New danish translation

This commit is contained in:
maxerba 2017-07-31 22:33:14 +02:00
parent 3a28d99649
commit dd151b1117
2 changed files with 886 additions and 1 deletions

View File

@ -1 +1 @@
ca de el eo es fi fr hi it ko ms sl sr tr vi
ca da de el eo es fi fr hi it ko ms sl sr tr vi

885
po/da.po Normal file
View File

@ -0,0 +1,885 @@
# Danish translation for Terminology
# Copyright (C) 2017 Terminology development team
# This file is distributed under the same license as the terminology package.
# scootergrisen, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology 0.8.99\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-05 14:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-31 00:00+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/bin/controls.c:247
msgid "Controls"
msgstr "Styringer"
#: src/bin/controls.c:263
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: src/bin/controls.c:269
msgid "Split V"
msgstr "Opdel lodret"
#: src/bin/controls.c:271
msgid "Split H"
msgstr "Opdel vandret"
#: src/bin/controls.c:277
msgid "Miniview"
msgstr "Minivisning"
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:950 src/bin/termio.c:4108
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"
#: src/bin/controls.c:293
msgid "Paste"
msgstr "Indsæt"
#: src/bin/controls.c:299
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"
#: src/bin/controls.c:305
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/bin/controls.c:315
msgid "Close Terminal"
msgstr "Luk terminal"
#: src/bin/about.c:56
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the "
"2-clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Hvorfor skal terminaler være kedelige?<br><br>Denne "
"terminal blev skrevet til Enlightenment, til at bruge EFL og på andre måder "
"at skubbe grænserne for hvad en moderne terminalemulator skal være. Vil "
"håber at du får glæde af den.<br><br>Ophavsret © 2012-%d "
"af:<br><br>%s<br><br>Distribueret under den 2.-klausul BSD-licens detaljeret "
"nedenfor:<br><br>%s"
#: src/bin/keyin.c:543
msgid "Scrolling"
msgstr "Rulning"
#: src/bin/keyin.c:544
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Rul en side op"
#: src/bin/keyin.c:545
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Rul en side ned"
#: src/bin/keyin.c:546
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Rul en linje op"
#: src/bin/keyin.c:547
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Rul en linje ned"
#: src/bin/keyin.c:549
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopiér/indsæt"
#: src/bin/keyin.c:550
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Kopiér markering til primær buffer"
#: src/bin/keyin.c:551
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Kopiér markering til udklipsholderens buffer"
#: src/bin/keyin.c:552
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Indsæt primær buffer (fremhæv)"
#: src/bin/keyin.c:553
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Indsæt udklipsholderens buffer (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:555
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Opdelinger/faneblade"
#: src/bin/keyin.c:556
msgid "Focus to the previous terminal"
msgstr "Fokus til den forrige terminal"
#: src/bin/keyin.c:557
msgid "Focus to the next terminal"
msgstr "Fokus til den næste terminal"
#: src/bin/keyin.c:558
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Opdel vandret (ny nedenfor)"
#: src/bin/keyin.c:559
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Opdel lodret (ny til højre)"
#: src/bin/keyin.c:560
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Opret et nyt \"faneblad\""
#: src/bin/keyin.c:561
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Luk den fokuserede terminal"
#: src/bin/keyin.c:562
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Frembring \"faneblad\"-skifter"
#: src/bin/keyin.c:563
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 1"
#: src/bin/keyin.c:564
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 2"
#: src/bin/keyin.c:565
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 3"
#: src/bin/keyin.c:566
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 4"
#: src/bin/keyin.c:567
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 5"
#: src/bin/keyin.c:568
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 6"
#: src/bin/keyin.c:569
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 7"
#: src/bin/keyin.c:570
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 8"
#: src/bin/keyin.c:571
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 9"
#: src/bin/keyin.c:572
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Skift til terminal-faneblade 10"
#: src/bin/keyin.c:574
msgid "Font size"
msgstr "Skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:575
msgid "Font size up 1"
msgstr "Skriftstørrelse 1 op"
#: src/bin/keyin.c:576
msgid "Font size down 1"
msgstr "Skriftstørrelse 1 ned"
#: src/bin/keyin.c:577
msgid "Display big font size"
msgstr "Vis stor skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:578
msgid "Reset font size"
msgstr "Nulstil skriftstørrelse"
#: src/bin/keyin.c:580
msgid "Actions"
msgstr "Handlinger"
#: src/bin/keyin.c:581
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Fuldskærm for vinduet til/fra"
#: src/bin/keyin.c:582
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Vis minivisning for historik"
#: src/bin/keyin.c:583
msgid "Display the command box"
msgstr "Vis kommandoboksen"
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:852
msgid "Could not create window."
msgstr "Kunne ikke oprette vindue."
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:863
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr "Kunne ikke oprette terminal-widget."
#: src/bin/main.c:327
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler og andre"
#: src/bin/main.c:329
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr "Terminalemulator skrevet med Enlightenment Foundation Libraries."
#: src/bin/main.c:337
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
"Kommando skal som eksekveres. Bruger $SHELL som standard (eller passwd-skal "
"eller /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:339
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr "Skift til mappe for eksekvering af terminalkommando."
#: src/bin/main.c:341
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr "Brug det navngivne edje-tema eller sti til temafil."
#: src/bin/main.c:343
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr "Brug den navngivne fil som et baggrundstapet."
#: src/bin/main.c:345
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr ""
"Terminalgeometrien som skal bruges (f.eks. 80x24 eller 80x24+50+20 osv.)."
#: src/bin/main.c:347
msgid "Set window name."
msgstr "Sæt vinduets navn."
#: src/bin/main.c:349
msgid "Set window role."
msgstr "Sæt vinduets rolle."
#: src/bin/main.c:351
msgid "Set window title."
msgstr "Sæt vinduets titel."
#: src/bin/main.c:353
msgid "Set icon name."
msgstr "Sæt ikonnavn."
#: src/bin/main.c:355
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr "Sæt skrifttype (NAVN/STØRRELSE for skalerbar, NAVN for bitmap."
#: src/bin/main.c:357
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page."
msgstr ""
"Opdel terminalvinduet. 'v' for lodret og 'h' og vandret. Kan bruges flere "
"gange. F.eks. -S vhvv eller --split hv Der er mere beskrivelse på man-siden."
#: src/bin/main.c:362
msgid "Set emotion module to use."
msgstr "Sæt emotion-modul som skal bruges."
#: src/bin/main.c:365
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr "Kør skallen som en login-skal."
#: src/bin/main.c:367
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr "Sæt mutetilstand for videoafspilning."
#: src/bin/main.c:369
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr "Sæt markørens blinktilstand."
#: src/bin/main.c:371
msgid "Set visual bell mode."
msgstr "Sæt visuel klokke-tilstand."
#: src/bin/main.c:373
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr "Gå i fuldskærmstilstand fra starten."
#: src/bin/main.c:375
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr "Gå i ikon-tilstand fra starten."
#: src/bin/main.c:377
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr "Bliv et vindue uden kanter."
#: src/bin/main.c:379
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr "Bliv et tilsidesæt-redirect-vindue."
#: src/bin/main.c:381
msgid "Become maximized from the start."
msgstr "Bliv maksimeret fra starten."
#: src/bin/main.c:383
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr "Terminology kører uden en window manager."
#: src/bin/main.c:385
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr "Afslut ikke når kommandoprocessen afslutter."
#: src/bin/main.c:387
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr "Tving enkel eksekverbar hvis flere-instans er aktiveret."
#: src/bin/main.c:389
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr "Sæt TERM til 'xterm-256color' i stedet for 'xterm'."
#: src/bin/main.c:391
msgid "Highlight links."
msgstr "Fremhæv links."
#: src/bin/main.c:420
msgid "show program version."
msgstr "vis programversion."
#: src/bin/main.c:423
msgid "show copyright."
msgstr "vis ophavsret."
#: src/bin/main.c:426
msgid "show license."
msgstr "vis licens."
#: src/bin/main.c:429
msgid "show this message."
msgstr "vis denne meddelelse."
#: src/bin/main.c:547 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr "Kunne ikke oprette logningsdomæne '%s'."
#: src/bin/main.c:557
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr "Kunne ikke initialisere tastebindinger."
#: src/bin/main.c:569
msgid "Could not parse command line options."
msgstr "Kunne ikke parse kommandolinjetilvalg."
#: src/bin/main.c:584
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "tilvalget %s kræver et argument!"
#: src/bin/main.c:585
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "ugyldige tilvalg fundet. Se --help."
#: src/bin/main.c:907
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr "ugyldigt argument fundet for tilvalget -S/--split. Se --help."
#: src/bin/media.c:752
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr "Kunne ikke initialisere emotion-modulet '%s'"
#: src/bin/media.c:1281 src/bin/termpty.c:362 src/bin/termpty.c:367
#: src/bin/termpty.c:371
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Funktionen %s mislykkedes: %s"
#: src/bin/media.c:1395
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "Medievisualisering understøttes ikke"
#: src/bin/options_behavior.c:67
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d linjer"
#: src/bin/options_behavior.c:150 src/bin/options.c:171
msgid "Behavior"
msgstr "Adfærd"
#: src/bin/options_behavior.c:178
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Rul til bunden når der kommer nyt indhold"
#: src/bin/options_behavior.c:179
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Rul til bunden når der trykkes på en tast"
#: src/bin/options_behavior.c:180
msgid "React to key presses"
msgstr "Reager på tastetryk"
#: src/bin/options_behavior.c:181
msgid "Cursor blinking"
msgstr "Markørblink"
#: src/bin/options_behavior.c:182
msgid "Visual Bell"
msgstr "Visuel klokke"
#: src/bin/options_behavior.c:183
msgid "Bell rings"
msgstr "Klokke ringer"
#: src/bin/options_behavior.c:184
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Hasterklokke"
#: src/bin/options_behavior.c:185
msgid "Active Links"
msgstr "Aktive links"
#: src/bin/options_behavior.c:186
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Flere instanser, én proces"
#: src/bin/options_behavior.c:187
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Sæt TERM til xterm-256color"
#: src/bin/options_behavior.c:188
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Tilbage-pil sender Del (i stedet for BackSpace)"
#: src/bin/options_behavior.c:189
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Træk-og-slip links"
#: src/bin/options_behavior.c:190
msgid "Start as login shell"
msgstr "Start som login-skal"
#: src/bin/options_behavior.c:191
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Fokus opdeler under musen"
#: src/bin/options_behavior.c:192
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Gravatar-integration"
#: src/bin/options_behavior.c:193
msgid "Show tabs"
msgstr "Vis faneblade"
#: src/bin/options_behavior.c:194
msgid "Always show miniview"
msgstr "Vis altid minivisning"
#: src/bin/options_behavior.c:195
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr "Aktivér specielle Terminology-undvigekoder"
#: src/bin/options_behavior.c:203
msgid "Always open at size:"
msgstr "Åbn altid med størrelse:"
#: src/bin/options_behavior.c:360
msgid "Set Current:"
msgstr "Sæt nuværende:"
#: src/bin/options_behavior.c:213
msgid "Width:"
msgstr "Bredde:"
#: src/bin/options_behavior.c:233
msgid "Height:"
msgstr "Højde:"
#: src/bin/options_behavior.c:260
msgid "Scrollback:"
msgstr "Tilbagerulning:"
#: src/bin/options_behavior.c:294
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Faneblades zoom/skift animationstid:"
#: src/bin/options_behavior.c:295
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
msgstr ""
"Sæt tiden af animationen som<br>sker når der skiftes faneblad,<br>hvad enten "
"det er med tastebinding, musehjul<br>eller når fanebladspanelet flyttes med "
"musen"
#: src/bin/options_behavior.c:308 src/bin/options_behavior.c:309
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:137
msgid "Options"
msgstr "Valgmuligheder"
#: src/bin/options.c:166 src/bin/options_font.c:361
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
#: src/bin/options.c:167 src/bin/options_theme.c:113
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/options.c:168
msgid "Wallpaper"
msgstr "Tapet"
#: src/bin/options.c:169 src/bin/options_video.c:75
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: src/bin/options.c:170 src/bin/options_colors.c:166
msgid "Colors"
msgstr "Farver"
#: src/bin/options.c:172
msgid "Keys"
msgstr "Taster"
#: src/bin/options.c:173 src/bin/options_helpers.c:177
msgid "Helpers"
msgstr "Hjælpere"
#: src/bin/options.c:174
msgid "Toolkit"
msgstr "Værktøjssæt"
#: src/bin/options.c:185
msgid "Temporary"
msgstr "Midlertidig"
#: src/bin/options_colors.c:13
msgid "Default"
msgstr "Standard"
#: src/bin/options_colors.c:14
msgid "Black"
msgstr "Sort"
#: src/bin/options_colors.c:15
msgid "Red"
msgstr "Rød"
#: src/bin/options_colors.c:16
msgid "Green"
msgstr "Grøn"
#: src/bin/options_colors.c:17
msgid "Yellow"
msgstr "Gul"
#: src/bin/options_colors.c:18
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
#: src/bin/options_colors.c:19
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"
#: src/bin/options_colors.c:20
msgid "Cyan"
msgstr "Cyan"
#: src/bin/options_colors.c:21
msgid "White"
msgstr "Hvid"
#: src/bin/options_colors.c:22
msgid "Inverse"
msgstr "Omvend"
#: src/bin/options_colors.c:23
msgid "Inverse Base"
msgstr "Omvend base"
#: src/bin/options_colors.c:194
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/options_colors.c:195
msgid "Bright/Bold"
msgstr "Lys/fed"
#: src/bin/options_colors.c:196
msgid "Intense"
msgstr "Intens"
#: src/bin/options_colors.c:197
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr "Intens lys/fed"
#: src/bin/options_colors.c:275
msgid "Use"
msgstr "Brug"
#: src/bin/options_colors.c:285
msgid "Reset"
msgstr "Nulstil"
#: src/bin/options_font.c:426
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmap"
#: src/bin/options_font.c:466
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
#: src/bin/options_helpers.c:190
msgid "Inline if possible"
msgstr "Inline hvis det er muligt"
#: src/bin/options_helpers.c:220
msgid "E-mail:"
msgstr "E-mail:"
#: src/bin/options_helpers.c:253
msgid "URL (Images):"
msgstr "URL (billeder):"
#: src/bin/options_helpers.c:278
msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (video):"
#: src/bin/options_helpers.c:303
msgid "URL (All):"
msgstr "URL (alle):"
#: src/bin/options_helpers.c:336
msgid "Local (Images):"
msgstr "Lokale (billeder):"
#: src/bin/options_helpers.c:361
msgid "Local (Video):"
msgstr "Lokale (video):"
#: src/bin/options_helpers.c:386
msgid "Local (All):"
msgstr "Lokale (alle):"
#: src/bin/options_keys.c:52
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:53
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:54
msgid "Shift+"
msgstr "Skift+"
#: src/bin/options_keys.c:55
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:56
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:57
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: src/bin/options_keys.c:251
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Tryk venligst tastesekvens"
#: src/bin/options_keys.c:353
msgid "Key Bindings"
msgstr "Tastebindinger"
#: src/bin/options_video.c:88
msgid "Translucent"
msgstr "Gennemsigtig"
#: src/bin/options_video.c:99 src/bin/options_video.c:100
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_video.c:119
msgid "Audio muted"
msgstr "Lyd på mute"
#: src/bin/options_video.c:132
msgid "Audio visualized"
msgstr "Visualiseret lyd"
#: src/bin/options_video.c:149
msgid "Video Engine:"
msgstr "Video-motor:"
#: src/bin/options_video.c:156
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
#: src/bin/options_wallpaper.c:99
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: src/bin/options_wallpaper.c:390
msgid "Source file is target file"
msgstr "Kildefil er målfil"
#: src/bin/options_wallpaper.c:403
msgid "Picture imported"
msgstr "Billede importeret"
#: src/bin/options_wallpaper.c:408
msgid "Failed"
msgstr "Mislykkedes"
#: src/bin/options_wallpaper.c:425
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"
#: src/bin/options_wallpaper.c:469
msgid "Select Path"
msgstr "Vælg sti"
#: src/bin/options_wallpaper.c:475
msgid "System"
msgstr "System"
#: src/bin/options_wallpaper.c:478
msgid "User"
msgstr "Bruger"
#: src/bin/options_wallpaper.c:481
msgid "Other"
msgstr "Anden"
#: src/bin/options_wallpaper.c:496
msgid "Double click on a picture to import it"
msgstr "Dobbeltklik på et billede for at importere det"
#: src/bin/termcmd.c:67
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Ukendt skrifttypekommando: %s"
#: src/bin/termcmd.c:98
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Ukendt gitterstørrelsekommando: %s"
#: src/bin/termcmd.c:123
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "Baggrundsfil kunne ikke læses: %s"
#: src/bin/termcmd.c:152
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ukendt kommando: %s"
#: src/bin/termio.c:512
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "Kunne ikke hente arbejdsmappe af pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:526
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse arbejdsmappe %s: %s"
#: src/bin/termio.c:945
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndvis"
#: src/bin/termio.c:948
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: src/bin/termio.c:2442
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "ikke-understøttet markeringsformat '%s'"
#: src/bin/termio.c:4110
msgid "Open as URL"
msgstr "Åbn som URL"
#: src/bin/termio.c:5264
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Ecore-IMF mislykkedes"
#: src/bin/termio.c:5976
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "Kunne ikke allokere termpty"
#: src/bin/termpty.c:72 src/bin/termpty.c:96 src/bin/termpty.c:130
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr "memerr: %s"
#: src/bin/termpty.c:156
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Størrelse sæt ioctl mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:338
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "Kunne ikke finde skal, falder tilbage til %s"
#: src/bin/termpty.c:378
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() af pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:384 src/bin/termpty.c:390
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() på pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:399
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() på pty '%s' mislykkedes: %s"
#: src/bin/termpty.c:441
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke skifte nuværende mappe til '%s': %s"
#: src/bin/termpty.c:861
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til fildeskriptor %d: %s"
#: src/bin/utils.c:48
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse noget tema for gruppe=%s: %s"
#: src/bin/utils.c:65
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse standardtema for gruppe=%s: %s"
#: src/bin/win.c:4028
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'make install'?"
msgstr "Kunne ikke finde terminology-tema! Glemte du 'make install'?"