update catalan translation. Thanks to JoanColl

This commit is contained in:
Boris Faure 2015-03-30 23:50:37 +02:00
parent c328ba006e
commit 2eafc8af28
1 changed files with 226 additions and 200 deletions

426
po/ca.po
View File

@ -7,16 +7,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-15 14:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-28 17:15+0000\n"
"Last-Translator: JoanColl <Unknown>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-18 20:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-30 14:48+0100\n"
"Last-Translator: JoanColl <jcoll2@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-05 12:12+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-03-20 04:46+0000\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: src/bin/controls.c:247
msgid "Controls"
@ -36,9 +36,9 @@ msgstr "Divideix H"
#: src/bin/controls.c:277
msgid "Miniview"
msgstr ""
msgstr "Minivista"
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:956
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:950
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"
@ -55,9 +55,8 @@ msgid "About"
msgstr "Quant a"
#: src/bin/controls.c:315
#, fuzzy
msgid "Close Terminal"
msgstr "Tanca el terminal que tingui el focus"
msgstr "Tanca el terminal"
#: src/bin/about.c:56
#, c-format
@ -68,330 +67,352 @@ msgid ""
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els termminals han de ser avorrits?"
"<br><br>Aquest terminal es va escriure per Enlightenment, per utilitzar EFL "
"i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador de terminal "
"modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>"
"%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD detallada a sota:"
"<br><br>%s"
#: src/bin/keyin.c:530
#: src/bin/keyin.c:543
msgid "Scrolling"
msgstr "Desplaçament"
#: src/bin/keyin.c:531
#: src/bin/keyin.c:544
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Desplaça una pàgina amunt"
#: src/bin/keyin.c:532
#: src/bin/keyin.c:545
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Desplaça una pàgina avall"
#: src/bin/keyin.c:533
#: src/bin/keyin.c:546
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Desplaça una línia amunt"
#: src/bin/keyin.c:534
#: src/bin/keyin.c:547
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Desplaça una línia avall"
#: src/bin/keyin.c:536
#: src/bin/keyin.c:549
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Copia/Enganxa"
#: src/bin/keyin.c:537
#: src/bin/keyin.c:550
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Copia la selecció a la memòria intermèdia primària"
#: src/bin/keyin.c:538
#: src/bin/keyin.c:551
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Copia la selecció al porta-retalls"
#: src/bin/keyin.c:539
#: src/bin/keyin.c:552
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Enganxa la memòria intermèdia primària (ressaltat)"
#: src/bin/keyin.c:540
#: src/bin/keyin.c:553
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Enganxa el porta-retalls (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:542
#: src/bin/keyin.c:555
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Divisions/Pestanyes"
#: src/bin/keyin.c:543
#: src/bin/keyin.c:556
msgid "Focus to the previous terminal"
msgstr "Focus al terminal previ"
#: src/bin/keyin.c:544
#: src/bin/keyin.c:557
msgid "Focus to the next terminal"
msgstr "Focus al terminal següent"
#: src/bin/keyin.c:545
#: src/bin/keyin.c:558
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Divideix horitzontalment (nou a sota)"
#: src/bin/keyin.c:546
#: src/bin/keyin.c:559
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Divideix verticalment (nou a la dreta)"
#: src/bin/keyin.c:547
#: src/bin/keyin.c:560
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Crea una nova \"pestanya\""
#: src/bin/keyin.c:548
#: src/bin/keyin.c:561
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Tanca el terminal que tingui el focus"
#: src/bin/keyin.c:549
#: src/bin/keyin.c:562
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Mostra el commutador de \"pestanyes\""
#: src/bin/keyin.c:550
#: src/bin/keyin.c:563
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 1"
#: src/bin/keyin.c:551
#: src/bin/keyin.c:564
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 2"
#: src/bin/keyin.c:552
#: src/bin/keyin.c:565
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 3"
#: src/bin/keyin.c:553
#: src/bin/keyin.c:566
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 4"
#: src/bin/keyin.c:554
#: src/bin/keyin.c:567
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 5"
#: src/bin/keyin.c:555
#: src/bin/keyin.c:568
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 6"
#: src/bin/keyin.c:556
#: src/bin/keyin.c:569
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 7"
#: src/bin/keyin.c:557
#: src/bin/keyin.c:570
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 8"
#: src/bin/keyin.c:558
#: src/bin/keyin.c:571
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 9"
#: src/bin/keyin.c:559
#: src/bin/keyin.c:572
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 10"
#: src/bin/keyin.c:561
#: src/bin/keyin.c:574
msgid "Font size"
msgstr "Mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:562
#: src/bin/keyin.c:575
msgid "Font size up 1"
msgstr "Augmenta en 1 la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:563
#: src/bin/keyin.c:576
msgid "Font size down 1"
msgstr "Disminueix en 1 la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:564
#: src/bin/keyin.c:577
msgid "Display big font size"
msgstr "Mostra mida de tipus de lletra grossa"
#: src/bin/keyin.c:565
#: src/bin/keyin.c:578
msgid "Reset font size"
msgstr "Reinicia la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:567
#: src/bin/keyin.c:580
msgid "Actions"
msgstr "Accions"
#: src/bin/keyin.c:568
#: src/bin/keyin.c:581
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Commuta finestra a pantalla completa"
#: src/bin/keyin.c:582
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Mostra la vista petita de l'historial"
#: src/bin/keyin.c:569
#: src/bin/keyin.c:583
msgid "Display the command box"
msgstr "Mostra el quadre de comandes"
#: src/bin/main.c:328
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:853
msgid "Could not create window."
msgstr "No s'ha pogut crear la finestra"
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:864
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr "No s'ha pogut crear el giny de terminal"
#: src/bin/main.c:330
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler i altres"
#: src/bin/main.c:330
#: src/bin/main.c:332
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr ""
"L'emulador de terminal ha estat escrit amb les les biblioteques "
"d'Enlightenment Foundation."
#: src/bin/main.c:338
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:340
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr ""
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr "Comanda a executar. Per defecte a $SHELL (o passwd shell o /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:342
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr ""
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr "Canvia al directori per executar una ordre de terminal"
#: src/bin/main.c:344
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr ""
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr "Utilitza el tema edje o la trajectòria del fitxer de temes."
#: src/bin/main.c:346
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr ""
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr "Utilitza el fitxer com a fons de pantalla."
#: src/bin/main.c:348
msgid "Set window name."
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr ""
"Geometria del terminal que s'utilitzarà (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
#: src/bin/main.c:350
msgid "Set window role."
msgstr ""
msgid "Set window name."
msgstr "Anomena la finestra."
#: src/bin/main.c:352
msgid "Set window title."
msgstr ""
msgid "Set window role."
msgstr "Estableix el rol de la finestra."
#: src/bin/main.c:354
msgid "Set icon name."
msgstr ""
msgid "Set window title."
msgstr "Anomena la finestra."
#: src/bin/main.c:356
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr ""
msgid "Set icon name."
msgstr "Anomena la icona."
#: src/bin/main.c:358
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr "Estableix la font (NOM/TAMANY per escalable, NOM per mapa de bits."
#: src/bin/main.c:360
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page."
msgstr ""
"Divideix la finestra de terminal. 'v' per vertical i 'h' per horitzontal. Es "
"pot utilitzar diferents vegades. ex -S vhvv o --split hv Més informació "
"disponible a la pàgina man."
#: src/bin/main.c:363
#: src/bin/main.c:365
msgid "Set emotion module to use."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:366
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr ""
msgstr "Estableix el mòdul emotion que s'utilitzarà."
#: src/bin/main.c:368
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr ""
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr "Executa l'intèrpret d'ordres com a intèrpret d'ordres d'entrada."
#: src/bin/main.c:370
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr ""
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr "Estableix la reproducció de vídeo sense so"
#: src/bin/main.c:372
msgid "Set visual bell mode."
msgstr ""
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr "Estableix mode de cursor intermitent."
#: src/bin/main.c:374
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr ""
msgid "Set visual bell mode."
msgstr "Estableix mode visual de campana."
#: src/bin/main.c:376
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr ""
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr "Vés a mode de pantalla completa des de l'inici"
#: src/bin/main.c:378
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr ""
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr "Vés a mode minimitzat des de l'inici"
#: src/bin/main.c:380
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr ""
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr "Converteix a finestra sense vora"
#: src/bin/main.c:382
msgid "Become maximized from the start."
msgstr ""
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr "Esdevé una finestra de redirecció-sobreposició"
#: src/bin/main.c:384
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr ""
msgid "Become maximized from the start."
msgstr "Maximitzat des de l'inici"
#: src/bin/main.c:386
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr ""
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr "Terminology s'executa sense un gestor de finestres."
#: src/bin/main.c:388
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr ""
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr "No surtis quan el procés de comandes finalitzi."
#: src/bin/main.c:390
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr ""
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr "Força l'execució única si la multi-instància està habilitada."
#: src/bin/main.c:392
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr "Estableix TERM a 'xterm-256color' enlloc de 'xterm'."
#: src/bin/main.c:394
msgid "Highlight links."
msgstr ""
msgstr "Ressalta enllaços."
#: src/bin/main.c:421
#: src/bin/main.c:423
msgid "show program version."
msgstr ""
msgstr "mostra versió del programa."
#: src/bin/main.c:424
#: src/bin/main.c:426
msgid "show copyright."
msgstr ""
msgstr "mostra copyright."
#: src/bin/main.c:427
#: src/bin/main.c:429
msgid "show license."
msgstr ""
msgstr "mostra llicència."
#: src/bin/main.c:430
#: src/bin/main.c:432
msgid "show this message."
msgstr ""
msgstr "mostra aquest missatge"
#: src/bin/main.c:548 src/bin/miniview.c:38
#: src/bin/main.c:550 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut crear la connexió amb el domini '%s'."
#: src/bin/main.c:558
#: src/bin/main.c:560
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr ""
msgstr "No s'han pogut inicialitzar les dreceres de teclat"
#: src/bin/main.c:570
#: src/bin/main.c:572
msgid "Could not parse command line options."
msgstr ""
msgstr "No s'han interpretat les opcions de la línia de comandes"
#: src/bin/main.c:585
#: src/bin/main.c:587
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr ""
msgstr "l'opció %s requereix un argument"
#: src/bin/main.c:586
#: src/bin/main.c:588
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr ""
msgstr "s'han trobat opcions invàlides. Mireu --help."
#: src/bin/main.c:902
#: src/bin/main.c:908
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr ""
msgstr "s'ha trobat un paràmetre no vàlid a l'opció -S/--split. Mireu --help."
#: src/bin/media.c:723
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el mòdul emotion '%s'"
#: src/bin/media.c:1254 src/bin/termpty.c:357 src/bin/termpty.c:362
#: src/bin/termpty.c:366
#: src/bin/media.c:1244 src/bin/termpty.c:360 src/bin/termpty.c:365
#: src/bin/termpty.c:369
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr ""
msgstr "La funció %s ha fallat: %s"
#: src/bin/media.c:1350
#: src/bin/media.c:1340
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr ""
msgstr "La visualització multimèdia no està implementada"
#: src/bin/options_behavior.c:65
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr ""
msgstr "%d línies"
#: src/bin/options_behavior.c:148 src/bin/options.c:171
msgid "Behavior"
@ -399,19 +420,19 @@ msgstr "Comportament"
#: src/bin/options_behavior.c:176
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr ""
msgstr "Desplaça cap avall quan hi hagi nou contingut"
#: src/bin/options_behavior.c:177
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr ""
msgstr "Desplaça cap avall quan es premi una tecla"
#: src/bin/options_behavior.c:178
msgid "React to key presses"
msgstr ""
msgstr "Reacciona a pulsacions de tecla"
#: src/bin/options_behavior.c:179
msgid "Cursor blinking"
msgstr ""
msgstr "Parpelleig del cursor"
#: src/bin/options_behavior.c:180
msgid "Visual Bell"
@ -419,51 +440,51 @@ msgstr "Campana visual"
#: src/bin/options_behavior.c:181
msgid "Bell rings"
msgstr ""
msgstr "Sons d'avís sonor"
#: src/bin/options_behavior.c:182
msgid "Urgent Bell"
msgstr ""
msgstr "Avís sonor urgent"
#: src/bin/options_behavior.c:183
msgid "Active Links"
msgstr ""
msgstr "Enllaços actius"
#: src/bin/options_behavior.c:184
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr ""
msgstr "Múltiples instàncies, un procés"
#: src/bin/options_behavior.c:185
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr ""
msgstr "Estableix TERM a xterm-256colors"
#: src/bin/options_behavior.c:186
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr ""
msgstr "Fletxa enrera actua com Supr (enlloc de Retrocés)"
#: src/bin/options_behavior.c:187
msgid "Drag & drop links"
msgstr ""
msgstr "Enllaços de'arrossega i deixa anar"
#: src/bin/options_behavior.c:188
msgid "Start as login shell"
msgstr ""
msgstr "Inicia com a intèrpret d'ordres"
#: src/bin/options_behavior.c:189
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr ""
msgstr "Divisió de focus sota el ratolí"
#: src/bin/options_behavior.c:190
msgid "Gravatar integration"
msgstr ""
msgstr "Integració amb Gravatar"
#: src/bin/options_behavior.c:191
msgid "Show tabs"
msgstr ""
msgstr "Mostra les pestanyes"
#: src/bin/options_behavior.c:199
msgid "Always open at size:"
msgstr ""
msgstr "Obre sempre a mida:"
#: src/bin/options_behavior.c:209
msgid "Width:"
@ -475,17 +496,19 @@ msgstr "Alçada:"
#: src/bin/options_behavior.c:256
msgid "Scrollback:"
msgstr ""
msgstr "Desplaçament:"
#: src/bin/options_behavior.c:290
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr ""
msgstr "Temps d'animació de l'ampliació/intercanvi:"
#: src/bin/options_behavior.c:291
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
msgstr ""
"Estableix el temps de l'animació <br>durant els canvis,<br>que succeeixen "
"per dreceres de teclat, roda<br>de ratolí o altres accions"
#: src/bin/options_behavior.c:304 src/bin/options_behavior.c:305
#, c-format
@ -496,7 +519,7 @@ msgstr "%1.1f s"
msgid "Options"
msgstr "Opcions"
#: src/bin/options.c:166 src/bin/options_font.c:355
#: src/bin/options.c:166 src/bin/options_font.c:361
msgid "Font"
msgstr "Tipus de lletra"
@ -526,7 +549,7 @@ msgstr "Ajudants"
#: src/bin/options.c:174
msgid "Toolkit"
msgstr ""
msgstr "Joc d'eines"
#: src/bin/options.c:185
msgid "Temporary"
@ -582,7 +605,7 @@ msgstr "Normal"
#: src/bin/options_colors.c:195
msgid "Bright"
msgstr ""
msgstr "Brillant"
#: src/bin/options_colors.c:196
msgid "Normal 2"
@ -600,17 +623,17 @@ msgstr "Ús"
msgid "Reset"
msgstr "Reinicia"
#: src/bin/options_font.c:420
#: src/bin/options_font.c:426
msgid "Bitmap"
msgstr "Mapa de bits"
#: src/bin/options_font.c:460
#: src/bin/options_font.c:466
msgid "Standard"
msgstr "Estàndard"
#: src/bin/options_helpers.c:190
msgid "Inline if possible"
msgstr ""
msgstr "En línia si és possible"
#: src/bin/options_helpers.c:220
msgid "E-mail:"
@ -642,31 +665,31 @@ msgstr "Local (Tot):"
#: src/bin/options_keys.c:52
msgid "Ctrl+"
msgstr ""
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:53
msgid "Alt+"
msgstr ""
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:54
msgid "Shift+"
msgstr ""
msgstr "Maj+"
#: src/bin/options_keys.c:55
msgid "Win+"
msgstr ""
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:64
msgid "Delete"
msgstr ""
msgstr "Suprimeix"
#: src/bin/options_keys.c:252
msgid "Please press key sequence"
msgstr ""
msgstr "Premi la seqüència de tecles"
#: src/bin/options_keys.c:354
msgid "Key Bindings"
msgstr ""
msgstr "Dreceres de teclat"
#: src/bin/options_video.c:88
msgid "Translucent"
@ -679,15 +702,15 @@ msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_video.c:119
msgid "Audio muted"
msgstr ""
msgstr "Àudio silenciat"
#: src/bin/options_video.c:132
msgid "Audio visualized"
msgstr ""
msgstr "Es visualitza àudio"
#: src/bin/options_video.c:149
msgid "Video Engine:"
msgstr ""
msgstr "Motor de vídeo:"
#: src/bin/options_video.c:156
msgid "Automatic"
@ -699,11 +722,11 @@ msgstr "Cap"
#: src/bin/options_wallpaper.c:390
msgid "Source file is target file"
msgstr ""
msgstr "El fitxer origen és el fitxer destí"
#: src/bin/options_wallpaper.c:403
msgid "Picture imported"
msgstr ""
msgstr "S'ha importat la imatge"
#: src/bin/options_wallpaper.c:408
msgid "Failed"
@ -731,112 +754,115 @@ msgstr "Altres"
#: src/bin/options_wallpaper.c:496
msgid "Double click on a picture to import it"
msgstr ""
msgstr "Feu doble clic a una imatge per importar-la"
#: src/bin/termcmd.c:66
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr ""
msgstr "Ordre de tipus de lletra desconeguda: %s"
#: src/bin/termcmd.c:93
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr ""
msgstr "Ordre de tamany de graella desconeguda: %s"
#: src/bin/termcmd.c:118
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer de fons de pantalla: %s"
#: src/bin/termcmd.c:147
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ordre desconeguda: %s"
#: src/bin/termio.c:529
#: src/bin/termio.c:535
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut obtenir el directori de treball amb pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:543
#: src/bin/termio.c:549
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut carregar el directori de treball %s: %s"
#: src/bin/termio.c:951
#: src/bin/termio.c:945
msgid "Preview"
msgstr "Previsualitza"
#: src/bin/termio.c:954
#: src/bin/termio.c:948
msgid "Open"
msgstr "Obre"
#: src/bin/termio.c:2302
#: src/bin/termio.c:2368
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr ""
msgstr "format de selecció no permès '%s'"
#: src/bin/termio.c:4941
#: src/bin/termio.c:5007
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr ""
msgstr "Ecore IMF ha fallat"
#: src/bin/termio.c:5537
#: src/bin/termio.c:5603
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr ""
msgstr "No s'ha ubicat termpty"
#: src/bin/termpty.c:68 src/bin/termpty.c:92 src/bin/termpty.c:126
#: src/bin/termpty.c:71 src/bin/termpty.c:95 src/bin/termpty.c:129
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr ""
msgstr "memerr: %s"
#: src/bin/termpty.c:152
#: src/bin/termpty.c:155
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr ""
msgstr "Establiment de mida ioctl ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:333
#: src/bin/termpty.c:336
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr ""
msgstr "No s'ha trobat intèrpret d'ordres, es retorna a %s"
#: src/bin/termpty.c:373
#: src/bin/termpty.c:376
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr ""
msgstr "open() de pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:379 src/bin/termpty.c:385
#: src/bin/termpty.c:382 src/bin/termpty.c:388
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr ""
msgstr "fcntl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:423
#: src/bin/termpty.c:397
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:439
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori actual a '%s': %s"
#: src/bin/termpty.c:653
#: src/bin/termpty.c:668
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut escriure al descriptor de fitxer %d: %s"
#: src/bin/utils.c:51
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut carregar cap tema pel grup=%s: %s"
#: src/bin/utils.c:68
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr ""
msgstr "No s'ha pogut carregar el tema predeterminat pel grup=%s: %s"
#: src/bin/win.c:2642
#: src/bin/win.c:2807
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'make install'?"
msgstr ""
"No es pot trobar el tema de terminology! Potser heu oblidat fer un 'make "
"install'."
#~ msgid "There is no window open"
#~ msgstr "No hi ha cap finestra oberta"
#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Tanca"
#: src/bin/win.c:2832
msgid "Could not create termio widget."
msgstr "No s'ha pogut crear el giny termio."