src/modules/battery/e_mod_main.c:1098
msgid "High"
msgstr "Hög"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:634 src/modules/battery/e_mod_main.c:1102
msgid "Low"
msgstr "Låg"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:638 src/modules/battery/e_mod_main.c:1106
msgid "Danger"
msgstr "Fara"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:642 src/modules/battery/e_mod_main.c:1110
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1277
msgid "Charging"
msgstr "Laddar"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1433
msgid "Enlightenment Battery Module"
msgstr "Enlightenment batterimodul"
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:1434
msgid ""
"A basic battery meter that uses either<hilight>ACPI</hilight> or "
"<hilight>APM</hilight><br>on Linux to monitor your battery and AC power "
"adaptor<br>status. This will work under Linux and FreeBSD and is only<br>as "
"accurate as your BIOS or kernel drivers."
msgstr ""
"En enkel batterimätare som antingen använder<hilight>ACPI</hilight> eller "
"<hilight>APM</hilight><br>på Linux för att övervaka ditt batteri och din "
"nätdels <br>status. Detta fungerar under Linux och FreeBSD och är "
"endast<br>lika exakt som ditt BIOS eller din kärnas drivrutiner."
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:37
msgid "Battery Monitor Configuration"
msgstr "Batterikonfiguration"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:78
msgid "Basic Settings"
msgstr "Grundinställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:79
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:113
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Visa varning vid låg batteri nivå"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:105
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:107
msgid "Check battery every:"
msgstr "Kontrollera batteri varje:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:110 src/modules/pager/e_mod_config.c:108
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:298
#, c-format
msgid "%1.1f seconds"
msgstr "%1.1f sekunder"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:116
msgid "Alert when battery is down to:"
msgstr "Varna när batteri nivån är nere på:"
#: src/modules/battery/e_mod_config.c:119
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr "%1.0f minuter"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:90
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:150
msgid "Enlightenment Clock Module"
msgstr "Enlightenment·klockmodul"
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:151
msgid "A simple module to give E17 a clock."
msgstr "En enkel klockmodul till E17"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:129
msgid "Cpufreq"
msgstr "Cpufreq"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:169
msgid "Fast (0.5 sec)"
msgstr "Snabb (0,5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:176
msgid "Medium (1 sec)"
msgstr "Medium (1 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:183
msgid "Normal (2 sec)"
msgstr "Normal (2 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:190
msgid "Slow (5 sec)"
msgstr "Långsam (5 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:197
msgid "Very Slow (30 sec)"
msgstr "Väldigt långsam (30 sek)"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:212
msgid "Manual"
msgstr "Manuellt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:216
msgid "Lower Power Automatic"
msgstr "Sänk hastighet automatiskt"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:218
msgid "Minimum Speed"
msgstr "Minsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:220
msgid "Maximum Speed"
msgstr "Högsta hastighet"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:242
#, c-format
msgid "%i MHz"
msgstr "%i Mhz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:244
#, c-format
msgid "%i.%i GHz"
msgstr "%i.%i Ghz"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:261
msgid "Time Between Updates"
msgstr "Tid mellan uppdateringar"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:267
msgid "Restore CPU Power Policy"
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:273
msgid "Set CPU Power Policy"
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:280
msgid "Set CPU Speed"
msgstr "Ställ hastighet på CPU"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:329
msgid ""
"There was an error trying to set the<br>cpu frequency governor via the "
"module's<br>setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvens<br>governor via modulens setfreq "
"verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:355
msgid ""
"Your kernel does not support setting the<br>CPU frequency at all. You may be "
"missing<br>Kernel modules or features, or your CPU<br>simply does not "
"support this feature."
msgstr ""
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:375
msgid ""
"There was an error trying to set the<br>cpu frequency setting via the "
"module's<br>setfreq utility."
msgstr ""
"Fel vid försök att ställa CPU frekvensens<br>inställningar via modulens "
"setfreq verktyg."
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:940
msgid "CPU Frequency Controller Module"
msgstr "CPU frekvenskontrollmodul"
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:941
msgid ""
"A simple module to control the frequency of the system CPU.<br>This is "
"especially useful to save power on laptops."
msgstr ""
"En enkel modul för att kontrollera frekvensen på din system CPU.<br>Det är "
"speciellt användbart på Laptops för att spara ström."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:157
msgid "Enlightenment Dropshadow Module"
msgstr "Enlightenment skuggkastingsmodul"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:158
msgid ""
"This is the dropshadow module that allows dropshadows to be cast<br>on the "
"desktop background - without special X-Server extensions<br>or hardware "
"acceleration."
msgstr ""
"Detta är skuggkastinings modulen som gör skuggor på<br>skrivbordsbakgrunden "
"- utan speciella X server tilllägg eller<br>hårdvaruacceleration."
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:36
msgid "Dropshadow Configuration"
msgstr "Inställningar för skuggkastning"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:101
msgid "Quality"
msgstr "Kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:104
msgid "High Quality"
msgstr "Hög kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:106
msgid "Medium Quality"
msgstr "Mellan kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:108
msgid "Low Quality"
msgstr "Låg kvalitet"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:112
msgid "Blur Type"
msgstr "Kant typ"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:115
msgid "Very Fuzzy"
msgstr "Mycket oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:117
msgid "Fuzzy"
msgstr "Oklar"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:121
msgid "Sharp"
msgstr "Hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:123
msgid "Very Sharp"
msgstr "Väldigt hård"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:127
msgid "Shadow Distance"
msgstr "Skuggans avstånd"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:130
msgid "Very Far"
msgstr "Väldigt avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:132
msgid "Far"
msgstr "Avlägsen"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:134
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:138
msgid "Near"
msgstr "Nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:136
msgid "Very Near"
msgstr "Väldigt nära"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:140
msgid "Underneath"
msgstr "Underliggande"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:144
msgid "Shadow Darkness"
msgstr "Skuggans kontrast"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:147
msgid "Very Dark"
msgstr "Väldigt mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:149
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:151
msgid "Light"
msgstr "Ljus"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:153
msgid "Very Light"
msgstr "Väldigt ljus"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:221
msgid "IBar"
msgstr "IBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:900
msgid "Change Icon Properties"
msgstr "Ändra ikonegenskaper"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:905
msgid "Remove Icon"
msgstr "Ta bort ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1208
msgid "Cannot add icon"
msgstr "Kan inte lägga till ikon"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1210
msgid ""
"You tried to drop an icon of an application that<br>does not have a matching "
"application file.<br><br>The icon cannot be added to IBar."
msgstr ""
"Du försökte att släppa en ikon av ett program<br>som inte har någon "
"matchande applikations fil.<br>Ikonen kan inte läggas till i IBar."
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1381
msgid "Enlightenment IBar Module"
msgstr "Enlightenment IBarmodul"
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1382
msgid ""
"This is the IBar Application Launcher bar module for Enlightenment.<br>It is "
"a first example module and is being used to flesh out several<br>interfaces "
"in Enlightenment 0.17.0. It is under heavy development,<br>so expect it to "
"<hilight>break often</hilight> and change as it improves."
msgstr ""
"Detta är IBar applikations startar modulen till Enlightenment.<br>Det är ett "
"första exempel på hur moduler använder olika gränssnitt<br>i "
"Enlightenment·0.17.0. Den är under kraftig utveckling så du kan<br>förvänta "
"dig att den <hilight>går sönder ofta</hilight> och att den ändrar sig mycket."
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:52
msgid "IBar Configuration"
msgstr "IBar konfiguration"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:95
msgid "Selected Bar Source"
msgstr "Välj källa"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:112
msgid "Icon Labels"
msgstr "Ikonbeskrivning"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:113 src/modules/ibox/e_mod_config.c:95
msgid "Show Icon Label"
msgstr "Visa ikonens beskrivning"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:119
msgid "Display Eap Name"
msgstr "Visa Eap namn"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:123
msgid "Display Eap Comment"
msgstr "Visa Eap kommentar"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:127
msgid "Display Eap Generic"
msgstr "Visa Eap allmän information"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:158
msgid "Create new ibar source"
msgstr "Skapa ny källa till iBar"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:159
msgid "Enter a name for this new source"
msgstr "Ange namn för den nya källan"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:170
#, c-format
msgid ""
"You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this "
"bar source?"
msgstr ""
"Du har valt att ta bort \"%s\".<br><br>Är du säker på att du vill ta bort "
"denna källa?"
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:175
msgid "Are you sure you want to delete this bar source?"
msgstr " Är du säker på att du vill ta bort denna källa?"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:230
msgid "IBox"
msgstr "IBox"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:1417
msgid "Enlightenment IBox Module"
msgstr "Enlightenment IBoxmodul"
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:1418
msgid ""
"This is the IBox Iconified Application module for Enlightenment.<br>It will "
"hold minimized applications"
msgstr ""
"Detta är IBox applikation ikon modul till Enlightenment.<br>Den kommer att "
"innehålla minimerade applikationer."
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:51
msgid "IBox Configuration"
msgstr "IBox konfiguration"
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:98
msgid "Display Name"
msgstr "Visa namn"
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:100
msgid "Display Title"
msgstr "Visa titel"
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:102
msgid "Display Class"
msgstr "Visa klass"
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:104
msgid "Display Icon Name"
msgstr "Visa ikonnamn"
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:129
msgid "Show windows from all zones"
msgstr "Visa fönster från alla zoner"
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:134
msgid "Show windows from current zone"
msgstr "Visa fönster från aktuell zon"
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:143
msgid "Show windows from all desktops"
msgstr "Visa fönster från alla skrivbord"
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:148
msgid "Show windows from active desktop"
msgstr "Visa fönster från aktivt skrivbord"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:225
msgid "Pager"
msgstr "Sökare"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:1830
msgid "Enlightenment Pager Module"
msgstr "Enlightenment Sökarmodul"
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:1831
msgid "A pager module to navigate virtual desktops."
msgstr "En sökarmodul för att navigera i virtuella skrivbord."
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:37
msgid "Pager Configuration"
msgstr "Pager konfiguration"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:76 src/modules/pager/e_mod_config.c:104
msgid "Show Popup"
msgstr "Visa popup"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:98
msgid "Resistance to Dragging Windows:"
msgstr "Resistent mot att dra fönster:"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:99
#, c-format
msgid "%.0f px"
msgstr "%.0f px"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:103
msgid "Popup Settings"
msgstr "Popup inställningar"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:106
msgid "Popup Speed"
msgstr "Popup hastighet"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:102
msgid "Start"
msgstr "Start"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:256
msgid "Enlightenment Start Module"
msgstr "Enlightenment Startmodul"
#: src/modules/start/e_mod_main.c:257
msgid "Experimental Button module for E17"
msgstr "Experimentell Knappmodul för E17"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:106
msgid "Temperature"
msgstr "Temperatur"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:450
msgid "Enlightenment Temperature Module"
msgstr "Enlightenment Temeraturmodul"
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:451
msgid ""
"A module to measure the <hilight>ACPI Thermal sensor</hilight> on Linux."
"<br>It is especially useful for modern Laptops with high speed<br>CPUs that "